Page 1

NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 1

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Digwyddiadau Yr Haf a’r Hydref

Gorffennaf – Hydref 2012 Sgyrsiau a Theithiau Arddangosfeydd Hwyl i’r Teulu Cerddoriaeth

www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 2

Arddangosfeydd – AM DDIM Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk am fanylion

Y Llyfrgell

The Exhibitionists

Mae gan Lyfrgell yr Amgueddfa gasgliad sylweddol o hen lyfrau, llyfrau a argraffwyd yn breifat a chyfrolau coeth eraill, a llyfrau hanes natur cynnar a theithiau o Gymru yn arbennig. Mae arddangosfa 'Llyfr y Mis' yn dangos esiamplau o’r casgliad.

Iau 28 MehefinSul 19 Awst

David Jones II: Engrafiadau, Darluniau ac Arysgrifau

Fel rhan o'r gyfres gelf arloesol, The Exhibitionists, rhoddodd Amgueddfa Cymru ar y cyd â BBC Wales fynediad i bum aelod o'r cyhoedd at y casgliad celf cenedlaethol. Cafodd dau o’r pum gyfle i guradu arddangosfa go iawn yn yr Amgueddfa fydd i’w gweld yr haf hwn.

Ymchwilio a Datgelu: Celf Ffrengig gyda Phrifysgol Bryste Tan Sul 9 Medi Golwg o’r newydd ar gasgliad yr Amgueddfa o baentiadau’r cyfnod cyn yr Argraffiadwyr Ffrengig, gyda gwaith ymchwil a dehongli gan fyfyrwyr ôlradd Prifysgol Bryste. Ariannwyd y project ar y cyd hwn gan Gymdeithas yr Haneswyr Celf.

Tan Sul 15 Gorffennaf

Persbectif Newydd: Celf Dirwedd yng Nghymru ers y 1970au Tan Sul 19 Awst Arddangosfa sy’n archwilio’r defnydd o dirwedd yng Nghymru ers cychwyn celf gysyniadol. Bydd yn cynnwys peintiadau, cerfluniau, ffotograffau a ffilm.

Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia Environnement Tan Merch 19 Medi Mae cystadleuaeth Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia Environnement gyda’r uchaf ei bri yn y maes, ac fel rhan o’r arddangosfa arbennig hon caiff rhai o’r ffotograffau gorau o fyd natur eu harddangos. Yr Amgueddfa Hanes Natur a chylchgrawn BBC Wildlife yw cydberchnogion arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia Environnement a noddir gan Veolia Environnement.

© David Fettes (y DU) Pool of Hippos

2

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 3

Through the Magic Mirror: The World of Anthony Browne Tan Sul 23 Medi Mae Anthony Browne yn artist llyfrau cwbl unigryw a hynod. Mae ei luniau’n adrodd straeon heb yr angen am eiriau. Daw Through the Magic Mirror: The World of Anthony Browne â gwaith Anthony’n fyw trwy ail-greu strydoedd fydd yn cynnwys Willy the Wimp, y cymeriad sydd, yn ôl pob son, yn seiliedig ar Anthony. Fe gewch chi ail-fyw golygfeydd go iawn o’r llyfrau gan gynnwys yr iard gefn o Changes neu’r goedwig ble ceir addasiadau Anthony Browne o straeon tylwyth teg, gan gynnwys Hansel and Gretel, Me and You, Bear Hunt a The Tunnel. Dewch i’r oriel o fewn oriel i chwarae gêm arbennig Anthony Browne, Y Gêm Siapiau. Dyma arddangosfa deithiol gan Seven Stories, y ganolfan genedlaethol ar gyfer llyfrau plant.

Myned tua’r Modern: Hynt a Helynt Celf Haniaethol yng Nghymru Sad 21 GorffennafSul 25 Tachwedd Yn y degawdau wedi’r rhyfel, sut wnaeth artistiaid yng Nghymru ddygymod â chelf haniaethol fel y cysyniad mwyaf amlwg? Roedd pob un o’r artistiaid dethol yn yr arddangosfa naill ai’n aelodau o Grw ˆ p 56 Cymru neu wedi’u gwahodd i ymuno â’r grw ˆ p ar ryw adeg yn eu gyrfaoedd.

