Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF Sac à Vélo “Alles draait met Sac à Vélo, zelfs uw aandeel. “

Amin Ettaki 2018 – 2019 Handel H. Pius X–Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

Antwerpen


GEÏNTEGREERDE PROEF Sac à Vélo “Alles draait met Sac à Vélo, zelfs uw aandeel. “

Amin Ettaki 2018 – 2019 Handel H. Pius X–Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

Antwerpen Geïntegreerde Proef


Woord vooraf Voor alle leerlingen van het zesde jaar technisch onderwijs is het maken van de geïntegreerde proef een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het eindwerk heeft als doel om de leerlingen van de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica te laten ervaren, hoe het is om een fictief bedrijf te leiden. Ze krijgen zo de kans om bedrijfservaring op te doen. Samen met Amber De Mulder, Daytona Aerts, en Farah Ben-Asri heb ik de onderneming “Sac à Vélo” opgericht. Dit eindwerk bestaat uit opdrachten die we hebben gekregen voor de vakken: seminarie, bedrijfseconomie, Engels, Frans, Duits, Nederlands en godsdienst. Als eerste wil ik mijn titularissen Anja Faber, Annelies Van Haegenbergh en Erik Walgraef bedanken. Elke week waren ze bereid om mij te helpen en advies te geven tijdens de lessen seminarie. Zonder hun advies en hulp zou ik zelfs niet weten hoe ik aan deze opdracht moest beginnen of afwerken. Ik wil ook graag Karolien Vael, mijn mentor, en Birgit Bellens, leerkracht Nederlands, bedanken. Zij stonden altijd klaar om mijn eindwerk na te lezen en de gemaakte spellingsfouten eruit te halen. Ten slotte zou ik nog een aantal mensen willen bedanken, zoals Nejla Muric, een oudleerling die altijd klaar stond om mij advies te geven en mij te helpen om mijn geïntegreerde proef juist af te ronden. Ook zou ik graag Igli Doko, een zeer goede vriend bedanken die mij altijd morele steun aanbood en mij steeds motiveerde. Als laatste zou ik het Sac à Vélo-team willen bedanken voor de leuke ervaringen die wij samen hebben gehad en dit eindwerk goed af te ronden. Hierbij wens ik u veel leesplezier. Amin Ettaki


Inhoudsopgave WOORD VOORAF

5

INHOUDSOPGAVE

7

INLEIDING

9

1

SEMINARIE NAAM, LOGO EN HUISSTIJL ORGANOGRAM EXTERNE AUDIT VERSLAG SWOT-ANALYSE AANTAL MAANDEN EINDVOORRAAD FORMULE BEREKENING BEOORDELING PRODUCTIEKOST PER EENHEID BEOORDELING LEVERBETROUWBAARHEID FORMULE BEREKENING BEOORDELING MARKTAANDEEL OMZET FORMULE BEREKENING BEOORDELING KAPITAALVERHOGING SHAREHOLDERANALYSE

2

BEDRIJFSECONOMIE STUDIE VAN DE MARKETINGMIX VAN EEN CONCURRENT BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING PRODUCT PRIJS PLAATS PROMOTIE PERSONEEL SWOT-ANALYSE VERGELIJKING SWOT-ANALYSE ANALYSE VAN DE JAARREKENING VERTICALE ANALYSE HORIZONTALE ANALYSE MASTERPLAN

3

ENGELS

11 12 13 14 14 15 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 24 31 32 32 33 35 37 38 39 40 41 43 43 47 50 53


BUSINESS PLAN BUSINESS IDEA COMPANY OBJECTIVES RISK ANALYSIS ACCOUNTABILITY SWOT-ANALYSIS PRODUCT DESCRIPTION OWNERSHIP, MANAGEMENT AND PERSONNEL MARKETS AND MARKETING FINANCIAL FORECAST PRESENTATION BUSINESS PLAN PROMOTION PLAN TARGET CUSTOMERS PROMOTIONAL TACTICS COSTS DEFENCE OF THE PLAN 4

FRANS PRÉPARATION DE L’ANNONCE D’EMPLOI POUR UN(E) ASSISTANT(E) MA FONCTION ET MES ACTIVITÉS SELECTION D’ACTIVITES ET RESPONSABILITES ESSENTIELLES POUR MA FONCTION ASSISTANT(E) TECHNIQUE LE PROFIL QUE JE CHERCHE BROCHURE FRANÇAISE

5

DUITS FIRMENPROFIL SAC À VÉLO WER SIND WIR? PRODUKTE ORGANE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG WARENTEST KRITERIEN FRAGENLISTE ARTIKEL WARENTEST

6

GODSDIENST INLEIDING WAT IS MVO? PEOPLE PLANET PROFIT

54 54 54 55 55 56 58 59 61 63 69 69 69 71 71 73 74 74 74 75 75 77 79 80 80 80 82 83 83 84 86 89 90 90 90 91 92

BESLUIT

93

BRONNEN

95

BIJLAGE

97


Inleiding Na zes jaar lang enkel theoretische lessen te hebben gehad, werden we in ons laatste jaar secundair onderwijs op de proef gesteld. Als laatstejaars leerlingen wisten we niet wat we van de GIP moesten verwachten. Onze uitdaging begon met een bedrijfssimulatie genaamd “Topteam”, die werd georganiseerd door de Thomas Moore hogeschool. Hier werden we verdeeld in vier teams, waarbij iedere groep een fictief bedrijf overnam. Er werd van ons verwacht dat we als een hecht managementteam allerlei beslissingen namen en ons fictief bedrijf optimaal leidden. Een aantal belangrijke beslissingen waren bijvoorbeeld de verkoopprijs van onze producten te bepalen en het budget voor research & development vastleggen. Samen met Amber De Mulder, CEO , administratief directeur, Daytona Aerts, commercieel directeur en Farah Ben-Asri, financieel directeur heb ik de onderneming “Sac à Vélo” opgericht. Sac à Vélo is gespecialiseerd in het verkopen van elektrische fietsen en rugzakken. Zoals u kan zien, hebben wij onze bedrijfsnaam uit de producten die we aanbieden afgeleid. Doorheen de GIP-bundel zal u opdrachten terugvinden met verdere informatie over ons bedrijf, zoals onze missie en visie, wat we doen en wat we allemaal willen bereiken. Gedurende het schooljaar kregen we opdrachten zoals het opstellen van een promotieplan, het analyseren van jaarrekeningen, een studie van de marketingmix en presentaties geven over ons bedrijf aan de aandeelhouders. De opdrachten bestonden zowel uit individuele als uit collectieve opdrachten. Voor elk vak zijn de opdrachten steeds verschillend, maar telkens over één onderwerp en dat is het bedrijf Sac à Vélo. Verder zal u in deze GIP-bundel ontdekken of we erin geslaagd zijn om te groeien tot een succesvol bedrijf en hoe we dit gedaan hebben. Hoe we als team hebben samengewerkt? Hebben we als onderneming rekening gehouden met duurzaam ondernemen? De antwoorden op deze vragen vindt u terug op de volgende pagina’s.


1 Seminarie


Naam, logo en huisstijl De eerste vraag die wij zullen beantwoorden in ons eindwerk is ‘wat willen we uitstralen?’. Hier hebben we als team goed over nagedacht en kwamen zo tot de volgende punten: ecologisch, milieubewust, kwaliteitsvol en prijsvriendelijk. Niet enkel onze uitstraling is belangrijk, maar ook zeker onze naam en zijn betekenis. Na een kleine brainstormsessie kwamen we al snel overeen dat het “Sac à Vélo” zou worden. “Sac” zegt iets over de rugzakken die wij aanbieden aan onze klanten en “Vélo” gaat over de e-bikes die ons assortiment versterken. Ter bescherming van onze handelsnaam als merk moeten we hem, volgens de KBO, zichtbaar en publiekelijk gebruiken. Verder hoeven er geen specifieke stappen ondernomen te worden. Nu, wat is een handelsnaam? Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Deze naam wordt ook gebruikt om een onderneming van anderen te onderscheiden. Om aan te tonen dat wij onze handelsnaam wel degelijk gebruiken, kunnen we deze laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op die manier bewijzen we ook dat wij het recht hebben om onze handelsnaam te gebruiken en zorgen we er voor dat derden, binnen een bepaald gebied, geen identieke of gelijkaardige naam mogen gebruiken. (https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/merken/soorten-vanmerken/handelsnaam-en) Het belangrijkste van een onderneming, naast haar naam, is haar logo. Vandaar dat wij ons logo lieten ontwerpen door een leerling uit Publiciteitsgrafiek (PUG). Wij vertrouwden Onür Pehlivan deze belangrijke taak toe omdat wij erin geloofden dat hij wel over de specifieke vakkennis beschikt, om een aantrekkelijk logo te ontwerpen. Natuurlijk had deze medeleerling geen ‘carte blanche’, we gaven wel degelijk enkele richtlijnen mee. Zo wilden wij een fiets, een rugzak en onze naam in ons logo verwerkt zien. Verder moesten de kleuren groen, zwart en wit aanwezig zijn. Zoals u kan zien in het resultaat is dat ook wat er gedaan werd. Wij zijn alvast heel blij met het prachtig resultaat. Een slagzin, zoals de meeste ondernemingen wel hebben, was ook zeker en vast een must. Daarom dat wij er grondig hebben over nagedacht en vervolgens met “Alles draait met Sac à Vélo” op de proppen zijn gekomen. Deze slogan vinden wij passend bij zowel onze naam als onze producten.

12


Organogram Sac à Vélo is een onderneming die bestaat uit 4 leidinggevenden. Wij kozen ervoor om Amber de taak van CEO en administratief directeur toe te wijzen, omdat wij als team erin geloven dat zij ons het beste zal kunnen leiden en daarnaast de documenten ordelijk zal kunnen bijhouden. Farah wordt de financieel directeur van onze onderneming, omdat zij het beste met cijfers kan omgaan. Verder versterkt Daytona ons team, zij wordt de commerciële directeur van Sac à Vélo. De reden dat we haar deze taak geven is, omdat wij denken dat zij voor onze onderneming de meest gepaste reclame zal kunnen maken. De taak van technisch directeur in ons bedrijf is weggelegd voor Amin. Hij zal zich o.a. bezig houden met de leveranciers en de hoeveelheden producten in voorraad.

CEO Administratief directeur Amber De Mulder

Financieel directeur Farah Ben-Asri

Commercieel directeur Daytona Aerts

Technisch directeur Amin Ettaki

13


Externe audit Om onze onderneming te starten en draaiende te houden, hebben we de hulp ingeschakeld van een externe audit. Voor we onze bedrijf konden starten, hadden we deelgenomen aan een bedrijfssimulatiespel genaamd top team. De bedoeling hiervan was om ons een beeld te geven over hoe je moet ondernemen en om ons klaar te stomen om een onderneming te starten. Na het spelen van dit spel, werd er van ons verwacht een SWOT-analyse op te stellen en een verslag te schrijven, met daarbij een aantal berekeningen in verband met het

aantal

maanden

eindvoorraad,

de

gemiddelde

productiekost

per

eenheid,

leverbetrouwbaarheid en het marktaandeel. Het verslag kunt u hieronder terugvinden.

Verslag De opdrachten hebben we succesvol kunnen afronden. De bedoeling van dit verslag is om u als externe audit toe te lichten hoe wij te werk zijn gegaan bij de opdrachten. Het spel was een hele uitdaging, omdat niemand uit ons team enige vakkennis had over ondernemen.

