Page 1

SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 2

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Teks m/s: 141 - 170


SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 2

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 6

ISI KANDUNGAN Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah Pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah Sumbangan Pertembungan Tamadun Teks m/s: 141 - 170


Teks m/s: 142 - 143


KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN

KONSEP Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab Pemerintahan dan pentadbiran

TUGAS SYARAT Lel;aki yang merdeka Beragama Islam Memiliki pengetahuan Islam Mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hukum Allah Adil Akhlak yang baik

CARA PEMILIHAN Masyuwarah atau syura Cadangan satu nama Pemilihan daripada bewberapa orang calon Pencalonan oleh sekumpulan masyarakat

Ketua agama Memlihara kedaulatan agama Tadbir negara ikut syariah Memastiakan kelicinan negara Pertahan negara dari ancaman musuh Menjaga kebajikan rakyat Menjaga dan meneruskan ajaran Allah Kekalkan perpaduan ummah Mantapkan perundangan Islam Urus kewangan, perbendaharaan, dan baitulmal Pungut kharaj, jizyah zakat

Teks m/s: 142 - 143


Ms 144 - 145

Memperkenalkan undang-undang tanah

Hak yang sama kepada golongan mawali

Membayar gaji tentera

Kumpul tulisan Al-Quran Membahagikan tanah Arab kepada sepuluh wilayah

Sumbangan khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Mengatasi masalah perpecahan

Mempertahankan Madinah dari ancaman Rom dan Parsi

Memerangi dan menghapuskan golongan Ar- Riddah


m/s 146-147

Perkenal dasar Pentadbiran dan Perlantikan pegawai

Menubuhkan majlis syura

Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab

Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah

Membina terusan dan tali air untuk menambah hasil pertanian

Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah

Memperkenalkan kalendar Islam

Jabatan kehakiman dipisahkan dari jabatan lain

Menggalakkan rakyat meneroka tanah

Menyusun semula tentera

Membayar gaji kepada tentera dan pakaian seragam

Membina markas tentera di sempadan dan bandar-bandar utama

Mendirikan baitulmal

Mengembangkan ajaran al-Quran

Melantik wali/gabenor sebagai ketua pentadbir awam

Mempelbagaikan cukai

Memperkenalkan sistem pentadbiran tanah

Menubuhkan jabatan tentera, polis, percukaian dan perbendaharaan negara

Setiap jabatan diketuai oleh khatib


Ms 147-148

Memperkukuhkan pertahanan dengan membina angkatan tentera laut

Meluaskan wilayah Islam

Menyelaraskan bacaan al-Quran yang dikenali sebagai ‘musyhaf uthmani’

Sumbangan Khalifah Uthman Affan Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat untuk pengembara

Mengekalkan bayaran jizyah Mempertingkatkan ekonomi dengan mengukuhkan peranan baitulmal


Ms 148

Membina markas tentera di Parsi Perang Tabuk

Mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara

Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib

Menghentikan perang saudara

Mengikut perjanjian dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizyah


Ms 150-159

Kerajaan Bani Umaiyah Pembentukan Tahap 1 - Keturunan daripada Bani Umaiyah - Diasaskan oleh Muawiyah B. Abu Sufyan - Dari tahun 661M-750M - Berpusat di Damsyik - Menggunakan gelaran khalifah Tahap 2 - Diasaskan oleh Abd Rahman al-Dakhil (Abdul Rahman I) - Berpusat di Cordova dan ibukotanya Andalusia - Dari tahun 756M-1031M - Menggunakan gelaran Amir

Kerajaan Bani Abbasiah -Diasaskan pada 750M - Sempena nama al-Abbas iaitu bapa saudara Nabi Muhammad - Pemerintahan monarki - Pusat pemerintahan di Damsyik

Kerajaan Turki Uthmaniyah - Berasal daripada nama Uthman Uthugrul bin Sulaiman Shah dari suku Qayi - Uthman menjadi amir/gabenor Saljuk - Uthman menakluki kawasan Anatolia dan menjadikan bandar Bursa sebagai ibu negeri


SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH TAHAP 1

Teks m/s: 151 - 152

POLITIK

PENTADBIRAN

SOSIAL

Pelantikan khalifah Sistem wazirah Urusetia Surat menyurat Cukai, tentera, polis, hakim

Jabatan Cukai Jabatan Surat-Menyurat Jabatan Urusan Am Jabatan Urusan Cop Mohor Pemerintah

• Basrah - pusat pengajaran & penyebaran ilmu • Taraf kesihatan diberi keutamaan

KESIHATAN

PERUNDANGAN

• Hospital pertama dibina di Damsyik • Ditubuhkan Hospital Kusta

• Konsep ijtihad • Konsep sunah & ijmak

KETENTERAAN

• Menubuhkan Diwanul Jundi


Teks m/s: 153 - 154

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH TAHAP 2 EKONOMI

• Menubuhkan baitulmal • Memperoleh sumber pendapatan dari: • kharaj, jizyah, zakat, usyur & ghanimah • Cordova - pusat kegiatan ekonomi & perdagangan • Perusahaan pembuatan barangan tembikar • Kegiatan memproses kulit & membuat senjata • Kemajuan sistem pengairan • Penyelidikan benih pertanian

SOSIAL

• Pembinaan pusat pengajian di Cordova - 17 buah • Perpustakaan - 70 buah • Pusat penterjemahan • Pusat kegemilangan ilmu • Kegemilangan seni bina Islam - Masjid Cordova


Ms 156 - 157

Penulisan -Catat -Kumpul -karang

Pusat intelektual dan Penyebaran ilmu Baitul Hikmah (penterjemahan)

Kerajaan Bani Abbasiyah

Kerajaan Bani Turki Uthmaniyah Sosial Sistem yang menggalakkan Perkembangan individu

Ekonomi Menguasai jalan laut

Memperkenalkan sistem Perundangan – nyawa, harta benda, kehormatan

Pentadbiran Jawatan kadi dan mufti


Ms 156

Penentangan dari orang Islam Bukan keturunan Arab (Mawali) eka p me r angga Meng telah sikan rimina didisk

T ke idak ran s a ena me me r n g h jaw nd eka at i a a t dia tan pat idak lay ngg yan a a g m e k ol p rek eh a

Sebab

Dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi daripada kadar yang dkenakan kepada orang Islam

an tang n e Pen ah dan Syi ij war a h k

Kejatuhan Bani Umaiyah

ifah h al a n k a Par gabaik ab w n me ungja g g tan


Ms 158

Kejatuhan Bani Abbasiyah

Kemunculan kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki


Ms 162 - 163

Ketenteraan -semangat ghazi -senjata moden -tentera berkuda -kumpulan infantri -janissari

Diplomasi dan toleransi Faktor penyebaran Islam ke Eropah

Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan Sosial -Kecemerlangan individu bukan keturunan

Politik di Eropah -Pertelingkahan dan peperangan antara kerajaan kecil -Kejatuhan kerajaan Byzantine -Institusi gereja hancur


Ms 164

Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di Dunia

Cara Pertembungan

Perdagangan dan perniagaan

Hubungan diplomatik

Penaklukan dan ketenteraan

Kebudayaan

intelektual


Ms 165 - 168

Penterjemahan hasil karya Greek

Keselamatan laluan perdagangan

Akidah Islam Mengamalkan kerajaan pusat yang kuat

Kawasan ekonomi Islam berkembang

Pengaruh urbanisasi dan organisasi sosial

Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat

Gologngan mudejar

Kesan Pertembungan

Perundangan berdasarkan al-Quran dan hadis

Persamaan amalan politik dalam dunia Islam

Bahan penulisan disimpan dan dikaji oleh orang Islam

Perluasan kawasan penyebaran Islam

Baitul Hikmah

Kurikulum (agama, sains, matematik, teknologi)

Islam bersifat sarwajagat

Menghasilkan budaya ilmuan

Pertukaran pendapat

Bab 6 (PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA)