Skjelnan

Page 1

1


Det er utrolig hvor mye som kan forandre seg på et lite kvarter. Fra å stå midt i Tromsøs vibrerende sentrum kan man befinne seg på naturskjønne Skjelnan. Pusterom, nærhet til havet, enestående solforhold og fantastiske friluftsmuligheter er en liten kjøretur unna Nord-Norges hovedstad.

INNHOLD

Menneskene som har vokst opp i området rundt Skjelnan kan fortelle om en idyllisk barndom omringet av majestetisk nordnorsk natur. Hvor det virket som solen aldri gikk ned. Og mens Ishavsbyen og tilhørende bydeler har vokst i akselererende tempo, har perlen Skjelnan stått i ro. Roen skal bevares, men nå er det på tide å vende tilbake og la seg omfavne av de vakre omgivelsene. Det er på tide å finne nærheten til naturen, som du nå kan finne rett utenfor døren din.

2

Hustypene

6 - 19

Beliggenhet

20 - 25

Området rundt

26 - 29

Tilleggsvalg Norema

32 - 35

Uteromsplan

36 - 39

Leveransebeskrivelse

40 - 45

A-Å

46 - 55

Finansiering - DNB nybygglånet

56

Budskjema

57

3


SKJELNAN BOLIG – ET HELT NYTT BOLIGFELT I TROMSØ Skjelnan Bolig AS er nå i gang med salget i det som kommer til å bli en helt ny, topp moderne bydel. Boligfeltet ligger ca. 13 minutter med bil fra Tromsø sentrum, og er en forlengelse av Kroken. Et mangfold av turmuligheter like utenfor døra, så vel som et innholdsrikt nærområde som dekker alle behov i en travel hverdag. Dette er solens- og utsiktens rike! Utvilsomt et sted å puste ut, samles og vokse opp! Er du tidlig ute, får hver kjøper mulighet til å gjøre tilpasninger etter eget behov. Enkelte av eneboligene kan leveres med mulighet for utleiedel. Vi ser frem til å høre fra deg, og oppfordrer alle som er interessert i å ta kontakt med eiendomsmegler Katharina eller Marita for mer inngående informasjon.

4

5


HUSTYPENE

6

7


HUSTYPE A

Oppv.

Koketopp

Kjøl

Bod

1. ETASJE

3,5 m2

Bod

3,7 m2

Bad (alt.)

Soverom

4,2 m2

10,8 m2

Gang 3,4 m2

Stue

56,8 m2

KOMMER FOR SALG

Bad / Vaskerom

Soverom

Veranda

6,3 m2

8,4 m2

26,8 m2

Hall

17,1 m2

Parkering

Sov

24,1 m2

8,3 m2

1:100

WC

1,6 m2

Fasade Vest

1:100

3,9 m2

9,9 m2

7,1 m2

1:100

Teknisk

Bod

Sov

Fasade Øst

3. Etasje

1:100

2. etasje

1:100

1. etasje REV

Beskrivelse

Lokaliseringsfigur: Oppv.

Koketopp

Dato

Bod

3,5 m2

3,7 m2

2. SkDato jelnSaks. an B o l i g f el t - H U S A KS

Tittel:

Bearbeidingsfase ny hustype A Beskrivelse

A

REV

Bad (alt.) 4,2 m2 N

Lokaliseringsfigur:

Soverom 10,8 m2

18.10.19

pa

ETASJE

Tiltakshaver:

18.10.19

ms

3,4 m2 Tiltakshaver:

pa

Dato Saks. KS Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

Prosjektnummer

Tlf: 776 08 110

Skjelnan Utbygging AS

Postboks 2502, 9266 Tromsø Salgstegninger

Mål

E-post: kjell.nilsen@ntentreprenor.no

Tittel:

Tegning

Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no Skjelnan Utbygging AS Postboks 2502, 9266 Tromsø www.arkitektamundsen.no 6,3

8,4 m2

26,8 m2

776 06 970

m2

18.35

Prosjektnummer

17,1 m2

1:100

Mål

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no www.arkitektamundsen.no

Fasade Nord og Vest Hus A

1:100 Fasade Vest 1:100 Fasade Sør

Dato 10.05.2022 15.10.2020 Rev.

E-post: kjell.nilsen@ntentreprenor.no

Hall Bearbeidingsfase Tegning

A3

Tlf: 776 08 110 Bad / Vaskerom

Tiltakshaver:

Soverom

Veranda

18.35

A71-101

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

56,8 m2

1:100

Tegn.nr.

Skjelnan BoligfPlaner elt

Stue

776 06 970

Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no

S k j el n a n B N oligfelt

Gang

915 47 400

Skjelnan Utbygging AS

Strandvegen 90, 9007 Tromsø

Bearbeidingsfase ny hustype A Beskrivelse

A

REV

ms

Lokaliseringsfigur: Tittel:

Fasade Nord

KS

Kjøl

Bod

1:100

Saks.

N

Dato

776 18.10.2019 06 970

Tegn.nr.

Rev.

SovA

A40-1

8,3 m2

18.35

Prosjektnummer

Bearbeidingsfase

Sov

Mål

7,1 m2

Tegning

1:100

Fasade Sør og Øst Hus A

Bod

Dato 18.10.2019 Rev.

Tegn.nr.

9,9 m2

A

A40-2

WC

1,6 m2

1:100

3. Etasje

1:100

2. etasje

1:100 Bearbeidingsfase ny hustype A Beskrivelse

A

REV

18.10.19

ms

pa

Dato

Saks.

KS

1. etasj

Lokaliseringsfigur:

N Oppv.

Koketopp

Tittel:

Kjøl

Bod

3. ETASJE

Sk3,7jemlnan Boligfelt

Tiltakshaver:

2

Tlf: 776 08 110

Skjelnan Utbygging AS

Soverom

Postboks 2502, 9266 Tromsø

10,8 m2

E-post: kjell.nilsen@ntentreprenor.no

1:100

Fasade Nord

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

776 06 970

Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no www.arkitektamundsen.no

Gang Prosjektnummer

Bearbeidingsfase

BRA: 184 M2

Stue

Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Fasade Nord og Vest Hus A

A40-1

3,4 m2

18.35 Dato 18.10.2019 Rev.

A

56,8 m2

Soverom

Veranda

Kjeller: 13 m2

8,4 m2

26,8 m2

1. etg: 75,4 m2 2. etg: 61,6 m2

P-ROM: 124 M2 1. etg: 71,4 m2 2. etg: 56,1 m2 1:100

1:100

Fasade Øst

3. Etasje

Bod på 4,5m2 i 1. etg kan leveres som bad

1:100

2. etasje

som et tilleggsvalg.

8

9 A

Bearbeidingsfase ny hustype A

18.10.19

ms

pa


10,4 m2

4,1 m2

ID-1 9 x 21

26 x 21

11,3 m2

4,2 m2

V-5

Fasade Nord

Sov

11,0 m2

DW

HUSTYPE B

WC

Bh. 1 000 23 x 14

12,5 m2

1:100

ID-1 9 x 21

Kjøkken

Veranda

1:100

Fasade Nord

Bh. 1 000

Bh. 1 300

Bh. 700

6x6 V-2

18 x 15 V-1

Snitt B

23 x 6 V-4

Fasade Nord

2 023

3,3 m2

V-3 7 x 15 Bh. 700

SD-1 10 x 21

Bh. 1 500

Fasade Vest

Bod

9 x 21

1,9 m2

Arbeidsrom

2

7,5 m

2

9 x 21 ID-1

Bh. 590

V-1 18 x 15

10,9 m

Sov

9 x 21 ID-1

Hall

10,3 m2

ID-1 9 x 21

10 x 21 YD-2

ID-1 9 x 21

Kjellerstue

7,5 m2

11,4 m2

4,3 m2

Bh. 590

Bad

5,5 m2

9 x 21 ID-1

V-1 18 x 15

Snitt A

Bad / Vaskerom

Bod / Tek.

13,5 m2

REV

Beskrivelse

Dato

Saks.

245

6 645

9 x 21 ID-1

Utebod

Snitt A

7 241

ID-1 9 x 21

17,1 m2

5 145

Fasade Vest

Sov/stue

ID-1 9 x 21

Fasade Vest

SOLGT

1:100

Entre 311

V-2 6x6

BRA: 91,1 m2 P-rom: 83,3 m2

1:100

1. ETASJE

2 448

16 x 21 YD-1

Plan 1

18 x 15 V-1

TVstue

Trapp

29,1 m2

Bh. 700

V-6 32 x 20

Bh. 400

Stue

KS

Lokaliseringsfigur:

1 984

4 339

N

345

12 123

Snitt B

Tittel:

245

Fasade SørREV Skjelnan BoligBeskrivelse felt Lokaliseringsfigur:

Tiltakshaver:

Dato

Skjelnan Utbygging AS

Saks.

KS

776 08 110

N

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

Merknad: Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 Typetegning for hustype B. Henviser til tegning A10-03 Utomhusplan BFS6 og A30-05 Snitt felt BFS6 for nøyaktig plassering ogTittel: tilpassing til terreng

776 06 970

pa@arkitektamundsen.no

T i t te l :

Skjelnan Boligfelt

S t a tu s :

Konkurranse

Ti ta ksha ver: Skjelnan Utbygging AS Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø 776 08 110

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 Tlf: 776 06 970 pa@arkitektamundsen.no

egnn er: BM SkjelnTa oåll: igfelPtrosjektnr.

