__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Renovere bad? Renoverebad? bad? Renovere

Bad Linn Linn BadBad LinnLinn Bad Mari-serien Linn Mari-serien Linn BadBad Mari-serien Mari-serien Mari-serien

Newform Newform Newform Newform Ergo takdusj, firkantet Newform Ergo takdusj,firkantet firkantet Newform Ergo QQtakdusj, Ergo Q takdusj, firkantet Ergo Q takdusj, firkantet Ergo Q takdusj, firkantet

Gratis befaring Gratis befaring ogtilbud tilbud Gratis befaring og og tilbud

Mari-serien

Kokaas Kokaas RørRør Kokaas Kokaas Rør Kokaas RørRør

Kokaas Rør

Jøssangvegen - Jørpeland Jøssangvegen 12 -12 Jørpeland Jøssangvegen 12 - Jørpeland Jøssangvegen ••51749040 • VB.no Tlf. 9012 VB.no Tlf. 51 51 74 74 90 40 •40 VB.no

Tlf. 51 74 90 40 • VB.no

Fredag

26. mars 2021

• Nr 24

• Årgang 58

• Løssalg kr. 40.00Tip stelefon: 400 08 750

Stor påskeavis!

TURGUIDE: Karen Malena Egeland Kyllesø tek med seg morfar Leif Emil Egeland (bildet) og farfar Kristian Vik Kyllesø til Finnmark. Saman skal dei gå over Finnmarksvidda på ski.FOTO: Privat

TØFF TUR: Mange søker til fjells i

påsken. I dag kan du lese om tre spretne personer som skal gå 80 kilometer på ski, fra Alta til Karasjok. Alderen varierer fra 17 til 76 år. Side 6

Barkved

TAXI

400 800 39 Tar TT-kort og rullestol

PIANOSTEMMER Stemming - service - vedlikehold

Autorisert av Norske Pianostemmer og Tekniker forening.

Horváth Pianoservice Tlf 924 24 098 - post@hpiano.no - http://hpiano.no/

84

90

+ pant

Velg fritt blant alle våre grillprodukter merket med dette symbolet Prisene gjelder uke 12 . Forbehold om trykkfeil og utsolgt

Vi spanderer den billigste!

COCA-COLA 6 PK

Original eller uten sukker. 6 x 1,25 l. Pr pk Pr l 11,32

25

00

FREIA SJOKOLADEPLATER 190-200 g. Pr stk Pr kg 125,00


meninger 2

meninger

Fredag 26. mars 2021

Del din mening med andre! Dersom du har noe på hjertet, er du velkommen til å dele dette med Strandbuens lesere. Send ditt bidrag til redaksjon@strandbuen.no. Vi oppfordrer alle å skrive korte og konsise innlegg.

God påsketross nye påbud

Vi forbeholder oss retten til å forkorte lange innlegg. Alle leserbrev må signeres. Anonyme bidrag blir ikke trykket.

Strandbuen

Jens Bjørheim

Ansvarlig redaktør 400 08 754 jens@strandbuen.no

leserbrev

Påsken blir ikke helt som vi hadde tenkt oss. Pandemien har ført til at regjeringen har innført nye forbud og påbud. Vi hadde kanskje trodd at årets påske ville bli det første trinnet på stigen på vei tilbake til normalen, men slik blir det ikke. Det muterte viruset sprer seg lettere enn det opprinnelige og fører til mer alvorlig sykdom og flere sykehusinnleggelser. Flere hyttekommuner frykter påskegjestene vil bringe med seg smitte og er på tå hev for eventuelt å kunne håndtere dette. Nasjonal skjenkestopp er innført. Til glede i enkelte kommuner, til grenseløs frustrasjon og irritasjon i andre. De sistnevnte dreier seg om de kommuner som har minimal smitte og som mener utelivet blir «straffet» for forholdene i hovedstaden. For situasjonen i vår region, mener vi det er på sin plass med en skjenkestopp. Selv om smittetallene er små i både Strand og Hjelmeland, registrerer vi at mange blir smittet rundt oss. Både på Jæren, I Sandnes, Stavanger og Haugesund. Vi har erfart at det kan gå kort tid fra smitten ankommer, til den får et solid fotfeste.

Forhåpentligvis vil det ikke vare så lenge før vi på ny kan begynne å se framover igjen

Avstanden fra Ryfylke til de nevnte steder er kort. Daglig reiser en rekke mennesker mellom de ulike regionene. Og selv om det er surt for en næring som virkelig har slitt det siste året, mener vi det er riktig å stenge kranene i vår region. Forhåpentligvis vil det ikke vare så lenge før vi på ny kan begynne å se framover igjen.

Oppi alt dette skal vi alle ha påskeferie. En ferie vi har fortjent og lengtet etter, for det er ikke til å stikke under stol at det tærer på å leve i lang tid med en rekke restriksjoner hengende over oss. For mange er hverdagen blitt ekstra utfordrende, vi vet også at en del barn og unge har fått en tøffere hverdag enn vanlig. Derfor håper vi at årets spesielle påske, kan bli spesiell også i positiv betydning. Vi håper familiene tar seg tid til å pleie hverandre, til å komme tettere og til å gjøre morsomme ting i fellesskap. Vi håper rett og slett at man benytter anledningen til å forsterke familiebåndene. En riktig god påske ønsker vi dere alle.

Strandbuen ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse beskrives i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig medieomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å reise klage for Pressens Faglige Utvalg. Telefon 22 40 50 44. E-post: pfu@presse.no. Postadresse: Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo.

forvaltning: I ein svolten verden, kor folketalet har auka kollosalt, er det om å gjera å fremja ei miljøvennleg forvaltning av havet og dets ressursar, skriver Knut Vadla.

Ranet av vår kystkultur

Kva slags samfunn vil me ha?

fått utvikla seg i strid med gjeldande lovverk.

Eva Norlund skriv i Nationen 18.02.2021: «Slik kvotesystemet har fått utvikle seg, så er det i strid med deltakerlovens og havrettslovens formål om «å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna».

Med eit meir miljøvennleg fiske vil me kunna ta på land langt, langt meir fisk enn me gjer i dag, skaffa tusenvis av arbeidsplassar på sjø og land, og få «lys i husan».

Og i strid med at «dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg» som det heter i paragraf 2 i havressursloven.» I Fiskeribladet 12.02.2021 siterar Nils Torsvik frå AP's fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth: «Vi må forholde oss til den politikken som er iverksatt. Ikke alt kan gjøres på nytt. Vi må heller se på hva som ligger igjen, og hvordan vi vil løse det». Dersom dette skal vera AP's lemfeldige framtidspolitikk, er det lite håp for vår kystkultiur. Dette er ei fundamental sak som gjeld heile vår kystbefolkning. Fisket er ein særs viktig del av kystkulturen: levebrød, livsstil, rekreasjon etc. etc. Skal kystens folk få sine rettigheter tilbake, og gis mulighet til vidare eksistens, må politikarane våre avvikla det kvotesystemet som har

I ein svolten verden, kor folketalet har auka kollosalt, er det om å gjera å fremja ei miljøvennleg forvaltning av havet og dets ressursar. Dette er ei global sak. Det må tas sikte på avvikling av alt trålfiske. Eg viser til FN-rapporten frå 2008: «IN DEAD WATER» som konkluderar med at trål er meir destruktivt enn alle andre fiskereiskap tilsaman. Systemet med kjøp og sal av kvotar som har fått utvikla seg i Noreg, er eit regelrett ran, som har medført at ei handfull trålreiarar har fått frie hender til å tilrana seg storparten av norsk fisk, berika seg på fellesskapets ressursar og fordyra fisken kollosalt for forbrukar (for kven skulle det elles vera som finansierar kvotekjøpa til stortrålarane, enn dei som kjøper fisken?) Trålfiske er dessutan i seg sjølv ein svært dyr og særdeles lite miljøvennleg måte å fanga fisk på, mellom anna med

unødig store utslepp av CO2 i høve til sjarkfiske. Det medfører også at dyre kvotar stengjer vegen for kapitallaus ungdom.

Når dette systemet nå flytter ned til sjarkflåten, og fiskerimyndighetene krev kontinuerleg overvaking og kontroll av fiskarane på kvar minste sjark dag og natt, på sjø og på land, seier det seg sjølv at dagane til den frie fiskaren er talde. All fisk vil om kort tid vera samla hos ein fåtallig priviligert adel. Kystens folk vil sitja att og skoda ut over eit forbudt hav. Her er det eitt å gjera, politikarane må visa seg vaksne og rettskafne. Sjarken må vera flaggskipet i norsk fiskeri; og fisket organisert etter mønster av «open gruppe», til trivsel og næring for folket. Når det er sleppt dit det er i dag , må myndighetene løysa inn att kvotane, for så å ta styringa med gratis utlån av kvotar. Betre kan det ikkje koma til nytte for eigarane, som er det norske folk. Knut Vadla Hjelmeland


nyheter Strandbuen

nyheter

Fredag 26. mars 2021

Har du lokale tips eller ideer om nyhetssaker som vi bør gripe fatt i, send e-post til redaksjon@strandbuen.no De ferskeste nyhetene finner du på strandbuen.no

3

TIPSTELEFON

400 08 750

IKKE SLIK: Drømmer du om påskefjell-stemning med snø, skigåing og strålende sol, kan du glemme det. Årets påske i Ryfylke blir med stor sannsynlighet grå og våt.  Arkivfoto: Elin Moen Karlsen

Dette kan du glemme:

Det går mot en våt og mild påske Årets påske ligger ikke an til å bli noe drømmepåske. Det meldes regn og milde temperaturer. I fjellet er det dårlig med snø og skiføre. Gaute Henriksen gaute@strandbuen.no

Drømmer du om påskefjellstemning med snø, skigåing og lange pauser med appelsin og Kvikklunsj i strålende sol, kan du glemme det. Årets påske i Ryfylke blir med stor sannsynlighet grå og våt, både i heia og i lavlandet. I Strand og Hjelmeland er det

per i dag ikke skiføre, heller ikke høytliggende områder. Ifølge værprognosene til Meteorologisk institutt vil det for det meste regne i påskeuka, både i lavlandet og til fjells. – En må nok over 600 meter før nedbøren kan bli snø eller sludd, forteller statsmeteorolog Ingrid Soldal, som onsdag formiddag tok en titt på langtidsutsiktene for Ryfylke-været. – Det kommer et lavtrykk inn på fredag og et nytt på søndag. Det kan kanskje bli en periode med finere vær utpå lørdagen, men ellers ser det framover ut til å bli en god del regn, gråvær og milde temperaturer, opplyser Soldal. Hun tror heller ikke på be-

dring ut over i påskeuka. – Det er ikke lett å si noe sikkert om selve påskehelga, for det er ennå et stykke fram. Men ut fra prognosene for neste uke blir det mest sannsynlig en del regn og mildvær også da, sier meteorologen. Vinden vil den neste uka i stor grad komme fra sørlig retning, men den blir ikke særlig kraftig i Ryfylke. Det ligger for det meste an til bris.

Minker i høyden I Suldal og Sauda er det ennå noe snø på skiutfartsstedene. På Gullingen, som er et populært hytteområde for mange fra Strand og Hjelmeland, har det de siste dagene minket mye på snøen.

Løypekjøreren på Gullingen i Suldal, Bjørn Egil Nerheim, forteller til avisa onsdag formiddag at det ennå er mulig å gå på ski i Breiastøldalen og i lysløypa ved hyttefeltet i Fjellbergskardet. Men det er mildt, hele seks varmegrader, og snøen som kom for et par uker siden har stort sett smeltet bort. Nerheim forteller om store bare flekker på 500 meters høyde. Han håper nå at noe av nedbøren som er meldt i påsken kan komme som snø i Gullingen-området, slik at det kan bli litt skiføre også i påsken. På skisenteret i Sauda er det i skrivende stund fremdeles nok snø, men det er påskeføre og mildt.

Korona-påske Årets påske blir dessuten preget av koronasituasjonen, og folk skal helst ikke forflytte seg mellom kommunen. Myndighetenes korona-råd og regler for påsken sier blant annet at folk bare bør benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen. Det anbefales at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes, men reiser til hytte sammen med egen husstand er det gjort unntak fra. Hyttekommunene Sauda og Sirdal går enda lenger enn de nasjonale anbefalingene og har innført en lokal forskrift om bruk av munnbind innendørs i påsken.


4

nyheter

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

Må i fengsel for å ha kjørt i 140 km/t i Ryfast En ung bilfører fra Stavanger er dømt til fengsel etter å ha kjørt i 140 km/t i 80-sonen i Ryfylketunnelen. Retten definerte grensen for fengselsstraff for råkjøring i Ryfast til å gå ved 135 km/t.

Gaute Henriksen gaute@strandbuen.no

I en og samme laserkontroll like før jul mistet tre bilførere lappen etter å ha kjørt for fort i 80-sonen i Ryfylketunnelen. Høyeste målte hastighet i fartskontrollen var 161 kilometer i timen. Personen som kjørte nest fortest, 140 kilometer i timen, er

en yngre mann, mens de to andre ble betegnet av politiet som godt voksne. Nå har saken for den yngste av dem, en mann på 20 år fra Stavanger, vært opp for retten. Mannen, som altså ble stoppet av politiet etter å ha kjørt i 140 km/t, avga en uforbeholden tilståelse i Stavanger ting-

rett. Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til fengsel i 14 dager, noe retten sa seg enig i. Retten påpekte også at kjøringen skjedde i en undersjøisk tunnel. Etter rettspraksis er det vanlig å benytte samfunnsstraff som utgangspunkt når det blir kjørt med hastigheter på opp til

135 km/t i 80-soner. Men når farten er målt til over 135 km/t sier retningslinjene at det skal foreslås fengselsstraff. I tillegg til fengsel i 14 dager mister 20-åringen retten til å kjøre bil i 13 måneder. Før han kan få førerretten tilbake, må den domfelte gjennomføre ny førerprøve.

Hoppet i havet og reddet mann:

– Rett sted til rett tid Mandag ettermiddag måtte mannskapet på «Åssjøen» fra Forsand hjelpe en mann opp fra havet i Svolvær. Vilde A Drevland Klyve vilde.klyve@lofotposten.no

LOFOTPOSTE: Mandag ettermiddag meldte politiet at en beruset mann i 50-årene var kjørt til legevakt etter han falt i havet i Svolvær sentrum. Far i båten, Helge Ås, sto i styrehuset da han så mannen falle. – Vi skulle inntil med båten. Han kom gående på kaien og var synlig beruset. Plutselig tippet han over. Jeg ropte til sønnene mine at en mann hadde falt i havet. De sprang og fikk med seg en til. Han ene fikk med seg et tau og hoppet på havet, forteller Helge Ås. Samtidig ringer Ås 113.

Tilfeldig at de var der På båten er også Ove Kenneth Ås, Tom Arve Ås og Andreas Gundersen. Ove Kenneth og Helge Ås eier «Åssjøen» sammen. Det er tilfeldig at mannskapet fra Sandnes i Ro-

galand legger til i Svolvær mandag ettermiddag. – Det var dårlige meldinger og lite fisk, så vi tenkte at vi skulle legge til her, sier Helge Ås.

Hoppet i havet Etter far ropte, løper brødrene Ås bortover kaia. Det er Ove Kenneth Ås (33) som hopper i havet. – Han som datt på sjøen klamret seg til noen stolper i leideren i kaien. Jeg prøvde å komme meg bort og få kontakt, men han var ganske utmattet og det var nytteløst. Da var det bare å ta noen svømmetak bort til ham, forteller han. Gundersen på båten får ordna med noe tau som Ove Kenneth Ås fester rundt mannen i vannet. Sammen med en ekstra person får broren hans dratt mannen på land. Ove Kenneth Ås hjelper til ved å dytte nedenfra. – Han hadde ikke noen krefter i armene, forklarer han. Ove Kenneth Ås har aldri måttet hoppe på havet på denne måten før, men har vært borti lignende hendelser tidligere. Brødrene roser den siste per-

sonen som var med på redningsaksjonen, men de vet ikke hva han heter. – Vi hadde ikke klart å dra ham opp uten han andre mannen, forteller redningsmennene. Helge Ås forteller at det hele gikk raskt for seg. – Han var ikke mange minuttene nedi, men når det er så kaldt skal det ikke mange minuttene til heller. Han hadde flaks med at vi så ham. Det var bra. Vi var på rett sted til rett tid, sier han.

Til legevakt Personen som falt i havet ble hentet av ambulansen og kjørt til legevakten. – Jeg vet ikke mer enn at han ble kjørt innom legevakten. Ingenting tyder på at han er skadd, men han er nok våt og kald. Det har gått bra etter forholdene og at folk så det, fortalte operasjonsleder Ulf Slettan mandag ettermiddag.

HOPPET I HAVET: Ove Kenneth Ås hoppet i vannet for å hjelpe mannen som falt av kaia. 

FOTO: Bjørnar Larsen

Vanlig 17. mai er avlyst:

– Kom gjerne med kreative ideer Smitteverngruppa i Strand kommune anbefaler også i år en alternativ 17. maifeiring, på liknende vis som i fjor. – Kom gjerne med kreative forslag, oppfordrer fungerende kultursjef Heidi Rygh Bowitz. Gaute Henriksen gaute@strandbuen.no

Som i fjor går det mot en anner-

ledes 17. mai-feiring i distriktet vårt. Smitteverngruppa i Strand kommune har anbefalt at det ikke blir planlagt noen vanlig 17. mai i 2021 på grunn av koronapandemien. – Beskjeden er at det skal legges opp til en 17. mai-markering etter et liknende opplegg som i fjor, forteller Strands midlertidige kultursjef Heidi Rygh Bowitz. Det vil bety koronatilpassede aktiviteter etter gjeldende smit-

SUPERPRISER!

TIL 18.04.

PÅ GARASJEPORTER

-30%

MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

GRATIS BEFARING

911 50 200

TERJE MEIHACK Din lokale salgskonsulent Direktenr: 459 61 390

tevernsregler. Snart vil det trolig også komme nasjonale retningslinjer for nasjonaldagen. – Det eneste som kan endre situasjonen for 17. mai i Strand, er om det kommer nasjonale føringer som åpner for en mer tradisjonell feiring. Men så langt ser det dessverre ikke ut til at det vil bli noen normal 17. mai-markering i år heller, beklager Heidi Rygh Bowitz. Detaljplanleggingen av den lokale markeringen av nasjonaldagen settes i gang etter påske. Kultursjefen ser gjerne at folk kommer med kreative forslag til 17. mai-aktiviteter som det kan være mulig å gjennomføre tross koronarestriksjonene. – Det hadde særlig vært kjekt om vi kunne fått til noe for de yngste barna, sier hun.

I FJOR: I Strand ble nasjonaldagen i fjor markert med blant annet bilkortesje på Tau og Jørpeland. Også i år legges det opp til en FOTO: Stine Serigstad annerledes feiring enn den tradisjonelle. I Strand ble nasjonaldagen i fjor markert med sendinger på nett, der det blant annet var taler, sang, korpsmusikk og bilkortesje. Mye av det kan bli gjentatt i år. – Alt som skjedde på 17. mai i fjor var ikke kommunens initia-

tiv, som for eksempel bilkortesjen. Vi er derfor foreløpig usikre på hva som vil bli gjennomført i år. Men vi vet at blant andre Staal Jørpeland IL allerede har planer for aktiviteter på 17. mai, legger Heidi Rygh Bowitz til.


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

VI FORTSETTER Å PRESSE PRISENE! NYE, lavere KIWI-priser på HELGEKOS Her er noen eksempler. Alle prisene finner du på kiwi.no FØR

FØR

28,90

29,90

24

24

90

90

BRIE OST

APETINA CLASSIC

180 g Eldorado, pr. kg 138,33

200 g Creamy Block, Arla, pr. kg 124,50

FØR

FØR

17,90

54,90

14

90

44

90

TUC KJEKS

CHEVRE

100 g salt, pr. kg 149,00

200 g St. Maure President, pr. kg 224,50

FØR

31,90

2690 BIRKEBEINER SOGNEMORR 130 g skåret, Gilde, pr. kg 206,92

FØR

FØR

FØR

44,90

38,90

37,90

3990

3290

2990

GULLSALAMI

150 g Grilstad, pr. kg 266,00

ITALIANA

130 g Grilstad, pr. kg 253,08

SALAMI SILIANA

130 g Gilde, pr. kg 230,00

5


6

nyheter

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Tek med seg morfar og farfar på ski over Finnmarksvidda:

– Dei er seige karar 80 kilometer på ski over Finnmarksvidda frå Alta til Karasjok, med pulk på slep og overnatting i telt. Det er eventyret som ventar Leif Emil Egeland (74) og Kristian Vik Kyllesø (76) neste veke. Men dei stolar 100 prosent på turguiden som har vore ute ei vinternatt før. Magnar Riveland

magnar@strandbuen.no

Karen Malena Egeland Kyllesø har gått turen over Finnmarksvidda før. For tre år sidan brukte ho den tøffe turen i Finnmark som trening før den verkelege utfordringa; turen då ho blei den yngste kvinna som har gått over Grønland på ski nokon gong. Men den gongen hadde ho ikkje to godt vaksne karar med seg på turen. – Turen er akkurat den same som sist, men med litt meir fokus på komfort. Det blir to overnattingar på fjellstover og ei overnatting i telt. Sist eg gjekk turen, sov me i telt kvar natt, ler ho. – Men dei er ganske seige, begge to, så eg er ikkje redd for at dei ikkje skal henga med. Dei bekymrar seg mest for eventuelle skadar, og kanskje litt for teltovernattinga. Den lengste dagsetappen er på 26 kilometer. Det klarer dei fint, seier ho.

Øving som turleiar Karen Malena Egeland Kyllesø går på langrennslinja på Voss Toppidrettsgymnas. Etter turen over Grønland i 2018, sa ho til Strandbuen at ho godt kunne tenka seg å jobba som turguide og -arrangør for slike ekspedisjonar i framtida. – Denne turen over Finnmarksvidda blir den første turen der eg lagar opplegget og er turleiar for andre. Så det er god øving for meg, seier ho. Ho reiser til Finnmark med dei to bestefedrane på søndag. – Har du også vore trenaren deira i forkant av turen? – Ikkje direkte. Eg har fortalt kva det er lurt å trena på, men dei har trena sjølv og eg veit at begge har gått ein del på ski i vinter. Eg har også bedt dei om å trena på å dra pulk, seier ho.

Kjem til dekka bord Morfar, Leif Emil Egeland, er veldig glad for at han som 74-åring endeleg skal få kryssa av dette punktet på si «bucket list». Han har drøymt om å gå over Finnmarksvidda i mange år. – Det står fleire ting på den lista, som å gå i fjellet i Peru, men det er ikkje så lett å reisa rundt om i verda for tida. Då er det ekstra kjekt at denne draumen blir sann, og særleg at det er takka vera eit barnebarn, seier han. Egeland har vore på mange turar, men har sjeldan slappa så godt av med tanke på opplegget som denne gongen, fortel han. – Me har fått oss ein dyktig turleiar som har bestilt og ordna alt som trengst av utstyr, reiser og overnattingar. Me kjem til dekka bord, slår han fast.

