Page 1

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Digwyddiadau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

© Shelley Daniel Photography

Hydref 2013 – Mawrth 2014

Sgyrsiau Crefftau Gweithdai Hwyl i’r Teulu

1

1092_What's_on_Roman_A5_Wel_P3.indd 1

14/08/2013 09:39


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Digwyddiadau i Bawb Llun 28 Hydref – Gwe 1 Tachwedd, 11am – 4pm

Gelynion Rhufain

Roedd yr Ymerodraeth Rufeinig yn llwyddiannus iawn, yn rhannol am fod y Rhufeiniaid yn dda iawn am ddwyn syniadau pobl eraill! Dewch i roi tro ar greu torch allwedd maelwisg Celtaidd, malu grawn o’r Aifft neu ddysgu am dduwiau a duwiesau Rhufain a Groeg. £2 y plentyn. Sad 26 Hydref, 6pm – 8pm

Calan Gaeaf

Mae gwˆ yl y meirw’n dyddio’n ôl i oes y Celtiaid, ond rydyn ni wedi ei diweddaru fel petai wrth 2

i ni chwarae ‘pac-man’ Rhufeinig yn yr ardd. Gwyliwch na fydd y bwgan brain brawychus a’r cerfluniau sy’n cerdded yn eich dal yn yr ardd! Dewch yn eich gwisg ffansi ar gyfer gorymdaith wobrwyo. £3.50 y pen, plant dan 3 am ddim. Sad 7 Rhagfyr, 11am – 4pm

Saturnalia

Saturnalia oedd Nadolig y Rhufeiniaid. Byddwn ni’n rhannu bwyd a diod Rhufeinig â chi, yn chwarae gemau, yn creu anrhegion Rhufeinig ac yn gorffen y diwrnod yn y ffordd Rufeinig draddodiadol, drwy ymladd. Bydd Siôn Corn yn galw draw hefyd!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

1092_What's_on_Roman_A5_Wel_P3.indd 2

14/08/2013 09:39


M MY DDI

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

DIAD AM NE

Gweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg

Cyfle i ddysgu sut roedd y Rhufeiniaid yn byw, yn ymladd ac yn marw ar gyrion pellennig yr Ymerodraeth Rufeinig.

Dysgwch sut i weithio cylchau a chalonnau helyg hardd – gallwch eu rhoi fel anrhegion… os nad ydych chi am eu cadw i chi’ch hun! Gweithdai gan gwmni Out to Learn Willow, £15 y pen, darperir y deunyddiau.

Y Fyddin Rufeinig

Ar agor Dydd Llun – dydd Sadwrn, 10am – 5pm, Dydd Sul 2pm – 5pm Sad 22 – Sul 23 Mawrth 11am – 4pm Sadwrn a 2pm – 4pm Sul

Plymiwch i’r Pwll!

Cyfle i’ch milwr bach dewr chi gael blas ar fywyd fel lleng-filwr Rhufeinig. Ffarweliwch â mam a dad am 25 mlynedd i ymuno â’r Lleng. Cewch roi tro ar orymdeithio ac ymladd â chleddyfau a byddwch yn cael tystysgrif ar ddiwedd eich hyfforddiant! £2 y pen. Sad 1 Mawrth, 11am-4pm

Dydd Gŵyl Dewi

Rydyn ni gyd yn gwybod am faddondai’r Rhufeiniaid. Ond o ble ddaeth y dwˆ r? Penwythnos o arbrofi gyda dulliau’r Rhufeiniaid o gludo dwˆ r – rhybudd: rydych chi’n debygol iawn o wlychu! Sul 30 Mawrth, 2pm-4pm

Dewch i greu cerdyn mosaig papur yn anrheg i mam!

Ffoniwch ymlaen llaw i archebu lle

Ymarferol. Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

1092_What's_on_Roman_A5_Wel_P3.indd 3

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE Ffôn: (029) 2057 3550 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol) Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Cysylltwch â ni cyn teithio’n unswydd.

Creu Mosaig i Mam

Dewch i’n gwˆ yl wahanol ni a rhoi tro ar ein cystadleuaeth taflu cennin neu fwyta bara brith! Heb anghofio’r traddodiadol, byddwn ni’n coginio cacennau cri ac yn creu defaid ffelt.

Archebwch wrth gyrraedd

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

facebook.com/ romanlegionmuseum @RomanCaerleon

Teuluoedd

Oedolion

Dylunio gilladvertising.com

Llun 24 – Gwe 28 Chwefror 11am – 4pm

M M Y DDI

Sad 8 Chwefror 2pm – 4pm

DIAD AM NE

Sgwrs

3

14/08/2013 09:39


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Sgyrsiau

Merch 19 Mawrth, 6pm

Ergyd farwol: sut i ymladd fel Gladiator

Maw 3 Rhagfyr, 6pm

Sad 25 Ionawr, 1pm – 4pm

Merch 19 Mawrth, 6pm

Nid Siôn Corn ac eira yw Nadolig i bawb o bobl y byd. Mae llawer o ffyrdd gwahanol i ddathlu’r wˆ yl ac mae rhai o’r traddodiadau diddorol yn siwˆ r o’ch synnu. Sgwrs gan Dr Juliette Wood o Brifysgol Caerdydd. £3.50 y pen.

Cyflwyniad gan Sally Pointer i rai o gyfrinachau’r menywod Rhufeinig mwyaf smart. Yn yr ail ran, cewch roi tro ar greu minlliw a phersawr Rhufeinig. Dyma sgwrs ddiddorol i unrhyw un sydd â diddordeb ym mywyd bob dydd y Rhufeiniaid. £8 y pen. Darperir y deunyddiau.

Sut beth oedd ymladd yn yr arena? Bydd Dai Price yn dangos i chi sut oedd y mathau gwahanol o Gladiatoriaid yn defnyddio’u harfau yn y brwydrau byw neu farw oedd yn diddanu’r Rhufeiniaid ac sy’n dal i’n diddori ni heddiw. £3.50 y pen.

‘Dymunwn Nadolig llawen’... o bedwar ban byd

Ffoniwch ymlaen llaw i archebu lle

Gweddnewidiad Rhufeinig

Oedolion

Sgwrs

Ergyd farwol: sut i ymladd fel Gladiator

Ymarferol

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

4

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

1092_What's_on_Roman_A5_Wel_P3.indd 4

14/08/2013 09:39

Digwyddiadau Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru  

Digwyddiadau Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru: Hydref 2013 - Mawrth 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you