Page 107

BIOENERGI

PROMAGAZINE.se

Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter Svebio arrangerar denna i maj 2017 International Advanced Biofuels Conference i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för företag och forskare som arbetar med att utveckla produktion och användning av biodrivmedel både för vägtransporter, för flyg och för marina ändamål. Sverige kan klara alla transportbehov med biodrivmedel, säger Svebios vd Gustav Melin. Vi har både råvarorna och tekniken för det. - Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg denna vecka. - Redan idag är 19 procent av alla drivmedel som används på de svenska vägarna biodrivmedel. En fjärdedel av

all diesel är förnybar. Det finns mycket stora volymer biomassa i de svenska skogarna och stor potential i det svenska jordbruket som inte tas tillvara idag. Vi har stora kunskaper i den svenska industrin, både kring produktion av biodrivmedel och kring fordon som kan drivas med biodrivmedel. Det handlar om avancerade klimatlösningar, där Sverige är världsledande. Förnybara bränslen är det i särklass

Pelletsproduktionen fortsatte att öka i Sverige under 2016 Pelletsproduktionen i Sverige under 2016 ökade med 4,6 procent. Produktionen var cirka 1 738 580 ton, en ökning med cirka 76 000 ton jämfört 2015. Det visar resultatet av tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen vid 63 pelletsfabriken i Sverige som publicerades i Bioenergi nr 2-2017. Användning av pellets på den svenska marknaden ökade marginellt, med 0,4 procent, under 2016. I ton räknat var ökningen cirka 6 500 ton. Totalt användes 1 778 241 ton pellets i Sverige, vilket motsvarar drygt 8,5 terawattimmar energi. Importen av pellets minskade med 24 procent eller cirka 87 000 ton jämfört med 2015. Även exporten av pellets minskade med 7 procent eller cirka 17 000 ton under 2016.

- Produktionen av pellets i Sverige ökade för fjärde året i följd och efterfrågan på den svenska marknaden stabiliserades under 2016 efter några år med sjunkande efterfrågan, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi. De pelletsfabriker som ökat mest under 2016 är Uddevalla Energi och Härjeåns Energi i Sveg. Helsinge Energi i Edsbyn har lagts ner under 2016.

billigaste sättet att ställa om till en klimatvänlig transportsektor. För tillfället är det något dyrare än att köra på fossila bränslen med den skillnaden att hela merkostnaden skapar nya jobb på svensk landsbygd och nya skatteintäkter. - Med avancerade biodrivmedel avser vi alla biodrivmedel som minskar utsläppen av växthusgaser med mer än 70 procent. Detta oberoende av var råvaran kommer från eller vilken teknik som används. Det avgörande är att få bästa klimatnytta till lägsta kostnad, säger Gustav Melin. Vid ABC-konferensen i Göteborg kommer några av världens ledande experter på avancerade biodrivmedel att medverka. Med talare från 14 länder och delegater från 21 länder är ABC-konferensen en ledande global mötesplats för den nya tekniken kring produktion av biodrivmedel. Råvaran kan komma från jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och olika avfallsströmmar. Många olika tekniker kan användas för att framställa drivmedlen, som förgasning, pyrolys, fermentering och katalytiska processer. Under

konferensen redovisas resultat från drift av anläggningar runtom i världen. Ett pass ägnas åt att vederlägga vanliga myter kring biodrivmedel, som att det skulle råda brist på biomassa i världen. ABC-konferensen handlar om avancerade lösningar både för landsvägstrafik, flyg och marina transporter. I anslutning till konferensen anordnas studiebesök på GoBiGas i Göteborg (förgasning av biomassa till biometan), Preem och St1 raffinaderier i Göteborg (produktion av biodiesel och bioetanol), Perstorp i Stenungsund (produktion av biodiesel), Södra Cell Värö (massabruk med stor energiproduktion), Volvo (fordon för biodrivmedel) och ScandiNAOS (metanol/etanol för fartygsdrift). Sverige är världsledande både när det gäller forskning och praktisk ut veckling av den nya tekniken, både när det gäller produktion av bränslen och fordon.

Continental Biomass Industries

Lastbilsmonterad CBI 484 ChipMax • låga driftskostnader/ton • kapacitet upp till 100 t/h. • CAT C18, 765 HP motor • roterande på svängkrans • på lastbil eller trailer • svängbart utblåsar-rör C&D återvinning Träavfall Biobränsle Mobila och Stationära System CBI Europe b.v. Netherlands www.cbi-inc.com Ulf Österroos tel: +358500366105

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se