Page 1

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn Mawrth-Mehefin 2013

Hwyl i’r Teulu Ffilmiau Arddangosfa

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2333


Gweithgareddau i Deuluoedd Darlith Llwybr 30 Llun 25 Mawrth-Sul 7 Ebrill 11am-4pm Helpwch ni i lansio ein dathliadau pen-blwydd yn 30 gyda helfa wyau ychydig bach yn wahanol! Dewch i chwilio am y 30 wy Pasg a dysgu 30 o ffeithiau difyr am Big Pit.

Arferion Calan Mai Llun 27 Mai-Sul 2 Mehefin 11am-4pm

Ditectifs Byd Natur: Teuluoedd Mawrth 28 Mai 1.30pm-3.30pm Dewch i droedio Tomen Coety, cwblhau’r llwybr natur, chwilio am fwystfilod bach a rhoi tro ar drochi rhwydi. Dewch â welis, dillad addas i’r awyr agored a diod. £2 y pen. Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mewn partneriaeth â Phroject Tirweddau Angof.

Darlith Flynyddol Sadwrn 6 Ebrill, 2pm Mab y Glöwr: Richard Burton a Threftadaeth Mwyngloddio gan Dr Chris Williams, Prifysgol Abertawe.

Y Clwb Ffilmiau Mercher 17 Ebrill, 1.30pm

Harlan County USA Cyfle i drafod y materion a’r themâu a godir gan y ffilm ddogfen hon a enillodd Oscar ac sy’n trafod Streic Brookside, de-ddwyrain Kentucky, ym 1973.

Galwch draw i fod yn greadigol a chreu bedwen Fai fach neu dorch mis Mai. £1 y plentyn.

Arddangosfa Hen Greiriau Bach a Pheiriannau Diwydiannol wedi Darfod Ebrill-Mehefin, 9.30am-5pm Fel rhan o’n dathliadau Penblwydd yn 30, bydd yr arddangosfa hon yn ystyried diwedd y diwydiant trwm yng Nghymru a datblygiad yr ‘amgueddfa ddiwydiannol’. Am ddim

2

Codir tâl

bydd Big Pit Ym mis Ebrill 2013, d fel ed yn ml 30 u thl yn da di amgueddfa ac atynia 1983, ym or ag Ers id. dwristia dros 3.5 miliwn wu esa rydym ni wedi cro ni mewn draw i ddathlu gyda o ymwelwyr. Galwch flwyddyn. y l do dau arbennig gy cyfres o ddigwyddia I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Ar agor: bob dydd 9.30am-5pm. Teithiau danddaear 10am-3.30pm. Mae Cantîn y Glowyr yn gwerthu ystod o luniaeth – o fyrbrydau i fwyd poeth. Mae’r Siop ar ei newydd wedd hefyd yn gwerthu detholiad o anrhegion ar gyfer y teulu cyfan a dewis da o lyfrau, printiau a chardiau post. Mae'r manylion yn gywir wrth i'r llyfryn fynd i'r wasg. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk cyn teithio'n unswydd.

Teuluoedd

Oedolion

Ymarferol

Sgwrs

Ffoniwch i archebu lle

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333

Dylunio a chynhyrchu gan Mediadesign www.mediadesign-wales.co.uk 01874 730748

(1976, 15)

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013  

Mawrth - Mehefin 2013 Digwyddiadau / Arddangosfeydd