Page 1

Jaarverslag 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland


Februari

Januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

Import en export

Doorlopend seminarprogramma

Jaarrekeningen

Werelderfgoedstatus Waddenzee

KvK website

Ontmoeten, praten, twitteren, ……

Praktische ondersteuning

Stapels jaarrekeningen

De Nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van social media en internet. Ruim 1.100

KvK Noord heeft een doorlopend

Alle besloten vennootschappen, naam-

Werelderfgoedstatus Waddenzee biedt kansen voor toerisme

vertegenwoordigers van het noordelijk bedrijfsleven ontmoetten elkaar niet alleen in

programma van seminars over uiteen-

loze vennootschappen, coöperaties en

Tijdens een netwerklunch voor noordelijke ondernemers vertelde Rona Uitentuis over de

levende lijve, maar ook online via de berichten op de twitterwall.

lopende onderwerpen. Veel kennis-

onderlinge waarborgmaatschappijen zijn

kansen die zij zag toen Westbeemster in 1999 op de UNESCO Werelderfgoedlijst werd ge-

overdracht is gericht op het onder-

verplicht om ieder boekjaar een financieel

plaatst. Een inspirerend verhaal dat laat zien dat denken in mogelijkheden loont. Uitentuis

steunen van startende ondernemers.

verslag te deponeren bij de Kamer van

biedt onder de naam BeemsterBeleving namelijk arrangementen met een specifiek lokaal

Marktkansen in het buitenland

Hun slagingskans neemt toe wanneer

Koophandel. De jaarrekening geeft een

en streekgebonden karakter. KvK Noord denkt eveneens in mogelijkheden en richt zich op

Handelsmissies zijn bedoeld voor ondernemers die nieuw zijn in een bepaald land en voor

ze beter voorbereid aan de slag gaan

beeld van de financiële situatie van een

de ontwikkeling van toerisme op noordelijke schaal. Samen met de ondernemers zet zij

ondernemers die er hun bestaande zaken willen uitbreiden. Tijdens een handelsmissie

met hun onderneming.

onderneming en van de ontwikkelingen

de Werelderfgoedstatus in als merk om het noordelijk toeristisch aanbod aan de man te

komen ondernemers in contact met potentiële zakenpartners in het buitenland en ervaren

Voorbeelden van seminars voor

in het laatste jaar. Een jaarrekening is

brengen. Dus het Waddenzeegebied, de Friese Meren en de recreatieve mogelijkheden en

zij ter plekke wat de marktkansen zijn. KvK Noord zorgt samen met een gespecialiseerd

starters:

daarmee een belangrijke bron om debi-

attracties van Drenthe en Groningen samen. KvK Noord heeft opdracht gegeven voor een

bureau voor een afsprakenprogramma op maat tijdens een meerdaagse groepsreis. In 2011

• Ondernemersvaardigheden

teurenrisico’s in te kunnen schatten.

haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe marktperspectieven. In 2012 kunnen de onderne-

organiseerde KvK Noord handelsmissies naar Kroatië en Servië, Zweden, Slowakije en

• Goede Start met KvK en

Handelsbureaus, kredietleveranciers en

mers dan aan de slag met concrete product-markt-partnercombinaties.

Tsjechië, Polen en Rusland (Moskou en St. Petersburg). Naast het programma in het land

Belastingdienst

leasemaatschappijen maken daarom

zelf, ervaren ondernemers het contact met de andere deelnemers ook als waardevol.

• Aan de slag met uw

vaak gebruik van deze informatie. Per

KvK website 180 graden om voor de ondernemer

ondernemingsplan

jaar komen er ruim 42.000 jaarrekeningen

Online dienstverlening speelt een grote rol in het contact met de klanten van de Kamer van

• Starten in de zorg

binnen bij KvK Noord. De piek ligt in het

Koophandel. Ondernemersvragen staan daarbij centraal. Dat is ook het geval op de nieuwe

• Starten met een webwinkel

begin van het jaar.

website. De teksten zijn kort en overzichtelijk. Informatie is snel vindbaar via een krachtige

• Starten als Freelancer/zzp-er

2

Maart

zoekmachine. Zo helpt ook de website de ondernemer verder met ondernemen.