O Blith y Bleiddiaid Sad 13 Hydref-24 Chwefror 2013 Ydych chi erioed wedi ystyried pwy oedd cyndeidiau eich ci? Pam fod gwahanol liwiau ar wartheg? Pam fod cynifer o wahanol fathau o ddefaid? Mae atebion i’r holl gwestiynau hyn a mwy yn aros amdanoch ymhlith sgerbydau a phenglogau’r arddangosfa.

Animeiddio Cymru Sad 27 HydrefSul 17 Mawrth 2013 O Jerry the Tyke i SuperTed, Sam Tân a Rastamouse, mae Cymru wedi bod wrth wraidd animeiddio ers bron i ganrif. Dewch i brofi’r gorau o’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol yn Animeiddio Cymru.

3


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 4

Artes Mundi 5 Sad 6 Hydref-Sul 13 Ionawr 2013 Mae Artes Mundi, sioe celf weledol gyfoes fwyaf Cymru yn ôl ar gyfer ei 5ed arddangosfa, ac mae ganddi gartref newydd – yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol ar lawr uchaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Dewiswyd saith artist eithriadol i gymryd rhan yn yr arddangosfa, o blith dros 750 o enwebiadau o bob cwr o’r byd. Mae eu gwaith yn archwilio themau cymdeithasol gan adrodd straeon profiadau bywyd yng gwledydd a diwylliannau’r byd. Defnyddir gwahanol gyfryngau i gyfleu’r straeon gan gynnwys cerfluniaeth, gosodiadau, ffotograffiaeth, ffilm a pherfformiad. Ddiwedd mis Tachwedd, bydd panel rhyngwladol o feirniaid yn dyfarnu Gwobr £40,000 Artes Mundi i un o’r artistiaid, gwobr gelf fwyaf y DU. Bydd cyfle i chi ddewis eich buddugwr chi hefyd trwy gymryd rhan yng Ngwobr y Gynulleidfa a gynhelir am y tro cyntaf eleni. I gael manylion teithiau Cymraeg a rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth, ewch i wefan Artes Mundi: www.artesmundi.org @ArtesMundi /artesmundi

Bank of America Merrill Lynch yw prif noddwr Artes Mundi 5. Caiff Artes Mundi arian cyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Caerdydd.

Taith Dywys

Gweithdai i'r Teulu

Bob dydd 2pm

Bob dydd Sul o Sul 7 Hydref i Sul 13 Ionawr 2013

Dewch i archwilio'r arddangosfa yng nghwmni Tywysydd.

Cert Celf: Artes Mundi Bob dydd Sadwrn o Sadwrn 6 Hydref i Sadwrn 12 Ionawr 2013, 10am-4pm

Dewch i greu eich gwaith celf eich hun gyda chymorth Tywyswyr Artes Mundi. Gweithdai awr o hyd i deuluoedd.

Big Draw Maw 30 Hydref-Gwe 2 Tachwedd

Collateral 2007: Sheela Gowda

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 12 Hydref, 1.05pm Artes Mundi – Cyflwyniad. Ben Borthwick, Cyfarwyddwr Artistig, Artes Mundi.

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 19 Hydref, 1.05pm

Dewch i greu eich ymateb eich hun i’r arddangosfa gyda deunyddiau a gweithgareddau’r Cert Celf.

Arbrofi gyda gwahanol dechnegau darlunio wrth archwilio arddangosfa Artes Mundi.

Artes Mundi: Yr Amgueddfa a’r Cyfoes, Nicholas Thornton, Pennaeth Celf Fodern a Chyfoes.

