Page 1

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

Digwyddiadau Y Gwanwyn Mawrth–Mehefin 2013

Arddangosfeydd Hwyl i’r Teulu Teithiau a Sgyrsiau

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2333


Mawrth Dydd Gw ˆ yl Dewi Gwe 1 Mawrth, 10am-3pm Dewch i fwynhau nodau pêr y delyn a thwymo gyda phowlen o gawl Cymreig yn ein bwyty – bydd cacen gri am ddim hefyd.

Diwrnod y Llyfr Gwe 1 Mawrth, 11am-1pm a 2-4pm Galwch draw i rai o’n hadeiladau hardd i glywed straeon yn eu lleoliadau gwreiddiol wrth i ni ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Plannu, Tyfu, Bwyta Sad 2 Mawrth, 11am-1pm and 2-4pm Dewch i gasglu cyngor ac eginblanhigion i dyfu eich llysiau eich hun dros yr haf. Addas i deuluoedd.

Diwrnod Agored Tyˆ Gwyrdd Sad 2-Sul 3 Mawrth, 11am-1pm a 2-4pm Cyfle i archwilio ein cartref ecogyfeillgar unigryw.

Tu ôl i’r Llenni: Menywod yn ein Harchifau Merch 6 Mawrth, 2-3pm (Saesneg), 3-4pm (Cymraeg) I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, ymunwch â ni i ddarganfod sut rydym wedi cofnodi bywydau menywod yng Nghymru. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Gofyn i’r Garddwr: Tocio a Thrin Ffigys Iau 7 Mawrth, 2-3pm Dewch draw i’r Border Ffigys ar y Terasau.

Ffair Briodas Sul 3 Mawrth, 11am-4pm Wrthi’n cynllunio’ch diwrnod perffaith? Galwch draw i weld Castell Sain Ffagan a’i gerddi godidog, cwrdd ag arddangoswyr a ddewiswyd yn arbennig ar eich cyfer, cael taith o gwmpas ein lleoliad unigryw a chael pecyn rhodd am ddim. Mynediad am ddim.

Clwb Cwiltio Sad 2 Mawrth, 11am-12.30pm Dewch â'ch project eich hun neu dechreuwch rywbeth newydd yn y Clwb Cwiltio!

2

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333


Tu ôl i’r Llenni: Pleidlais i Ferched Gwe 8 Mawrth, 11-11.30am (Saesneg), 2-2.30pm (Cymraeg) I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, dewch i weld gwrthrychau sy’n gysylltiedig â mudiad y bleidlais i fenywod yng Nghymru. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Craftivisits Sad 9 Mawrth, 11am-1pm I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, dewch i wnïo a thrafod y menywod sy’n ein hysbrydoli ni heddiw.

Bwydydd y Gwanwyn o’r Oes Haearn Sad 9 Mawrth, 11am-1pm, 2-4pm Galwch draw i weld beth sy’n coginio yn y crochan a dysgu am gynhwysion cyfrinachol blasus yr Oes Haearn.

Addysg Ryw Retro

Sul y Mamau: Gweithdy Coginio Hoffi Pobi

Sgwrs: Bryn Eryr – Sut i Adeiladu Tyˆ Crwn

Sul 10 Mawrth, 11am, 1pm a 3pm Ymunwch â Sian Roberts am gipolwg cyfoes ar ryseitiau Cymreig traddodiadol gan gynnwys cacennau cri. Darperir yr holl offer a chynhwysion. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424. Talwch wrth gyrraedd: oedolion £10, plant £6. Rhaid i blant 8-13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Sad 16-Sul 17 Mawrth, 11am-12pm (Saesneg), 2-3pm (Cymraeg) Oes lle i dechnoleg yr Oes Haearn yn y byd modern?

Gofyn i’r Garddwr: Tocio Rhosod Te Hybrid Llun 11 Mawrth, 2-3pm Dewch draw i’r Ardd Rosod.

Gofyn i’r Garddwr: Tocio a Thrin Ffigys Iau 14 Mawrth, 2-3pm Dewch draw i’r Border Ffigys ar y Terasau.

Clwb Llyfrau Sain Ffagan Sad 16 Mawrth, 11am-1pm The Rebecca Rioter gan Amy Dilwyn. Ymunwch â’n Clwb Llyfrau cyntaf erioed gyda chyfle unigryw i gael cipolwg ar leoliadau’r nofel drwy ymweld â’r Tolldy gyda’r Curadur Sioned Hughes. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Cyfarfod â’r Cerfwyr Pren Sad 16 Mawrth, 10am-5pm Dewch i gyfarfod â’r Cerfwyr Pren wrth iddynt arddangos eu crefft.

Sad 9 Mawrth, 2-3pm I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod byddwn ni’n edrych ar agweddau menywod at ryw ac iechyd atgenhedlol drwy’r oesau. Addas i oed 14+.

3


Adrodd Straeon Plant Sul 17 Mawrth, 11am-1pm a 2-4pm Galwch draw i rai o’n hadeiladau hardd i glywed straeon gwych a gwirion o bob cwr o Gymru. Rhan o ˆ yl Llên Plant Caerdydd. W

Tu ôl i’r Llenni: Siop y Teiliwr Iau 21 Mawrth, 11am-12pm a 2-3pm Wrth i ni baratoi i ailagor Siop y Teiliwr am y tymor, ymunwch â’n Curadur a Chadwraethydd Tecstilau i glywed mwy am yr adeilad a’i gynnwys. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424. Dim mwy na 10 person.

Diwrnod Agored Tyˆ Gwyrdd Sad 23 Mawrth-Sul 7 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Cyfle i archwilio ein cartref ecogyfeillgar unigryw.

Taith Duduraidd i Deuluoedd

Helfa Pasg Sain Ffagan

Llun 25-Iau 28 Mawrth, 11am a 1pm Dewch i arogli, archwilio a chyffwrdd â byd y Tuduriaid. Dyma daith hamddenol – ffordd ddelfrydol o osgoi gwaith cartref Tuduraidd!

Gwe 29 Mawrth-Llun 1 Ebrill, 11am-3pm Dilynwch y cliwiau o gwmpas y safle i ddod o hyd i wobr wych! £1 y plentyn.

Gweithdy Coginio: Hoffi Pobi Maw 26 Mawrth, 11am, 1pm a 3pm Gweler 10 Mawrth am fanylion.

Gweithdy Uwchgylchu i Deuluoedd Merch 27-Iau 28 Mawrth, 11am-1pm a 2-4pm Gweithio hen fframiau lluniau a theils corc i greu byrddau neges i addurno’ch cartref.

Gofyn i’r Garddwr: Clymu Blagur Gwinwydd Iau 28 Mawrth, 2-3pm Galwch draw i Winwydd-dy Gerddi’r Castell.

Cartrefi’r Tuduriaid Gwe 29 Mawrth-Llun 1 Ebrill, 10am-5pm Dewch i Dyˆ Hir Hendre’r Ywydd i weld sut beth oedd bywyd i’n cyndeidiau yn y 16eg ganrif.

Clwb Crosio Sad 30 Mawrth, 11am-12.30pm Dewch â’ch project crosio cyfredol neu ddechrau project newydd. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Gofyn i’r Garddwr: Plannu Tatws Treftadaeth Sad 30-Sul 31 Mawrth, 2-3pm Galwch draw i fythynnod Rhyd-y-Car.

Plannu, Tyfu, Bwyta Llun 25-Maw 26 Mawrth, 11am-1pm a 2-4pm Gweler 2 Mawrth am fanylion.

4

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333


Ebrill Ffw ˆ l Ebrill?

Creu Rygiau Rhacs

Llun 1 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Dewch draw i’r Tyˆ Gwyrdd i weld a ydych chi’n ffw ˆl Ebrill ffôl neu’n fuddugwr byw’n wyrdd.

Sad 6 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Helpwch i greu ry`g rhacs gyda Jane Dorset ar gyfer un o’n hadeiladau. Oed 8+.

Plannu, Tyfu, Bwyta Maw 2-Iau 4 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Gweler 2 Mawrth am fanylion.

Gweithdy Coginio: Hoffi Pobi Merch 3 Ebrill, 11am, 1pm a 3pm Gweler 10 Mawrth am fanylion.

Taith Dywys: Eglwys Sant Teilo Sad 6-Sul 7 Ebrill, 11am, 12pm a 2pm (Saesneg), 3pm (Cymraeg) Hanes y murluniau lliwgar a’r cerfiadau cain, gyda’r Dehonglydd, Sara Huws.

Sgwrs: Bryn Eryr – Sut i Adeiladu Tyˆ Crwn Sad 13 Ebrill, 11am-12pm a 2-3pm Oes lle i dechnoleg yr Oes Haearn yn y byd modern?

Gofyn i’r Garddwr: Plannu Tatws Treftadaeth Sad 13 Ebrill, 2-3pm Rydyn ni’n tyfu sawl math o datws yma yn Sain Ffagan sydd ddim ar gael mewn siopau bellach. Galwch draw i ardd Kennixton i ddysgu mwy.

Bywyd yr Oes Haearn Sad 6 Ebrill, 12-1pm (Cymraeg), 2-3pm (Saesneg) Ymunwch â’n Celt cyfeillgar am gipolwg ar fywyd bob dydd yr Oes Haearn.

5


Grw ˆ p Gwau a Gwnïo

Clwb Llyfrau Sain Ffagan

Sad 13 Ebrill, 11am-1pm Dewch â’ch project eich hun, cyfarfod â phobl newydd a rhannu syniadau.

Sad 20 Ebrill, 11am-1pm The Night Watch gan yr awdures Gymreig, Sarah Waters. Hanes Llundain yr Ail Ryfel Byd yn ein sesiwn yn Sefydliad y Gweithwyr, Oakdale.

Gofyn i’r Garddwr: Hau Hadau Treftadaeth Sul 14 Ebrill, 2-3pm Yng ngerddi Kennixton, rydym ni’n tyfu sawl math o hadau treftadaeth sydd ddim ar gael mewn siopau bellach. Galwch draw i weld beth allwch chi ei hau nawr.

Tu ôl i’r Llenni: Bara a Phobi Iau 18 Ebrill, 2-3pm (Saesneg), 3-4pm (Cymraeg) Cyflwyniad i’r casgliadau gyda’r Curadur Bywyd Cartref, Mared McAleavey, yn barod ar gyfer Wythnos Genedlaethol Bara. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Clwb Ferguson Sad 20 Ebrill, 10am-5pm Sgwrs ag aelodau Clwb Ferguson am gampau peirianneg Harry Ferguson ym meysydd hedfan, amaeth a cherbydau modur.

Llinynnau Pwrs a Phwyntiau Sad 20-Sul 21 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Galwch draw i Dyˆ’r Masnachwr Tuduraidd i weld ein Plethwyr yn gweithio eitemau fyddai’n cael eu masnachu i bedwar ban.

Ceffyl Haearn Morgannwg: Hen Beiriannau Fferm Sad 20-Sul 21 Ebrill, 10am-5pm Aelodau’r Gymdeithas yn dangos eu casgliad arbennig o hen beiriannau fferm.

Wythnos Genedlaethol Bara Sul 21 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Dewch i weld sut mae pobi bara, o’r felin i’r popty.

Cyfarfod â’r Cerfwyr Pren Sad 27 Ebrill, 10am-5pm Dewch i weld y cerfwyr pren cyfeillgar yn arddangos eu crefft.

Creu Rygiau Rhacs Sad 20 Ebrill, 11am-1pm a 2-4pm Helpwch i greu ry`g rhacs gyda Jane Dorset ar gyfer un o’n hadeiladau. Oed 8+.

6

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333


Mai Beltain: Beth yn y Byd? Merch 1 Mai, 11am-1pm a 2-4pm Dewch i ddysgu mwy am Beltain, gw ˆ yl y Gwanwyn.

Fforwm Hanes Cymru

Sgwrs: Bryn Eryr – Sut i Adeiladu Tyˆ Crwn Sad 4 Mai, 11am-12pm (Cymraeg), 2-3pm (Saesneg) Oes lle i dechnoleg yr Oes Haearn yn y byd modern?

Perfformiad Cerddorol: American Songbook Llun 6 Mai, 2-4pm Dan a Laura Curtis yn perfformio caneuon poblogaidd America.

Sad 4-Llun 6 Mai Arddangosfa a sgyrsiau anffurfiol gan grwpiau hanes o Gymru.

Hwyl Gw ˆ yl y Banc Sad 4-Llun 6 Mai, 10am-5pm Gweithgareddau lu ym mhob cwr o’r Amgueddfa.

Cert Celf Sad 4-Llun 6 Mai, 11am-1pm a 2-4pm Sesiwn celf a chrefft llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Codi’r Fedwen Fai Sad 4 Mai, 2.30pm Dathliad blynyddol llawn lliw a cherddoriaeth wrth i ni godi’r Fedwen Fai. Bydd dawnsio ychwanegol am 1.30pm a 4pm.

Tu ôl i’r Llenni: y Casgliad Pysgota Iau 16 Mai, 2-3pm (Saesneg), 3-4pm (Cymraeg) Cynnwys y casgliad pysgota gyda’r Curadur, Dylan Jones. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

7


La Columna: Cymru a Rhyfel Cartref Sbaen Sad 25-Llun 27 Mai, 10am-5pm Gweithgareddau ac ail-greu gan gynnwys recriwtio ac adeiladu ffosydd.

Wythnos Addysg Oedolion: Gwaith Basged i Ddechreuwyr Sad 18 Mai, 10am – 4pm Dysgu hanfodion gwaith basged, defnyddio gwahanol blethiadau a helyg o wahanol liwiau er mwyn creu basged i fynd adre gyda chi. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Mania Morris Minor!

Clwb Llyfrau Sain Ffagan Sad 25 Mai, 11am-1pm Ystyrir For Whom the Bell Tolls yn un o weithiau gorau Hemingway. Wedi’i osod yn ystod rhyfel cartref Sbaen ac wedi’i ysbrydoli gan brofiadau personol Hemingway, dyma hanes Americanwr ifanc sydd wedi mynd i ymladd ochr yn ochr â’r milwyr Sbaeneg. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Mae Pethau Defnyddiol yn y Goedwig Sad 25-Sul 26 Mai, 11am-12pm a 2-3pm Dysgwch sut oedd pobl yr Oes Haearn yn defnyddio planhigion ar gyfer bwyd, dillad, meddyginiaethau a chwrw.

Cert Celf Sad 25 Mai-Sul 2 Mehefin, 11am-1pm a 2-4pm Sesiwn celf a chrefft llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Sul 19 Mai, 10am-5pm

Boed yn dwlu ar y Morris Minor neu'n ymweld â'r Amgueddfa, dewch i fwynhau'r amrywiaeth o geir fydd i’w gweld.

8

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333


Mehefin Chwaraeon Tuduraidd Sad 1-Sul 2 Mehefin, 11am a 3pm (Cymraeg), 12pm a 2pm (Saesneg) Reslo, cnapan, ymladd ceiliogod – galwch draw i’r Talwrn i glywed mwy am chwaraeon anarferol y Tuduriaid.

Tu ôl i’r Llenni: Chwaraeon Traddodiadol Iau 6 Mehefin, 11am-12pm (Saesneg), 1.30-2.30pm (Cymraeg) Golwg fanylach ar chwaraeon drwy’r oesau yng Nghymru gyda’r Curadur Emma Lile. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Beth nesaf ym Mryn Eryr? Sad 8 Mehefin, 11am-12pm (Cymraeg), 2-4pm (Saesneg) Arddangosiad a sgwrs am ein cynlluniau cyffrous newydd ar gyfer y Pentref Celtaidd.

Gw ˆ yl Plant Morgannwg Sad 8 Mehefin, 10am-12pm Cyfle arbennig i weld plant Morgannwg yn dawnsio gwerin ar y safle.

Gofyn i’r Garddwr: Sut i Impio Rhosod Llun 10 Mehefin, 2-3pm Cyngor ar luosogi rhosod yn y Tyˆ Blodau.

Tu ôl i’r Llenni: Casglu Cyfoes Sad 8 Mehefin, 2-3pm (Saesneg), 3-4pm (Cymraeg) Pa wrthrychau o’r 21ain ganrif ddylai’r Amgueddfa fod yn eu casglu? Beth fydd cenedlaethau’r dyfodol am wybod amdanom? Dewch i rannu’ch syniadau gyda’r Curadur, Owain Rhys. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

9


Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod Merch 12 Mehefin, 8.30pm – 11pm Helpwch ni i gyfri’r ystlumod sy’n byw yn Sain Ffagan. Does dim angen profiad. Dewch â dillad cynnes, fflachlamp ac esgidiau addas. Ddim yn addas i blant dan 14. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Diwrnod Rhyngwladol Gwau’n Gyhoeddus Sad 15 Mehefin, 11am-1pm Dewch i wau gyda ni i ddathlu’r ymgyrch ryngwladol hon.

Bwyd yr Haf yn yr Oes Haearn

Cyfarfod â’r Cerfwyr Pren

Sad 15-Sul 16 Mehefin, 11am-1pm a 2-4pm Dewch i weld beth sy’n coginio yn y crochan a dysgu am gynhwysion cyfrinachol blasus o’r Oes Haearn.

Sad 22 Mehefin, 10am-5pm Dewch i weld y cerfwyr pren cyfeillgar yn arddangos eu crefft.

Hwyl Sul y Tadau Sul 16 Mehefin, 11am-3pm Dewch â Dad draw am ddiwrnod llawn hwyl – gyrru tractor, heboga a saethyddiaeth!

Clwb Llyfrau Sain Ffagan Sad 22 Mehefin, 11am-1pm The Hill of Dreams gan Arthur Machen. Dyma nofel rannol hunangofiannol am blentyndod breuddwydiol yng nghefn gwlad Cymru. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Bywyd yr Oes Haearn Sad 22 Mehefin, 11am-12pm (Cymraeg), 2-3pm (Saesneg) Ymunwch â’n Celt cyfeillgar am gipolwg ar fywyd bob dydd yr Oes Haearn.

Gofyn i’r Garddwr: Tocio Pennau Dahlias Iau 27 Mehefin, 2-3pm Cyngor yn y border Dahlias.

Gwneuthurwyr Les De Cymru Sad 29 Mehefin, 10am-5pm Y gwneuthurwyr les bobin yn arddangos eu crefft.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

Ar agor: 10am-5pm bob dydd. Sut i ddod hyd i ni: Dilynwch arwyddion brown Amgueddfa Werin Cymru. Rydyn ni tua 4 milltir i’r gorllewin o ganol dinas Caerdydd. O orsaf bysiau a threnau Caerdydd Canolog, daliwch fws rhif 32 neu 320. Cod post llywio â lloeren: CF5 6XB. Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Ewch i'r wefan www.amgueddfacymru.ac.uk cyn teithio'n unswydd.

10

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013  

Mawrth - Mehefin 2013 Digwyddiadau / Arddangosfeydd