Page 1

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Digwyddiadau Ebril – Medi 2014

Arddangosfeydd Hwyl i’r Teulu Sgyrsiau a Theithiau Cerddoriaeth

M MY DDI

M M Y DDI

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

DIAD AM NE

DIAD AM NE

29 Mawrth – 22 Mehefin Llun: Curiosity and the Cat © Hannes Lochner (De Affrica)

1


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Arddangosfeydd am ddim Tan Sul 11 Mai

Wyneb yn Wyneb: Ivor Roberts-Jones (1913-1996) a Hunaniaeth mewn Efydd Ivor Roberts-Jones oedd un o gerflunwyr portread gorau Prydain. Mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar ei bortreadau efydd o Gymry enwog o amryw feysydd. Gyda chymorth Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol Kingston.

Tan Sul 1 Mehefin

Andrea Büttner: Priodas Gudd Gosodwaith newydd gan Andrea Büttner sy’n cysylltu dau o gasgliadau amrywiol yr Amgueddfa, sef darluniau gan Gwen John a mwsogl o’r Llysieufa. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston. Tan 22 Mehefin

Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Dyma gystadleuaeth uchel ei

Uchod: Salisbury Cathedral from the Meadows 1831, John Constable (1776 – 1837) Ffotograph © Tate, Llundain 2013. Prynwyd gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate.

2

bri sy’n arddangos y ffotograffau gorau o fyd natur. Yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain a BBC Worldwide yw cydberchnogion yr arddangosfa. Tan 19 Gorffennaf

Dylan a’i Gyfeillion Portreadau o Dylan a Caitlin Thomas, gan gynnwys paentiadau olew gan Augustus John ac Alfred Janes a ffotograffau gan Bill Brandt, Rollie McKenna a Nora Summers. Rhan o ddathliadau can mlynedd ers geni Dylan Thomas.

National Museum Amgueddfa Genedlaethol Cardiff Caerdydd www.museumwales.ac.uk www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 3330300 111 2 333


M MY DDI

David Jones, Capel-y-ffin, 1926-27 © Trwy garedigrwydd Ystâd David Jones

Tan Sul 7 Medi

Ymweliad â Chymru: Barddoniaeth, Rhamantiaeth a Myth Byd Celf Ym 1967, daeth y bardd Americanaidd Allen Ginsberg i Gymru. Dan ddylanwad cyffuriau a gorffennol Celtaidd ei ddychymyg, ysgrifennodd Wales Visitation. Defnyddiwn ei gerdd fel man cychwyn i archwilio ffurfiau cyfoes a modern rhamantiaeth gyda gweithiau gan David Jones, Richard Long, Graham Sutherland, Clare Woods a llawer mwy. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fydd y cyntaf o bum lleoliad i arddangos y gwaith pwysig hwn a brynwyd yn ddiweddar gan Tate Britain. Bydd digwyddiadau a gweithgareddau addysg hefyd fel rhan o Aspire, partneriaeth a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf sy’n gyfle i gynulleidfaoedd o bob oed fwynhau gwaith Constable a dysgu am y dyn ei hun. Sad 12 Ebrill – Sul 20 Gorffennaf

Tirluniau gan J. D. Innes: Gogoniant y Gwyllt Yn ystod ei fywyd byr a thrasig, paentiodd y Cymro James Dickson Innes (18871914) weledigaeth unigryw o dirwedd Cymru mewn arddull Ôl-Argraffiadol hynod liwgar. Dyma arddangosfa i nodi can mlynedd ers marwolaeth yr artist. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Celf Brycheiniog.