Sylwer: cynrychioliad o waith yr artistiaid yw’r delweddau hyn, mae’n bosib na fydd y gweithiau hyn yn ymddangos yn yr arddangosfa. 4

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 5

Gweithgareddau i’r Teulu Canolfan Ddarganfod Clore

Llwybr Oriel Gemau Bywyd Gwyllt

Gweithdai i’r Teulu: O’r hen i’r newydd

Dewch i ganfod a thrin cannoedd o wrthrychau’r amgueddfa, rhoi tro ar ein teithiau o gwmpas yr orielau neu dewch â’ch gwrthrychau aton ni er mwyn eu hadnabod. 2pm bob penwythnos ac 11am-4pm bob dydd yn ystod gwyliau ysgol.

Maw 22 Mai-Sul 30 Medi

Sad 21-Gwe 27 Gorffennaf 11am, 1pm a 3pm

Dilynwch y llwybr ac archwilio’n horielau i weld pwy fydd enillydd y Gemau Bywyd Gwyllt.

ˆ yl Archaeoleg Fel rhan o W Prydain dewch i ddarganfod 10,000 o flynyddoedd o symbolau a delweddau yn ein horiel archaeoleg, Gwreiddiau, a chreu collage ohonynt i addurno’r Amgueddfa!

Archwilio, Canfod, Creu… Bob dydd Sadwrn 11am, 1pm a 3pm Gweithdai celf a gwyddoniaeth bob yn ail ddydd Sadwrn. Bob wythnos byddwn yn dysgu am wahanol wrthrychau neu weithiau celf ac yn ymateb iddynt drwy greu rhywbeth i fynd adre gyda chi. Addas i blant oed 4+. Noddir Archwilio, Canfod Creu… diolch i haelioni Westco.

Am ddim

Teulu

Oedolion

Archebwch wrth gyrraedd

Ymarferol

Sgwrs

5


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 6

Eich Ysbrydoli… Sad 28 GorffennafGwe 10 Awst, 11am, 1pm a 3pm Gweithgareddau i deuluoedd yn yr orielau celf, helpwch ni i greu gwaith celf!

Clwb Ffilmiau i’r Teulu Dydd Sul 22 a 29 Gorffennaf, 5, 12, 19 a 26 Awst, 2pm Dewch i fwynhau un o’n ffilmiau i’r teulu dros yr haf. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

am fanylion.

Gweithdai ffotograffiaeth bywyd gwyllt Sad 11-Gwe 24 Awst, 11am, 1pm & 3pm

Animeiddio Cymru – Diwrnod i’r Teulu Sad 27 Hydref 11am-4pm Ym mhle gewch chi weld ditectif o lygoden sy’n dwlu ar gaws; tedi sydd â phwerau arbennig a dyn tân dewraf Cymru? Ymunwch â ni i weld rhai o’ch hoff gymeriadau a dathlu lansiad arddangosfa Animeiddio Cymru gyda diwrnod o weithgareddau i’r teulu cyfan.

Dysgwch sut mae tynnu lluniau o fywyd gwyllt gan ddefnyddio sbesimenau’r amgueddfa i ymarfer.

6

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 7

Teigrod Dof a Bleiddiaid sy’n Bihafio Sad 27 HydrefGwe 2 Tachwedd, 11.30am, 1.30 a 3.30pm Dewch i ddarganfod ochr wyllt eich cath neu gi anwes.

Diwrnod Agored y Gwyddorau Naturiol Mer 31 Hydref Dewch i gwrdd â’r curaduron hanes natur ac ymweld â’r stondinau yn y Prif Neuadd i weld rhai o’r 5 miliwn o sbesimenau sydd yn ein storfeydd. Chwaraewch ein cwis Calan Gaeaf arswydus gan ddarganfod gwrthrychau gwych a gwallgof o’r byd naturiol. Cadwch eich lle ar daith arbennig i archwilio’r casgliadau Tu ôl i’r Llenni (addas i oed 8+).

Cymrwch hoe am ginio ym Mwyty Oriel neu'r Caffi, a chofiwch alw heibio'r siop.