Het

spel

bestond

uit

drie

boekjaren/spelrondes,

waarbij

je

als

onderneming/team telkens standaard of luxeproducten moest produceren en vervolgens op de markt aanbieden. Men had twee markten in het spel genaamd markt A & B. Wij namen deel aan markt A, een variĂŤrende markt die onvoorspelbaar was. Als team kon je ook investeren in reclame en de kwaliteit van je producten. Dit is een hele belangrijke factor, omdat dit het koopgedrag van de consumenten kan beĂŻnvloeden. Wat ons team betreft en hoe wij te werk zijn gegaan, staat allemaal in onze SWOT-analyse die u kan vinden in de verstuurde bijlage naar uw e-mail. We dachten dat de spelrondes heel gemakkelijk zouden verlopen en dat we al van het eerste boekjaar winst zouden maken. Wat wij niet wisten was dat we in de eerste drie maanden van het eerste boekjaar niet mogelijk is te verkopen door de formaliteiten die gebonden zijn aan het opstarten van een onderneming. Dat heeft als gevolg dat we een negatief liquiditeitssaldo hadden. De fout die wij als team hebben gemaakt tijdens de spelrondes, was geen berekening te maken. Wij hebben voor het vak Seminarie de opdracht gekregen om berekeningen te maken i.v.m. marktaandeel, leverbetrouwbaarheid en productiekost per eenheid. Door deze berekeningen uit te voeren kan het ons helpen om in het volgende boekjaar als meer ervaren ondernemers te werk te gaan. Alle berekeningen kunt u hieronder terugvinden na het puntje SWOT-analyse. Verder hopen wij als team te groeien en gebruik te maken van de zaken die u ons heeft bijgebracht en zo deze GIP-taak succesvol af te ronden.

14


SWOT-analyse

Intern

STRENGHTS S1 S2 S3 S4 S5

Prijskwaliteit Marktaandeel standaardproducten Positief liquiditeitssaldo Toenemend ondernemingsresultaat Takenverdeling

WEAKNESSES W1 W2 W3 W4 W5 W6

Overschatting afzet luxeproducten Verminderde vraag luxeproducten Miscommunicatie onder teamleden Onvoldoende vakkennis Vraag & aanbod Hoge productiekost per eenheid

Extern

OPPORTUNITIES O1 O2 O3 O4

Uitbreiding standaardproducten Diversificatie assortiment Verhoging omzet Creatie faciliteiten

THREATS T1 Concurrentie bezit groot marktaandeel T2 Overschot luxeproducten T3 Versnipperde markt T4 Afnemende vraag

Voor het maken van onze SWOT-analyse maakten we een onderscheid tussen de interne en externe factoren, namelijk onze sterke en zwakke punten, onze kansen en bedreigingen. Hierbij zullen we enkele van de bovenstaande factoren verantwoorden. S1: Voor onze standaardproducten baseerde wij onze prijs op de concurrentie. Daarnaast is ook de kwaliteit voor ons zeer belangrijk. Vandaar dat we besloten om er zo veel kapitaal aan te besteden, maar we hebben er tegelijkertijd voor gezorgd dat het nog steeds betaalbaar blijft voor de klant. S4: In ons eerste boekjaar hadden we een negatief liquiditeitssaldo, wat logisch is voor een startend bedrijf. De grootste reden hiervoor was dat we de eerste drie maanden van ons boekjaar niets konden verkopen wegens de vele formaliteiten die nog in orde gemaakt moesten worden. In de komende twee boekjaren, na een goede verkoop, konden we het negatief saldo omzetten tot een positief saldo. S6: We hebben gekozen om iedereen een functie toe te wijzen die het beste bij hem of haar past. Door dit systeem toe te passen, konden we vlot en efficiĂŤnt te werk gaan. W1: In het tweede boekjaar zagen we dat er een stijging was bij de verkoop van onze luxeproducten. Daarom namen wij het risico om meer luxeproducten te produceren en hiervoor meer reclame te maken. Uiteindelijk bleek dit een foute beslissing te zijn. Dit werd ons duidelijk in het derde boekjaar, toen verkochten we niet volgens onze verwachtingen. Dit had te maken met de sterke en vele concurrentie. (Zie T2)

15


W5: Ons aanbod van onze standaardproducten was kleiner dan de vraag naar deze producten. Hierdoor verloren we heel wat potentiĂŤle klanten en hadden we een gemiste winst wat deze producten betreft. O1 en O2: Doordat de verkoop van de standaardproducten doorheen de drie boekjaren in een stijgende lijn verliep, zien wij de kans om meer standaardproducten aan te bieden en tevens het assortiment uit te breiden. O4: Als we onze omzet kunnen verhogen zien wij de opportuniteit om meer faciliteiten te creĂŤren. Dit is dan ook handig voor ons omdat we op die manier onze afzetmarkt kunnen vergroten. Daarnaast zal onze winst toenemen, mits alles goed verloopt. T3: Ons grootste probleem waar we voorstonden was dat er te veel concurrentie op een nogal kleine markt aanwezig was. Wat het natuurlijk ook nog moeilijker maakte, was dat zij exact dezelfde producten aanboden, maar dit dan wel met hun eigen gekozen prijs, aanbiedingen en reclame.

16


Aantal maanden eindvoorraad Formule Eindvoorraad in eenheden Vraag januari in eenheden

Berekening Boekjaar 3: standaard-en luxeproducten 450 524 904 177

=

0,86

=

5,11

Aantal maanden eindvoorraad boekjaar 3 6,00

5,11 5,00 4,00 3,00 2,00

0,86

1,00 0,00

Standaard

Luxe

Beoordeling In boekjaar 3 is er geen groot overschot aan standaardproducten. We hebben nu ongeveer genoeg voorraad voor een maand. Voor de luxeproducten daarentegen hebben we wel een groot voorraadoverschot. Dit komt omdat we in boekjaar 3 de luxeproducten hadden overschat en veel van deze producten hadden aangeschaft.

17


Productiekost per eenheid

Boekjaar 3: standaard-en luxeproducten Gemiddelde productiekost per eenheid Standaard

€28,30

Luxe

€30,29

Gemiddelde productiekost per eenheid € 30,50

€30,29

€ 30,00 € 29,50 € 29,00 € 28,50

€ 28,30

€ 28,00 € 27,50 € 27,00 Standaard

Luxe

Beoordeling We proberen telkens onze productiekost zo laag mogelijk te houden. Ten opzichte van de vorige boekjaren is dit al verbeterd. Voor onze standaardproducten hadden we een productiekost van 28,30 EUR. Voor de luxeproducten hadden we een kost van 30,29EUR.

18


Leverbetrouwbaarheid Formule (jaar)afzet Vraag in januari x 12

Berekening Boekjaar 3: standaard-en luxeproducten (jaar)afzet Vraag januari x 12

x 100

=

5 068 6 288

x 100

=

80,60%

(jaar)afzet Vraag januari x 12

x 100

=

2 124 10 524

x 100

=

20,18%

Leverbetrouwbaarheid 90,00%

80,60%

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

20,18%

20,00% 10,00% 0,00%

Standaard

Luxe

Beoordeling In de bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. In boekjaar 3 komen we voor de standaardproducten 10,40% te kort voor de verwachte leverbetrouwbaarheid. Voor de luxeproducten, zijn we helaas slecht bezig en liggen we met 69,82% onder het verwachte resultaat.

19


Marktaandeel omzet Formule (jaar)omzet (jaar)marktomzet

Berekening (jaar)omzet (jaar)marktomzet

x 100

=

(jaar)omzet (jaar)marktomzet

x 100

=

10,69%

10,80%

334 488 3 128 512 203 904 2 094 766

x100

x100

=

=

10,69%

9,73%

Marktaandeel

10,60% 10,40% 10,20% 10,00%

9,73%

9,80% 9,60% 9,40% 9,20%

Standaard

Luxe

Beoordeling Het gemiddelde martkaandel bedraagt 10%. In het derde boekjaar zien we dat we voor onze standaardproducten een martkaandeel hebben boven het gemiddelde. Voor onze luxeproducten moeten we zeker niet onderdoen met een mooi percentage van 9,73%.

20


Kapitaalverhoging Na drie succesvolle boekjaren hebben we besloten om ons kapitaal te verhogen. De voornaamste reden hiervoor, is omdat we graag ons eigen vermogen willen versterken. In een buitengewone algemene vergadering, hebben we dit voorgesteld aan onze aandeelhouders en proberen we hun te overtuigen. Al de cijfers die u hieronder terugvindt zijn gebaseerd op de cijfers van het laatste boekjaar (boekjaar 3).

21


22


23


Shareholderanalyse Na een zeer winstgevend boekjaar, heb ik de mogelijkheid gekregen om 100 000 EUR te investeren. Sac Ă VĂŠlo is een onderneming dat veel belang hecht aan het milieu. Daarom is het dus logisch en verantwoord om te investeren in bedrijven die hetzelfde ideologie als ons hebben. In de presentatie die u hieronder kan terugvinden, heb ik via een shareholderanalyse twee beursgenoteerde bedrijven die het meest in aanmerking kwamen met elkaar vergeleken en besproken.

24


25


26


27


28


29


30


2 Bedrijfseconomie

31


Studie van de marketingmix van een concurrent

De marketingmix of marketinginstrumentenmix is de strategische combinatie van en onderlinge samenhang tussen, instrumenten die een bedrijf ter beschikking heeft om hun

doelgroep(en)

te

benaderen

en

te

bewerken.

Het

doel

van

de

marketinginstrumenten is om een positie op de markt te verwerven of om de concurrentiepositie van een onderneming te vergroten. Bron: finler.nl In deze opdracht analyseerden we de verschillende P’s van onze concurrent, namelijk product, prijs, plaats en promotie. Naast deze 4 P’s, kozen we ervoor een vijfde P te bespreken: de P van personeel. Als concurrent kozen we voor iBike. Door onze onderneming met iBike te vergelijken, kunnen wij, Sac à Vélo, zien hoe we ervoor staan. Verder stelden we een SWOT-analyse op om onze strengths, weaknesses, opportunities en threats te vergelijken met die van iBike.

Beschrijving van de onderneming iBike is een fietsenwinkel met verschillende vestigingen in Antwerpen en omstreken. Elke winkel verkoopt een uitgebreid assortiment aan fietsen. In de ene winkel kan je bijvoorbeeld enkel vouwfietsen kopen en op een andere locatie kan je dan weer enkel bakfietsen vinden. Wat wel in elke winkel hetzelfde is, zijn de medewerkers. Zij bezorgen elke klant zowel advies als een fiets op maat. iBike beschikt tevens over moderne werkplaatsen waar techniekers jouw fiets kunnen herstellen. Verder heeft iBike een aantal missies, waaronder het oplossen van het mobiliteitsprobleem in Antwerpen. Hiervoor zet iBike zich enorm hard in.

32


Product Bij product of productbeleid draait het allemaal om het goed of de dienst die de behoefte van de klant vervult. Het gaat niet enkel om het product zelf, maar ook over de eigenschappen van het product. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: merknaam, verpakking, het imago en de service. Bron: finler.nl De eerste “P”, product, is zeer belangrijk. Daarom dat u best op voorhand een aantal vragen beantwoordt. Deze vragen kan u hieronder terugvinden. •

Wat is de functie van het product?

Wat zijn de eigenschappen van het product?

Aan welke kwaliteitseisen moet het product voldoen?

Welke merknaam geef je aan het product?

Wat is het gewenste imago?

Bied je verschillende varianten aan?

Welke service en garantie lever je bij het product?