Erfaring er ein fordel Både morfar og farfar er friluftsfolk som er glade i å gå på ski, seier Karen Malena Egeland Kyllesø. Leif Emil Egeland røper at han ikkje har trena spesielt hardt før turen. – Eg går alltid mykje på ski. Det har eg gjort denne vinteren òg, men eg har ikkje gjort så mykje ekstra utover det, seier Egeland som mellom anna har gått Sesilåmi 29 gonger, og også fullført både Vasaloppet og Birkebeinerrennet fleire gonger. – Erfaring med skigåing er nok ein fordel på ein slik tur, men eg har mellom anna eit kne som kranglar litt som eg må bruka skinne på. Det blir spennande, men det skal vera ein overkomeleg tur, meiner han. – Har du førebudd deg godt på å dra pulk? Det blir stille eit sekund. – Eg har ikkje førebudd meg så veldig. Eg har gått ein tur på tre kilometer for å kjenna på

76 ÅR: Farfar Kristian Vik Kyllesø er 76 år, men barnebarnet Karen Malena Egeland Kyllesø (17) trur både Foto: Privat han og morfar skal klara den lange turen.  korleis det er å dra pulk. Det kjendest bra ut. Det skal nok gå godt, trur Leif Emil Egeland. Turleiaren er ikkje så overraska. – Ja ja, det får vera opp til han. Farfar har òg droppa å gå med pulk dei siste vekene. Han meiner det er betre å ha trena litt for lite, enn å skada seg rett før turen, seier ho.

TRENING: Leif Emil Egeland har gått mykje på ski i vinter, men det gjer han kvart år. – Eg har ikkje førebudd meg spesielt til turen, seier han.  Foto: Privat

DU ÒG KAN FÅ BETALT JOURNALISTOPPLÆRING SØK INNAN 15. APRIL www.nynorskavissenter.no

norsk AVISSENT ER


Strandbuen

nyheter

Fredag 26. mars 2021

STARTER I JUNI: Ferja skal igjen gå over Høgsfjorden. 

7

FOTO: STINE SERIGSTAD

Ferja skal starte opp igjen til sommeren Ifølge leder av Samferdselsutvalget i Rogaland, Alexander Rügert-Raustein (MDG), varsler Boreal at sambandet skal være i drift igjen i juni. Stine Serigstad

stine@strandbuen.no

Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

– Jeg har nettopp fått epost av Boreal. De har mål om å starte opp i juni og kommer tilbake angående detaljer, sier MDG-politikeren til Stavanger Aftenblad. Rügert-Raustein sa i forrige uke at Boreal skulle komme med en avklaring om videre ferjedrift i løpet av den uka. Mandag morgen var det fortsatt ikke kommet en avklaring, men Boreal hadde startet en spørreundersøkelse som enkelte mente var tullete. Strandbuen spør kommuni-

kasjonsrådgiver i Boreal, Jon Kristian Fadnes, hvilken ferje rederiet skal sette inn i Høgsfjordsambandet i juni. – På tross av den alvorlige og uavklarte situasjonen som hele samfunnet fortsatt befinner seg i, har vi et mål om å starte opp Lauvvik-Oanes-sambandet i juni. Vi vil komme tilbake med mer detaljer vedrørende oppstarten, svarer han. – Var spørreundersøkelsen utslagsgivende for denne avgjørelsen?

– Markedsundersøkelsen er en del av vårt interne arbeid. Responsen har vært veldig god, og vi takker alle som har deltatt så langt, sier Fadnes.

Uten ferje siden november Det har ikke vært drift i sambandet siden november i fjor. Da stanset Boreal sambandet på ubestemt tid fordi konkurransen med gratis Ryfast ble for tøff. I februar, da bompengeinn-

krevingen startet i Ryfast, var det fortsatt ikke liv i sambandet. Koronaviruset og hjemmekontor var forklaringen denne gangen. – Alt vi i Boreal driver på med blir påvirket av korona og restriksjonene som følger pandemien. Det påvirker reisemønsteret til folk. Nå er smittetallene rekordhøye og vi er midt inne i den tredje smittebølge, sa Boreal-kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes til Strandbuen på mandag.

Omvegen gjennom Ryfast har kosta Torger (23) dyrt:

– Eg gler meg til ferja kjem tilbake Innstilte ferjer har gitt Torger Espedal frå Espedal ekstrautgifter som han nå gler seg til å bli kvitt. Espedal har skifta jobb nå, men då han jobba som mekanikar på Ganddal i Sandnes, blei vegen til jobb tre mil lengre utan ferje. – Det har resultert i at kilometerstanden på bilen steig kraftig, noko som betyr meir slitasje på bilen, høgare forbruk av drivstoff og at verdien på bilen har gått ned, fortel 23-åringen. – Eg enda med å skru opp kilometergrensa på bilforsikringa som resulterte i høgare forsikring i denne perioden og ikkje minst bompengar, legg han til. Sjølv om Espedal har bytta jobb og ikkje skal over fjorden like mykje som før, gler han seg til ferja kjem tilbake. – Eg kjem til å bruka ferja hyppig likevel, seier han.

– I seinaste laget Stine Berge Levik (30) pendlar frå Rossavik på Forsand til jobb som lærar på Høle skule. Etter at ferja blei innstilt i november har ho fått dobbelt så lang reiseveg til og frå jobb. Småbarnsmora har måtta reisa heimefrå klokka seks om morgonen for å kjøra til Høle via Ryfast og er tilbake rundt klokka 17. I tillegg har ho måtta låna ein

bil av farmora si, for å få kvardagen til å gå opp med henting og bringing av ungar og mannen si pendling til jobb. – Det er i seinaste laget at ferja startar opp igjen, den burde vore på fjorden allereie. Det viktigaste er likevel at ferja kjem tilbake og at den fortset å gå. Det gjer ein stor forskjell med reiselengde og reisetid for meg, seier Levik.

– Eg har mine tvil Inger Anita Merkesdal har tidlegare peika på at ei innstilling eller nedlegging av ferja over Høgsfjorden ikkje kan skyldast korona, redusert trafikk eller gratisturar i Ryfast. I eit lesarbrev frå mars i fjor viste ho til at ferja hadde vore innstilt fleire gonger heilt sidan Boreal tok over drifta.

tvil dessverre, seier ho. – Ingen kan stola på eit ustabilt ferjesamband. Frå å ha ei ferje som gjekk uansett, så var det å stola på ferja plutseleg som eit lottospel, legg ho til.

– Bare ord Ferjeforkjempar David Corneliussen trur det ikkje før han ser det at Høgsfjordferja begynner å gå mellom Oanes og Lauvvik igjen i juni – Det er bare ord. Kva det vil bety for meg og min kvardag er avhengig av regularitet og driftssikkerheit, peikar Corneliussen på. Han pendlar til jobb på Ganddal. – Går ferja påliteleg sparer eg tid og pengar på det, seier pendlaren.

GLAD: Torger Espedal er glad for at ferja skal gå over Høgsfjorden

igjen. 

FOTO: STINE SERIGSTAD

For å unngå at Forsand blir ein utkant i ein utkant, må me anten ha ferje eller gjennomfartsveg.

"

Inger Anita Merkesdal

– For å unngå at Forsand blir ein utkant i ein utkant, må me anten ha ferje eller gjennomfartsveg. For folk som arbeider på denne sida av Sandnes er det ein ekstrem og totalt unødig meirbelasting å måtte køyra rundt. Eg håper Boreal har lært av eigne feil, og eg håper ferja kjem for å bli. Men eg har mine

VIL SPARA TID OG PENGAR: Om ferja går som

den skal vil David Corneliussen frå Forsand spara både tid og Foto: Privat pengar. 

– UPÅLITELIG TILBUD:

Inger Anita Merkesdal bor på Forsand og pendler ofte til jobb i Sandnes og Stavanger.   Foto: Arkiv Kristofer Ryde

LENGER VEG: Stine Berge Levik bruker nå nesten to timar på å koma seg til og frå jobb på Foto: Privat Høle skule. 


8

nyheter

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Nesten-drukningsulykke på Hjelmeland:

Jente (12) fraktet til sykehus med luftambulanse Rektor på Hjelmeland skule er stolt av hvordan de ansatte håndterte hendelsen. En elev på barneskoletrinnet var involvert i en nestendrukningsulykke under svømmeundervisningen tirsdag formiddag.

Det bekrefter både rektor Sjur Atle Kleppa og kommunesjef for helse og omsorg, Camilla Flem. Eleven, som er en 12 år gammel jente, er fraktet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse. Politiet er på stedet og etterforsker hendelsesforløpet.

Politiet skriver på Twitter at en skoleklasse og flere lærere var til stedet da hendelsen fant sted. Jenta ble tatt opp av bassenget og det ble startet hjerte-lunge-redning på henne før hun ble fraktet til sykehuset. Tilstanden hennes beskri-

ves som alvorlig, men stabil. Familie og pårørende til eleven er varslet og kommunens kriseteam var raskt på plass for å ta seg av medelever og lærer. – Jeg er stolt av hvordan de ansatte grep raskt inn og gjorde alt det de skulle, sier rektor Sjur Atle Kleppa.

ETTERFORSKER: Nødetatene rykket ut til en nesten-drukningsulykke på Hjelmeland skule tirsdag formiddag.

Kyrkjene i Ryfylke avlyser alle gudstenester og arrangement:

– Eit stort sakn å ikkje få markera høgtida Onsdag ettermiddag heldt kyrkjekontora i Ryfylke Prosti stabsmøte. Alle arrangement blir avlyste i alle kyrkjesokna fram til og med søndag etter påske. Magnar Riveland

magnar@strandbuen.no

Den norske kyrkja måtte ta ei avgjerd om korleis påska skal bli etter dei siste innstrammingane i smitteverntiltaka, og valde å avlysa alle gudstenester. I

Ryfylke er kyrkjelydane samde om at både gudstenester og andre arrangement blir avlyste. – Dette gjeld altså òg konsertar og andre ting enn gudstenester, og det gjeld både innandørsog utandørsarrangement, opplyser prost Sigrid Sigmundstad.

Nokre unntak Ho fortel også at unntaka er dåp og gravferder. – Det er råd å gjennomføra barnedåpar som lukka arrangement med inntil 20 deltakarar, eller inntil ti deltakarar i Suldal og Sauda der det er innført skjerpa, lokale smittevernre-

glar. Det er også råd å gjennomføra gravferder med inntil 50 deltakarar som før, men det føreset at det blir halde to meters avstand til folk utanfor eigen familie eller kohort. Me oppmodar også sterkare enn tidlegare om bruk av munnbind, seier Sigmundstad.

Eit stort sakn Kyrkjelydane i Ryfylke vel «å bli med på dugnaden» sjølv om smittepresset er lågt. I alle fall i den søre delen av prostiet. – Smittepresset er for så vidt lågt i Suldal og Sauda òg, men der har dei fått det nærare inn-

på seg på grunn av meir smitte på Haugalandet. Det er tungt å ikkje få markera den viktigaste høgtida vår – ikkje å få formidla bodskapen, fortelja historia og synga songane – men akkurat nå er det viktigaste å ta vare på kvarandre. Det er eit stort sakn, men det er ei trøyst at NRK vil overføra gudstenester frå St. Petri kirke i Stavanger i påska, meiner prosten. Det kan også bli aktuelt med lokale, digitale overføringar i påska, men det er opp til kvar kyrkjelyd, seier Sigmundstad.

AVLYSER ALT: Alle kyrkjearrangement og gudstenester i Ryfylke er avlyste i påska, seier prost Sigrid Sigmundstad. 

FOTO: Magnar Riveland

Strand kommune legger seg flat etter skolejente ble påkjørt:

– Skulle ikke kjørt biler der Fredag ble en jente i barneskolealder påkjørt da hun syklet til skolen. Stedet hun ble påkjørt skulle vært avsperret for biler. Stine Serigstad

stine@strandbuen.no

I forbindelse med byggingen av flerbrukshallen og nye Fjelltun skole på Jørpeland er det laget en plan, en arbeidsvarslingsplan, som blant annet viser hvordan skoleveien til elevene er utformet under byggeperioden. Denne viser at hele gangveien opp mot Resahaugen skole skal være avsperret med betongblokker for å skille myke og harde trafikanter. På et tidspunkt har det blitt laget en åpning her og biler har begynt å parkere i området mellom brakkene og søppelcontainerne ved bussholdeplassen. Det var her jenta kom syklende fredag morgen da hun ble truffet av en personbil. – Der som ulykken skjedde

skulle det ikke vært en eneste bil. Det skulle være hundre prosent trygt for barna, sier faren til jenta som ble påkjørt. Han forteller at sykkelen er skadet, men at det går bra med datteren. – Det er veldig uheldig at dette skjedde. Hun har prøvd å passe seg for bilene, men det skulle ikke ha vært nødvendig, sier han.

– Legger oss langflate Faren jobber nå for å få sikret området i håp om en tryggere skolevei. Prosjektleder for byggingen av flerbrukshallen og Fjelltun skole, Lasse Nag, forteller at området der jenta ble påkjørt ble sperret av igjen tirsdag morgen. Han bekrefter at planen for anleggsområdet viser at det ikke skulle vært biler der. – Vi har gått gjennom planen og sett at det er et avvik. Det skulle vært sperret igjen, sier han. Han forteller at en bil parkerte der, så ballet det på seg og plassen ble brukt til sporadisk parkering.

LEGGER SEG FLAT:

Prosjektleder for bygg og eiendom i Strand kommune, Lasse Nag, legger seg flat etter ei skolejente ble påkjørt i et område hvor det ikke skal være biler. – Vi legger oss langflate. Det er ikke bra og dette er vi ikke fornøyde med, sier Nag.

Vil ha innspill Faren til jenta mener det er flere områder som ikke er trygge for skoleelevene. Han peker på at det i kiss'n'ride-området

SPERRET AV IGJEN: Området mellom brakkene og søppelcontaineren har tidvis blitt brukt til parkering selv om det ikke skal være biler på det spesifikke området. Nå er området sperret av. 

blandes myke og harde trafikanter. Lasse Nag informerer om at dette er en midlertidig løsning og at den stenges i påsken for å bygge den permanente løsningen. – Da blir det bedre. Det er alltid en utfordring der du har bi-

Foto: Stine Serigstad

ler, elever og syklende. Vi syns løsningen nå er god, men ikke perfekt, sier han og legger til at de setter pris på innspill til forbedringer. – Vi gjør så godt vi kan, men det er ikke alltid vi får det til. Derfor er vi ydmyke for innspill, avslutter prosjektlederen.


Strandbuen

annonse

9 GLØDEFISK

Fredag 26. mars 2021

Hjemme bra, borte best – Bobildager hos Sola Bobil

Innbyttekampanje

ved kjøp av ny Eura Mobil

Knalltilbud på en rekke varer i butikken Alle campingstoler og bord

–20%

Velkommen til Bobildager torsdag til lørdag.

utstyrsbutikk. Vi har også stort utvalg av lekre og

Utstyret og tilbehøret som gjør turen fullkommen,

praktiske bobiler. De beste bobilopplevelsene

finner du til ekstra gode priser i vår store

starter hos Sola Bobil. Kom og se.

Kampa lufttelt

1/2 pris (de vi har på lager)

Aqua Kem blue sackets

Aqua soft 4 pk

kr

kr

115,-

(normalpris 215,- ) (max 3 stk pr kunde)

25,-

(normalpris 56,- ) (max 3 stk pr kunde)

Alle andre varer i butikken

–15% (ikke på allerede nedsatte varer)

Åpent Bobildager

Er bobilen klar for de lange og gode turene?

Torsdag

9 – 19

reparasjoner av både bil- og bodel. Avtal tid for en sjekk

Fredag

9 – 16

Lørdag

11 – 15

Normale åpningstider: Mandag til fredag 9 – 16, tirsdag 9 – 19, lørdag 11 – 15. Vestre Svanholmen 19, Forus – Telefon 51 69 02 00. www.solabobil.no

Vårt service-verksted fikser alt fra EU-kontroll til når du likevel er her for å handle i utstyrsbutikken.


10

påske

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

Tor Einar (24) blei ferdig

Rakk éin job Tor Einar Gudmestad frå Jørpeland følgde draumen og reiste til England i 2016 for å begynna på skodespelarutdanninga. Han blei ferdig eksaminert på verst tenkeleg tidspunkt. Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

JØRPELAND RUNDT: Tom Erik Halvorsen, Odd Einar Tveit, Eivind Fjelde, Fredrik Askeland og

fotograf Rune Eie har prøveløpt den nye Jørpeland Rundt–løypa og kan ikke få skrøyte nok. Nå på lørdag blir det mulig å være med på ny gjennomløping. 16- april arrangeres stiløpet Jørpeland Rundt. 

FOTO: Rune Eie

Prøvesprang Jørpeland Rundt:

– Løypen er hard og teknisk krevende Den første helgen i mars var det fem personer som prøveløp Jørpeland Rundt. Løypen er lagt om og karakteriseres som hard og teknisk krevende, men ikke så hard som tidligere. Roar Larsen

roar@strandbuen.no

– Det var meningen vi skulle løpe 22 topper og 68 kilometer, men så stoppet været det. Så fant vi ut at vi skulle løpe tur retur Jørpeland Rundt– løypa. Et par av oss sprang bare den ene veien, forteller Rune Eie. Fem langdistanseløpere har løpt den nye Jørpeland Rundt. Løypa er lagt om der Barkafjellet ble tatt ut og Piggjafjellet er tatt inn. Løperne er fornøyde og kan fortelle om en godt synlig sti på hele runden. – Jørpeland Rundt–løypa er veldig bra nå. Det var litt småglatt da vi løp men lite snø. Det var overraskende fine løy-

per, sier Rune Eie. – Hvordan er årets løype i forhold til den forrige da Barkafjellet var med? – Løypa er litt lenger nå, men den er mer lettstartet, da det er slakere opp til Hamrane enn hva det var før opp Barkafjellet. Det vil nok ta ti minutter mer å gjennomføre men løypa er mer lettløpt. Løypa må likevel karakteriseres som hard og teknisk krevende. Det er et kanontiltak Spaserlauget har gjort med denne løypa. Vi gleder oss til 16. april når løpet skal være, sier Eie. Eie er veldig godt kjent i løypa og vet ikke om skiltingen virker like bra for alle. Men kan fortelle at Spaserlauget har kjøpt inn flere skilt, for at det skal bli lettere å se hvor en skal løpe. Av de fem som løp denne lørdagen i begynnelsen av mars løp Eivind Fjelde og Odd Einar Tveit den ene veien, mens Rune Eie, Fredrik Askeland og Tom Erik Halvorsen også løp tilbake. Tom Erik vant fjorårets utgave av Jørpeland Rundt, mens Fredrik kom på andre plass. Vi løp nok for fort den første turen på cirka 23 kilometer og

1400 høydemeter i byfjellene rundt Jørpeland. Vi merket at det ble tungt da vi løp tilbake igjen, sier Rune Eie. Eie mener løypene rundt Jørpeland må være et veldig godt tilbud for folk flest i disse korona–tider. Den 23 kilometer lange turen starter i år på Jørpeland Ungdomsskole. Turen går opp forbi vanntanken på Fjelde og videre langs Tuånå til «Utsiktsveien». Der kommer en inn på fjorårets sti opp til Hamrane. Barkafjellet går i år ut og første fjell blir Hamrane. Fra «Utsiktsveien» til Fossabrekka etter Husafjellet vil stien følge fjorårets løype. Når du kommer til toppen av Fossabrekka og utløpet av Tømmervatnet skal du i år opp på Piggjafjellet. Fra Piggjafjellet følger du ryggen inn langs Tømmervatnet og ned i Kaldal og inn på fjorårets sti som du følger opp til Tunglandsfjellet. I år skal løypa avsluttes i Rosehagen og en følger derfor Selemorkveien lengre ned før en tar av. Siste del av turen ned langs Jørpelandselva til Vågen og opp til Rosehagen.

SJEKK TØMMEKALENDEREN/APPEN FØR PÅSKE!

Alle våre gjenvinningsstasjoner har stengt: - fra kl. 11.30 onsdag 31. mars - skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag Ellers er det vanlige åpningstider.

God p

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN

Påske og helligdager fører til endringer i tømming og innhenting av avfall. Hold deg oppdatert på endringene sånn at avfallsinnhentingen går som den skal. e! åsk

www.ivarryfylke.no, Fiskåvegen 265, 4120 Tau

Bachelorutdanninga ved Rose Bruford College i London var alt han drøymde om og meir til. – Eg blei uteksaminert i september og fekk jobb i november. Då reiste me rundt på skular i England og Wales og spelte eit show basert på «Jack og bønnestengelen», fortel 24-åringen. Då samfunnet blei koronastengt stoppa det opp med både teater- og filmproduksjonar og dermed forsvann mulegheitene til å få jobb som skodespelar. Sidan har han hatt nokre strøjobbar, men ikkje som skodespelar. – Eg prøver å få meg jobb, men det er vanskeleg. Arbeidsløysa er stor, og dei jobbane som det er muleg å søkja på er som regel kontorjobbar der du skal jobba heimanfrå, fortel Gudmestad. Nå har han kome langt i intervjurundane på ein jobb innan nettsikkerheit og ein tidsavgrensa jobb der han skal gå rundt på dørene og hjelpa styresmaktene med å registrera kven som bur på dei forskjellige adressene. – Du kjem til eit punkt der du blir lei av å ikkje gjera noko. Når du er nyutdanna og har vald den vegen eg har gjort, er det ikkje pengar å få heller, begynner skodespelaren. – Eg er sjølvstendig næringsdrivande og jobba bare i to månader av dei siste seks månade-

ne før koronaen kom, held han fram.

Månader utan pengar inn Dermed har det ikkje kome mykje pengar inn på kontoen hans kvar månad. Han jobba litt heime i Norge i nokre månader i fjor sommar. Det redda husleiga i nokre månader. – Når eg har gått tom har eg måtta gå til familien og låna pengar. Eg har også vore avhengig av kjærasten min, som heldigvis fekk jobb i den engelske varianten av Nav i fjor haust, fortel Gudmestad. – Eg er veldig heldig som har ein familie eg kan gå til og be om hjelp, fortset han. Han og kjærasten bur saman med to andre i ei leilegheit i Sør-London i nærleiken av Crystal Palace. Dei er alle saman skodespelarutdanna. Rundt om i leilegheita heng fleire gitarar, tre av dei er Gudmestad sine. I perioden der det har vore nedstenging og der han har vore utan jobb og har brukt mykje tid i leilegheita har han brukt tid på å spela og laga musikk. – Elles er det ein del fine parkområde i London, så eg går ein del tur i dei. Eg har også spelt mykje PlayStation. Det er fint, for då kan eg spela saman med kameratar i Norge og halda kontakten med dei på den måten, seier 24-åringen.

