Page 7

miscel·lània gons ell, el nucli d’Aragall estaria situat dins el terme de Montellà on és ara l’actual mas Mandrat, i l’església de Santa Magdalena s’hauria anomenat abans Santa Maria d’Aragall i més endavant Santa Maria Magdalena d’Aragall (com ja apareix al capbreu de 1563), fins que ho adquirí un tal Mandrat, que en canvià el nom. Les terres d’Aragall s’estendrien fins al riu de Víllec, que seria el riu Major del document de 1112. En aquesta zona propera al riu de Víllec és on es trobaria el mas que es constituïa en dot. Segons Enric Xargay aquest Berenguer és el mateix personatge que en altres documents surt anomenat Berenguer d’Aragall (és en aquest moment quan es comencen a utilitzar els cognoms toponímics, substituint els basats en el nom del pare). Berenguer d’Aragall tenia al seu càrrec els castells de Miralles i Queralt, que defensaven, junt amb el de Sant Martí, la frontera de Cerdanya davant el comtat d’Urgell. Els tres castells pertanyien als vescomtes de Cerdanya Repassant alguna toponímia

de la zona, Xargay va explicar que l’Oratori era l’”Oratori de Coma”, i l’antic camí de l’Oratori a Víllec (i al Cabiscol) es deia, en el seu primer tram, “camí clos de Coma”, en què el mot “clos” voldria dir que estava tancat a banda i banda amb parets de pedra seca. Baixant per aquest camí, quedarien, a la dreta, el “solà de Coma”, i a l’esquerra, les “obagues de Coma”. Per aquesta banda esquerra circulava el “camí de les obagues sobiranes” (camí de prat Major?), i més avall el “camí de les obagues jussanes” (camí de Vilamera?), topònims avui desapareguts. Hi ha topònims que triomfen, va explicar, i hi ha topònims que fracassen. Té la seva lògica, va dir, que el topònim de Valljoan desaparegui quan desapareix el nucli que porta aquest nom, i prevalgui el topònim de Sant Bartomeu que és el de l’església propera que perdura. Però en alguna ocasió es manté un topònim malgrat haver desaparegut l’element de referència: és el cas de Sant Romà, que avui dóna nom a una antiga torre i que originalment era el nom d’una església propera, ja desapareguda. Sembla que el nom de la torre havia estat

el de Penacadell (és a dir, Penyacadell). Enric Xargay acabà la conferència projectant un plànol aproximat del que devia ser l’antiga vila de Montellà amb els habitatges intramurs. Hi devia haver una cinquantena d’habitatges, que ocuparien un espai molt més reduït que els d’ara. L’antiga església de Sant Serni devia trobar-se, si fa no fa, en el mateix lloc que l’actual. Davant s’hi obria també una plaça i, enfront, hi tindria l’habitatge el notari Bartomeu Arajol, autor del preciós capbreu de 1563. La casa afrontava amb el Purgatori, que era un benefici eclesiàstic. Després de la plaça, en direcció nord, hi havia el carrer Pla, com ara, però més amunt, on ara hi ha el xalet del Júlio, el xalet Cerdanya, etc. La Rectoria era en aquest carrer Pla. Al centre de la vila hi havia el castell, amb el Cap Carrer vorejant-lo per l’exterior. L’interès d’Enric Xargay s’ha centrat molt en el nom de les diferents finques, que ara hauria de confrontar amb un plànol cadastral actual. Segons sembla, 1 ha. equivalia a 3 jornals.

www.amicsmontella.cat Encara no coneixes la nostra web? Hi podràs trobar fotos, història, activitats, tots els Fil Directe...

7

Profile for GAM Grup d'Amics de Montellà

Fil Directe 32  

Fil Directe 32

Fil Directe 32  

Fil Directe 32

Advertisement