Am ddim

Teulu

Ymarferol

Taith

Archebwch wrth gyrraedd

7


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 8

Teithiau, Sgyrsiau, Cyngherddau a llawer mwy Teithiau Tywys Dyddiol: Uchafbwyntiau Celf 12.30pm am 30 munud

Taith Dywys: Gwreiddiau – Canfod y Gymru Gynnar Bob dydd Sadwrn a dydd Sul, 11.45am am 30 munud

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Tu ôl i’r Llenni: Daeareg

Merch 4 Gorffennaf, 1.05pm

Maw 10 Gorffennaf, 1.05pm

Beth yw’r cysylltiad rhwng Archaeoleg ac Adeiladau? Bev Kerr, Swyddog Cadwraeth a Chymuned Cymru y Cyngor Archaeoleg Brydeinig.

Dewch i ddysgu mwy am ein gwaith ymchwil a gweld sut rydyn ni’n storio’r miloedd o greigiau, ffosilau a mwynau yn ein gofal ac yn cadw cofnod ohonynt. Cewch ymweld â’n labordai hefyd i weld sut rydym ni’n paratoi ffosilau neu’n adnabod creigiau a mwynau. Bydd cynnwys y teithiau’n amrywio bob mis. Addas i oedran 10+. Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ffoniwch: (029) 2057 3148 am gyngor.

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 6 Gorffennaf, 1.05pm

Teithiau Tywys Dyddiol: Artes Mundi

Golwg ar Larnog, Persbectif Newydd: Celf Dirwedd yng Nghymru ers y 1970au gyda Terry Setch.

2pm

Ffilm

Tu ôl i’r Llenni: Bioamrywiaeth

Gwe 6 Gorffennaf, 2pm

Maw 3 Gorffennaf, 1.05pm Dewch i ddysgu mwy am ein gwaith ymchwil a gweld sut rydyn ni’n gofalu am y miloedd o bryfaid, molysgiaid, planhigion, fertebriaid a bywyd morol yn ein gofal. Bydd y pwnc yn newid bob mis. Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ffoniwch: (029) 2057 3148 am gyngor. 8

David Jones between the Wars: The Years of Achievement gyda chyflwyniad gan awdur y ffilm, Derek Shiel.

Gwasanaeth Barn ar Gelf Gwe 6 Gorffennaf, 2pm-4pm Dewch â llun neu ddarn o gelf i gael barn staff yr Adran Gelf. Dim gwasanaeth prisio.

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 13 Gorffennaf, 1.05pm Ydych chi’n breuddwydio am gael bod yn guradur? Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae llwyfannu arddangosfa? Dyma gyfle i glywed enillwyr rhaglen deledu BBC Wales, The Exhibitionists, yn rhannu eu profiadau o weithio gydag adran gelf Amgueddfa Cymru a’r casgliadau celf cenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:38 Page 9

Cynhadledd Undydd Archaeoleg ARCHAEORFFENNOL YN FYW 2012 Sad 14 Gorffennaf Diwrnod arbennig i gychwyn Gw ˆ yl Archaeoleg Prydain drwy ddathlu rhai o’r darganfyddiadau archaeolegol diweddaraf yng Nghymru a hanes cudd arteffactau hynafol. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3148. Tocynnau £5/gostyngiadau £4. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

Diwrnod Agored i’r Teulu: Archaeoleg Sad 14 Gorffennaf, 10am-4pm Ymunwch â churaduron a chadwraethwyr Adran Archaeoleg a Niwmismateg, dewch i weld rhai o’n trysorau archaeolegol a rhoi tro ar weithgareddau i’r teulu. Rhan ˆ yl Archaeoleg Prydain. oW

Am ddim

Codir tâl

Oedolion

Tu ôl i’r Llenni: Celf

Trafodaeth banel: The Exhibitionists

Maw 17 Gorffennaf, 1.05pm

Iau 19 Gorffennaf, 2pm-4pm Trafodaeth banel arbennig i gyd-fynd â chyfres gelf BBC Wales, The Exhibitionists a’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd y panel yn cynnwys unigolion sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen a’u profiadau wrth greu’r gyfres gelf flaengar – o’r cynhyrchwyr i’r curaduron!

