Page 1


Marcó [] Roc Parés i Brugués Relat sense substància (1991-2011)

Roc Parés i Brugués (Mèxic DF, 1968)

« […] Em faig gran. M’atrauen aquelles coses que, sense haver haver--les triat conscientment, m’acompanyen des de fa dècades. Els residus accidentals d’interessos passats que s’han resistit a desaparèixer en successius trasllats de casa. […] » « […] Me hago mayor. Me atraen aquellas cosas que, sin haberlas elegido conscientemente, me acompañan desde hace décadas. Los residuos accidentales de intereses pasados que se han resistido a desaparecer en sucesivos traslados de casa. […] »

Perfumeria Marcó Girona, 12 · 972 501 655 ·

Viu i treballa a Catalunya des de 1983. Ar sta i inves gador en comunicació interac va. Doctor en Comunicació Audiovisual (2001) pel Dep. de Comunicació Audiovisual, Àrea de Comunicació Interac va de la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciat en Belles Arts (1992) pel Dep. d’Escultura de la Universitat de Barcelona. Els seus treballs ar1s cs han estat presentats al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Museo Nacional Centro de Arte Reina So a (MNCARS), Centro Cultural de Belém, Tate Gallery, Art Gallery of Ontario (AGO), Na onal Museum of Photography, Film and Television (NMPFT) i Brandts, entre d’altres. És professor i inves gador del Dep. de Comunicació de la UPF des de 1995, i actualment director del Màster en Arts Digital (MAD) i professor de l’Interdisciplinary Master in Cogni ve Systems and Interac ve Media (CSIM) de la UPF.

www.perfumeriamarco.com · info@perfumeriamarco.com www.facebook.com/pages/Perfumeria-Marcó/124507687652511 17600 Figueres


Laia Bedós i Bonaterra (Blanes, 1975)

Matas [] Laia Bedós i Bonaterra L’entrada del plaer o del benestar (2006)

« […] « La meva idea era fer un quadre gran i simbòlic per portar a París! Hi volia exposar un quadre gran, el més gran possible. Però de quines mides? […] » « ¡Mi idea era hacer un cuadro grande y simbólico para traer a París! Quería exponer un cuadro grande, el más grande posible. Pero ¿de qué medidas? […] »

« Mon idée était de faire un grand tableau symbolique pour emmener à Paris ! Je voulais exposer un grand tableau, le plus grand possible. Mais de quelle taille? […] »

Teixits Matas Besalú, 10 · 972 502 233 17600 Figueres

Llicenciada en Belles Arts, Barcelona 1998 amb el doctorat “Art i pensament” es forma en video, fotografia, performance, dansa contemporània i tècniques corporals a Barcelona, Girona i Bilbao amb diferents creadors: Carles H.Mor i Esther Xargay, Antoni Llena, Núria Font, Glòria Mar1, Olga Mesa, Mal Pelo, Deambulants, etc... Bedós Bonaterra ha realitzat nombroses exposicions individuals i col·lec ves a Barcelona, Girona, Bilbao, París, etc. Inves ga i treballa sobre les emocions i els estats vitals mitjançant el llenguatge pictòric. El seu interès recau en l’ac tud primi va i innocent de l’home i s’apropa a l’ànima per expressar el més ín m que és alhora el més universal. En el procés de creació u litza la intuïció i l'espontaneïtat per avançar fins a una reflexió i consciència profundes. El seu treball fonamentalment abstracte, te alguns elements figura us o simbòlics i sempre parla d’alguna cosa en concret.


Oxbow [] Xuanhe Wang Atelier metal / légion étrangére (2011) Xuanhe Wang (Wushi, Xina, 1976)

« Quan el meu permís de residència a França va expirar, vaig haver de trobar una solució per quedar quedar--me en el meu país d’acollida […] » « Cuando mi permiso de residencia en Francia expiró, tuve que encontrar una solución para quedarme en mi país de acogida […] » « Lorsque mon permis de résidence en France a expiré j’ai dû trouver une solution pour rester dans mon pays d’accueil […] »

1995-2011: Escola d’Arquitectura i d’Enginyeria Civil de Nanjing (Diploma d’Arquitectura), Escola Superior d’Art de Perpinyà (DNAP amb menció), Escola Superior d’Art de Perpinyà (DNSEP amb felicitació), Escola Nacional Superior d’Art de Niça, Villa Arson (confirma on del DNSEP aconseguit el 2010 a l’Escola Superior d’Art de Perpinyà). 2011: exposició col·lec va Ones From the Heart Couvent des Minimes (Perpinyà, França). 2011: exposició col·lec va Demain c’est loin (galeria de la Marina i Villa Arson, Niça, França). El treball de Xuanhe Wang es presta a la ironia, a l’absurd. Procura desviar els costums, les mirades sobre situacions donades.

