Page 3

Homme Parem

JAANUAR 2014

utasid palgakokkuleppe

STREIGIKOOSOLEK: D-terminali juurde kokku tulnud streikijatele pidas kõne EMSA esimees Jüri Lember.

amisel üle SEPA-maksetele val, kuid eraisikute Eesti-siseseid makseid tehes teisendab pank need ise uuele kujule. Teisiti öeldes – uuel kujul kontonumbrit on soovitatav kasutada, aga ilmtingimata seda tegema ei pea, vähemalt mitte esimese aasta jooksul. Muretsema ei pea ka need eraisikud, kes on oma arvete tasumiseks teinud otse- või püsikorralduse - automaatne maksmine jätkub, muutub lihtsalt nende nimetus (edaspidi on need e-arve püsimaksed) ja vajalikud muudatused teevad üldjuhul pangad ise. Kõik Eesti suuremad ja olulisemad maksetesaajad (Eesti Energia, EMT jne.) on Swedbanki teatel end uue süsteemiga juba kohandanud. Uut teenust ei pruugi soovida kasutusele võtta pigem seni otsekorraldusega makseid saanud väikesed juriidilised isikud, näiteks osa korteriühistuid või huviringe. Kui arve saaja e-arve teenusele üle ei lähe, peavad inimesed edaspidi tasuma arveid muul moel, näiteks internetipangas. Siiski hindavad Swedbanki analüütikud, et peale 1. veebruari leiab neid kõige rohkem kahel juhul sajast.

Küll tähendab kontonumbrite vahetus muudatusi ettevõtetele – need tuleb ära muuta nii andmebaasides kui arvete ning blankettide peal ja internetilehel. Pangad võivad küll ka juriidilistele isikutele pakkuda esialgu vastavat teisendust, aga selle kohta tuleb infot küsida oma kodupangast. Maksete tegemiseks failivahetust kasutavatele ettevõtetele muutub kohustuslikuks ISO failiformaat, samuti on oluline teada, et peale 1. veebruari peab kontonumber ka maksekorralduse failis olema esitatud IBAN kujul ja alates veebruarist peab raamatupidaja internetipangas kõik maksed sisestama ükshaaval. Lisaks tuleb koostöös pangaga kontrollida, et kõik uuendused toimivad ja maksete tegemine töötab. Küll aga kaob 1. veebruarist 2014 Eesti Pangale piiriüleste maksete deklareerimise kohustus, mida kasutati statistika pidamiseks. Täpsemat infot kõigi muudatuste kohta leiab nii Eesti Panga, kõigi suuremate pankade kui ka ka Eesti Pangaliidu veebilehtedelt.

3

Müüdi Kloostrimetsas asuv EAKL kinnistu EAKL Tallinnas Kloostrimetsa teel asuv kinnistu (kunagine Kalevi motoklubi), millele otsiti ostjat juba seitse aastat, on tänaseks omanikku vahetanud ja ka raha selle eest EAKL arvele laekunud. Müügisummaks kujunes 560 000 eurot ja see oli kõrgeim pakkumine, mis kogu müügiperioodi vältel kinnistule tehtud (ka müügiprotsessis eksperdina osalenud Arco Vara hindas möödunud aastal selle võimalikuks müügihinnaks 470 000 eurot). EAKL volikogu kinnitas müügitehingu 19. detsembri koosolekul. Müügist saadud raha kulub EAKL uue keskuse välja arendamiseks Tallinnas Laulupeo tänaval. Selle projekteerimistöödega on arhitekt juba alustanud, reaalse ehitustegevuseni jõutakse esialgse plaani järgi juba suve lõpus.

Piret Räim läks pensionile 14. jaanuaril tähistati Kuressaares EAKL Saaremaa osakonnas pidulikult osakonna juhataja Piret Räime pensionile minekut. Piret oli olnud ametiühingutööl viimased kümme aastat. Saaremaa osakonna tööd hakatakse edaspidi juhtima Pärnust. Sarnaselt Tööinspektsioonile korraldataksegi ametiühingutööd edaspidi neljas regioonis, mille keskused on lisaks Pärnule Narvas, Tartus ja Tallinnas. Kuressaare ametiühingu kontor jääb siiski alles, selles jäävad koos käima usaldusisikud. “Mul on tore pere ja ma tahan täita vanaema rolli, sest lapselapsed ei ela paraku mitte Saaremaal,” rääkis Piret oma edasistest plaanidest. “Ma ei taha, et mul on kuklas pidevalt kiire-kiire.“ Meie väike Piret tegi tööd alati oma suure ja sooja südamega. Aitäh, Piret, tehtud töö eest!

jaanuar 2014  

Homme Parem

Advertisement