Page 1

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Digwyddiadau Gorffennaf – Hydref 2013

Dŵr dan y Bont Camlesi Cymru 6 Gorffennaf – 13 Hydref

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 1


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni! Trywydd Trydar Sad 10 a Sul 11 Awst

Penwythnos y Môr-ladron Mae digwyddiadau ac arddangosfeydd y tymor hwn yn siwˆr o’ch diddanu chi a’r teulu cyfan – bydd clwb llyfrau, ffilmiau, sgyrsiau hanesyddol, gwyddoniaeth ymarferol, goreuon y gorffennol, crefftau, teithiau a cherddoriaeth a ysbrydolwyd gan gamlesi Cymru. Bydd ein digwyddiad poblogaidd Penwythnos y Môr-ladron yn ôl ddydd Sadwrn 10 a Sul 11 Awst ac i gyd-fynd â thema camlesi, caiff teuluoedd roi tro ar godi

pont, clo neu draphont ddw ˆ r rhwng dydd Iau 25 a dydd Sul 28 Gorffennaf. Bydd teithiau arbennig i oedolion ar gwch y Black Prince hefyd ar 29 Awst, 5 a 12 Medi! Rydym yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch ymweliad â’r Amgueddfa ac y bydd ein digwyddiadau ac arddangosfeydd llawn dychymyg yn rhoi blas i chi ar dros 300 mlynedd o ddiwydiant ac arloesi Cymreig.

Ymlaciwch yng Nghaffi’r Glannau

Bydd angen smartphone, iPod touch neu gyfrifiadur llechen arnoch chi a chyfrif Twitter byw. Dilynwch eich trwyn o amgylch yr orielau gan ddatrys cliwiau ar y ffordd! Casglwch fanylion yn y dderbynfa wrth gyrraedd.

Wedi mwynhau’ch ymweliad? Dywedwch wrth y byd trwy wefan Trip Advisor! Ewch i www.tripadvisor.co.uk neu ddefnyddio’r ddolen ar ein gwefan www.amgueddfacymru.ac.uk/ abertawe

Prynwch goffi o unrhyw fath ac fe gewch chi bicen ar y maen neu dafell o fara brith AM DDIM. Cynnig yn ddilys tan 31-10-13. Llenwch y daleb i hawlio’r cynnig

Cod post _______________________ Un daleb i bob person ar bob ymweliad. Yn unol â thelerau ac amodau.


M MY DDI

Ble ydyn ni?

Dafliad carreg o arfordir arbennig Bae Abertawe, a phum munud ar droed o ganol y ddinas, mae’r Amgueddfa yn yr Ardal Forwrol sy’n llawn atyniadau diddorol a hanesyddol. Ewch i www.amgueddfacymru. ac.uk i lawrlwytho Llwybr y Marina a dechrau cynllunio’ch diwrnod.

Ar y bws

Ewch i www.cymraeg. traveline-cymru.info am amserlenni ac arosfannau.

Ar y ffordd

O’r tu allan i Abertawe, gadewch yr M4 wrth gyffordd 42 a dilyn yr arwyddion brown. O’r tu mewn i Abertawe, mae’r

Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, drws nesaf i Ganolfan Hamdden Abertawe (LC). Ar gyfer teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA1 3ST.

Ar y trên

Mae Abertawe ar brif lein Paddington Llundain. Mae cysylltiadau gwych hefyd i Gaerfyrddin a’r gorllewin, ac i orsafoedd y canolbarth ar lein Calon Cymru. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD Ffôn: (029) 2057 3600 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

DIAD AM NE

Cofiwch lenwi Taflen Adborth yn y dderbynfa er mwyn cael dweud eich dweud am ein gwasanaeth.

M M Y DDI

Dweud eich dweud!

