Page 1

NMW Slate WEL 2012 JUL - OCT_Layout 1 18/06/2012 09:36 Page 1

Amgueddfa Lechi Cymru Digwyddiadau Yr Haf a’r Hydref

Gorffennaf – Hydref 2012

Hwyl i’r Teulu Sgyrsiau a Theithiau www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3700

1972 - 2012


NMW Slate WEL 2012 JUL - OCT_Layout 1 18/06/2012 09:36 Page 2

Digwyddiadau Rheolaidd

Digwyddiadau i’r Teulu 1972 - 2012

Arddangosfeydd Dathlu’r Deugain Tan 31 Rhagfyr

Sgyrsiau a Theithiau Amryw ddyddiadau ac amseroedd, ffoniwch yr Amgueddfa neu ewch i’r wefan. Dewch i fwynhau un o’n teithiau cerdded, sgyrsiau neu arddangosiadau! Cewch weld llechen yn cael ei hollti, dysgu pam oedd coed yn bwysig yn hanes llechi a chyfarfod ag injan y chwarel, UNA!

Patrymau Perffaith Iau 21 Mehefin, Iau 26 Gorffennaf, Iau 23 Awst a Iau 13 Medi, 1pm-3pm

Yn 2012, mae Amgueddfa Lechi Cymru’n dathlu ei phen-blwydd yn ddeugain oed! Ers 1972, rydym ni wedi croesawu bron i dair miliwn o ymwelwyr! Dewch i glywed am hynt a helynt yr Amgueddfa dros y ddeugain mlynedd diwethaf yn ein harddangosfa newydd sbon sydd hefyd yn trafod pa mor amrywiol a pherthnasol yw ein hamgueddfeydd diwydiannol yng Nghymru.

Darlith Ben-blwydd Cloddio’r Gorffennol! Dathlu pen-blwydd ein hamgueddfeydd llechi yn 40 oed.

Haf o Lechi Llun 23 GorffennafGwener 31 Awst 12pm-4pm Addurno llechen, lliwio’ch llinell amser ddaearegol eich hun, tanio’ch creadigrwydd gyda’r CERT CELF, rhoi tro ar wneud patrymau perffaith ym mhwll tywod y ffowndri neu wisgo ffasiynau’r oes a fu yn nhai’r chwarelwyr.

Llwybr Calan Gaeaf Sadwrn 27-Mercher 31 Hydref, drwy'r dydd Ydych chi’n ddigon dewr i ddilyn llwybr Calan Gaeaf o amgylch yr Amgueddfa?

Hwyl a Helynt Calan Gaeaf Mawrth 30 a Mercher 31 Hydref, 12pm-4pm Gweithdy crefftau Calan Gaeaf brawychus ar gyfer pob gwrach a dewin ifanc!

Sadwrn 27 Hydref, 2pm Gallai’r gwneuthurwyr patrymau gynhyrchu patrwm pren ar gyfer unrhyw wrthrych metel oedd ei angen ar y gweithdai neu’r chwarel – o olwynion wagenni i rannau injan stem! Mae miloedd yn ein casgliad! Dewch i ddarganfod y byd tu ôl i’r llenni gyda’n curadur i weld sut rydym ni’n gofalu am y casgliad gwych hwn.

Ymunwch â Dr Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru wrth iddo edrych yn ôl dros rai o gerrig milltir hanes yr Amgueddfa yn y sgwrs arbennig hon i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa’n ddeugain. Mae manylion rhagor o ddigwyddiadau pen-blwydd ar y wefan. Am ddim

Graffiti Gwych! Mawrth 30 a Mercher 31 Hydref, 1pm-3pm Roedd graffiti’n boblogaidd iawn yn y Chwareli a byddai chwarelwyr yn cerfio lluniau ar y llechi o’u cwmpas. Dewch i greu eich fersiwn modern chi drwy ddylunio eich enw mewn arddull graffiti ar lechen. Codir tâl

Teuluoedd

2 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3700

Ymarferol

Slate WEL 2012 JUL - OCT  

Digwyddiadau Gorffennaf – Hydref 2012 Yr Haf a’r Hydref www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3700 1972 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you