Assortiment De onderneming iBike heeft een smal, maar diep assortiment. Met “smal” bedoelt men dat iBike weinig verschillende producten in haar assortiment heeft. Een smal assortiment zie je daarom vooral bij speciaalzaken, zoals iBike. Met “diep” bedoelt men de verschillende keuzemogelijkheden binnen een productgroep. iBike is gespecialiseerd in fietsen, het zijn dan ook de enigste producten die zij aanbieden, met uitzondering van een aantal fietsaccessoires. Dit is de reden waarom zij een smal assortiment hebben. Doordat ze verschillende varianten van fietsen aanbieden, heb je toch nog steeds een ruim aanbod aan fietsen. Hierdoor kan u duidelijk zien dat iBike een diep assortiment heeft. Hieronder kunt u de verschillende soorten e-bikes terugvinden die iBike aanbiedt. •

Elektrische bakfiets

Elektrische stadsfiets

Hybride fiets

Elektrische vouwfiets – of compacte e-bike

Elektrische mountainbike

Elektrische koersfiets

(assortiment iBike)

33


Kwaliteit iBike is een onderneming die heel veel belang hecht aan de kwaliteit van haar producten. Een voorbeeld hiervan zijn de Norta fietsen. Norta beschikt over een moderne, flexibele lakstraat en de laatste snufjes op het vlak van wielenproductie. Hun grootste troef is hun knowhow in framebouw. Norta loopt altijd voor op de wetgeving rond kwaliteit en productaansprakelijkheid. Deze kwaliteit wordt zowel in de fabriek van iBike, alsook door een onafhankelijk Duits labo gemeten. Zo kan je zien dat iBike de kwaliteit van haar producten heel belangrijk vindt. Service iBike biedt een fietsenverzekering aan voor haar klanten. Deze verzekering beschermt je tegen diefstal of bied je extra garantie aan voor je batterij. Met zo’n verzekering kan u uw fiets verzekeren tot maximum 5 jaar. iBike werkt met twee verzekeringspartijen, namelijk Enra en Safebike, die automatisch met het iBike-kassasysteem gekoppeld zijn. Dit maakt het eenvoudiger voor de klanten, omdat de klanten verzekerd zijn vanaf het moment dat ze met hun nieuwe fiets buitenrijden. De prijs van zo’n verzekering bedraagt ongeveer 115 euro per jaar voor een e-bike van circa 3 000 euro. Merknaam iBike zelf is geen merknaam, maar een handelsnaam. iBike verkoopt zowel gewone fietsen als e-bikes van allerlei merken. Zo verkopen ze onder andere merken zoals: Hercules, Koga, Kokua etc., maar ook minder bekende merken zoals: Orbea, Flyer, Brompton en Nihola.

34


Prijs De prijs of het prijsbeleid is de tweede “P” uit de marketingmix. Bij het prijsbeleid gaat het niet alleen over de verkoopprijs van een product, er wordt ook nagedacht over de prijs in relatie tot de doelgroep. Onder dit marketinginstrument vallen ook: betaalmethodes, betaalvoorwaarden en kortingen. Bron: finler.nl Vooraleer je de prijs van een product kan bepalen, moet je een aantal vragen beantwoorden. •

Wat is de prijs die we voor ons product vragen?

Wat is de prijsklasse waarin we willen zitten?

Geven we kortingen aan klanten?

Doen we aan actieprijzen?

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

Positionering in de markt De prijzen van iBike voor hun elektrische fietsen variëren van 1 790,00 EUR tot 7 959,00 EUR. Natuurlijk is dit afhankelijk van het product. Om een beter beeld te krijgen tot welke prijsklasse de fietsen van iBike behoren, namen wij de duurste fiets van iBike namelijk de “19 RIESE & MÜLLER

DELITE

GX

ROHLOFF

HS”.

Deze fiets vergeleken we met de concurrentie. Het bedrijf “efietsexpert”, biedt dezelfde fiets tegen dezelfde prijs aan. Hieruit concluderen we dat iBike gebruik maakt van een concurrentiegestuurde prijszetting. Dit betekent dus dat je als ondernemer je prijs gaat bepalen op basis van de prijs die de concurrenten vragen voor hun producten. Je kan ervoor kiezen om onder die prijs te zitten (prijsvechter), ertussen te zitten (kwaliteitsimago) of je kan kiezen om een hogere prijs dan de concurrenten te hanteren (positioneren als exclusief merk). iBike prefereert de gulden middenweg, waarbij ze kiest dezelfde prijs te hanteren als haar concurrentie. Deze methode van prijszetting heeft zowel voordelen als nadelen: Voordelen: •

Het is eenvoudig, snel en gemakkelijk te gebruiken.

Je bent zeker dat je de juiste prijs hanteert.

Nadelen: •

Als men zich permanent laat leiden door de prijzen van de concurrentie, zonder rekening te houden met de winstgevendheid van je product, is de kans op een financieel drama reëel.

Je moet de concurrentie telkens in de gaten houden of zij hun prijzen niet veranderen.

35


Kortingen Sinds 1 februari 2017 kan je bij iBike een éénmalige korting aanvragen van 150 tot 450 euro voor een nieuwe e-bike. Je kan er ook voor kiezen om een onderhoudsbeurt te krijgen ter waarde van 175 euro. Dit hebben ze gedaan omdat ze ondervonden dat het verkeer op bepaalde knelpunten en trajecten in de stad Antwerpen gehinderd wordt door heel wat wegenwerken. Om de stad bereikbaar te houden, vindt iBike dat we ons slimmer moeten verplaatsen. De focus van deze korting is om ervoor te zorgen dat werknemers hun auto laten

staan,

een

korting

aanvragen

voor

een

e-bike

met

de

bedoeling

het

mobiliteitsprobleem in Antwerpen op te lossen. Betalingsmogelijkheden Zoals in de meeste winkels kan je in de filialen van iBike betalen door middel van een betaalkaart bijvoorbeeld, een bankkaart of een visakaart. Helaas, maken ze geen gebruik van een webshop. Het is dus niet mogelijk om online een ebike te bestellen en te betalen. De achterliggende reden hiervoor is, omdat een fiets heel moeilijk is aan te kopen zonder hem effectief gezien en getest te hebben. iBike maakt wel gebruik van een cadeaukaart. Hoe werkt nu zo’n cadeaukaart? Dat is vrij simpel. Het saldo op deze kaart bedraagt minimum 25 euro en maximaal 150 euro. De cadeaukaart kan je bij alle vestigingen van iBike gebruiken. Opgelet, je kan deze niet inwisselen voor geld. Het saldo hoef je niet volledig te spenderen tijdens een aankoop en verder is de cadeaukaart twee jaar geldig na activatie.

36


Plaats Bij de “P” van plaats draait alles om het op het juiste moment afleveren van het product bij een klant. Die klant kan de consument zijn, maar ook een groothandel of detailhandel. Hierbij wordt nagedacht over zaken zoals de productielocaties, de opslag, logistiek, de verkooplocaties en andere distributiekanalen. Bron: finler.nl Wat betreft deze “P”, zijn er enkele vragen waar men best op voorhand wat tijd voor neemt om ze te beantwoorden: •

Op welke locatie(s) gaan wij produceren?

Langs welke distributiekanalen bieden wij ons product aan?

Waar slaan wij onze voorraden op?

Hoe richten wij onze logistiek in?

Verkopen wij langs directe of indirecte kanalen?

Locaties In Antwerpen en omgeving bevinden zich in totaal 8 iBike winkels.

De

meesten

van

deze

winkels

liggen

op

gemakkelijk bereikbare plaatsen, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als de auto. De verschillende locaties van iBike zijn: Antwerpen, het Eilandje

(2),

Berchem,

Deurne,

Ekeren,

Wilrijk

en

Brasschaat. Deze verschillende locaties kan u ook op het plannetje hiernaast aangeduid zien. Het Eilandje is één van de meest karaktervolle plaatsen van Antwerpen en heeft daarom niet 1, maar wel 2 winkels. Eén van deze winkels bevindt zich op de Napoleonkaai. De tweede, vooral gespecialiseerd in vouwfietsen, bevindt zich in de Amsterdamstraat. Beide iBike winkels liggen op een zeer goede locatie. Vanaf het Eilandje is het ook niet ver meer fietsen of wandelen om in het hartje van de stad Antwerpen te komen. Een andere belangrijke vestiging is de winkel gelegen te Wilrijk. Deze winkel heeft niet enkel de grootste showroom en oppervlakte, op deze locatie bevindt zich tevens ook de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

37


Promotie In de marketingmix wordt ruim aandacht besteed aan alle vormen van promotie, ook wel promotiebeleid genoemd. Alles bij promotie is gericht op het bekend maken en houden van een product ten behoeve van een grotere afzet. Bron: finler.nl

Ondernemers stellen zichzelf de volgende vragen bij de “P” van promotie: •

Hoe maken we reclame?

Waar maken we reclame?

Hoe richten we onze verkooporganisatie in?

Welke opdracht geven we ons verkoopteam mee?

Op welke manier werken we aan onze PR?

Delen of verkopen we goodies, samples en merchandise?

Welke goodies, samples en merchandise bieden we aan?

Is het verstandig om samen te werken met bepaalde mensen of organisaties?

iBike in de spotlights De 4de P uit de marketingmix is een erg belangrijke P. Zonder promotie zou er namelijk geen bekendheid zijn en dus ook geen vlotte verkoop. iBike gebruikt daarom verschillende methoden om haar fietsen aan de man te brengen. Zo

schrijft

ze

onder

andere

inspirerende

verhalen

en

nieuwsberichten over de mobiliteit in Antwerpen, heeft ze een WhatsApp groep waarin oplossingen voor problemen worden gegeven

en

organiseert

ze

evenementen

zoals

het

“Bakfietsfestival”. Dit festival vond vorig jaar voor het eerst plaats en als we de vele positieve reacties mogen geloven, was het de moeite waard. iBike organiseert dit jaar het festival op 19 mei in de Waagnatie te Antwerpen.

https://www.bakfietsfestival.be/

38


Bekendheid Social media zoals Instagram, Facebook etc. worden evenzeer door de meeste ondernemingen gebruikt. iBike zelf heeft daarom haar eigen pagina’s, waarop ze zo goed als elke dag een berichtje post. Dit kan zowel een nieuw product zijn dat wordt voorgesteld, als een artikel over bijvoorbeeld veiligheid op de fiets.

https://www.facebook.com/ibike.be/

https://www.instagram.com/ibikefietsen/

Een andere manier om je product te promoten, is door anderen te sponseren. Wil je graag dat iBIke jouw organisatie, club of vereniging sponsort? Dan kan je dit snel en gemakkelijk aanvragen op hun website (https://www.ibike.be/sponsoring/).

Personeel In grote lijnen vallen onder de “P” van personeel zowel de werknemers, het management als de cultuur. Bron: finler.nl

Ook bij de laatste P zijn er enkele zaken waar men rekening mee moet houden: •

Welke kennis en vaardigheden moeten onze werknemers hebben?

Welke werkhouding verwachten wij van onze werknemers?

Welke waarden en normen vinden wij belangrijk?

Welke opleidingen bieden wij aan?

Wat zijn de carrièremogelijkheden voor ons personeel?

