Page 1

2

พู ด กั บ ตั ว เอง

ให้ รั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ตั ว เอง ฉันไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองตรงไหนกัน ฉันทำงานของฉัน ฉันเลี้ยงตัวฉันเอง ไม่มีใคร เลี้ยงฉันสักหน่อย คุณร้องด้วยความรู้สึกงงกับหัวข้อนี้ ช้าก่อน! เราไม่ได้หมายความถึงความไม่รับผิดชอบแบบนั้น แต่เรากำลังพูดถึงคนที่ไม่ รับผิดชอบชีวิตตัวเอง ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ต่างหาก • ชอบโทษว่าชีวิตตัวเองมีปัญหาเพราะคนอื่น • มีข้ออ้างที่จะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น • ติดบ่วงอยู่กับอารมณ์ไม่พอใจในอดีตมากกว่าอนาคต • ใช้ความผิดคนอื่นเป็นข้ออ้างให้ตัวเองทำผิด เช่น ถ้าคนอื่นมาสายได้ ทำไมฉันจะ มาสายไม่ได้ • เชื่อว่าการยอมรับผิดหรือขอโทษเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ • เชื่อว่าความสัมพันธ์เลวร้ายที่ตัวเองมีอยู่เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ • ไม่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ • โทษคนใกล้ตัวว่าทำให้ชีวิตยุ่งเหยิง • มักร้องว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม • เรียกร้องให้คนอื่นสงสารตัวเอง 118

112-167.indd 118-119

ใครรับผิดชอบชีวิตตัวเองบ้าง

แพรว คิดว่าการนิ่งเงียบในที่ประชุมระดับผู้บริหารคือความปลอดภัย เธอจะไม่พูด ไม่เสนอความคิดเห็นอะไรถ้าไม่มีใครเรียกถาม อย่างมากเธอก็จะแค่คอยหัวเราะขำๆ เพราะต้องมีใครสักคนถูกนายต้อนเป็นประจำในที่ประชุม ครั้งหนึ่งเธอจำเป็นต้องตอบคำถามเจ้านาย ปรากฏว่าเขาไล่ต้อนจนเธอหน้าแตก เสียง หัวเราะเฮฮาในที่ประชุมเหมือนตอกย้ำให้เธอรู้สึกจนมุมและอับอายสุดๆ ออกจากห้องนั้นมาได้ แพรวก็คุมแค้นสาปแช่งเจ้านายไปตลอดวัน ขณะที่พราวไม่สนใจว่าตัวเองจะดูโง่ เธอจะตั้งคำถามทุกครั้งที่รู้สึกสงสัย เธอยกมือขอ พูดทันใดที่นึกอะไรดีๆ ออก พราวแปลกใจด้วยซ้ำทีท่ กุ คนในทีป่ ระชุมมักเอาแต่นงิ่ เงียบและหัวเราะตามนาย หลายครัง้ ที่การประชุมจบลงโดยไม่ได้อะไรใหม่ๆ เพราะไม่มีใครกล้าเสนออะไรออกมาเลยสักแอะ พราวสนุกเป็นพิเศษเมื่อรู้ตัวว่าถูกนายต้อนให้จนมุม ไม่สนว่าที่ประชุมจะมองว่าเธอ หน้าแตก เธอไม่อายเมื่อถูกเจ้านายแกล้งอำ แถมยังหัวเราะขำตัวเองเสียงลั่นอีกต่างหาก คุณว่าระหว่างแพรวกับพราว ใครกล้า “รับผิดชอบชีวิตตัวเอง” มากกว่ากัน และใครน่าจะมีโอกาสไปได้ไกลกว่ากัน ในแวดวงอาชีพของพวกเธอ

โอกาสทองของคนกล้าผิด

ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกำมือของเรา แต่ใช่คุณหรือเปล่าที่ชอบโทษคนอื่น โยนความผิด หาข้ออ้าง เมื่อคุณมาสายไม่ทันนัด มักเป็นเพราะ “รถติดจะตาย” “ลูกตื่นสาย” หรือ “คนขับ แท็กซี่ปัญญาอ่อน” เมื่อเงินเดือนคุณไม่ขึ้น มักเป็นเพราะ “เจ้านายงก” “คนอื่นขี้ประจบ” หรือ “บริษัท เอาเปรียบ” 119

