Page 1

Any I

Núm. 1

Juliol 1997

Editorial . Haviem de fer-ho fa temps -és cert-, però de vegades alguns projectes no acaben de concretar-se malgrat els millors propòsits dels qui els han de fer realitat. Unes vegades ha estat la manca de temps... altres, la de col.laboradors o d’idees. La il.lusió no ens ha mancat, però, i hem aconseguit -per fi !- que el butlletí veiés la llum. I no hi havia -creiem- una ocasió més encertada per a presentar-lo a tots els veíns de Montellà, que l’aplec de santa Magdalena, en aquesta etapa de recuperació després de vàries dècades que havia deixat de celebrar-se. Volem que el primer exemplar -aquest senzill, però digne, número 1- arribi a totes les cases de Montellà a fi que tothom tingui notícia de la seva existència i, a la vegada, de la del G.A.M. Desitjariem, tanmateix, que això no s’acabés aquí i que els propers exemplars que puguem editar, tinguin també entrada a totes les llars del poble. En principi la nostra economia permetrà que el rebin només els socis. Per això seria bo que, almenys, n’hi hagués com a mínim un per casa. I constatem que no ens mouen altres afanys que no siguin dinamitzar els aspectes culturals de Montellà, -que no són pocs-, i promoure totes aquelles activitats que redundin directa o indirectament en benefici del poble i el seu entorn.

Recuperem l’Aplec de Santa Magdalena Quan el maig de 1983 era fundat el Grup d’Amics de Montellà, uns dels objectius que es varen fixar els seus membres fou la recuperació dels usatges i costums del poble, entesos com a valors de la cultura tradicional, que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que cal defensar, conservar, restaurar i transmetre.

Els estatuts del G.A.M., que estan a l’abast de tots aquells que els vulgueu conèixer, recullen els objectius fixats quan fou fundat ara fa quasi 15 anys. Conscients, no obstant, que de vegades per voler abastar massa no s’arriba gaire lluny, no hem volgut fixar una periodicitat concreta al butlletí. El temps i les col.laboracions que puguem rebre ens marcaran aquest camí que avui iniciem i que volem que sigui llarg. Gràcies per la bona acollida que, de ben segur, ens donareu a les vostres llars !

Albert Martí Roig President del G.A.M.

Fotos: Missa i dinar de l’aplec 96.

En aquest sentit, el G.A.M. ha dut a terme durants aquests anys accions directament relacionades amb la cultura popular, d’entre les quals cal destacar el bateig -l’any 1988- de les noves campanes de l’església de Sant Serni. L’any 1996, tretze anys després de veure la llum l’associació i moguts els seus membres pel mateix objectiu, es proposaren recuperar la festa de santa Magdalena -que se celebra el 22 de juliol-, de la qual havien trobat referències de la seva celebració a Montellà, a la Gran Geografía Comarcal de Catalunya, al Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja, i al Calendari Cerdà. El G.A.M. vol reinstaurar aquesta festa amb fermesa, atorgant-li una personalitat i caire propis que permetin la seva consolidació en el futur. Per aconseguir-ho cal la col.laboració i participació en l’aplec de tots els veíns de Montellà. Només així podrem tornar a fer nostra aquesta diada i commemorar-la amb la trempera i empenta dels montellanencs de fa cent anys.


MISCEL.LÀNIA

miscel.lània

MISCEL.LÀNIA

Primera exposició de fotografies antigues de Montellà de Cadí i els seus voltants MONTELLÀ AHIR… TE’N RECORDES ?

-preferiblement anteriors al 1960-, originalitat o contingut temàtic, sigui interessant la seva conservació en aquest fons. Aprofitant la celebració del 2on. Aplec de santa Magdalena, presentem algunes de les fotografies que hem aconseguit fins avui, tota vegada que esperem –amb la col.laboració de tots-, poder veure créixer progressivament el fons i fins i tot -perquè no- editar-lo en forma de llibre en el futur. Aquest primer recull consta de 50 fotografies aportades per diversos veins, als quals fem arribar el nostre agraïment des d'aquestes línies.