3


Mei

April

Buitenlandplannen

Productiviteitsstijging door innovatieHaal winst uit de Drentse Zuidas

For Sale

Juni

Conjunctuurenquête

Hallo! Meet-up in Groningen

Zaken doen in Duitsland of China?

Hoe slim werkt u?

Bedrijf kopen of verkopen?

COEN-ontbijt

Hallo! Meet-up groot succes

Slimmer Werken 8.nl is een platform voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland dat zich

Een bedrijfsovername is complex. Tijdens

Vier maal per jaar presenteert KvK Noord

Ruim 2.000 noordelijke ondernemers wis-

Exporteren draagt bij aan omzetgroei.

sterk maakt voor innovatie. KvK Noord is een van de initiatiefnemers. Het doel is produc-

de Overnamedag op 16 mei kregen on-

de - resultaten van de Conjunctuurenquête

selen dagelijks kennis en ervaring uit via

Ondernemers met ambities in het buiten-

tiviteitsverbetering door sociale innovatie en procesinnovatie. Ondernemers gaan in dit

dernemers met koop- of verkoopplannen

Nederland (COEN) tijdens een ontbijtbij-

Hallo!, de online community van de Kamers

land kunnen terecht op de Internationale

project samen met collega-ondernemers met innovatie aan de slag. Onder deskundige

informatie over alles wat er bij een over-

eenkomst voor de noordelijke media. De

van Koophandel. Zij doen graag zaken met

Handelsdag. Via presentaties, ronde tafel-

begeleiding werken ze aan productiviteitsverbetering en wisselen ze kennis en ervaring

name komt kijken. Zoals het bepalen van

cijfers geven een beeld van de actuele

elkaar. Om de leden ook eens fysiek met

gesprekken, een-op-een-contact en een

uit. Het blijkt dat de productiviteitsgroei van bedrijven die ‘slimmer werken’ gemiddeld 9%

de waarde van een bedrijf, het vinden van

resultaten en verwachtingen van de noor-

elkaar in contact te brengen, organiseerde

informatiemarkt oriënteert de ondernemer

hoger ligt dan bedrijven die dit niet doen. De jaarlijkse Slimmer Werken Week maakt ook

de juiste koper of verkoper, financiering

delijke ondernemers. Daarnaast gaan des-

KvK Noord meet-ups in de drie provincies.

met buitenlandplannen zich of vult hij

deel uit van dit project. Hierin wisselen mkb-ers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland

en juridische aspecten. Van de bezoekers

kundigen en ondernemers in op het thema

150 ondernemers spraken met elkaar over

juist zijn plannen verder in. Ook komt hij

een dag van werkplek en doen nieuwe ideeën op voor hun eigen organisatie.

had 60% belangstelling voor verkoop en

van het kwartaal, zoals een toekomstvisie

guerrillamarketing. Na de bijeenkomsten

er gemakkelijk in contact met collega-

40% in koop van een bedrijf. Jonge profes-

op de detailhandel of vermindering van de

werd veel getwitterd met #hallomeetup en

ondernemers en deskundigen op het

sionals met managementervaring die nu

lastendruk voor het bedrijfsleven.

foto’s zijn geplaatst op de Facebook pagina

Bedrijven geven vaak aan dat zij hinder

van Hallo! Zo kregen de fysieke ontmoetingen weer een passend online vervolg.

folder KVK A5_contour.indd 1

11-02-2011 16:12:40

gebied van exportdocumenten, belasting-

Goed voorbeeld doet goed volgen

in loondienst werken, waren nieuwsgierig

en douanezaken, internationaal betalings-

KvK Noord organiseert al een aantal jaren bijeenkomsten met als thema ‘Haal winst uit ...’.

