Page 6

miscel·lània

Conferència d’Enric Xargay sobre la toponímia de Montellà LLORENÇ VERGÉS El passat 15 d’agost va tenir lloc al local social de Montellà la conferència «Toponímia de Montellà segons els capbreus del s. XVI», a càrrec d’Enric Xargay, enginyer industrial i historiador. La xerrada es va centrar en les investigacions que des de fa ben bé deu anys està realitzant l’autor sobre la toponímia del municipi partint de la consulta pacient de documentació de diferents procedències com ara l’Arxiu Comarcal de Cerdanya, l’Arxiu Capitular d’Urgell o la Biblioteca de Catalunya. El treball d’Enric Xargay s’ha basat sobretot en l’estudi de diversos capbreus (els dels anys 1497, 1563, 1601, 1630 i 1669) i molt especialment el de 1563, modèlic pel seu estil, claredat de lletra i precisió. L’autor va recordar que el 2013 es compliran 450 anys de la seva confecció.

cut a Montellà, on vivia i exercia el seu ofici. Segons es desprèn del document, els límits del municipi eren molt similars als actuals, si traiem els antics municipis de Béixec i Estana i Villec, agregats posteriorment. Xargay recordà que descendents de Bartomeu Arajol foren autors de capbreus posteriors com el de 1601, obra

Un capbreu és la relació de les propietats o dels béns productius dels habitants del municipi per tal d’establir els censos que cal Portada del capbreu de 1563 cobrar. El capbreu de 1563 fou encarregat pel Capítol d’Urgell, propietari aleshores del del seu fill Francesc Arajol, o el terme de Montellà, al notari Barde 1630, d’Antoni Arajol, nét de tomeu Arajol, i venia a substituir Bartomeu. Presenten, però, un esl’anterior de 1497, on també cons- til molt més telegràfic i formulari. taven les propietats del Capítol, Amb tot, sabem gràcies a aquest però referides a tota la Cerdanya i últim que moltes propietats de el Baridà. El notari Arajol era nas- Montellà havien estat adquirides 6

pels jesuïtes de Sant Andreu (potser perquè el bisbe d’aleshores era un jesuïta). En aquest punt, Xargay obrí un parèntesi històric i es remuntà 900 anys enrere per referir-se als documents que van originar la seva recerca: les cartes dotals de Berenguer Bernardí, és a dir, Berenguer fill de Bernat, amb motiu del seu matrimoni amb Ermengarda, l’any 1112. El comte de Cerdanya en aquesta data era Bernat Guillem, darrer comte privatiu de Cerdanya. Feia tres anys que havia succeït el seu germà Guillem Jordà, assassinat a traïció a les croades per qüestions d’herència, i estaria al front del comtat fins a la seva mort l’any 1117. En morir sense descendència, Cerdanya passà llavors a mans del comte de Barcelona. Seguint la llei goda, les cartes dotals de 1112 establien que el nuvi havia de deixar a disposició de la dona, per a la seva manutenció en cas de defunció del marit, la desena part de les seves propietats. En el seu cas, Berenguer li deixava el mas d’Aragall, que afrontava amb Valljoan, el riu Major, uns erms sobre el Prat d’Aragall i el riu Segre. L’interès d’Enric Xargay per identificar aquests topònims va motivar la seva recerca. Se-

Profile for GAM Grup d'Amics de Montellà

Fil Directe 32  

Fil Directe 32

Fil Directe 32  

Fil Directe 32

Advertisement