Page 1

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Digwyddiadau Gorffennaf – Medi 2013

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

Arddangosfeydd Hwyl i’r Teulu 22 Gorffennaf – 2 Awst Pythefnos y Glowyr: Halen y Môr, Tywod a Llwch glo


Diwrnod Dathlu

Llun 22 Gorffennaf – Gwe 2 Awst, 11am – 4pm

Pythefnos y Glowyr: Halen y Môr, Tywod a Llwch glo Gweithgareddau i deuluoedd a phlant o bob oed, gan gynnwys Pwnsh a Jwdi, adrodd straeon a chrefftau.

Cyn hir yn Big Pit

Dewch i’n helpu ni i ddathlu ein pen-blwydd yn 30 mewn diwrnod llawn hwyl, cerddoriaeth, cystadlaethau, arddangosiadau a gweithdai – rhywbeth at ddant pawb a phawb yn barod am barti!

Arddangosfa Tan fis Awst

Hen Greiriau Bach a Pheiriannau Diwydiannol wedi Darfod Rhan o’n dathliadau penblwydd yn 30, golwg ar ddiwedd y diwydiant trwm yng Nghymru a datblygiad yr ‘amgueddfa ddiwydiannol’.

Cofiwch am ein cyfres boblogaidd o Ddarlithoedd yr Hydref ym mis Hydref a Thachwedd gyda siaradwyr gwadd a mynediad am ddim. Ewch i’r wefan am fanylion neu codwch gopi o’r rhifyn nesaf o Digwyddiadau.

Teuluoedd

M MY DDI

Cyfle i brofi holl seiniau, aroglau ac awyrgylch pwll glo go iawn, mwynhau arddangosfeydd ac arddangosiadau yn adeiladau’r chwarel a thaith danddaear yng nghwmni glöwr. Ar agor bob dydd 9.30am – 5pm. Teithiau danddaear 10am – 3.30pm Ym mis Ebrill 2013, byddwn yn dathlu 30 mlynedd fel atyniad i dwristiaid. Ers agor ym 1983, rydyn ni wedi croesawu dros 3.5 miliwn o ymwelwyr. Galwch draw i ddathlu gyda ni mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig gydol y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Blaenafon, Torfaen NP4 9XP Ffôn: (029) 2057 3650 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol) Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Cysylltwch â ni cyn teithio’n unswydd.

Ymarferol

Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai â symbol

2

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

Dylunio gilladvertising.com

Sad 27 Gorffennaf, 11am – 4pm

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

DIAD AM NE

Gweithgareddau i’r Teulu

DIAD AM NE

M M Y DDI

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Digwyddiadau Gorffennaf - Medi 2013  

Digwyddiadau / Arddangosfeydd