DIAD AM NE

Gwybodaeth i Ymwelwyr Cyfleusterau

• Siop roddion • Caffi a man chwarae i blant • Mynediad a pharcio i’r anabl • Cadeiriau olwyn ar gael drwy ofyn • Cyfleusterau newid cewyn • Tyˆ bach Lleoedd Newid • Dolen sain ar gael • Loceri • WiFi am ddim • Maes parcio talu ac arddangos (ar bwys LC, Ffordd Ystumllwynarth)

Ymweliadau Grŵp

Diwrnod delfrydol ar gyfer grwpiau. Archebwch ymlaen llaw i gael: • Taith dywys am ddim • Gostyngiad o 10% yn y caffi (o wario o leiaf £5 y pen) • Gostyngiad o 10% yn y siop (o wario o leiaf £5 y pen) • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk cyn teithio’n unswydd. Dylunio gilladvertising.com

facebook.com/waterfrontmuseum @the_waterfront

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)

3


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gorffennaf Clonc ar y Cei

Taith o’r orielau yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg a phaned am ddim. Sad 6 Gorffennaf, 11am

Josef Herman: Llafur – Portreadu’r Gweithiwr Dr Ceri Thomas yn archwilio gweithiau celf dethol gan Josef Herman.

Sad 13 a Sul 14 Gorffennaf 11am – 4pm

Dyddiau Dawns

Dewch i wylio rhai o ddawnswyr gorau’r byd yn perfformio ochr yn ochr â grwpiau lleol yng ngwˆ yl ddawns flynyddol Abertawe. Ewch i www. taliesinartscentre.co.uk am fwy o wybodaeth.

© Katja Ogrin

Sad 6 Gorffennaf, 10.30am

Sad 6 a Sul 7 Gorffennaf 12.30pm – 3.30pm

Creu Hofrenyddion ac Awyrennau Bach Dewch i greu modelau papur clyfar fydd yn gwibio ar draws ein Prif Neuadd! Merch 10 Gorffennaf 10.30am – 12.30pm

Hwyl yr Haf i Blantos Bore llawn hwyl crefftau, caneuon Cymreig ac ymweliad arbennig gan y Dewin!

Sad 20 Gorffennaf 12.30pm a 2.30pm

Gwyddoniaeth Stryd: Hedfan

Oed 7-12

Saethu i fyny, plymio i lawr – sut mae pethau’n llwyddo i aros yn yr awyr? Ymunwch â’r cyflwynydd gwyddoniaeth Jon Chase i edrych ar y wyddoniaeth tu ôl i hedfan. Sul 21 Gorffennaf, 2pm

Gwe 19 Gorffennaf 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm

Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Amelia

Sesiwn galw draw dysgu a chwarae thematig i blant dan 5.

Iau 25 – Sul 28 Gorffennaf 11.30am – 3.30pm

Plantos y Glannau: Mynd ar Wyliau!

Sad 20 Gorffennaf 11am

Delweddau o Ryfel yn yr Ewrop Fodern-Gynnar Sgwrs gan Dr Hugh Dunthorne. Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanes.

4

Cofiwch fynd i weld y Robin Goch – un o’r awyrennau cyntaf yn y DU!

(PG:2009) Clasur o ffilm fywgraffyddol am fywyd y peilot enwog o America, Amelia Earhart.

Pontydd, Lociau a Thraphontydd Dwr

Gadewch i’n harddangosfa am gamlesi Cymru eich ysbrydoli, a rhowch dro ar godi pont, clo neu draphont ddw ˆ r o’n pentwr anferth o K’Nex.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)


Awst Sad 3 – Sul 11 Awst 12.30pm – 3.30pm

Peiriant Creu Rhaff Rhowch dro ar gopi o beiriant o’r 19eg ganrif sy’n troelli edafedd hir yn llinyn perffaith.

Iau 1 – Sul 4 Awst 11.30am, 1pm a 2.30pm

Addurno Llwy

Oed 7+

Dewch i gael eich ysbrydoli gan y traddodiad Rhosod a Chestyll a ddefnyddir i addurno cychod camlas a pheintio eich llwy bren eich hun i fynd adre gyda chi. Sad 3 Awst, 10.30am

Clonc ar y Cei

Taith o’r orielau yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg a phaned am ddim. Sad 3 Awst, 11am – 4pm

Diwrnod Camlesi

gweithgareddau i deuluoedd, cerddoriaeth fyw a chrefftau i gyd-fynd â’n harddangosfa, Camlesi Cymru. Sad 3 Awst, 11am

