Katallogu Ami Residence

Page 1KOMPLEKSI AMI RESIDENCE - PRISHTINË Ami Residence është një projekt miks me lokale dhe banim, hapësira rekreative dhe gjelbëruese, parking mbitokësor dhe nëntokësor nga kompania, “INDIGO SHPK“ dhe “SHKËLQIMI SHPK”

RRETH NESH

Projekti u zhvillua duke respektuar standardet më të larta të projektimit në komunikim të vazhdueshëm me profesionistët, vetëm që të ju garantojmë qëndrueshmëri dhe kualitet.

4

Kompleksi ka një pozicion të veçantë në qytetin e Prishtinës, në lagjen Mati 1, një zonënë zhvillim me shtrirje në rrugën “Muharrem Fejza“ në pjesën e sipërme, dhe dalje në rrugën brenda bllokut e cila ka qasje në rrugën e planifikuar “A”, duke e shëndërruar këtë zonë në një lagje të re ekskluzive për banim dhe afarizëm, vetëm pak minuta larg qendrës së qytetit. Kompleksi “AMI RESIDENCE”, ka gjithsej 4 ndërtesa dhe 140 apartamente me një sipërfaqe bruto prej 23.500.00 m2, duke respektuar kushtet urbane arkitektonike dhe duke pasur si qëllim krijimin e hapësirave të dinjitetëshme për jetesë. Përdhesa është dedikuar për biznese, dy kate të dedikuara për garazhim dhe depo, si dhe katet tjera të destinuara për banim. Secili objekt ka tre ashensorë dhe secila banesë ka hapje të mjaftueshme me dritare të tipit francez dhe roleta të aluminit. Objekti do të bëhet me fasadën e ventiluar “HPL” panele të prodhuara nën presion të lartë të temperaturës duke dhënë një panel shumë të qëndrueshëm, të dendur dhe karakateristikat më të mira termoizoluese dhe estetike.