Menselijk kapitaal Het personeel of het menselijke kapitaal van een onderneming, staat elke dag opnieuw klaar voor haar klanten. Bij iBike zijn er verschillende afdelingen, waar je als magazijnmedewerker, E-commerce medewerker, technieker of adviseur telkens opnieuw het beste van jezelf kan laten zien. Elk van deze medewerkers hecht belang aan de waarden van iBike: Eerlijkheid en Oprechtheid, Authenticiteit, Positiviteit, Open communicatie, Respect voor alles en

39


passie voor de fiets. Daarnaast ziet iBike zichzelf als één peloton: “Als wij groeien, groeit ons peloton ook”. Op basis van de gegevens die we konden vinden op de Balanscentrale zien we dat iBike 15 VTE werknemers telt.

https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s2

SWOT-analyse Sac à Vélo

STRENGTHS Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Prijskwaliteit Marktaandeel standaardproducten Vraag & aanbod Positief liquiditeitssaldo Toenemend ondernemingsresultaat Takenverdeling OPPORTUNITIES

Ø Ø Ø Ø

Uitbreiding standaardproducten Diversificatie assortiment Verhoging omzet Creatie faciliteiten

WEAKNESSES Ø Ø Ø Ø

Overschatting afzet luxeproducten Verminderde vraag luxeproducten Miscommunicatie onder teamleden Onvoldoende vakkennis

THREATS Ø Concurrentie bezit groot marktaandeel Ø Overschot luxeproducten Ø Versnipperde markt Ø Afnemende vraag

40


iBike

STRENGTHS Ø Ø Ø Ø Ø

8 filialen Diep assortiment Naambekendheid Medewerkers Vakkennis

OPPORTUNITIES Ø Groter marktaandeel Ø Internationalisering van de markt

WEAKNESSES Ø Smal assortiment Ø Concurrentiegestuurde prijszetting Ø Internationaal onbekend

THREATS Ø Beperkte doelgroep Ø Concurrentie Ø Afnemende vraag

Vergelijking SWOT-analyse Strengths Sac à Vélo is een startende onderneming, die na 3 boekjaren al een toenemend ondernemingsresultaat

en een degelijk marktaandeel had. Wij bieden kwaliteitsvolle

producten aan tegen een redelijke prijs. Het is nu nog te vroeg om Sac à Vélo te vergelijken met een onderneming als iBike, dat 8 filialen heeft over heel België. Ze hebben een grotere naambekendheid en beschikken daarnaast over meer vakkennis. Een gelijkenis met iBike, is dat we beiden beschikken over een smal en diep assortiment en dat we onze klanten optimaal bedienen. We zijn er zeker van dat na verloop van tijd we ons zelf wel kunnen vergelijken met iBike. Opportunities Als startende onderneming heb je veel opportuniteiten als alles goed verloopt. Na 3 geweldige boekjaren, zien we de mogelijkheid om meer faciliteiten te creëren. Door de stijgende vraag zien wij ook de opportuniteit om ons assortiment uit te breiden en meer te produceren. Als we onze mogelijkheden vergelijken met die van iBike dan lopen ze ongeveer in een rechte lijn. iBike is wel een onderneming die langer bestaat en meer vakkennis heeft, hierdoor zien zij de mogelijkheid om een webshop te starten.

41


Weaknesses Sac à Vélo heeft te weinig vakkennis en weinig ervaren werknemers. Dit zorgde er voor dat wij onze luxeproducten hadden overschat. Dit had een negatief gevolg, waardoor onze cijfers voor boekjaar 12 niet zo goed waren. iBike daarentegen maakt gebruik van een concurrentiegestuurde prijszetting. Dit kan voor problemen zorgen en kost heel tijd. Threats De concurrentie is zowel voor ons als voor iBike een bedreiging. Toch moeten wij ons meer zorgen maken over de concurrentie dan iBike. Ze zijn een van de marktleiders in de verkoop van e-bikes en ze hebben meer ervaring. Sac à Vélo is een startende onderneming die al een degelijk marktaandeel heeft op vlak van standaardproducten. Maar, wij moeten onze concurrenten wel in de gaten houden, want als kleine onderneming kan het snel uit de hand lopen en kunnen wij een groot deel van onze klanten verliezen. We hebben ook beiden een beperkte doelgroep en kunnen ons enkel focussen op klanten die effectief een fiets nodig hebben.

42


Analyse van de jaarrekening Aan de hand van de jaarrekeningen van onze drie recentste boekjaren, hebben we de financiële situatie van onze onderneming Sac à Vélo geanalyseerd. In deze analyse vindt u enkele kerngetallen met bijhorende illustraties en beoordelingen. We begonnen met het horizontaal analyseren van enkele kerngetallen, dit houdt in dat we deze getallen vergelijken over de drie boekjaren heen. Vervolgens voerden we een verticale analyse uit. Deze analyse omvat alle ratio’s voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit die we berekend hebben. Tenslotte hebben we een blik in de toekomst geworpen en een masterplan opgesteld. Dit masterplan bevat een gegronde prognose van onze kerngetallen voor de komende jaren.

Verticale analyse Liquiditeit Berekeningen Ø Liquiditeit in ruime zin Boekjaar 11 Vlottende Activa Vreemd Vermogen KT + overlopende rekeningen

€ €

Liquiditeit in ruime zin Ø

Boekjaar 12

16.510.000,00 € 4.242.000,00

3,89

16.242.000,00 443.000,00

Boekjaar 13 €

19.080.000,00

3.172.000,00

36,66

6,02

Liquiditeit in enge zin Boekjaar 11

Vlottende Activa Voorraden (incl overlopende rek.) Vreemd Vermogen KT + overlopende rek. Liquiditeit in enge zin

Boekjaar 12

Boekjaar 13

8.121.000,00

16.242.000,00

15.215.000,00

4.242.000,00

443.000,00

3.172.000,00

1,91

36,66

4,80

43


Grafiek

Liquiditeit 40,00

36,66 36,66

35,00 30,00

Ratio

25,00 20,00 15,00 10,00

3,89

5,00

6,02 1,91

4,80

0,00 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin

Beoordeling liquiditeit Zoals u kan zien is de liquidititeit in zowel ruime als in enge zin zeer goed. De liquiditeitsratio van Sac À Vélo is over de drie boekjaren heen steeds hoger dan 1. Dit willen zeggen dat we voldoende liquide middelen bezitten om onze schulden op korte termijn terug te betalen. In boekjaar 12 was ons liquiditeit heel erg hoog. De aanleding hiervoor is dat we na boekjaar 11 een voorraadoverschot hadden. Hierdoor moesten we in boekjaar 12 geen producten aankopen, waardoor we geen leveranciersschulden hadden. Dit zorgde ervoor dat ons liquiditeit in boekjaar 12 heel hoog was.

Solvabiliteit Berekeningen Ø Eigen vermogen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Eigen vermogen

27.286.000,00

25.763.000,00

32.310.000,00

Totaal vermogen

47.418.000,00

40.461.000,00

48.970.000,00

Solvabiliteit Ø

57,54%

63,67%

65,98%

Schuldgraad Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Vreemd vermogen

20.132.000,00

14.698.000,00

16.660.000,00

Totaal vermogen Schuldgraad

47.418.000,00 42,46%

40.461.000,00 36,33%

48.970.000,00 34,02%

44


Grafiek

Solvabiliteit 65,98%

69,00% 63,67%

Procent

67,00% 65,00% 63,00% 61,00%

57,54%

59,00% 57,00% 55,00% Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren Beoordeling solvabiliteit Gedurende de 3 laatste boekjaren, zien we dat deze ratio erg hoog is. Dat wil zeggen dat wij, Sac à Vélo, onze schulden op zowel korte als lange termijn kunnen terugbetalen. Er is voldoende eigen vermogen om onze schulden te kunnen betalen. We zijn dus niet afhankelijk van financiële instellingen.

Procent

42,46% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

Schuldgraad 36,33% 34,02%

Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Beoordeling schuldgraad Ook hier zijn onze percentages alles behalve slecht. Onze cijfers overheen de drie boekjaren bedragen zo gemiddeld 38%. Ook op onderstaande grafiek is deze stijging duidelijk te zien. Hieruit kunnen we concluderen dat onze schulden gedurende de drie boekjaren gedaald zijn.

45


Rentabiliteit Berekeningen Ø Rentabiliteit van het eigen vermogen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst (verlies) boekjaar

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Eigen vermogen Rentabiliteit van het eigen vermogen

27.286.000,00

25.763.000,00

32.310.000,00

14,03%

-5,32%

20,26%

Rentabiliteit van het vreemd vermogen

Ø

Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst (verlies) boekjaar

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Betaalde intresten

822.000,00

544.000,00

286.000,00

Belastingen

1.276.000,00

2.183.000,00

Totaal Passiva

47.418.000,00

48.970.000,00

RTV

12,50%

40.461.000,00 -2,04%

18,41%

Grafiek

Rentabiliteit

25,00%

20,26%

20,00% 15,00%

14,03%

18,41%

12,50%

Procent

10,00% 5,00% 0,00%

Boekjaar 11

Boekjaar 12

-2,04%

-5,00%

Boekjaar 13

-5,32% -10,00%

Boekjaren Rentabiliteit van het eigen vermogen

Rentabiliteit van het vreemd vermogen

46


Beoordeling rentabiliteit van het eigen vermogen In boekjaar 11 en 13 hadden we een positief resultaat. Helaas, in boekjaar 12 zien we dat de rentabiliteit van ons eigen vermogen zich onder de 0 bevindt. Dit komt doorat we dat boekjaar minder winst maakten omwille van een overschatting wat betreft onze luxeproducten. Beoordeling rentabiliteit van het vreemd vermogen Hetzelfde geld voor de rentabiliteit van ons totaal vermogen. Boekjaar 11 en 13 waren positief, maar boekjaar 12 niet. Ook hier komt dit negatief resultaat door een gerealiseerd verlies.

Horizontale analyse EBIT & EBITDA Berekeningen Boekjaar 11 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) Financiële opbrengsten Financiële kosten EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat)

+ Afschrijvingen

€ € € €

EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

Boekjaar 12

Boekjaar 13

5.109.000,00 € -1.371.000,00 € 18.000,00 € 14.000,00 € 822.000,00 € 544.000,00 €

8.727.000,00 9.000,00 286.000,00

5.913.000,00

9.004.000,00

4.068.000,00 €

2.573.000,00 €

4.167.000,00

9.981.000,00 €

1.732.000,00

-841.000,00

€ 13.171.000,00

Grafiek

EBIT & EBITDA € 13.171.000,00

€ 14.000.000,00

Bedrag in euro

€ 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00

€ 9.981.000,00

€ 9.004.000,00

€ 5.913.000,00

€ 4.000.000,00

€ 1.732.000,00

€ 2.000.000,00

-€ 841.000,00

€ 0,00 -€ 2.000.000,00

Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren `= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat) `= EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

47


Beoordeling EBIT & EBITDA In boekjaar 12 kenden we een zwakke EBIT & EBITDA. Dit is het gevolg van het verlies dat we in dat boekjaar hebben gemaakt. In boekaar 11 en 13, hebben we zowel een mooie EBIT als EBITDA, omdat we sterke winst hebben gemaakt. We zien een daling van de kerngetallen in boekjaar 12, dan weer een stijging in het laatste boekjaar. Cashflow Berekeningen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst na belasting

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Niet-kaskosten

4.068.000,00

2.573.000,00

4.167.000,00

Cashflow

7.897.000,00

1.203.000,00

10.714.000,00

Grafiek

Cashflow €12.000.000,00

€10.714.000,00

Bedrag in euro

€10.000.000,00 €8.000.000,00

€7.897.000,00

€6.000.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00

€1.203.000,00

€Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Beoordeling cashflow Als we kijken naar boekjaar 11 en 13, zien we dat we een sterke cashflow hadden. Dit komt door de winst na belastingen en afschrijvingen. In boekjaar 12 daalt dit kerngetal vanwege het verlies dat we in dat boekjaar gemaakt hebben.