DIAD AM NE

Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

M M Y DDI

Tan Sul 7 Medi

DIAD AM NE

O gelf i wyddoniaeth, ac o eitemau bob dydd i arteffactau prydferth, mae’r cyfan i’w gweld mewn un amgueddfa anhygoel. Ar agor Dydd Mawrth-dydd Sul a mwyafrif dyddiau Llun Gwyl ˆ y Banc, 10am – 5pm. I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP Ffôn: (029) 2057 3000 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol) Cynhelir ein rhaglen arddangosfeydd a gweithgareddau diolch i gefnogaeth hael chwaraewyr People’s Postcode Lottery. Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Cysylltwch â ni cyn teithio’n unswydd.

facebook.com/ museumcardiff @Museum_Cardiff

Dde: J. D. Innes, Arennig, tua 1911 © Amgueddfa Genedlaethol Cymru

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

3


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Sad 5 Gorffennaf – Sul 26 Hydref

Richard Wilson a Gweddnewidiad Peintio Tirluniau Ewropeaidd

Uchod: Richard Wilson, Dinas Bran from Llangollen, 1770-71, olew ar gynfas. © Yale Center for British Art, Casgliad Paul Mellon

Arddangosfeydd Sad 21 Mehefin – Sul 7 Medi

Simon Pope: Primary Agents of a Social World Gosodwaith ffilm newydd yn archwilio’r berthynas newidiol rhwng glo a chymunedau Cymoedd y De. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Cymru o bosibl. Cyn Wilson, peintio tirweddau er mwyn eu cofnodi a wnâi artistiaid Prydain. Dangosodd Wilson y gallai tirluniau fod yn frith o ystyron, a chyfleu naws ac emosiwn. Partneriaeth gyda’r Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut, UDA.

Bydd yr arddangosfa fawr hon yn nodi 300 mlynedd ers genedigaeth Richard Wilson (1714-1782), artist gorau 4

Sad 2 Awst – Ionawr 2015

Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau’r Rhyfel Byd Cyntaf Arddangosfa o’r 66 gwaith ym mhortffolio 1917 y Weinyddiaeth Wybodaeth. Dyma gipolwg diddorol ar amcanion rhyfel Prydain, y gweithgarwch milwrol ac ymdrechion y Ffrynt Cartref. Gan gynnwys gwaith Augustus John, Frank Brangwyn, William Rothenstein a C. R. W Nevinson. Sad 2 Awst – Sul 11 Ionawr 2015

Sad 5 Gorffennaf – Sul 26 Hydref

Richard Wilson a Gweddnewidiad Peintio Tirluniau Ewropeaidd

ymarferol, delfrydol i deuluoedd fydd yn gyfle i chi roi tro ar arsylwi byd natur a’i gofnodi. Sut oedd naturiaethwr Oes Fictoria’n darlunio byd natur? Sut mae technoleg fodern yn helpu gwyddonwyr i greu lluniau 3D? Cewch weld y byd trwy lygaid pryfed a chael golwg fanwl ar lond lle o wrthrychau hanes natur.

Brwydrau’r Cymry Sad 19 Gorffennaf – Ebrill 2015

Mi wela i... natur

Portreadau o bobl – y lluoedd arfog, gwleidyddion a theuluoedd cyfan – a welodd newid byd oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dewch i weld sut mae’r hyn a wêl gwyddonwyr yn arwain at ddarganfyddiadau newydd. Dyma arddangosfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333


Gweithgareddau i deuluoedd Sad 24 Mai, 11am – 4pm

Sad 12 – Sul 27 Ebrill 11am – 4pm

Diwrnod Bioamrywiaeth i’r Teulu

Tirluniau Talpiau Papur

Cwrdd ag arbenigwyr, trin a thrafod gwrthrychau natur go iawn a gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Gadewch i waith Innes eich ysbrydoli i greu tirlun.

Iau 17 Ebrill a Sul 11 Mai, 2pm

Sad 24 – Merch 28 Mai 11am, 1pm a 3pm

Hau Hadau Pabi

Lliw’r Glöyn Byw

Hau hadau pabi yn ein gweirglodd drefol newydd.

Dysgu sut i adnabod gloÿnnod byw’r gwanwyn a chreu model i fynd adre gyda chi.

Gwe 18 – Llun 21 Ebrill 10am – 5pm Sad 12 – Iau 17 Ebrill 11am, 1pm a 3pm

Adar y Gwanwyn Dysgu caneuon adar a chreu nyth adar i fynd adre gyda chi. Mawrth 15 –Iau 17 Ebrill 11.30am, 1.30pm a 3pm

Creu Constable

Gadewch i waith Constable eich ysbrydoli i greu tirlun.