Celf Gymhwysol: Dylunio Modern. Rachel Conroy, Cynorthwy-ydd Curadurol Celf Gymhwysol.

Taith Faes i Safleoedd Cynhanesyddol Gw ˆ yr Merch 18 Gorffennaf

Rhaid archebu lle: (029) 2057 3148.

Taith dywys o henebion Cynhanesyddol, ogofau, claddfeydd yr Oes Efydd, beddrodau Neolithig a Maen Ceti. Tocynnau £40/gostyngiadau £35, gan gynnwys cludiant. Archebwch o 1 Gorffennaf ˆ yl ymlaen. Rhan o W Archaeoleg Prydain. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk am fanylion.

Ffoniwch i archebu lle

Archebwch wrth gyrraedd

Sgwrs

Taith

9


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:39 Page 10

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Tu ôl i’r Llenni: Bioamrywiaeth

Tu ôl i’r Llenni: Daeareg

Gwe 20 Gorffennaf, 1.05pm

Maw 4 Medi, 1.05pm

Maw 11 Medi, 1.05pm

Gweler 13 Gorffennaf am fanylion.

Gweler 3 Gorffennaf am fanylion.

Gweler 10 Gorffennaf am fanylion.

Datganiad ar yr Organ

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Gwe 27 Gorffennaf, 1pm

Merch 5 Medi, 1.05pm

Gwe 14 Medi, 1.05pm

Perfformiad gan yr unawdydd gwadd Robin Baggs (Westonbirt) ar organ WilliamsWynn o’r ddeunawfed ganrif. Noddir gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Esblygiad gweithgarwch claddu dyn o’r epa i’r Palaeolithig Uwch. Dr Paul Pettitt, Myfyriwr Archaeoleg Palaeolithig, Prifysgol Sheffield.

Artistiaid yn Arddangos gyda’i Gilydd: Degawdau Cynnar Grw ˆ p 56 Cymru. David Moore, Curadur Annibynnol.

Tu ôl i’r Llenni: Celf Gwasanaeth Barn ar Gelf

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Maw 18 Medi, 1.05pm

Gwe 3 Awst, 2pm-4pm Gweler 6 Gorffennaf am fanylion.

Gwe 7 Medi, 1.05pm

Defnyddio Ffynonellau Archifol ar gyfer Gwaith Ymchwil – Oliver Fairclough, Ceidwad Celf.

Datganiad ar yr Organ

Myned tua’r Modern: Hynt a Helynt Celf Haniaethol yng Nghymru. Nicholas Thornton, Pennaeth Celf Fodern a Chyfoes.

Gwe 31 Awst, 1pm Perfformiad gan yr unawdydd gwadd Huw Tregelles Williams (Treforys) ar organ WilliamsWynn o’r ddeunawfed ganrif. Noddir gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Gwasanaeth Barn ar Gelf Gwe 7 Medi, 2pm-4pm Gweler 6 Gorffennaf am fanylion.

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg Merch 19 Medi, 1.05pm Dod â’r gorffennol yn fyw gyda Sally Pointer.

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 21 Medi, 1.05pm Cadwraeth Celf Gyfoes. Katy Sanders, Cadwraethydd Paentiadau Olew.

10 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:39 Page 11

Tu ôl i’r Llenni: Daeareg Maw 9 Hydref, 1.05pm Gweler 10 Gorffennaf am fanylion.

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Tu ôl i’r Llenni: Bioamrywiaeth

Maw 25 Medi, 1.05pm

Maw 2 Hydref, 1.05pm

Y Stiwdio Ddarlunio: Atgynhyrchu Arteffactau.

Gweler 3 Gorffennaf am fanylion.

Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg Merch 10 Hydref, 1.05pm Potiau lleol i bobl leol: astudio deunydd ceramig canoloesol yn ne Morgannwg. Gydag Alice Forward, Myfyrwraig Doethuriaeth, Prifysgol Caerdydd.

