Page 1

NMW Roman WEL 2011-1_Layout 1 06/02/2012 11:56 Page 1

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf

Mawrth – Mehefin 2012

Hwyl i’r Teulu Sgyrsiau www.amgueddfacymru.ac.uk (01633) 423134


NMW Roman WEL 2011-1_Layout 1 06/02/2012 11:56 Page 2

Gweithgareddau i’r Teulu Sgyrsiau Taro’r Nod!

Gemau Zeus

Sad 10 Mawrth, 11am-4pm a Sul 11 Mawrth, 2pm-4pm

Gwe 6, Sad 7 a Llun 9 Ebrill, 11am-4pm a Sul 8 Ebrill, 2pm-4pm

Anelwch am yr amgueddfa i roi tro ar saethyddiaeth a’n fersiwn llai ni o ‘onegar’, catapwlt Rhufeinig.

Dewch i Wledda! Llun 7 Mai, 11am-4pm

Cymrwch ran yn ein her chwaraeon! Pa mor gyflym allwch chi gwblhau’r cwrs rhwystr? Nodwch eich enw ar ein rhestr anrhydedd i gael cyfle i ennill gwobr.

Helfa Wyau Pasg Sul 8 Ebrill, 2pm-4pm Dilynwch y cliwiau i ddod o hyd i’r siocled!

Beth fyddai Rhufeiniwr yn ei weini mewn te parti? Dewch i ddarganfod mwy a blasu bwydydd Rhufeinig!

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk Ar agor: dydd Llun-dydd Sadwrn, 10am-5pm, dydd Sul 2pm-5pm Sut i ddod o hyd i ni: Dilynwch yr arwyddion brown â llun helmed oddi ar yr M4 o gyffordd 26 tua’r dwyrain a chyffordd 25 tua’r gorllewin i ganol tref Caerllion. Gallwch ddal bws o Gasnewydd. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233.

Arch-aeoleg! Hanes Coffr Caerllion Maw 27 Mawrth, 6pm (drysau’n agor am 6pm) Dr Mark Lewis yn archwilio’r dystiolaeth am yr arch gafodd ei darganfod ym 1995. Bydd yn ein harwain drwy’r broses wyddonol o ail-greu delwedd o’r person oedd yn yr arch. Tocynnau £3.50 gan gynnwys lluniaeth.

Yr Ardd Hynafol Sad 2 Mehefin, 2pm Mae’r Ardd Hynafol yn dilyn anterth a thranc tri gwareiddiad a’u gerddi: yr hen Aifft, yr Hen Roeg ac Ymerodraeth Rufain. Bydd Russell Bowes yn trafod dyluniad, planhigion a thechnegau garddwriaethol gan ddefnyddio tystiolaeth o safleoedd archaeolegol a ffotograffau modern o blanhigion. Tocynnau £3.50 gan gynnwys lluniaeth.

Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Ffoniwch (01633) 423134 cyn gwneud trefniadau arbennig.

Am ddim

2

Codir tâl

Teuluoedd

Oedolion

Archebu dros y ffôn

Ymarferol

Sgwrs

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (01633) 423134.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf 2012  

Digwyddiadau Mawrth – Mehefin 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you