Camlas Abertawe Sgwrs arbennig gan yr awdur Stephen Rowson fydd yn edrych yn ôl ar hanes diddorol Camlas Abertawe. Sad 3 Awst, 2pm

Camlas Sir Forgannwg

Sad 3 Awst, 1.30pm

‘Shabby Chic’ i Arddegwyr: Ategolion Botwm Ymunwch â’r dylunydd ffasiwn gwyrdd Helen Stew ar gyfer cyfres o weithdai ailgylchu wythnosol dros yr haf i droi hen betheuach yn ategolion deniadol. Byddwn yn creu mwclis, clustdlysau, clipiau gwallt a chlipiau esgid llachar a hardd o’n detholiad o hen fotymau hardd.

Sgwrs arbennig gan yr awdur Stephen Rowson fydd yn edrych yn ôl ar hanes diddorol Camlas Sir Forgannwg.

Dewch i fwynhau sgyrsiau, Rhaid archebu lle

Teuluoedd

Oedolion

Sgwrs

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Ymarferol

5


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Goreuon y Gorffennol 17 – 29 Awst

Awst Sad 10 a Sul 11 Awst 11am – 4pm

Goreuon y Gorffennol

Sad 17 a Sul 18 Awst 12pm, 1pm, 2pm a 3pm

Penwythnos y Môr-ladron

Adrodd Straeon am Anturiaethau

Hwyliwch draw i fwynhau penwythnos cyfan o helfeydd trysor hynod, adrodd straeon anturus, paentio wynebau a pharotiaid go iawn! Sad 10 Awst, 1.30pm

‘Shabby Chic’ i Arddegwyr: Bagiau Colur a Drychau Byddwn yn troi hen ddefnydd ac oelcloth yn fag colur a drych llaw hyfryd. Sad 17 Awst, 11am

Cwlt Canoloesol Dyrchafael Mair Forwyn

Sad 17 Awst, 1.30pm

Goreuon y Gorffennol

‘Shabby Chic’ i Arddegwyr: Llyfrau Lloffion a Blychau

Sad 17 a Sul 18 Awst 12.30pm a 2.30pm Oed Gwyddoniaeth 7-12

Yn y sesiwn yma byddwn yn creu llyfrau lloffion unigryw i gadw’ch syniadau crefftau ac yn gweddnewid hen flychau esgidiau’n flychau cain yn gartref i’ch trysorau.

Dewch i ddysgu cyfrinachau un o’r systemau cod mwyaf dirgel a phwysig a ddyfeisiwyd.

Stryd: Cod Morse

Goreuon y Gorffennol Goreuon y Gorffennol

Sad 17 Awst, 1pm a 2.30pm

Siren Sisters

Dewch i glywed y triawd twt yn canu caneuon gorau’r blynyddoedd a fu – byddwch chi’n canu gyda nhw mewn dim amser! © DragonFly Jen Photography

Sgwrs gan Richard Turner (Cadw). Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanesyddol.

Dewch i fwynhau straeon llawn hwyl a drygioni o’r dyddiau pan oedd gwyliau’r haf yn antur enfawr.

6

Sad 17 – Sul 18 a Iau 22 – Llun 26 Awst 12.30pm – 3.30pm

Chwyrligwgan, Parasiwt neu Awyren Ymunwch â’r bwrdd gweithgareddau i greu tegan hen ffasiwn. Dewiswch o awyren fach, parasiwt (gyda thegan milwr) neu chwyrligwgan lliwgar.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)


Goreuon y Gorffennol

Sad 17 a Sul 18 Awst 12.30pm – 3.30pm

Rhoi eich Hun yn y Llun! Defnyddiwch dechnoleg cwˆ l yr Amgueddfa i roi eich hun mewn llun o wyliau hen ffasiwn cyn ei droi’n gerdyn post a’i anfon at rywun arbennig.