Ier. Recull de fotografies a n ti g u e s d e l p o b l e i e l s s e u s v o l ta n t s

19 de juliol de 1997 Aplec de Santa Magdalena *** GRUP D’AMICS DE MONTELLÀ

El Grup d’Amics de Montellà es va fixar l’any passat aquest projecte que ens il.lusiona i que esperem també agradi al poble. Cal, però, per fer-lo reali-tat, la col.laboració de totes aquelles persones que disposin de material fotogràfic divers, ja que es tracta de recopilar fotografies de Montellà i els seus voltants que, per la seva antiguitat

Com sigui que de la majoria de fotografies de la mostra no es disposa del negatiu, s’han reproduït informàticament amb l'ajut d'un scanner. En aquest sentit, agraïm també la col.laboració d’en Jordi Pons, que ha realitzat aquesta feina durant llargues hores de dedicació i paciència. Feu memòria. Regireu calaixos i armaris per buscar les fotografies més antigues. Si en localitzeu alguna d’interessant, poseu-vos en contacte amb Albert Martí, tel. (93) 210 00 69, de 8 a 10 h. del vespre. També trobareu en el mateix lloc de l'exposició la butlleta de col.laboració que reproduïm, i que podreu emplenar per materialitzar les vostres aportacions el mateix dia 19 de juliol. Esperem, doncs, les vostres fotografies !!

Inventari de la maquinària i eines agrícoles i d’horta de Montellà de Cadí A la reunió de l’assemblea general celebrada el 8 de desembre de 1995, s’adoptà , entre d’altres, l’acord de fer l’inventari de la maquinària i eines agrícoles i d’horta, a fi de catalogar el màxim nombre de peces antigues que encara conserven els pagesos de Montellà. A tal fi, s’han confeccionat unes fitxes de recollida de dades que contemplen la descripció de la màquina o eina en concret, el resum dels materials que la composen (fusta, ferro, pedra, etc.), l’any de la seva fabricació o adquisició, l’ús al qual era destinada i el seu estat actual de conservació . Les fitxes de cadascuna de les peces inventariades aniran acompanyades de fotografies a fi de -si és possiblepoder-ne editar un catàleg en el futur. Lògicament, per dur a terme aquest projecte, ens és indispensable la col.laboració dels actuals pagesos de Montellà, així com d’aquells que ja han abandonat les tasques del camp. A tots ells ens adreçarem aquest estiu per començar l’inventari. Volem donar les gràcies per endavant a totes les cases de pagès del poble, per la col.laboració que -de ben segurtrobarem en totes elles a l’hora de dur a terme aquest projecte que no volem deixar passar més temps per fer–lo realitat

FOTO ENIGMA Sabries dir-nos a quína casa de Montellà de Cadí correspon aquest balcó • Si ets un bon montellanenc, el sabràs identificar malgrat actualment hagi canviat una mica. Si no ho saps, la solució consta al peu de la foto.


1675. CASTELL DE MONTELLÀ

E

l cavaller de Montellà va fer una prometença a la Mare de Déu de Montserrat, i quan anava a complir-la, en començar la costa li van sortir uns lladres que el van matar. L’endemà uns pelegrins que pujaven al santuari van trobar el cos del cavaller i el van enterrar al costat del camí, vora del lloc on havia mort, i damunt de la fossa van posar una creu de fusta negra. Era costum vell que els vianants que passaven per vora d’un camí fessin oració, en trobar una creu, per l’animeta del pobre que havia mort en aquell indret. I heus aquí que una vegada va passar per vora de la creu un cavaller a cavall que anava cap al santuari. Feia una nit molt tempestuosa, era tard i el cavaller tenia molta pressa per a poder arribar al monestir com més aviat millor, atesa l’hora que era i el mal temps que feia. Però, en veure la creu, va descavalcar, es va agenollar i va dedicar a

FOLKLORE DE CATALUNYA – RONDALLÍSTICA - Llegendes - X. Cavalleresques i de castells l’ànima del difunt, no una oració, sinó tres. En aixecar-se per seguir el camí, va trobar que, mentre ell estava concentrat fent oració, un altre li havia pres el cavall i que s’allunyava dient-li: - Espera’m, que torno de seguida. El cavaller va restar parat sense saber què fer, si atacar al qui l’hi havia pres el cavall, seguir el camí amunt o esperar-se. Heurese-les amb el qui se li emportava el cavall li va fer respecte; seguir muntanya amunt era una imprudència, perquè a peu no hi hauria arribat ni en tota la nit, i, altrament feia tan mal temps ! I decidí esperar-se. Una estona després va sentir unes escopetades i soroll com de palestra, i molt aviat sentir el potejar del cavall que tornava. El desconegut va descavalcar, va lliurar el cavall al cavaller i li va dir: - Jo sóc l’ànima del cavaller de Montellà que va ser mort en aquest mateix indret i enterrat sota d’aquesta creu, que us he

volgut salvar la vida en agraïment a les oracions que m’heu dedicat. Al primer revolt del camí us esperaven uns enemics vostres per matar-vos així que passéssiu. Quan he passat jo amb el vostre cavall m’han pres per vos i m’han engegat uns trets per matar-me. Però, com jo ja sóc mort, pensant-se que us mataven a vos a mi no m’ha passat res i us he salvat la vida. Aneu en nom de Déu i seguiu el vostre camí. El cavaller va fer la seva via i el cas el va impressionar tan profundament que va ferse monjo de Montserrat, i diuen que va arribar a ésser abat. La creu del cavaller de Montellà fa anys que va desaparèixer i avui gairebe s’ha perdut la noció del seu emplaçament i només resta del cas la tradició. Contada per Mn. Josep Planes. (Ripoll, 1916).