6/28/09 7:14:23 PM


เมือ่ คุณรูส้ กึ ตึงเครียด มักเป็นเพราะ “สามีขบี้ น่ ” “ลูกมันซน” หรือ “แม่ผวั เจ้ากีเ้ จ้าการ” ความจริงมีอยู่ว่า ยิ่งคุณโยนความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองออกไปไกลตัวเท่าใด คุณกลับ จะยิ่งรู้สึกหัวเสียง่าย โกรธ หงุดหงิด ไม่ได้ดังใจมากขึ้นเท่านั้น ยอมรับเถอะว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์แบบ และคุณเองไม่ได้สมบูรณ์แบบ ทุกคนทำพลาดได้ และไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะยอมรับมัน คุณต้องเริ่มต้นด้วยการหยุดโทษคนอื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัว เพราะเมื่อคุณโทษสิ่งอื่น รอบตัว คุณจะพลาดโอกาสที่จะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเอง และเมื่อคุณมองไม่เห็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง คุณก็สูญเสียโอกาสทองที่จะ แก้ไขตัวคุณเองไปด้วย!

ฉั น รั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ตั ว เอง

เห็นชัดว่าแพรวไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง เธอมีทัศนคติว่า “ไม่พูดออกไปไม่โชว์ความโง่” ขณะที่พราวรับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มเปี่ยม เธอมีทัศนคติว่า “โลกนี้ไม่มีคำถามโง่ๆ” พราวกล้าพอที่จะคว้าโอกาสทุกโอกาส เธอกล้าพอที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น เธอปราศจากความกลัวที่จะทำในสิ่งถูกต้อง ตรงกันข้ามกับแพรว ที่มองข้ามปัญหาของตัวเองไปเห็นความผิดของคนอื่น จนพลาด โอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้พัฒนา เธอซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดและโกรธเมื่อคนอื่นดึงเธอออกมาสู่ที่แจ้ง ถ้าแพรวอยากยืนหยัด สู้ชีวิตให้ได้มากกว่านี้ เธอต้องเริ่มต้นที่การกล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเอง ตราบใดที่เธอยังไม่กล้ารับผิดชอบในความคิดและการกระทำของตัวเอง ตราบนั้นเธอ ไม่มีวันเป็นนายตัวเองได้ ถ้าคุณต้องการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น อย่าแอบอยู่หลังความกลัว ก้าวเท้าของคุณออกมา เล่นเกมชีวิตของคุณอย่างคนกล้า ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวคุณเอง 120

112-167.indd 120-121

พูดกับตัวเองอย่างนี้ • มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะต้องดำเนินชีวิตของฉันให้มีความสุข

ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต • ฉันไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะไม่รับผิดชอบชีวิตฉันเอง ไม่ต้องมีใครให้ความ ช่วยเหลือ ฉันรักษาสุขภาพตัวเอง และฉันทำได้ดี • ฉั น ไม่ โ ทษคนอื่ น ไม่ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต ฉั น เพราะชี วิ ต ฉั น เป็ น

ความรับผิดชอบของฉันเอง • ฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ให้ชีวิตฉันเอง และฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ ฉันเลือกเสมอ • ฉันไม่ต้องการการเห็นชอบจากคนอื่น ฉันสามารถรับผิดชอบการตัดสินใจ ของฉันอย่างภาคภูมิใจ • ฉันสนุกกับการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง มันทำให้ฉันรู้สึกท้าทาย • ฉันไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาร่วมรับผิดชอบชีวิตของฉัน เพราะชีวิตของฉัน

เป็นความรับผิดชอบของฉันเอง ขณะเดียวกันฉันไม่ก้าวก่ายไปรับผิดชอบ กับชีวิตคนอื่น ฉันนับถือคนอื่น และปล่อยให้พวกเขารับผิดชอบชีวิตเขาเอง อย่างเต็มที่ • ฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตฉัน ทุกคำที่ฉันพูด ทุกสิ่งที่ฉันคิด ทุกอย่างที่ฉันทำ ฉันควบคุมทุกอย่างได้และทำได้ดีด้วย

121

6/28/09 7:14:24 PM

พูดกับตัวเองให้รับผิดชอบชีวิตตัวเอง  

ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกำมือของเรา แต่ใช่คุณหรือเปล่าที่ชอบโทษคนอื่น โยนความผิด หาข้ออ้าง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you