Page 5

Homme Parem

JAANUAR 2014

5

tor Risto Raudkivi: „Piltlikult get juurde igal tööpäeval.“ Organiseerimistööga alustati soomlaste toel

“Ettevõtetes, kus seni ametiühinguid organiseerinud oleme, on nendega praeguseks liitunud kõigist töötajatest kolmandik kuni kaks kolmandikku.” Risto Raudkivi

23. detsembril jagasid ametiühinguorganisaatorid laoettevõtte

uid, mida need omavahelise solidaarsuse näitamiseks kandsid.

Balti Organiseerimisakadeemia (BOA) projekt sai alguse 2010. aastal Põhjamaade tööstussektori ametiühingute abiga. Selle idee oli koolitada Baltikumis välja kutselisi ametiühinguorganisaatoreid. Kui seni oli lähtutud loogikast, et ametiühingud on teenust pakkuvad organisatsioonid, siis uus kontseptsioon rõhub eelkõige töötajate ja ametiühinguliikmete aktiivsuse suurendamisele.

Organisaatoritena töötavad praegu: - Risto Raudkivi (juhtorganisaator) - Veiko Mölder (transport) - Monika Maljukov (tööstus) - Siim Aarmaa (tööstus) - Oksana Nikolajeva (kaubandus ja teenindus) - Natalja Kunitsõna (raudtee)

ka loogiline, et igas osakonnas on oma usaldusisik. Seejuures näitab praktika, et inimesed, kellel on tekkinud soov ametiühingut luua ja need, kes ametiühingut hiljem juhtima hakkavad, polegi enamusel juhtudest samad.

kolmandik kuni kaks kolmandikku. Inimestest, kellega organisaator on isikliku kontakti saanud, on liitunud kolm neljast. Lõplikku tulemust on raske ennustada seetõttu, et jutt käib ju alles möödunud aastal asutatud ametiühingutest.

Kuidas ametiühing ettevõttes tavaliselt välja kujuneb? Laias laastus leiab ettevõttest kohe liitujaid umbes 10%, veel 20% kardavad algul ja liituvad riburada pidi kolmenelja kuu jooksul. Veel kolmandik jääb ootama ja vaatama, mis edasi saab. Ja viimane kolmandik ei oskagi ametiühingust huvituda, sest pole sellest eriti midagi kuulnud. Ettevõtetes, kus seni ametiühinguid organiseerinud oleme, on nendega praeguseks liitunud kõigist töötajatest

Kas mingit rolli mängib ka liituja vanus? Reeglina mitte. Noorim liituja on olnud 18, vanimad aga juba pensionieas.

minutiga. Väga tihti on vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed tahtnud teada saada, mis siis nende töölepingus õieti kirjas on ja kas nad on ikka kohustatud ületunde tegema. Aga meenub ka näiteks juhus, kui üks laotöötaja kurtis, et peab tööle tulema enne tööpäeva algust ja oma töökoha tasuta lumest puhtaks lükkama, et saaks üldse oma tööd teha. Lõpuks hakkas tööandja talle ka selle eest siiski maksma, kuni see töö lumesahale anti.

Milliste isiklike muredega on töötajad uute ametiühingute poole pöördunud, mida on nende lahendamiseks tehtud? Ühes tööstusettevõttes pöördus töötaja ametiühingu poole, kuna puhkuseraha ei laekunud õigeaegselt. Peale usaldusisiku sekkumist lahenes asi 15

Mitmes ettevõttes praegu töö käib, kuhu on oodata järgmisi osakondi? Vähemalt viies ettevõttes on oodata osakonna loomist selle aasta jooksul. Üldse kaalume hetkel organiseerimistegevuse alustamist kokku paarikümnes ettevõttes. Suurimat murrangut ootame ise logistikas ja toiduainetetööstuses.

jaanuar 2014  

Homme Parem

Advertisement