Page 67

neliön seulapinta-alaiset MS 952 (2-taso) ja MS 953 (3-taso). - Saksalaista suunnitteluosaamista ja korkeaa valmistuslaatua edustava KLEEMANN on oikea seulavalinta silloin, kun taloudellisuus yhdistettynä huippuluokan suorituskykyyn on päällimmäinen vaatimus koneeltasi, ilmoittaa Harju.

Tehokasta murskausta polttoainetaloudellisesti

Kivimateriaalien, rakennusjätteiden, betonin ja asfaltin murskaukseen Kleemann tarjoaa kattavan valikoiman tela-alustaisia leukamurskaimia, iskumurskaimia ja jälkimurskaimia. MOBICAT -sarjan tela-alustaisten leukamurskaimien tunnuspiirteitä ovat niiden tinkimätön muotoilu ja vankka rakenne. Laitteistojen omaa luokkaansa oleva kokonaisteho on tulosta kaikkien komponenttien ihanteellisesta yhteisvaikutuksesta. - MOBICAT-laitteistojen lukuisien innovatiivisten yksityiskohtien ansiosta niiden taloudellisuus, käytettävyys, monipuolisuus ja luonnollisesti myös tuotetun lopputuotteen laatu ovat huippuluokkaa, sanoo Harju. Tela-alustaisia MOBIREX -iskumurskaimia käytetään pehmeästä keskikovaan luonnonkiveen ja rakentamisen jäämämassojen jälleenkäsittelyyn. Tuotetun lopputuotteen laadun lisäksi myös ympäristö- ja kustannustietoisuutta, käytettävyyttä sekä laajaa käyttöaluetta pidetään nykyään tärkeänä. - MOBIREX -laitteistoissa kaikki nämä ominaisuudet yhdistyvät ja tuloksena on lopputuote, jonka rakeen muoto, raekoostumus ja puhtaus vastaavat betonin ja asfaltin rakeisuutta määrittävien standardien tiukkoja vaatimuksia. Ja ainutlaatuisen voimansiirtorakenteen ansiosta MOBIREX -murskainten polttoainetaloudellisuus on omalla tasollaan. Harju lupaa. Kiinteät käsittelylaitokset korvataan tänä päivänä yhä useammin siirrettävillä laitteistoilla. Betonin ja asfaltin raekoostumuksen korkean laadun takaamiseksi Kleemann on kehittänyt erityisiä jälkimurskausyksiköitä - sähköisesti lukittavia - joita käytetään yhdessä muiden koneiden, kuten esimurskaimien ja seulojen kanssa. - MOBICONE ja MOBIFOX -jälkimurskauslaitteistoja voidaan käyttää käyttökohteesta riippuen joko sekundääri- tai tertiäärimurskaimina. Jopa erittäin monimutkaiset prosessitekniset ratkaisut voidaan nykyään toteuttaa useammilla peräkkäin kytketyillä laitteistoilla, toteaa Harju.

Kivimateriaalien, rakennusjätteiden, betonin ja asfaltin murskaukseen KLEEMANN tarjoaa kattavan valikoiman tela-alustaisia leukamurskaimia, iskumurskaimia ja jälkimurskaimia.

Purkupiha Oy hankki kesällä 2018 Suomen ensimmäisen KLEEMANN MR 130 ZS EVO2 -tela-alustaisen iskumurskan työmaalla tapahtuvaan betonin kierrätykseen.

Wirtgen Finland laajentaa parhaillaan Tuusulan päätoimipaikkansa huoltohallia kolmella konepaikalla, mikä nostaa hyvää palvelukapasiteettia entisestään.

www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2018

67

Profile for Ammattilehti.fi

Kivirock 2/2018 - kevät 2019  

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti Kivirock 2/2018 - kevät 2019. www.kivirock.fi

Kivirock 2/2018 - kevät 2019  

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti Kivirock 2/2018 - kevät 2019. www.kivirock.fi