naar de mogelijkheden om een bedrijf te

ervaren van de hoge administratieve las-

verkeer, internationale beursdeelname of

Voorbeelden zijn Haal winst uit de bouw en Haal winst uit de Eemshaven. Ondernemers

kopen.

tendruk. KvK Noord gaf de Rijksuniversiteit

transport en logistiek.

geven aan dat zij naar aanleiding van deze sessies concrete orders en nieuwe zakelijke

Groningen opdracht om te onderzoeken

“Een prima netwerkbijeenkomst. Het was

contacten binnenhaalden. Samen met overheden en ondernemers organiseerde KvK

“Ik bruis van de energie en kan mijn ei

hoe hoog die lasten per gemeente zijn en

halen én brengen. Heel goed om te merken

Noord in het voorjaar drie ‘Haal winst uit de Zuidas’ bijeenkomsten. De Drentse Zuidas

moeilijk kwijt bij mijn huidige baas. Tijd om

in welke mate ze de ondernemers belem-

dat de bezoekers daadwerkelijk geïnteres-

is een bedrijvige regio waar ruimte is om te ondernemen en waar de overheid het onder-

mijn expertise in te zetten voor mijn eigen

meren in hun bedrijfsvoering. Het blijkt dat

seerd waren in elkaars ervaringen.”

nemerschap stimuleert. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst en willen graag een

bedrijf ”,

vooral middelgrote mkb-bedrijven in de

Dirk Jan Pheifer van Everlake.

Bezoeker Overnamedag.

industrie en bouw een negatieve invloed

vervolg.

ervaren op hun bedrijfsprestaties. KvK Noord zet zich in voor praktische oplossingen voor dit probleem.

4

5


Juli

Augustus

C2C: recycling zonder kwaliteitsverlies

Seminars voor gevestigde ondernemers

KvK Noord op koers

Vernieuwd uittreksel

Jong beginnen

Praktische ondersteuning

KvK Noord op koers

Ondernemende kids presenteren bedrijf

Cradle to cradle: C2C

KvK Noord heeft een doorlopend

KvK Noord kijkt naar de toekomst. We realiseren drie kennis- en ontmoetingscentra. Deze

Leren ondernemen in Drenthe is een project waarin KvK Noord met educatieve dienst-

Duurzame innovatie kan de positie van

programma van seminars over uiteen-

koers sluit aan bij de visie van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw &

verlener Cedin aandacht besteedt aan ondernemerschap op basisscholen. Kinderen

bedrijven in Noord-Nederland versterken.

lopende onderwerpen. Niet alleen

Innovatie. Hij wil ondernemerspleinen realiseren waar alle informatie en ondersteunende

begonnen een onderneming en leerden in de praktijk wat het ondernemerschap inhoudt.

Vanuit die gedachte is gestart met het

gericht op starters, maar ook voor

diensten voor ondernemers zijn ondergebracht in één fysiek en digitaal loket, dichtbij de

Ze startten echte winkels, restaurants en adviesbureaus en ontwikkelden producten.

project Cradle to Cradle. Initiatiefnemers

ondernemers die al langer een bedrijf

klant. Om daar optimaal op in te spelen, zijn drie vestigingsleiders benoemd die op 1 juli

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 15 juli presenteerden de kinderen hun ondernemin-

zijn KvK Noord, Syntens, Technologie-

hebben en voor andere ingeschrevenen.

aan de slag gingen. Agnes Mulder in Emmen, Margriet Bouma in Leeuwarden en Frans

gen. Na een echte talent pitch ontvingen zij een ‘officieel’ inschrijvingsbewijs met lakzegel

Centrum Noord-Nederland (TCNN) en de

Enkele voorbeelden:

Alting in Groningen. Zij zijn het aanspreekpunt in de regio en vormen het managementteam

van de Kamer van Koophandel.

gemeente Groningen. Het project begeleidt

• BTW binnen de EU

van KvK Noord, met directeur Eric Jansen en manager van het register Folkert Sweertman.