Tegning:

MS/LG

Plan Hustype Bearbeidingsfase Tiltakshaver:B Tegning

Fasade Nord og Vest -

18.35

1:100

Prosjektnummer

Rev.

O r i e n t e r in g

:

18.35

Mål AS Skjelnan Utbygging K o n t r o l l : D a to : Teg1:100 n.nr. Postboks 2502 Langnes, Tegn.nr.9266 Tromsø PA 28.11.2019 A20-01 A40-01 Hustype B

N776 08 110

Dato 05.11.2019 Rev.

.

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

776 06 970

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Fasade Sør

Plan 2 Fasade Nord og Vest - Hustype B

A40-01

Dato 05.11.2019 Rev.

.

Fasade Sør V-7 23 x 20

V-8 23 x 20

V-9 15 x 9

V-1 18 x 15

Bh. 400

Bh. 400

Bh. 1 500

Bh. 700

Bh. 400

V-6 32 x 20

BRA: 77,0 m2

Stue

TVstue

Trapp

29,1 m2

10,4 m2

4,1 m2

ID-1 9 x 21

26 x 21

11,3 m2

WC

4,2 m2

V-5

Bh. 1 000 23 x 14

12,5 m2

DW

Fasade Øst

Bh. 700

6x6 V-2

18 x 15 V-1

Fasade Øst

1. etg: 175,6 m2

REV

Beskrivelse

Dato

Saks.

KS

Lokaliseringsfigur:

N

2. etg: 77 m2

P-ROM: 158,8 M2

Mur med stående kledning

S k j el n a n B o l i g f e l t

Tiltakshaver:

Skjelnan Utbygging AS

REV

Beskrivelse

776 08 110

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

Lokaliseringsfigur:

1. etg: 83,3 m2

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

N

776 06 970

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Fasade Nord Tittel: 1:100 Prosjektnummer

Bearbeidingsfase

Plan 1

Tegning

18.35

Mål

Tegn.nr.

Fasade Sør og Øst - Hustype B Mur med stående kledning

A40-02

Dato

Saks.

KS

2 448

Dato 05.11.2019 Rev.

Sk. jelnan Boligfelt

Skjelnan Utbygging AS 16 x 21 YD-1

Tiltakshaver:

776 08 110

2 023

Tittel:

2.etg: 75,5 m2

Bh. 1 300

23 x 6 V-4

Snitt B

1:100

Sov

11,0 m2

Bh. 1 000

BRA: 175,6 M2

ID-1 9 x 21

Kjøkken

Veranda

1:100

18 x 15 V-1

1:100

1:100

Mål Tegn.nr.

2. ETASJE

18.35

Prosjektnummer

Bearbeidingsfase Tegning

Bh. 700

1:100

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

Entre

V-2 6x6 Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

BRA: 91,1 m2 P-rom: 83,3 m2

776 06 970

Postboks 101 Tromsø 9251 SD-1 Bh. 1 500 pa@arkitektamundsen.no 10 x 21

V-3 7 x 15

311

3,3 m2

Bh. 700

18.35

Sov/stue Bearbeidingsfase Arbeidsrom 2 2 9 x 21

Bh. 590

V-1 18 x 15

10,9 m

Mål

7,5 m

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Fasade Sør og Øst - Hustype B

A40-02

9 x 21 ID-1

Hall

9 x 21 ID-1

2

Utebod

ID-1 9 x 21

Dato 05.11.2019 Rev.

.

Sov

10,3 m2

7 241

9 x 21 ID-1

10 x 21 YD-2

6 645

ID-1 9 x 21

17,1 m

5 145

10

1,9 m2 Prosjektnummer

ID-1 9 x 21

Fasade Vest

Bod

ID-1 9 x 21

11


Kotehøyde varierer, se tegning A30-02 Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

HUSTYPE C

Royalbehandlet trepanel

7 014

Royalbehandlet trepanel

7 014

E-6

E-9

Fasade Vest Fasade Vest

Fasade Vest

Fasade Vest

12 692

Sov

Sov

11,8 m2

Utebod 4,7 m2

Sov

9,2 m2

4 093

Gang/Trapperom

Kjøkken

12,8 m2

Snitt B

Lokaliseringsfigur:

N

11,3 m2

DW

BRA: 62,0 m2

BRA: 70,4 m2 2 P-rom: 776 08 55,2 110 m

Fasade Øst

Skjelnan Utbyggin AS

Tiltakshaver:

Postboks 2502 Langnes, Prosje9266 ktereTromsø nde: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Fasade Nord

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

776 06 970

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Mål

Tegn ing :

Tegning

Plan Hustype C

Fasade Nord og Vest - Hustype C

Tegner: MS/LG

Kontroll: PA

4 155

P r o s j e k tn r . :

Tegn.nr.

Vest 18.35

Da to : 28.11.2019

A40-1

Rev.

.

Tegn. n r.

8 537

32 x

V-3

Bh. 0

14 x 21 V-7

8,5 m2

Bh.

2. ETASJE

21

400

Utebod

V-6 20 x 21

5,0 m2

YD-4 9 x 21

.

A40-1

Dato 03.07.2019 Rev.

O r i e n t e r in g

A20-1

Veranda

28 x 21 YD-2

1:100

Bh. 400

Fasade Sør

4 093

5 938

Mål : 1:100 Fasade

N

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø 776 08 110

18.35 C Fasade Nord og Vest - Hustype

Bearbeidingsfase

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 Tlf: 776 06 970 pa@arkitektamundsen.no

Dato 03.07.2019 Rev.

Tegn.nr. Prosjektnummer

3 179

Skjelnan Boligfelt

Kotehøyde varierer, S t a tu s : se tegning A30-02 Rammetillatelse

Ti ta ksha ver: Skjelnan Utbygging AS

1:100

Mål

Tegning

1 669

Ti tt el :

18.35

Prosjektnummer

Bearbeidingsfase

Merknad: Typetegninger for hus C. Tilpasning til eksisterende terreng er angitt på tegning A30-02

776 06 970

Lokaliseringsfigur:

Stue

Fasade Sør

Plan 1

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

10 693

P-rom: 56,6 m2

776 08 110

Skjelnan Utbyggin AS

Tiltakshaver:

Fasade Nord

Fasade Øst

Plan 2

S k j el n a n B o l i g f e l t Snitt A

Pusset mur

S k j el n a n B o l i g f e l t

Tittel:

Snitt A

Fasade Øst

2

Merknad: Typetegninger forTittel: hus C. Tilpasning til eksisterende terreng er vist på tegning A30-02 7 403

Gjesteparkering

5 966

11 670

Pusset mur

6,8 m Typetegninger for hus C. Tilpasning til eksisterende terreng 6,6 m er vist på tegning A30-02 N 2

5 966

V-5 22 x 6

7 545

Bad

Merknad: Vaskerom / Bod

Lokaliseringsfigur:

V-4 15 x 6

7,0 m2

Bh. 1 000

18 x 21 YD-1

Entre

8 105

2,3 m2

V-2 7 x 12

Bod

Royalbehandlet trepanel

Bh. 1 000

Kotehøyde varierer,Stue 2 33,2 m se tegning A30-02

610

12,5 m2

Fasade Nord

Fasade Sør

9 x 21 YD-4

1. ETASJE

15

V-1

400

Bh. 1 000

Fasade Nord

18 x

8 197

Snitt B

9x YD-321

Bh.

Bh. 400

5,0 m2

8 95 2

15

21

10 693

Bh. 0

14 x 21 V-7

Bh.

Kotehøyde varierer, Kotehøyde varierer, se tegning A30-02 se tegning A30-02

Utebod

5 945

4 082

3 166

V-3

28 x 21 YD-2

Royalbehandlet trepanel

4 082

32 x

8,5 m2

YD-4 9 x 21

Royalbehandlet trepanel

V-1

Bh. 610

Fasade Nord

3 179 1 669

Fasade Sør

SOLGT

18 x

Veranda

8 137 8 137

8 537

12 692

V-6 20 x 21

4 155

N

33,2 m2

Merknad: Typetegninger for hus C. Tilpasning til eksisterende terreng er vist på tegning A30-02

E-9

8 197

5 945

Snitt B

Tittel:

Snitt B

S k j el n a n B o l i g f e l t Kjøkken

Pusset mur

DW

Entre 7,0 m2

776 08 110

Skjelnan Utbyggin AS

Tiltakshaver:

000 Bh. 1Postboks

V-4 15 x 6

10 792

Bh. 1 000

18 x 21 YD-1

11,3 m2

2502 Langnes, 9266 Tromsø

V-5 22 x 6

Gjesteparkering

7 545 Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

Fasade Sør

BRA: 132,4 M2

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

Tegning

Snitt A

Bearbeidingsfase

Plan 2

P-rom: 56,6 m2

Prosjektnummer Mål

1:100

Tegn.nr.

Fasade Sør og Øst - Hustype C

2. etg: 62 m2

A40-2

18.35 Dato 03.07.2019 Rev.

.