Oxbow Orohena Forn Baix, 8 · 972 512 126 www.oxboworld.com · orohena@telefonica.net 17600 Figueres


Cal Rei [] Luis Izquierdo-Mosso Cabeza sobre hierro nº2 (1985)

Luis IzquierdoMosso (Sestao, 1954)

« És una peça estranya, amb una estètica propera a les escultures que sortien com a decoració satírica als àlbums de Mortadelo y Filemón. […] » « Es una pieza bizarra, con una estética próxima a las esculturas que salían como decoración satírica en los tebeos de Mortadelo y Filemón. […] »

« […] et s’il se balançait de façon insistante, ça serait clairement le signe d’un tremblement de terre, pour qu’après on dise que l’art est inutile! […] »

Cal Rei

Ar sta mul tot, treballador de la filosofia, i habitant de l’Empordà des de 1988. Les seves reflexions es manifesten en forma de muntatges on la imatge fotogràfica, en suports variats, gairebé sempre hi te lloc. No s’ha estat de prac car el comissariat (Dalimitar, 2004, al Museu de l’Empordà de Figueres i al Museu Jaume Morera de Lleida) i de realitzar una peça de dansa i vídeo: LaCasaDansa (2008), amb la ballarina Èlia Genís. La xerradaperformance AixóÉsArt? (2011) és una de les seves obres més recents.

Besalú, 13 · 972 504 710 · www.calrei.com · info@calrei.com www.facebook.com/CALREI.bo=gues 17600 Figueres


Mallart [] Mireia C.Saladrigues All I do is so mental! (2002)

Mireia C. Saladrigues (Terrassa, 1978)

« Em vaig passar per aquelles classes induïda per una forta necessitat de fer quelcom físic. Potser també tenia preguntes sobre la meva pràctica artística i el seu context. O tan sols estava mentalment cansada. […] » « Me pasé por aquellas clases inducida por una fuerte necesidad de hacer algo físico. Quizás también tenía preguntas sobre mi práctica artística y su contexto. O tan sólo estaba mentalmente cansada. […] »

« Je suis passée par ces classes, induite par un grand besoin de faire quelque chose de physique. Je me posais peut peut--être aussi des questions quant à ma pratique artistique et son contexte. Où alors, j’étais seulement fatiguée mentalement. […] »

Llibreria Mallart Besalú, 12 · 972 500 133 · info@mallartllibres.com 17600 Figueres

Llicenciada en Belles Arts a Barcelona, Saladrigues ha treballat a Espanya, Anglaterra, Finlàndia i Dinamarca en la comprensió del context en el que viu i treballa qües onant els clixés mitjançant converses, entrevistes, teories i una varietat d’accions pràc ques relacionades amb el seu rendiment i l’es mulació de la par cipació de l’audiència. Saladrigues ha exposat en solitari i en nombroses col·lec ves a Espanya, Finlàndia i Dinamarca.


Onna Viatges [] Enrique Radigales Plu&pray. USB (2010)

Enrique Radigales (Saragossa, 1970)

« Jo, Enrique Radigales, vaig ser caracteritzat pel poeta aragonès Daniel Rabanaque, que per a la peça de vídeo Plug&pray va construir a manera de creu (cristiana) un USB de fusta de 2 metres de llarg. […] » « Yo, Enrique Radigales, fuí caracterizado por el poeta aragonés Daniel Rabanaque, quien para la pieza de vídeo Plug&pray construyó a modo de cruz (cristiana) un USB de madera de 2 metros de largo. […] »

« Moi, Enrique Radigales, j’ai été interprété par le poète aragonais Daniel Rabanaque qui pour la pièce de vidéo Plug&pray construit, telle une croix (chrétienne), une USB en bois de 2 mètres de long. […] »