Gwe 5 Hydref, 1.05pm

Merch 26 Medi, 1.05pm Rhoi codau bar DNA i flodau Cymreig gyda Dr Tim Rich, Adran Bioamrywiaeth.

Iau 27 Medi, 1.05pm Archwilio’r orielau ac ymarfer eich Cymraeg!

Datganiad ar yr Organ Gwe 28 Medi, 1pm Perfformiad gan yr unawdydd gwadd Robert Court (Prifysgol Caerdydd) ar organ WilliamsWynn o’r ddeunawfed ganrif. Noddir gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Oedolion

Sgwrs Amser Cinio: Celf Gwe 12 Hydref, 1.05pm

Gwasanaeth Barn ar Gelf

Taith Iaith

Am ddim

Golwg fanylach ar rai o gaffaeliadau newydd yr adran gelf gydag Oliver Fairclough, Ceidwad Celf.

Gwe 5 Hydref, 2pm-4pm Gweler 6 Gorffennaf am fanylion.

Cyngerdd Amser Cinio Sul 7 Hydref, 1pm Pumawdau Fiore a Rustic. Perfformiadau gan ddau bumawd chwyth blaengar o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Archebwch wrth gyrraedd

Sgwrs

Taith

Artes Mundi – Cyflwyniad. Ben Borthwick, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig, Artes Mundi.

Tu ôl i’r Llenni: Celf Maw 16 Hydref, 1.05pm Cadwraeth Paentiadau – Adam Webster, Prif Gadwraethydd.

Cyngerdd

11


NMW Cardiff WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 17:39 Page 12

Sgwrs Amser Cinio: Celf

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Gwe 19 Hydref, 1.05pm

Merch 24 Hydref, 1.05pm

Artes Mundi: Yr Amgueddfa a’r Cyfoes, Nicholas Thornton, Pennaeth Celf Fodern a Chyfoes.

Ar ôl y parti? Tomen a safle gwledda’r Oes Haearn yn Llanmaes, Bro Morgannwg gydag Adam Gwilt, Cynhanesydd Diweddar.

Cyngerdd Coffi Caerdydd Sad 21 Hydref, 11.30am Leonid Gorokhov (Cello) Olga Vinokur (Piano) Tocynnau ymlaen llaw*: oedolion £8.80, gostyngiadau £6.60 o Swyddfa Docynnau y New Theatre: (029) 2087 8889 neu www.amgueddfacymru.ac.uk Nifer fach ar gael ar y drws ar y dydd: £10. *Gan gynnwys tâl gweinyddu.

Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg Maw 23 Hydref, 1.05pm

Taith Iaith Iau 25 Hydref, 1pm Ymunwch â ni i archwilio byd rhyfeddol creaduriaid a llyngyr y môr ac ymarfer eich Cymraeg!

Datganiad ar yr Organ Gwe 26 Hydref, 1pm Datganiad gan yr unawdydd gwadd Philip Thomas (St Johns, Caerdydd) ar organ Williams-Wynn o’r ddeunawfed ganrif. Noddwyd gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Y Stiwdio Ddarlunio: darlunio llyfrau. I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Ar agor: Dydd Mawrth – dydd Sul a mwyafrif dyddiau Llun Gw ˆ yl y Banc, 10am-5pm. Sut i ddod o hyd i ni: Rydym yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd. Mewn car, defnyddiwch gyffordd 32 i adael yr M4 ac yna dilyn arwyddion canol y ddinas. O orsaf fysiau a threnau Caerdydd Canolog, ewch ar y bws ‘Free b’ drwy ganol y ddinas i Greyfriars Road. Mae gwasanaeth bws 'City Sightseeing' ar gael rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, bob awr rhwng 10am a 4pm tan 30 Medi 2012. Ewch i wefan yr Amgueddfa am amserlen. Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Edrychwch ar y wefan www.amgueddfacymru.ac.uk cyn gwneud trefniadau arbennig.

12 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000

Cardiff WEL 2012 JUL-OCT  

Digwyddiadau Gorffennaf – Hydref 2012 Yr Haf a’r Hydref www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you