4 093

Royalbehandlet trepanel

3 166

P-ROM: 111,8 M2

BRA: 62,0 m2

Fasade Øst

1. etg: 70,4 m2

1.etg: 56,6 m2

776 06 970

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Merknad: Typetegninger for hus C. Tilpasning til eksisterende terreng er angitt på tegning A30-02 Ti tt el :

Skjelnan Boligfelt

S t a tu s :

2.etg: 55,2 m2

Rammetillatelse

Ti ta ksha ver: Skjelnan Utbygging AS Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø 776 08 110

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 Tlf: 776 06 970 pa@arkitektamundsen.no

Tegn ing :

Plan Hustype C

11 670

Fasade Øst

12

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

13

P


E-14 Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

E-14 6 719

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

HUSTYPE D

6 719

Mur med stående royalbehandlet trepanel

Snitt A

3 766

Fasade Øst

8 940

3 700

12 690

9 031

Fasade Nord

DW

245

245

345

1. ETASJE

Snitt A

Fasade Øst

med stående FasadeMur Nord royalbehandlet trepanel

Innkjørsel/carport underlag utføres med grus

12 690

F

Bod / walk in closet 5,1 m2

Kjøkken

SOLGT

245

3 011

Tittel:

345

5 754

Tiltakshaver:

345

7 207

4 Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

12 706 N

311

776 08 110245

598

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Tegning

18.35

Tiltakshaver:

Skjelnan Utbygging AS

Fasade Øst

A40-1

Tegner: MS/LG

Mål : 1:100

Kontroll: PA

9251 Dato: PostboksTe101 gn.nTromsø r. 28.11.2019 pa@arkitektamundsen.no

P r o s j e k tn r . :

18.35 Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

Plan Hustype D 3 766

8 940

Dato 03.07.2019 776 08 110 Rev.

Tegn.nr.

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

Fasade Nord og Vest Hustype D

Tegn ing :

1:100

Mål

2. . ETASJE 776 06 970

A20-1

18.35

345

Prosjektnummer DW

F

Kjøkken 16,9 m2

Rev.

O r i e n t e r in g

N

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101 Tromsø 9251 Tlf: 776 06 970 pa@arkitektamundsen.no

2

Prosjektnummer

Rammetillatelse

6 719 6 719

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø 776 08 110

SFasade kjelnVest an BoligP-rom: felt 75,5 m

Snitt A

Ti ta ksha ver: Skjelnan Utbygging AS

BRA: 80,9 m2

Tittel:

Rammetillatelse

Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Fasade Nord og Vest Hustype D

A40-1

245

Plan 1

BRA: 72,2 m2 P-rom: 65,0 m2

12 695

Rammetillatelse

Skjelnan Utbygging 311 AS

Lokaliseringsfigur:

Merknad: Typetegning for hustype D. Henviser til tegning A10-03 Utomhusplan BFS6 og A30-05 Snitt felt BFS6 for nøyaktig plassering og tilpassing til terreng

S t a tu s :

E-15 E-15

S k j el n a n B o l i g f e l t

Innkjørsel/carport underlag utføres med grus

6 719

345

Fasade Vest

12 690

Fasade Vest

N 2

Merknad: Typetegninger for hus D. Tilpasning til eksisterende terreng 776 06 970 rostegning jekterende:A30-02 Arkitektkontoret Amundsen as er vist Ppå

12 690

Skjelnan Boligfelt

Sov

13,9 m Merknad: Typetegninger for hus D. Tilpasning til eksisterende terreng er vist på tegning A30-02

10,8 m2

11,4 m2

7 863 12 695

Ti tt el :

11,7 m2

Lokaliseringsfigur:

Veranda

Plan 2

Snitt B

Sov / Stue

4,1 m2

2 666

Royalbehandlet trepanel

Sov

Fasade Vest

Bad

5,6 m2

3 448

11 988

Bad / Vaskerom

13,1 m2

Fasade Sør

3,4 m2

Trapp

6,0 m2

345

Toalett

Snitt B

Bod

6,7 m2

4 070

6 719

Entre

11,7 m2

5 754

31,7 m2

Soverom

Fasade Sør

Stue

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

Fasade Nord

Royalbehandlet trepanel

12 000

Fasade Nord

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

5 318

5 609

16,9 m2

Dato 03.07.2019 Rev.

. 5 609

Royalbehandlet trepanel

Fasade Sør

Snitt B

Bod

6,7 m2

31,7 m2

11 988

Entre

Stue

6,0 m2

4 070

Fasade Sør

12 000

Fasade Nord

Pusset mur

Fasade Nord

Pusset mur Royalbehandlet trepanel

Fasade Sør

Toalett

3 011

3,4 m2

BRA: 153,2 M2

Plan 2

3 919 3 919

2 954 2 954

1.etg: 75,5 m2

Merknad: Typetegning for hustype D. Henviser til tegning A10-03 Utomhusplan BFS6 og A30-05 Snitt felt BFS6 for nøyaktig plassering og tilpassing til terreng

Royalbehandlet trepanel

Royalbehandlet trepanel

Lokaliseringsfigur:

Ti tt el :

Skjelnan Boligfelt Rammetillatelse

Prosjekterende:

Ti ta ksha ver: Skjelnan Utbygging AS

Merknad: Typetegninger for hus D. Tilpasning til eksisterende terreng er vist på tegning A30-02

S k j el n a n B o l i g f e l t

Tittel: Tiltakshaver:

Fasade Øst

Tegn ing :

Arkitektkontoret Amundsen as N 9251 Postboks 101 Tromsø Plan Hustype D Tlf: 776 06 970 pa@arkitektamundsen.no Merknad: Typetegninger for hus D. Tilpasning til eksisterende terreng er vist på tegning A30-02 N

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø 776 08 110 Lokaliseringsfigur:

Tittel:

12 706

Plan 1

BRA: 72,2 m2 P-rom: 65,0 m2

Fasade Vest

S t a tu s :

2.etg: 65 m2

3

7 863

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

2.etg: 72,2 m2

P-ROM: 140,5 M2

11,4 m2

Kotehøyde varierer, se tegning A30-02

1.etg: 80,9 m2

345

345

Veranda

Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

12 706

Tiltakshaver:

Fasade Øst

776 08 110 776 06 970

Skjelnan Utbygging AS Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Prosjekterende: Arkitektkontoret Amundsen as

Rammetillatelse

Postboks 101 Tromsø 9251 pa@arkitektamundsen.no

Prosjektnummer Mål Tegn.nr.

Fasade Sør og Øst Hustype D

Prosjektnummer A40-2 Mål

776 06 970

18.35

1:100

Tegning

Rammetillatelse

14

776 08 110

Skjelnan Utbygging AS

S k j el n a n B o l i g f e l t

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Fasade Sør og Øst Hustype D

A40-2

Dato 03.07.2019 Rev.

18.35

.

Dato 03.07.2019 Rev.

.

15


Snitt 2

E-1 12 Snitt

FOR SALG HOS DNB

14/367

Snitt

11

Snitt 3

14/366

Snitt 5

86

Snitt 10

SOLGT

9 Snitt

84

82

6 13 63

5 996

12 000

5 996 6 661

72 89

6 323

7 502 50 0 1

Snitt 1

12 000

12 000

A

3.04 12 Snitt

1 500

0 1 00

Snitt 4

1 598

11

1 000 4 843

2 972

4 155

5 376

5 004

4 155

11 201

11 201

A: 244,8 m2

12 652

A: 382,1 m2

1 500

3 534

A: 227,8 m2

10 522

10 522

6 980

916

7 852

D 3.09

F 3.10

7 046

F 3.11

A: 256,0 m2 6 988

SKJELNANSVINGEN

c+16.35

4 844 7 989

1 050

1 050

A: 533,3 m2

4 050

5 629

3 010

1 050

A: 519,7 m2

bærbusker

900

4 844

7 864

frukttre

A: 545,9 m

Støyskjerm h: 1.5 m over planert terreng

Snitt 5

gress

grus til sekundærinngang

c+15.8

7 988

hekk

D 2.09

1 500

7 863

2

frukttre

12 690

5 629

3 010

4 844

c+16.25

7 863

A: 548,5 m

6 650

6 656

4 050

12 690

1 500

46

SOLGT

916

1 050

2

bærbusker

900

5 630

5 630 7 988

c+18.7

900

BFS t l e F

4 844

12 756

gress

900

Snitt 3

Snitt 4

Snitt 2

Snitt 1

Fasade BFS2

Tittel:

