Page 51

Kivikiilaus eli splittaus on järkevä ja turvallinen vaihtoehto monipuolisiin halkaisu ja louhintatehtäviin sekä suuremmilla infratyömailla että suurta tarkkuutta ja varovaisuutta vaativissa rakennusten läheisillä vierustoilla tai tunneleissa tehtävissä tärinäherkissä työkohteissa.

Ammattityökaluja

Tarvekivilouhosalan toimijoiden keskuudessa laajalti tunnetut ja hyvämaineiset SplitStone -kivikiilatuotteet valmistaa vuodesta 1986 konepaja-alalla toiminut Kirnuvuori Oy. Varsinais-Suomessa Vehmaan Vinkkilässä toimivan yrityksen palveluja ovat hydraulisten kivikiilojen ja kivikiilayksiköiden valmistuksen ohella louhosalan konetyökalujen, kaatopuomien sekä haarukoiden ja kauhojen valmistus ja huoltopalvelut. Edellä mainittujen lisäksi Kirnuvuoren ydinosaamista ovat mm. kivilouhosten kuormaajien työkalujen valmistus ja korjaus, traktorien lisälaitevalmistus ja -varustelutyöt, sekä erilaiset koneistus- ja hitsaustyöt. Kivikiilayksiköiden tuotekehitystä ja valmistusta Kirnuvuori Oy on tehnyt hyvällä menestyksellä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Vaativiin työkohteisiin

Kaivukoneavusteisesti kiilaamalla voidaan louhia kannattavasi myös suurempia jopa satojen kuutiometrien kokoisia louhintakohteita. Kiilaamalla säästytään räjäyttämisen luvitukselta ja pätevyyksiltä sekä tärinämittauksilta ja ympäristön evakuoinneilta. Lisäksi työsuunnitelman laatiminen helpottuu ja vältytään herkkien rakennusten tai muiden rakenteiden laajamittaisilta katselmuksilta. Kirnuvuori Oy:n SplitStone tehokkaat ja kestävät kivikiilayksiköt ovat saavuttaneet hyvän jalansijan myös kansainvälisillä markkinoilla. - etenkin ruotsalaiset infra-alan toimijat ovat löytäneet tuotteemme ja palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää. Esimerkiksi Tukholmassa on parhaillaan käynnissä mittavia tunneli- ja infrahankkeita, joista monet sivuavat jopa vuosisatojen ikäisiä rakennuksia ja kanavia, joiden vierustoilla ei ole turvallista tai järkevää toimia perinteisin luohintamenetelmin, kertoo Kirnuvuori Oy:n SplitStone tuotepäällikkö Seppo Leppälä. Tärinälle herkkiä louhintakohteita löytyy myös kotimaan puolelta. Yksi vaativimmista ja SplitStone S 150 kivikiilan avuin onnistuneesti läpiviedyistä louhintaurakoista toteutettiin Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan alueella. Erittäin vaativan, rakennuksen sisällä tehtävän tuotantolinjojen ja laitteistojen perustusten louhintaurakan toteutti alan arvostettu toimija: Lännen Kalliolouhinta Oy. Kooltaan noin 50 kuutioisessa kohteessa räjähteiden käyttö ei tullut kyseeseen, sillä autotehtaan tärinälle herkät tuotantolaitteet sijaitsivat vain muutamien metrien päässä. Työn vaativuutta lisäsi tiukka aikataulu, sillä louhinta tuli suorittaa nopeasti, heinäkuun kesäseisokin aikana, jotta muut rakentamis- ja asennustyöt saatiin vauhtiin ja valmiiksi. - Urakka oli kokoonsa nähden haastava. Kiilaustekniikkaa käytettäessä reikiä on ajettava reiwww.kivirock.fi

Kiilasylinterin paino on kiilasta riippuen 31-34 kg ja verkkovirran voimin toimivan hydraulikoneikon 44 kg. Letkun pituus on 10 metriä. Kiilapituudet 300, 400 ja 500 mm. poraussyvyydet vastaavasti 530, 650 ja 730 mm

lusti tavallista tiheämpään, mikä toisaalta vie aikaa, mutta annettu aikataulu ei olisi mitenkään jättänyt sijaa arkojen laitteiden suojaamiseen tai pois kuljetukseen. Kivikiilaus on kuitenkin suoraviivaista ja nopeasti etenevää työtä sekä tulos erittäin siistiä. SplitStone kivikiilojen tehokkuus ja luotettavuus edesauttoi työn valmistumisessa sovitussa ajassa, sanoo vaativiin louhinta-alan urakoihin erikoistuneen Lännen Kalliolouhinta Oy:n yrittäjä Janne Isotalo.

