Page 2

‫“זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגד לך‬ ‫זקנייך ויאמרו לך”(דברים לב‪,‬ז)‬ ‫וראובן וויזמן ‪,‬רבי דוד בן ברוך זי”ע‬ ‫בהגיית יהודייה נקראה סלה על שם הפסוק “לה’‬ ‫הישועה על עמך ברכתך סלה”(תהיליםג‪,‬ט)‬ ‫בכל הטוב הזה לא פסקה כמיהת יהודייה לארץ‬ ‫ישראל כפי שמתאר בעל “מלכי רבנן “ ר יוסף בן‬ ‫נאים ‪:‬‬ ‫“מעולם לא היינו אזרחים בארצות המערב‪ ,‬אף‬ ‫בהיותינו בארץ לא לנו‪ ,‬נדחים מהסתופף בנחלת‬ ‫ה’‪ ,‬וגלינו מעל שולחן אבינו‪ ,‬עוד אהבתו מתרפק‬ ‫עלינו ומציץ מן החרכים‪.‬‬ ‫בכל עת ובכל שעה להשיב את שבותינו ‪,‬לקבץ‬ ‫נידחנו‪ ,‬ותמיד אנחנו לישותו מקווים‪ ,‬ומייחלים‬ ‫לשוב לשבת לארצנו ונחלת אבותינו הארץ‬ ‫הקדושה‪”..‬‬

‫אהבת הצדיקים ועבודת‬ ‫הקודש היו נר לרגליו תמיד ‪.‬‬

‫הגאון רבי יששכר אצאראף‬ ‫זצוק”ל היה אב”ד בעיר סלא חמיו ורבו של רבי‬ ‫רפאל אנקאווה‬ ‫עלה לארץ ישראל ב‪1881‬‬ ‫והתיישב בעיר העתיקה‬ ‫בירושלים ‪ ,‬מונה לרבה‬ ‫הראשי של עדת המערביים‬ ‫בעיר לאחר “הפקודת אליעזר”‬ ‫רבי אליעזר הלוי בן טובו‪.‬‬

‫זהו בערך המידע היחידי שהיה נגלה בבואנו לחקור‬ ‫פלא היה בעניי בכל פעם מחדש המפגש ל מו”ר אבי ולדרוש אודות המאור הגדול ר יששכר ‪,‬ובכל יום‬ ‫שעבר מאז החל אחי מורי יוסף אדרי הי”ו לחקור‬ ‫ר’ יחייא אדרעי עליו השלום הכ”מ‬ ‫במשך ‪ 17‬שנות מחקר ונבירה בארכיונים ‪ ,‬תשאול‬ ‫עם אבני הכותל ‪,‬הר הזיתים וכל דבר שבקדושה‪.‬‬ ‫זקני העדה ‪,‬חיפוש בהר החרב ק”ק חסידים בו‬ ‫העבירו הירדנים כביש ופגעו בקודשי ישראל‪.‬‬ ‫“יש לי סבא גדול קדוש ועליון שקבור בהר‬ ‫הזיתים ‪,‬רבי יששכר אצאראף שמו”‬ ‫נהג תמיד לומר בכל הזדמנות בכלל שמות‬ ‫הצדיקים היו שגורים בפיו תמיד‬ ‫צאצא לגדולי עולם בעלי שם במרוקו בבא יהודא‬

‫חלקת ק”ק חסידים יושבת על דרך יריחו העתיקה‬ ‫‪ ,‬חורבן והרס רב פקדו את החלקה הנזכרת ‪,‬‬ ‫מצבות רבות נבזזו והועברו לבתים פרטיים ‪,‬חלקן‬ ‫מצאו את דרכן לבניית שבילים ובניינים והשאר‬

תולדות חייו ר יששכר אצאראף  

none

תולדות חייו ר יששכר אצאראף  

none

Advertisement