Katallogu 2021

5


eks Hyrja në kompl

SITUACIONI

Ndërtesa

3

+383 (0) 46 202 000 Ndërtesa

4

/amiresidence

Rruga Shefqet Pllana, Mati 1, 10000, Prishtinë, Kosovë Ndërtesa

Ndërtesa

1

indigoshpk@gmail.com

2


NDËRTESA 1


TIPI 1 - 106.76m2

Ndertesa 1, Kati I - VI

Kuzhina & Tryezaria

Salloni

25.0

405.0

405.0 25.0

12.0 108.5

303.5

12.0 321.7

12.0

160.0

12.0

174.3

265.0 12.0

S=58.24 m2

S=106.76 m2

170.0

25.0

270.0

25.0 160.5

25.0

12.0

150.0

25.0

25.0

495.0 1

25.0

2

165.0

432.0

12.0 3

12.0

259.0

4

12.0

6

150.0

5 25.0

413.0

25.0

7

25.0

165.0

8

12.0

25.0

Dhomë gjumi

413.0

320.0

Ballkoni

25.0

12.0

Korridori

Depo

10

508.0

Banjo

25.0

Banjo

Ballkoni

266.0

Depo

12.0

Dhomë gjumi

337.0

Dhomë gjumi

25.0

Dhomë gjumi

80.0

12.0

12.0

Tryezaria

25.0

25.0

328.0

Kuzhina

25.0

25.0 326.0

12.0 324.0

160.0

Salloni

12.0

Koridori

25.0

25.0 25.0

Përmbajtja

818.0

Banjo

25.0

Dhomë gjumi

150.0

Dhomë gjumi

Banjo

Katallogu 2021

11


TIPI 2 - 58.24m2 Kuzhina & Tryezaria

Dhomë gjumi

Ndertesa 1, Kati I - VI

Ballkoni 25.0

413.0

413.0

150.0

25.0

25.0

Përmbajtja

25.0

12.0

165.0

365.0

12.0

165.0

321.7

266.0

12.0

Ballkoni

0

Banjo

465.0

12.0

Dhomë gjumi

303.5

Tryezaria

12.0

Kuzhina

569.5

337.0

Salloni

0

Koridori

25.0

25.0

25.0

12.0

174.3

25.0 25.0

S=58.24 m2

Banjo

12

Korridori

Salloni

Katallogu 2021

13


TIPI 3 - 82.46m2

Ndertesa 1, Kati 0 - VlI

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

25.0

25.0

Ballkoni

Përmbajtja

150.0

12.0

240.0

12.0

353.0

25.0 12.0

Tryezaria

448.0

Salloni

Kuzhina

433.0

Salloni

25.0

308.0

25.0

Koridori

Dhomë gjumi

25.0

510.5 25.0

12.0

363.5

12.0

182.0

12.0

152.0

25.0

S=82.62 m2

25.0

S=82.46 m2

25.0

Banjo

138.0 25.0

150.0

Ballkoni

12.0

25.0

WC

165.0

Banjo

625.0

12.0

270.0

Dhomë gjumi

Korridori WC

14

Kuzhina & Tryezaria

Katallogu 2021

15


TIPI 4 - 82.46m2

Ndertesa 1, Kati 0 - VlI

Kuzhina & Tryezaria

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

25.0

165.0

Koridori Salloni Kuzhina

25.0

Përmbajtja

12.0

308.0

Dhomë gjumi

25.0

5 6

Dhomë gjumi

Salloni

Banjo

WC

12.0

255.0

12.0

25.0 100.0

12.0

145.0

170.0

396.0 25.0

25.0

25.0

Ballkoni

160.0

12.0

WC

25.0

260.0

12.