Iau 29 Awst, 6pm

Taith ar Gwch y Black Prince

Sul 18 Awst, 2.30pm

Dewch i fwynhau mordaith hanesyddol gyda’r nos ar hyd afon Tawe gydag Ymddiriedolaeth Gychod

(U:1970)

I archebu stondin ac am fwy o wybodaeth, e-bostiwch smockvintage@yahoo.com

Goreuon y Gorffennol

Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: The Railway Children

Mae’r ffilm hyfryd hon o antur blant E. Nesbit yn dilyn hynt a helynt criw o blant Edwardaidd ar ôl i’w tad gael ei anfon i’r carchar ar gam. Goreuon y Gorffennol

Sad 24 Awst, 10am – 4pm

Marchnad Crefftau’r Gegin a Hen Drysorau Bydd darnau hardd a wnaed â llaw a hen drysorau ar werth gan roi cyfle i bobl leol dalentog ddangos eu crefftau.

Rhaid archebu lle

Teuluoedd

Goreuon y Gorffennol

Llun 26 Awst, 2.30pm

Ffilm Gŵyl y Banc: Swallows and Amazons (U:1974)

Clasur o ffilm antur i blant yn seiliedig ar lyfr Arthur Ransome am anturiaethau dau grw ˆ p o blant ar wyliau yn Ardal y Llynnoedd yn y 1920au.

Oedolion

Sgwrs

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Cymuned Abertawe i gydfynd â’n harddangosfa, Camlesi Cymru. Man cyfarfod: y Black Prince, sydd wedi’i angori tu ôl i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Dibynnol ar y tywydd. Bydd bar ar y llong (rhaid talu).

Gwe 30 Awst 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm

Plantos y Glannau: Ar y Dŵr Sesiwn galw draw dysgu a chwarae thematig i blant dan 5. Sad 31 Awst – Sul 1 Medi 11am – 4pm

Penwythnos Trenau Bach

Bydd trenau bach, stondinau a gweithgareddau ymarferol i blant.

Ymarferol

7


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Medi Sad 7 a Sul 8 Medi 12.30pm – 3.30pm

Josef Herman – Pobl a Phastelau Gweithdy i deuluoedd lle cewch ddysgu sut mae darlunio dwylo, cymalau a phennau pobl gan ddwyn ysbrydoliaeth gan yr artist Josef Herman. © Sefydliad Celf Josef Herman Cymru

Iau 5 a Iau 12 Medi, 6pm

Sad 7 Medi, 11am – 3.30pm

Dewch i fwynhau mordaith hanesyddol gyda’r nos ar hyd afon Tawe gydag Ymddiriedolaeth Gychod Cymuned Abertawe i gydfynd â’n harddangosfa, Camlesi Cymru. Man cyfarfod: y Black Prince, sydd wedi’i angori tu ôl i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Dibynnol ar y tywydd. Bydd bar ar y llong (rhaid talu).

Ymunwch â Carolyn Davies am daith o arddangosfa Josef Herman, Llafur – Portreadu’r Gweithiwr, a chlywed am ddulliau mynegiadol yr artist. Lluniwyd y diwrnod astudio ar gyfer pobl sydd â diddordeb ym myd celf ac ym meithrin eu sgiliau.

Taith ar Gwch y Black Prince

Sad 7 Medi, 10.30am

Clonc ar y Cei

Taith o’r orielau yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg a phaned am ddim. 8

Diwrnod Astudio Josef Herman

Sad 14 a Sul 15 Medi, 11.30am – 4pm

Penwythnos Roald Dahl

Penwythnos cyfan o ddathlu byd gwych a gwallgof Roald Dahl. Bydd adrodd straeon, penillion ffiaidd, celf a chrefft a ffilmiau yn yr oriel.

Sad 14 Medi, 2.30pm

Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Danny the Champion of the World (U:1989) Dewch i ddianc i fyd Danny, bachgen naw mlwydd oed, a’i antur anferth. Sad 14 a Sul 15 Medi 12pm a 2pm

Tŷ Agored: Gwrthrych Dan Sylw Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd a chael cipolwg manylach ar un o’r gwrthrychau mawr yn ein horiel.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)


Sul 15 Medi, 2pm

Sad 21 Medi, 11am

Sad 21 Medi, 3pm

Clwb Llyfrau’r Glannau

Rhyfeddod Campden 1662

Llyfr y mis hwn fydd The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, a fydd yn ein cyflwyno i fyd ffuglen Roald Dahl i oedolion. Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim.

