Page 1

NMW Big Pit WEL 2011-1_Layout 1 06/02/2012 11:36 Page 1

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf

Mawrth – Mehefin 2012

Hwyl i’r Teulu Darlith Ffilmiau a Drama www.amgueddfacymru.ac.uk (01495) 790311


NMW Big Pit WEL 2011-1_Layout 1 06/02/2012 11:36 Page 2

Gweithgareddau Arddangosfa Darlith i’r Teulu Brunel – Gweithiau Darlith Flynyddol: yng Nghymru Helfa a Chrefftau Wyau

Llun 5 Mawrth - Gwe 15 Mehefin, 9.30am-5pm

Llun 9, Gwe 13, Llun 16 a Gwe 20 Ebrill, 11am-4pm

Isambard Kingdom Brunel oedd un o gewri’r 19eg ganrif. Dyma arddangosfa sy’n edrych ar ran Brunel yn y gwaith o adeiladu rheilffyrdd, pontydd a dociau’r De.

Dewch i greu glöwr w ˆya chymryd rhan yn ein helfa wyau.

Y Bont a Brunel Maw 10, Iau 12, Maw 17, ac Iau 19 Ebrill, Maw 5 ac Iau 7 Mehefin, 11am-4pm Gweithdai datrys problemau i adeiladu pont.

Ffilmiau i’r Teulu Mer 11 Ebrill, 1.30pm 101 Dalmatians (U-1996)

Effaith Gweithiau Isambard Kingdom Brunel ar Gymru Sad 31 Mawrth, 2.30pm Gyda Conway Davies, o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, fel rhan o dymor 'Brunel – Gweithiau yng Nghymru'.

Drama

Ffilmiau Miri Dydd Mercher Mer 14 Mawrth, 1.30pm Billy Elliot (15-2000) Mer 25 Ebrill, 1.30pm Zulu (PG-1964)

Mer 18 Ebrill, 1.30pm 102 Dalmatians (U-2000)

Mer 16 Mai, 1.30pm Brassed Off (15-1996)

One Big Blow

Mer 6 Mehefin, 1.30pm Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (U-2011)

Mer 20 Mehefin, 1.30pm House of America (15-1997)

Gwe 15 Mehefin, 7.30pm a Sad 16 Mehefin, 2.30pm a 7.30pm

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Ar agor: bob dydd 9.30am-5pm. Teithiau danddaear 10am-3.30pm. Sut i ddod o hyd i ni: M4 – dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd. Mae bysiau'n rhedeg o Gasnewydd, dydd Llun i ddydd Sadwrn, rhif 30. Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref. Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Edrychwch ar y wefan www.amgueddfacymru.ac.uk cyn gwneud trefniadau arbennig.

Am ddim

2

Codir tâl

Teuluoedd

Oedolion

Pawb

Ymarferol

Ffilm

Mae One Big Blow yn adrodd hanes y ddwy ochr i fywydau glowyr mewn pentref bach yn y 1980au – amgylchiadau heriol eu gwaith a’r effaith ar eu hiechyd, a’u dihangfa rhag y cyfan ym mand pres y lofa. Stori gan John Burrows gyda cherddoriaeth wreiddiol ddigyfeiliant gan Rick Lloyd. Sgwrs

Ffoniwch i archebu lle

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (01495) 790311

Cerdd

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf 2012  

Digwyddiadau Mawrth – Mehefin 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you