Skjelnan Boligfelt

N

frukttre

8 015

1 500

2.08

900

c+16.6

A: 584,5 m2

D

2.07

s gere i l d i 2-T 3 010

tt 6 Sni

1 500

12 690

12 690 3 178

Snitt 10

4 147

8 94 0

c+19.05

SOLGTkjent god g o m økt o

SOLGT D

2.06

48

4 050

SOLGT

hekk

c+19.15

3 010

6 656

7 614

50

D

c+16.2

6 659

2 Snitt

Fasade Felt BFS2

C

2.05

gress

c+19.40

4 063

Fasade Felt BFS6

SOLGT 8 198

52

c+19.0

4 009

gruslagt ankomst

6 670

Snitt 2

54

14/366

Under om­prosjekt-­ ering

888

A: 282,9 m2

11 704

14/142

Under om­prosjekt-­ ering 2 717

4 159

10 528

6 990

1 506

F 3.12

7 046

7 502

E 2.04

1 870

tt 8 Sni

A: 265,4 m2

Under om­prosjekt-­ ering

1 500

1 514

E 2.03

Under om­prosjekt-­ ering 4 989

14 623

14 623

80

tt 7 Sni

5 630

Snitt

8 763

1

Under om­prosjekt-­ ering

9 Snitt

6

54

5 566

32

16

15

10

000 13

2.02

4 155

96 59

Under om­prosjekt-­ ering

A

886

000 13

3.01

5

59

96

1 70

8 86

A

04

8 975

96 59

60

45

Fasade BFS2

4

Fasade Felt BFS2

00

A: 471,6 m2

Snitt 2

04

000

2

13

3.02

04

6 000

4 504

A

A

45

2.01

27

A: 454,6 m2

6 645

1 500

Snitt

A

0 12

00

3.07 2 500

E 3.05

4 504

0 12 00

60

A

3.06

Fasade Felt BFS6

6

6 000

A: 405,7 m2

0 6 00

A: 532,3 m2

c +2

A: 344,1 m2

A: 370,7 m2

B 3.08

14 624

3 4 50

3.03

SOLGT A: 448,7 m2

6 000

A: 372,4 m2

Snitt

00 60

76

1 545

6 004

tt 8 Sni tt 7 Sni

72

70

68

74

SOLGT

A: 319,1 m2

Snitt

tt Sni

6

78

4 504

6 000

3 054

80

7 864

A: 366,9 m2

14/367

Skjelnan Utbygging AS Postboks 2502 Langnes, 9266 Tromsø

Tiltakshaver:

776 08 110

kjetil@nteiendom.no

Prosjekterende:

776 06 970

Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no www.arkitektamundsen.no

Prosjektnummer

Rammesøknad

16

Mål

1:500

Tegning

Tegn.nr.

Utomhusplan BFS6

A10-03

18.35 Dato

19.12.2019 Rev.

0

17


Utbyggerne på Skjelnan består av Nord-Tre Eiendom AS, Totalrenovering AS og Troms-Hus AS. Les mer om prosjektet og meld din interesse på www.skjelnan.no

Planene om å forvandle området rundt Skjelnan til et levende boligfelt har eksistert lenge. Lokasjon, terreng og omgivelser er skreddersydd for en forlengelse av Kroken bydel. Arkitektkontoret Amundsen har fått oppdraget å tegne boligfeltet.

I kontorlokalene til Amundsen i Storgatbakken arbeider en

Uttrykket har et interessant særpreg. Boligene skal være

ung organisasjon med en lang historie. Arkitektkontoret

elegante og praktiske. – Vi vil skape en sammenheng i

har vært med på å utforme Tromsø siden etableringen i

bebyggelsen, et sterkt men enkelt uttrykk. Vi ønsker å ha

1931. Nå fortsetter de den stolte tradisjonen med det nye

et formspråk på boligene som henger i hop, selv om det er

boligfeltet på Skjelnan.

ulike hus som skal bygges, forklarer Amundsen

– Det er et kjempeartig oppdrag, hele prosessen

15 eneboliger

har vært veldig spennende. Skjelnan boligfelt kommer

– Vi har gjennomgående lagt vekt på bokvalitet og bomiljø.

til å bety veldig mye for veldig mange, stråler arkitekt

De romlige løsningene inne i huset kommer til å oppleves

Peter Amundsen.

som veldig fine og positive. Vi har en skrå takform som

Han er leder for arkitektkontoret og fjerde generasjon Amundsen i yrket. Skjelnan er et av de større

som gir ekstra romfølelse og et særdeles flott stue- og kjøkkenmiljø, sier Amundsen.

boligprosjektene kontoret har fått bryne seg på. Fokus på

Han trekker fram den unike utsikten man har fra Skjelnan.

detaljer har vært viktig for å finne de beste løsningene for et

Den har de vært opptatt av å beholde. Boligene skal få

felt som skal inneholde nærmere 700 boenheter.

maksimalt utbytte av områdets beliggenhet.

– Vi ville lage et prosjekt som skiller seg ut på en positiv

– Området er vestvendt så det vil være helt fantastiske

måte, men som er tydelig og enkelt å forstå. Det er

solforhold både på dag- og ettermiddagstid. Uteplassene er

viktig at nye boligfelt utvikles på en god og sunn måte.

vendt mot sørvest og de skal ligge i le, slik at de kan brukes

Reguleringsplanen er premissgiver for prosjektet, og men

mest mulig i løpet av dagen - og at man ikke sitter på

innenfor den er det spillerom, forklarer Amundsen.

utstilling i nordavind selv om det er sol. Hver bolig har sin

«Tromsøs mest attraktive boligfelt»

egen private sfære, forklarer arkitektlederen.

Ambisjonen til utbyggerne er å skape Tromsøs mest

Bomiljøet på Skjelnan

attraktive boligfelt. Arkitektene som har jobbet med

– Området grenser mot skolen, så det er perfekt for

Skjelnan er enig i målsettingen.

barnefamilier. Man kommer nært natur og lysløype,

– Det er et bra mål og en fin holdning å ha til et prosjekt. Vi opplever at det ikke bare er noe de sier, men at de jobber grundig og omsorgsfullt for å få et best mulig resultat for menneskene som skal leve her, sier Amundsen. I skarp konkurranse med andre arkitektkontor var visjonen til Amundsen den foretrukne.

samtidig som man kommer seg bort fra riksvegen. Det er viktig for oss at boligene tilrettelegger for at folk kan benytte seg av de flotte mulighetene som området tilbyr. Amundsen skisserer et boligfelt som kommer til å ha mange lokale kvaliteter, med praktiske hus i gode gatemiljøer, som fungerer i det daglige og gir beboerne en god hverdag. – Arkitektur handler om å forstå brukerne og behovene

ARKITEKTENE BAK SKJELNAN-PROSJEKTET

til de som skal bo i husene vi tegner. Vårt mål er å skape

DELER SINE VISJONER

gatemiljøer man har lyst til å være i, og hus man har lyst til å komme hjem til.

← Illustrasjon Med denne illustrasjonen vant arkitektkontoret Amundsen oppdraget om å tegne boligfeltet Skjelnan.

18

19


BELIGGENHET UT AV BYKJERNEN

20

21


BOLIG

SOL­FORHOLDENE

Alle nordlendinger føler det – den iboende dårlige samvittigheten hver gang vi går glipp av soltimer. For når solen en sjelden gang velger å skinne ned på oss som bor her øverst på planeten føler vi en slags plikt til å absorbere hver eneste stråle.

22

Er vi så heldig å ha fri kan vi fort bli

solforhold har alltid siste ord i diskusjonen.

handlingslammet: Skal vi ut i naturen, eller

På Skjelnan går ingen soltime til spille.

på verandaen? Fjell eller fjære, aktivitet

Boligfeltet er vestvendt, uten blokkerende

eller avslapping? Oftest tar lokasjonen vi

terreng i horisonten. Skjelnan boligfelt er

befinner oss på valget for oss, for boligens

lyst og varmt, (nesten) hele året.

23


ROLIG ATMOSFÆRE

ROEN

Skjelnan boligfelt er en naturlig forlengelse av Kroken bydel – men med sin egen rolige atmosfære. Trafikken er mild på hovedveien ved feltet: Det er ingen innfartsåre her, ingen tungtransport som ruser forbi til alle døgnets tider, det gode kollektivtilbudet oppfordrer til å la bilen stå. Boligfeltet ligger i underkant av 15 minutter fra sentrum, men det føles som milevis unna. Her byttes motorduren ut med bekkesilder, bølgeskvulp fra fjæra og suset fra skogen.

BOLIGFELT

NÆRHETEN TIL NATUREN

Det er noe eget ved å komme seg ut av bykjernen. Luften er friskere, skjermet for svevestøv og eksos. Det er enklere å finne roen – friluftsliv gir en egen type velvære som ikke finnes i urbane områder. I Tromsø er vi velsignet med fantastiske

dørstokken. Lysløypa går rett gjennom

friluftsmuligheter. Topper og daler, løyper

feltet og er perfekt for ski, sykkel og

og bakker, fjære og strender. Mange vil

løping. Man kan følge elveleiet opp i

nok si at tromsøværinger er bortskjemt.

høyden, nydelige fjellturer til Hammaren

Behovet for for å ferdes under åpen himmel

(357 moh) eller Blåkollen (461 moh)

kjennetegner oss.

starter idet du går ut døra. Like over veien fra boligfeltet er fjæra, hvor du kan

På Skjelnan boligfelt venter

finne roen til bølgeskvulpet eller sette

friluftsmulighetene rett utenfor

ut i sundet med kajakk.

UT AV BYKJERNEN

UTSIKTEN

Har du noen gang tatt deg tid til å stirre på Tromsøya? Midt mellom den fjellrike landmassen på fastlandet og Kvaløya ligger den flytende i det iskalde sundet. Når man ser den fra avstand er det tydelig hvor levende den lille øya faktisk er. Byens lys, fly som letter og lander, røyken fra pipene på en kaldværsdag. Det er gøy å følge med.

24

Utsikten fra Skjelnan er enestående, med

i all sin prakt der ute på Storsteinneset, og

Kvaløyas majestetiske fjell som bakteppe

ikonene Tromsdalstinden og Fjellheisen.

når man skuer over sundet. Vender man

Ingenting er som å ta en varm kopp kaffe og

nesen sørover kan man se Ishavskatedralen

nyte synet av hurtigruten som glir forbi.