Onna Viatges Peralada, 24 · 972 511 115 www.onnaviatges.com · info@onnaviatges.com 17600 Figueres

Va estudiar art a l’Escola Massana de Barcelona, on es va graduar en l’especialitat de pintura al 1994. Actualment viu i treballa a Madrid. Durant els primers anys va con nuar treballant aquesta especialitat, però al 1995 va trobar en els mitjans digitals un nou camp d’exploració en el que es va endiosar, començant a treballar animacions digitals. Projectes de Radigales són idealword.org (en curs), on explora les fronteres entre el net-art i la seva producció com art Vsic i e-migre.org , una base de dades d’ar stes aragonesos contemporanis ubicada a Internet.


Evru (Barcelona, 1946)

Celia Vela [] Evru Alienesar Vlod (2008) « […] Quan la peça va arribar a Abu Dhabi, van dir que no s’havia encès, i no la van exposar. Quan va tornar a Barcelona Barcelona,, funcionava perfectament. La van censurar. […] » « […] Cuando la pieza llegó a Abu Dhabi, dijero dijeronn que no se había encendido, y no la expusieron. Cuando volvió a Barcelona, funcionaba perfectamente. La ce censuraron. nsuraron. […] »

« […] lorsque la pièce est arrivée à AbuDhabi ils ont dit qu’elle ne s’é s’était tait pas allumée, raison pour laquelle ils ne l’ont pas exposée. De retour à Barcelone, elle fonctionnait parfaitement. Ils l’ont censurée. […] »

EVRU va adoptar el seu nom Zush l’any 1968 quan va decidir trencar amb el regne de la quo dianitat, i va crear un món paral·lel anomenat Evrugo mental State, un estat pel qual va inventar la seva pròpia moneda, senyera, alfabet, etc. Zush va operar sota aquesta iden tat fins l’any 2001, quan va posar fi a la seva primera personalitat adoptada i va prendre el seu nom Evru. L’obra d’Evru és un intent de mostrar la creació global d’un entorn Vsic i la seva adopció com a obra d’art. A més dels seus dibuixos obsessius i llibres d’ar sta, és també pioner en l’ús de les tecnologies aplicades a la creació plàs ca i l’art per ordinador.

Celia Vela

La seva obra està present a moltes col·leccions publiques i privades, entre les quals hi ha el MOMA, New York; Museu Guggenheim, New York; Centre Georges Pompidou, París; Fundació Car er, París; MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina So a, Madrid; MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona i l’IVAM, Ins tut d’Art Modern, València.

Muralla, 8 · 972 671 921 · www.celiavela.com · shop@celiavela.com www.facebook.com/celiavelagallery @celiavela twiBer.com/#!/celiavela 17600 Figueres


Black Tulip (Barcelona, 2009)

Palmira [] Black Tulip Melodramas (1998-2011) « El projecte de seguida va caure en un absurd, i una següent fase necessària va ser dotar aquells espais que es creaven de narració, en denitiva de certa experiència humana. De tal manera, el que abans era una peça metàl·lica ara seria un personatge, una al·legoria o un recurs dramàtic […]. »

« El proyecto pronto cayó en un absurdo ,y una siguiente fase necesaria fue dotar aquellos espacios que se creaban de narración, en de nitiva de cierta experiencia humana. De tal manera, lo que antes fuera una pieza metálica ahora sería un personaje, una alegoría o un recurso dramático […]. »

« Le projet tomba bientôt dans l’absurde et une seconde phase nécessaire fut celle de doter ces espaces qui se créaient, de récits et tout bien considéré, d’une certaine expérience humaine. Ainsi, ce qui fut une pièce métallique serait dès lors un personnage, une allégorie ou un recours dramatique […].»