0

515.0

120.0 12.0

7

Banjo

16

495.0

376.0

280.0

4

12.0

3

535.0

1

25.0

2

25.0

0

Tryezaria

Korridori

Katallogu 2021

17


TIPI 5 - 82.46m2 + 82.00m2 Terasë 25.0

25.0 405.0

Salloni

82.00 m2

12.0 178.5 25.0

359.0

304.0

25.0

95.0

12.0

103.0

12.0

12.0

12.0 269.0 12.0 12.0

100.0

280.0

12.0

WC

199.5

Banjo

12.0

Dhomë gjumi

103.5

Dhomë gjumi

12.0

Tryezaria

110.0

Kuzhina

405.0

25.0 310.0

865.0

Dhomë gjumi

25.0

Terasa

25.0

Përmbajtja Koridori

Ndertesa 1, Kati VlI

Salloni

25.0

Kuzhina & Tryezaria

Terasë Dhomë gjumi

Banjo

WC Korridori

18

Katallogu 2021

19


TIPI 6 - 148.89m2 + 113.26m2 Terasë

Ndërtesa 1, Kati VlIl

Terasa

Përmbajtja Koridori

Korridori

Kuzhina

Banjo

Kuzhina

113.26 m2 FO 159.0 /40.0

S=148.89 m2

25.0

25.0

865.0

17

UP

16

495.0

14 13 12

12.0

160.0

12.0

108.5

648.5

25.0

1 3 4

25.0

188.0

12.0

205.0

310.0

25.0

5 6

11 10

25.0

160.5

2

15

25.0

25.0

9

7

8 25.0

279.0 25.0

12.0

260.0

12.0

320.0

25.0

Salloni

DOWN

17R x 17.1 16G x 29.0

495.0

Dhomë gjumi

25.0

Dhomë gjumi

300.0

25.0

Terasë

25.0

170.0

12.0

341.0

Banjo

Dhomë gjumi

25.0

25.0

243.5

12.0

Banjo

206.0

150.0

170.0

12.0

202.5

Banjo

Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

25.0

297.5

Dhomë gjumi

25.0

25.0

150.0

Dhomë gjumi

20

25.0

25.0

Tryezaria

25.0

Salloni

Dhomë gjumi

Tryezaria

Katallogu 2021

21


NDËRTESA 2


TIPI 1 - 107.08m2 Kuzhina & Tryezaria WC

420.0

298.0

25.0

110.0

12.0

12.0 218.0

390.0

317.0 12.0

12.0 166.8 m2

25.0

25.0

0

25.0

258.0

376.0

9

12.0

12.0

12.0

294.0

160.0

Dhomë gjumi

140.0 12.0

Korridori

25.0

Ballkoni

775.0

WC

25.0

25.0

Banjo

25.0

25.0

25.0 157.0 263.0

12.0

410.0 240.0

12.0

Salloni

278.0

Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

25.0

25.0 276.0

410.0

Dhomë gjumi

628.0

12.0

Tryezaria

25.0

110.0

Kuzhina

160.0

12.0

Salloni

796.0

Koridori

25.0

25.0

Ballkoni

160.0

Përmbajtja

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

Ndërtesa 2, Kati I - VIII

Banjo

24

Katallogu 2021

25


TIPI 2 -83.68m2 Salloni

Ballkoni

Ndërtesa 2, Kati I - VIII

Dhomë gjumi 25.0

Dhomë gjumi

25.0

Përmbajtja

160.0

Koridori

25.0 12.0

311.0

12.0

390.0

25.0

775.0

Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

12.0 250.0

S=83.68 m2

12.0

166.8

12.0

317.0

25.0

WC

160.3

Korridori

12.0

Depo

160.0

150.

Kuzhina & Tryezaria

25.0

25.0

25.0

Ballkoni

12.0

Depo

173.0

245.0

WC

25.0

Banjo

26

300.0

328.0

Tryezaria

443.0

Kuzhina

25.0

Salloni

Banjo

Katallogu 2021

27


TIPI 3 - 87.90m2

Ndërtesa 2, Kati I - VIII

Dhomë gjumi

Banjo

WC

Ballkoni 25.0

25.0

Përmbajtja

Ballkoni

426.0

12.0

312.0

25.0

284.0

25.0

453.0

Dhomë gjumi WC 25.0

12.0

163.0

297.0

25.0

S=87.90

Salloni

12.0 25.0

25.0

Ballkoni

745.0

25.0

Ballkoni

383.0

383.0

Banjo

28

120.0 25.0

12.0

Dhomë gjumi

12.0

25.0

25.0

250.0

160.0

Tryezaria

12.0

100.0

170.0

Kuzhina

356.0

12.0

25.0

12.0

170.0

280.0

Salloni

168.0

Koridori

Dhomë gjumi

Kuzhina & Tryezaria Korridori

Katallogu 2021

29


TIPI 4 - 58.82m2

Ndërtesa 2, Kati I - VIII

Salloni Ballkoni 25.0

Përmbajtja

160.0

Koridori Kuzhina

25.0

Salloni Dhomë gjumi 0

271.0

25.0

550.0

471.5

Tryezaria

25.0

Dhomë gjumi 453.0

Banjo Ballkoni

12.0

200.0

12.0

165.0

250.0

12.0

114.0 25.0

25.0

Banjo

12.0

S=5

150.

