Page 1

             

Any V

•

Núm. 9 •Juliol 2001  

 

                  

      

    

       

  

  

     

  

             

      

    !     "  #  $  %           &&%    '    ()*                  

  

   

 

    

     La festa de santa Magdalena se celebrarà el 21 de juliol Durant quatre anys –1996, 1997, 1998 i 2000– s’ha celebrat a Montellà l’aplec de santa Magdalena desprÊs de cents anys que s’havia fet segons constata, entre d’altres publicacions, el Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja.

traslladar alguns dels actes de l’aplec, com l’exposició fotogrà fica i l’aperitiu de germanor, a la diada festiva que el G.A.M. instaura dins la primera quinzena d’agost, concretament aquest any el dia 11. Per altra banda, el G.A.M. Ês conscient –tot i considerant la importància de l’aspecte lúdic en la recuperació de les tradicions i foment de la convivència– que s’ha d’incidir mÊs en el desenvolupament d’altres objectius com, per exemple, la promoció de la defensa i conservació dels recursos naturals i fixar-se la realització d’algunes accions que romanin de forma testimonial al pas dels anys, com Ês el cas de la col.locació de les noves campanes o els vitralls de l’esglÊsia de sant Serni, per citar-ne algunes.

Amb la seva recuperació el G.A.M. pretenia –a mÊs de rescatar de l’oblit popular la festivitat de la patrona del poble– instituir una diada festiva d’apropament i convivència lúdica a modus de preludi de la festa major de finals d’agost. I això s’havia aconseguit de forma rellevant pel contingut de l’aplec en sí, tot i que potser no amb el nombre de participants que hauria estat el desitjable. La seva culminació fou a la darrera edició en que fou reinstaurat el culte a l’ermita romà nica de cal Mandrat, en la restauració de la qual hi segueix esmerçant els seus esforços i il.lusió el propietari del mas, Sr. Josep Gßell. Així, per possibilitar la participació i alhora facilitar les tasques d’organització i la realització d’aquest jorn de retrobament, la junta directiva ha acordat recentment

L’associació resta oberta a rebre els suggeriments que en aquest sentit vulguin fer els seus socis i simpatitzants perquè un dia puguin fer-se realitat i esdevenir senyals de la continuitat i permanença del grup. (Programes d’actes a les pà gines 2 i 3)

S U M A R I. Festa de Santa Magdalena – Programa d’actes ‌.....

2

Diada del GAM – Programa d’actes ‌‌‌‌‌‌‌..

3

El consum de la muntanya (II), per Jordi Martí ‌‌...

4, 5 i 6

Herbes, plantes, flors‌ per Montse Torres ‌‌‌‌‌‌‌ 7 Toponímia menor del municipi de Montellà , per Albert Martí . 8 L’escola se’ns apropa ‌‌................................................... 9 Patrocinadors‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 10, 11 i 12


 

  

 

 

 

• • • • •

•

17’55 h. – 18’00 h. – 18’25 h. – 18’30 h. – 19’30 h. – – 20’00 h. –

Repic de campanes i traca Cercavila fins a l’ermita amb Ballarusca Arribada a l’ermita de Santa Magdalena de Mandrat Missa i benedicciĂł del terme Ball del porrĂł al prat de l’ermita Berenar amb coca i moscatell Retorn a MontellĂ

El trajecte fins a l’ermita es farà a peu atès el caràcter privat del mas Mandrat, on es troba situada l’ermita. L’organització facilitarà l’accÊs de persones amb mobilitat reduïda mitjançant 2 vehicles degudament autoritzats.  

Organitza:

GRUP D’AMICS DE MONTELLÀ

 

Apartaments en lloguer al centre del poble... 

Planta baixa amb calefacció – 1.500 ptes. per persona i dia 

Ideal per a grups de 4 o 6 persones

Pl. de l’EsglÊsia -

–

No s’admeten bestioles

25725 MONTELLĂ€ DE CADĂ? 

Tels. 973 51 50 72 

93. 422 51 39


  * 11 d’agost del 2001 *

DIADA DEL G.A.M. 