• Debiteurenbeheer • Reclameplanning

zes productiebedrijven in de gemeenten Het onderwijs is de plek bij uitstek om te leren ondernemen. Met presentaties, informa-

Leeuwarden, Groningen, Emmen en

tiepakketten en ondernemingsplanwedstrijden biedt KvK Noord lesondersteuning aan

Hoogeveen. Deze bedrijven ontwikkelen

Vernieuwd uittreksel

alle onderwijsniveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Daarnaast neemt KvK Noord

ieder een product dat gemaakt is van

en stichtingen

De Kamer van Koophandel heeft sinds een jaar een nieuw handelsregistersysteem in ge-

het initiatief voor projecten en bijeenkomsten die gericht zijn op het verbeteren van de

stoffen die (industrieel) composteerbaar

• Koude acquisitie

bruik. Dit systeem maakt het mogelijk om het uittreksel beter af te stemmen op de wensen

aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor de noordelijke economie is dat van

zijn of die als grondstof kunnen worden

van de klanten. Vanaf medio juli ziet het uittreksel er daarom anders uit. Het is praktischer

groot belang.

hergebruikt. De kennis die in het project

• Wetten en regels voor verenigingen

ingedeeld, de opmaak is verbeterd en er staan meer gegevens op. Zo is de datum van

is opgebouwd, wordt gedeeld met andere

registratie toegevoegd in verband met fraudebestrijding. Ook staat de SBI-code (Standaard

bedrijven. Ook ontwikkelt men een netwerk

Bedrijfs Indeling) nu op het uittreksel. Nieuw is ook het vestigingsnummer. Europese regel-

voor duurzame innovatie van bedrijven en

geving bepaalt dat iedere vestiging van een onderneming vanaf 1 juli 2011 met een eigen,

instellingen in het noorden. Een laatste

uniek vestigingsnummer van 12 cijfers in het Handelsregister moet staan.

onderdeel is het opzetten van ketenoverleg tussen betrokken partijen in enkele branches.

6

7


September

Oktober

Help, mijn buitenlandse handelsagent begrijpt me niet

Spreekuren en adviesgesprekken

8

Dennis Cooking Place bestaat 10 jaar

Samenwerken in ondernemersfondsen

Groeiambities

Nieuwe naam: KvK Ondernemerscoach

Praktische ondersteuning

Succesrecept

Exportclubs

Tien jaar geleden kwam Dennis Nolle bij de Kamer van Koophandel binnen met een droom:

Noord-Nederland kent per provincie een

Relatiedag bestuurders ondernemersverenigingen

KvK Ondernemerscoach

Naast het doorlopende seminarprogramma heeft KvK Noord een

een eigen kookschool. Bedrijfsvoorlichter Harriëtte werd aangestoken door zijn enthou-

exportclub. KvK Noord voert het secreta-

Voor de derde maal kwamen bestuurders

voor het Mentortraject. Een project waarbij

uitgebreid aanbod aan spreekuren

siasme, maar had twijfels over de voorgenomen naam. Al brainstormend kwam er vervol-

riaat van deze verenigingen van actieve,

van Friese winkeliers- en ondernemersver-

ervaren ondernemers een jaar lang funge-

en adviesgesprekken. De spreekuren

gens een nieuwe bedrijfsnaam uit de bus: Dennis Cooking Place. Nolle is nog steeds blij

internationaal georiënteerde ondernemin-

enigingen en medewerkers van verschil-

ren als klankbord voor hun startende col-

zijn gratis.

dat Harriëtte destijds zo met hem meedacht. Zij was te gast op de receptie ter ere van zijn

gen. Het zijn platforms waar exporteurs

lende gemeenten bij elkaar om ervaringen

lega’s. Daarmee geven ze hen een steuntje

• Accountantsspreekuur

jubileum, waar hij haar het eerste exemplaar van zijn nieuwe droom uitreikte: een eigen

elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

uit te wisselen en kennis te delen. Dit

in de rug tijdens hun beginperiode als

• Advocatenspreekuur

kookmagazine.