48


Nettobedrijfskapitaal Berekeningen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Vlottende activa

16.510.000,00

16.242.000,00

19.080.000,00

Vreemd vermogen op KT

2.442.000,00

443.000,00

3.172.000,00

Nettobedrijfskapitaal

15.799.000,00

14.068.000,00

15.908.000,00

Grafiek

Nettobedrijfskapitaal €16.500.000,00

Bedrag in euro

€16.000.000,00

€15.799.000,00

€15.908.000,00

Boekjaar 12

Boekjaar 13

€15.500.000,00 €15.000.000,00 €14.500.000,00

€14.068.000,00

€14.000.000,00 €13.500.000,00 €13.000.000,00 Boekjaar 11

Boekjaren Beoordeling nettobedrijfskapitaal In de drie boekjaren hebben we een zeer sterk nettobedrijfskapitaal dat tussen de 14 en 16 miljoen euro ligt. Dit is vooral door de grote hoeveelheid aan vlottende activa waarover wij als onderneming beschikken. Onze liquiditeit was positief, hierdoor kunnen we concluderen dat ons nettobedrijfskapitaal ook goed is.

49


Masterplan Elk jaar probeert een onderneming te groeien en een aantal doelstellingen te realiseren. Door een masterplan op te stellen kan je de doelstellingen schetsen en duidelijk omschrijven. De methode of manier waarop een onderneming haar doelstellingen wil behalen, wordt ook duidelijk vermeld in het masterplan. Op basis van onze cijfers van de drie laatste boekjaren kunnen we concluderen dat wij een zeer gezonde onderneming zijn. In boekjaar 13 zijn onze schulden gedaald ten opzichte van boekjaar 11. We zijn in staat om zowel onze schulden op korte termijn als op lange termijn te betalen. Onze onderneming beschikt tevens over genoeg liquide middelen om de schulden op korte termijn terug te betalen. Het belangrijkste is dat wij een zeer hoge rentabiliteit hebben (behalve in boekjaar 12). Natuurlijk willen we in het volgend boekjaar betere cijfers behalen. Hierover kunt u onderaan een aantal doelstelling terug vinden die wij graag tegen het jaar 2020 willen vervullen. Onze eerste doelstelling is om een slecht boekjaar, zoals in 2012, in de toekomst te vermijden. De rentabiliteit van onze onderneming was dat jaar heel slecht. Dit was te wijten aan het te veel aankopen van luxeproducten. We hadden namelijk een kleine overschating gemaakt van de hoeveelheid producten die we nodig hadden. Het gebrek aan vakkennis was hier ook één van de oorzaken. Daarom willen we graag een aantal consultants aanwerven die advies kunnen geven over toekomstige aankopen. Dit lijkt ons een heel goede keuze, zodat wij een misaankoop zoals in boekjaar 12 kunnen vermijden. In boekjaar 11 hadden we 170 personeelsleden die voor ons werkten. Twee boekjaren later, is dit gedaald tot 128 werknemers. Dit betekent dat we 62 personeelsleden moesten ontslagen of dat enkele werknemers zelf ontslag hebben genomen. Dit heeft als oorzaak het verlies dat we in dat boekjaar moesten incasseren. Hier willen we verandering in brengen. Dit is dan ook onze tweede doelstelling. We willen graag meer personeelsleden aanwerven en opnieuw over 170 personeelsdelen beschikken. De reden hiervoor is dat wij meer willen produceren, zoals in boekjaar 12. Door meer te verkopen kan onze winst stijgen, waardoor onze rentabiliteit ook zal stijgen. Sac à Vélo is een onderneming die veel belang hecht aan het milieu. Dit doen we vooral door elk boekjaar minder afval te produceren en minder energie te verbruiken. Op de volgende pagina kan u een grafiek terug vinden dat u een beter overzicht zal geven over ons afval- en energieverbruik.

50


Totaal energieverbruik 12000

Totaal afvalproductie

11319

650 600

10000 9000

8149

8000

6660

KILOGRAM

11000

KWH

632,28

550 500 358

400

7000

350

6000

300

Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

432,39

450

Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Zoals u duidelijk kan zien is zowel ons energie- als afvalproductie verlaagd ten opzichte van boekjaar 11. Maar het kan altijd beter, daarom zouden we graag tegen 2020 gebruik maken van zonnepanelen, met als doel ons energieverbruik te verminderen. Dit zal zeker en vast een grote investering zijn, maar we zijn er zeker van dat hierdoor ons energieverbruik en de daaraan verbonden kosten zullen verminderen. Zoals we eerder hadden vermeld kan het altijd beter, daarom willen we tegen 2020 ook minder afval produceren. Dit willen we doen door een aantal regels op te stellen voor het personeel. Bijvoorbeeld: eten in een brooddoos, geen zilverpapier, minder blikjes en herbruikbare flesjes etc.

51


52


3 Engels

53


Business plan Business idea Sac à Vélo, is a Belgian company that sells not only backpacks but also e-bikes. As a wellknown association, we feel that it is our responsibility to improve the environment. We do not think that making profit is the most vital matter for a company, although it is nicely included, we find it more important to help save the world. Sac à Vélo does this by recycling her old backpacks and using only eco-friendly batteries. Without a doubt we want to keep working on finding other ways to recycle and improve even more in this field. Our technical director, Amin Ettaki, is putting a lot of effort and time in finding new materials that we can use for our backpacks and e-bikes. Our name, derived from the French, literally means “Backpack on a Bike”. We came up with this name during one of our first meetings. Personally, we wanted to have something that was easily pronounced but also had a nice tune to it. Besides this, we wanted to make sure that our name would immediately tell the customers what we sell, so it would have to include the word “backpack” and “bike”. That is how Sac à Vélo was born.

Company objectives Sac à Vélo is a company on a mission. To succeed, we have to make sure that our company is working to its full potential. How do we, as a business, do this? We do it by keeping in mind what our objectives are. Sac à Vélo distinguishes two types of objectives; business and personal objectives. Business objectives •

Personal objectives

Exceed our customer’s expectations

Develop as an individual

and have a monthly survey to see how

Keep

each

day

on

satisfied they are

communication to others (within the

Continue to provide the high quality of

company)

products and services Sac à Vélo is known for •

working

Maintain

Have monthly personnel gatherings, to hear about what could be done

a

financially

healthy

better or if there are problems etc.

business, every coming (book)year •

Grow each year as a business

Execute weekly research for ecofriendly materials and batteries

54


Risk analysis

Internal

STRENGHTS S1 S2 S3 S4 S5 S6

Price quality Market share of standard products Supply and demand Positive liquidity balance Increasing company result Division of tasks

WEAKNESSES W1 Overestimate sales of luxury products W2 Reduced demand luxury products W3 Miscommunication among team members W4 Insufficient professional knowledge

External

OPPORTUNITIES O1 O2 O3 O4

Expansion of standard products Diversification range Increase turnover Create more facilities

THREATS T1 T2 T3 T4

Competition has a large market share Surplus luxury products Fragmented market Decreasing demand

Accountability SWOT-analysis To make our SWOT analysis, we made a distinction between the internal and external factors, namely our strengths and weaknesses, our opportunities and threats. We will justify some of the above factors.

S1: For our standard products, we based our price on the competition. In addition, the quality is very important to us. That is why we decided to invest so much capital, but at the same time we have ensured that it is still affordable for the customer. S4: In our first financial year we had a negative liquidity balance, which makes sense for a start-up company. The biggest reason for this was that we could not sell anything during the first three months of our financial year, due to the many formalities that still had to be made. In the next two financial years, after a good sale, we were able to convert the negative balance into a positive balance. S6: We have chosen to assign everyone a position that suits him or her best. By applying this system, we were able to work smoothly and efficiently. W1: In the second financial year, we saw an increase in the sales of our luxury products. That is why we took the risk to produce more luxury products and to make more advertising for this. In the end, this turned out to be a wrong decision. This became clear to us in the third financial year, when we did not sell according to our expectations. This had to do with the strong and numerous competitions. (See T2)

55


O1 and O2: Because the sales of standard products throughout the three financial years were on an upward trend, we saw the opportunity to offer more standard products and also expand the range. O4: If we can increase our turnover, we see the opportunity to create more facilities. This is useful for us because we can increase our sales market. In addition, our profits will increase, provided that everything goes well. T3: The biggest problem we faced, was that there was too much competition on a rather small market. What made it even more difficult, was that they offered exactly the same products, but with their own chosen price, offers and advertising.

Product description Our company, Sac À Vélo, is pleased to sell the customer e-bikes and backpacks. We are actually specialized in backpacks, but since a few months we have been able to broaden our product range with these eco-friendly e-bikes. That is certainly a good decision as we, Sac À Vélo, strive for socially responsible entrepreneurship. We will talk about each product separately and give you all kinds of information. Eco-friendly e-bikes Tired of traffic, not wanting to get sweaty while cycling to work? Electric bikes are recommended for several reasons. They are comfortable, economical and environmentally friendly. Not only the older cyclist knows how to appreciate it. The slightly younger people are also charmed by our modern ebikes. They carry different price tags, but our prices are certainly correct, compared to the product we offer. The company offers a strong price/quality ratio. We have the opportunity to let our customers choose between different frame sizes. It doesn't matter if you are a woman or a man, we provide an e-bike for both genders. Our bikes have a sturdy frame, that is made of different metals. The e-bike chains are unique in that they are made of reinforced and robust materials, which makes them more durable than normal bicycle chains. To be able to ride an electric bike, you need a charged battery. The question is: how do you get the most battery for your hard-earned money? Our batteries are therefore lithiumion batteries and special because of the longer working time, smaller sizes, lighter weight and shorter charging time. The battery is attached to the frame of the bicycle or to the luggage carrier. They can easily be charged at your home.

56


Eco-friendly backpacks Are you tired of having to buy a new backpack every time? This is not the case with our backpacks. We have the opportunity to let our customers choose between different sizes. Again, it doesn't matter if you are a woman or a man, we provide a backpack for each gender. Unique backpacks The zips of our backpacks are made from recycled metals, since we strive for socially responsible entrepreneurship. In addition, we have made our backpacks with ecological fabrics. They cost us a bit more, but this is definitely worth it. Compared to other suppliers, we do everything to make the handles as firm as possible. Rain? Have no fear, the fabrics we use are water resistant and can take a beating. Something spilled in your bag? Don’t worry, the bags can be washed in the washing machine. As a company, we continue to introduce new ideas which make our backpacks even better. We want to keep the promise of offering the backpacks firm and environmentally friendly as possible.

57


Ownership, management and personnel Ownership Sac à Vélo is a Ltd with an ever-growing number of shareholders. These shareholders have many say in our company. The reason for this is that without them we would not be as successful as we are today. At this moment we have around 35 000 shares, with each a nominal value of 500 euro. Management and personnel

CEO Administrative director Amber De Mulder

Financial director Farah Ben-Asri

Commercial director Daytona Aerts

Technical director Amin Ettaki

Sac à Vélo consists of four hard working, motivated people who put the needs of the customers on the first place. As a team, we appointed Amber De Mulder chief executive officer (CEO) and administrative director. We believe she will be able to handle both tasks, because she is good at encouraging others to get everything done in time and she is also very organized. Our financial director is Farah Ben-Asri, she keeps track of the financial position of Sac à Vélo. She is the most qualified person for this job, because she is good with numbers and has a diploma bookkeeping. Sac à Vélo also has a commercial director, namely Daytona Aerts. Her job consists of conducting research to find out what our customers’ needs are and to ensure that they are being met. She also plans events and promotes our company through advertisement. 58


And last but certainly not least, we have a great technical director Amin Ettaki. It is his responsibility to determine how our backpacks and e-bikes will be built and out of what materials. Furthermore, he negotiates with our suppliers and keeps track of our stock.