Korridori

30

246.0

25.0

0

Kuzhina & Tryezaria

Katallogu 2021

31


TIPI 5 - 85.75m2

Ndërtesa 2, Kati I - VIII

Kuzhina & Tryezaria

Dhomë gjumi

25.0

25.0

805.0 360.0

Kuzhina

25.0

12.0

334.0

25.0 373.0

160.0

360.0

Salloni

373.0

Koridori

25.0

25.0

Përmbajtja

Tryezaria

WC

Banjo

12.0 430.0

250.0

12.0

238.5

25.0

1

0

2

3

5

125.0 12.0

7

25.0

4

165.0

6

12.0

12.0

Korridori

32

471.5 550.0

25.0

110.0

Ballkoni

12.0

165.0

12.0

Salloni

250.0

WC

Ballkoni

12.0 131.0

25.0

Dhomë gjumi Banjo

114.0 25.0

12.0

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

Katallogu 2021

33


Kuzhina & Tryezaria

Dhomë gjumi

TIPI 6 - 159.92m2 + 128.04m2 Terasë

Ndertesa 2, Kati lX

Ballkoni Dhomë gjumi

Përmbajtja 170.0 12.0

335.0

12.0

361.0

25.0

371.0

25.0

410.0

Salloni

280.0

Koridori

25.0

Depo

Kuzhina

Banjo 12.0

240.0

12.0

186.0

12.0

499.0

Tryezaria

25.0

12.0 154.0

Dhomë gjumi

12.0 365.0

128.04 m2

12.0

174.0

12.0

322.0

12.0

499.0

25.0

25.0

Dhomë gjumi

162.0

Dhomë gjumi Banjo

Banjo 25.0

453.0

25.0

Dhomë gjumi

580.0

Terasë

25.0

Korridori

Depo

160.0

Salloni

Banjo

Ballkoni

Terasa

34

Katallogu 2021

35


TIPI 7 - 94.63m2 + 52.33m2 Terasë Kuzhina & Tryezaria

Ndertesa 2, Kati lX

Terasa

Përmbajtja 385.0

Koridori

52.33 m2

Dhomë gjumi

12.0

Banjo

Terasë

25.0

Ballkon

25.0

25.0 186.0

12.0

25.0

453.0

258.5

160.0

25.0

11

10

25.0

13

12

14

15

16

97.0

9

S=94.63 m2 17R x 17.1 16G x 29.0

UP

25.0 8

7

5

6

4

2

3

1

Korridori

251.5 430.0

12.0

DOWN

211.5

Banjo

303.5

12.0

Banjo

175.0

12.0

550.0

Dhomë gjumi

25.0 12.0

321.0

214.5

12.0

12.0

17

436.0

25.0

25.0

260.0

Salloni

25.0

Dhomë gjumi

Banjo

352.0

Tryezaria

25.0

Kuzhina

25.0

Salloni

Ballkoni Dhomë gjumi

36

Katallogu 2021

37


NDËRTESA 3


TIPI 1 - 91.84m2

Salloni

25.0

170.0

12.0

140.0 12.0

25.0 12.0

25.0

12.0

12.0 120.0 25.0 136.0

12.0

115.0 12.0

Banjo

100.0

113.0

Dhomë gjumi

12.0

12.0

Dhomë gjumi

Ballkoni

167.