De clubs organiseren bedrijfsbezoeken bij

jaar stond de bijeenkomst in het teken

ondernemer. Dat is van groot belang, want

• Belastingspreekuur

collega im- en exporteurs en presentaties

van ondernemersfondsen. Ondernemers

uit onderzoek blijkt dat de slagingskans

• Marketingspreekuur

over actuele thema’s in de internationale

investeren samen in een sterke bedrijfsom-

van een startende ondernemer die gebruik

KvK Ondernemerscoach is de nieuwe naam

• Gemeentelijk spreekuur

Ondersteuning op maat

handel. De bijeenkomst in september

geving op basis van een eerlijke verdeling

maakt van coaching, 50% hoger ligt dan

• Notarisspreekuur

Vragen over ondernemen beperken zich niet tot de start van een bedrijf. KvK Noord onder-

van de exportclub Friesland ‘Help, mijn

van lusten en lasten. Er bestaan verschil-

van een ondernemer die dat niet doet.

• ‘Starten vanuit een uitkering’

steunt noordelijke ondernemers daarom in alle fasen van het ondernemerschap. Via de

buitenlandse handelsagent begrijpt me

lende financieringsvormen voor zo’n fonds,

spreekuur

Stichting Strategisch Ondernemerschap kunnen ondernemers uit het mkb een commissaris

niet’ is een voorbeeld van deze praktische

waarbij alle ondernemers in een gebied

“Het hebben van een coach is leuk, leer-

• Subsidiespreekuur

aanstellen. Het Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers (KIND) is een ander voorbeeld. Bij

aanpak. De exportclubs werken samen in

meebetalen aan gebiedsverbetering.

zaam en effectief. Je start in je eentje, maar

• Technostartersspreekuur

het KIND project maakt de ondernemer deel uit van een kleine groep collega-ondernemers

het Platform Internationaal Ondernemen

Noord-Nederland kent inmiddels vijftien

met een coach sta je er toch niet alleen

die zich in de groeifase bevinden. De groep bestaat uit acht tot twaalf deelnemers en blijft

Noord-Nederland (PIONN).

ondernemersfondsen. Het merendeel is tot

voor. En dat werkt heel prettig.”

gedurende de looptijd van het traject gelijk. Ze gaan onder begeleiding een jaar lang aan

stand gekomen met begeleiding van KvK

Rudy Daniels, deelnemer. Eigenaar van Daniels

de slag met vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk.

Noord.

Smart Energy.

“Ik heb de KIND-groep als zeer plezierig en nuttig ervaren. Mijn kennis en ervaring deel

“Ik vind het prachtig om mensen te helpen

ik graag. Als ik zelf in lastige situaties zit, ervaar ik het klankbord ook als zeer positief.

groeien en hen vertrouwen te geven in hun

Het helpt mij te groeien!”

eigen capaciteiten.”

Alberto Kinderman, Kinderman Zorggroep BV

Harry van Ingen, coach.

9


December

November

Pilot Bestemmings- plannen

Startersdag

’t Noorden onderneemt onder 1 noemer

Op naar 2012

Grand Café De Walrus winnaar JOP 2011

Ondernemerschap springlevend in Noord-Nederland

Dé Jonge Ondernemersprijs

Ondernemersvriendelijk bestemmen

Ruim 1.500 aankomende en pas gestarte ondernemers bezochten de Startersdag in

Bas Hollenberg van Grand Café de Walrus

Een uitdaging: bestemmingsplannen zo opstellen dat ze minder gedetailleerd en regu-

Toekomst: Ondernemerspleinen

Groningen en Leeuwarden. De bezoekers waren goed voorbereid en hadden concrete

in Sneek en Leeuwarden is dé grote win-

lerend zijn, maar toch sturing geven en rechtszekerheid bieden. Het bedrijfsleven heeft

De drie vestigingen van KvK Noord bouwen

vragen. Presentaties, workshops en een informatiemarkt zorgden voor de antwoorden.

