Page 10

Ovo izlaganje o egzistencijalizmu i njegovim predstavnicima završit ćemo citatom iz knjige Nedžada Ibrišimovića, Ruhani i šejtani inspiracija:

„Čime je moju dušu trovala školska lektira: apsurdom Alberta Kamija, literarnim jednoumljem Žan Pol Sartra, književnim grčem šejtana koji se mučio da postane čovjekom – Francom Kafkom, Samjuilom Beketom, parazitom i lešinarom na zdravom stablu lijepe književnosti, sve samim čitačima Dostojevskog.

A moju dušu blaže knjige kao što su: Pisma iz mog mlina Alfonsa Dodea, Bašta sljezove boje Branka Ćopića i duh islama u makar samo jednoj pjesmi napoznata pjesnika.

Nikoga ne optužujem i nikoga ne krivim za džehennem kroz koji sam prolazio cio svoj život, evo, već pedeset godina na svojoj rodnoj grudi, jer je tako Allah odredio, ali nikome i ne zahvaljujem na sreći, snazi, zadovoljstvu i ushićenju koje danas osjećam, osim Allahu dželešanuhu!“

Egzistencijalizam  

seminarski rad

Advertisement