Page 1

SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 7

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 7

ISLAM DI ASIA TENGGARA

Teks m/s: 37 - 68


SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 7

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 7

ISI KANDUNGAN Teori Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara Cara-Cara Penyebaran Islam Di Asia Tenggara Pengaruh Islam Di Asia Tenggara

Teks m/s: 37 - 68


m/s 175 - 178


m/s 175 - 178

Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Smenanjung Tanah Arab

-Dikemukakan oleh John Crawford, disokong Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas -Bukti catatan China : orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton (300 M) -- pedagang Arab di China telah singgah di pelabuhan Selat Melaka serta menetap beberapa bulan (Menunggu perubahan angin monsun) lalu menyebarkan agama Islam -- prof Syed Muhamad naquib al-Attas : i. persamaan bahan penulisan/kesusasteraan Arab dengan yang terdapat di Asia Tenggara -Ii. Pengislaman raja oleh Syeikh

China

-- Canton : pusat perniagaan peniaga Arab sejak abad ke-19 menyebarkan Islam -- S.Q. Fatini : perpindahan beramai-ramai pedagang Islam Canton ke A. Tenggara -- penemuan Batu Bersurat Trengganiu di Kuala Berang, Terengganu -- persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina masjid di Nusantara -Di kemukakan oleh Emanual Gardinho Eradia dan S.Q Fatani

India

-

Dikemukakan oleh Snock Hurgronje (Belanda) -Hubungsan dagang antara India dengan Asia Tenggrta telah lama wujud -- Gujerat : pelabuhan penting semasa pemerintahan Alandin Khilji -- batu marmar pada batu nisanb perkuburan di Gerisik dan di Pasai adalah buatan India -- perkaitan rapat kebudayaan India dan Asia Tenggra.


Perdagangan

Keistimewaan Islam - Universal - Dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w

Peranan Mubaligh -Syeikh Ismail, Fakir Muhammad Pendakwah terawal di Asia Tenggara -Melaka : Syeikh Abdul aziz -Acheh : Hamzah al_Fansuri -Jawa : Wali Songo

Peranan Pusat Kebudayaan -Samudera-Pasai: pusat penterjemahan -Melaska; penghasilan buku -Sastera gaya Arab -- Acheh : karya puisi ,Bustanuds Salatin,

-Pedagang Arab, China,India berdagang dan berdakwah -Pedagang mempunyai semangat dakwah tinggi, berhemah, bersifat mahmudah

Cara-Cara Penyebaran Islam Di Asia Tenggara

m/s 178 - 185

Perkahwinan -Sahsiah – puteri Melaka dengan Raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi -Biasa - rakyat dengan pegagang

Pengislaman Raja dan golongan bangsawan -Pengislaman Megat Iskandar Syah diikuti pembesar, Keluarga diraja dan rakyat -Pengislaman Raja Malkikul Sallih

Kelahiran Kerajaan Islam -Perlak, Samudera,-Pasai, Melaka Acheh, Demak, Mataram, Sulu, dan Mindanao menjalankan Penyebaran Islam melalui Perluasan kuasa.


Pengaruh Islam di Asia Tenggara m/s 185 - 187

Institusi pemerintahan beraja Diubah kepada pemerintahan Berasasakan Islam Sultan – Ketua Negara Dibantu – mufti, kadi, khatib, Bilal, pemungut zakat, Penyelia baitukmal, Dan penjaga harta Wakaf.

Menggerakkan Semangat jihad Menentang Poenjajah barat

Hukum Kanun Melaka -Raja Melaka : khalifah Mukminin -(pemimpin orang Mukmin) -Dan Zilullah fil,Alam -(bayangan Allah di -Dalam alam)

Islam ; agama rasmi Di Melaka, Acheh, Brunei Sultan _ Khalifah Allah yang mesti Menunaikan amanah Allah -0 sultan yang berpegang Teguh : Sultan Malik Al-Zahir (Samudera – Pasai)

Politik Pemerintahan dan Pentadbiran

Unsur Islam diterap Pada nama negeri – Acheh Darus Salam Nama raja – Sultan Mansur Syah, Sultan Mahjmud Syah

Undang-undang syariah Di[erkenalkan untuk Kesejahteraan rakyat Dan negeri -me;laka _ Hukum Kanun Melaka --Acheh – Kanun Mahkota Acheh


Kesenian -Munculnya seni khat, seni bina, seni ukir -Seni khat pada batu nisan dan ukiran kayu -Pada bangunan masjid, surau, rumah -Seni bina : bentuk bangunan masjid, Kubah, minbar, mihrab dan menara azan

Cara hidup -Lahir cara hidup berorentasikan Islam – Cara berpakaian -Sistem sosial berubah kepada konsep Persaudaraan dan persamaan taraf -Nilai akhlak Islam menjadi panduan hidup -- sikap tolong menolong, hormat-menghormati Dan bekerjasama diamalkan dalam Masyarakat.

Sosial

Sistem Pendidkan -Tertanam sikap pentingkan ilmu – Muncul pusat pendidikan -Perlak – pomdok?dayah (dayah Bukit Ce Breek) -- Pattani : Acheh, Jawa : pondok -- Acheh : lebih sistematik – 3 -\peringkat (rendah, menengah Pengajian tinggi) -Pendidikan Islam meluas ke Pulau Jawa, -Pattani, Riau, Filipina, Tanah Melayu

Bahasa dan Kesusteraan -Wujud tulisan JAWI -Melalui tulisan Jawi, istilah bahasa Arab Digunakan dalam bahasa Melayu -Lahir sasterawan tempatan : Tun Sri Lanang, Syamsudin al-Sumaterani, Abdul Rauf Singkel -Bahasa Melayu berkembang menjadi lingua-franca Dengan kedatangan Islam


Pengaruh Islam dalam Ekonomi

Tertubuhnya baitulmal di Acheh Oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam – perbendaharaan Negara dari hasil zakat dan sedekah

-Menggalakkan umat rajin bekerja -Melarang perbuatan mengemis -Menggalakkan umat berdagang -Mengamalkan unsur hallal dalam urusniaga - hindari riba, penindasan dan penipuan

-Menggalakkan nilai jimat cermat dan berunsur ersungguh-sungguh di terap dalam masyarakat.

Bab 7 (ISLAM DI ASIA TENGGARA)  
Bab 7 (ISLAM DI ASIA TENGGARA)  
Advertisement