naar geworden van de JOP 2011. In de

behoefte aan zulke bestemmingsplannen, want ze leiden tot een lagere regeldruk en

aan de toekomst. Er ontstaan Onder-

Gegevens uit het Handelsregister leren dat negen van de tien starters zelfstandige zonder

Oosterpoort in Groningen overhandigde

bieden meer flexibiliteit voor bedrijfsontwikkeling. Op initiatief van KvK Noord is een pilot

nemerspleinen in Leeuwarden, Emmen

personeel zijn. Met name branches met een lage drempel zijn in trek bij starters. In 2011

juryvoorzitter Robert Veenstra hem de

uitgevoerd in de gemeenten Stadskanaal, Tynaarlo en Bellingwedde. De uitkomsten zijn

en Groningen waar alle informatie voor

waren dat webwinkels en organisatie adviesbureaus. Op de derde plaats volgden de

prijs. De 2e prijs ging naar Nico Huizing

bijzonder positief. Er ligt nu een taak voor de gemeenten om kritisch te kijken naar wat

ondernemers een plaats krijgt in één

starters in de bouw. Veel bouwvakkers die bij grotere bedrijven hun baan hebben ver-

van Huizing Harvest uit Emmen en de 3e

echt noodzakelijk is om te regelen. Wellicht kan er ook meer gewerkt worden op basis van

fysiek en digitaal loket, dichtbij de klant.

loren, kiezen voor een zelfstandig bestaan in dezelfde sector.

prijs was voor Dagmar Bolwijn van Thuis

vertrouwen en afspraken met het bedrijfsleven. Tijdens een bijeenkomst discussieerden de

En ondertussen gaan de werkzaamheden

Nieuwbouwmakelaars uit Groningen.

noordelijke gemeenten met de onderzoekers over de mogelijkheden voor een praktische

natuurlijk gewoon door!

Circa 500 bezoekers waren naar Groningen

invulling die tegemoet komt aan de ondernemerswensen. Met de komst van de nieuwe Wet

Marktkansen in het buitenland

gekomen om hun favorieten aan te

Omgevingsrecht ontstaat hiervoor ook meer ruimte. Een aantal deelnemers gaf aan dit op

KvK Noord is ieder jaar aanwezig op de Promotiedagen voor het bedrijfsleven in Martini-

moedigen. Vanaf de start van de JOP is

te pakken.

plaza in Groningen. Om de ondernemers nog beter van dienst te zijn, stonden we dit

KvK Noord als sponsor nauw bij de orga-

jaar met Syntens, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Nordconnect en

nisatie betrokken omdat zij veel waarde

“Interessante bijeenkomst met goede inhoudelijke discussies. De noordelijke gemeenten

Agentschap NL in een gezamenlijke stand. Op dit Ondernemersplaza vonden ondernemers

hecht aan ambitieuze ondernemers. Zij

kunnen hun voordeel doen met de uitkomsten van de pilot. Met name op bedrijven-

alle antwoorden op vragen over innovatie, internationalisering, subsidies en ondernemer-

stimuleren de economie en zijn een voor-

terreinen maakt globaal bestemmen een meer flexibele gronduitgifte mogelijk en dat is

schap. Daarnaast konden zij in de stand deelnemen aan workshops en spreekuren.

beeld voor toekomstige starters.

goed voor ondernemers én gemeenten.” J. Batelaan, wethouder gemeente Menterwolde.

10

11


Colofon Uitgave Kamer van Koophandel Noord-Nederland Tekst: Anne-Marie Krap Vormgeving: AtweeA – Kirsten Plomp

Kamer van Koophandel Noord-Nederland Postbus 134, 9700 AC Groningen www.kvk.nl

Jaarverslag 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland  
Jaarverslag 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland  

Beknopt overzicht in tekst en beeld van de dienstverlening van KvK Noord in 2011. Structuur en teksten A.M. Krap.

Advertisement