Programa d’actes

 

IV ExposiciĂł fotogrĂ fica MontellĂ  ahir... te’n recordes? ReproducciĂł d’imatges en moviment de fa mès de 30 anys (VHS) ƒ Lloc: Carpa Plaça del Llac - Horari: de 10 del matĂ­ a 9 del vespre

  

 •

17’00 h. – Taula rodona d’escriptors del Pirineu (lloc a determinar)

•

18’30 h. – Recital de balls i cançons tradicionals catalanes amb

 

•

20’00 h. – Concert de músiques i balls tradicionals amb

  

•

21’30 h. – Ressopo “de gorraâ€? a la Plaça del Llac

•

23’00 h. – Recital de boleros i altres ballables amb

 

   

SORTEIG DE 3 MAGNĂ?FIQUES TOIES 1 TOIA SORPRESA

1 joc de cerà mica per fer la queimada d’orujo, obsequi de Grupo Coren 1 lot de llibres obsequi d’Editorial Molino

Organitza:

GRUP D’AMICS DE MONTELLÀ


♦ ♦ ♦   ♦ ♦  

  

     

      3 < =   5 <   ! 5  4  41 5 2     &    1'-9>-?2# 

$ % &  -)>)#@ % *+ #,     #    (+ 5  #6!   !#6 * ! # 

 & *#, % A # 3 + 4      B)) # 

   %   5      # &   6  #   % *  A-(C# 

                !  " # $ % & '(()!*     + #,     ! -.('      #/ +  0 -(    #   1  2#  & *#, %  # 3 & 4*  #    +      %   5 # &   6   7  8 ')#  ! #  %  ! %19  ! "   8') 29-     % ! #  1   '':99 !   2     # " !      1'9   2#;   %1   5      2# 

 %  %1' ! "  '( 2       0 A% # 

  1()  ! 2  !    #6  "   % #         
â&#x2122;Ś â&#x2122;Ś   â&#x2122;Ś  

     

Lâ&#x20AC;&#x2122;any 1955, Enriqueta Coculluela Carrasco, estudiant de Filologia, presentĂ la seva tesi doctoral sobre la recopilaciĂł i estudi dels noms de lloc del nostre municipi. Segons posa de manifest a la introducciĂł, una de les coses que van decidir lâ&#x20AC;&#x2122;autora a fer aquest treball fou que, fins aquells moments, ningĂş no se nâ&#x20AC;&#x2122;havia preocupat dâ&#x20AC;&#x2122;aquest tema mĂŠs que de forma esporĂ dica. Per altra banda, en tractar-se de noms molt coneguts i familiars va pensar que aquest fet podria suposar un aventatja en relaciĂł a dâ&#x20AC;&#x2122;altres persones que, malgrat tenir amplis coneixements toponĂ­mics, desconiexen el municipi i els seus petits racons. A mĂŠs a mĂŠs, ateses aquestes circumstĂ ncies, quasi era un deure moral

escometre lâ&#x20AC;&#x2122;empresa i no deixar perdre topònims, alguns dels quals, sĂłn quasi extranys per a les noves generacions.

i NĂşria MontanĂŠ, de 16 anys, nescuda en un masia en la qual romas permanentment dedicada als quefers agrĂ­-coles.

La recollida de dades es va fer lâ&#x20AC;&#x2122;estiu de lâ&#x20AC;&#x2122;any 1955, i fou ampliada i revisada lâ&#x20AC;&#x2122;estiu del 1956.

Dâ&#x20AC;&#x2122;aquest treball en volem destacar avui el minuciĂłs detall que efectĂşa lâ&#x20AC;&#x2122;autora de totes les partides i llurs correponents parcel.les del municipi de MontellĂ i Martinet.

Cita tanmateix Enriqueta Cosculluela com a informadors, a don Celso, de 60 anys (Martinet); Luis Esquirol, secretari de lâ&#x20AC;&#x2122;ajuntament de Martinet; JosĂŠ Fabra, de 60 anys, llaurador i alcalde MontellĂ ; Pedro Fabra, de 20 anys, llaurador de MontellĂ ; Maria Ginesta, de 70 anys, de MontellĂ , recol.lectora dâ&#x20AC;&#x2122;herbes medicinals i bolets,

Atesa la meticulositat dâ&#x20AC;&#x2122;aquest estudi, garantim des dâ&#x20AC;&#x2122;ara als nostres lectors la reserva dâ&#x20AC;&#x2122;algunes pĂ gines de futurs Fils directes per comentar mĂŠs Ă mpliament altres aspectes no menys importants dâ&#x20AC;&#x2122;aquest treball.

