Page 1

Pla Estratègic 2017–2020


En el Pla Estratègic 2014-2016 ens vam comprometre públicament a encetar un procés de desenvolupament territorial que fes arribar amistat i companyia a les persones grans que estiguessin patint les greus conseqüències de la soledat no desitjada arreu de Catalunya. A finals del 2016, ja estem a més de 30 municipis catalans i hem acompanyat al llarg de l’any a 1.553 persones grans. Ens hem organitzat de manera que l’acció voluntària estigui al centre de l’activitat social, tal com ens vam proposar, mobilitzant a la ciutadania perquè de forma coordinada puguem arribar més lluny, compartint responsabilitats i vertebrant el Voluntariat per a tenir més força. El treball de proximitat amb la societat civil de cada municipi i cada barri ha començat a agafar solidesa durant el 2016 i serà a partir d’ara que s’hauran d’anar consolidant les diferents aliances i sinergies amb tots els agents que tenen relació amb les persones grans. Durant aquests darrers anys, l’entitat ha estat més coneguda per la societat sobretot arran de les campanyes de sensibilització encetades, per tal d’incidir en la manera que la societat mira a la gent gran, i això ha fomentat que més persones confiïn en Amics de la Gent Gran per a fer les seves aportacions econòmiques. Seguir construint una base social sòlida de persones que ens atorguin la seva confiança serà un dels eixos claus per a l’èxit de l’entitat durant els pròxims anys. El següent Pla Estratègic ha estat fruit d’un extens treball de reflexió i anàlisi del Pla Estratègic 2014-2016 amb la implicació de tota la base social d’Amics de la Gent Gran. Per a fer-ho possible, hem comptat amb el Servei de Consultoria Solidària d’ESADE Alumni Social, que ens han guiat en aquest camí que emprenem fins a finals del 2020. És, per tant, un full de ruta compartit per orientar-nos durant els pròxims quatre anys. Ja som moltes persones i serem moltes més els que, junts, seguirem lluitant contra la soledat no desitjada de les persones grans. Està a les nostres mans.


Missió, visió i valors La missió d’Amics de la Gent Gran és lluitar contra la soledat i la marginació social de les persones grans, mitjançant l’acció de persones voluntàries que les acompanyen i la sensibilització de la societat. Es concreta en tres accions: — L’acompanyament emocional de persones grans. — La seva dinamització social. — La sensibilització de la societat sobre la realitat en què viu la gent gran. La visió d’Amics de la Gent Gran consisteix a assolir una societat sense cap persona gran sola contra la seva voluntat.

© Foto: Laura Abad

Els valors que inspiren la nostra missió són el valor únic i irreemplaçable de cada ésser humà, el respecte a tota persona qualsevol que sigui el seu origen, ideologia, el seu estat físic, psíquic o social, respectant la llibertat fonamental de cada persona, la solidaritat i el compromís social. Tots aquests han estat determinats en el Manifest signat i adoptat a escala internacional el 30 de novembre de 2002 de la Federació Internacional Les Petits Frères des Pauvres, de la qual en formem part.


Pla Estratègic 2017-2020: línies estratègiques i objectius

01

Posicionar la soledat com a problemàtica social clau de les persones grans

OBJECTIUS:

1.1 — Crear i desenvolupar l’Observatori de la Soledat com a la plataforma d’anàlisi i incidència social envers la soledat. 1.2 — Realitzar i publicar informes sobre el perfil de les persones grans de l’entitat. 1.3 — Incrementar la interlocució amb els principals agents socials del territori que tenen relació amb l’àmbit de la vellesa i la soledat. 1.4 — Treballar per a potenciar les relacions intergeneracionals i l’envelliment actiu al llarg de la vida.


02

Fomentar la participació de les persones grans a l’entitat

OBJECTIUS:

2.1 — Consolidar les activitats de socialització de l’entitat i incentivar la participació en altres activitats de la comunitat com a eina fonamental d’inclusió social. 2.2 — Adaptar els programes de l’entitat a la diversitat de les persones grans. 2.3 — Incorporar les persones grans a diferents processos de participació de l’entitat. 2.4 — Apoderar i acompanyar les persones grans de l’entitat davant de situacions de vulnerabilitat.

03

Consolidar el Model de Desenvolupament Territorial de l’acció social

OBJECTIUS:

3.1 — Desenvolupar l’acció social a les capitals de les quatre províncies de Catalunya: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 3.2 — Establir un model d’implantació de l’acció social de l’entitat per a la seva replicació avaluant-lo periòdicament. 3.3 — Consolidar l’harmonització dels programes i activitats de l’entitat d’arreu de Catalunya respectant les particularitats territorials. 3.4 — Mobilitzar a la ciutadania en matèria de gent gran i soledat arreu del territori.


04

Enfortir el model d’apoderament del Voluntariat

OBJECTIUS:

4.1 — Consolidar un model de formació propi que respongui a tots els perfils de persones voluntàries al servei de la missió de l’entitat. 4.2 — Reforçar la participació de les persones voluntàries en tasques de coordinació i gestió i facilitar eines pel colideratge dels projectes. 4.3 — Vetllar pel sistema de suport i valoració de la satisfacció i les necessitats de les persones voluntàries. 4.4 — Seguir desenvolupant la coordinació amb els Grups d’Acció Volun­tària.

Garantir la solvència financera 05 de l’entitat OBJECTIUS:

5.1 — Mantenir el finançament privat com a primera línia de finançament de l’entitat. 5.2 — Incrementar el nombre de persones sòcies i donants de l’entitat i enfortir la seva vinculació. 5.3 — Consolidar i promoure les col·laboracions amb les Administracions Públiques, empreses, fundacions i altres col·laboradors. 5.4 — Desenvolupar l’àmbit de donacions d’herències i llegats a l’entitat. 5.5 — Augmentar els ingressos provinents de productes i activitats pròpies.


06

Promoure les bones pràctiques com a organització

OBJECTIUS:

6.1 — Refermar els valors i cultura de l’entitat vetllant per l’aplicació dels procediments i mètodes establerts. 6.2 — Seguir desenvolupant els mecanismes i espais de participació adients per a cada grup de l’entitat. 6.3 — Garantir les condicions necessàries per desenvolupar els projectes socials de l’entitat amb la màxima qualitat i transparència. 6.4 — Definir el seguiment i l’avaluació de l’acció social per millorar l’impacte.

07

Enriquir la comunicació i sensibilitzar la societat

OBJECTIUS:

7.1 — Vetllar per una comunicació adequada amb cada grup d’interès de l’entitat. 7.2 — Seguir desenvolupant campanyes de sensibilització sobre de la soledat i el foment del bon tracte cap la gent gran. 7.3 — Generar un discurs que faciliti la comprensió de les causes i conseqüències del fenomen de la soledat. 7.4 — Desenvolupar les eines de comunicació de l’entitat per a fer-les més accessibles i inclusives amb el conjunt de la societat.

www.amicsdelagentgran.org Telèfon 93 207 67 73


Dades i presència al territori * 1.553 persones grans acompanyades 1.808 persones voluntàries 25 persones tècniques 3.895 persones sòcies i/o donants 14 membres del patronat

GIRONÈS OSONA

VALLÈS ORIENTAL VALLÈS OCCIDENTAL

MARESME

SEGRIÀ BARCELONÈS GARRAF

Amb el suport de

TARRAGONÈS

Per a més informació, visita’ns a www.amicsdelagentgran.org o truca al telèfon 93 207 67 73

* Dades Memòria 2016 / Disseny: Gonell comunicació

BAIX CAMP

Pla Estratègic 2017-2020  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you