Page 106

BIOENERGI

PROMAGAZINE.se

En ny CBI Magnum Force 6400 T på väg från fabriken i USA till Elmia Wood 2017, där den överlämnas till Norrlands Jord & Miljö AB från Luleå.

lopp fortsatt utveckla sina produkter och lanserat nya, mer effektiva maskiner för hantering av biomassa. I april 2015 köptes företaget av den amerikanska maskintillverkaren Terex och blev en del av divisionen Environmental Equipment. Grundaren Ragnarsson fortsätter att utveckla sina maskiner och ansvarar för CBI:s försäljning på tillväxtmarknaderna i Central- och Sydamerika samt Asien. – Med en stark ägare som Terex kan CBI växa och ta steget till nästa nivå världen över. Dessutom är finansiering via Terex Finance är nu även är tillgänglig för skandinaviska kunder, berättar Ulf Österroos, försäljningschef på CBI Europe.

Nya produkter med den senaste motortekniken

CBI har storsatsat på produktutveckling under de senaste åren, bland annat inom motorteknik. – Även om Steg 4F inte krävs av motorer på över 750 hk har CBI lanserat en ny kross, CBI Magnum Force 6400, med en 27 liters CAT motor på 1050 hk som uppfyller miljökraven enligt Steg 4F. Det är en viktig pusselbit i våra framgångar på den svenska marknaden, eftersom många uppdragsgivare här kräver Steg 4F. När Steg 5 blir aktuellt i januari 2019 kommer CBI även att kunna erbjuda maskiner som uppfyller de skärpta kraven. CBI erbjuder även ett smart uppdateringsprogram för att uppfylla utsläppskraven enligt Steg 4F som gör att även äldre maskiner kan användas effektivt i många år framåt, säger Österroos.

tigt. Många av våra kunder krossar returträ, men skogsenergi är också en växande trend. Med CBI:s krossar kan man även sönderdela hushållssopor som ska till återvinning.

Bandgående CBI Magnum Force 6400 populärast

Bästsäljaren i Sverige har på senare år varit den bandgående krossen CBI Magnum Force 6400. – Den kan användas för effektiv krossning av allt trämaterial i stora volymer. Om man till exempel ska krossa returträ på en terminal är bandgående ett utomordentligt val. Krossen går att styra behändigt från mataren med fjärrkontroll så att inmatningen alltid är nära materialupplaget. Det effektiviserar driften med upp till 20 procent jämfört med trailermonterade krossar på hjul som är mer svårflyttade. Men visst har även de sin plats och CBI kan leverera krossar med alla utföranden, säger Österroos.

– För några år sedan levererade vi en stationär kross som totalleverans till ett kraftverk i Vasa i Finland. Den har lyckats matcha kraftverkets tuffa effektivitetsoch driftsäkerhetskrav. Kraftverket har producerat över 780 GWh energi av cirka 8 900 lastbilslass med trä och flis, varav cirka två tredjedelar har gått genom vår kross, berättar Österroos.

Bilmonterade flismaskiner

CBI tillverkar även effektiva flismaskiner för träbearbetning. – I Sverige har tanken om lastbilsmonterade flismaskiner börjat slå igenom och i våras levererade vi en CBI ChipMax 484

med egen kran på en Volvo 8x6 till en kund i Sverige. Hela helheten på 40 ton är registrerad för vägtrafik. I Finland har vi fem kunder som köpt motsvarande paket och de har varit mycket nöjda, berättar Österroos.

Effektiv förmedling av begagnade maskiner

Förutom nya maskiner erbjuder CBI Europe även förmedling av begagnade maskiner. - Jag har hand om Sverige, Norge, Finland och Baltikum och förmedlar begagnade maskiner till och från kunder runt om i Europa, berättar Österroos.

Stationära lösningar för industrin

Förutom mobila krossar levererar CBI även stationära eldrivna krossar för industrin och kraftverk.

Sverige satsar på bioenergi

Den svenska bioenergibranschen har stark medvind och framtidstro som avspeglats i investeringar. – Användningen av bioenergi ökar kraf-

106

För några år sedan levererade CBI Europe en stationär kross som totalleverans till ett kraftverk i Vasa i Finland. Den har lyckats matcha kraftverkets tuffa effektivitets- och driftsäkerhetskrav. Kraftverket har producerat över 780 GWh energi av cirka 8 900 lastbilslass med trä och flis, varav cirka två tredjedelar har gått genom krossen från CBI.

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se