â&#x20AC;˘ Albert MartĂ­ (juliol 2001)

Partides

Nom de les parcel.les

Cantillops

Bragues, Camp del Bosc, Cantillops, Les Costes, Prat Major

El Munt

El Munt, MalpĂ s

EscĂ s

EscĂ s, Les Valls

Esconsa

Batipalmes, Devesa, Esconsa, La Llau, SalancĂ

Mandrat

Venturet, can Ventureta, can Bordanova, Canal, Cortariu, La Torre, Mandrat, PallerĂł, RebatĂł, Riu Bordanova

Ribella

Arrabal (La Feixa), Badat, Camp-roig, Collet de Nina, La Morera, Terranegra, Tossal, Xicafalona

Sant Bartomeu

Eroles, La Cabana, La Mata, Sant Bartomeu

Sant GenĂ­s

Arenal, CamĂ­ de la Guineu, Canaleta, La Comella, FanĂŠ, Farraja, Font, Font-freda, La Closa, La Corba, La Guineu, La Plana, MirabĂł, Oratori, Aretanya, Pastoral, Portalades, Riu Lletona,Sant GenĂ­s, Sobastrada, Ytraginera, Vilella, Xuxa

Serra

ComarrĂł, Espardenyeres, EstarropĂŠs, Fontinelles, MongrĂ s, Pla de Coromines, Saleres, segalĂ , Serra mĂŠs Amunt, Serra mĂŠs Avall

SolĂ

CanamĂ s, GirĂł, La Farga, Roca del Terme, SolĂ 

SolĂ Pedregals

Bessò, Bolerac, Clotes, La Closeta, Les Feixes, Les Tosques, ParÊ, Pedregals, Pla de la Clau, Sansoni, Serra de les Vinyes, Solà , Vilamera

Tossalet

Arenal, GarrofĂ­, La Llosa, Rigatell, Sarret, Tossalet

Vall de Ridolaina

Ballè, Calamita, Cambledes, can Ginesta, Cap dels Rocs, Font Calenta, Greixà , La Molina, Les Eres. Matalí, Ridolaina, Sant Martí, Sant Romà

Vall de Segre

Corb, Els Graus, GarbĂŠ, Gens, La Costa, La Fou, Pla dâ&#x20AC;&#x2122;ArĂ jol, Segre


.

3DURW)

* +,- 

 !"# $ $ &%

Rosselló, 515 08025 Barcelona

&"&

'

 (

   

Especialitats Pastisseria. 

 %

' !"#$%&/

  

 !"#$%&"

&"& '       ( 

&"&

   0 2- &% ' !"#3%&#&

&3&%

'

+

4 5

RESTAURANT

ESTACIÓ

La Coma

SERVEI

1 

2 1

Saló per a banquets i reunions

Estació Servei Martinet, S.L.

Ctra. Nal. 260 (Lleida a Puigcerdà) – Km. 205

25724 LLES – MARTINET Tel. 973.51.51.76

(Lleida)

Fax. 973.51.50.78

Ctra. Nal. 260 – Km. 205,7 25726 LLES – MARTINET (Lleida) Tels. 973.51.50.86

973.51.51.53 (part)


. Distribuciones del Bierzo S.A. Torre Bovera, 21 - 41 Nave 11

EMBOTITS CATALANS TRADICIONALS

08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA Tel. 93.682.24.32 - Móvil: 670.903.902

 !"!#$!%&"'$ !$ " 

() () () $'

*$!!+$

Carrer del Pi, 13 08002 Barcelona ✼

  

Tel. 93.317.33.38 

Calàbria, 166 Tel. 93.226.06.25 Fax. 93.226.69.98 E-mail: molino@bcn.servicom.es

08015 - Barcelona


  

 

Almacenista y Distribuidor 

Sant Gabriel, 70 - 76 Tel. 93.473.72.27 - Fax 93.473.14.83 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT ✽ Pompeu Fabra, s/n Tel. i Fax: 93.499.00.89 08906 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Profile for GAM Grup d'Amics de Montellà

Fil Directe 09  

Fil Directe 09

Fil Directe 09  

Fil Directe 09

Advertisement