Markets and marketing THE MARKET CUSTOMERS Who are they? People who care about the environment. Why do they buy our products? Our e-bikes do not pollute the environment. What do they buy? Bicycles that do not cause our environment to deteriorate. COMPETITION Who are they? LongVida, Servix and Cyclepack. What are their strengths and weaknesses? They have low prices and a good quality. Will you compete successfully against them? We always try to distinguish ourselves from the competition. MARKETING AND PROMOTION What are the plans for marketing? • Sponsoring charities • Commercials on TV • Organizing huge events

Marketing has been defined as the art of identifying a need and planning how to satisfy this. We have drawn up a schedule which briefly summarizes how we approach our marketing. We mainly focus on customers who are over 25 years old, because a survey showed that people younger than 25 were not interested in our products. Sac à Vélo offers a form of transport that is not harmful to the environment, this is the reason why our customers largely consist of people who care about the environment. A company always has competition on the market. Our competitors consist of 3 companies called: Longvida, Servix and Cyclepack. These are businesses that have a large market share and they also have a very good name recognition. This is due to the low prices they use and the good quality that their products have. We try to distinguish ourselves from the competition by offering different types of products. Promotion of the products is a key to success. We therefore have several projects that we are working on. Sac à Vélo is a company that considers the environment very important, that is why we sponsor an organization called “Milieu en Werk”. Our enterprise also uses advertising on TV, we can be seen daily on VTM during advertising. It is certainly not cheap, but we noticed the effect, because of advertising on VTM our sales have increased. Every year we organize huge events, last year we organized a big party for the customers where we have raffled 10 e-bikes. Market e-bikes

59


In 2007, 1.4 million new bicycles were sold. Since then the number has decreased and reached 928,000 units in 2016. That is the lowest since 1987.

Yet, the turnover of the bicycle industry remains stable. It has even increased by 4.2 percent last year to 937 million euros.

This is due to the popularity of the electric bicycles. In 2016, 271 000 new e-bikes were sold, that is slightly less than a year earlier. This is because the total market is shrinking faster and the market share of electric bicycles is rising.

In 2015 and 2016, almost one third of newly bought bicycles were e-bikes.

60


As you can see on the graphs, the market share of electric bicycles has increased. The production of the e-bikes went ahead with great leaps. For example, the batteries improved, the e-bikes became lighter and improved in quality. Nowadays, one third of all new bicycles are electric bicycles. Today the e-bike is so popular that one will only ride an electric bike. The growing sales figures already have a positive influence on the Belgian bicycle trade.

Financial forecast

Financial forecasts 70,00%

64%

66%

58%

60,00% 50,00% 40,00%

36,66%

36,66%

30,00% 20,00% 10,00%

14,03% 14,86% 3,89%

6,02%

1,92%

4,80%

0,00% Current ratio

Quick ratio

Solvency

-10,00% Year 1

Year 2

Profitability -4,24%

Year 3

If an enterprise has sufficient assets to repay the loan capital in the short term, the result of the current ratio will be higher than one. One then speaks about a liquid company. With

61


the current ratio we take the stocks into account that a company has built up. The stocks must first be converted into receivables. Only later will these receivables become available in liquid form. In addition, the stock can be outdated or damaged, as a result of which it can only be partially liquidated. To give a good picture of the liquidity of our company, the quick ratio does not take into account the stocks of the company. The solvency of a company verifies whether the company is able to pay its debts (both in the short term and in the long term). We have calculated our solvency based on our equity. External lenders such as financial institutions attach great importance to this ratio. They want assurance that a company can repay all loans. For a production company there is a minimum limit of 33% equity. Our percentages are the double of the minimum limit, from this we can conclude that we as a company can repay all debts. The profitability indicates whether an enterprise is sufficiently 'profitable'. Profitability also indicates how much profit has been achieved with the invested capital. The higher the outcome, the more interesting the company is for investors. Whether profitability ultimately is good or bad depends mainly on how it relates to comparable companies and in the end, it depends mainly on how it relates to comparable companies. In our first two financial years, we did very well when it comes to solvability. Unfortunately, we had some bad luck in our last financial year, that is one of the big reasons why we have a negative solvency. Another reason is that we also paid out a lot of dividends in our last financial year.

62


Presentation business plan

63


64


65


66


67


68


Promotion plan In order to be able to sell a product or service properly, it is important to write a good communication or promotion plan. Therefore, we spent a lot of time into working out a good promotion plan. To give a clear overview we divided it into four points: 1) The customers who we target 2) Our promotional tactics 3) Total amount of costs 4) Defence of the plan

Target customers Sac Ă VĂŠlo offers a form of transport that is not harmful to the environment, which is why our customers largely consist of people who care about the environment. In the past we mainly focused on customers over 25, because a survey showed us that people younger than 25 were not interested in our products. We want to change this now. The reason why we want to focus more on younger people, is that they are actually the future. If our e-bikes become a hype among them, our sales will increase massively. You will be able to read in the next point (promotional tactics), how we want to achieve this goal. We still want to focus on people who are older than 25, because we are certain that these customers will keep purchasing our products. Most people in this category have a job and a monthly income so they can easily buy an e-bike. That is why it is important that we remain focused on these customers.

Promotional tactics Before we started planning on how we will be making a promotion plan, we wondered how we could appeal to many young people. It did not take long before we got an answer to our question, of course, all young people use social media. That is why we want to use this type of marketing. It refers to the process of gaining traffic or attention through social media sites. The youth has lot of idols, this is why we want to include an advertising spot with the number one idol of all young soccer fans. This is of course Cristiano Ronaldo. We plan to create a commercial with him telling that he rides our e-bike every day and that it is very cool. A mixture of idols and social media will be a great success.The only thing we had to think about for a long time was, what social media channel we were going to use and which is most effective. For our decision, we used a graph that shows which social media channel has the most users, which you can find below.

69


As you can see on the graph above, Instagram is the most popular social media channel for our target group, so we decided to use Instagram for advertising commercial. We also have a second promotion plan, as in the beginning we were thinking of what the young people like to do. In the end we came up with the idea to throw a great party which was only accessible to young people. We want to do this in collaboration with “Red and Blue�. They are known as the dance club for young people where every Thursday only students are welcome. Therefore, we have decided that the party will take place on a Thursday. But how are we going to be able to promote our e-bikes on the basis of a party? This is very simple, because the tram does not run at night, which means that many young people cannot get home. That is why we came up with the idea to make a number of e-bikes available so that young people can use them for a week. They have to make an account in advance on our website, where they have to enter their details and pay a deposit. We expect them to bring the e-bikes back to the place where they have taken the e-bike within a week. If everything goes well, then their deposit will be returned. We are sure that the young people can fully experience our e-bikes and will discover that this will provide a solution for their transport problem at night.

70


Costs It is certainly not cheap to have Cristiano Ronaldo promote our e-bike via Instagram. Normally Ronaldo asks by post on Instagram where he advertises a product about 415,000 euros. But we are fortunate that the brother of Ronaldo's agent works for us. Because of this, we only had to pay him 100,000 euros to post our ad on his Facebook page. Besides the costs for Ronaldo there are also many costs associated with making the advertisement. A commercial can be included in low budget for a few hundred euros, but a professional commercial contains actors, extras and cameras and other equipment of a few hundred thousand euros. On the internet there are companies that can make a short commercial for around 999 euros. But we think it is important that we have a professional advertising spot and that is why we are willing to spend 3,000 euros for a commercial spot. This should normally be more than enough for a professional short advertising commercial. For our second promotion plan we want to throw a party in collaboration with “Red and Blue�. Red and Blue will organize everything themselves, the only thing they expect is that we will pay part of the costs.

Defence of the plan I think it is a very good idea to use social media marketing and to throw a party with Red and Blue. We are absolutely certain that through these two promotions plans our sales will start to rise and that more youngsters will buy our e-bikes. We are known as a company that attaches great importance to promotion, but this will make us even more well-known and successful. We also rely on word of mouth advertising. If the young people will see our advertising commercial featuring Cristiano Ronaldo or they have ridden with our e-bikes after partying, then we are absolutely certain that they have had a great experience. We therefore expect that they will also make indirect advertising for us through the use of word of mouth. This is why I am convinced that our promotion plans will succeed.

71


72


4 Frans

73


Préparation de l’annonce d’emploi pour un(e) assistant(e) Ma fonction et mes activités Mon entreprise se spécialise dans la production et la vente de sacs à dos et de vélos électriques. Le nom de mon entreprise est “Sac à Vélo”, “Sac” représente les sacs à dos et “Vélo” représente les vélos électriques. Nous garantissons les meilleurs prix et qualité, mais nous prenons certainement en compte l'environnement. Je suis le directeur technique de sac à vélo. Ce n'est certainement pas une fonction facile dans une entreprise et vous avez beaucoup de responsabilités. Bien que les activités d’un responsable technique puissent différer selon le type d’entreprise, il y a un certain nombre de tâches générales. Je suis à la tête d'un département technique. Cela signifie que je suis en charge de ce département. Je dois aider les employés de mon département et vérifier leurs activités. En fin de semaine je dois rapporter au PDG dans un rapport. Comme vous voyez mes activités consistent principalement d’organiser, d’établir et de diriger les employés. J’ai aussi beaucoup de plus petites tâches. Voici une liste : •

Lire la poste et l’acheminer au destinataire interne

Créer des présentations pour les réunions

Copier des documents

Lire et répondre aux mails de directeur technique

Lire et répondre aux lettres de directeur technique

Sélection d’activités et responsabilités essentielles pour ma fonction À cause des tâches qui j’ai listées, je ne peux pas me concentrer complètement sur mes tâches importantes. C’est pourquoi je voudrais recruter quelqu'un qui peut remplir ces tâches. Les tâches que j'ai mentionnées en haut du texte sont les tâches importantes. Je dois faire ce travail moi-même au début. La raison en est que vous avez besoin d’expériences nécessaires et de connaissances professionnelles nécessaires. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez également effectuer mes tâches importantes. J'ai l'intention de compter sur vous quand je suis malade ou je suis indisponible.

74


Assistant(e) technique Je veux un(e) assistant(e), pour les tâches petites. Si l'assistant(e) effectue correctement les petites tâches, alors je peux me concentrer davantage sur les tâches importantes. C'est pourquoi je veux recruter quelqu'un. La personne que je vais recruter devra principalement effectuer les tâches suivantes : •

Lire la poste et l’acheminer au destinataire interne

Copier des documents

Lire et répondre aux mails de directeur technique

Lire et répondre aux lettres de directeur technique

Si le futur assistant(e) fait ses preuves et acquiert de l'expérience, il ou elle prendre en charge une des tâches importantes du directeur technique.

Le profil que je cherche Je cherche quelqu'un qui résiste au stress parce que les petites tâches peuvent causer beaucoup de stress. C'est bien sûr important de travailler avec soin. Je voudrais quelqu'un qui est flexible et effectue toutes les tâches correctement. La chose la plus importante est que vous travailliez de manière indépendante et que vous soyez fiable.

75


Assistant technique (H/F) Notre entreprise se spécialise dans la production et la vente de sacs à dos et de vélos électriques. Nous garantissons les meilleurs prix et qualité, mais nous prenons certainement en compte l'environnement. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) assistant(e) technique, afin que notre entreprise puisse se développer.

Vos tâches principales: •

Lire la poste et l’acheminer au destinataire interne

Copier des documents

Lire et répondre aux mails de directeur technique

Lire et répondre aux lettres de directeur technique

Si le futur assistant(e) fait ses preuves, il ou elle prendre en charge une des tâches importantes du directeur technique.