Calçats Palmira Girona, 2 · 972 500 861 palmira@palmirasabateries.com

Black Tulip es presenta com a paraigua per a treballs que volen mostrar-se al món com a incipients, com a part d’un procés d’inves gació o, de forma molt simplista, com a experimentals. Això significa que els treballs doten l’ar sta d’un marc de màxima llibertat, molts dels quals esdevenen anònims. Encara que la tasca constant de BT és inves gar sobre la “desaparició” –com un terreny obert–, ha par cipat en diversos esdeveniments i presentacions públiques presentantse sempre en ells com a projecte col·lec u, amb una aparença variable i informe. De fet, el seu començament data de principi del 2009, arran d’una col·laboració amb l’edició digital thisisjulio.com i posteriorment ho va fer de forma presencial dins d’un cicle de performances per a un programa del col·lec u The Office (www.theoffice.li), que opera a Berlín. Des de llavors, sota l’àlies de Black Tulip, ha par cipat en diversos esdeveniments i ha exposat en diversos espais, com en el 2009 els Fes val Mapa (Pontós), VAD (Girona), Domés co (Madrid), al 2010 La estrategia domés ca (Barcelona), ENS (Barcelona), Galeria SIS (Sabadell), i al 2011 Sin Título (Madrid) i Fundació Marcelino Bo6n (Santander).

www.facebook.com/pages/PALMIRA-SABATERIES/200661536653999 17600 Figueres


Clèrice [] David Bestué 8 Imans (2006) « […] L’encàrrec va ser molt ràpid i vaig seleccionar vuit idees que un dissenyador gràc, el meu company de pis a Madrid, es va encarregar de maquetar. No el considero un treball dins de l’àmbit artístic, i la veritat és que ni encaixa amb el meu treball ni puc dir que n’estic gaire orgullós. » « […] El encargo fue muy rápido y tuve que seleccionar ocho ideas que un David Bestué i Marc Vives (Barcelona, 1980 i Barcelona, 1978)

diseñador gráco, mi compañero de piso en Madrid, se encargó de maquetar. No lo considero un trabajo dentro del ámbito artístico, y la verdad es que ni tan solo encaja en mi trabajo. Diría que no me siento muy orgulloso. »

« […] L’ordre a été très rapide et je devais choisir huit idées qu’un graphiste, mon colocataire à Madrid, a été responsable de la disposition. Je ne le considère pas un emploi dans le domaine de l’art, et la vérité est que non correspond à mon travail. Je dirais que Je n’en suis pas ère.»

Clèrice Joan Maragall, 12 · 972 672 076 17600 Figueres

David Bestué i Marc Vives treballen en equip des del 2002. El resultat del seu treball està, principalment, formalitzat com a performances en les que han desenvolupat un sistema d’aproximació a diferents realitats, des de les més ín mes (accions en el cos) passant en l’entorn social, fins a nivells macro estructurals. En aquestes performances dialoguen amb diverses temà ques extretes de la recent història de l’art, focalitzat en el segle XX i XXI, al qual s’hi afegeixen conceptes del propi imaginari.


Bonet [] Jordi Puig Amor (2009) « Per motius que encara son una incògnita per al fotògraf, no es van complir cap dels compromisos. Per tant, l’acció Amor va quedar inacabada. Aquesta oportunitat, la de reprendre la sèrie i que d’alguna manera quedi “publicada” tot i que en un format diferent, em permet donar  a la peça i complir amb les parelles que van participar, que podran recollir la seva fotograa. »

« Por motivos que todavía son una incógnita para el fotógrafo, no se cumplieron ninguno de los compromisos. Por lo tanto, la acción Amor quedó inacabada. Esta oportunidad, la de retomar la serie y que de alguna manera quede “ publicada” aunque en un formato diferente, me permite dar n a la pieza y cumplir con las parejas que participaron, que podrán recoger su fotografía. »

« Pour des raisons qui restent à ce jour inconnues au photographe, aucun des engagements pris n’a été respecté. Ainsi, le projet « Amor » était était--il inachevé. L’oportunité de reprendre la série et qu’elle soit « publiée », même sous une forme différente, me permet de finaliser la pièce et de respecter les engagements pris auprès des couples participants lesquels pourront emporter leur photographie. »

Llenceria Bonet Peralada, 18 · 972 677 194 www.boneIigueres.cat · info@boneIigueres.cat 17600 Figueres

Jordi Puig (Cerdanyola del Vallès, 1963)