London opna litt opp To dagar før intervjuet blei det

Strand innfører ikke lokale koronaregler Kommuneledelsen i Strand har bestemt seg for å følge de nasjonale retningslinjene. Stine Serigstad

stine@strandbuen.no

Etter et møte med kommuneledelsen torsdag morgen er det besluttet at Strand ikke innfører lokale regler. Nye, strengere koronaregler ble innført av regjeringen natt til torsdag. Disse innebærer blant annet forbud om å skjenke alkohol,

forbud om innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og stenging av svømmehaller, fornøyelsesparker og lignende underholdningstilbud. Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Det er også kommet nye anbefalinger om å holde to meters avstand, ha maks to gjester på besøk og ikke ha mer enn ti sosiale kontakter per uke. Munnbind er anbefalt på steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

11

utdanna skodespelar hausten 2019:

obb før London stengde opna opp for at innbyggarane i London kunne treffa éin person som ikkje er i same husstand ute. – Då fekk eg treft bestekameraten min, som eg ikkje har treft fysisk på over eitt år, smiler Tor Einar Gudmestad. Trass sin optimistiske natur innrømmer han at det har vore eit krevande år. – Eg trur det er vanskeleg for folk med jobb å forstå korleis det er å ikkje ha pengar i ei slik tid. Eg begynner å bli litt lei, seier han med eit oppgitt smil. Han har kutta ned på alle utgifter han kan kutta ned på. Ni månader etter at han var ferdig uteksaminert kom også den første rekninga med nedbetaling av studielån frå Statens Lånekasse. Han har vore i kontakt med dei og fått utsett nedbetalinga. I løpet av det siste året har han budd saman med svigerfamilien til kjærasten hans i Newcastle. Dette var under den første av i alt fire nedstengingar av London. I fjor sommar var han heime i Norge og budde hos foreldra i fire månader. Det er viktig for han å halda kontakten med dei foreldra, dei fem søskena sine og ungane deira.

Veit ikkje mykje om framtida – Då eg var heime i Norge blei eg plutseleg ringt av nokre filmfolk i Stavanger, som hadde sett heimesida mi, og som ville ha meg med på ein kortfilm, fortel Gudmestad. Dermed fekk han jobba litt som skodespelar. Då fekk han blant anna jobba med Per Kjerstad og Nina Ellen Ødegård. – Det var den første jobben etter at eg var ferdig skodespe-

lar der eg kjente at dette er verkeleg det eg vil gjera, smiler han breitt. Kortfilmen «Hurra for deg» har premiere ein gong i vår, fortel han. Tor Einar Gudmestad veit ikkje mykje om kva framtida bringar. Planen er at han og sambuaren skal flytta ut av leilegheita dei nå bur i, men han veit ikkje kor dei skal flytta eller når. – Eg har det eigentleg greitt med å ikkje vita. Skodespelaryrket er generelt prega av at du ikkje veit korleis framtida blir og kva roller og jobbar du får, seier han. – Eg liker det uføreseielege. Tanken om at i morgon kan kanskje telefonen ringa og eg får ein jobb. Den tanken tenner meg litt, fortset Gudmestad.

Har hatt nytte av utdanninga Sjølve skodespelarutdanninga har også vore nyttig for å klara å takla pandemi og nedstenging. – Gjennom skodespelarstudiet blir du veldig godt kjent med deg sjølv. Du lærer korleis du skal handtera kjensler. Du får på ei måte ei god verktøykasse. Viss eg er nedfor ein dag, veit eg grunnen til det og kan gjera noko med det, slår han fast. – Eg kan sjå meg sjølv i spegelen og seia at om eg føler meg litt nedfor nå så gjer det meg ikkje til ein tapar eller seier noko om at eg er deprimert. Å vera midt i ein pandemi er ei utruleg spesiell oppleving, som me ikkje har blitt lærte opp til korleis me skal takla, held han fram. Han finn trøyst i at alle går gjennom det same. For å få bufellesskapet med dei fire skodespelarane til å fungera også un-

Jørpeland

VERDSMETROPOL: Tor Einar Gudmestad bur i London, som har hatt «lockdown» fire gonger det siste

året på grunn av korona.

der ei nedstenging har dei vore bevisste på å snakka saman tidleg om kjensler og irritasjon. – Nå er det også lettare enn før å ringa kompisar du ikkje snakkar med så ofte og snakka om korleis du har det. Viss eg ikkje hadde vald skodespelaryrket, hadde eg nok vald noko innan mental helse, trur Gudmestad. – Eg treng ikkje å gå langt i nettverket mitt før eg finn nokon som har eit usunt bilde på det å vera lei seg. Det er menneskeleg å vera lei seg, like mykje som det er menneskeleg å vera glad, slår han fast. Etter mange månader utan fast inntekt får 24-åringen frå Jørpeland ei god nyheit på ettermiddagen etter intervjuet

begge FOTO: Privat

BUR SAMAN: Tor Einar Gudmestad (til høgre) bur saman med kjærasten David Jackson og to andre skodespelarar i Sør-London. med lokalavisa. – Eg fekk akkurat ein e-post der eg blei tilbydd jobb hos eit nettsikkerheitsfirma basert i

Lettstelt leilighet i 2. etasje med 2 soverom og garasje

Manchester med heimekontor. Så blei det ei lykkeleg avslutning på artikkelen din likevel, skriv Tor Einar Gudmestad.

Prisant. kr 2 190 000 Leiligheten fremstår lys og romslig med solrik balkong og noe utsikt. Eget vaskerom. Etablert boligområde, like ved skoler, barnehager og idrettsanlegg. Kort vei til busstopp og sentrum. BRA/P-rom Etasje Ant. sov. Byggeår Eierform Prisant. Omkostn. Totalpris Oppdr.nr.

ca. 80/80 m² 2. 2 2005 Eierseksjon kr 2 190 000 kr 55 920 kr 2 245 920 2209210037

Adresse Elgstien 30B VISNING To. 8. apr. kl 16:00-17:00 ved påmelding Terje Krumsvik, Eiendomsmegler MNEF 481 35 093


12

påske

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

VELVILLIGE GRUNNEIGARAR:

Det hadde ikkje blitt turstiar utan samarbeidsviljen til grunneigarane. Her er ordførar Bjørn Laugaland (til høgre) ute og ser på ei av løypene forbi Sæbø saman med Tone Sæbø og Oddbjørn Sæbø.  

Foto: Privat

SØRLANDSIDYLL: Åsmund Sirevåg (til venstre) og Endre Nordbø fører an på vandring gjennom den gamle delen av Vågen.FOTO: Magnar Riveland

Tolv turar med utgangspunkt i Vågen er klare, og alt er gjort på dugnad:

– Pensjonistar er gull verd EIGEN PROFIL: Skilta som Endre Nordbø (til venstre) og Åsmund Sirevåg set opp skal vera lette å kjenna att.  

Foto: Privat

Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, lokalt næringsliv, frivillige lag som turlag og bygdaråd, velvillige grunneigarar og – ikkje minst – interesserte pensjonistar. Det har vore ei suksessoppskrift, meiner plan- og forvaltingssjef Haldis K. Nilsen i Hjelmeland kommune. Magnar Riveland

magnar@strandbuen.no

JULETRE: I juletreet i Vågen finn du kart som viser kor turstiane går. Frå venstre Egil Ulvestad (grunneigar), Åsmund Sirevåg (frivillig), Endre Nordbø (frivillig), Jan Sverre Grimstad (Hjelmeland Naturlegvis), Anne Kari Skogerbø (Hjelmeland Turlag) og Haldis K. Nilsen (Hjemeland kommune, Foto: Magnar Riveland i forkant). 

I kommuneplanen for Hjelmeland heiter det at Hjelmelandsvågen skal vera utgangspunkt for turar til lands, til fjells og til sjøs. Etter to-tre års arbeid er tolv turar skilta, og til påske blir turkarta distribuerte. Desse turane er ikkje sesongturar som blir merkte eitt år og ikkje det neste. Dette er tenkt som skilta, permanente turar som også blir regulerte som det der det trengst. – Og alle turane har utgangspunkt i Vågen, som i seg sjølv er ein attraksjon og lett tilgjengeleg både med bil og båt. Turane varierer frå 45 minutts turar i nærområdet til lengre turar som Skomakarnibbå og Bjødnaburunden som er meir heildagsturar, seier Haldis K. Nilsen. – Me er veldig glade for at dei aller fleste grunneigarane har vore så positive, og dei frivillige – både fastbuande og fritidsbuande – som har stilt opp har vore veldig ivrige, rosar ho.

Dugnad med løn frå Nav Åsmund Sirevåg og Endre Nordbø er blant dei ivrigaste av dei ivrige i dugnadsgjengen.

– Det har vore veldig kjekt å vera med på dette arbeidet, og me har både tid og interesse. Så du kan skriva at me ikkje har jobba dugnad, men vore løna av Nav, seier alderspensjonist Åsmund Sirevåg med eit smil. – Spreke pensjonistar er gull verd når me held på med dette. Det er dei som har masa og sikra framdrifta i prosjektet, og mange av dei er fritidsbuande i Hjelmeland, følgjer Haldis K. Nilsen opp med. – Jo, men mange av dei har slekt i Hjelmeland, dei føler ei naturleg tilhøyrskjensle og dei er gjerne her 48 veker i året, legg Sirevåg til. Han meiner Hjelmelandsvågen fortener meir merksemd, og gler seg over at det har kome brunt kringleskilt som fortel at den gamle delen av Vågen, med verdas største jærstol, tronge smau og kvite trehus, er ein offisiell attraksjon. – Og så viser boka på turposten og utsiktspunktet Strengjatonå at det har vore over 1.000 besøk der det siste året. Det er kjekt, synest Sirevåg.

Juletreet i Vågen Den opphavlege planen var å opna turtilbodet i fjor, men Haldis K. Nilsen mei-

ner det er viktigare at resultatet blei bra enn å skunda seg. – Nå har me gjort det så skikkeleg at me har laga ein eigen grafisk profil på kart og på skilta som er produserte av Avanti på Jørpeland. Prosjektet har fått støtte frå Rogaland fylkeskommune og sponsorar. Alt arbeidet utanom er gjort på dugnad, seier ho. Startpunktet for alle turane er ved kommunehuset i Vågen. Der er det sett opp eit «juletre» – altså skilt som peikar ut retninga for alle dei tolv turane. – «Juletreet» er godt synleg også for dei som kjem med båt, og på stolpen til skilta er det ein boks der folk finn kartbrosjyrar. Desse turane skal vera lette å finna, slår Åsmund Sirevåg fast. På åtte av dei tolv turane er det eigne turpostar. Vedlikehald og oppfølgjing av stiar og turpostar er sikra ved at kvar tur har fått sin eigen fadder – også det på dugnad. – Om folk finn døme på at skiltinga er feil eller andre ting som bør rettast opp, vil me gjerne ha beskjed om det, seier Haldis K. Nilsen.


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

Følg oss på Instagram

1.395,-

3990

Lik oss på Facebook

Me he alt te hagen… å møje meir! GAIA DRIVHUS 0,96 M2

KORTREISTE KRYDDERPLANTER

PALLEKARMER M/LOKK

PÅSKELILJER

5 FOR60,-

PIZZAOVNER

STEMOR OG FIOLER

10 PK 39

90

-10%

ALLE HEKKPLANTER

-10%

STORT UTVALG I LØKBLOMSTER

BÅLFAT

GJØDSLE HAGEN NÅ!

UTEKRUKKER

-10%

HELGJØDSEL 15KG

SETT A 4 STK

2 FOR 300,-

599,-

SETT A 2 STK

299,-

STØRST OG BEST PÅ HAGEMØBLER! OVER 800 M 2

ALLE HAGEMØBLER

BALI 3+1+1

PRINCE HJØRNESOFA

-10% I MARS MÅNED

DELIA SJESELONG HELE HARVARD SERIEN

SEATTLE SITTEGRUPPE

(FLERE MODULER)

FØR 32.995,-

-50%

NÅ 16.495,Roslandsveien 14, Tjøtta, Bryne, tlf. 51 78 88 80

ÅPENT hverdager 9-20 • LØR 9-17 • SØN 12-17

13


14

påske

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Svein Carlos (36) sende brev til Tore på sporet då han var 12:

Nå har han funne den biol Fredag 15. august 1986 kom Carlos Rodrigo Rey på eitt og eit halvt år til Norge og Jøsenfjorden frå Colombia saman med adoptivforeldra. Han begynte tidleg å leita etter den biologiske mora si, men hadde eigentleg gitt opp då han fekk ein e-post i januar i år. Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

Den blide beagelen Axo på ni månader blir overlykkeleg av at det kjem besøk i tunet ved Jøsenfjorden. Fjorden breier seg raust ut framføre huset og den tidlege vårsola skin blendande ned på det spegelblanke sjøvatnet. Bordet blir dekka med kaffikoppar med det colombianske flagget i gult, blått og raudt på. Dei tre ungane i huset har vinterferie og kjem tuslande ein etter ein for å få nysteikte vaflar. På bordet framføre Svein Carlos Nilsen Gjil (36) ligg det eit par permar. I den eine ligg heile adopsjonshistoria hans med alt frå adoptivforeldra si hugseliste før dei reiste til Colombia, flybillettar, til rapportar til Adopsjonsforum og statsborgarskapsbeviset datert 18. november 1987. I den andre permen er det fotografi heilt frå det første møtet i Colombia og den første tida i det nye heimlandet med dei nye foreldra. Både permen og fotoalbumet har 36-åringen bladd og kikke i eit utal gonger. – Eg skreiv til Tore på sporet. Eg kan ikkje ha vore meir enn 10–12 år, fortel 36-åringen. Adoptivforeldra Haldis K. Nilsen og Endre Gjil har heile tida vore opne om kvar han kom frå, og permen med informasjonen og spesielt fotoalbumet har heile tida vore tilgjengelege for han.

BARNEBARNA: Her får Svein Carlos N. Gjil si biologiske mor i Colombia sjå barnebarna David, Ola Rodrigo og Norah for første gong. 

– Eg har vunne i Lotto – Det er viktig for meg å poengtera at det ikkje handlar om at eg ikkje har hatt det godt hos foreldra mine. Dei har vore opne og støttande om dette heile tida. Me hadde ein globus heime, der dei viste meg kor eg kom frå, seier Svein Carlos. – Eg har fått svar på alt eg har spurd om, og eg er veldig klar over at eg har vunne i Lotto når eg nå sit her, fortset han. Bak dei høge trea eit par hundre meter vekke ligg heimegarden og husa til foreldra hans. Dei er ofte saman, og er også ein tett samansveisa storfamilie. – Eg kunne ikkje hatt det betre enn her, seier Svein Carlos og kikkar ut vindauga på dei så vidt grønkande markene og den opne fjorden. Tore Strømøy tok ikkje saka til 12-åringen frå Jøsenfjorden. Sidan har Gjil prøvd sporadisk sjølv å søkja etter mora på nettet utan å lykkast. – For eitt og eit halvt år sidan kom eg over ein artikkel der Juan Gabriel var med. Han er frå den same byen som

mora mi er frå; Armenia. Han hadde hjelpt tre andre å finna sine biologiske foreldre, fortel 36-åringen. Juan Gabriel bur i Norge, men er i Colombia ein månad i året. Han prøvde å hjelpa Gjil å finna mora då han var i Colombia i fjor, men lykkast ikkje.

Måtte gje opp å finna mora – Det var den første gongen han hadde måtta gje opp. Han leverte all dokumentasjonen han hadde til barnevernsinstituttet der nede. Eg fekk ein e-post om at dei hadde mottatt saka og eg fekk inntrykk av at den ville bli sett på ein gong i framtida, fortel Svein Carlo N. Gjil. – Eg gav eigentleg opp då. Trongen til å finna dei biologiske foreldra mine hadde også blitt mindre etter at eg fekk mine eigne ungar, held han fram. Men så i januar 2021 fekk han ein epost frå det han syntest var ei merkeleg adresse. Juan Gabriel stadfesta at det var ei legitim adresse frå barnevernsinstituttet.

Dei hadde fått kontakt med den biologiske mora hans, Nora Rey Diaz (55). Ho hadde flytta frå Armenia og til ein fjellandsby, og dei skulle ta kontakt med ho. Fredag 12. februar skulle han få treffa ho via videochat. – Svein Carlos er veldig kontrollert og er ikkje den som viser mest kjensler i familien. Vasskrana gjekk jo hos meg då dei fann den biologiske mora og dei skulle frå treffa kvarandre, ler kona hans, Bente Tednes Gjil (35).

Det første møtet varte i halvannan time Representantar frå barnevernsinstituttet og tolk Juan Gabriel var med i møtet. – Det var eit veldig spennande første møte. Saksbehandlarane frå barnevernsinstituttet snakka mest den første timen. Dei fortalde om kulturforskjellar og økonomiforskjellar og slike ting, fortel Svein Carlos. Han fekk vita at den biologiske mora

hans var overbevist om at ho skulle få møta igjen sonen før ho døydde. Ho hadde veldig strenge foreldre og dei hadde det tøft økonomisk då Svein Carlos var beibi. – Ho hadde angra etter at ho leverte meg frå seg, men det var for seint. Det er visst 30 dagars angrerett på slikt i Colombia, seier Svein Carlos. Han var hos ei fostermor frå han var seks månader til adoptivforeldra henta han. – Eg var aldri i barneheim, slik søster mi Inger Cristina var då me var nede og henta ho i 1990. Eg hugsar endå betre då me henta broren min Daniel Antonio i 1996, seier storebroren. Etter at han fekk kontakt med den biologiske mora si fann han også ut at han hadde ein bror til; Hector Fabian (19). Fødselsdatoen hans blei også endra.

Fekk ny bursdag Fram til han blei 36 år har bursdagen blitt feira 19. januar, men 36-åringen blei


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

15

logiske mora si i Colombia

RØRANDE: Bente Tednes Gjil får vondt inne i seg når ho tenker på kor vanskeleg det må ha vore for den biologiske mora til Svein Foto: Elin Moen Karlsen Carlos N. Gjil å gje opp den seks månader gamle sonen sin.  ske forhistoria mi som eg har lyst til å grava meir i, slår han fast. – Eg trur det er grunnleggande for eit menneske å vita om røtene sine, legg Bente til. – Korleis er det å ha funne mora di etter så mange år? – Det er spennande og flott, men også litt rart. Eg kjenner meg litt tom, svarer Svein Carlos. Både han og kona er lærarutdanna og jobbar som rektorar på ulike skular. Då 36-åringen kom til Norge hadde han blitt eitt år og ni månader gammal.

Foto: Privat

fødd 29. november 1984. Det blei ekstra kjekt, for på den same dagen for 10 år sidan blei den eldste sonen til Svein Carlos og Bente fødd. Den første samtalen mellom Nora og den tapte sonen varte i éin og ein halv time. – Dei har vore i kontakt med kvarandre kvar dag sidan, smiler Bente med blanke auge. Når ho som mor sjølv tenker på korleis det må ha vore for Nora å gje opp den seks månader gamle sonen, renn auga over og klumpen i halsen gjer det vanskeleg å snakka. – Fy søren, kor vanskeleg ho har måtta hatt det når ho måtte velja å gje vekk ungen sin. Tenk så tilfeldig det er; hadde ikkje ho gitt han vekk, hadde eg ikkje treft han og me hadde ikkje hatt ungane, seier Bente. Både ho og Svein Carlos ser likskapstrekk både hos mora og broren i Colombia. – Hector Fabian er ganske lik slik Svein

TOLK: Juan Carlos er tolk når Nora Rey Diaz og Svein Carlos N. Gjil snakkar saman på Foto: Privat videochat. 

Carlos var då han var yngre. Det er noko med faktene, smiler Bente. – Det er heilt uverkeleg, seier mannen hennar og smiler med.

Får hjelp av digitale hjelpemiddel Han har god kontakt med heile storfamilien i Norge. Nå har han også fått ein storfamilie i Colombia med tanter og onklar. Han har begynt å læra seg spansk. I dei mest enkle, digitale samtalene med mora og broren i Sør-Amerika bruker dei ein omsetjingsapp. Til videochattane har dei helst med tolk Juan Gabriel. Svein Carlos er veldig glad for mulegheitene den digitale utviklinga gjer for å kunna få treffa den nye familien i ei tid der det ikkje bare er å setja seg på eit fly og reisa på besøk. – Nå er eg på ein måte i ein ny fase og begynner å få lyst å reisa ned, slår Svein Carlos fast. Det har dei tre ungane hans også veldig lyst til.

– Det betyr mykje for ungane våre også at han har fått kontakt med den biologiske mora si. Dei har 50 prosent av sin biologiske familie i Colombia. Det har vore mykje som for eksempel den medisinske historia til familien, som me ikkje har kunna kryssa av for i eit skjema fordi me ikkje har visst, peikar Bente på. Dottera deira, Norah (11) er kalla opp etter den biologiske mora til Svein Carlos, Ola Rodrigo (8) har fått eit spansk mellomnamn. Eldstesonen David blei veldig glad då det viste seg at faren hadde fødselsdag på hans bursdag, for då hadde han også ei tilknyting til Colombia.

Har fått ein ny start Med møtet med den colombianske, biologiske familien føler Svein Carlos at han har fått ein ny start. – Eg føler meg veldig norsk. Eg er oppvaksen på gard og har vore ute i skog og mark heile livet, men samtidig er det noko interessant med den colombian-

Opptatt av dei norske barnebarna – Eg veit via jobben kor mykje dei første åra betyr for eit barn og eit liv, peikar Svein Carlos på. Ungane hans synest det er veldig spennande å ha fått ei bestemor og ein heilt ny familie i Colombia. Nora Rey Diaz er også opptatt av ungane hans. – Ho liker veldig godt at me sender bilde av ungane og kvardagslivet vårt, smiler Svein Carlos. Ennå har han ikkje fått vita alle detaljane rundt kvifor den biologiske mora måtte gje han frå seg. – Ho er klar på at når me har blitt endå betre kjent, så vil ho fortelja si historie. Ho har nok vore fattig og hatt det veldig vanskeleg. Sjølv om både ho og broren min i Colombia har mista jobbane på grunn av korona, verkar det som om ho har det betre nå, peikar 36-åringen på. – Ho har spurd meg om det er i orden at ho kallar meg for «min son», og ho er veldig takknemleg for at foreldra mine har tatt seg så godt av meg, legg han til med eit breitt smil. – Ho er veldig opptatt av at han skal ha det bra. Ho sa til meg at eg måtte ta vare på han, seier Bente.


16

påske

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

For 40 år sidan laga Per Odd (81) Kristus-figuren i Jørpeland

Laga glasmaleri og relieff Sidan Per Odd Aarrestad smykka ut veggen bak alteret i Jørpeland kyrkje har han stått for kunst i rundt 30 kyrkjer. Det var arkitektane bak den nye kyrkja på Tau som gjorde at han sa ja til å smykka ut denne. Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

Eit langt og smalt ståande rektangel har fått blå, oransje og gule glasbitar. I midten av glasmaleriet heng Kristus-figuren med utstrekte armar på korset. Glasmaleriet er 11,40 meter høgt og 1,25 meter breitt. Tak og vegger i den nye kyrkja er i lyst treverk, og veggen til høgre for glasmaleriet er relieffet som er like høgt som glasmaleriet og 5,80 meter breitt. Relieffet er laga som eit tresnitt og er malt i lyse blåtonar og gull. Delar av relieffet har til og med ekte bladgull på. Ennå manglar delar av relieffet maling. Bak glasmaleriet skal det koma lys, slik at det kjem endå betre fram. På avstand kan relieffet sjå ut som tilfeldig samansette delar med både rette vinklar og meir runde former, men går du nokre steg nærare korgolvet framme i kyrkja trer detaljane fram.

Har brukt kart som utgangspunkt Her er aks, ei spade, ei greip, hus, menneske og ein detaljrikdom så stor at skal du få med deg alt må du bli ståande i nokre timar. – Eg var ein gong med i eit sjøfly som fauk innover Ryfylke. Eg hugsar at eg blei skikkeleg luftsjuk. Flyet la om rett over Tau og eg hugsar bildet av staden som då kom fram, fortel Per Odd Aarrestad.