Profil: •

Vous avez un baccalauréat en commerce

Vous avez plus d’un an d'expérience

Vous savez utiliser des programmes informatiques comme: Word, Excel, Powerpoint et OneNote

Vous êtes résistant au stress

Vous êtes flexible

Vous pouvez travailler indépendamment et en équipe

Vous êtes fiable

Nous offrons: •

La possibilité de développer votre expérience

Des formations internes et la participation à des cours externes

Un package salarial compétitif et la possibilité d’avancer

Intéressé ? Envoyez votre candidature avec votre CV à amin.ettaki@sacàvélo.com ou contactez ‘Sac à Vélo’ sur le numéro 012/34.34.34 pour plus d'informations.

76


Brochure franรงaise

77


78


5 Duits

79


Firmenprofil Sac à Vélo Wer sind wir? Sac à Vélo ist ein Unternehmen, das elektronische Fahrräder und Rucksäcke anbietet. Wir sind derzeit in Belgien ansässig, aber wir wollen in die Zukunft expandieren. Sac à Vélo ist eines der wenigen Unternehmen, das die Umwelt berücksichtigt. Wir können mit Stolz sagen, dass wir eines der meist umweltbewussten Unternehmen in Belgien sind.

Produkte Unser Unternehmen, Sac à Vélo, bietet den Kunden elektronische Fahrräder und Rucksäcke an. Wir sind eigentlich auf Rucksäcke spezialisiert, aber seit einigen Monaten können wir unsere Produktpalette mit diesen umweltfreundlichen E-Bikes erweitern. Es war sicherlich eine gute Wahl, weil unsere neuen E-Bikes unseren Gewinn verdoppelt haben.

80


Umweltfreundliche E-Bikes Müde vom starken Verkehr? Wollen Sie beim Radfahren nicht schwitzen? Dann sind unsere E-Bikes definitiv etwas für Sie. Sie sind komfortabel,

ökologisch

und

überhaupt

nicht teuer. Es ist egal, ob Sie jung oder alt sind, Sie können auf jeden Fall ein E-Bike verwenden. Unsere

E-Bikes

Preise,

aber

haben es

unterschiedliche

sind

sicherlich

die

niedrigsten, weil wir unsere Preise auf Basis unserer

Mitbewerber

verwenden.

Die

Kunden erhalten eine gute Qualität für den Preis, den sie bezahlen. Qualität ist für uns sehr wichtig und wir garantieren Ihnen die beste Qualität. Unsere Kunden haben die Möglichkeit um zwischen verschiedenen Rahmengrößen zu wählen. Egal ob Sie eine Frau oder ein Mann sind, wir bieten für beide Geschlechter ein EBike an. Umweltfreundliche Rucksäcke Haben Sie es satt, jedes Mal einen neuen Rucksack zu kaufen? Dieses Problem tritt bei unseren Rucksäcken nicht auf. Wir geben dem Kunden die Möglichkeit, seinen eigenen Rucksack zu gestalten. Wir tun dies über eine Seite auf unserer Website, auf der Kunde seinen Rucksack gestalten kann. Der Reißverschluss unseres Rucksacks besteht aus recyceltem Metall. Zusätzlich haben wir unsere Rucksäcke mit ökologischen Stoffen hergestellt. Sie haben uns etwas mehr gekostet, aber das ist es definitiv wert. Regen? Keine Angst. Die verwendeten Stoffe sind wasserabweisend und können Schläge tragen. Etwas in der Tasche verschüttet? Keine Sorgen, die Beutel können in der Waschmaschine gewaschen werden. Als Unternehmen führen wir ständig neue Ideen ein, die unsere Rucksäcke noch besser machen. Wir möchten das Versprechen halten, die Rucksäcke so fest und umweltfreundlich wie möglich anzubieten.

81


Organe der Geschäftsführung

CEO Verwaltungsdirektor Amber De Mulder

Finanzdirektor Farah Ben-Asri

kaufmännischer Direktor Daytona Aerts

Technischer Direktor Amin Ettaki

Die Personen, die Sie oben in diesem Organigramm sehen, wurden nicht nur aufgrund ihrer Qualitäten ausgewählt, sondern auch, weil sie einfach das richtige Profil für unser Unternehmen hatten. Wir können mit Stolz sagen, dass unser Team aus motivierten und hart arbeitenden Menschen besteht. Wir haben Amber als CEO ausgewählt und Verwaltungsdirektor, weil wir glauben, dass sie uns am besten führen kann. Farah ist der Finanzdirektor unseres Unternehmens, weil sie am besten mit Zahlen umgehen kann. Wir haben auch Daytona, sie ist die kaufmännische Leiterin von Sac à Vélo. Wir geben ihr diese Aufgabe, weil wir der Meinung sind, dass sie die geeignetste Werbung für unser Unternehmen machen kann. Die Aufgabe des technischen Direktors in unserem Unternehmen ist für Amin vorbehalten. Er wird sich hauptsächlich auf Lager und technische Angelegenheiten konzentrieren.

82


Warentest Für unsere Kunden haben wir eine Reihe von Tests für unsere E-Bikes von verschiedenen Experten durchgeführt. So können wir Kunden zeigen, welche unsere besten E-Bikes sind. Nach einer Reihe von Tests konnten wir die Top 3 zusammenstellen. In diesem Artikel werden wir unsere Top 3 vergleichen, so sehen unsere Kunden, wo sich unsere besten EBikes unterscheiden. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit unseren Top 3 der besten E-Bikes und Sie können deutlich sehen, wo sie sich unterscheiden.

Kriterien

Marke

Smibie E-Bike

Telefunken E-Bike

Fitifito E-Bike

Bewertung Farbe

2,93 Befriedigend Schwarz

2,50 Befriedigend Weiß

1,93 Gut Schwarz

Damen/ Herren

Unisex

Damen

Herren

Motor

250W

230W

220W

Batterie

36V 8Ah

36V 12Ah

36V 15Ah

Geschwindigkeit

25 km/h

25 km/h

25 km/h

Gewicht

28 kg

26,5 kg

22 kg

Besonderheiten

• • •

Batterie hält lange an Abnehmbarer Batterie Schnelle Lieferung

• • •

Kurze BatterieLadezeit Moderne LedBeleuchtung Schnelle Lieferung

• • • •

Preis-Leistung Sportgriffen Selle Royal Sattel Schnelle Lieferung

Benutzerfreundlichkeit PreisLeistungsverhältnis Fahrspaß

Preis

656,99 EUR

899,99 EUR

1.099,00 EUR

83


Fragenliste Für uns war es wichtig, dass unsere Kunden auch an den Tests unserer E-Bikes teilnehmen. Deshalb haben wir beschlossen, einige Leute einzuladen, um unsere drei besten E-Bikes zu testen. Nach langem Wählen entschieden wir uns, Personen auswählen, die auch die EBikes von unseren Mitbewerbern erfahren haben. So können wir unsere Top 3 E-Bikes mit den Konkurrenten vergleichen. Die ausgewählten Personen wurden in unsere Zentrale eingeladen, um unsere E-Bikes vollständig kennenzulernen und anschließend einen Fragebogen zu beantworten. Die Fragen, die wir den Testpersonen gestellt haben, finden Sie unten. 1) Finden Sie, Fahrspaß ist wichtig? a) Sehr wichtig b) Wichtig c) Nicht Wichtig 2) Was möchten Sie für ein E-Bike bezahlen? a) 600-800 EUR b) 800-1000 EUR c) 1000-1200 EUR 3) Fühlen Sie sich auf unseren E-Bikes wohl? a) Ja b) Vernünftig c) Nein 4) Wie schnell soll ein E-Bike für Sie fahren können? a) 10-15 km/h b) 15-20 km/h c)

20-25 km/h

5) Wie viel würden Sie unsere E-Bikes bewerten? a) 1/3 b) 2/3 c) 2,5/3 d) 3/3

84


6) Wie viel darf ein E-Bike für Sie wiegen? a) 10-15 kg b) 20-25 kg c) 25-30 kg 7) Welches unserer drei besten E-Bikes hat Ihnen am besten gefallen? a) Smibie E-bike b) Telefunken E-bike c)

Fitifito E-bike

8) Haben Sie Anmerkungen zu unseren E-Bikes? .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Basierend auf den Antworten der Befragten und den von unseren Experten durchgeführten Tests konnten wir eine Übersicht erstellen, den Sie auf der ersten Seite finden können. So konnten wir auch unsere Top 3 der besten E-Bikes miteinander vergleichen und dies unseren Kunden verdeutlichen.

85


Artikel Warentest

WAS WURDE GETESTE UND WARUM?

NACH WELCHEN KRITERIEN?

Sac a velo hat eine Reihe von E-Bikes getestet,

Es war schwierig für Sac à Vélo zu

um herauszufinden, was ihre besten E-Bikes

entscheiden, nach welchen Kriterien sie ihre

sind. Über 1000 E-Bikes wurden getestet, am

E-Bikes testen sollten, weil sie nicht alles

Ende haben sie die drei besten E-Bikes

testen konnten. Schließlich entschieden sie

ausgewählt und verglichen.

sich, die Kriterien zu verwenden: Motor,

Sac à Vélo bietet die beste Qualität und die

Batterie, Geschwindigkeit, Besonderheiten,

niedrigsten Preise, in letzter Zeit begannen sich

Benutzerfreundlichkeit,

die Leute zu beklagen, dass die E-Bikes von Sac

Leistungsverhältnis, Fahrspaß und Preis.

à Vélo nicht so gut und viel zu teuer waren. Aus

Später vergleichen sie diese Kriterien auch

diesem Grund testen Sac à Vélo ihre E-Bikes und

mit den Wettbewerbern.

Preis-

vergleichen sie mit den Konkurrenten, um zu zeigen, dass die Kunden nicht recht hatten. Wie

Basierend auf diesen Kriterien konnten sie

haben sie jetzt ihre E-Bikes getestet? Sie hatten

die

eine Reihe von Experten beauftragt, um ihre E-

Nachfolgend finden Sie die besten E-Bikes

Bikes testen zu lassen und zu sehen, ob alles in

von Sac à Vélo.

Top

3

E-Bikes

zusammenstellen.

Ordnung ist. Für sie war es auch wichtig, dass die Kunden

an

den

Tests

teilnahmen

und

entscheiden, was ihre Top-3 E-Bikes sind. Deshalb haben sie einen Tag organisiert, an dem Kunden ihre besten E-Bikes voll erleben konnten. Nachdem die Kunden die E-Bikes

Smibie E-Bike

Fitifito E-Bike

656,99 EUR

1.099,00 EUR

getestet hatten, mussten sie einen Fragebogen mit einigen Fragen ausfüllen

Dies ist die Ära der E-Bikes. “Sac à Vélo”

Telefunken E-Bike 899,99 EUR

86


INTERVIEW MIT AMBER DE MULDER Amber De Mulder ist der CEO von Sac à Vélo. Mit ihr haben wir ein kleines Interview, um mehr über ihre E-Bikes zu erfahren und warum ihre E-Bikes der beste Kauf sind. I: Frau De Mulder, wir fragen uns, welches Ihrer E-Bikes für Sie am besten und welches für am schlechtesten ist? A: Alle unsere E-Bikes sind sehr gut und perfekt zum Fahren. Wenn ich wirklich unterscheiden muss, wähle ich Smibie E-Bike am besten. Der Hauptgrund dafür ist, dass dieses E-Bike das billigste ist, aber nach den Tests wurden die besten Bewertungen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungsverhältnis und Fahrspaß gegeben. I: Warum sind Ihre E-Bikes der beste Kauf? A: Das ist eine sehr gute Frage. Aufgrund dieser Nachfrage und weil die Kunden anfingen, an unsere E-Bikes zu zweifeln, haben wir all diese Tests und Untersuchungen durchgeführt. Am Ende hatten wir unsere Top 3 E-Bikes miteinander und mit den Konkurrenten verglichen. Nach einem Vergleich stellte sich heraus, dass unsere E-Bikes das beste Kauf sind. I: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und einen schönen guten Tag. A: Gern geschehen und ihne auch.