Treballa a Lladó, Alt Em pordà, des de fa 20 anys. Jordi Puig s’endinsa en l’àmbit editorial a través de la fotografia l’any 1991, des d’aleshores -i sempre vinculat a l’editorial Triangle Postals– treballa al sector com a fotògraf i editor. Ha publicat gairebé una quarantena de llibres de fotografia i paisatge, d’entre els quals podríem destacar Jocs i Joguets (1998), Dalí, el triangle de l’Empordà (premi al millor llibre de Promoció de Catalunya l’any 2003), El Baix Empordà (2003), Retrats 799 (2005), Pirene Nostrum (2006), Catalunya! (2008)… En l’àmbit crea u Puig realitza projectes en format exposi u o publicació, l’any 2003 comença a realitzar sèries de retrats. Fotografia col·lec us diversos mitjançant trobades ja establertes, o bé s’inventa nous col·lec us a par r de fets espontanis i convocatòries fes ves, amb una intencionalitat que va més enllà del resultat fotogràfic.


Massot [] Jordi Mitjà Globus blau en dues posicions (1999) « […] Aquesta acció, que sobre paper era relativament senzilla, va ser tremendament complexa. Per un costat calia trobar una ampolla d’heli petita, traslladar traslladar--la a la platja i esperar que la climatologia no fos adversa. […] »

Jordi Mitjà (Figueres, 1970)

« […] Esta acción, que sobre papel era relativamente sencilla, fue tremendamente compleja. Por un lado había que encontrar una botella de helio pequeña, trasladarla a la playa y esperar que la climatología no fuera adversa. […] » « […] Cette action qui, sur le papier, était relativement simple, fut incroyablement complexe. D’une part, il fallait trouver une petite bouteille d’hélium, la transporter sur la plage et attendre que la météo soit clémente. […] »

Teixits Massot Monturiol, 6 · 972 501 637 17600 Figueres

El treball de Jordi Mitjà, formalment heterogeni, ple de con ngut i crí ca social, a la vegada sensible i poè c, de factura conceptual, troba les seves fonts en imatges de la vida quo diana que l’ar sta registra con1nuament. Col·lecciona experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius, i proposa accions per examinar les reaccions humanes més simples en front a situacions imprevistes. Extreu i inventa a par r de la realitat: bé a través d’un tractament Vlmic, bé creant publicacions o objectes, i les seves propostes susciten qües ons sobre l’individu, els comportaments socials i l’art.


DIN A-12 [] Daniel Jacoby 24 ml de tinta negra Epson S020108 (2007)

Daniel Jacoby (Lima, Perú, 1985)

« […] El projecte curatorial de ferranElOtro mai no va arribar a veure la llum, però, mesos més tard, ell mateix va acabar comprant comprant--me la peça i incorporant incorporant--la a la seva prometedora col·lecció d’art contemporani. El temps ordena les coses, diuen. Vam acabar establint una bona relació d’amistat, a banda d’una constant col·laboració professional. « […] El proyecto curatorial de ferranElOtro nunca llegó a ver la luz, pero, meses más tarde, él mismo acabó comprándome la pieza e incorporándola a su prometedora colección de arte contemporáneo. El tiempo ordena las cosas, dicen. Acabamos estableciendo una buena relación de amistad, además de una constante colaboración profesional. »

« […] Le projet d’administration de Ferran El Otro n’a jamais vu le jour, mais des mois plus tards, il m’achetait lui lui--même la pièce et l’incorporait à sa prometteuse collection d’art contemporain. On dit que le temps arrange bien des choses : en plus d’être en étroite collaboration professionnelle, on a  ni par devenir de bons amis. »

DIN A-12 Peralada, 3-5 · 972 671 039 www.dina12.com · dina12@dina12.com 17600 Figueres

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Daniel Jacoby ha realitzat exposicions individuals a la Galeria Toni Tàpies de Barcelona, al Museu Empordà de Figueres i a Hacia el Mar de Lima. També col·lec ves a Centro Cultural de Sao Paulo, al Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid, al Palais de Glace de Buenos Aires i a la Panera de Lleida. Daniel Jacoby abusa de la possibilitat de classificar i ordenar (reordenar) la realitat. Projecta la realitat quo diana en plans absurds, la converteix en una acumulació impossible d’informació, sense la cerca de l’estè ca ni la funcionalitat. La seva obra és un sistema de mitjans que aniquilen el sen t predeterminat de les coses, les desgrana, les deshumanitza i les reconstrueix seguint patrons quasi matemà cs.