DETALJRIKT: Leiar i byggekomiteen for kyrkja, Tore Voster, og Per Odd Aarrestad framføre glasmaleriet og relieffet.  Han brukte dette bildet av Tau frå lufta kombinert med kart som utgangspunkt for relieffet. – Det blei gitt eit tema for utsmykkinga av den nye kyrkja på Tau – det skulle vera vekst og liv, og samtidig skulle kunstverket visualisera Tau og området med industri, næring og natur, fortel kyrkjekunstnaren. Jostein Bjørndal hos HBA Arkitekter og Anne Tornberg frå Ratio arkitekter er arkitektar for kyrkjebygget som ligg like

bak R13 i Tau sentrum. Totalkostnaden for kyrkja, som skal bli innvia til hausten, er 75 millionar kroner.

Liker dei rette vinklane i kyrkjerommet – Den eine av arkitektane har vore med og teikna konserthuset i Stavanger, og eg var derfor overtydd om at det ville bli eit flott bygg. Eg liker at kyrkjerommet er veldig matematisk med vinkelrette former, seier Aarrestad medan han

løftar hovudet og ser utover det høgreiste rommet. Han fører det rettvinkla frå det store kyrkjerommet vidare i relieffet, medan dei rundare og meir organiske formene i tresnittet på finerplater står ut som ein tydeleg kontrast. – Relieffet skal vera ein del av bygget, slår han fast. Han liker at det å smykka ut det han kallar monumentale bygg gir han høve til å visa kva han står for som kunstnar.

Kjøpebusk tar over områder på Jørpeland:

– Det verste må være om gyvelen får spre seg ute i Gyvel er vurdert av Artsdatabanken for å være en plante som utgjør en svært høy risiko mot norsk natur. Nå har den satt røtter på enkelte områder på Jørpeland. Kristoffer Apall

kristoffer.apall@strandbuen.no

KREVENDE: Helge Landa fra Akora og Frode Rag fra park og grønt-avdelingen i Strand kommune har arbeidet mye med å få stoppet spredningen av gyvel. 

begge FOTO: Stine Serigstad

Frode Rag fra park og grøntavdelingen i Strand kommune forteller de har arbeidet lenge med å fjerne gyvelen fra flere steder på Jørpeland. Blant annet har gyvelen satt røtter ved Skogstjerneveien og ved det nye boligfeltet Skarbekken. – Det er en svært tidkrevende prosess fordi det holder ikke å kappe den ned og la restene ligge, sier Rag. Om planteavfallet får ligge igjen på stedet, spirer frøene igjen og problemet blir enda større. Kommunen kjører derfor planteavfallet til Nordmarka slik at det blir håndtert riktig der.

– Vi har fått mye god hjelp fra Akora med fjerning av gyvel, fortsetter Rag. Rag mener planten har spredt seg i kommunen når masse har blitt flyttet i forbindelse med gravearbeid. – Vi har litt kontroll på den når den er i nærheten av et boligfelt. Det verste må være om gyvelen får spre seg ute i naturen, sier Rag.

Hører ikke til i Norge Gyvelen blir betegnet som en fremmedart i Norge. Det vil si at arten har kommet hit med menneskelig hjelp, for eksempel ved planteimport. Olga Hilmo, seniorrådgiver for fremmede arter hos Artsdatabanken, forteller at gyvelen er blitt vurdert til å ha svært høy risiko i naturen. Den sprer seg raskt og har stor negativ økologisk effekt ifølge Fremmedartslista 2018. – Gyvelen er svært tilpasningsdyktig, og kan gro på næringsfattige områder


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

17

kyrkje:

til den nye kyrkja på Tau

begge FOTO: Elin Moen Karlsen

Ifølgje Wikipedia skal han ha stått for meir enn 40 offentlege utsmykkingar i løpet av sin kunstnarkarriere. Eit av dei mest kjente verka hans skal vera det 92 kvadratmeter store glasmaleriet i Bryne kirke.

– Samspelet er viktig – Storleiken betyr ikkje noko for meg. Det er samspelet mellom kunsten og rommet som betyr noko, meiner Aarrestad.

KYRKJEKUNSTNAR: Per Odd Aarrestad liker å laga kunst til det han kallar monumentale bygg. Holmlia kirke, Erdal kirke, Hana kirke, Bykle kirke, Ytrebygda kirke, Grødem kirke, Skjold kirke, Herøy kirke i Møre og Romsdal, Gand kirke og Frøyland og Orstad kirke er andre kyrkjer han har laga utsmykking til. Per Odd Aarrestad er opphavleg frå Time, har budd i Sandnes i 35 år, men bur nå ved sjøen på Sele. Til å montera kunstverka sine har fått hjelp av Egil Idsø (66), som har teknisk kunnskap og materialkunnskap.

– Med så monumentale kunstverk nyttar det ikkje å gjera arbeidet aleine, peikar jærkunstnaren på.

Har jobba med Tau kyrkje i tre år Det er sett av ein million kroner til å smykka ut den nye kyrkja på Tau. Denne summen dekker material, arbeidsfolk og timane kunstnaren bruker på verket. Då lokalavisa ringer Aarrestad opnar

me med: – Me forstår du er i gang med å montera kunsten din i den nye kyrkja på Tau nå i desse dagar? – Eg har jobba med denne utsmykkinga dei siste tre åra, svarte kunstnaren. Viss du ser det 66 kvadratmeter store relieffet på litt nærare hald forstår du kvifor det har tatt så mykje tid å planlegga og laga.

naturen fordi denhar nitrogenfikserende rotknoller og henter selv nitrogen fra lufta, sier Hilmo. Gyvel kan derfor vokse i næringsfattig jord, og med sitt tette buskas utkonkurrerer den andre arter. Det er spesielt problematisk i rødlista naturtyper som sanddynemark og kystlynghei. Gyvel kan endre jordbunnsforholdene ved at den beriker jordsmonnet med nitrogen. Det at planten overlever i næringsfattige områder har også gjort dem svært populære å plante i veikanten.

Gyvel kan være giftig Ifølge Helse-Norge sine sider kan gyvelartene være giftige om du spiser den. Magesmerter, kvalme og diaré er noen av symptomene som er listet opp. Park og grøntavdelingen fjernet nettopp flere busker som vokste rundt Førland barnehage av den grunn. Helse-Norge skriver på sine sider at

Giftinformasjonen må kontaktes dersom du har mistanke om at barnet ditt eller noen andre har smakt på en gyvelplante.ss

Blir solgt i plantebutikker Gyvelen har hovedsakelig spredt seg fra private hager gjennom at frø spres med vinden, med planteavfall, fugler eller når den er blitt plantet langs veien. Planten kan også spre seg ved flytting av jordmasser. – Størsteparten av all gyvel som finnes i naturen i Norge kommer ifra planteimport, sier Hilmo. Audun Hetlelid fra Hageland Strand forteller at de sluttet å selge gyvel for to år siden på grunn av spredningsfaren. – Det er ikke forbudt å selge eller plante gyvel, men vi valgte å stoppe salget på grunn av faren for spredning i naturen, sier Hetlelid. Før de stanset salget ble kundene som

OVERGRODD: Gyvelen har fått spredt seg fritt på Skarbekke over lenger tid, nå gjenstår det et omfattende oppryddingsarbeid. kjøpte planten informert om faren for spredning via planteavfall eller lignende.

Gjør det de kan Rag forteller at Strand kommune arbeider så godt de kan for å få fjernet denne

planten fra områdene med mye spredning. – Vi driver og undersøker om det finnes andre mer effektive måter å fjerne gyvelen, men foreløpig vil vi fortsette å fjerne den mekanisk og levere den i Nordmarka, sier Rag.


18

påske

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Det Sindre angrer mest på var at han ikke åpnet opp før:

– Jeg vaste bort 23 år av livet mitt Så lenge Sindre Hetlelid Svines (28) kan huske så har han visst at han liker gutter. Frykten for å bli avvist av venner gjorde at han valgte å skjule hvem han egentlig er. Kristoffer Apall

kristoffer.apall@strandbuen.no

Svines flyttet til Porsgrunn på grunn av kjærligheten. Selv om forholdet ikke varte med kjæresten, var han fortsatt glad i byen han flyttet til. – Jeg trives veldig godt her i Porsgrunn, jeg har det veldig gøy sammen med kollegaene mine på jobb hver dag. Jeg trives også veldig godt i håndballklubben Urædd som jeg spiller for. Alt falt liksom på plass her, sier Svines. Timeplanen til Svines er nesten alltid fylt til randen. Han driver med styrketrening, med håndball både som assistenttrener og som spiller og gruppetimetrener på et treningssenter.

Stein i skoen Det er vanskelig å beskrive eller sette ord på følelsene han hadde i tiden før han sto frem som homofil. Tankene han hadde ble så undertrykte at han i perioder kunne glemme at de var der selv. – Du kan se for deg at du har en stein i skoen som ligger og gjør vondt hele tiden. På en joggetur glemmer du kanskje smertene fra steinen, men selv om du glemmer smerten så ligger den der allikevel. Dess lenger steinen ligger der, dess vondere blir det og på ett tidspunkt må du ta av deg skoen å få steinen ut, sier Svines. Svines gikk med denne steinen i 23 år og var i en evig kamp om å ikke fremstå som homofil for de rundt seg. – «Hva tenker de om måten jeg sa det på?», «Hvordan tolket han det jeg gjorde?». Det var slike ting jeg gikk å tenkte på hele dagene, jeg var livredd for at vennene mine skulle finne ut hvem jeg

Erfaren kiropraktor i tverrfaglig klinikk ved Hundvåg Fysikalske Institutt.

egentlig var, og slutte å være med meg, sier Sindre.

Ble plantegutt på Instagram Når håndballen ble stengt ned på grunn av korona, måtte han finne noe annet å fylle dagene med. Han fortsatte med hjemmetrening og jogging, men det var fortsatt store deler av dagen som han ikke hadde noe å gjøre. – Det var da jeg fant ut at jeg skulle begynne å fylle opp leiligheten med planter. I stede for å ikke gjøre noe så kunne jeg bruke til på å stelle plantene mine, sier Svines. – Jeg startet med 10 planter i august i fjor, nå er jeg vell oppe i 100. Det er mye å holde styr på, men etter mye «nerding» på nettet så har jeg lært mye om de forskjellige plantene, legger han til. Planter har også mye å si for trivsel mener Svines, og anbefaler flere til å innrede hjemmet sitt med planter. – Det finnes forskning på at planter i hjemmet har mye å si for psyken i hverdagen, og det er kanskje ekstra viktig å ha det hjemmekoselig nå under koronapandemien. Jeg har i hvert fall merket at alle plantene mine har hatt en positiv effekt på meg, forteller Svines.

Urædd Det var da han spilte for Sandnes hånd-

ball han kom ut av skapet. Han var spesielt redd for hvordan dette skulle påvirke garderobestemmingen. – Det var heldigvis ingenting å være redd for, jeg opplevde aldri noe negativt der, sier Svines. Laget han spiller for nå i Porsgrunn heter Urædd, det er et passende navn syns han. – Når du står frem som homofil handler det om å ikke være redd for hva andre mener, og om å være tøff nok til å vise hvem du er, sier Svines. Da han startet i klubben følte han en tilhørighet med en gang. –Jeg følte vi var en kompisgjeng allerede fra første trening. Det er en super klubb som støtter hverandre opp og er veldig inkluderende, det er også mange ildsjeler som stiller opp for laget, sier Svines.

Beste avgjørelsen han har tatt Det var en maidag Sindre valgte å stå frem som homofil. Steinen hadde trykket lenge nok tenkte han, og ringte søsteren sin for å fortelle. – Jeg startet med søsteren min, og så ballet det bare på seg egentlig. Jeg fant fort ut at dette var den beste avgjørelsen jeg har tatt noensinne. Jeg har siden den gang aldri opplevd noe vondt etter jeg kom ut, sier Sindre

Det var først og fremst familien som ble viktigst for ham i ettertid, – Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde det før jeg var 23, jeg vaste på mange måter bort ungdomstiden min, legger han til.

Verden har kommet langt Svines tror ikke han er alene om å ha disse tankene, og mener derfor det er viktig å få slike historier frem i lyse. – Det er nok mange unge i dag som går rundt med disse tankene og da er det viktig for meg å vise at folk ikke skal være redde for å stå frem og at alt vil bli bedre den dagen du gjør det, sier Svines Han synes verden er kommet langt, og at de aller fleste er snille og respekterer hverandre. – Jeg tenker at for hver person som mener noe negativt om homofili eller andre legninger, så finnes det hundrevis av andre som mener det motsatte, sier Svines. – Jeg pleier alltid å si at det handler om å være snill med andre og da er folk snille med deg.

Det å miste noen Det er to år siden Svines mistet moren sin, og han kjenner fortsatt sterk på tapet av henne. – Det å miste noen som står deg nær er

aktiv: Jeg trives også veldig godt i håndballklubben Urædd som jeg spiller for. Alt falt liksom på plass her, sier Svines.

• Muskel og skjelettplager. Nakke, rygg og øvrige ledd. • Gravide og barn. • Tilpasset behandling og oppfølgning til den enkelte. Vi tilbyr også trykkbølgebehandling. Se nettside eller ta kontakt for mer informasjon eller spørsmål. Vi har onlinebooking og ingen venteliste! Kveldsåpent tirsdager. Sentral beliggenhet på Hundvåg, gratis parkering og heis. Velkommen!

Austbøsletta 5 4085 Hundvåg Telefon: 51 73 28 00 Epost: charlotte@hundvagkiropraktikk.no Onlineboooking: www.hundvagkiropraktikk.no

DEKORATIVE MALINGSTEKNIKKER - PARKETTSLIPING TAPETSERING - MALING Agovic AS er et tradisjonelt firma som utfører malertjenester i hele Ryfylke. Våre oppdragsgivere representerer hele spekteret – private, offentlige og entreprenører. Det er utrolig hva farger og godt malerarbeid kan gjøre for å fornye tilværelsen. Vårt firma er behjelpelig med fargesetting og ideer, vi utfører gjerne jobben slik at våre kunder kan bruke tiden på andre viktige ting.

957 56 225 • semir@lyse.net


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

19

– SKUMMELT: På fredag kan du sjå Thea Sofie Vervik Barka duellera i songkonkurransen The Voice. 

FOTO: TV2/Robert Holand

Duellerer i The Voice Thea Sofie Vervik Barka frå Jørpeland synest det var noko heilt annleis å skulle duellera i songkonkurransen på TV2. Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

GODT SELSKAP: Sindre Svines mener det blir mindre ensomt hjemme når boligen er fylt med planter. 

det vondeste en person kan oppleve. Det former deg som person, og du blir nok aldri den samme etter å oppleve noe sånt, sier Svines. – Jeg har i den siste tiden tenkt over ordet aldri. Aldri er ett ord vi bruker ofte i dagligtale, som når vi sier «jeg skal aldri spise det igjen» eller lignende. Det er

først når aldri blir aldri det virkelig blir tøft, fortsetter han.

Reiser hjem når han kan Det er fortsatt Svines som er hjemmet hans, og han reiser derfor hjem så ofte han kan. – Jeg savner jo familie og kretsen min hjemme i Strand, voksenlivet har en

Velkommen Velkommen til til

Tilbud på profesjonell tannbleking Ta kontakt! Bergtunveien Bergtunveien 2, 2, 4120 4120 Tau Tau •• Tlf. Tlf. 51 51 20 20 81 81 70 70 Bergtunveien 2, 4120 Tau • Tlf. 51 20 www.tautannlegesenter.no www.tautannlegesenter.no 81 70 www.tautannlegesenter.no

Foto: Sindre Svines

tendens til å stå i veien for å kunne reise hjem oftere, sier han. – Litt før påsken får jeg besøk av de minste søsknene mine, så kjører vi tilbake sammen til påske. Så får vi se om vi får gjennomført familiens påsketradisjon med grilling og kos ute på en øy i nærheten, fortsetter han.

– Me fekk verken vita kven me skulle duellera mot, eller kva låt me skulle duellera med, før nokre få dagar i førevegen, fortel 18-åringen til Strandbuen. Jørpelandsjenta valde Yosef Wolde-Mariam frå Madcon som mentor, då tre av mentorane kjempa om å få ho med på laget, etter blind auditionen hennar. Dette programmet blei vist 12. februar. Ho var spent før auditionen også, men var kanskje endå meir spent før duellen. – Det er klart at du blir ekstra spent når det er såpass høgt nivå på dei andre deltakarane. I tillegg har låtvalet nesten alt å seia, så det å venta og venta på å få vita om det kanskje kan bli ei låt me har høyrd før eller ikkje, var ganske skummelt, peikar Barka på. – Så det var både utruleg gøy og nervepirrande, legg ho til. Ho fortel at ho var ekstra nervøs for utfallet av duellen når ho hadde jobba så tett saman med Elina Helmichsen og blitt så godt kjent med ho. – Du vil jo verkeleg ikkje at ein av dykk skal ryka, så det er på mange måtar ein absurd situasjon, kor det handlar om å synga kvarandre gode, samtidig som begge veit at reisa mest sannsynleg endar der for ein av oss, fortel The Voice-deltakaren. – Heldigvis hadde me begge eit håp i at den som eventuelt ryk kan bli stolen av ein av dei andre mentorane, held ho fram. – Du kan nå langt i denne konkurransen, uttalte Yosef Wolde-Mariam etter blind auditionen. På fredag står att det å sjå om jørpelandsjenta kjem seg vidare etter andre runde.

GARDSBUTIKK ÅPENT KVAR DAG KL. 10-18 Sal av Grønviks prisvinande eplemost og musserande cider. Godt utval i andre Ryfylke produkter som ost, spekeskinke og syltetøy m.m.

Velkommen innom

Elisabeth Grønvik, Grønvik Gard, 4139 Fister - Tf. 481 34 899


20

tema

Fredag 26. mars 2021

God påske

Strandbuen


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

21

FORNØYDE: Frode Rag i Strand kommune, Elin Aasheim Rossemyr, Morten Næss i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand og Arnt Helge Aakre i Strand og Forsand Turlag gleder seg over at 52 turruter skal prioriteres i Strand.

Nå blir det enorme stinettet i Strand mer tilgjengelig:

– Folk står og spinner etter å komme seg ut Interessen for friluftsliv har eksplodert i Strand det siste året. Nå skal kommunen, sammen med lag og organisasjoner, gjøre 52 ulike turruter enda mer tilgjengelige for folk. Stine Serigstad

stine@strandbuen.no

I fjor sommer vedtok kommunen at 52 turruter i Strand skal prioriteres og revideres. Dette arbeidet innebærer blant annet at alle stiene skal merkes og føres opp på Ut.no. Både Norsk Folkehjelp Strand og Forsand og Strand og Forsand Turlag er blant dem som er med på dette arbeidet. – Vi har hovedansvaret for stier og merking av 22 turruter. Mye av dette arbeidet er allerede gjort, sier Arnt Helge Aakre som er styreleder for turlaget. Folkehjelpen har ansvaret for ti ruter gjennom Ti på tur som starter om noen uker. – Vi har aldri ti like turer, så vi skal se på hvor vi har noen dårlige stier og legge turen dit. Bare med å få folk ut, så holder vi stiene ved like. Når turlaget setter opp en postkasse på et nytt sted, så går det 14

dager og så er det sti dit, sier Morten Næss. – Folk står og spinner etter å komme seg ut. Det er gøy å se at folk bruker heia og heia må brukes. Hvis ikke gror den igjen, legger han til.

Kan føre til nye arbeidsplasser Elin Aasheim Rossemyr er hyret inn av Strand kommune med oppdrag om å få dette arbeidet i havn. En del av arbeidet handler om å få avtaler med de ulike grunneierne på plass. – Det er en del av dem. Bare på Spaserlauget sin 7-nutstur er det 74 grunneiere. Dette er ikke gjort over natta, men nå starter vi på arbeidet og ser hvor langt vi kommer, sier Aasheim Rossemyr. Hun er glad for at det store stinettet som er tilgjengelig i kommunen, nå blir mer oversiktlig. – Det er kjekt for både innbyggerne og for nyinnflyttede at det blir lettere å finne informasjon om turene, sier hun. Andre kommuner har gjort lignende arbeid og fått god nytte av det. – Det har rett og slett ført til nye arbeidsplasser i reiselivet etter hvert. Det er en del næringsutvikling i å tilrettelegge for dette, sier Aasheim Rossemyr.

– Vanvittig godt stinett Aakre peker på at dette arbeidet kom-

mer til å gjøre alle turalternativene mer synlige. – Det er faktisk et vanvittig godt utbygd stinett her. Det er ikke fryktelig mye vi trenger å gjøre sånn sett, men hvis vi fortsetter å videreføre det vi allerede gjør så er vi godt på vei allerede, sier han. Koronaåret har gjort at interessen for friluftsliv har blitt enda større. – Det vises godt igjen for vår del på antall nedskrevne autografer i turbøkene. Det ligger skyhøyt i fjor og til nå i år, kontra andre år. Folk i Strand er i utgangspunktet glade i å gå på tur, men jeg tror de har blitt enda mer glad i det nå, sier han. Det merker de i kommunen også. – Vi merker at interessen for friluftsliv de siste årene har økt vanvittig. Behovet for parkeringsplasser har eksplodert både i langhelger og på sommeren, sier Frode Rag i Strand kommune.

Stor variasjon Rag går mye tur i Langedalen og det er tydelig at det er flere som benytter seg av stien dit. – I sommer var det sikkert tre-fire telt langs vannet der. Jeg har gått den turen mange ganger og for tre år siden var det så vidt den stien var synlig, sier han. Både han og Næss er opptatt av at det er stor variasjon i turene i kommunen.

– Det er viktig å få frem: Bare én time hjemmefra så er du langt oppi heia med god utsikt og frisk luft, sier Næss. – Om du vil gå tre-fire timer eller en halvtime så er det ikke et problem her i Strand kommune. Og du ender stort sett opp der du parkerte bilen, legger Rag til.

Fremmer bolyst Aasheim Rossemyr tror fjellene og heia kan gjøre godt for de fleste i en tid som dette. – Vi ser at lokalbefolkningen bruker fjellene og er ute, og jeg tror det gjør at vi kommer oss gjennom pandemien på en bedre måte når det kommer til psyken vår, sier hun. Hun er også sikker på at arbeidet som nå gjøres med de 52 rutene, fremmer bolyst. – Det er som med Jørpelandsholmen – når kommunen gjør disse tiltakene, blir det en bedre plass å bo, slår hun fast. Rag tror også det lokker flere folk hit. – Alle kjenner noen i byen og vi forteller dem om mulighetene her. Vi så det i sommer at det var ikke bare strandbuer som var ute og gikk tur, sier han. – Det blir spennende å se til sommeren om bompengene spiller inn. Jeg tror ikke det, sier Næss. – Ikke jeg heller, sier både Rag og Aasheim Rossemyr.


22

påske

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

samla inn til kreftsaka gjennom flaskepanting:

Etter to veker har dei nådd 13.000 kroner Tiandeklassingane Julie Vasstveit, Linn Jensen, Maiken Kvame og Marie Olivia Hjorthaug har starta eit prosjekt som engasjerer heile Tau ungdomsskole. Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

Dei har laga 10 pantekassar dei har sett i klasseromma og hos lærarane. I desse kassane skal dei ni klassane og lærarane leggja panteflasker og boksar. Ein gong i veka samlar dei fire Innsats for andre-valfagselevane inn flaskene og merkar kva klasse som har levert dei inn. – Me tenkte at viss me laga ein pantekonkurranse for heile skulen, så ville me få inn meir, fortel Vasstveit. Den klassen som samlar inn flest flasker kan vinna sponsa premiar frå lokale butikkar og serveringsverksemder. – Me følte eigentleg at pantekassane var litt store og hadde tenkt å tømma dei ein gong i veka, seier Marie Olivia Hjorthaug. Det skulle visa seg at kassane eigentleg var altfor små, og at jentene måtte tømma dei fleire gonger i veka fordi kassane var fulle og fordi det også stod fleire posar og sekkar med panteflasker på utsida.