RESSENYES HISTÒRIQUES SOBRE MONTELLÀ En el Dietari de Puigcerdà amb sa vegueria de Cerdanya i Sotsvegueria de la Vall de Ribes, del Dr. Jaume Martí Sanjaume, Pvre., hi ha diverses cites referents a l’antic castelló que havia estat erigit en el lloc on actualment hi ha La Torra, el punt més alt del poble de Montellà. Avui, per encetar aquestes ressenyes històriques, en transcribim algunes de les que apareixen en el Volum I, referent a Cerimonial, Prehistòria-1290. Montellà i Zencúrrio. 23 gener 843.Ludovic rei, dóna a Sigfrid, en el pago de Cerdanya, la vila de Montelianos i Zencúrrio, amb plena llibertat de vendre, donar, commutar i deixar hereus. (Marca Hispànica. ap. XV, pàg.778),

….

Montellà: Castell. 1207.- El Sr.Bisbe d’Urgell, Pere de Puigvert, obté del Rei Pere I en Cervera, llicència per a construir una fortalesa a Montellà, a l’entreda del Baridà. (Villanueva, Viaje Literario, XI, pàg. 71). Montellà: Castell. 8 setembre 1278.- En el pariatge d’Andorra entre Pere d’Urtg, Bisbe d’Urgell i Roger Bernad III, Comte de Foix, el primer entrega al segon 1000 sous melgonesos i aquest li renuncia a son favor els castells de Montellà, Bescaran, Arcavell i la vila de la Seu d’Urgell. (Baud. Mon. Comt.Foix II, pàg. 167). Esconsa: (Cases de Guillem de). 16 abril 1290.- Guillem d’Esconsa, de Puigcerdà compra a Pere Fuster pel preu de 175 s.bacs (sous barcelonins), una era amb ses cases en l’hort que fou de Jaume Moliner a

Puigcerdà confrontant amb altra que Jaume de Vilallobent vengué a Pere Blanc pel preu de 2.062 s. VI d.barcs. (Lib.Firmit fol. 69). En el terme d’Esconsa, parròquia de Montellà, es troben moltes sepultures amb llosardes i vestigis de regular població: ara solament hi ha una casa. Montellà: Castelló. 2 juliol 1171.- El rei Alfons concedeix al Bisbe d’Urgell, Arnal, la roca i castelló situats al Baridà en la vila de Montellà. (Ap. XI bis). En properes edicions d’aquest butlletí ens endinçarem una mica més en les pàgines d’aquest tresor de cròniques que és el Dietari de Puigcerdà, i també en altres llibres que dormen des de fa anys a les biblioteques de casa nostra.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….

BUTLLETA DE SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCI DEL GRUP D’AMICS DE MONTELLÀ Sol.licito la meva inscripció com a membre del Grup d’Amics de Montellà, per a la qual cosa detallo les meves dades personals, tota vegada que assenyalo la condició de soci que desitjo ostentar: Soci num.ordinari

Quota 3.000 Ptes. anuals

Soci num.protector (1)

……………. Ptes. anuals

(1) Aportació com a mínim triple de la quota de soci ordinari cognoms:......…………………….......................................................................................................................................... D.N.I. .............................................

Nom i Lloc i data de naixement: ...............………………….................................................................. Professió:................................……….. Domicili: ............................................................................……….... Població: .......................................................... CP: ............…... Tels. ............................. - .................................- .............................. Fax: ................................. Autoritzo al Banc/Caixa ........................................................………………....................... Agència: .................. Dígit Control .......... Compte/Llibreta Nº ................................................ perquè carreguin els rebuts que presenti el Grup d’Amics de Montellà a nom del qui subscriu i signa ......................................................, a ...... de .......................................................de 199...... Signatura Adreçar a: Restaurant Mirador de Montellà - Pl. Església, s/n - 25725 Montellà de Cadí


El nostre agraïment a les empreses que fan possible l’aplec de santa Magdalena 1997

….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EL GRUP D’AMICS DE MONTELLÀ NECESSITA LA TEVA COL.LABORACIÓ !!

INFORMA’T SOBRE ELS OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

PARTICIPA I FES-TE’N SOCI Ompla la butlleta de sol.licitud d’inscripció de soci que consta al dors

Profile for GAM Grup d'Amics de Montellà

Fil Directe 01  

Fil Directe 01

Fil Directe 01  

Fil Directe 01

Advertisement