25


OMRÅDET RUNDT FRITID & HVERDAGSBEHOV

26

27


DET BESTE AV TO

VERDENER

Skjelnan Boligfelt kombinerer det beste av to verdener. Boligfeltet er lokalisert midt i et attraktivt friluftsområde, samtidig som du har alle nødvendige fasiliteter i umiddelbar nærhet. Skjelnan boligfelt er en naturlig forlengelse av Kroken bydel – men med sin egen rolige atmosfære. Det er kort veg til bydelens knutepunkt i Kroken, hvor det både er helsestasjon og tannlege. I tillegg er det nødvendigheter som butikk, bensinstasjon, kiosk og spisested. Området har også utmerket mulighet for turaktiviteter, blant annet lysløype, skiløyper og alpinanlegg.

DISTANSE

KORTE AVSTANDER

Kort avstand til offentlig transport

Tromsdalen skole

Buss 4 min gangavstand

Tromstun skole

Skoler

Barnehager

Skjelnan Skole

Skjelnan kommunale barnehage

Krokelvdalen skole

Steinberget barnehage

Kroken skole

Kroken kommunale barnehage

Lunheim skole

OMRÅDET RUNDT HVERDAGSBEHOV

ANDRE TJENESTER

Coop Extra Kroken

Kroken legekontor

Dagligvarebutikk med rikelig utvalg. Åpen

Legekontoret har fire leger som er

fra 07.00 til 23.00 alle dager utenom

spesialister i allmenmedisin. Kontoret har

søndag. Extra Kroken har post i butikk.

gratis parkering utenfor hovedinngangen.

Narvesen Kroken

Kroken kirke

Åpningstider fra 08.00 til 22.00 på hverdager,

Kroken kirke består av to kirker,

samt fra 09.00 lørdag og 10.00 på søndag.

Krokenkirke og Døvekirken.

Burgerkroken

Frisør 2000

Gatekjøkken med sitteplasser.

Frisøren på krokensenteret

Åpen 15.00 til 22.00 alle dager. Cirkle K 1-2-3 Bensinpumpe utenfor Extra Kroken. Selvbetjening 24/7.

28

Kroken og omegn bydelsråd sjekk ut ikroken.no Kroken bibliotek Åpen hverdag utenom fredag og søndag.

29


SMÅBARNSFAMILIEN FANT DRØMMEBOLIGEN PÅ SKJELNAN

I Skjelnan boligfelt går en nybakt familie det nye året i møte, i sin nyoppførte enebolig. I rolige omgivelser nytes utsikten mot sundet, snøkledde fjell og Tromsøya lyssatt i romjula. – Vi har store vinduer, så det kommer mye lys inn i hjemmet. Utsikten er jo helt nydelig, begynner Irmelin Luneng Dørum.

Sammen med Marius Tzatchev og tvillingdøtrene Kornelia

De forhørte seg også med «lokalkjente» før valget falt på

– Vi er jo glade i å gå på tur i fjellet og sykle, og det er

– Vi flyttet jo inn i september, så vi rakk å nyte litt av

og Vilde (4 måneder) har tromsøfamilien funnet sitt hjem

det nye boligfeltet på Skjelnan.

svært gode muligheter for det her - med lysløypa som går

kveldssola. Alle husene her bygges i trinn oppover, så alle

gjennom delfeltet og fjellet rett i bakkant, sier Marius.

som flytter hit får oppleve utsikten, sier de, og kommer

på Skjelnan. Alle bokvalitetene de var ute etter fant de der. – Jeg har noen venninner som bor på Skjelnan, og barna

med en klar oppfordring til alle som er på boligjakt:

– Vi så etter en frittstående bolig hvor vi hadde vår egen

trives veldig godt på skolen og i nærområdet. Jeg har hørt

– Tvillingene ønsker seg lekekamerater

lille plen. Det bygges gjerne smale boliger nå, som henger

mye bra om stedet, så det tror jeg blir supert for våre når

Både Irmelin og Marius jobber i byen og synes det er fin

– Jeg synes absolutt de skal velge Skjelnan. Det er et

sammen. Her fikk vi mer hage og uteområde. Også er jo

de blir litt eldre, sier Irmelin med et smil.

avstand til jobb. Fra Skjelnan er det 15 minutter kjøretur

veldig fint område. Og så må man bare se an hvilken

inn til sentrum og 12 minutter til UNN.

hustype som passer for seg, fordi det er veldig mange

området vakkert, til og med litt landlig. Også for de voksne er nærområdet midt i blinken Selve boligen møtte også kriteriene til familien.

forskjellige typer hus her. Det er et rolig, koselig område, – Vi kjører tunellen på morgenen og det fungerer bra.

sier Irmelin

Det var absolutt ikke noe minus at Skjelnan er litt utenfor – Vi ønsket tre soverom, ovn og vaskerom. Også ønsket vi

sentrum, forteller Marius og Irmelin

at boligen var litt romslig, og ikke minst at det var helt nytt,

– Også kommer de til å bo nært to nydelige tvillinger, hvis de kjøper bolig her, føyer Marius til med et smil.

sier de fornøyde huseierne.

De beskriver området som stille og rolig, uten støy fra veien. Nå, i den mørkeste tida på året, er det utsikt mot

– Ja, de har veldig lyst på nye lekekamerater!,

Falt for nærområdet

byens lys og Hurtigruta som seiler stille forbi i sundet som

sier Irmelin muntert.

Paret forteller at det er mange fine kvaliteter for en

nytes. Vår, sommer og høst har boligfeltet enestående

nyetablert småbarnsfamilie i nærheten av Skjelnan

solforhold.

boligfelt. – Det er jo både barnehage og skole rett ved siden av. Det passer oss veldig fint. Også bygger de hele tre lekeplasser, som blir veldig flotte når de er ferdige.

30

«Skjelnan er et rolig og koselig område»

31


TILLEGGSVALG NOREMA

32

33


OM NOREMA SOM

MERKEVARE OG KJEDE:

Norema er et av Norges ledende kjøkkenmerker og ble etablert i 1946. Noremas butikker er spredt over hele landet, og er heleid av svenske Nobia AB som med over 20 varemerker er Europas største konsern innen kjøkken, bad og garderobe.

TILLEGGSVALG NOREMA

OM BUTIKKEN

I TROMSØ:

Norema Kjøkkenstudio Tromsø ligger plassert ved siden av kjøpesenteret K1 på Langnes. Butikken består av ca. 350 kvm med inspirerende utstillinger, og ble pusset opp i forbindelse med eierskifte i 2018. Butikken drives nå av lokale eiere med lang erfaring innenfor kjøkken, bad, garderobe og interiør.

OM TILVALGPROSESSEN: Alle kjøpere vil bli innkalt til et endringsmøte hos Norema Kjøkkenstudio Tromsø hvor det blir mulig å skreddersy innredning for kjøkken, hvitevarer, bad og garderober etter ønske og behov. Under forutsetning om at tilvalgsprosessen fortsatt er aktiv.

SE MER I LEVERANSEBESKRIVELSE. Vær med å påvirke hvordan du skal ha det. Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg.

34

35


UTEROMSPLAN LANDSKAPSPLAN

36

37


Første byggetrinn Skjelnan

38

39


LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SKJELNAN

40

41


Prosjekt: Omfang: Adresse: Byggherre: Org. nr: Entreprenør: Org. nr:

Skjelnan, Byggetrinn 1, delfeltene BFS2 og BFS6 15 eneboliger i delfeltene BFS2 og BFS6 Skjelnansvingen 46-86, 9023 Krokelvdalen. Gatenr er husnr Skjelnan Bolig AS, Strandvegen 90, 9007 Tromsø. 922 550 425 NT Entreprenør AS, Strandvegen 90, 9007 Tromsø 952 135 422

på at prosjektet befinner seg i et område under

anlegg. Innkjørsel leveres med pukk/grus som

utbygging og Kjøper oppfordres til å sette seg inn i

er egnet for formålet. Friområder utføres iht.

reguleringsplanens bestemmelser. 3-D illustrasjon

kommunale normer og krav. Bearbeidet terreng og

fra kjøkkenleverandør er kun ment som en illustrasjon

vegskråninger maskin planeres og tilsåes.

og vil kunne avvike fra den endeligeleveransen. Det samme gjelder 3-D illustrasjoner på vår hjemmeside

2.0 tomt

som kun er ment som en illustrasjon. Den endelige

2.1 Grunn- og utomhus arbeider, interne vann- og

boligen vil kunne avvike fra disse. 3-D illustrasjoner

avløpsledninger til byggegrube, samt utvendig

inneholder elementer av tilvalg.

stoppekran og sandfangkum for fellesområdet inngår. Grøfter og kabelrør for strøm, internett, tv og

MERK! Kjøper har ikke rett til å gjøre endringer/

fundamentjording samt inntaksskap og strøm til

Generelt

Dette som følge av konstruksjonsløsninger,

tilleggsarbeider eller selv foreta slike uten at det

elektrikertavle inngår i leveransen. Det er inngått

Byggetrinn 1, delfeltene BFS2 og BFS6 består av

plassering av tekniske installasjoner, føringer

inngås skriftlig tilleggsavtale om dette. Alle endringer/

avtale med Telenor om levering av tv/internett som

totalt 21 stk eneboliger på separate tomter.