Sgwrs gan yr Athro Jackie Eales (Llywydd y Gymdeithas Hanesyddol) am William Harrison, a ddiflannodd o dref farchnad Chipping Campden.

Ymunwch â ni i gyfarfod ag un o feibion hoff Ystradgynlais, yr artist o Wlad Pwyl, Josef Herman, mewn perfformiad unigryw a gomisiynwyd gan Sefydliad Celf Josef Herman Cymru.

Sad 21 Medi 12.30pm a 2.30pm

Joe Bach: Monolog gan Lighthouse Theatre

Oed 7-12

Gwyddoniaeth Stryd: Perisgopau

Cadwch lygad ar eich ffrindiau drwy greu perisgop clyfar – gallwch weld dros waliau a rownd corneli gan ddefnyddio drychau i wyrdroi’r golau.

Sul 15 Medi, 2.30pm

Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Matilda (PG:1996) Dewch i ddianc i fyd hynod yr athrylith ifanc a chlyfar, Matilda Wormwood.

Rhaid archebu lle

Teuluoedd

Gwe 27 Medi, 7pm

Noson Gwis yr Amgueddfa

Dewch at eich gilydd i gystadlu mewn rowndiau cerddoriaeth, lluniau, gwybodaeth gyffredinol a gwrthrych cudd!

Oedolion

Sgwrs

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Gwe 27 Medi 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm

Plantos y Glannau: Roald Dahl Sesiwn galw draw dysgu a chwarae thematig i blant dan 5.

£3.50 y pen (gan gynnwys gwydraid o win am ddim a danteithion ar y bwrdd).

?

Ymarferol

9


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Sad 12 Hydref 11.30am – 3.30pm

Big Draw: Doodlemania!

Gan ddefnyddio’r ffenestri anferth yn ein prif neuadd yn gynfas, dewch draw i ddarlunio, sgriblo, ysgrifennu a dwdlo. Mewn partneriaeth â Turnip Starfish a Big Draw.

Hydref Sad 5 Hydref, 10.30am

Clonc ar y Cei

Taith o’r orielau yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg a phaned am ddim. Sad 5 a Sul 6 Hydref 12.30pm – 3.30pm

Creu 3 Pheth Cŵl gyda Bandiau Rwber Ymestyn, plygu, fflicio – crefftau clyfar gan gynnwys glöyn byw sy’n gallu hedfan a char weindio.

hynod 100 mlynedd Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe. Gwe 11 Hydref 7pm – 10pm

Dawnsio Dandiya Mae’r w ˆ yl Dussehra Hindw ˆ aidd hon yn dynodi buddugoliaeth y da dros y drwg, a ddethlir gyda dawns brennau gylchog. Ymunwch a’r dathliadau gyda’r ddawnswraig Kathak Indiaidd broffesiynol, Sarita Sood. Oedolion £2/Plant £1.

Sul 6 Hydref, 2pm a 3pm

Sad 12 Hydref 11am – 4pm

25 o berfformwyr ifanc Stagecoach Theatre Arts School yn adrodd hanes

Diwrnod llawn sgyrsiau, cyflwyniadau a gwybodaeth

Who We Are

10

i’ch helpu chi i ddysgu mwy am hanes lleol. Trefnir gan y Gymdeithas Hanesyddol. Sad 12 a Sul 13 Hydref 11am – 4pm

Cyfnewid Llyfrau

Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a’u cyfnewid am gasgliad newydd sbon. Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system o docyn am lyfr yn cael ei gweithredu. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd. Ar y cyd ag Oxfam Cymru.

Hanes Lleol… yn Fyw!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)


Sul 13 Hydref, 2pm

Clwb Llyfrau’r Glannau

I ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, llyfr y mis hwn yw To Kill a Mockingbird, stori oesol am ragfarn, anghydraddoldeb a dynoliaeth. Sad 19 Hydref, 11am

Rhyfel yn Oes y Croesgadau: Dau Fyd yn Gwrthdaro Sgwrs gan yr Athro John France am wahanol ddulliau ymladd y croesgadwyr a’r Saraseniaid yn yr oesoedd canol. Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanesyddol.

o nofel Harper Lee a enillodd Wobr Pulitzer. Gwe 25 Hydref 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm

Plantos y Glannau: Peiriannau Sesiwn galw draw dysgu a chwarae thematig i blant dan 5.

