Page 1

Bez dalje kvalifikacije našeg mišljenja, skrećemo pažnju na sljedeće: Općina Bihać Budžetom i dalje planira zaduženje odnosno finansiranje kapitalnih ulaganja kao i izmirenje neizmirenih obaveza iz prethodne godine, a ne planira pokriće iskazanog deficita kako je to regulisano Zakonom o budžetima u FBiH. Iako servisiranje duga po dugoročnim kreditima ne prelazi gornju granicu zaduženja u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH, zbog nedovoljnog praćenja izvršenja budžeta, Općina Bihać i dalje ostvaruje višak rashoda nad prihodima, pa smatramo da je potrebno da preispita dalja ulaganja u kapitalne investicije kao i da izvrši racionalizaciju troškova dok se ne izvrši pokriće deficita. Rast plata u javnom sektoru i bruto društvenog proizvoda Općine Bihać 2003./2012.

Nacrt Budžeta Općine Bihać za 2012. godinu

Neodgovornim upravljanjem dugom Općina Bihać će se suočiti sa:

Prihodi:

1. Prijetnjom zaustavljanja osnovnih komunalnih usluga, 2. Zausatavljanjem razvojnih projekta , 3. Gubitkom povjerenja međunarodnih donatorskih i financijskih institucija

1. Rast neporeznih prihoda 194,3% u 2012. god. u odnosu na 2011. godini zasnovan je na prodaji materijalnih dobara đačkog doma , 2.238.048 KM i prodaje zemljišta u iznosu od 2.540.000 KM ( nastavlja se politika rasprodaje obiteljskog srebra , ostvareni prihodi ne usmjeravaju se u razvoj). 2. Planirani prihodi od koncesija u Nacrtu Budžeta za 2012. god. iznosili su 6.000 KM, manje nego pogrešno uplaćeni prihodi . 3. Prihodi od komunalnih naknada planirani u Nacrtu Budžeta iznosili su 3 mil. KM, sa rastom od 600% , a u 2011. god. iznosili su 500.000 KM ( 2 mil. KM sigurnog deficit). 4. Općinsko vijeće odbilo je prijedlog Odluke o naknadama za postavljanje podzemnih i nadzemnih instalacija čijim usvajanjem bi se osigurao prihod ne manji od 1-1,5 mil. KM , a također I Odluku o komunalnim naknadama tako da su dovedeni u pitanje planirani prihodi u 2012. godini u iznosu 1 milion KM. Rashodi: 1. S obzirom da nije iskazana struktura kapitalnih izdataka (6.489.151 KM) niko od građana nije imao i nikad neće imati mogućnost uvida u strukturu rashoda koji se odnose na uređenje gradskog građevinskog zemljišta i održavanja i izgradnje cesta , čime je oduzeta mogućnost građanima da na bilo koji način neposredno utječu na donošenje odluka

BDP per capita 2004. g. 3.862 KM BDP per capita 2009. g. 6.508 KM

2. Nije jasno na što se odnosi 1,2 mil. KM planiran za Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

10.000 9.000

3. Nije jasno kako Općina namjerava isplatiti naknadu za izuzeto zemljišta u iznosu od 2,5 mil. KM, a planirana su sredstva 250.000 KM

8.000 7.000 6.000

4. Nije jasno zašto je učešće Općine u projektima u 2012. god. 100.000 KM , u odnosu na 900.000 KM u prethodnoj godini

5.000 4.000 3.000

Otvorena pitanja općinskom načelniku mr. Albinu Musliću i općinskim vijećnicima Općine Bihać: 1. Zašto niste razmotrili prijedlog „Projekta 100 zaposlenih„ koji Vam je dostavljen tokom javne rasprave Budžeta 2012. godine, kojim se uspostavlja model zapošljavanja, privlačenja stranih investitora u realnu ekonomiju , dovođenje novih tehnologija u Bihać, kojim se otvara šansa da mladi ostanu u ovom gradu, a ne iziskuje nova sredstva u Budžetu Općine Bihać ? 2. Na osnovu kojeg zakonskog i moralnog osnova uzimate sebi za pravo da predlažete obročno plaćanja naknade za ustanovljavanja služnosti JP HT d.d. Mostar na 50 godina, tako da se za iznos naknade od 476.830,00 KM nosioc prava služnosti plaća iznos naknade u godišnjim jednakim ratama u narednih 50 godina u obrocima od 9.536,60 KM? Zakon način plaćanje služnosti po njenom ustanovljenju nije precizirao, a Vi predlažete 50-godišnje plaćanje bez ikakve ekonomske logike u vremenu kad odbijate donijeti Odluku o naknadama za podzemne i nadzemne instalacije za čiju osnovanost postoji presuda Ustavnog suda F BiH, a koja bi Općini Bihać donijela novi godišnji prihod od 1-1,5 mil. KM , a istovremeno niste usvojili ni Odluku o komunalnim naknadama koja se samo mijenjala radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnim djelatnostima USK-a ? 3. Zašto usvajate Budžet za 2012. , za koji znate da je neostvariv i svjesno građane Općine Bihać vodite u bankrot , od Nacrta do Prijedloga ste pronašli novih 1,3 KM novih rashoda a dobro znate da je ovo četvrta godina Vašeg mandata i četvrta godina deficita Budžeta Općine Bihać? Prihodi za prvi kvartal ove godine su 18% niži u odnosu na prethodnu godinu , a Vi planirate izmiriti obaveze iz prethodnih godina od 5,6 mil. KM iz tekuće likvidnosti 2,8 mil. KM, a za preostale obaveze ćete tražiti jednostranu odgodu roka plaćanja ? 4. Zašto dajte saglasnost na povećanje cijena komunalnih usluga, a istovremeno Općina Bihać svom javnom preduzeću duguje 500.000 KM ? 5. Za koje koncesije ste dali saglasnost , a u Nacrtu Budžeta Općine Bihać je planiran prihod od samo 6.000 KM? 6. Na osnovu kojeg zakonskog i moralnog osnova zadužujete Općinu Bihać na vremenski period od 10 godina ? 7. Zašto nas dovodite u dužničko ropstvo?