Helfa’r Pasg

Dilynwch y llwybr o amgylch yr Amgueddfa a datrys y cliwiau.

Mawrth 22 – Gwe 25 Ebrill 11.30am, 1.30pm a 3pm

Natur Celf

Gadewch i waith Sutherland eich ysbrydoli i greu tirlun.

Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Sad 24 Mai – Sul 1 Mehefin 11am – 4pm

Yr Esgyrn Hyn

Dewch i weld rhai o sgerbydau ac esgyrn ein casgliadau a chreu pyped sgerbwd!

Ymarferol.

5


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithgareddau i deuluoedd Mawrth 27 – Gwe 30 Mai 11.30am, 1.30pm a 3pm

Gair a Llun

Gadewch i gelf gyfoes eich ysbrydoli i farddoni a darlunio.

Sad 21 Mehefin 11am-4pm

Diwrnod Ffoaduriaid Mae gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches gyfoeth o brofiad i’w rannu. Yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2014, ymunwch â ni i ddathlu hyn trwy gân, dawns, theatr a straeon.

Sad 2 – Sul 3 Awst Sad 9 – Sul 10 Awst 11am, 12pm, 1pm a 2pm

Condensed Histories: Sioeau’r Rhyfel Byd Cyntaf Trwy hiwmor, storïa, jyglo, hud a mwy dyma ffordd newydd o hidlo hanes gan Greg Chapman.

Sad 19 Gorffennaf – Gwe 1 Awst, 11am – 4pm

Mi wela i... natur

Taith dywys o’r arddangosfa a chreu gwaith celf.

Merch 28 Mai, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol “Enwi ffosilau – i ble’r aeth y Brontosaurus?” gan Caroline Buttler, Pennaeth yr Uned Palaeontoleg. Sad 14 Mehefin 11am, 1pm a 3pm

Gwenyn Gwych Helpwch ni i gyfri’r gwenyn yn ein gweirglodd drefol a hau hadau eu hoff blanhigion. Rhan o Wythnos Bioamrywiaeth Cymru.

6

Mawrth 30 Gorffennaf 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol Sad 19 – Gwe 25 Gorffennaf, Mawrth 29 Gorffennaf – Gwe 1 Awst 11am, 1pm a 3pm

Sgwrs i deuluoedd am synau ystlumod gan Catalena Angele, Cynorthwy-ydd Dogfennu a Bioamrywiaeth.

Cipolwg o’r Newydd ar Natur

Dewch am daith dywys o’r arddangosfa Mi wela i... natur a chreu eich gwaith celf eich hun yn seiliedig ar y gwych a’r gwachul fydd i’w gweld.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333


Sad 16 – Sul 17 Awst Sad 23 – Sul 24 Awst 11am – 1pm a 2 – 4pm

Penwythnosau Awst 11am, 1pm a 3pm

Dwlu ar Ddaeareg! Dewch i ddarganfod byd anhygoel Daeareg a chreu rhywbeth arbennig i fynd adre gyda chi. Sad 2 – Sul 17 Awst 11am – 4pm

Posteri Propaganda Defnyddio deunyddiau’r Rhyfel Byd Cyntaf i’ch ysbrydoli i greu poster yn yr un arddull â’r posteri propaganda. Mawrth – Gwener, 5 – 29 Awst, 10am – 12.30pm a 2 – 4pm

Anfon Cysur i Faes y Gad: Gweithdai Rhyfel Byd Cyntaf i Deuluoedd Drwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd menywod yn gweu ac yn gwnïo pethau i’w hanfon at y milwyr. Dewch i weld cynnwys parseli tebyg, gwisgo atgynyrchiadau o rai o’r eitemau a rhoi tro ar hen beiriant gweu sanau a pheiriant gwnïo. Mawrth 19 – Sul 31 Awst 11am – 4pm

Adeiladau Anhygoel Dysgu mwy am adeilad yr Amgueddfa ac adeiladau lleol eraill a chreu darn o waith celf i fynd adre gyda chi.