12.0

12.0

236.0

12.0

349.5

307.0

427.5

25.0

40

25.0

Dhomë gjumi

25.0

128.0 25.0

25.0

307.0

179.0

Ballkoni

200.0

131.0 25.0

Korridori

WC

283.0

12.0

Kuzhina & Tryezaria

12.0

12.0

WC

311.0

240.0

Dhomë gjumi

25.0

771.0

Tryezaria

400.0

129.0 25.0

Kuzhina

398.0

Koridori

518.0

160.0

Ballkoni

25.0

Përmbajtja

Salloni

25.0

Ndërtesa 3, Kati I - VII

Ballkoni

Katallogu 2021

41


TIPI 2 - 90.20m2 Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

Kuzhina & Tryezaria

Ndërtesa 3, Kati I - VII

Ballkoni

160.0

25.0

Koridori

25.0

25.0

Përmbajtja

311.0

12.0

283.0

518.0

25.0

518.0

Salloni

Tryezaria

398.0

Kuzhina

25.0

Salloni

167.0

12.0

355.0

25.0

Dhomë gjumi

12.0

129.0 25.0

140.0 12.0

100.0

25.0 136.0

12.0

200.0

12.0

771.0

12.0

12.0 120.0

Ballkoni

25.0

210.0

12.0

240.0

WC

170.0

25.0

25.0

113.0

Banjo

12.0

12.0

Dhomë gjumi

S=90.20 m2

Banjo WC

42

Korridori

Katallogu 2021

43


TIPI 3 - 55.86m2

Ndërtesa 3, Kati I - VII

Ballkoni

Koridori

25.0

Dhomë gjumi

323.0

Banjo

25.0 370.0

25.0

25.0

12.0

25.0

Korridori

44

25.0

25.0

Banjo

173.0

230.0

235.0

12.0

12.0

Ballkoni

12.0

740.0

25.0

318.0

Tryezaria

273.0

Dhomë gjumi

25.0

Salloni

Salloni Kuzhina

160.0

160.0

Përmbajtja

S=55.86 m2

Kuzhina & Tryezaria

Katallogu 2021

45


TIPI 4 - 113.16m2

Ndërtesa 3, Kati I - VII

Banjo

Korridori

Ballkoni

100.0

12.0

195.0

12.0

166.0

25.0

12.0

166.0

12.0

12.0

111.0

12.0

740.0

12.0

390.0

25.0

170.0

12.0

160.0

Dhomë gjumi

307.0

12.0

Banjo

420.0

Banjo 290.0

WC

430.0

Ballkoni

Kuzhina & Tryezaria

12.0

768.0

25.0

25.0

25.0

Dhomë gjumi

46

273.0

Banjo

181.0

12.0

Dhomë gjumi

307.0

136.0 12.0

364.5

Dhomë gjumi

25.0

25.0

25.0

Kuzhina Tryezaria

370.0

Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

WC

194.5

Salloni

25.0

Koridori

2

Përmbajtja

Salloni

Katallogu 2021

47


NDËRTESA 4 48

Katallogu 2021

49


TIPI 1 - 108.54m2

Ndërtesa 4, Kati I - VllI

12.0

12.0 280.0

130.0

25.0

789.0

25.0

12.0

25.0 380.0

261.0

301.0

12.0

160.0

12.0

840.0

25.0

Depo

25.0

Banjo

380.0

12.0

25.0 380.0

Banjo

120.0 12.0

115.0 12.0

12.0

Dhomë gjumi Dhomë gjumi

25.0

100.0 140.0 12.0

164.0

410.0

12.0

360.0

343.0

190.0

Depo

25.0

25.0

Salloni

266.0

412.0

Ballkoni

9

25.0 12.0

12.0

12.0

175.0

Tryezaria

229.0

12.0

340.9

25.0

261.0

144.0

Kuzhina Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

150.0

Korridori

Salloni

12.0

Koridori

343.0

Përmbajtja

Dhomë gjumi

25.0

Banjo

150.0

Kuzhina & Tryezaria

50

Banjo

25.0

25.0

25.0

25.0

Ballkoni

Dhomë gjumi

Katallogu 2021

51


TIPI 2 - 79.72m2 Salloni

Ballkoni

Dhomë gjumi

Ndërtesa 4, Kati I - VlII

Dhomë gjumi

190.0

25.0

25.0

Përmbajtja Koridori

Tryezaria Dhomë gjumi

261.0

12.0

290.0

415.0

12.0

789.0

Banjo

Dhomë gjumi

360.0

25.0

12.0

0

412.0

Kuzhina

25.0

Salloni

Banjo

250.0

WC

12.0

12.0 340.9

12.0

160.0 100.0

410.0

25.0

0

0

175.0

12.0

Ballkoni

Kuzhina & Tryezaria

52

Korridori

WC

Katallogu 2021

53


TIPI 3 - 83.24m2