for rør og kanaler, sjakt og ned-/utforinger,

tilleggsarbeider skal avtales skriftlig direkte med

forplikter kjøper i ett år fra overtakelse. Etter ett

Denne beskrivelsen forteller hvilke materialer som

varmetapsberegninger m.m. Det kan forekomme

utførende entreprenør. I denne avtalen skal det også

år kan kjøper fritt benytte kabelrørene til Telenor ved

inngår i leveransen. Boligene utføres ihht TEK-17

at etasje høyden blir redusert i forhold til hva oppgitt

bestemmes hvilket vederlag som skal betales og når

skifte til annen leverandør. Mur under terreng

som er gjeldende forskrift. Det benyttes materialer

på snitt tegning pga isolering mot inntrekt

– for endringene/tilleggsarbeidet. Endringer som gjør

tilfylles med drenerende masser mot grunnmur.

som er levert av anerkjente leverandører.

balkong/terrasse over boligrom (soverom) i u.etg

det nødvendig med endrede tekniske tegninger vil

Tomteareal opparbeides maskinplanert. Øvrig

Dimensjonering på utførelsene av materialer gjøres i

Slike justeringer tilhører prosjekteringen og kan/vil

medføre et pristillegg som følge av merarbeid med å

beplantning inngår ikke i leveransen. Adkomst til

henhold til byggeforskriftenes krav. Utførelsen

medføre endringer.

utforme nye tekniske tegninger.

boligene og i carporter leveres med pukk/grus som er egnet for formålet. Vann og avløpsledninger fra

er i henhold til gjeldende forskrifter samt god håndverksmessig utførelse. Eventuell kontroll av

Rørkanaler for ventilasjon og er ikke tegnet inn i

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre er et

boligene er privat fram til tilknytning offentlig

utførelsen gjøres på overlevering og før møblering.

boligene på nåværende tidspunkt.

levende materiale som påvirkes av temperatur og

anlegg og eventuelt vedlikeholdskostnader på privat del

fuktighet, noe som kan medføre enkelte

fordeles på de som er tilknyttet det private anlegget.

Byggeprosjektet behandles og bygges etter PlanSammen med kontrakt, kontrakttegninger,

sprekkdannelser det første året (typisk i hjørner og

reguleringskart med reguleringsbestemmelser og

overgang mellom vegg/himling). Slike tørkesprekker

3.0 BYGNING

Utbygger forbeholder seg retten til å kunne gjøre

eventuelle andre vedlegg utgjør dette den endelige

er ikke definert som mangler og er ikke reklamasjon.

3.1 Fundamenter og carport/utebod

endringer/ justeringer av fasadeutforming, vinduer,

tilhørende tomt. På reguleringskart fremgår

Ved overtakelse vil boligen byggvaskes. Ettervask av

Boligene plasseres på støpt ringmur/betongsåle.

rom mm. – ut fra det foreliggende tegningsgrunnlag/

markerte hensynsoner som bl.a viser lovmessig

kjøper før innflytting må påregnes. Arbeider som

Fundamenter i kombinert carport/utebod utføres

prospekt uten at det påvirker inngått kjøpekontrakt.

avstand til tankanlegget på Skjelnan.

må utføres i sommerhalvåret vil kunne gjenstå, som

som betongkonstruksjon. Gulv i carport leveres som

f.eks. avsluttende maskinplanering av tomt og

grus. Gulv i utebod leveres i betong/HD Synlige

veiarbeider, utvendig flikkbeising ol.

betongoverflater i boder, samt andre evt utvendige

og Bygningsloven.

Leveransebeskrivelsen gjelder foran tegninger. Illustrasjonen av prosjektet vil avvike noe fra det endelige resultatet. Det gjøres oppmerksom

42

betongoverflater gis ingen overflatebehandling. Leveransebeskrivelse 21.01.2021

Innvendige overflater på vegg/tak i carport leveres

OMFANG I leveransen inngår materialer, utstyr,

ubehandlet. Kledning yttervegger leveres som

arbeider og tjenester som beskrevet i hovedpostene:

beiset. Se egen beskrivelse for el leveranse. I carport/

1.0) Veier og fellesarealer 2.0) Tomt 3.0) Bygning 4.0)

bod monteres belysning som styres av bryter Postkasse

Kjøpers ansvar

på felles stativ. Plattinger i tre leveres i trykkimpregnert

2.0) TEKNISK BESKRIVELSE

materialer (eller annet fullgodt alternativ)

1.0 veier og fellesareal

3.2 Yttervegger (boligen)

Vei, vann og avløpsledninger blir utført i h.h.t.

Yttervegger utføres som bindingsverksvegger med

godkjente planer for teknisk anlegg og opparbeides i

nødvendig isolasjon, samt diffusjons- og

samsvar med gjeldende bestemmelser for denne type

vindsperre. Innvendig kledning med gipsplater, og

43


utvendig med trepanel og beslagsløsninger i h.h.t

bæresystem i trekonstruksjon. Gulv bygges iht.

Geberit Monolith sisterne med vegghengte toaletter

1 stk 200 l varmtvannsbereder. Hovedstoppekran.

fasadetegning. Ytterveggene leveres med beiset

gjeldende krav. Himlinger leveres med gips i sparklet

i begge bad (sisterne med mint grønn front). Tilvalg

Det leveres en utvendig vannkran/tappested nær

kledning fargesatt av arkitekt. Kledningen er grunnet

og malt utførelse. Listefri løsning leveres av

som for kjøkken. (Endring av kjøkken/fronter på

inngang. Anlegget legges i hovedsak skjult der

og behandlet med ett strøk. Kunde må selv

vegg mot innvendig tak. Noen nedforinger (kasser)

kjøkken og baderom innredning/sisternefront, vil

dette er mulig ut fra lyd-/ konstruksjonsmessige forhold.

etterbehandle kledning med ett strøk til innen fem år.

i himling må påregnes. I et nybygg av tre vil

kunne medføre tillegg i pris – endringer avtales

Alle vinduer leveres ferdigbehandlet malt fra fabrikk og

tørkesprekker forekomme, og mindre tørkesprekker

direkte med utførende entreprenør).

med aluminiumbeslag utvendig for lettere vedlikehold.

er ikke reklamasjonsberettiget. Gulv i alle rom unntatt

Energigjennomgang: U-verdi glass/vinduer/dører:

bad, vaskerom og entre leveres med 1-stavs lys eike-

Det leveres 1 stk standard garderobeskap (1 meter) i

med varmegjenvinning iht. tekniske krav.

iht. TEK17. Soverom har åpningsbare vinduer.

parkett. På disse rom leveres hvit list i overgangen

hvit utførelse pr soveplass.

Kjøkkenventilator er ikke koblet til det balanserte

Balkongdører har tilsvarende finish som for vinduer.

mellom gulv og vegg.

3.10 Ventilasjon Boligen leveres med balansert ventilasjonsanlegg

ventilasjonsanlegget, men har direkte avkast 3.7 Balkonger/takterrasser

gjennom yttervegg.

3.3 Innervegger

1. Gulv baderom leveres med fliser str 60x60 cm.

Balkonger/takterrasser leveres iht. forskriftene

Innervegger utføres som bindingsverksvegger med

Mosaikkflis i dusjsone. Gulv i inngangssone

med rekkverk iht. fasadetegninger. Rekkverk i front

3.11 Elektro

gipsplater på begge sider. Innvendige dører

(entre) leveres med fliser 60x60. Flislagte gulv leveres

(mot sjøen) leveres med glass. Øvrig rekkverk leveres

Boligen leveres med elektroinstallasjoner etter

leveres hvitmalt formpresset i slett utførelse med

med termostatstyrte varmekabler.

i trekonstruksjon. Dekke takterrasse/terrasser

gjeldende krav og normer. Stikkontakter er generelt i

leveres i trykkimpregnert materialer eller annet

dobbel utførelse. Til tekniske installasjoner kan

fullgodt alternativ.

kontakter være i enkel utførelse. Det er dimensjonert

standard låser og børstet stålhandtak. Utforinger til dører og vinduer leveres i hvite tre-plater eller

3.5 Yttertak/beslag

sparklet og malte gipsprofiler. Listefri overgang

Yttertaket leveres som luftet konstruksjon med

mellom vegg og vindu leveres iht entreprenørens

isolasjon iht. TEK-17.

3.8 Innvendig trapp

hvert hus. Inkludert i leveransen er 20 stk

Innvendig trapp/rekkverk mellom etasjene leveres i

downlights med 4 stk dimmere til valgfri

3.6 Fast inventar

hvitmalt furu med trinn i eik og spiler i stål.

plassering av kunde forutsatt kontraktinngåelse før

Kjøkken leveres iht. egen beskrivelse/tegning i hvit

Eventuell endring av trapp/type material avtales

elektroinstallasjon utføres. I motsatt fall vil downlights

utførelse fra Norema - Tromsø.

direkte med utførende totalentreprenør og vil

plasseres hovedsakelig i oppholdsrom iboligen.

standardutførelse. Flikking etter stifting av malte lister er ikke medtatt. Malerarbeider vegger; alle innvendige vegger, unntatt

med tilstrekkelig inntak av strøm til 1 stk elbillader i

bad, leveres med gipsplater i sparklet og malt

kunne medføre tillegg i pris.

utførelse, farge NCS-S0500N klassisk hvit. Vegger i

Modelltype er Parallell hvit, hvitmalte fronter med

bad bekles med fliser størrelse 60x60 cm.

innfreste grepsspor. Benkeplate laminat 30 mm

3.9 Sanitæranlegg

gjennomgang av sin bolig hos utbyggers

Malingsarbeider Alle vegger leveres hvitmalt i fargen

tykkelse med rette kanter. Vask med hel kum til

Komplett røropplegg. Det monteres innvendig

samarbeidende elektroinstallatør.