Tirnodau a Thirwedd Cert Celf Tirluniau yn yr orielau. Mawrth – Gwener, 5 – 29 Awst, 11.30am, 1.30pm a 3pm

Creu Celf

Gadewch i gelf gyfoes eich ysbrydoli i greu gwaith celf.

Merch 27 Awst, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol Mwynau dan y Microsgop gan Tom Cotterell, Curadur Mwynyddiaeth. Sul 31 Awst, 2pm

Cynaeafu’r Weirglodd

Helpwch ni i gynaeafu’r weirglodd a chasglu hadau i greu rhagor o weirgloddiau trefol. Sad 20 Medi

Beachwatch Dewch i draeth Aberogwr i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal a helpu i lanhau’r traeth gyda’r Gymdeithas Cadwraeth Forol. 10.30am – 12pm Gweithgareddau addysgol am ddim ar y traeth. Rhaid archebu lle: digwyddiadaucaerdydd@ amgueddfacymru.ac.uk. 1pm – 2.30pm Glanhau’r traeth.

Sad 19 Gorffennaf –Sul 31 Awst, 10am –5pm

Helfa Drysor yr Haf Dilynwch y llwybr a datrys y cliwiau!

Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd

Archebwch trwy e-bostio

Ymarferol

Sgwrs

Taith 7


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

J. D. Innes, Arfordir Penfro, tua 1911 © Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Bob dydd 12.30pm 30 – 40 munud

Taith Dywys: Uchafbwyntiau Celf Taith gyda thywysydd gwirfoddol, themâu amrywiol.

Mawrth 1 Ebrill, 1.05pm

gwerin y Cymry a drafodir yn Ymweliad â Chymru gydag Emma Lile, Curadur, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Sgwrs arbennig gan guradur am rai o’u hoff wrthrychau yn orielau’r Gwyddorau Naturiol.

Gwe 4 Ebrill, 2 – 4pm

Merch 2 Ebrill a 16 Ebrill 1.05pm

Dewch â llun neu ddarn o gelf i gael barn staff yr Adran Gelf. Dim gwasanaeth prisio.

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg Gwe 4 Ebrill, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Canu a Dathliadau Tymhorol. Sgwrs am arferion 8

Gwasanaeth Barn ar Gelf

Sul 6 Ebrill, 11.30am

Cyngerdd Coffi Caerdydd

Pedwarawd Piatti Tocynnau: £8.90 oedolion, £6.70 gostyngiad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333


Digwyddiadau J. D. Innes (yn cynnwys costau trafod) o Swyddfa Docynnau’r Theatr Newydd (029) 2087 8889 neu www.amgueddfacymru. ac.uk/siop. Rhai tocynnau ar gael ar y diwrnod: £10. Mawrth 8 Ebrill, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol

Mawrth 22 Ebrill, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Ystafell Astudio Arteffactau: offer cynhanesyddol o bob cwr o’r byd o gasgliad Fictoraidd Henry Stopes.

Sgwrs Amser Cinio: Celf Dau Gymro ar Daith i India’r Ddeunawfed Ganrif Sgwrs gan Oliver Fairclough am ddau bortread, y naill gan artist Tsieineaidd o gapten llong o Abertawe a’r llall o swyddog y llynges a chanddo un fraich. Mawrth 15 Ebrill, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Celf

Innes ac Arennig. Yr artist o’r gogledd, Keith Bowen, yn trafod y gwahanol leoliadau a baentiwyd gan J. D. Innes ac Augustus John rhwng 1910 a 1913.

Gwe 25 Ebrill, 1pm

Datganiad ar yr Organ

Ymunwch â ni ym mhrydferthwch yr orielau celf hanesyddol am ddatganiad rhad ac am ddim gan unawdwyr gwadd ar organ Williams Wynn Wynnstay o’r 18fed ganrif. Trefnir gan Cardiff Organ Events. Noddir gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Tu ôl i’r Llenni: y Llyfrgell

Dewch i weld rhai o lyfrau casgliadau arbennig y Llyfrgell.

Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd Archebwch trwy e-bostio Taith

Cerddoriaeth

Dod o Hyd i J. D. Innes John Hoole a Margaret Simons, awduron bywgraffiad newydd, a ffrwyth deugain mlynedd o ymchwil.

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Mawrth 29 Ebrill, 1.05pm Van Gogh, fan hyn, fan draw Katy Saunders yn trafod sut mae cludo gweithiau celf i amgueddfeydd ac orielau ym mhedwar ban.

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Gwe 2 Mai, 1.05pm

Dewch tu ôl i’r llenni i gwrdd â’n gwyddonwyr, dysgu mwy am eu gwaith ymchwil a gweld sut maent yn gofalu am y gwrthrychau dan eu gofal. Gwe 11 Ebrill, 1.05pm

Gwe 25 Ebrill, 1.05pm

Archebwch ar-lein

Oedolion

Sgwrs

Problemau posibl â symudedd, ffoniwch am gyngor.

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

Gwe 9 Mai, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Some miraculous promised land. Charlotte Topsfield yn trafod y cysylltiadau personol ac artistig rhwng J. D. Innes ac Augustus John. Sad 17 Mai

Taith Faes Taith o rai o olygfeydd allweddol J. D. Innes yng ngogledd Cymru dan arweiniad yr artist ac ymchwilydd, Keith Bowen. Tocynnau ar gael o www. amgueddfacymru.ac.uk/siop. Manylion ar y wefan. 9


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy Digwyddiadau John Constable Sad 10 Mai 11.30am – 4.30pm

Diwrnod Astudio: Constable yn Ysbrydoli Gwe 16 Mai, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Ymweliad â Chymru Curadur y Gwyddorau Naturiol, Ray Tangney, yn trafod y mwsogl yng ngosodwaith Andrea Büttner a chreu cysylltiadau â Llysieufa Bryoffytau’r Amgueddfa. Merch 30 Ebrill, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol Cadwraeth pysgod a diatomau gan Ingrid Juettner, Curadur Botaneg. Gwe 2 Mai, 2 – 4pm

Gwasanaeth Barn ar Gelf Gweler 4 Ebrill. 10

Diwrnod o sgyrsiau a safbwyntiau newydd gan arbenigwyr gan ddwyn ysbrydoliaeth o Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 gan Constable. Rhaid archebu lle: digwyddiadaucaerdydd@ amgueddfacymru.ac.uk. Gwe 23 Mai, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Constable a Chanon Tirluniau. Anne Pritchard, Curadur Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 yn trafod rôl yr artist yn hanes peintio tirluniau.

Gwe 6 Mehefin, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Sialens Constable. Stephanie Roberts, Swyddog Addysg dan Hyfforddiant, a’r her o sicrhau fod Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 gan Constable yn berthnasol i gynulleidfaoedd heddiw. Gwe 13 Mehefin, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Constable a Chaersallog. Adrian Green, Cyfarwyddwr Amgueddfa Caersallog a De Wiltshire, yn trafod perthynas John Constable â Chaersallog a chyd-destun ei waith Salisbury Cathedral from the Meadows 1831.

Mae’r rhaglen hon o ddigwyddiadau’n rhan o Aspire, rhaglen bartneriaeth sy’n mynd â Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 ar daith i bum sefydliad yn y DU. Cefnogir Aspire gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333


Mawrth 6 Mai, 1.05pm

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol Gweler 1 Ebrill. Merch 7 Mai a 21 Mai 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Mawrth 20 Mai, 1.05pm

Gwe 6 Mehefin, 2 – 4pm

Arianwaith Hanesyddol. Rachel Conroy, Curadur Cynorthwyol Celf Gymhwysol, yn esbonio’r technegau a ddefnyddiwyd i greu gweithiau celf hardd a’r hyn a ysbrydolodd eu dyluniad.

Gweler 4 Ebrill.

