Page 1

Amgueddfa Lechi Cymru

National Slate Museum

Digwyddiadau Gorffennaf – Medi 2013

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

Arddangosfeydd Hwyl i’r Teulu Sgyrsiau a Theithiau 22 Gorffennaf – 30 Awst Haf o Lechen

1

National Slate Museum www.museumwales.ac.uk 0300 111 2333


Amgueddfa Lechi Cymru

Sul 15 Medi, 2 – 3.30pm

Taith Gerdded Owain Glyndw ˆr

Llun 22 Gorffennaf – Llun 6 Ionawr 2014

Worktown – Lluniadau Falcon Hildred

Arddangosfa o waith oes yr artist Falcon Hildred, sy’n dogfennu tirweddau ac adeiladau diwydiannol Cymru a Lloegr. Dyma arddangosfa bartner rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Ironbridge Gorge Museum Trust Limited, a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Digwyddiadau i Bawb Gwe 26 Gorffennaf, Gwe 23 Awst, Gwe 13 Medi, 1 – 3pm

Patrymau Perffaith Gallai’r gwneuthurwyr patrymau gynhyrchu patrwm pren ar gyfer unrhyw wrthrych metel oedd ei angen ar y gweithdai neu’r chwarel. Dewch tu ôl i’r llenni i weld sut rydyn ni’n gofalu am y casgliad hwn. Archebwch wrth gyrraedd Ymarferol

2

Arddangosiad

Dewch i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Owain Glyndwˆr gyda thaith dywys i Gastell Dolbadarn. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3707, llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Digwyddiadau Rheolaidd Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau Dewch i fwynhau taith gerdded, sgwrs neu arddangosiad. Cewch weld llechen yn cael ei hollti, dysgu pam oedd coed yn bwysig yn hanes llechi a chyfarfod ag injan y chwarel, UNA!

Alison Mercer

Gwe 13 – Sul 15 Medi a Gwe 20 – Sul 22 Medi

Helfa Gelf

Dewch i weld gwaith gan ddau artist o Lanberis, Vivienne Rickman-Poole ac Alison Mercer (20–22 Medi: dim ond Alison Mercer). Llun 22 Gorffennaf – Gwe 30 Awst, 12 – 4pm

Haf o Lechen

Dewch i addurno llechen, creu patrymau perffaith ym mocs tywod y ffowndri neu wisgo ffasiynau’r oes a fu yn nhai’r chwarelwyr.

Archebwch trwy e-bost

Ffoniwch i archebu lle

Amgueddfa Lechi Cymru Camwch yn ôl mewn amser i ganfod cyfrinachau’r llechi a’r chwarelwyr a fu’n eu cloddio. Ar agor Y Pasg – Hydref, 10am – 5pm bob dydd. Tachwedd – y Pasg, 10am – 4pm (ar gau bob dydd Sadwrn). I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis, Gwynedd LL55 4TY Ffôn: (029) 2057 3700 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol). Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Cysylltwch â ni cyn teithio’n unswydd.

Teuluoedd

Taith. Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Amgueddfa Lechi Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

Sgwrs

Dylunio gilladvertising.com

Arddangosfa

Amgueddfa Lechi Cymru Digwyddiadau Gorffennaf - Medi 2013  

Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you