NCS-S0500N klassisk hvit i henhold til

nedfelling. Hvitevarer som stekeovn, induksjonstopp,

stoppekran. Omfang etter tegningsgrunnlag. Omfang

leveransebeskrivelse.

helintegrert oppvaskmaskin og helintegrert kjøl/

pr. bolig: 1 stk. standard sluk pr bad. 1 stk. dusjbatteri

3.12 Oppvarming

frys er med i standard leveranse Som tilvalg kan det

termostatregulert med garnityr pr. bad 1 stk

Elektrisk varmeovn m/termostatstyring eller

velges annet kjøkken fra Norema.

Geberith Monolith sisterne med veggskål med

tilsvarende, ca. 60 W/m2 – se el. leveranse 1 stk peis/

3.4 Etasjeskiller (gulv/tak i boligen) Etasjeskiller mellom etasjene i boligen består av

Kjøper kan bestille tilleggs punkter etter

selvdempende lokk. (mint grønn glassfront) pr

ovn leveres med butikkpris på kr 10.000,- eks mva.

Baderoms innredning med hvitlakkerte fronter

bad/toalett. 1 stk heldekkende servant med

Innvendig stålpipe for et ildsted leveres. Gulvvarme på

(underskap med helstøpt servant i begge bad).

underskap og servantbatteri. 1 stk speil pr. bad.

bad og i inngangsparti.

Avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin Glassvegger i dusj bad hovedplan. 1 stk ettgreps

3.13 Brannvern

blandebatteri på kjøkken med avstengning

Til hver bolig leveres seriekoblet røykvarslere

for oppvaskmaskin. 1 stk ferdig opplegg for

(èn stk. per etasje) og 1 stk 6 kilos skumapparat.

oppvaskmaskin med kran og avløp kjøkken.

44

45


A-Å

46

47


EIENDOMMEN FRA A TIL Å

- BOLIG UNDER OPPFØRING

Eierforhold

private områder. Dette kan tinglyses i forkant av

Selveier

overskjøting eller påføres på skjøte som en servitutt på hver enkelt eiendom.

Boligtype Eneboliger

Eiendommens faste, løpende kostnader Det må påregnes årlige kostnader for drift og

Tomtetype Hovedoppdragsnummer

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

803205004

Boligene skal oppføres på eiendommen gnr. 14 bnr. 366 i Tromsø kommune. Denne eiendommen skal

Ansvarlig megler/kontaktperson

fradeles i separate tomter, og eiendomsgrensene

Katharina Kråkstad, telefon 988 98 753

er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på

Tittel: Eiendomsmegler

salgstidspunktet. Selger opplyser at tomtene

Eiet tomt Kommunale avgifter Beliggenhet

Vanngebyr pr kvm kr 29,95

Skjelnan boligfelt er en naturlig forlengelse av

Avløp pr kvm kr 33,74

Kroken bydel – men med sin egen rolige atmosfære.

Renovasjon: Det blir renovasjonstorg med nedgravd

Boligfeltet ligger i underkant av 15 minutter fra

avfallsløsning: kr 1674,-

planlegges å bli ca 250-580 kvm. Se prisliste.

sentrum.

Adresse: Fredrik Langesgt. 22, 9008 Tromsø

Med boligen følger en andel av privateide

Om prosjektet

org.nr. 910 968 955

fellesområder dvs kvartalslekeplasser KL1 og KL2,

DNB Eiendom AS

nærlekeplasser NL1 og NL5 samt felles privat

vedlikehold av fellesområdene.

Tallene er hentet fra kommunens nettside og gjelder for 2022.

Det å få gi rom for at beboerne kan føle på livet mellom husene og legge til rette for at de kan benytte

Info eiendomsskatt

seg av naturen som finnes rett utenfor dørstokken.

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes

Det legges ut 15 boliger for salg og felles for alle

etter ferdigstillelse av boligen.

Selger/utbygger

grøntområde med stier som ikke overtas av det

Navn: Skjelnan Bolig AS

offentlige. Lekeplasser og grøntareal blir eiet og

Adresse: Strandvegen 90, 9007 Tromsø

driftet av «Skjelnan boligpark velforening». Det er

Org.nr.: 922 550 425

pliktig medlemsskap i denne velforeningen.

egen følelse av romlighet i oppholdsrommene i andre

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

etasje. Bruken av impregnert tre og presise, nøkterne

Hustype A er planlagt klar for levering innen 1. nov.

Entreprenør

Nærlekeplasser og kvartalslekeplasser og

detaljer gir et moderne uttrykk som går godt sammen

2022. Dette gjelder som en bindende frist for å ha

Navn: NT Entreprenør AS

tilgrensede grønnstruktur skal være ferdig

med omgivelsene og skaper en fin enhet i nabolaget.

boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å

Adresse: Strandvegen 90, 9007 Tromsø

opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse på

Org.nr.: 952 135 422

første bolig innenfor hvert delfelt. Utomhusarealer tilknyttet boligene skal være ferdig opparbeidet iht leveransebeskrivelse ved overtagelse eller så snart årstiden tillater det. Adresse For adresser pr bolig henvises det til prislisten.

hustypene er det karakteristiske pulttaket, som gir en

kreve dagmulkt. Innhold og standard Her henvises det til vedlagte leveransebeskrivelse

For øvrige hustyper, vises det til prisliste for

som ligger som del av salgsoppgave.

informasjon om fremdrift og overtagelse.

Boder og parkeringsplasser

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før

Det er carport med 1 biloppstillingsplass og

den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.

sportsbod i boligene.

Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to

I tillegg er det biloppstillingsplass på egen tomt.

måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det

El-bil ladestasjon kan bestilles som tilvalg. Selger

eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst

leverer strømkapasitet til èn stk billader frem til

14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes

boligen.

dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Vei, vann og avløp

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker

Boligene blir tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.

dersom det oppstår forhold som vil medføre at han

Den enkelte boligkjøper har selv ansvaret for å

blir forsinket med sin utførelse.

vedlikeholde private vann- og avløpsledninger som ligger inne på privat eiendom. Dette gjelder også

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene

retten til vedlikehold for den enkelte boligkjøper for

som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

private vann- og avløpsledninger som ligger på felles

48

49


Utleie

26.11.1996 - Dokumentnr: 15256 - Jordskifte

Forholdet til endelige offentlige planer

Betalingsbetingelser

Boligen har ingen egen utleieenhet, men i

Grensegangssak

Eiendommen ligger i et område som er regulert til

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende

enkelte boliger kan utleie av hybel være mulig. Se

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

frittliggende småhusbebyggelse. Boligene er en del

finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal

plantegninger.

Gjelder denne registerenheten med flere

av området BFS6 og er omfattet av plan id nr 1774.

forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og

Rammetillatelse for delfelt BFS2 og BFS6 foreligger.

at disse opplysningene kan bli videre formidlet til

Det er godkjent støyskjerm foran/bak disse boligene.

utbyggers byggelånsbank.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

15.10.2009 - Dokumentnr: 776285 - Jordskifte

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak

sak: 1900-2006-0019

av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

Det er godkjent mindre reguleringsendringer

Selger forbeholder seg retten til å foreta

eierseksjoner.

Gjelder denne registerenheten med flere

for bl.a. plassering av renovasjonstorg, trafo og

kredittvurdering av budgiver før kjøpetilbud

snødeponi. Det foreligger et reguleringskart med

aksepteres.

26.04.1962 – Bestemmelse om vann/kloakkledning

15.10.2009 - Dokumentnr: 776285 - Jordskifte

disse endringene. Det er også gitt dispensasjoner for

Jordskiftesak 2900-2008-0006 Brattfjell

blant annet justering av gangveglinje, lysløypetrasè,

Betalingsplan

30.03.1965 - Dokumentnr: 300785 - Erklæring/avtale

Vedtekter for jakt og fiske for Tomasjord-Oldervik

veglinjeforskyvning og støttemur i Skjelnansvingen,

Kjøpesummen + omkostninger betales ved

Grensegangssak

utmarkslag

samt ny avkjørsel til Tønsvikveien 133.

overtagelse.Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

Uteglemt registert. Rettet ihht. tingl. § 18. 20.03.17 US

Gjelder denne registerenheten med flere

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

Skolekrets

Gjelder denne registerenheten med flere

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen.

kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

26.01.1972 - Dokumentnr: 300301 - Erklæring/avtale Grensegangssak

02.04.2012 - Dokumentnr: 262988 - Jordskifte

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Meglers vederlag er avtalt til kr 56 250,- pr

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

Grensegangsak 1900-2007-0008 Krokelven

Se vedlagte prisliste.

enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet.

Gjelder denne registerenheten med flere

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere

30.12.1975 - Dokumentnr: 307132 -

I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 000,- i Omkostninger

tilretteleggingsgebyr.