Ndërtesa 4, Kati I - VIlI

Ballkoni

190.0

Salloni

Koridori

25.0

Dhomë gjumi 25.0

Përmbajtja

Tryezaria

0

0

160.0

295.0

25.0

Kuzhina

415.0

Salloni 12.0

266.0

12.0

380.0

12.0

383.0

25.0

422.0

Banjo 12.0

Banjo

250.0

WC

WC

54

Korridori

100.0

12.0

12.0

Ballkoni 12.0

398.0

165.0

Dhomë gjumi

789.0

Dhomë gjumi

25.0 25.0

Kuzhina & Tryezaria

Katallogu 2021

55


TIPI 4 - 56.54m2

Ndërtesa 4, Kati I - VIlI

Ballkoni

Koridori

160.0

25.0

Përmbajtja

Salloni

495.0

25.0 476.0

12.0

Tryezaria

278.0

Kuzhina

25.0

Salloni

Dhomë gjumi Banjo

12.0

448.0

Dhomë gjumi

Ballkoni

12.0

234.2

12.0

248.8

25.0

56

Banjo

25.0

54 m2

25.0

160.0

278.0

Kuzhina & Tryezaria

Korridori

Katallogu 2021

57


TIPI 5 -89.79m2

Ndërtesa 4, Kati I - VlII

Përmbajtja

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

Kuzhina & Tryezaria Ballkoni

150.0

25.0

25.0

Salloni

25.0

25.0

Koridori

481.0

481.0

125.0 12.0

125.0 12.0

468.0 25.0

25.0

12.0 240.0 25.0

S=83.79 m2

12.0

100.0 141.0 12.0

12.0

117.0 12.0 25.0

300.0

253.0

12.0

25.0

218.0

167.0

25.0

Korridori

12.0

WC

25.0

25.0

Banjo

25.0

396.0

295.0 12.0

12.0

Ballkoni

360.0

316.5

WC

25.0

214.5

Banjo

58

12.0

Dhomë gjumi

360.0

Dhomë gjumi

25.0

Tryezaria

383.0

Kuzhina

Salloni

Katallogu 2021

59


TIPI 6 - 81.26m2

Ndërtesa 4, Kati I - VIlI

Dhomë gjumi Dhomë gjumi 25.0

25.0

145.0

Koridori

25.0

435.0

12.0

25.0 12.0 175.5

12.0

238.0

25.0 25.0 152.0

152.0

25.0

25.0

25.0

141.

S=83.79

25.0

25.0

25.0

Kuzhina & Tryezaria

Banjo

303.0

S=81.26 m2

Korridori

195.0

Ballkoni

135.0 25.0

342.0

WC

12.0

575.0

392.0 12.0

25.0

135.0 12.0

Banjo

567.0

Dhomë gjumi

12.0 12.0

20.0

Dhomë gjumi

289.0

358.0

Tryezaria

358.0

350.0

Kuzhina

317.5

25.0

Salloni

60

25.0

Salloni

25.0

Përmbajtja

Ballkoni

Banjo

Katallogu 2021

61


TIPI 7 - 151.86m2 + 129.00m2 Terasë

Ndërtesa 4, Kati I - lX

Terasa

Përmbajtja Korridori

Koridori Dhomë gjumi

Banjo

Banjo 1.0

Tryezaria

290.0

12.0

254.0

12.0

160.0

12.0

540.0

177.0 25.0

12.0

25.0

12.0

330.0

12.0

110.0

12.0

248.0

25.0

310.0

Dhomë gjumi

12.0

Dhomë gjumi

25.0

852.0

12.0

315.0

12.0

370.0

25.0

355.0

Depo

586.0

598.5

Banjo x2

25.0

Teracë Dhomë gjumi Dhomë gjumi

62

12.0

12.0

Dhomë gjumi

176.0

300.0

Dhomë gjumi

25.0

Kuzhina

129.87 m2

Salloni

Depo

Ballkoni

Dhomë gjumi

Salloni

Kuzhina & Tryezaria

Katallogu 2021

63


TIPI 8 - 142.12m2 + 75.87m2 Terasë

Ndërtesa 4, Kati I - IX

Kuzhina & Tryezaria Terasa

25.0

Përmbajtja

Dhomë gjumi

Koridori

Salloni

Salloni

25.0

Kuzhina

350.0

12.0

238.0

25.0

Depo Banjo

960.0

Korridori

Tryezaria Dhomë gjumi

75.87 m2

Dhomë gjumi

25.0

478.0

12.0

110.0

12.0 138.0

176.0

176.0

Dhomë gjumi

12.0

12.0

12.0

Dhomë gjumi

300.0

Banjo 12.0

279.0

12.0

332.0

460.0

Teracë

670.0

25.0

25.0

383.0

Depo

25.0

25.0

160.0

25.0

Banjo Dhomë gjumi

64

Ballkoni

Dhomë gjumi

Dhomë gjumi

Katallogu 2021

65
+383 (0) 46 202 000

/amiresidence

Rruga Shefqet Pllana Mati 1, 10000 Prishtinë, Kosovë

indigoshpk@gmail.com