87


88


6 Godsdienst

89


Inleiding Wij, Sac à vélo, zijn een onderneming die veel belang hecht aan duurzaam ondernemen. In het kader van het vak Godsdienst hebben wij de opdracht gekregen om eens dieper in te gaan op onze deontologische code. Dit houdt in dat we niet enkel onze manier van milieuvriendelijk ondernemen onder de loep nemen, maar dat we ook eens nadenken over hoe we de maximale capaciteiten van onze werknemers kunnen benutten.

Wat is MVO? Volgens de FOD Economie houdt MVO in dat ondernemingen een continu proces voeren waarbij ze vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en op coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uit maakt van dit proces.

People Sac à Vélo zet de werknemer centraal. We doen er alles aan om onze werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Tijdens de pauzes is er gezonde voeding voorzien in de kantine en in de automaten. Daarnaast kunnen de werknemers zich ontspannen en aan lichamelijke ontspanning doen in een aparte ruimte waar o.a. matten aanwezig zijn. Verder zijn de medewerkers beschermd tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: er is een speciale persoon waarbij ze terecht kunnen. Er zijn ook enkele verplichte veiligheidslessen waaraan de werknemers verwacht worden deel te nemen. Binnen ons bedrijf is er geen verschil op vlak van kansen voor mannen en vrouwen. Mensen met een andere afkomst, huidskleur of beperkingen krijgen ook de kans om hun talenten te tonen. Vele ondernemingen beschouwen allochtonen of mensen met beperkingen alsof ze niets kunnen en bieden hen daarom geen job aan. Dat is bij ons absoluut niet van het geval. Aangezien we bekend staan voor de verkoop van de moderne e-bikes, zijn we dit jaar het fietsenplan beginnen toepassen. Dit houdt in dat elke werknemer een e-bike krijgt en die mag gebruiken voor het vervoer van en naar het werk. We vinden de gezondheid en het welzijn van onze werknemers enorm belangrijk. Het fietsenplan is niet enkel goed voor de conditie van de werknemers, maar ook voor ons klimaat dat momenteel alleen maar verslechtert. We vinden het tevens erg belangrijk dat al onze medewerkers betrokken worden bij projecten en beslissingen. In onze organisatie zijn er goede arbeidsverhoudingen, hebben we respect voor elkaar en voor de omgeving en kunnen de werknemers zich verder ontwikkelen door opleidingen en bijscholingen.

90


Liefdadigheid is ook een aspect waar Sac à Vélo belang aan hecht, dit is de reden dat we liefdadigheidsacties uit verschillenden landen ondersteunen. De kantoren van de werknemers zijn zo ergonomisch verantwoord mogelijk ingericht. Vele werknemers kampen met rugklachten door een slechte houding of niet goed aangepast bureaumeubilair. Dit willen we zo veel mogelijk vermijden. Dit doen we door de juiste kijkafstand, toetsenbord, tafelhoogte, bureaustoel, vrije beenruimte, armleggers etc. aan te leren/ aan te bieden .

Planet Sac à Vélo zorgt voor het produceren van duurzame en milieuvriendelijke producten. Dit doen we door enkele maatregelen op te stellen binnen ons bedrijf. We vragen eerst en vooral aan al onze werknemers om geen onnodige plastiek zakjes mee te nemen. We bieden sinds kort een alternatief aan, namelijk onze eigen brooddozen om dit onnodig verbruik te vermijden. Verder proberen wij ons energieverbruik, in onze fabriek, zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door een energiemeter te plaatsen bij al onze machines. We stellen telkens een limiet van energieverbruik in en eens die limiet bereikt is, stopt het produceren van onze goederen. Natuurlijk moeten we rekening houden met enkele aspecten. Als we zien dat we een daling hebben in omzet, moet de energiemeter weer omhoog. Dit doen we enkel als er geen andere opties meer zijn. Als we een overproductie hebben van onze goederen, verlagen we onze energiemeter zonder twijfel. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen. Het verminderen van energie en het vermijden van onnodige overproductie van onze goederen zal op lange termijn haar resultaat tonen. Ook hebben wij, Sac à Vélo, een eigen recyclage departement. Hier kunnen onze klanten fietsonderdelen naartoe brengen die ze niet meer gebruiken of die mogelijk beschadigd

91


zijn. Wij bekijken dan wat we er nog mee kunnen doen. Meestal hergebruiken we allerlei soorten staal, dat is binnen gebracht, in onze e-bikes. Het staal is vaak nog in goede staat waardoor we er gloednieuwe e-bikes van kunnen produceren. We leveren onze klanten enkel de beste kwaliteit door duurzaam te redeneren en te produceren. Doorheen de jaren hebben we tevens onze eigen contracten opgesteld met zowel de eisen voor onze goederen als ook voor ons bedrijf. Als één van onze leveranciers op een of andere manier deze eisen niet volgt zullen, wij genoodzaakt zijn de samenwerking stop te zetten. We willen zo ecologisch en duurzaam mogelijk onze e-bikes en rugzakken op de markt brengen, maar dit kan enkel als we van onze eisen, onze prioriteit maken.

Profit Net zoals alle andere bedrijven zijn wij gericht op het maken van winst, maar dit is zeker en vast niet onze prioriteit. De grote vraag die wij onszelf als onderneming moeten stellen, hoe hebben we onze winst gemaakt? Hebben we dit op een duurzame manier gedaan of niet? Hieronder kan u een aantal punten terugvinden over hoe wij onze winst op een ecologische manier trachten te genereren. Groene energie Elke Sac à Vélo vestiging werkt op groene energie. Dit vonden we verantwoord, omdat wij heel veel belang hechten aan het milieu en het ook heel wat voordelen aanbood. Menselijke activiteiten zorgen ervoor dat de atmosfeer wordt overladen met uitlaatgassen. Deze uitlaatgassen zorgen voor de opwarming van de aarde en hebben een grote invloed op onze gezondheid, leefomgeving en vooral het klimaat. Door gebruik te maken van groene energie voor al onze vestigingen in België dragen we een steentje bij en zorgen we ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Transport Sac à Vélo is niet enkel actief in België, maar ook in andere Europese landen. Dat betekent dat onze goederen vanuit België vervoerd moet worden naar verschillende landen in Europa. We vinden het belangrijk dat onze producten zo snel mogelijk, maar ook op een ecologische manier, tot bij onze klanten komen. Daarom hebben we besloten om aan duurzaam transport te doen. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen is het volledig elektrificeren van het wagenpark, zeker als deze elektriciteit wordt opgewekt op een duurzame manier. De overgang naar elektrische, hybride en waterstofwagens verlangt geen kostelijke nieuwe infrastructuur, aangezien het netwerk van pompstations en het elektriciteitsnet er reeds liggen. We hopen binnenkort gebruik te maken van de elektrische vrachtwagens van Tesla (Tesla Semi). In 2017 lanceerde Tesla een prototype en werd er verwacht dat ze dit jaar met de productie van deze vrachtwagens van start te gaan. De nieuwe vrachtwagen heeft een bereik van 800 kilometer, wanneer hij maximaal beladen is.

92


Besluit Als jonge ondernemers met heel weinig ervaring is het niet altijd evident om een bedrijf te runnen. Daarom is het belangrijk dat je team bestaat uit gemotiveerde mensen, waarop je kan vertrouwen en die ook doelgericht zijn. In het begin was het niet eenvoudig om als team samen te werken en de opdrachten juist uit te voeren. Dit kwam vooral door gebrek aan communicatie. Naarmate de opdrachten vorderden, verbeterde onze samenwerking op meerdere vlakken en groeiden we uit tot een hecht team. We begonnen meer en meer als een groep te werken tijdens de lessen seminarie en we bleven meestal na de schooluren in het Open Leercentrum om te werken aan onze geïntegreerde proef. Uiteindelijk zijn wij, het Sac à Vélo-team erin geslaagd om de opdrachten tot een goed eind te brengen en onze onderneming te laten uitgroeien tot een succesvol bedrijf. Als startende onderneming hebben we gedurende de drie boekjaren een zeer goede solvabiliteit. Dit betekent dat we in staat zijn om al onze schulden terug te betalen en dat we niet afhankelijk zijn van financiële instellingen. Sac à Vélo heeft ook een zeer goede rentabiliteit behalve in boekjaar 12, dat betekent dat we een zeer winstgevende onderneming zijn. Ik vond het wel soms moeilijk om te plannen. Naast de grote opdrachten die ik voor mijn eindwerk ontving, kreeg ik vaak testen of andere taken voorgeschoteld. Dit zorgde voor een hoge werkdruk en daardoor was het af en toe moeilijk om alles goed te organiseren. De opdrachten kon ik moeiteloos uitvoeren, dankzij de goede begeleiding van alle leerkrachten. De geïntegreerde proef was een leerrijke ervaring naar het hoger onderwijs toe. Door het uitvoeren van de opdrachten, die vooral bestonden uit het opstellen van papers en presenteren, ben ik ervan overtuigd dat dit later goed van pas zal komen in het hoger onderwijs. Ten slotte wil ik u bedanken voor het lezen van mijn geïntegreerde proef en hoop dat u net zoals ik een beter beeld hebt wat de verkoop van elektrische fietsen en toebehoren allemaal inhoudt.

93


94


Bronnen Andere bronnen: -

Jaarrekening, Sac à Vélo, Antwerpen, boekjaar 10-11, 6 pagina’s

-

Jaarrekening, Sac à Vélo, Antwerpen, boekjaar 12-13, 6 pagina’s

-

FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A. en WALGRAEF, E., GIP-handleiding, Antwerpen, 30 pagina’s

Internet bronnen: -

Apple, internet, geraadpleegd op 5 januari 2019, (https://www.apple.com/benl/).

-

Beursduivel, internet, geraadpleegd op 30 november 2018, (https://www.beursduivel.be).

-

Euronext, internet, geraadpleegd op 30 november 2018, (https://www.euronext.com/nl/regulation/brussels).

-

Finler, internet, geraadpleegd op 30 januari 2019, (https://www.finler.nl/).

-

Fod Economie, internet, geraadpleegd op 3 oktober 2018, (https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/merken/soortenvan-merken/handelsnaam-en).

-

iBike, internet, geraadpleegd op 23 november 2018, (https://www.ibike.be).

-

MVO Vlaanderen, internet, geraadpleegd op 13 maart 2019, (https://www.mvovlaanderen.be/).

-

Tesla, internet, geraadpleegd op 5 januari 2019, (https://www.tesla.com/).

95


96


Bijlage

Bijlage 1: Logboek Bijlage 2: Jaarrekening boekjaar 10-11 Bijlage 3: Jaarrekening boekjaar 11-12

97


Bijlage 1 Logboek

98


99


Bijlage 2: Jaarrekening boekjaar 10-11

100


101


102


103


104


105


Bijlage 3: Jaarrekening boekjaar 12-13

106


107


108


109


110

Profile for amin.ettaki

Amin Ettaki 6 Handel geïntegreerde proef  

Amin Ettaki 6 Handel geïntegreerde proef  

Advertisement