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Best. om adkomstrett

18.05.2020 - dokumentnr: 2472810 - RETT TIL

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi for den

Selger dekker følgende utlegg til megler:

Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:142

UTSKILT TOMT

enkelte bolig. P.t. er tomteverdien antatt å være

Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Hjemmelshaver forplikter seg til å overdra

NOK 9 856,- pr kvm BRA. Dette utgjør kr 246,50 i

instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3 000,-

Med flere bestemmelser

infrastruktur til «Skjelnan Bolipark Velforening» når

dokumentavgift pr kvm BRA. Se prisliste.

Overført fra: Knr:5401 Gnr:14 Bnr:1

infrastrukturen er ferdigstilt.

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-

Gjelder denne registerenheten med flere

Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Gnr 14 Bnr 142 har adkomstrett til offentlig vei, samt

13.01.2022 – Dokumentnr: 47468 – Jordskifte

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Firmaattest kr 77,- pr utskrift

adkomst til sjø og fjell.

Bestemmelse om veg. Gnr 14 bnr 142 har vegrett over

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av

gnr 14 bnr 366.

gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse

Kostnader ved avbestillinger

belastes sameiet.

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og

benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers

dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

merkostnader og tap som følge av en eventuell

Det tas forbehold om endringer av

avbestilling. For avbestillinger som skjer før

omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak

selger har vedtatt byggestart er det avtalt et

eller lovendringer.

avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

50

51


Energimerking

til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et

Salgsvilkår

Bebyggelsens arealer

Energimerking av boligen skal utføres av selger, men

eventuelt samtykke vil medføre et gebyr til selger

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument,

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste.

dette er pr dags dato ikke utført.

etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes

samt følgende:

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er

som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å

1)

Prisliste datert 12.05.22

arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt.

Skjeggkre

transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å

2)

Leveransebeskrivelse datert 21.01.21

boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre

videreselge ihht. bustadoppføringslova.

3)

Plantegning pr bolig datert 10.05.22

bod/sekundærrom. På tegningene kan det også

4)

Fasade- og snittegninger datert 05.11.20

være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste

5)

Utomhusplan datert 19.12.2019 og 04.07.2019

omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre

uten varsel på usolgte boliger.

6)

Landskapsplan datert 07.12.17

avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er

7)

Salgsprospekt

foretatt på tegninger.

8)

Vedtekter for «Skjelnan boligpark Velforening»

eller perlekre i boligen ved overlevering. Selgers forbehold Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige

som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir

pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på

kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og

illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer

beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det

som farger, innredninger, møblering, beplantning

tas forbehold om justeringer og endringer av fasader

og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i

og utomhusplanen.

leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres

9)

(fås ved henvendelse til megler)

Tilvalg og endringer

Reguleringsplan m/bestemmelser og

Prosjektet og dets priser er basert på at

reguleringsplan med foreslåtte endringer (fås ved

utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis

henvendelse til megler)

serieproduksjon i form av systematisering av

10) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)

tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor

ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører

innredningsløsninger er ment som illustrasjoner

i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte

sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av

for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke

opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir

myndighetene.

i standardleveransen. Tegningene i prospektet

alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig

hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan

møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme

Salgsoppgavedato

knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra

transporteres uten etter samtykke av selger. Videre

ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at

Dette dokumentet er sist revidert dato: 09.06.2022.

underleverandører.

forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de

sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av

kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper

endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av

salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og

har anledning til å be om samtykke til transport

gjeldende krav, lover og forskrifter.

det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt

tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng

i den digitale utgaven av både salgsoppgave og

med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller

prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets

karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen

hjemmeside.

og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av

eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt

byggearbeidene, så som eksempelvis fasadeendring VIKTIG INFORMASJON

om tomtemessige endringer. Selger er heller ikke

Lovverket

forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om

som vil føre til ulempe for selger som ikke står i

oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller

13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er

tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt

profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer

for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf.

blant annet at kjøper har krav på garantier ihht.

Bustadoppføringslova § 44.

bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer

bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd

eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med

i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen

mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

reguleres av avhendingslova. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

52

53


Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av

eller epost, er forbundet med en viss risiko for at

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal

som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet

kjøpetilbud:

opplysningene kommer på avveie.

foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I

innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med

motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes

megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid

Dersom megler får mistanke om brudd på

anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud

kan ikke forventes behandlet før neste ordinære

hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en

som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg

arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt

Formuesverdi

eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet

opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette

kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks

Eiendommens formuesverdi fastsettes

mistanke, har han plikt til å rapportere dette til

behøver ikke gjøres skriftlig.

kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg.

etter ferdigstillelse i forbindelse med første

Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene

likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med

varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig

utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig

stanse gjennomføring av handel.

lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en

og at kjøper ikke overtar.

bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien

Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å

akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig

for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert

Personopplysningsloven

per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger

I henhold til personopplysningsloven gjør vi

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt

kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil

man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se

oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for

kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må

ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger

nærmere info på www.skatteetaten.no.

videre oppfølging.

du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster

før forbeholdet er avklart.

med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens

opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /

Finansiering

legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til

kjøpers innbetaling

Som et av landets største finanskonsern tilbyr

no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig

megler, som så videreformidler aksepten til den

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering

DNB Bank ASA alle typer banktjenester til

til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse,

som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller

har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor

konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg

eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko

akseptere et hvert kjøpetilbud.

kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet

lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre

for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere

på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre

meglere kan opprette kontakt mellom deg og en

er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi

innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle

kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover

budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter

reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om

banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

kundeforholdets formål og tilsiktet art.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB

Du kan velge mellom følgende når du skal sende

sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom

Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder

kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller

fullmektig.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres

kun personer som har samtykket til å bli formidlet til

benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner

kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre

banken. Provisjonen er en internavregning mellom

i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig

transaksjonen.

enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader

dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms

kan få utlevert anonymisert budjournal.

aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare

for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

54

55


KJØPETILBUD TIL FAST PRIS I PROSJEKTET SKJELNAN

Leveres til DNB Eiendom; direkte til megler eller via elektronisk budskjema på www.dnbeiendom.no Oppdragsansvarlig: Katharina Kråkstad Mobil: 988 98 753 Oppdragsnummer: 803205004 Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:

E-post 2:

Tlf. 1:

Tlf. 2:

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på bolig

Tlf. Hjem: til følgende faste pris:

Kr._______________________ - kroner _______________________00/100, med tillegg av omkostninger jfr. prisliste. Kjøpetilbudet inngis ihht. salgsvilkår i Salgsoppgave/Eiendommen fra A til Å med vedlegg; herunder prisliste, tegninger og leveransebeskrivelse. Betalingsplan: Kjøpesum og omkostninger betales ved overtagelse.

Nybygglån Skjelnan

Långiver:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Egenkapital:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger: Kjøpetilbudet gjelder til og med den _______ kl. ______ Dersom ikke annet er oppgitt gjelder kjøpetilbudet til kl. 15.00 en uke etter at megler mottok det.

Å kjøpe nybygg er ikke det samme som å kjøpe en brukt bolig •

Vi vet at tid er avgjørende, derfor garanterer vi deg rask avklaring på finansiering, sånn at du får akkurat den leiligheten du ønsker.

Hos oss får du en spesialisert nybyggrådgiver som finner den løsningen som passer din situasjon best.

Jo lenger det er til ferdigstillelse, jo mer usikkerhet. Vi vet at mye kan skje i din livssituasjon den neste tiden, men de fleste banker gir deg bare bekreftelse for tre måneder. Hos oss får du finansieringsbevis som er gyldig frem til ferdigstillelse, så du slipper å søke igjen ved overtagelse.

Når lånet utbetales får du bankens beste rente . Skal du selge dagens bolig, ordner selvfølgelig DNB Eiendom en gratis verdivurdering.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det. Kjøpetilbud som megler mottar etter normal arbeidstid, kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om kjøpetilbud, endringer i kjøpetilbudbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept. Personvern/GDPR DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til iht personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/om-oss/personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet. DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr, adresse, fødselsdato, eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres ifbm utsendelse av nyhetsbrev om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer, samt utarbeide statistikk og analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter. Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte personopplysningene til formål utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom. DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnr og e-post for å sende ut spørreundersøkelser, for å få din tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her https://delivery-center.norstat.no/dnb/OptOut Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f. DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i kjøpetilbudskjemaet for å registrere ditt kjøpetilbud, sjekke finansiering, formidle og avholde budprosess.

_____________________ Sted, dato Kopi av legitimasjon

__________________________ Budgiver 1’s underskrift

____________________________ Budgiver 2’s underskrift

Kopi av legitimasjon

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat: Finansrådgiver: Magnus Tønnesen Telfon: 900 96 368 E-post: magnus.tonnesen@dnb.no 56

Finansrådgiver: Hans Fredrik Esbensen Telfon: 470 47 470 E-post: hans.fredrik.esbensen@dnb.no 57


VELKOMMEN TIL DITT NYE HJEM VELKOMMEN TIL DITT NYE HJEM

Ansvarlig megler Katharina Kråkstad Telefon 988 98 753 katharina.krakstad@ dnbeiendom.no Eiendomsmegler

Eiendomsmegler Marita Solli Nilsen Telefon: 406 05 008 epost: marita.solli.nilsen@ dnbeiendom.no

Prospektet er produsert av NordlysLAB & Amedia Kreativ Sist oppdatert 15.6.22.

58

DNB Eiendom AS Adresse: Fredrik Langesgt. 22 9008 Tromsø org.nr. 910 968 955