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon Diwrnod llawn o gelf a chrefft a pherfformiadau o bob cwr o’r byd. . Sul 20 Hydref, 2pm

Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: To Kill a Mockingbird

Sad 26 a Sul 27 Hydref 12pm – 3.30pm

Addurniadau Diwali Galwch draw i greu addurniadau Rangoli hardd gan ddefnyddio powdrau lliwgar a dysgu am y gwahanol symbolau.

Hanner tymor

Sul 27 Hydref, 2pm

Ffilm 3D: Hugo (U: 2011)

Dewch i fwynhau’r antur 3D anhygoel hwn gan y cyfarwyddwr enwog, Martin Scorsese. Hanner tymor

Hanner tymor

Sad 19 Hydref 11am – 4pm

Hanner tymor

Iau 31 Hydref, 6pm

Llun 28 Hydref – Sul 3 Tachwedd 12pm – 3.30pm

Gwyddoniaeth Wych Dewch i greu pwti penwan a dysgu sut mae goleuo rhywbeth heb olau gyda thîm Materials Live, Prifysgol Abertawe.

Noson o Arswyd yn yr Amgueddfa Ymunwch â ni wedi iddi dywyllu i ddarganfod digwyddiadau dychrynllyd yn yr Amgueddfa. Bydd gweithgareddau gwallgof a chyfle i wylio Monsters Inc 3D yn ein horiel. Gwisgwch ddillad Calan Gaeaf, dim ond £2 y pen.

(12:1962) Addasiad hardd a theimladwy Rhaid archebu lle

Teuluoedd

Oedolion

Sgwrs

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Ymarferol

11


Bob dyd d 10am i 5pm

Arddangosfeydd 13 Ebrill – 22 Medi

6 Gorffennaf – 13 Hydref

Dyma ddathliad o’r werin yng Nghymru trwy waith celf y ffoadur o Wlad Pwyl a ymgartrefodd yn Ystradgynlais yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Arddangosfa Deithiol gan Sefydliad Celf Josef Herman Cymru.

Arddangosfa newydd yn trafod sut y bu i gamlesi Cymru ddatblygu, tyfu a newid dros 200 mlynedd. Dewch i ddysgu sut, lle a pham y datblygodd y dyfrffyrdd hyn o fod yn briffyrdd cludiant y Chwyldro Diwydiannol i fod yn fannau hamdden a gwarchodfeydd natur heddiw.

Josef Herman: Llafur – Portreadu’r Gweithiwr

30 Mehefin – 8 Medi

Casgliadau Preifat Wedi sioe lwyddiannus ym Mhrifysgol Gwlad yr Iâ yn Reykjavik, bydd yr arddangosfa hardd hon o baneli gwydr yn dod â gwaith menywod sy’n arbenigo mewn gwaith gwydr pensaernïol o bedwar ban i Abertawe.

12

6 Gorffennaf – 13 Hydref

Dŵr dan y Bont – Camlesi Cymru

Dŵr dan y Bont – Camlesi Cymru

21 Medi – 27 Hydref

MA Gwydr Pensaernïol

Arddangos gwaith arloesol newydd gan raddedigion Prifysgol Fetropolitan Abertawe.

26 Hydref – 30 Mawrth 2014

Pŵer i’r Bobl – Cynhyrchu Ynni yng Nghymru

Bob tro byddwch chi’n cynnau golau, rydych chi’n cysylltu â grid cenedlaethol o geblau, newidyddion a gorsafoedd pw ˆ er. O ble y daw ein hynni? Sut mae’n cyrraedd ein cartrefi, gweithleoedd ac ysgolion? All Cymru gynhyrchu digon o ynni i gadw’r golau ymlaen yn y dyfodol? Bydd atebion i’r holl gwestiynau hyn a mwy yn yr arddangosfa drydanol hon.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 (cyfradd leol)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Digwyddiadau Gorffennaf - Medi 2013  

Digwyddiadau / Arddangosfeydd