Mykje betre respons enn venta – Me hadde ikkje forventa så stor respons. Eg trudde kanskje me ville få ein pose per klasse i veka, ler Linn Jensen. Nokre klassar tar heilt av, fortel dei. Ein elev i niande klasse har fått foreldra til å kjøra ho rundt i heile Strand for å henta flasker hos venner og kjente. – Denne klassen har samla inn kjempemykje og står skik-

keleg på, smiler Vasstveit. – Det handlar også litt om kontaktlærarane. Hos nokre har konkurranseinstinktet verkeleg blitt vekt, ler Innsats for andrelærar Nina Helen Hettervik. Saman med Hettervik har dei fire elevane fylt opp lasterommet i pizzabilen til læraren. Alle sekkane får rett og slett ikkje plass, så jentene ber med seg sekkar bort til butikken, medan læraren kjører.

Bruker mykje tid på å panta Dei har gått mange gonger fram og tilbake mellom ungdomsskulen og matbutikkane dei siste to vekene. – Det har gått veldig mykje betre enn venta, peikar Maiken Kvame på. Heldigvis har lærarane vore greie og latt dei få lov til å bruka fleire timar, seier Hettervik. – Kva er grunnen til at de valde å samla inn pengar til kreftsaka? – Det er ein god og kjent organisasjon og eit godt føremål, meiner Hjorthaug. – Alle kjenner nokon som er ramma av kreft, legg læraren til og dei fire jentene nikkar. Pengane dei samlar inn skal gå til kreftforsking, fortel dei. – Det er eit føremål det er lett å få andre med på. Då me spurde butikkar og serveringsstader om dei ville sponsa oss med premiar svarte dei ja med ein gong, seier Vasstveit. – Det er også kjekt å tenka på at me er med og bidrar med pengar til kreftforsking, legg Jensen til.

STOR JOBB: Marie Olivia Hjorthaug og Julie Vasstveit har bare 90 minutt med valfaget Innsats for andre i veka. Det er langt i frå nok til å ta unna alle panteflaskene klassane samlar inn. 

begge FOTO: Elin Moen Karlsen

– Folk vil vera med og hjelpa Premiane er blant anna pizza og brus. – Alle på skulen har lyst til å vinna premiane, men eg trur at sjølv om nokre ser at dei ikkje vil klara å vinna, så står dei likevel på, fordi dei veit pengane går til eit godt føremål, meiner Kvame. På den eine butikken møter læraren og jentene Tone Tjøstheim Salte, som er mor til ein av elevane på Tau ungdomsskole, og som har lagt merke til engasjementet panteaksjonen har skapt blant elevane. – Dei vil så gjerne vinna pizza, seier ho og ler. Jentene har i løpet av desse første vekene av prosjektet lært seg kvifor nokre panteautomatar på Tau som er best, men dei har kanskje lært seg noko som er endå nyttigare.

RUTINERTE: Linn jensen og Maiken Kvame har stått nokre timar med panteautomatane i butikkane på Tau dei siste vekene. – At folk er meir ivrige etter å vera med og hjelpa enn me hadde trudd, seier Hjorthaug.

Nådde målet etter to veker Dei hadde først tenkt at dei skulle ha panteprosjektet i 10 veker, men landa til slutt på

fem. – Kor mykje har de sett som mål at de skal klara å samla inn? – 10.000 kroner. Nina Helen Hettervik kan tysdag kveld røpa at beløpet jentene og medelevane har samla inn i byjringa av veke tre av prosjektet er på heile 13.000 kroner.

Morten er klar for årets Ti på tur:

– Vi har merket over fem mil med sti Ti turer er merket og klare. Morten Næss i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand oppfordrer folk til å komme seg på tur. Stine Serigstad

stine@strandbuen.no

– Folk er «annige», sier Næss. Han står med årets Ti på turhefte i hånden. – Vi har hatt en vinter med mye snø, men nå er det vårstemning og folk skal ut på tur, fortsetter han.

I fjor solgte folkehjelpen flere startkort i påsken enn hele året før. Næss antar Ryfast-effekten hadde noe å si og er spent på årets interesse. – Vi har malt mellom 50 og 55 kilometer med sti og satt opp 60 skilter, forteller han.

Varierte turer Årets turer er fra to til 14 kilometer lange. – Vi får kjeft om det er for mange lange turer og vi får kjeft om det er for mange korte turer, ler Næss.

Han mener det ikke handler om gå fortest eller lengst mulig. – Det viktige er at folk kommer seg ut, sier han. Næss forventer at det kan bli press på parkeringsplassene ved noen av de populære turområdene i påsken. – Folk må ta hensyn. Er du førstemann til å parkere, så må du tenke at det kommer noen etter, sier han og ber også folk om å ta hensyn til bøndene i område – spesielt i Holtaheia. – Og ta med dere søppel hjem igjen, legger han til.

Lang tradisjon

Ti på tur har vært en tradisjon i Strand og Forsand i årevis. Folkehjelpen har arrangert turen de siste 14–15 årene. Før det var det Heimevernet som arrangerte turen og før det var det Jørpeland turn. – Jeg husker dette fra da jeg var liten. Da het det Ti på topp og de som fullførte fikk støpt diplom fra Stålverket, forteller Næss. Nå får deltakere en gave for å kjøpe startkort og det plukkes ut vinnere av premier til slutt.

MILEVIS: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har merket over fem mil med turstier til årets Ti på tur, sier Morten Næss. FOTO: Stine Serigstad

Næss er glad for at Ti på tur har mange lokale sponsorer. – Hver krone går til Folkehjelpen. Vi har ingen utgifter, sier han.


Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

tema

23

GOD PÅSKE

Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Hjelmeland kan freiste med vakre fjell, djupe fjordar, kortreiste mateventyr og unike opplevingar! Les om dette og mykje meir på hjelmelandnaturlegvis.no

hjelmelandnaturlegvis.no


tema

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

M MEN

IVS EL

SA

OM TR

24

Velkommen til

Strand kommune!

Heiahorn

Gradering: Middels Rundløype: Ca 7,5 km Høydeforskjell: 475 m Høyeste punkt: 774 moh Sesong: April-november

Kjør av Rv 13, følg Dalavegen på Jørpeland til endes og parker ved Liarvatnet. Gå over broen, ta til venstre og følg lysløypentil Småsildbekken. Deretter følger du skilt til Heiahorn.Turen har bratte partier i starten og det siste stykket mot toppen er bratt. På toppen er det turbokkasse.

Grimsli

Gradering: Lett Tur/retur: Ca 8,5 km Høydeforskjell: 26 m Høyeste punkt: 325 moh Sesong: Mars-november

Kjør av Rv 13, følg Dalavegen på Jørpeland til endes og parker ved Liarvatnet. Gå over broen til Furuneset og følg lysløypen langs Liarvatnet. Stien fortsetter i ”enden” av lysløypen langs Liarvatnet på høyre side. En flat og lettgått tur. Det kan være litt fuktig i stien visse steder.

Ådnahove

Ådnahove ligger i Nordmarka på Tau. Følg grusveien fra parkeringsplassen og ta til høyre etter rundt 100 meter. Etter20-30 minutt kommer du til en postkasse hvor du kan skrive deg inn Gradering: Lett i boka. Følg så skiltene til Ådnahove. Rundløype: Ca 3 km Ådnahove har en fin gapahuk, benk, Høydeforskjell: 66 m bålplass og fantastisk utsikt over øyer Høyeste punkt: 76 moh som Fogn, Rossøya, Talgje og Rennesøy. Sesong: Hele året Hold til høyre når du returnerer, da får du en fin rundtur via Tøgevågen.


Strandbuen

tema

Fredag 26. mars 2021

Velkommen til friluftskommunen Strand! Naturen i Strand gir gode muligheter til å være sosiale utendørs. Ute på tur er det er lett å holde avstand. Strand har mange merka turer med variert lengdeog vanskelighetsgrad og turer som passer til alle aldre. I Strand kan du gå en ny merka tur hver uke hele året. Velkommen til fantastiske natur-opplevelser i Strand - i Påsken og resten av året! Vennlig hilsen Irene Heng Lauvsnes Ordfører

Rindatrollet

Rundturen starter fra parkeringsplassen ved Preikestolen fjellstue. Det er en barnevennlig og kort fottur som starter litt bratt, men fortsetter i lett terreng. Gå av stien og ned til Rindatjørna. Her står det 2,3 meter høye Rindatrollet og venter på deg. Det er lov å klatre på trollet. Fortsett så videre til Stemmetjørna og følg stien videre til utgangspunktet. Det er natursti langs løypa. Gradering: Enkel Rundløype: Ca 4 km Høydeforskjell: 110 m Høyeste punkt: 360 moh Parkeringsavgift Sesong: Mars-oktober

Tunglandsfjellet

Gradering: Middels Tur/retur: Ca 7 km Høydeforskjell: 386 m Høyeste punkt: 388 moh Sesong: Hele året

Parker i Jørpelandsvågen, gå forbi Jørpelands Brug og kryss broa som tar deg videre under Rv 13. Gå langs elva og forbi fossen og laksetrappa. Etter hvert kommer du opp på en grusvei, som du følger et stykke. Ta så av til høyre, følg veien oppover til du kommer til et skilt som tar deg ut i terrenget. Det er jevn stigning opp til utsiktspunktet, hvor du ser hele Jørpeland og fjorden mot Stavanger. Det er mange stier ned igjen.

Gradering: Lett Hver tur tur/retur: Ca 3 km Sesong: Hele året

Fra Solbakk til badeplassene Strandastøa eller Kuviga

Parker på parkeringsplassen ved Ryfast. For å komme til Strandastøa følger du den lett fremkommelige promenaden langs sjøen mot Tau. Følg gjerne Kulturminnestien videre. For å komme til Kuviga går du over Rv 13 og tar til høyre. Gå så over Rv 13 igjen, og følg Nagavegen. Grusveien, som er for biler, er flat og bred. Ta gjerne turen innom helleristningene på veien. Begge badeplassene har god boltreplass.

25


26

tema

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

VELKOMMEN TIL RYFYLKEBYEN - FOR EN GOD HANDEL OG GODE OPPLEVELSER Ryfylkebyen byr på mangfold, og mulighetene for gode opplevelser er mange. Her kan du spasere langs strandpromenaden, beundre byens skulpturpark i stål, laget av anerkjente kunstnere. Kose deg med shopping i allsidige forretninger, med bredt utvalg i hva du måtte ønske deg. Nyte et deilig kakestykke på en av våre kafeer, ta en kajakk tur, frisbee-golf eller en rekreasjonstur til Jørpelandsholmen. Kommer du sjøveien finner du flotte gjestebrygger innerst i Vågen, med kort vei til sentrum. Sanitærbygget inneholder alle fasiliteter.

Åpningstider(anbefalte) i Ryfylkebyen Mandag, tirsdag og onsdag

10:00 - 18:00

Påskeafta:

10:00 - 15:00

Matbutikkene: Mandag, tirsdag og onsdag Påskeafta:

Vanlige åpningstider

08:00 - 16:00

Ta deg en tur – og opplev stemningen!

A R R A N G E M E N T/A K T I V I T E T FREDAG 26. MARS

LØRDAG 27. MARS

• Konsert med Strand ungdomskorps på

Ryfylke Rekoring på Jørpeland torg kl. 17:00-18:00

Ryfylkebakeri og konditori kl. 08:00-18:00

Ti på tur lanseres – kjøpes hos Sport 1

Jørpeland torg kl. 12:00 • Ryfylkebakeri og konditori kl. 08:00-16:00

Husk smitteverntiltak - Hold avstand og bruk munnbind!


Strandbuen

tema

Fredag 26. mars 2021

JØRPELAND TURFORSLAG FRA JØRPELANDSVÅGEN Friluftsområdet på Jørpelandsholmen Brua går fra Scanaområdet over til Jørpelandsholmen like utenfor Jørpeland i Strand, Ryfylke. Rundt øya er det en universelt utformet tursti på 2,1 km. Fasilitetene på holmen er mangfoldige: Tilrettelagt for båtfolk med småbåter, kajakk- og badebrygge, HC-toalett, gapahuk, badeplasser og 12 hulls Frisbeegolf bane i regi av Strand Frisbee Golfklubb. Et flott friluftsområde for hele familien. Brua har fått navnet Staalverksbrua etter staalverket på Jørpeland. Fra Jørpelandsholmen kan en se over til Klungholmen og kunstverket Solspeilet, som er laget av den norske kunstneren Stian H. Skjæveland. Solspeilet ligner en egyptisk pyramide og er 8 meter høyt og rager 14 moh. Turen passer som en rusletur for hele familien.

Skatepark

Pumptrack på Jørpeland

Strand utstyrlager

Pumptrack og bowl i byen, rett ved siden av Sport Outlet og biblioteket.

Barnevennlig - Flombelysning - 120 meter rundt

Åpningstider: mandag - onsdag: 11-18 I påskeuka og påskeaften: 12-16

FREDAG 26. MARS KL 18 1. PÅSKEDAG KL 16

PALMESØNDAG KL 17 LANGFREDAG KL 16

LANGRFREDAG KL 18 1. PÅSKEDAG KL 18

FREDAG 26. MARS KL 20 PALMESØNDAG KL 19 1. PÅSKEDAG KL 20

LANGFREDAG KL 20

T E N N U R G T S Y ! L K V A A T L O I T N I A K N O R O K NYE

Finny & Leah - Den hemmelige øya

Tillatt for alle. 1 t. 22 min. Animasjon / Barnefilm.

Flumlene

Tillatt for alle. 1 t. 24 min. Familiefilm/ Animasjon/ Komedie.

Ainbo - Amazonas vokter

Our Friend

Prosjekt Z

9 år – anb. u/v. 2 t. 6 min.

15 år. 1 t. 29 min.

9 år. 1 t. 24 min.

Drama.

Komedie / Skrekkfilm.

Eventyr / Animasjon / Komedie / Familiefilm

27


28

tema

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

Din NYE FIAT 500 kjøper du hos Auto Center Rogaland

Nye

FIAT 500

leasing kun

2.950,-/mnd, forskuddsleie 30.000,-

Kontakt oss for mer info! Jonny

991 13 139

Paul-Magnar

944 35 000

Du finner oss i Sjøveien 4 på Lura Tlf 51 70 97 00 eller ring til Jonny eller Paul-Magnar direkte

Har du husket appelsin, Kvikk Lunsj og skive med KingMikal røykelaks?

Mikals Laks A/S Jøsnesvegen 142, 4146 Skiftun. Tlf.: 51 75 01 90.

Vi har åpent i påsken 29.03.-31.03. fra kl 09-16. Velkommen innom oss på Skiftun.


Strandbuen

tema

Fredag 26. mars 2021

E T T Y H , S U H ? E G A H R E ELL

rosjekter. p r e p y t e ll eland. a p il r t ø r J e , r d a n v e la Vi har bygg evareutsalg på Tung ygg en til vårt b

Velkomm

1299,-

pr.stk

Ask bålpanne

209,-

pr.stk

Ask bålpannetrekk BJØRKEVED

Baltic Trade. 40 ltr/15 kg. Max 18% fukt. Kubbenes lengde 30 cm.

159,-

3990

pr.stk

pr.stk

Kaffekjele

Floralux plantejord

Kaffelars

40 liter PROPANFYLLING 10 kg.

5290

199,-

FØRPRIS:

469,-

99,-

pr.stk

Robust Støperør 15x120cm

199,-

79,-

BRANNSLUKKER pr.stk 2 kg.

Robust Sement 20 kg

39,-

pr.stk

Robust Støpemørtel B20 20 kg

JØRPELAND

2190

pr.lm

Terrassebord Furu 28x120 Cuimp

Jøssangveien 5 JØRPELAND 4100 Jørpeland Jøssangveien Tlf: 45 51 53 715 4100 Jørpeland Åpent: 7-18 (9-14) Tlf: 51 74 06 60 Åpent: 7-18 (9-14)

Tilbudet varer fra 26.3-10.4

90 39NETTBUTIKKEN pr.stk

ER ALLTID ÅPEN!

Floralux dekkbark 50 liter

29


30

tema

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

Nye leiligheter og rekkehus til salgs i

SELEMORKVEGEN

Selemorkvegen, Jørpeland Leiligheter:BRA 69 kvm - Pris fra kr. 2.090.000 - 2.190.000 Rekkehus: BRA 110 kvm - Pris fra kr. 3.090.000 - 3.290.000

REKKEHUS: Moderne rekkehus på 110 kvm BRA. Boligene har mulighet for 4 soverom, stue, kjøkken, tv/stue, bad og utvendig bod. Boligene leveres med kjøkken fra Sigdal og Jøtul peisovn. Selemorkvegen like utenfor Jørpeland sentrum, med kort vei til vågen, sentrum og turmuligheter i Dalen. Priser er klar for egeninnsats, men kan også leveres nøkkelferdige.

LEILIGHETER: Leilighetene er på 69 kvm BRA og har en god stue/kjøkkenløsning kombinert med hele 3 soverom og utvendig bod. Leilighetene leveres med gulvbåren varme og 2 parkeringsplasser. Selemorkvegen like utenfor Jørpeland sentrum, med kort vei til vågen, sentrum og turmuligheter i Dalen. Pris er klar for egeninnsats, men kan også leveres nøkkelferdige.

REKKEHUS LEILIGHETER

RYFTRE.NO RYFTRE.NO RYFTRE.NO RYFTRE.NO

Vil du vite mer? Vil du vite mer? Vil du vite mer? Kontakt Gunnar Amdal, 93 510 | ga@ryftre.no Kontakt Gunnar Amdal, 982 93 | ga@ryftre.no Kontakt Gunnar Amdal, 982982 93 510 | 510 ga@ryftre.no eller Runar Fiskå, DNB Eiendom, 49 057 | runar@dnb-eiendom.no eller Runar Fiskå, DNB Eiendom, 464 49 | runar@dnb-eiendom.no eller Runar Fiskå, DNB Eiendom, 464464 49 057 | 057 runar@dnb-eiendom.no Kontakt Gunnar Amdal, 982 93 510 | ga@ryftre.no

Vil du vite mer?

eller Runar Fiskå, DNB Eiendom, 464 49 057 | runar@dnb-eiendom.no RYFTRE.NO

Vil du mer? Vil vite du vite mer?

VI BYGGER FOLKS DRØMMER

KontaktKontakt Gunnar Amdal, 982 93 510DNB | ga@ryftre.no Runar Fiskå, Eiendom, mob. 464 49 057

eller Gunnar Amdal 464 mob. 982| runar@dnb-eiendom.no 93 510 I ga@ryftre.no eller Runar Fiskå, DNB Eiendom, 49 057

I runar@dnb-eiendom.no


Strandbuen

Lør: 09-14 Man-Fre: 07-17 Tlf. 51 74 11 00 4120 Tau Alsvikveien 33 avd. Tau

tema

Fredag 26. mars 2021

xl-bygg.no

KAMPANJE Lør: 09-14 Man-Fre: 07-16

Følg oss på:

Tlf. 51 74 11 00 4130 Hjelmeland Vågavegen 4 avd. Hjelmeland

KAMPANJEPERIODE 26.03-17.04.2021

1 899,og strømledning pistolgrep, spylelanse, dyser, skumsprayer dreiefunksjon for slange. Holdere for Spylehåndtak m. hurtigkobling og Click & Clean tilbehørssystem. oppbevare og transportere. Integrert vogn. start/stopp. Enkel å betjene. Lett å manuell slangeoppkveiling. Automatisk TORQUE universalmotor. Smart integrert Driftssikker metallpumpe og ULTRA ergonomisk design. mange integrerte funksjoner. Stående 474 l/time. Kompakt høytrykksvasker med Bar, maks: 140 bar. Vannmengde, maks:

HØYTRYKKSVASKER CORE 140-6 KRAFSE OG SPADE SOLID

Sam-pakning av 2 helt nødvendige produkter når det gjelder opparbeidelse og vedlikehold av hage - Stikkspade og Krafse. 499,-

499,Krafse. og vedlikehold av hage - Stikkspade og produkter når det gjelder opparbeidelse Sam-pakning av 2 helt nødvendige

KRAFSE OG SPADE SOLID HØYTRYKKSVASKER CORE 140-6

Bar, maks: 140 bar. Vannmengde, maks: 474 l/time. Kompakt høytrykksvasker med mange integrerte funksjoner. Stående ergonomisk design. Driftssikker metallpumpe og ULTRA TORQUE universalmotor. Smart integrert manuell slangeoppkveiling. Automatisk start/stopp. Enkel å betjene. Lett å oppbevare og transportere. Integrert vogn. Click & Clean tilbehørssystem. Spylehåndtak m. hurtigkobling og dreiefunksjon for slange. Holdere for pistolgrep, spylelanse, dyser, skumsprayer og strømledning 1 899,-

Nobb nr. 48345742

2 990,-

gulvpaneler. trekompositt, samt platematerialer og skråkanter og riller i tre, trebjelker og er beregnet for tverrgående kutt, gjæring, bytte sagblad. Denne kapp- og gjærsagen horisontalt. Spindellås gjør det enkelt å er 1400W. Sagkapasitet er 270 mm gir en myk og rolig oppstart. Effektforbruk og gjærsag, vekt kun 13,5 kg. Soft start GCM 800 SJ er en lett og kompakt kapp-

GCM 800 SJ MED UTTREKK TRILLEBÅR SELVBYGGER 011G KAPP-/GJÆRINGSSAG Robust og kraftig bår for selvbyggere og

entreprenører. Helpresset galvanisert kass med 32 mm galvanisert rørunderstell med tippebøyle. Hjul med glidelager, slange og stålfelg. V: 15 kg Br: 690 mm Ltr: 80. Umontert

199,-

Nobb nr. 48273415

Lukter minimalt. frem og gir deg rom det er godt å være i. naturlige og harmoniske nyanser komme og godt inneklima. Overflaten lar fargenes LADY Balance gir deg vakre, matte vegger

LADY BALANCE 2,7L

PLANTEJORD FLORALUX 40 LITER

Nobb nr. 47450283

799,-

Nobb nr. 47215000

39,-

Nobb nr. 47450283

799,-

Nobb nr. 47215000

39,-

V: 15 kg Br: 690 mm Ltr: 80. Umontert stålfelg. tippebøyle. Hjul med glidelager, slange og med 32 mm galvanisert rørunderstell med entreprenører. Helpresset galvanisert kass Robust og kraftig bår for selvbyggere og

KAPP-/GJÆRINGSSAG TRILLEBÅR SELVBYGGER 011G GCM 800 SJ MED UTTREKK

GCM 800 SJ er en lett og kompakt kappog gjærsag, vekt kun 13,5 kg. Soft start gir en myk og rolig oppstart. Effektforbruk er 1400W. Sagkapasitet er 270 mm horisontalt. Spindellås gjør det enkelt å bytte sagblad. Denne kapp- og gjærsagen er beregnet for tverrgående kutt, gjæring, skråkanter og riller i tre, trebjelker og trekompositt, samt platematerialer og gulvpaneler.