Mawrth 27 Mai, 1.05pm

Gweler 8 Ebrill.

Tu ôl i’r Llenni: Celf

Gwasanaeth Barn ar Gelf Mawrth 10 Mehefin 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol

Mawrth 13 Mai, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Gweler 8 Ebrill.

Ystafell Astudio Arteffactau: Casgliad Cynhanesyddol Amrywiol.

Sul 18 Mai, 11.30am

Gwe 30 Mai, 1pm

Cipolwg ar ein casgliadau gyda Beth McIntyre yn yr Ystafell Astudio Printiau a Darluniau.

Gweler 25 Ebrill.

Merch 18 Mehefin

Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol

Cyngerdd Coffi Caerdydd

Ensemble Glendower Gweler 6 Ebrill am fanylion tocynnau. Sul 18 Mai, 1pm

Cyngerdd Amser Cinio Perfformiad yn yr orielau gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Datganiad ar yr Organ

Mawrth 3 Mehefin, 1.05pm

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol Gweler 1 Ebrill. Merch 4 a 18 Mehefin 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd Sgwrs

Taith

Cerddoriaeth

Mawrth 17 Mehefin 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Celf

Diwrnod Gŵyl Gregynog

Sefydlwyd Gwˆ yl Gregynog gan Gwendoline a Margaret Davies ym 1933. Thema eleni yw Rhyfel a bydd gwaith gan gerddorion nodedig o Wlad Belg a ail-gartrefwyd yng Nghymru ym 1914 gyda chymorth y ddwy. Am docynnau, ffoniwch 01686 207100 neu ewch i www.gregynogfestival.org.

Archebwch trwy e-bostio

Archebwch ar-lein

Oedolion

Problemau posibl â symudedd, ffoniwch am gyngor.

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

11


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy Gwe 20 Mehefin, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Safbwyntiau newydd ar Grochendy Cambrian yn Abertawe. Jonathan Gray yn datgelu gwaith ymchwil newydd am gysylltiadau masnach pwysig â’r Unol Daleithiau. Gwe 20 Mehefin, 2pm

Cerddoriaeth y Dadeni

Perfformiad gan Luke Starkey a Catherine Jones o waith Alfonso Ferrabosco a John Dowland. Sul 22 Mehefin, 1pm

Cyngerdd Amser Cinio Gweler 18 Mai. Mawrth 24 Mehefin

Taith Faes: Cestyll Ymweld â chestyll Penfro, Maenorbyˆr a Chaeriw a’u hanes hir, o gyfnod y Normaniaid hyd Ryfel Cartref y 1640au a thu hwnt. Tocynnau £45/£40 o 12

www.amgueddfacymru. ac.uk/siop. Manylion ar y wefan. Mawrth 24 Mehefin, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Trafod y darganfyddiadau diweddaraf ynghylch tecstilau Llan-gors yn y Labordy Cadwraeth.

© Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Merch 25 Mehefin, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol Molysgiaid a’u Mentyll gan Anna Holmes, yr Adran Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn. Gwe 27 Mehefin, 1pm

Datganiad ar yr Organ Gweler 25 Ebrill.

Mawrth 1 Gorffennaf 1.05pm

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol Gweler 1 Ebrill.

Gwe 4 Gorffennaf, 1.05pm

Cyflwyniad i Syr Charles Jackson (1906-1936), yn enedigol o Sir Fynwy, a’i gasgliad o arianwaith hanesyddol. Merch 2 a 16 Gorffennaf 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg Gwe 4 Gorffennaf, 2 – 4pm

Gwasanaeth Barn ar Gelf Gweler 4 Ebrill. Mawrth 8 Gorffennaf 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol Gweler 8 Ebrill.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333


Mawrth 15 Gorffennaf 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Celf Ymunwch â’r cadwraethydd Adam Webster yn y stiwdio paentiadau olew. Mawrth 22 Gorffennaf 11am, 12pm, 1pm a 3pm

Tu ôl i’r Llenni: Gŵyl Archaeoleg

Digwyddiadau Richard Wilson Gwe 11 Gorffennaf, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

O Gymru i’r Eidal ac yn ôl unwaith eto: cyflwyniad gan Oliver Fairclough i’r arddangosfa newydd o waith Richard Wilson. Gwe 18 Gorffennaf, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Dull Peintio Wilson Kate Lowry yn astudio dull Wilson o beintio a’r deunyddiau a thechnegau a ddefnyddiodd. Gwe 5 Medi, 1.05pm Gwe 25 Gorffennaf, 1pm

Datganiad ar yr Organ Gweler 25 Ebrill.