Tarvekiven louhintaan

Tarvekiven lohkojen kiilaamiseen soveltuva SplitStone S 100 on kahdenkymmenen vuoden kehittelyn tuloksena syntynyt kiilalaite, ns. rivikone. Se vaatii alustakseen puomilla varustetun kaivurin tai muun vastaavan työkoneen hydraulipaineen tuottamiseen ja laitteen liikuttamiseen kiilauskohteesta toiseen. Tarvittava hydraulipaine on enimmillään 250 bar. - Peruskoneessa yleisin käytetty kiilamäärä on 15, joista yksi tai kaksi on avauskiiloja ja loput halkaisukiiloja. Normaalin 14+1 tai 13+2 kiilamäärän sijasta laite voidaan rakentaa alusta asti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Kiilalaitteistot toimitetaan useimmiten radio-ohjattuna. Kiilasylinterit on varustettu erikoiskeventimillä. Kiilojen käsittely ja paikoittaminen porareikiin on helppoa ja kevyttä työtä, Leppälä kertoo asiakkaiden kokemuksista.

Tuotekehitystä

SplitStone tuoteperheen uudet jäsenet eli Octagon -sarjan kiilat ovat nimensä mukaisesti kahdeksankulmaisia. Octagon kiilaa tarjotaan kaikissa sarjan kokoluokissa, joka kattaa useamman reikäkoon välillä 45 mm – 89 mm, sekä kiilapituudet 400 millimetristä aina SP200 -mallin 1200 millimetriin saakka. - Octagon sarjamme sisältää kaivukonekäyt-

töiset yksittäiset hydraulikiilat. Uusimmissa kiilayksikkömalleissa on integroitu paineenkohotin, mikä mahdollistaa kiven tai kallion riittävän rikkoutumispaineen myös pienemmillä sekä matalammilla painetasoilla varustetuilla kaivureilla. Paineenkohottaja ja kiilojen yläosan automaattinen rasvaus on integroitu osaksi kiilayksikköä. Merkittävä kiilayksikköön tehty uudistus on ns. ”palautus-buustaus-toiminto” jolla vältetään mahdolliset kiilan juuttumiset porausreikään. Töitä on tehty myös kiilojen pituuksien kasvattamisessa. Tarjottavien kiilapituus- ja reikäkokovaihtoehtojen lukumäärässä olemme markkinoiden terävimmässä kärjessä. Määrätietoisen kehitystyön tuloksena kivikiilaus on nyt entistäkin vaivattomampaa ja tehokkaampaa, mutta ennen kaikkea aiempaa laajemman asiakaskunnan saatavilla, Leppälä summaa.

Sähkökäyttöinen

SplitStone Octagon malliston mielenkiintoisiin uutuuksiin sisältyy myös käsikäyttöinen 35, 38 tai 45 mm porarei’ille tarkoitettu, SP100 Octagon hydraulikiila. Laitteen mukana toimitetaan kannettava hydraulikoneikko, mikä saa voimansa 230V/ 1,5 Kw sähkömoottorilta. Koneikon melutaso jää alle 80 dbA. - Täysin uusi SP 100 Octagon on tehokas ja helposti liikuteltava kiven ja kallion rikkomiseen tarkoitettu työväline. Maarakennusurakoitsijoille, louhijoille, porareille, kiviainestoimittajille ja infrarakentajille sopivaa sarjaa täydennetään tulevaisuudessa kahden tai useamman kiilan yhtäaikaisen käytön mahdollistavilla voimavirta-, bensiini- ja dieselkäyttöisillä -koneikoilla, Leppälä paljastaa ja jatkaa, verkkovirta säästää kustannuksia monissa kohteissa joissa voimavirran saanti on hankalaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi koneen melutaso pysyy maltillisena, alle 80 db arvossa. KIVIROCK 2/2018

51

Profile for Ammattilehti.fi

Kivirock 2/2018 - kevät 2019  

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti Kivirock 2/2018 - kevät 2019. www.kivirock.fi

Kivirock 2/2018 - kevät 2019  

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti Kivirock 2/2018 - kevät 2019. www.kivirock.fi