Page 1

NMW Big Pit WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 10:05 Page 1

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru Digwyddiadau Yr Haf a’r Hydref Gorffennaf – Hydref 2012

Hwyl i’r Teulu Ffilmiau Cerddoriaeth

www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3650


NMW Big Pit WEL 2012 JUL-OCT_Layout 1 18/06/2012 10:05 Page 2

Gweithgareddau Ffilmiau i’r Teulu Clwb Ffilmiau: Pythefnos y Glowyr - halen y môr, tywod a llwch glo Llun 30 Gorffennaf-Gwe 3 a Llun 6-Gwe 10 Awst, 11am-4pm

Gweithgareddau i deuluoedd a phlant o bob oedran, gan gynnwys Pwnsh a Jwdi, adrodd straeon a gweithgareddau crefft.

Cerddoriaeth ar y Patio

The Silent Village (1943 - U) Merch 11 Gorffennaf, 1.30pm

Miri Dydd Mercher

Mwynhewch wledd o gerddoriaeth ar bnawn o haf tu allan i'r Baddondai Pen Pwll, gyda chefndir Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd yn gefndir syfrdanol i'r sioe.

Dangos Ffilmiau Am Ddim

Sul 8 Gorffennaf, 2.30pm

Digwyddiad arbennig gan y Clwb Ffilmiau i goffau distrywio pentref Lidice yn Tsiecoslofacia ym 1942. £1.50 gan gynnwys lluniaeth ysgafn.

Band Tref Blaenafon

Ditectifs Byd Natur: Teuluoedd Merch 1 Awst, 10.30am

Dewch i droedio Tomen Coety a gweld y bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu yno. Cwblhewch y llwybr natur, chwilio am fwystfilod bach a throchi rhwydi. Dewch â welis, dillad addas i’r awyr agored a diod.

Merch 25 Gorffennaf, 1.30pm

Sul 15 Gorffennaf, 2.30pm

Puss in Boots (2011 - U)

Ebbw Valley Brass

Merch 15 Awst, 1.30pm

Sul 22 Gorffennaf, 2.30pm

A Monster in Paris (2011 - U) Merch 22 Awst,1.30pm

Band Cyngerdd Tref Aberhonddu

Horrid Henry the Movie (2011 - U)

Sul 29 Gorffennaf, 2.30pm

Merch 19 Medi, 1.30pm

Sul 5 Awst, 2.30pm

The Proud Valley (PG)

Pontypool Brass Côr Pobl Ifanc â Dementia

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Ar agor: bob dydd 9.30am-5pm. Teithiau danddaear 10am-3.30pm.

Pen y Domen: Celf Ailgylchu Llun 29 Hydref–Gwe 2 Tachwedd, 11am-4pm

Dewch i wneud pypedau a modelau o'r creaduriaid a'r pryfed cop sydd i'w gweld yn Nhomen Coety ger Big Pit. Am ddim

2

Codir tâl

Teuluoedd

Sut i ddod o hyd i ni: M4 – dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd. Mae bysiau'n rhedeg o Gasnewydd, dydd Llun i ddydd Sadwrn, rhif 30. Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref. Mae dewis o fwyd blasus ar gael yng Nghantîn y Glowyr o fyrbrydau i brydau poeth. Yn y Siop, mae dewis o anrhegion i'r teulu cyfan ynghyd â llyfrau, printiau a chardiau post. Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Edrychwch ar y wefan www.amgueddfacymru.ac.uk cyn gwneud trefniadau arbennig. Oedolion

Ymarferol

Ffilm

Cerddoriaeth

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3650

Big Pit WEL 2012 JUL-OCT  

Digwyddiadau Yr Haf a’r Hydref Gorffennaf – Hydref 2012 www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3650

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you