40 LITER PLANTEJORD FLORALUX

LADY BALANCE 2,7L

LADY Balance gir deg vakre, matte vegger og godt inneklima. Overflaten lar fargenes naturlige og harmoniske nyanser komme frem og gir deg rom det er godt å være i. Lukter minimalt.

KAMPANJE Nobb nr. 48345742

2 990,-

Nobb nr. 48273415

199,-

Åpningstider i påsken! KAMPANJEPERIODE 26.03-17.04.2021

avd. Avd.Tau Tau Alsvikveien 33 33 Alsvikvegen 4120 Tau 4120 Tau Tlf. 51 74 11 00

Tlf. 51 74 11 00

avd. Hjelmeland Avd. Hjelmeland Vågavegen 4 Vågavegen 4 4130 Hjelmeland 4130 Hjelmeland Tlf. 51 74 11 00 Tlf. 51 74 11 00

Lørd.: 09-14

Lørd.: 09-14

Man-Fre: 07-17 Mand.-fred.: 07-17 Lør: 09-14

Man-Fre: 07-16 Mand.-fred.: 07-16 Lør: 09-14

Avd. Tau - Onsd.: 31.3 kl. 07-15 Avd. Hjelmeland - Onsd.: 31.3 kl. 07-16 Skjærtorsdag og langfredag – stengt Påskeaften kl. 09-14

Hjemkjøring? Send bestilling til post@xlbyggryfylke.no eller ring tlf. 51 74 11 00

Følg oss på:

xl-bygg.no

31


32

agforhandlar hagemaskinar, parkmaskinar, landav skogsmaskina Ferske brød og kaker påskeaften! hagemaskinar, parkmaskina Fagforhandlar av skogsmaskina bruksmaskinar og verktøy. hagemaskinar, parkmaskinar, landbruksmaskinar og verktø hagemaskinar, parkmaskina Bestill gratis, bruksmaskinar og verktøy. uforpliktende bruksmaskinar og verktø Bestill gratis, befaring av din hage! Opningstider: Opningstider: uforpliktende Mandag - fredag: 8-16 (Gjelder i Strand, m-f: 08:00-16:00 befaring av din hage! Opningstider: Fagforhandlar av skogsmaskinar, Opningstider: Hjelmeland, Hundvåg Laurdag: 10-13 - fredag: 8-16 hagemaskinar, parkmaskinar, landog Forsand) (Gjelder i Strand, l: Mandag 10:00-13:00 m-f: 08:00-16:00 Fagforhandlar av skogsmaskinar, Hjelmeland, Hundvåg Laurdag: 10-13 bruksmaskinar og verktøy. hagemaskinar, parkmaskinar, landog Forsand) l: 10:00-13:00 tema

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

bruksmaskinar og verktøy. Opningstider: Opningstider: - fredag: 8-16. m-f: Mandag 08:00-16:00 Laurdag: 10-13 Opningstider: l: Opningstider: 10:00-13:00 - fredag: 8-16. m-f: Mandag 08:00-16:00 Laurdag: 10-13 l: 10:00-13:00

Kos deg hjemme med kaker og nybakt! B A K E R I E T

Søndagsåpent på Tau 28. mars kl. 12 - 18 Påsmurt • kaker • kaffe

Butikk og verkstadButikk i Årdalstunet. og verkstad 3i valgfrie Årdalstunet. små kaker Nå kr. 189,Butikk ogButikk verkstad i Årdalstunet. og verkstad i Årdalstunet. RYFYLKES STØRSTE Butikk og verkstad i Årdalstunet.

Meny: • Sursteik m/ waldorfsalat • Kjøttkaker m/ erterstuning • Lammestek med fløte gratinerte poteter

4-5 pers.

Butikk STØRSTE og verkstad i Årdalstunet. RYFYLKES HUSQVARNA-FORHANDLER HUSQVARNA-FORHANDLER Ta kontakt med oss for pris på skog-, hage- og parkmaskiner fra Husqvarna.

• Fyrstekake • Sjokoladeformkake • Eplekake • Gulrotkake • Snickerskake • Suksesskake

Kaffe og kaker er inkl. i middagsprisen

Åpningstider i påsken: Mandag, tirsdag og onsdag 08-18 Påskeaften 08-16 Jørpeland: Tlf. 51 74 91 44 Tau: Tlf. 51 74 38 08

R Y F Y L K E

www.ryfylkebakeri.no bakeri & konditori as Velkommen Fagforhandlar innom for en uforpliktende Automower-prat! av skogsmaskinar, hagemaskinar, Ta kontakt med oss for pris på skog-, hageog parkmaskiner fra Husqvarna. Tlf. 51 74 72 87 Fagforhandlar av skogsmaskinar, parkmaskinar, landbruksmaskinar og verktøy. Fagforhandlar av skogsmaskinar, hagemaskinar, Velkommen Fagforhandlar innom for enFagforhandlar uforpliktende Automower-prat! av skogsmaskinar, hagemaskinar, av skogsmaskinar, hagemaskinar, hagemaskinar, parkmaskinar, landFagforhandlar av skogsmaskinar, DEKKUTSALG BUTIKK OG VERKSTAD I ÅRDALSTUNET! parkmaskinar, landbruksmaskinar og parkmaskinar, landbruksmaskinar og verktøy. verktøy. Fagforhandlar av skogsmaskinar, hagemaskinar, parkmaskinar, landbruksmaskinar ogDEKKHOTELL verktø Fagforhandlar av skogsmaskinar, hagemaskinar, bruksmaskinar og verktøy. OG Velkommen innom! hagemaskinar, parkmaskinar, landVelkommen innom! BUTIKK OG VERKSTAD I ÅRDALSTUNET! Dekkhotell kr 799,- pr sesong inklusiv hjulskift, parkmaskinar, landbruksmaskinar og verktøy. parkmaskinar, landbruksmaskinar og verktø vask og lagring. Ved kjøp av nye dekk gratis BUTIKK OG bruksmaskinar VERKSTAD I ÅRDALSTUNET! og verktøy. BUTIKK OG VERKSTAD I Å Velkommen innom! dekkhotell påfølgende sesong. Velkommen innom!

Fagforhandlar Fagforhandlar av skogsmaskinar, av skogsmaskina Fagforhandlarhagemaskinar, av skogsmaskinar, Fagforhandlar av skogsmaskina hagemaskinar, parkmaskinar, landparkmaskina hagemaskinar, parkmaskinar, landhagemaskinar, parkmaskina bruksmaskinar og verktøy. bruksmaskinar innom! Velkommen innom! BUTIKK OGVelkommen VERKSTAD I ÅRDALSTUNET! Velkommen BUTIKK innom! OG VERKSTAD Iog Å verktø Velkommen innom! bruksmaskinar og verktøy. bruksmaskinar og verktø Velkommen innom! Velkommen innom! Velkommen innom! Velkommen innom! Årdalstunet 13, 4137 Årdal • Telefon 51 75 26 40 butikk@ardal-landbruk.no • www.ardal-landbruk.no Åpent: Hverdager kl. 8–16 lørdag kl.5110–13 Årdalstunet 13, 4137 Årdal &• Telefon 75 26 40 butikk@ardal-landbruk.no • www.ardal-landbruk.no Årdalstunet, 4137 Årdal - Telefon 51 75 26 40 Åpent: Hverdager kl. 8–16 & lørdag kl. 10–13

Felger, olje, batteri og diverse. Salg av bruktbiler – varebilutleie/ flyttebilutleie i flere størrelser. Korttids og langstidsutleie. Vanlige personbiler i ulike størrelser kan også leies

post@ardal-landbruk.no - www.a-k.no

Årdalstunet, 4137 Årdal - Telefon 51 75 26 40 post@ardal-landbruk.no - www.a-k.no

Nedre Barkvedvegen 19 – Jørpeland – Tlf. 488 51 999 e-post: bil.dekk@outlook.com – Torbjørnsen BIL & Dekk

Få det fint til våren! Tilbudene gjelder fra 23. mars – 5. april 2021*

Vi har fullt sortiment av Jotuns Yachting båtprodukter! MARE NOSTRUM 0,75 LTR Selvpolerende bunnstoff til de fleste type båter. Mare Nostrum sikrer en aktiv overflate som kontinuerlig fornyes og gir et rent skrog gjennom hele sesongen.

JOTUN WONDERWALL 2,7 LTR Få en vakker, robust og flekkavvisende overflate på dine vegger.

SAGA HARDWOOD HERDET TRE Saga Hardwood er gulvet som har særdeles høy styrke mot trykkbelastninger.

*Gjelder kun for private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

*Gjelder kun for private husholdninger. FARGERIKE HJERTENES Fargerike Forbehold Hjertenes om trykkfeil og utsolgte varer. hjertenes@fargerike.no Direktør Sæthersgate 34, 4100 Jørpeland Direktør Sæthersgate 34, 4100 Jørpeland Tlf. 51 74 72 04 www.facebook.com/FargerikeHjertenes Tlf. 51 74 72 04

Åpningstider: Hverdager 09.00 – 18.00 Lørdag 09.00 – 15.00


Strandbuen

tema

Fredag 26. mars 2021

Nå har vi

33

Spar op pti l

SOVEROMSDAGER

TIL ALLE VÅRE KUNDEKLUBBMEDLEMMER!

50%

Klu bb til bu d

ALLE land HODEGAVLER JørpeFRA WONDERLAND®

Nå har vi

riør og

tat t av inte pp O N E G Opptil ? MØBELRINSENGEDAGERgode tilbud 25%

TIL ALLE VÅRE KUNDEKLUBBMEDLEMMER!

-50% Send SMS

«Møbelringen» PÅ SENGER! til 2229

45% KLUBBTILBUD

Klubbtilbud på bestselger! 26.999 SPAR 22.000

42%

14.999 SPAR 11.000

Wonderland® Harmony kontinentalseng med Premium hyperflex overmadrass, tekstil Rain grå, ben 13 cm cone whitewash, b 150 x l 200 cm Kr 25.999 Medlemspris kr 14.999 Spar kr 11.000 b 180 x l 200 cm Kr 27.999 Medlemspris kr 16.999 Spar kr 11.000 | Wonderland® Harlequin hodegavl b 150/180 x h 105 cm Kr 5.999 Medlemspris kr 4.199 Spar kr 1.800

5.999

Wonderland® Diamante kontinentalseng med Superior latex overmadrass, tekstil Rock 87, ben Triago 13 cm brass, b 160 x l 200 cm Medlemspris kr 26.999 Spar kr 22.000 Ikke medlem kr 48.999 | b 180 x l 200 cm Medlemspris kr 29.999 Spar 23.000 Ikke medlem kr 52.999 Wonderland® Module hodegavl b 160/180 x h 150 cm Medlemspris kr 5.624 Spar 1.875 Ikke medlem kr 7.499 SPAR 1.000

KLUBBTILBUD

Klub btil bud

30%

ALLE HODEGAVLER FRA SVANE®

12.999

35.999

50%

SPAR 13.000

SPAR 24.000

30%

40%

KLUBBTILBUD

KLUBBTILBUD

2.499

Svane® Intelligel® Zense kontinentalseng med Svane® Pure Elastec® SPAR 500 overmadrass, tekstil Moment Ice Grey, ben Cone oak, b 150 x l 200 cm Medlemspris kr 35.999 Spar kr 24.000 Ikke medlem kr 59.999 b 180 x l 200 cm Medlemspris kr 39.999 Spar kr 26.000 Ikke medlem kr Seven spisebord sort, askefinér/mdf, ø 120 x h 75 cm Kr 6.999 Medlemspris kr 5.999 Spar kr 1.000 | Seven spisestol okergul velur Kr 2.999 Medlemspris kr 2.499 Spar kr 500 65.999 | Svane® Roma hodegavl b 150/180 x h 130 cm Parade Vitrineskap sort askfinér, sort pulverlakkert understell, b 95 x d 47 x h 170 cm Kr 10.999 Medlemspris kr 9.349 Spar kr 1.650 Medlemspris kr 7.279 Spar kr 3.120 Ikke medlem kr 10.399

Svane® Nobel kontinentalseng med Svane® Pure Elastec® overmadrass, tekstil Moment express, ben 14 cm cone shaded black , b 150 x l 200 cm Medlemspris kr 12.999 Spar kr 13.000 Ikke medlem kr 25.999 | b 180 x l 200 cm Medlemspris kr 15.999 Spar kr 16.000 Ikke medlem kr 31.999 Svane® Paris hodegavl b 150/180 x h 115 cm Medlemspris kr 5.529 Spar kr 2.370 Ikke medlem kr 7.899

Møbelringen Jørpeland

Møbelringen Butikknavn Møbelringen Butikknavn Møbelringen Jørpeland Skallstøperiet Kjøpesenter

00 00 00 00 Kjøpesenter Skallstøperiet - Tlf. 51 Tlf:ÅRETS 00 00Tlf: 0000 00 XX 0000 By74 32 00 Tlf. 51 74Gateadresse 32 Gateadresse XX HAGEMØBLER Åpningstider Åpningstider: 10:00 - 20:00i påsken: (18:00) Åpningstider: By Mandag 29.3, tirsdag 30.3 10-18. Onsdag 31.3 10-15 ER HER! 0000 Hverdager 10.00-18.00 Åpningstider: 10:00 - 20:00 (18:00)

Skjærtorsdag, STENGT - Påskeaften Kampanjeperiode 22.02 - 03.04 Se flerelangfredag kampanjetilbud på møbelringen.no. Lørdag 10.00-15.00 Utvalget varierer fra butikk til butikk.

10-14

Butikknavn Jørpeland


34

tema

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Påskebasaren i Jøsenfjorden gjekk digitalt i fjor:

Det blir ny nettbasar og nytt rekordforsøk i år Den årlege påskebasaren i Jøsenfjorden har lange tradisjonar. Kvar skjærtorsdag er basaren eit samlingspunkt for fastbuande, hyttefolk og utflytta fjordbuar som er heime i ferien. I fjor måtte basaren avlysast for første gong, og om den digitale utgåva ikkje var like sosial, var loddsalet godt. Det blei ny rekord. – Og slik blir det òg i år. Loddsalet er alt i gang, og skjærtorsdag blir det andakt og trekning – som alltid. Inntektene går i år til opprusting av kjøkkenet. Det trengst i

Påsketilbud Alle vårens jakker

bedehuset som blei bygd i 1955, konstaterer Haldis K. Nilsen i basarkomiteen.

-20%

Gjelde dame, herre og barn BLOMSTER, GAVER & INTERIØR

fagbutikkene med det lille ekstra...

Velkommen til våre butikker på Tau og Jørpeland! Butikken bugner av flotte planter, snittblomster og interiør til påske Velkommen innom!

Velkommen innom til en hyggelig og trygg handel!

Åpningstider i påsken: Onsdag 31.3 åpent 10.00-14.00

Rådhusgaten | 51 74 72 30

BYBERG

For bestilling: www.blomsterjorpeland.no Rådhusgaten 26, Jørpeland • Telefon 51 74 99 10 Ryfylkevegen 1986, Tau • Telefon 51 74 68 35

Åpningstider i påsken! Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag

Åpent kl. 12 - 18 God mat og flott utsikt Velkommen innom!

Ryfylkevegen 61 4110 Forsand Tlf. 51 70 31 23

Kl. 9-18, lørd. 9-15 Kl. 9-16.30, fred. 9-18, lørd 9-16


Strandbuen STUDERE

IDRETTSUTØVAR

påske

Fredag 26. mars 2021

BELTET

PÅLEGG

35

KLARE

SIMULERTE

TONE HANDA

HERSKAREN GLO RENNE BAK FYLKE

NYT

FAT

TEORI GLØD PÅ MOTEN

PROTEK- INTER- ARTIKKEL SJOVALL SPEL NISME

RETT GAGNE

SJUKDOMEN ATTOM SELSKAP KONJ.

STYRE

VÅPENA

ETER DØGN GI IKKJE

SKUTE

SVARE TUR HINNE

HAST

YTTE ELENDIG

STREV

TAL

PYNT

INSEKT

YTRE

AVHENDA

ÅSSIDE

GREI

LAND

FEM

GRIPE

MANNSNAMN

TAP

DRYKKEN TILÅRSKOMNE TVERR

ME

DYR

DYR

TIPS

TAL

XX

LAND

SPISSAR

SIRLEG KOMMUNE

SIGRE

FARGE HISTORIE

SINTE

DYR

PERIODE

DRYKK

POTENTE

BRYGGE

LEIING

PLAGGET RØYND

BEISTET

SID VENA

DRIVE

GELÉ

ETE

BYE

SPESIELL

HYL

SAKNE

MIKSE

FAKKE

FABELDYR

PLASSERTE

KVINNE- INTERNE NAMN KEISAR

SVIKEFULL

MATEN

ROPA

HEIL

VEKST

SKRØNER SNØGG RØYSA

INSEKT

OMKVEDET

REKNING

DYR

KONJ. MANNSNAMN MEINER

SMØRJE

Magnar Riveland har laga nynorsk påskekryssord.

KOMMUNE

DYR MORALSK

Tre vinnarar vil få tre flakslodd frå Strandbuen. Send kryssordet til: Strandbuen, Pb. 24, 4126 Jørpeland, lever i resepsjonen eller send eit bilete på e-post til familie@strandbuen.no. Frist: Tirsdag 6. april 2021

STELE

Navn: ..................................................................... Adresse: .................................................................


36

påske

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Påskekrimmen 2021:

Kven sprengde den ny Hjelmelandsferja i Lys Sola skin mildt over Lysefjordbrua denne fredags ettermiddagen. Himmelen er skyfri og fjorden blank. Ingen kan ana at denne solrike dagen skal enda med død og dramatikk litt lenger inne i fjorden.

K

va er det eg ser? Ei ferje på veg innover Lysefjorden? Bjarte S. Dagestad finn fram kikkerten frå karmen i stovevindauget i Gøysavik. – Det kan i alle fall ikkje vera Boreal si ferje, vel? Då hadde eg vel fått beskjed? – MF «Nesvik»? Kva i alle dagar gjer den ferja her, spør han seg høgt før han finn fram mobilen og slår eit nummer. – Stanley? God dag, ja. Du, Norled si nye hjelmelandsferje er på veg innover i Lysefjorden. Det kan me ikkje ha noko av. Då vil ferjedebatten igjen ta av her, og me i Boreal er ikkje klare for å svara heilt ennå på korleis det blir med Høgsfjordferja. Kan du trekka i nokre trådar og få ferja til å gjera vendereis? Fint. Takk.

P

å den andre sida av Lysefjorden ved Oanes stirer Hilde Levik på den same ferja. – Tenk hadde det bare vore Høgsfjordferja som var i gang igjen. Då kunne me kanskje hatt håp om å bli grensejusterte tilbake til Nye Sandnes. – Kva er det slags flagg ferja har i mas-

ta? Det er svart? Med ein grå, rund ball med små, raude trekantar på? Det er koronaviruset! Dei har smitte om bord! Levik går inn på mobilen og søkjer etter Nesvik inne på Strandbuen.no. – Som eg trudde. Ferja kjem frå eit verft i Ølen i Vindafjord kommune. Der har det jo vore mykje smitte, og her har det så langt ikkje vore noko. – Eg må ringa og åtvara Lysefjorden Utvikling og dei andre innover langs fjorden.

K

va er det du seier? Er MF «Nesvik» på veg innover Lysefjorden med koronavirusflagg i masta? Det vil me ikkje ha noko av. Dei små aktørane innover fjorden vår er jo så sårbare. Me kan ikkje ha smitte der! Takk for at du gav beskjed. Eg må få gjort noko med dette! Sveitta renn nedover panna til Lysefjorden-general Helge Kjellevold. Han ringer kjapt ordførarane i Strand, Hjelmeland og Sandnes. – Nå må de vera med og setja trykk og få ferja til å gjera vendereis! Heile sesongen ryk om me får smitte i fjorden. Den blir dårleg nok utan så mange utanlandske turistar.

E

tterpå ringer han kommuneoverlegen i Sandnes. – Kva kan me gjera når ein båt med smitte om bord er på veg innover Lysefjorden? Korleis kan me stoppa dei? – Me kan ikkje gjera noko? Er du sikker? Kan me hindra dei å leggja til kai, då? Ikkje det, heller? Kva kan me gjera? Venta og sjå? Tullar du med meg? Heile sesongen og levebrødet vårt står på spel her! Du kan ikkje hjelpa? Takk for ingenting, brøler Kjellevold og avsluttar samtalen.

O

O

D

I

le Tom Guse kjører over Lysefjordbrua og nyt den skyfrie, blå himmelen og den blanke fjorden. – Hæ? Ferje på fjorden? Turistsesongen er ikkje i gang ennå, så det kan ikkje vera turistferja. Kven er det då? Liknar mistenkeleg på ei ferje eg har sett nyleg. Han ser i spegelen og ser at det ikkje er bilar bak, før han stoppar bilen og set på blinklyset og går ut av bilen. – Det er den nye Hjelmelandsferja, ja. Kva er det dei har i masta? Det var eit spesielt flagg? Det ser ut som? Kan det vera? Svart bakgrunn med ein ball med raude prikkar på? Er det ...? Det er jo koronaviruset? Har dei smitte om bord? Og så er dei på veg innover her hos oss kor det ikkje har vore noko smitte? Han tar opp mobilen. – Bjørn? Jo, ja, takk for sist. Ja, det var ei stund sidan me var politikarkollegaer. Du skulle gjerne ha sett at me var i same kommune, jodå, eg ser den, men du Laugaland; det er noko heilt anna eg ringer for nå ...

å Laugaland legg på etter oppringinga frå Guse, blir han sitjande og stira ut i lufta. – Nå har eg aldri høyrd ... Eg må ringa Strand-ordføraren, tenker hjelmelandsordføraren. – Irene?! Den nye Hjelmelandsferja er på veg innover Lysefjorden med eit koronaflagg i masta. Dei har smitte om bord. Båten kjem jo frå verftet i Ølen. I Vindafjord kommune! Kva kan me gjera for å stoppa dei? – Me bør ringa smittevernlegane våre, ja. Ja, det bør me, jo. Eg ringer Bjarte eg då, så snakkast me etterpå.

m me får smitte i Lysefjorden vil jo ingen besøka regionen vår denne sommaren. Dette må me få stoppa, tenker Irene Heng Lauvsnes, før ho ringer smittevernlegen i Strand. – Hei, Anja. Du må nok bare droppa det møtet. Eg har noko viktig å snakka med deg om. Eg lurer på korleis me kan få ei ferje med smitte om bord ut av vårt område og tilbake dit det kom frå? Me kan ikkje gjera noko? Kan me ikkje hindra dei å koma i land ein gong? Du tullar med meg? Ikkje det, nei. Nei-nei, då får eg bruka kontaktane mine. Takk. Ha det! – Nokre gonger er det godt å ha gode kontaktar, tenker Lauvsnes, før ho finn fram nummeret til Bent Høie. – Er det ingenting me kan gjera? Så me må bare sitja og venta på at dei bringar smitten inn i ein region der det ikkje har vore nokon smitte? Eit verdsreisemål som ein smittepol? Er du klar over kva det vil føra til for det viktige reiselivet i regionen vår?

nne på kontoret til Lysefjorden Utvikling, Stiftelsen Preikestolen og Reisemål Ryfylke i Rådhusgata i Jørpeland sentrum er det hektisk aktivitet. – Dette er heilt krise! Som om det ikkje ser svart nok ut frå før, roper reiselivssjefen i Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland. Alle snakkar høgrøysta i telefonane. Helge Kjellevold forsvinn inn på møterommet.