Escot [] Ivó Vinuesa Democràcia (2001-2010)

« Crec que el seu rebuig és fruit d’una paradoxa: que la meva mare està totalment d’acord (i a contracor) amb el discurs de la peça i no li agrada gens el que hi veu. La viu talment com jo la vaig concebre: com una crònica agònica dels primers passos de l’Estatut d’Autonomia. […] » Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975)

« Creo que su rechazo es fruto de una paradoja: que mi madre está totalmente de acuerdo (y a regañadientes) con el discurso de la pieza y no le gusta nada lo que ve. La vive tal como yo la concebí: como una crónica agónica de los primeros pasos del Estatuto de Autonomía, […] »

« Je crois que son rejet est le fruit d’un paradoxe: ma mère est complètement d’accord (et à contrecoeur) avec le discours de la pièce et n’aime pas du tout ce qu’elle voit. Elle la vit telle que je l’ai conçue: comme une chronique agonisante des premiers pas du Statut d’Autonomie, […]»

Escot Monturiol, 2 · 972 513 912 www.escot-figueres.com · info@escot-figueres.com hBp://www.facebook.com/escot.figueres 17600 Figueres

Combina la seva feina com a realitzador per a televisió i publicitat amb projectes audiovisuals personals, inicialment amb peces per a espectacles de teatre i dansa, de la Societat Doctor Alonso, Roger Bernat o Juan Navarro, i en els úl ms anys cap a formats propers al documental etnogràfic. Actualment, ul ma la postproducció de Velocitat, documental coproduït per TVC i Benecé, fruït de la seva instal·lació v=e/t, presentada al Museu de l’Empordà i a la Casa de Cultura de Girona l’any 2010.


Nou Es=l [] Nicolas Daubane Terre de Cocagne (2008)

« L’acció consistia a posar a disposició dels joves detinguts un cub fet de cartrons. Això evocava la sensació de tancament i de detenció, però a la vegada se’ls donava un espai de llibertat on exercir l’imaginari […] » « La acción consistía en poner a disposición de los jóvenes detenidos un cubo hecho de cartones. Esto evocaba la sensación de cierre y de detención, pero a la vez se les daba un espacio de libertad donde ejercer la imaginación […] »

« L’action consistait à mettre à disposition des jeunes détenus un cube fait de cartons. Cela évoquait la sensation d’enfermement et de détention, tout en leur proportionnant un espace de liberté où exercer leur imagination […] »

Perfumeria Nou Es=l Peralada, 6 · 972 672 856 www.noues=l.net · noues=l@noues=l.net 17600 Figueres

Nicolas Daubane (Lavaur, 1983)

Ar sta francès nascut el 1983, diplomat en Belles Arts a Perpinyà (DNAP DNSEP). Treballa en vídeos, instal·lacions, performances. “La memòria i la seva experiència (experiment) són els meus mèdiums, sigui en l’evocació d’un passat viscut, en la creació de memòries (informes) o en la petjada d’un obsequi.”


Memphis Forn Baix, 5 路 972 670 271 路 memphis@neusfort.com www.facebook.com/pages/MEMPHIS/189619661075834 17600 Figueres


Cal莽ats Falgarona Portella, 2 路 972 513 456 www.falgarona.com 路 falgarona@falgarona.com 17600 Figueres


BigBang Peralada, 19 路 972 674 327 17600 Figueres


bla m a R a L


Pla p e s o J Plaรงa


rdà o p m E ’ de l u e s u M


Billy. M

Billy. M · Joan Maragall, 16 · 972 502 485 www.billymfigueres.com · info@billymfigueres.com 17600 Figueres

ella d r a G a Fleca L

Fleca La Gardella · Peralada, 20 · 972 505 369 · 17600 Figueres


Agraïments: Carles Pujol Aupí Lluís de Cadaqués @Xanxano

twiaer.com/#!/@amicfigueres www.facebook.com/amic.cf

ShowCase2011 Comerç Figueres  

Aparadors de peces pels comerços de Figueres amb motiu del Festival Ingràvid 2011, produïdes per artistes que han tingut un "no encaix" en a...

ShowCase2011 Comerç Figueres  

Aparadors de peces pels comerços de Figueres amb motiu del Festival Ingràvid 2011, produïdes per artistes que han tingut un "no encaix" en a...