Duboko zabrinut za našu zajedničku budućnost i budućnost naše djece, brutalno spriječen da na javnoj rasparavi o Nacrtu Budžeta Općine Bihać za 2012. godinu održanoj 28. marta ove godine iznesem činjenice, podijelim sa javnosti svoja saznanja i pokušam dati sugestije i prijedloge na najvažniji dokumet lokalne zajednice čime su mi uskraćena Ustavom zagarantovana temeljna ljudska prava na izražavanje misli i slobodu govora, a potom izvrgnut mobingu kao državni službenik Općine Bihać, u nemogućnosti da zbog cenzure medija podijelim sa Vama istinu i rizike u koje nas uvlače neodgovorni političari obraćam Vam se ovim putem i pozivam da u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koja je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu iskoristimo svoja prava i spriječimo da budemo dovedeni u dužničko ropstvo, bez bilo kakve šanse za život dostojan čovjeka. mr. Amir Hadžić državni službenik općinskog organa uprave Općine Bihać 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

2.000

Plate u 000 KM

1.000 0

BDP per capita 2004.

2009.

5. Kakva se planiraju “priznavanja ulaganja zakupcima u iznosu od 50.000 KM “ i ko ih je odobrio 6. Kome je u ova vremena besparice potrebna stavka tekućeg granta za informisanje u iznosu od 600.000 KM Iz prijedloga mjere Budžeta za 2012. god. “Za plaćanje obaveza iz prethodne godine u iznosu 2.851.633,80 KM predložiti sporazumno produženje ugovornih rokova plaćanja do stvaranja uvjeta za izmirenje istih” Ova mjera je nezakonita i dovešće do sudskih procesa i dodatnih troškova za Budžet općine Bihać. Napomena: U prvom kvartalu 2012. godine prihodi su za 18% manji u odnosu na prihode 2011. godine , a kod usvajanja prijedloga Budžeta za 2012. godinu prihvaćeni su dodatni rashodi od 1,3 mil. KM , što je siguran dodatni deficit od 1,3 mil. KM

66

7

Zbog svega gore navedenog pozivam Općinskog načelnika mr. Albina Muslića da ne nosi teret bankrota Općine Bihać i da podnese neopozivu ostavku i stvori pretpostavku da se Budžet Općine Bihać konsoliduje, da grad koji je 1.214 dana ostao n epokoren u ratu ne doživi brodolom i poklekne u miru. Apelujem na vijećnike Općine Bihać da prije dizanja ruke dobro razmisle da li je ruka u zraku radi općeg i javnog interesa ili samo puka stranačka stega. Zakleli ste se da će te poštovati Ustav FBiH i Ustav i zakone BiH. Pozivam Vas da u skladu sa položenom zakletvom odlučujete za dobro svih građana , za opće dobro, a ne za uske političke i partikularne interese. Sugrađani grada Bihaća Pozivam Vas da se svako, u skladu sa svojim uvjerenjima na miran način suočimo sa bremenom vremena u kojem živimo i poduzmemo sve kako ne bi postali dužnički robovi lakoumnih, djetinjastih i nepromišljenih politika.

8

0 Kapitalni izdaci Kapitalni grantovi Tekući grantovi Tekući izdaci

Nacrt Budžeta Općine Bihać za 2012 godinu nije sačinjen u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH. Budžet nije uravnotežen • Obaveze iz prethodnih godina u iznosu 2.851.633,80 KM nisu pokrivene prihodima,primicima odnosno ne postoje izvori finansiranja za izmirenje obaveza. • Budžet je dodatno opterećen za novi dodatni deficit u iznosu od 1,3 mil. KM • Budžet nije dostavljen u propisanim rokovima. • Budžet ne sadrži sve propisane elemente. • Ne postoji detaljan prikaz svih javnih prihoda i izdataka budžeta. • Ne vode se zakonom propisane računovodstvene evidencije.

Nacrt Budžeta Općine Bihać 2012.  

28.03.2012.god.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you