Strandbuen

påske

Fredag 26. mars 2021

37

Hage- og landbruk

e s efjorden? – Du veit dei dynamittrestane frå bygginga av den nye kraftstasjonen, som ligg lagra på loftet i den gamle kraftstasjonen. Dei må du finna fram. Kvifor? Det kan henda du må bruka dei. Ja, eg veit det er farleg og dramatisk og ulovleg, men vil du at heile sesongen din skal ryka? Det har du ikkje råd til ... Då nyttar det ikkje om du har aldri så mange trappetrinn! Dette er jo livsverket ditt! Ikkje ver feig nå, Hessel! Det har me ikkje råd til ...

S

nakk om å vera feiging, veser Kjellevold og søkjer opp eit nytt nummer. – Hei, Arne! Eg treng å låna den hurtiggåande båten til Norsk Folkehjelp nå! Det er livsviktig! Eg finn den sjølv. Takk! Han høyrer at det knirkar i døra bak seg og snur seg brått. Han rekk så vidt å sjå noko mørkt, langt hår før døra blir dytta forsiktig igjen.

F

or ein fin dag å ta seg ein spasertur ned til kaien, tenker Ellen Margarete Fredheim og ser ut over den spegelblanke fjorden, som strekk seg ut både utover og innover frå Songesand. – Hæ? Ferje på fjorden nå? Turistferja er ikkje i gang ennå den? Den såg veldig moderne ut den ferja, så då er det i alle fall ikkje turistferja. Det plar jo vera ein gammal holk, som får driftssamanbrot heile tida. – Og der er båten til folkehjelpa, også. Den hurtiggåande ribben fyk forbi både ferja og Songesand. – Bare ein person om bord? Det var uvanleg, tenker Fredheim med seg sjølv.

R

ibben kjører i full fart rundt Flørlineset og inn i den veglause kraftbygda. MF «Nesvik» kjører framleis midt i Lysefjorden med det svarte flagget vaiande frå masta. – Kor skal den ferja hen, tenker Fredheim. Då ho kjem ned til kaikanten har ferja svinga til høgre mot Flørli, den også. – Skal den leggja til kai hos Hessel? Det var merkelege greier. Ho set seg på kaikanten og dinglar med beina og lener hovudet tilbake og nyt dei varme solstrålane. Ein dag igjen nå før sesongen opnar for alvor. Håper det kjem mange turistar på besøk til oss denne sommaren, tenker ho med auga igjen.

E

it digert drønn ristar kaien i Songesand og Fredheim må klamra seg fast i kaikanten. Ho snur hovudet mot den overveldande lyden og ser raude og oransje flammar slå opp frå ferja på den andre sida av fjorden. – Kva i alle dagar? Her i Lysefjorden? Kva skal eg gjera? Eg må ringa politiet, seier ho høgt til seg sjølv med skjelvande stemme og finn fram telefonen.

Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

kven Kven brenn så mykje for reiselivet i Lysefjorden at dei er villige til å gå til det dramatiske steget å sprenga den pestbefengte Hjelmelandsferja? Veit du svaret, send det til elin@strandbuen.no eller på sms til 40008752.

Vi selger det meste innen hageprodukter, flere typer kraftför og en del verktøy. Ta turen innom og se vårt utvalg!

Vi er forhandler av STIHL og hjelper deg med gode råd og tips. I mai skal vi ha en kampanje med ekstra gode tilbud på IMow robotplenklipper. Følg oss på facebook for tilbud og mer info!

Vi selger hageredskaper fra Fiskar, plantejord, gjødsel m.m.

Åpningstider: Mandag- fredag kl. 08.00-16.00

Åpningstider i påsken: Mand. 29.3, tirsd. 30.3 og onsd. 31.3 kl. 10.00-16.00 1. og 2. påskedag og påskeaften STENGT Bergekrossen 7A, 4110 Forsand • Telefon 51 70 31 12 post@forsand-byggservice.no • forsand-byggservice.no

God påske!

BYGGEFIRMA • NYBYGG • TILBYGG • REHABELITERING • HAGE/LANDBRUK • STIHL-BUTIKK


38

tema

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

BO MED UTSIKT I SÆRKLASSE! Salgsstart nærmer seg – meld interesse i dag.

Her får du orkesterplass til livet i vågen. Aldri et kjedelig øyeblikk!

God Påske!

Direktørens Høyde vil ligge i historiske omgivelser i vågen på Jørpeland. Vestvendt, maritimt og sentralt.

FØRSTEKLASSES LEILIGHETER MED ALLE DE RIKTIGE EKSTRAKVALITETENE Solrike balkonger og takterrasser. Store vindusflater mot sjøen. Luftige takhøyder. Planløsninger preget av romslighet. Lukket parkering med lademuligheter og heis. Leilighetene i Direktørens Høyde henter ut det beste av den enestående beliggenheten i åsen over Jørpelandsvågen. Størrelsene blir fra ca. 70 til 140 m2, og det vil bli mulig å gjøre personlige tilvalg hvis du er tidlig inne i prosjektet.

Grip sjansen! Registrer deg på direktorens.no og vær blant de første som får tegninger og priser.

For spørsmål, ta kontakt med Marion Espedal på 900 19 866, eller marion@aktiv.no


Strandbuen

tema

Fredag 26. mars 2021

Tar deg videre Innholdsrik og oppgradert enebolig med stor tomt, i et rolig og barnevennlig område like utenfor sentrum!

Jørpeland Prisant.:

3 150 000,- + omk. Kommer for salg!

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Stor, skjermet og mulighetsrik fritidstomt med fin utsikt, like ved sjøen på Kvalvåg! Mulighet for båtplass like ved.

Prisant.:

Adresse: Omkost.: Eien.type: Tomt: Visning:

1 650 000 + omk.

Moderne leiligheter med nydelig utsikt utover Lysefjorden. Bygging starter omgående og forventes ferdig på nyåret 2022!

Prisantydning fra:

2.650.000 + omk.

Adresse:

2 Solgt!

Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Finnkode: Visning:

Bergevik Panorama firemannsbolig 14.920,Leilighet, eierseksjon Ca. 74 -80m2 173094700 Selvsyn/kontakt megler!

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Idse i Ryfylke Prisant.:

Fra 580 000,- + omk.

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Tomt Kvalvåg. 42 420,Hyttetomt/ råtomt. 2066 m² Ved selvsyn eller med megler.

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Forsand

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Hestehovvegen 7 92 970,Enebolig, selveier 190 m²/157 m² 938 m² To. 8/4 18:15-19:15 Påmelding innen 7/4!

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Jørpeland

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Visning:

Skaff deg en av disse flotte fritidstomtene i Kjeksevågen for å bygge din drømmehytte! Tomtene leveres med vann, strøm og avløp til grensen. Adresse: Omkost.: Eien.type: Tomt: Finnkode: Visning:

Tomter Kjeksevågen Fra 15 670,6 Hyttetomter Fra 845 m² - 2014 m² 198600078 Selvsyn eller med megler.

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

aktiv.no

39


40

tema

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Tar deg videre Stor og mulighetsrik villa med godkjent utleiedel og dobbel garasje med loft. Upåklagelig utsikt, kort veg til sjø og Tau sentrum!

Tau Prisant.:

5 490 000,- + omk.

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Visning:

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Sikre deg en boligtomt i Ugeli tomtefelt nå! Her får du flotte tomter i landlige omgivelser like utenfor sentrum. Levert med vann, avløp og strøm.

Tau Prisant fra.:

1 200 000,- + omk. 6 av 11 SOLGT!

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Kvednaneset 17 152 720,Enebolig, selveier 247 m²/225 m² 645 m² On. 7/4 18:00-19:00 Påmelding innen 6/4!

Adresse: Omkost.: Eien.type: Tomt: Finnkode: Visning:

Ugelivegen Tomtefelt Fra 31 170,Boligtomt Fra 434- 630 m² 168287610 Selvsyn/ kontakt megler

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Betraktelig påkostet bolig, med stor tomt i landlige omgivelser og gode solforhold. Ingen boplikt! 10 min fra sentrum!

Kjølevik Prisant.:

2 650 000,- + omk.

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Fiskåvegen 703 81 720,Enebolig, selveier 190 m²/152 m² 1139 m² Ti. 7/4 16:30-17:30 Påmelding innen 6/4.

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

Stor, attraktiv og betraktelig påkostet familiebolig med 70kvm garasje, opparbeidet hage, nydelig utsikt og gode solforhold!

Jørpeland Prisant.:

4 090 000,- + omk.

Kontakt: Helene Byberg +47 90 62 32 72

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Visning:

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Visning:

Fjeldebakken 14 117 720,Enebolig, selveier 286 m²/193 m² 881,1 m² Tors. 8/4 16:30-17:30 Påmelding innen 7/4!

Helene.Byberg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke

aktiv.no


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

P Å

T I D E

M E D

E N

S K I K K E L I G

41

G L A D N Y H E T:

NÅ BLIR DET

BYGGESTART! •••

VI HAR SOLGT TILSTREKKELIG

ANTALL LEILIGHETER TIL Å MELDE OPPSTART FOR TREBYEN.

ARBEIDET PÅ TOMTEN STARTER ALLEREDE UKE 14! VI GLEDER OSS!

MULIGHETER IGJEN!

PR. I DAG ER 16 LEILIGHETER SOLGT OG 1 ER RESERVERT, MEN DET ER FREMDELES GODE LEILIGHETER FRA CA. 90 M2 OG OPPOVER I BÅDE BYGG A OG B.

En gladnyhet kommer sjelden alene. Byggestart i april får nemlig svært positive konsekvenser for resten av fremdriften: Du kan flytte inn i Trebyen allerede neste sommer! Det vil si at det er på tide å hoppe ned fra gjerdet og kontakte eiendomsmegler for et privat møte om din favorittleilighet. Megler kan også hjelpe deg med verdivurdering av din nåværende bolig, så slå gjerne på tråden før dagen er omme:

Eiendomsmegler Marion Espedal når du på 900 19 866 og marion.espedal@aktiv.no.

trebyen.no EIENDOMSUTVIKLING

RYFYLKE

E N S I G N | 3D. Ensign 3D

KJEKKE

KJØP NÅ OG START PLANLEGGINGEN


42

annonse

Fredag 26. mars 2021

Strandbuen

Vi utfører elektroarbeid og el-kontroll hos privat, landbruk, bygg og anlegg, havbruk, kommunale bygg og industri


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

Stor familiehytte familiehytte Stor Mulighet for for båtbåt- og og bodplass. bodplass. Mulighet Handlemuligheter på Fister, Skartveit, Judaberg, Handlemuligheter på Fister, Skartveit, JudaHjelmeland berg, Hjelmeland sentrum med butikker og sentrum med butikker og restaurant er bare en kort bil‑ restaurant er bare en kort bil- eller båttur eller unna. Vakker natur, svært infrastruktur, båttur unna. Vakker natur, svært god god infrastruktur, et et eldorado for båtliv. Nydelig utsikt. Solrikt. eldorado for båtliv. til Nydelig Solrikt. Nærhet til fjell og Det Nærhet fjell utsikt. og skiløyper om vinteren. skiløyper er med andre ord snakk om et sted som egner om vinteren. Det erfor med andre ordog snakk om hele et stedåret. som seg veldig godt friluftsliv bruk egner Ferdigstilles 1/ 7-21.

Tone Vasstveit

Prisantydning

Kr 3.790.000,‑

Adresse

Buhammarvegen (Nær Fister og Hjelmeland)

BRA Omkostninger Totalpris Tomt Byggeår2021

140 kvm kr 25.092,‑ kr 3.815.092,‑ 783 kvm

Informasjon:

Kun 140 m før sjøen. 5 soverom.

Visning på tomt

Søndag 28/3‑21 kl. 15:00 Påmelding til megler!

Prospekt på mobil

Send «Bolig 372210014» til 09999

Avdeling Jørpeland tone@dnb‑eiendom.no Mobil 90 99 57 62

2021

Tlf: 412 16 000 dnbeiendom.no

Hytte

Moderneog ogvelholdt velholdt Moderne leilighet, sentralt på Forsand Leilighet, Forsand!! To soverom soverom ogog enen stor og solrik terrasse med god To stor og solrik terrasse utsikt over med god utsikt over Høgsfjorden. Moderne Høgsfjorden. Moderne leilighet med store vindusflater leilighet med store vindusflater som slipper som inn godt takhøyde somgir giren slipper innmed godt lys, medog lys, ekstra og ekstra takhøyde som en god romfølelse. Ypperlig for nyetablerte, og god plass for familieforøkelse. Garasje. Herforkan en romfølelse. Ypperlig for nyetablerte, og plass familieforøkelse. flytte rett inn! Garasje. Her kan en flytte rett inn!

Tone Vasstveit

Prisantydning

Kr 2.190.000,‑

Adresse

Bergekrossen 7D

P‑rom/BRA/BTA Omkostninger Totalpris Felleskostnader Tomt Byggeår

84/84/92 kvm kr 62.792,‑ kr 2.252.792,‑ Kr 500,‑ 5006 kvm fellestomt 2011

Visning

Kontakt megler for privatvisning!

Prospekt på mobil

Send «Bolig 372200255» til 09999

Avdeling Jørpeland tone@dnb‑eiendom.no Mobil 90 99 57 62

Tlf: 412 16 000 dnbeiendom.no

Leilighet

Hyttetomter v/sjøen Jørpeland v/sjøen Hyttetomter Nær Fister uten nær Fister uten byggeklausul byggeklausul Sentralt i Mellarvegen

Stripe i bunn halv side (mod 36B)

Eiendomsmeglere som kjenner

Prisantydning Prisantydning

Fra kr. 950 000,‑ Kr 2.650.000,‑

Adresse Adresse

Buhammarvegen Mellarvegen 4C

Prisantydning Tomt 1515‑113 950.000,‑ Tomt -kr. kr. 950.000,Prisantydning: Flotte hyttetomter i naturskjønne omgivelser P‑rom/ BRA/BTA 100/ 103/ kvm Tomt 14 - kr. 950.000,Flotte hyttetomter i naturskjønne på stue på Buhammar ved Fistermed i Ryfylke. Dette er et Omkostninger kr 67.592,‑ Sentralt beliggende rekkehus 3 omgivelser soverom, stor Tomt 13 - kr. 1.450.000,Buhammar vedmed store friarealer som går ned flott område Totalpris kr 2.717.592,‑ m/åpen Fister i Ryfylke. Dette er eti flott område med store Våre eiendomsmeglere i Ryfylke står klare for å hjelpe deg med å kjøpe eller selge bolig. kr. 37.651 Omkostninger: kjøkkenløsning og p‑ plass lukket parkeringsanlegg. sjø med badeplasser og mulighet for båtplass Tomt 1066 kvm (omkost. totalt Ryfylke! Vi har lang erfaring og god lokalkjennskap i Ryfylke. Ta kontakt for en uforpliktende boligprat. friarealer ved kjøp av tomt til og sjøbod. Gode solforhold fra tidlig morgen Byggeår 2012 som går ned sjøstue/ med badeplasser mulighet forbad og kr. 1.450.000,Inneholder wc,rundt 3 og store soverom, til sent påstor kveld. Ikjøkken, området hyttefeltet båtplass vaskeromog samt stor bod i kjeller og parkering i lukkt Tomt 15 - ca 743 kvm Tomtestørrelse: er det mye å finne på hele året, enten du liker sjøbod. anlegg. Gode solforhold fra tidli Tomt 14 - ca 1 021 kvm å gå på tur i skog og mark, fiske, eller bade. Tomt 13 - ca 827 kvm Kort vei til skiløyper på vinterstid. Ryfylke byr Sentral beliggenhet med kort vei til skoler, barrnehager, Visning Kontakt forfor visning! Kontaktmegler megler Visning på Mandag 15/ 3 17.00‑18.00 Visning påtomt tomt: på tusenvis av flotte turområder fra Forsand sentrum og offentlig transport. visning! Påmelding. i sør til Suldal i Nord. Kun 3 igjen! ToneSoppeland Vasstveit Dag Avdeling Jørpeland Jørpeland Avdeling tone@dnb‑eiendom.no dag@dnb‑eiendom.no Mobil 98 90 28 99 00 57 62 Mobil 01

Prospekt Prospekt på på mobil mobil

Tlf: Tlf: 412 412 16 16 000 000 dnbeiendom.no dnbeiendom.no

Send til Send «Bolig «Bolig 372209018» 372210048» til 09999 09999

Hus og Tomt hage

Vår dyktige megler Joachim Johannessen bor på Forsand og er en aktiv småbarnsfar når han ikke er på jobb og selger eiendommer.

Skal du selge din bolig eller eiendom? Ta kontakt for gratis befaring, verdivurdering og et knakende godt tilbud. Bruk Joachim på å selge din bolig og få 10 000,- i rabatt. Stripe i bunn helside (mod 56) GRATIS

Nå har DNB Eiendom åpnet kontor i Jørpeland, og det er godt nytt for deg som skal selge eiendom. For i tillegg til tre erfarne, lokalkjente meglere tilbyr vi skreddersydde salgspakker tilpasset nettopp din Våre eiendomsmeglere i Ryfylke står klare for å hjelpe deg med å kjøpe eller selge bolig. boligtype. Ta kontakt og del dine boligplaner med oss, så forteller vi mer.

Eiendomsmeglere som kjenner Ryfylke! Runar Fiskå Tlf. 46 44 90 5 7

Runar Fiskå Tlf. 464 49 057

Turid Bjørheim Tlf. 412 16 000

Dag Soppeland Tlf. 982 80 0 01

Turid Bjørheim Tlf. 41 21 60 00

Tone Vasstveit Tlf. 909 95 762

Dag Soppeland Tlf. 98 28 00 01

Joachim Johannessen Tlf. 924 51 072

Tone Vasstveit Tlf. 90 99 57 62

43

DNB Eiendom Ryfylke Vi har lang erfaring og god lokalkjennskap i Ryfylke. Ta kontakt for en uforpliktende boligprat.

Wallemsveien 22 I dnbeiendom.no I Tlf: 41 21 60 00 ▪ Markedets mest effektive boligmarkedsføring får flere på visning

Runar Fiskå

Turid Bjørheim

Dag Soppeland

▪ Vi legger ut for markedsføringen - Ingen kostnader før endelig sluttoppgjør

RDERING TIS AU VERGDRIV DERING! VERDIVUR

0 41 21 60 0

00 41 21 60 no o dnbeien iedonm.dom.n

dnbe


22. mars – 03. april

KAMPANJE HOS NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE MAKS. 1 STK PER KUNDE

10,-

SPAR

100,-

7990

KUNDE KLUBB

GRØNSKEKVERK 5 L

FOR

3 99,-

149,-

TERRASSEBEIS 3 L

3 99,FOR

HAGERIVE

ORDINÆR PRIS 249,-

PLANTEJORD 40 L

DEKKBARK FURU 50 L

ALLE OPPBEVARINGSBOKSER FRA SMARTSTORE

ALL INTERIØRMALING 3 L FRA JOTUN LADY

-40

%

Du får mer hos Montér

-30

%

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene. Noen produkter kan være skaffevarer hvor det kan tilkomme frakt.

TILBUDENE GJELDER I SAMTLIGE MONTÉR BUTIKKER I SØR ROGALAND


Pergola forlenger SOMMEREN! HAGEMØBLER

20%

Stavern Pergola 3x3 m

23.995 (29.995)

MEDLEMSTILBUD

Davos hengestol

5.495 (6.895)

Reserver nå! Morelia recliner

2.495

20%

(3.195) Morelia bord

1.495

Høy rygg med trinnløs regulering gir optimal komfort!

Mer informasjon og video!

Hampton regulerbar 2-seter

Hampton regulerbar stol

7.495

3.995

(9.395)

(4.995)

(1.895)

Hampton sofabord

Morelia skammel

1.495 (1.895)

Regulerbar rygg!

2.895

Haag inne/uteteppe Grå, 160x230 cm

(3.695)

795

Hampton skammel

1.995

(995)

(2.495)

20%

Luxor uttrekksbord

VEDLIKEHOLDS-

11.995

VENNLIG

(14.995)

De fleste av våre hagemøbler er enkle å holde vedlike. Spør oss i butikken!

Scann QR-koden med kamera på mobilen og se hele hagemagasinet 2021

Abel stol

1.995 Utvides fra 250 til 375 cm!

Ta kontakt for hjemkjøring og Klikk og | Fagmøbler Stedsnavn. 0000 Sted. Tlf.Jærhagen 00 00 00 00 | FAGMØBLER Jørpeland • Hent FAGMØBLER ForusBesøksadresse, • FAGMØBLER

(2.495)

besøkwww.fagmobler.no oss også på fagmobler.no


46

annonse

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

! R E T E H Y N S N E VÅR

299; Junior - sjekk p

risen!

enser!

lg Tynn ul

tt Superle

399; Voksen - sjekk

Vår bestselger! Tynn ribbestrikket ullgenser i myk og behagelig ullmix. Junior/Dame/Herre

Salomon XA Siwa GTX®

Komfortabel hikingsko for med vanntett GoreTex® membran. Dame/Herre

e dunjakk

699; Sjekk prisen!

prisen!

Jotunheim Skåla strikkegenser

Jotunheim Blåhø dunjakke

Sjekk prisen!

Salomon Lyngen Mid GTX®

Stabil og mellomhøy tursko med vanntett GoreTex® membran. Dame/Herre

kkel 6-8 år Solid barnesy

Bar

1299;

r elene e niorsyk

2699;

Bergans Letto 3-lags jakke

Lett 3-lags skalljakke med Dermizax®-membran. Dame/Herre

ger!

Bestsel Hoka Clifton 7

HOKAs bestselger! Sålen tåler mange mil og timer med løping. Dame/Herre

!

på plass

ÅPNINGSTIDER:

Hverdager: Torsdag: Lørdag:

09:00 - 18:00 09:00 - 19:00 09:00 - 15:00

1799;

kkel 8-12 år Solid barnesy

3199; Sjekk prisen!

XEED XC jr 24”

• 6 gir • Dempergaffel for komfort • Vekt 12,1 kg

Vi gjør vårt beste for å yte god service, selv om rutinene våre er litt annerledes:

Rådhusgaten 17 4100 Jørpeland Tlf: 51 74 00 90

Ikke medlem 2799,-

ne- og ju

Personlig service, men på god avstand! SPORT 1 JØRPELAND

RIS!

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

• Barnesykkel for 6-8 år • Lett og slitesterk aluminiumsramme • 3-delt krank for god slitestyrke

1999; MEDLEMSP

Superlett dunjakke til hverdagsbruk! Dame/Herre

899;

XEED XC kid 20”

!

e kalljakk

3-lags s

• Juniorsykkel for 8-12 år • 21 gir • Lett og slitesterk aluminiumsramme • Dempergaffel for komfort • 3-delt krank for god slitestyrke • Vekt 13,2 kg

• Vi ønsker deg velkommen til en trygg handel • Vi ser deg, men holder god avstand • Vi desinfiserer alle kontaktflater hyppig

Følg oss på:


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

annonse | | HAGELAND HAGELANDKLINGSHEIM KLINGSHEIM annonse

Juleland på Hageland Klingsheim

– en magisk VÅRSTEMNING førjulsopplevelsePÅ

KLINGSHEIM HAGESENTER

p

z

Hageland Klingsheim begynte med juleåpent i 2015 og siden den gang har butikken bare blitt mer og mer magisk for hvert år. - Vi ser at kundene kommer til oss sammen med hele familien for å få en førjulsopplevelse, forteller butikksjef, Hege Folkvord Norli. Når du kommer inn dørene blir du først møtt av en stor juleby i miniatyr, med fargerike lys, små, koselige hus, kirker, karuseller, skibakke, gater og figurer. Hege forteller at julebyer har «tatt helt av» de siste årene og mange ønsker å lage en egen juleby hjemme.