Mawrth 29 Gorffennaf 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Prydain trwy lygaid Wilson, a Wilson trwy lygaid Prydain gan Peter Lord. Sgwrs ynghylch ein harddangosfa Richard Wilson a Gweddnewidiad Peintio Tirluniau Ewropeaidd.

Dewch i weld rhai o lyfrau casgliadau arbennig y Llyfrgell. Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd Sgwrs

Taith

Cerddoriaeth

Sad 6 – Sul 7 Medi

Taith Faes: Dilyn Ôl Troed Richard Wilson yn y Gogledd Dewch i weld rhai o’r llefydd y bu Wilson yn eu paentio a’r dref fu’n gartref iddo, yr Wyddgrug, yng nghwmni ein staff gwybodus. Manylion ar y wefan. Archebwch ar-lein ar www.amgueddfacymru.ac.uk Gwe 19 Medi

Celtiaid Clasurol: Cymru a’r Alban yng Ngoleuni Môr y Canoldir Cynhadledd undydd i drafod profiadau teithwyr i Gymru a’r Alban yn ystod y cyfnod Rhamantaidd (1760-1820). Gydag arbenigwyr hanes celf, archaeoleg, llên, daeareg a hanes a chan drafod dylanwad Thomas Pennant, Downing (1726-98) oedd yn perthyn o bell i Richard Wilson. Cynhadledd ar y cyd rhyngom a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Rhaid archebu lle: digwyddiadaucaerdydd@ amgueddfacymru.ac.uk.

Archebwch trwy e-bostio

Archebwch ar-lein

Oedolion

Problemau posibl â symudedd, ffoniwch am gyngor.

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

13


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy Mawrth 5 Awst, 1.05pm

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol

Mawrth 9 Medi, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol Gweler 8 Ebrill.

Gweler 1 Ebrill.

Gwe 12 Medi, 1.05pm

Gwe 29 Awst, 1pm

Datganiad ar yr Organ Gweler 25 Ebrill.

Mawrth 2 Medi, 1.05pm

Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Oriel y Gwyddorau Naturiol Gweler 1 Ebrill. Merch 3 a 17 Medi, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Charles Reed yn trafod y gwaith cadwraeth ac adfer ar dri phaentiad coffa o’r 16eg ganrif o eiddo teulu Stradling. Mawrth 16 Medi, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Cadwraeth Papur

Emily O’Reilly yn trafod y gwaith cadwraeth ar y 66 lithograff yn yr arddangosfa Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mawrth 23 Medi, 1.05pm

Gwe 5 Medi, 2 – 4pm

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Gweler 4 Ebrill.

Cofio can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf trwy astudio medalau yn yr Ystafell Astudio Arteffactau.

Gwasanaeth Barn ar Gelf

Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o leoedd Sgwrs

Taith

Cerddoriaeth

Mawrth 24 Medi, 1.05pm

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol Cloddio Mwydod! Arsylwi Mwydod Rhawben Morol gan Kate Mortimer-Jones, yr Adran Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn.

Gwe 26 Medi, 1pm

Datganiad ar yr Organ Gweler 25 Ebrill.

Mawrth 30 Medi, 1.05pm

Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell

Dewch i weld rhai o lyfrau casgliadau arbennig y Llyfrgell.

Archebwch trwy e-bostio

Archebwch ar-lein

Problemau posibl â symudedd, ffoniwch am gyngor.

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

14

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

Oedolion

Digwyddiadau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd  

Digwyddiadau Ebrill - Medi 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you