Butikken har delt inn julepynten i ulike temaer: Natur, rosa fantasiland, tinnsoldat-tema i forskjellig farge, rødt nisseland, frosta jul og det norske pepperkakekjøkkenet. Når du går i butikken er det pyntede juletrær opp til taket og julekuler i alle slags farger.

JULESTEMNING OG ETTERTANKE På grunn av dette spesielle koronaåret, tror Klingsheim at mange kommer til å søke ekstra etter å få den gode julestemningen. Flere julemarkeder er avlyst og sosiale arrangementer knyttet opp mot jul er begrenset. - Vi håper mange kan finne julestemningen hos oss. Vi har et eget rom fylt av «lag-selv» utstyr så kundene kan kjøpe med seg halmkranser til å binde grankrans på, samt masse stickers, sløyfer, kongler og pynt. Pynt gjerne opp i krukker og kar på trappa. Vi har fine busker og blomster som ser flotte ut hele vinteren. Mange kommer til å lage kranser og pynt selv i år, tror Hege.

PEPPERKAKEBY Den store nyheten i år er Pepperkakeby. Klingsheim har laget - Vi har mange samlere innom som et julekjøkken med en kjempestor kjøper nye hus for hvert år. Nyhet i bjørnemamma og to bjørnunger Julen er også en tid for ettertanke år er togsett fra England med Coca som baker pepperkaker. De roter og og mange besøker kirkegården. Cola-tog, Harry Potter’s Hogwarts søler og har laget utrolig nydelige Heges mor,masse Anne nye Klingsheim, Express og Santa’s Express train. Klingsheim har nettopp fått inn og flottelager Hageland Klingsheim på Tjelta i Sola er beinklar pepperkakehus, sommøbler ser helti både ekte aluminium vakker og gravpynt rotting. som kunder kommer til oppstart av hagesesongen. De har i løpet av ut. Figurene er kjempefine å sette å kjøpe. ROSA vinteren JULEKULER ER POPULÆRT – Vi brukte vinteren tillangveisfra å bygge enfor stor avdeling bygget en stor, flott hagemøbelavdeling på skjenken i stua med et snøteppe Videremed inn i stort butikken, forbi for utemøbler, da det er trendy å ta stuen ut og utvalg i alt fra trendy, rustfri aluminium under. er også - Vihar produserer med julebelysning slags varianter, være ute å lage mat. Vi noe for degravpynt fleste. Våre til flottei alle rottingmøbler. Nytt for sesongen naturlige, ekte De greiner og pynt, kommer til en vakker skog med hvor kundene kan bålpanner er også svært populære. er praktiske endu egen terracottaavdeling Man får også kjøpt små pepperkakekunstige blomster. mosegrodde, veltede trærtilog hvor strøk. og enkle å flytte med men seg, med sier Hege Folkvord Norli.Disse drømme seg bort sydligere figurer og pepperkaketrær. Dette gravleggene kjører folk langt for det står tre rådyr og kikker på deg. er en kjekk som ikke Bak dem ser manKlingsheim langt inn i skogen Hageland er en familiebedrift som pynt til deVestlandets sydenå få tak i år etter år. De holder har fagbrev som konditor, ellerkommer inn seg som regel helt til man planter hvor solen titter inn.siden Stemningen har eksistert 1972. Familien som jobber her Når man i hagesenterets planteområde bare ønsker å ha flere hus vedmøtt av et 300 vårblomstene gravstedet. med blomster, storegartnere, rosa sopper og er utdannet og sammen samarbeider blir man år gammeltpå oliventre, sitrus, siden av pepperkakehuset man nydeligde belysning får det til å føles for å hjelpe kundene med alt innen planter, urter og et rikt utvalg av terracottapotter og store lagerav med barna. Klingsheim KUNSTIGE som man står i en eventyrskog. hagedesign og møbler. Fra produksjon planter, bilder fratror Italia i bakgrunnen. DetTRÆR er som om man et pepperkakebyen kommer til åer tilbake i sydlandske De siste årene har det blitt veldig til komplette hageløsninger. øyeblikk strøk. appellere hjem. populært med kunstig juletre. Det er Litt lenger ved foten Torebort, Klingsheim ogav sønnen hans Alfred har veldig til de– norske Vi merker at hageinteressen har økt betraktelig ensåtrend Hageland Klingsheim «Gaustadtoppen» sett i et blålig i planteskolen, og Anne ansvar for produksjonen nå når vi ikke får lov til myeogså lenger. Det er kjekt Dere ermed ikke et bekymret forhvor at noen har merket. måneskinn, sitter en rosanisser Klingsheim oggjeng datteren Hege hjelper deg å se inspirert kundene blir, og det er hyggelig skal ta en bit i den troå at det er ektetil kreativitet. En av våre kunder på et lite langbord. De har julefest smil i hagesenteret. kunne bidra pepperkaker? Til tross for athun mange ha ekte med cupcakes, frukt, eplegløgg og kjøpte samme plante-hos oss som har i vil huset juletrær i stua, vi atkunde flere og flere sitt i Spania for å få Spania hjem. Enser annen under takruver alt somStort måtteutvalg friste. Over dem Jo, det er jo en risikosamme for det,oliventre gårsom overhun til kunstige trær. kjøpte har i huset sittDai slipper Hagesenteret utvidet i fjormed med stor- Haha. uteavdeling en gigantisk rosa sopp. Trenden de nesten er så naturekte. får heller lavi ikkede Frankrike. Når kanå dra til sydligere strøk må med større planter og trær. De har nå 5.000 Man tenke på riktig akklimatisering, rosa nisser, julepynt og eventyraktig kopi man vi en ta syden hjem, forteller Norli. kvmmye hvorglitter rundtog halvparten er underseg tak.inspirere og bake vanning, at treet drysser eller pynt med glam ser ut – Kundene kan rundt hos oss å drømme kan setteseg frem, ler butikksjefen. hvordan man skal få det både inn og til å være på full fart inngåi de norske Egen hagedesignerut av huset, forteller butikksjefen. hjem. bort mens det er storm ute. Våre lokaler er store, luftige og koronavennlige. Vi har altI det fra små – Vi en egen hagedesigner som har jobbet rødebusker nisseland er dethar nisser i og blomster til store trær og Bonsai trær. Samtidig her i 30år. Hun er ekstremt populær hos alle slags varianter og størrelser. De Hageland-kjeden er kundene, eksperter på - Slik julepynt har blitt veldig sommen vi kan skaffe det kunden vil ha,erforteller Anne av med og får hver dag. Hun tegner til å bli glade sinemange herligehenvendelser kunstige juletrær. Det er lagt ned så populært, også tradisjonsrike Klingsheim. gode løsninger, hjelpe kunden medmulig å smil. Klingsheim har til og med egen og kan mye arbeid i å få best trær, at tinnsoldater har vært superpopulært hager. Med sin lange erfaring vetutvalgsgruppe hun Rampenisse som gjørdesigne sprell og kjeden har en egen de siste årene. De finnes i mange hvilke planter som tåler og kan Ny hagemøbelavdeling rampete ting, mens ungene ligger og for vestlandsklimaet, dette. forskjellige høyder og farger. Den hjelpe kunden til å velge rett planter til rett årstid, Hagemøbler i aluminium er i vinden for tiden, sover. Med rutete flanellskjorte og èn engelske stilen er populær, forteller Norli. Hageland tann ser den ganske sier så lur ut! Hege. da de er rustfrie og vedlikeholdsfrie.

Hege Folkvord Norli og Anne Klingsheim tester ut de nye og flotte hagemøblene som nettopp har kommet inn.

Mange familier kommer til Hege på Hageland Klingsheim for å få en ekte førjulsopplevelse. Foto: Jonny Engelsvoll

HAGELAND KLINGSHEIM Adresse: Adresse: Tjeltavegen 158, 158, Tjeltavegen 4054 Tjelta Tjelta 4054 Telefon: 51 51 65 65 45 45 02 02 Telefon: E-post: E-post: klingsheim@hageland.no klingsheim@hageland.no Web: Man-fre: 09-19 www.hageland.no/klingsheim Lørdag: 09-15 Søndag: 12-17

47


48

annonse

Fredag 26. mars 2021

KYRKJE PÅ NETT

PÅSKE 2021 Ingen fysiske gudstenester i nokre av kyrkjene i påska Informasjon om digitale gudstenester på våre heimesider, facebooksider, ev. plakat ved kyrkjene. På Facebooksider / Heimesider: • Strand menighet – Tau / www.strand-kyrkje.no • Jørpeland menighet / www.jørpeland-menighet.no • Forsand kyrkjelyd / www.forsand.kyrkja.no • Kyrkja i Hjelmeland / www.hjelmeland.kyrkja.no Det blir sendt gudstenester på NRK1/NRK2 TV Fra St.Petri krk. Stavanger kl.11 Palmesøndag, Langfredag, Påskedag og det er daglege live-sendingar på den norske kyrkja si facebookside https://www.facebook.com/Dennorskekirke/ Sjå programoversikt og informasjon på www.kirken.no

Strandbuen


Strandbuen

radio & tv

Fredag 26. mars 2021

49

tv ukens

Ta på danseskoene

Gled deg til en forrykende kveld med Norges mest populære danseband, og gled deg til å synge og danse med. Fra Vikingskipet på Hamar serveres alle topp-låtene på løpende bånd i «Ole Ivars fyller 50 år!». Ta på danseskoene og gjør deg klar! NRK2 fredag kl 20.00

Rekrutttilværelsen er snart over Rekruttperioden går mot slutten, og nå gjenstår kun øvelse Hurramegrundt, et helvetesdøgn der deltagerne virkelig får kjenne på det å gå i kjelleren. Uten mat og med 40 kilo oppakning skal deltakerne gjennom-

krevende øvelser og konkurranser, og flere sliter allerede før første konkurranse er i gang i «Kompani Lauritzen». Det er viktig at de kan holde hodet kaldt.

En av verdens mest populære operasangere venner. Her lager han mat, leker med barna, forteller om sin karriere og her har Jonas Kaufmann også sitt private studio hvor han spiller inn kjente «slagere».

TV 2 lørdag kl 20.00

Arild Erikstad presenterer «Hovedscenen: Jonas Kaufmann – en verdensstjerne på hjemmebane» i dag. Vi møter med en av verdens mest populære operasangere i hjemlige omgivelser sammen med familie og

NRK2 søndag kl 19.45

FREDAG 26.3 05.15 Morgensending 13.00 V-cup hopp: Kvinner. Verdenscup i hopp fra 2021. 14.30 Kjendis-VM (r) (4) 15.00 V-cup hopp: Skiflyging, menn. Verdenscup i hopp fra 2021. 17.00 NRK nyheter 17.15 Bli med heim (r) (2:8) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Supernytt (60) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Dagsrevyen 19.30 Distriktsnyheter 19.40 Norge Rundt: Kjærlighet gjennom mat (12) 20.05 Norges tøffeste (5:10) 20.55 Nytt på nytt (11) 21.25 Lindmo (11) 22.15 McDonald og Dodds (2) 23.00 Kveldsnytt 23.15 McDonald og Dodds (2) 24.00 Nattsending

06.00 Morgensending 14.35 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (2, 3:6) 15.54 Filmavisen (r) (17) 16.00 NRK nyheter 16.15 Norge fra lufta (r) (8) 16.25 20 spørsmål (r) (1:14) 16.50 Poirot: Mr Davenheim forsvinner (r) (5:9) 17.40 Med hjartet på rette staden (r) (9:24) 18.30 Herskapelige gjensyn (r) (38) 19.00 Sportsnytt. Aktuelle reportasjer og dagens sport. 19.05 Sagaen om Gudrid Torbjørnsdatter (r) 20.00 Ole Ivars fyller 50 år! (r) (1) 21.00 NRK nyheter 21.10 Apokalypse – andre verdenskrig: Knusende nederlag (r) (2:6) 22.05 Roger Waters: Us and Them (r) 00.05 Nattsending

06.00 Morgensending 14.55 Boligknipen (r) (5:8) 15.55 Tid for hjem (r) (12:12) 17.00 TV 2 hjelper deg (r) (12:16) 18.00 Dyrepasserne (r) (6:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sofa (r) (10:10) 20.00 The Voice – Norges beste stemme (23:44) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 The Voice – Norges beste stemme (24:44) 22.15 Senkveld med Helene og Stian (7:15) 23.20 God kveld Norge med Dorthe (7:15) 23.50 Entrapment. Am./br./ty. thriller fra 1999. 02.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 Blålys (r) (31:48) 11.30 Fjorden Cowboys (r) (3:6) 12.00 Ødemarkens menn (r) (5:8) 12.55 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (1:6) 13.55 Weather Gone Viral (r) (1:8) 14.55 999: What's Your Emergency? (r) (16:26) 16.00 Alarm 112 – På liv og død (r) (35:35) 17.00 Alarm 112 – På liv og død (r) (1:36) 18.00 Ødemarkens menn (r) (6:8) 19.00 Fjorden Cowboys (r) (4:6) 19.30 Blålys (r) (32:48) 20.00 Police Interceptors (7:10) 21.00 Sicario 2: Soldado. Am. action fra 2018. 23.45 Swordfish. Am. actionthriller fra 2001. 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Sinnasnekker'n (r) (4:9) 13.30 Synnøve rydder opp – kjendis (r) (3:10) 14.30 Brille (r) (4:6) 15.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (6:8) 16.30 The Big Bang Theory (r) (23:24) 17.00 4-stjerners middag (r) (16:48) 18.00 Two and a Half Men (r) (21, 22:22) 19.00 The Big Bang Theory (r) (24:24) 19.30 Ja vi elsker camping (r) (12:12) 20.30 Kongen befaler (r) (8:8) 21.30 Neste sommer (r) (3:14) 22.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (r) (2:10) 22.30 Patch Adams. Am. drama fra 1998. 00.55 Special Victims Unit (r) (6:23) 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 08.00 Forsidefruer (r) (3:10) 09.00 Magnum P.I. (11:20) 10.00 NCIS (2:24) 11.00 NCIS: New Orleans (23:24) 12.00 Masterchef USA (9:23) 13.00 NENT Presenterer Vintersporten. Norsk sportsmagasin fra 2021. 13.45 Gordon Ramsay rydder opp (r) (4:13) 14.45 Below Deck Mediterranean (6:16) 15.45 Real Housewives of Beverly Hills (13:18) 16.45 Forsidefruer (4:10) 17.45 Gordon Ramsay rydder opp (5:13) 18.45 Fabeldyr og hvor de er å finne. Am./br. fantasyeventyr fra 2016. 21.30 Jurassic Park. Am. actioneventyr fra 1993. 00.05 Jurassic Park – Den tapte verden. Am. actioneventyr fra 1997. 02.50 Nattsending

06.00 Morgensending 09.00 The Goldbergs (1, 2:24) 10.00 The King of Queens (r) (20, 21:22) 11.00 The Simpsons (r) (18, 19:24) 12.00 Jay Leno’s Garage (r) (15:16) 13.00 Seinfeld (r) (7, 8:22) 14.00 Barter Kings (2:8) 15.00 The King of Queens (22:22) 15.30 Kongen av Queens (1:23) 16.00 The Simpsons (20, 21:24) 17.00 Seinfeld (9, 10:22) 18.00 Jay Leno’s Garage (16:16) 19.00 Drug Wars (10, 11:18) 20.00 SEAL Team (11:20) 21.00 Ringenes Herre: To tårn. Am./newz./ty. eventyrdrama fra 2002. 00.45 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 NRK nyheter 12.10 Ole Ivars fyller 50 år! (r) (1) 13.10 Det perfekte bildet (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 20 spørsmål (r) (2) 14.30 Salmer i påsken (r) (1) 15.00 NRK nyheter 15.05 Bør Børson jr. Norsk musikalkomedie fra 1974. 17.55 Kokkeliv (r) (3) 18.35 KORK – hele landets orkester (4) 19.05 Verdens tøffeste togturer (r) (3) 19.50 Den nye dyrlegen (r) (4) 20.35 Latter live: Selfies og meetoo (r) (4:8) 21.00 NRK nyheter 21.10 Shetland (r) (6:6) 22.10 Jesus Christ Superstar – Live in Concert (r) 23.50 Eides språksjov frå Grieghallen (r) 00.35 Nattsending

06.00 Morgensending 13.30 Dyrepasserne (r) (7:15) 14.00 The Voice – Norges beste stemme (r) (23, 24:44) 15.30 Helt Harald (r) (8:8) 16.30 God kveld Norge med Dorthe (r) (7:15) 17.00 UEFA VM-kvalifisering: Før kampen. Norsk fotballmagasin fra 2021. 17.55 UEFA VM-kvalifisering: Norge – Tyrkia. Fotball fra kvalifiseringen til VM i Qatar 2022. 20.00 Kompani Lauritzen (5:20) 21.00 21-Nyhetene 21.15 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Kompani Lauritzen (6:20) 22.40 Den du veit (7:13) 23.40 10 Years. Am. romantisk komedie fra 2011. 01.50 Nattsending

06.00 Weather Gone Viral (r) (6, 7:8) 07.55 Gatebil (r) (3:6) 08.25 999: What's Your Emergency? (r) (12, 13, 14, 15, 16:26) Br. dokumentarserie. 13.30 Blålys (r) (28, 29, 30, 31, 32:48) Norsk dokumentarserie fra 2018. 16.00 Police Interceptors (r) (3, 4, 5, 6, 7:10) Br. dokumentarserie fra 2018. 21.00 Need for Speed. Am. actiondrama fra 2014. I rollene: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots. Regi: Scott Waugh. 23.50 60 Days In (r) (8, 9:14) 01.45 Limitless. Am. science fiction-thriller fra 2011. I rollene: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish. Regi: Neil Burger. 04.30 Kompani Spitsbergen (r) (7:10) 05.30 Fjorden Cowboys (r) (4:6)

06.00 Morgensending 08.05 4-stjerners middag (r) (33, 34:44) 10.00 Ja vi elsker camping (r) (8, 9:12) 12.00 Sinnasnekker'n (r) (12, 13, 14:14) 15.00 Two and a Half Men (r) (13, 14, 15, 16, 17, 18:22) 18.00 Britannia Hotel (r) (7:9) 19.00 Ja vi elsker camping (r) (12:12) 20.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (21:21) 21.00 Neste sommer (r) (3:14) 21.30 Split. Am. grøsserthriller fra 2016. 23.55 Smokin' Aces. Am. actionkomedie fra 2006. 01.15 Åndenes makt (r) (7:7) 03.10 Svindlet av familien (r) (2:2) 04.10 Wahlgrens verden (r) (18:19)

06.00 Magnum P.I. (r) (7, 8:20) 07.50 NCIS (5, 6:24) 09.50 Min beste venns bryllup. Am. romantisk komedie fra 1997. 12.10 Fire bryllup og en gravferd. Br. romantisk komedie fra 1994. 14.50 Million Dollar Listing New York (13, 14:14) 16.55 Jurassic Park – Den tapte verden. Am. actioneventyr fra 1997. 19.40 Jurassic Park III. Am. actioneventyr fra 2001. Regi: Joe Johnston. 21.30 Jurassic World. Am. actioneventyr fra 2015. Regi: Colin Trevorrow. 24.00 Jurassic Park. Am. actioneventyr fra 1993. Regi: Steven Spielberg. 03.35 NCIS: New Orleans (r) (22, 23:24) Regi: James Hayman. 05.05 OSL 24-7 (r) (15, 16:40) 05.30 OSL 24-7 (r) (16:40)

06.00 The Goldbergs (r) (16, 17, 18, 19, 20:23) 08.30 Whose Line Is It Anyway? (r) (15, 16, 17, 18, 19:22) 11.00 Superstore (11, 12:22) 12.00 Simpsons (r) (4, 5, 6, 7, 8, 9:21) 15.00 Barter Kings (r) (4, 5:6) 17.00 Jay Leno's Garage (r) (16:16) 18.00 Superstore (r) (11, 12:22) 19.00 Drug Wars (r) (6, 7, 8, 9:18) 21.00 Ringenes herre – Atter en konge. Am. eventyr fra 2003. 01.05 Hobbiten: Smaugs ødemark. The Hobbit: The Desolation of Smaug. Newz./am. eventyrfilm fra 2013. Regi: Peter Jackson. 04.40 Elvis & Nixon. Am. komedie fra 2016. Regi: Liza Johnson.

06.00 Morgensending 13.05 Norge Rundt (r) (48) 13.30 Ole Ivars fyller 50 år! (r) (1) 14.30 Salmer i påsken (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 7-fjellsturen fjell for fjell: Fløyen (r) (5:7) 15.30 Roger Waters: Us and Them (r) 17.30 Festivalsommer (r) 17.35 Kunstsamlarane: Venke og Rolf Hoff – besette av kunsten (r) (6:6) 18.05 Eventyr på Galapagos (r) (2) 18.55 Lindmo (r) (11) 19.45 Hovedscenen: Jonas Kaufmann – en verdensstjerne på hjemmebane (12) 21.05 Hovedscenen: Lagres kald! 21.15 Small Axe (3) 22.20 På sporet av Jesus fra Nasaret (r) (1, 2:4) 00.05 Apokalypse – andre verdenskrig: Knusende nederlag (r) (2:6) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 07.50 Bonanza (r) (28, 29:34) 10.00 Boligknipen (6:8) 10.55 Mandelmanns Gård (r) (3, 4:9) 12.55 Gull eller gråstein (r) (8:10) 13.55 Dyrepasserne (r) (8:15) 14.25 Mallorca Files (r) (8:10) 15.30 Den du veit (r) (7:13) 16.30 Kompani Lauritzen (r) (5, 6:20) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Huskestue (r) (1:12) 20.00 Tid for hage (2:8) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.45 Badehotellet (4, 5:5) 24.00 Åsted Norge (r) (3:12) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 07.55 Gatebil (r) (4:6) 08.25 Ødemarkens menn (r) (2, 3, 4, 5, 6:8) 13.15 Follestad gjør ting han kunne før (r) Norsk sportsdokumentarserie fra 2018. 13.30 Fjorden Cowboys (r) (10:10) 14.00 Fjorden Cowboys (r) (1, 2, 3, 4:6) 16.00 Dog Patrol (r) (9, 10:10) 17.00 Dog Patrol (r) (1, 2:10) 18.00 Border Patrol (r) (8, 9, 10:10) 19.00 Border Patrol (10:10) 19.30 Toll (r) (10, 11, 12:21) 21.00 Robin Hood. Am. action fra 2018. 23.30 Heroes & Survivors (r) (2:8) 00.25 Ice Road Truckers (r) (1:10) 01.25 Alene US (r) (12:12) 02.20 Nattsending

06.05 Morgensending 09.30 Ja vi elsker camping (r) (10, 11, 12:12) 12.30 Sinnasnekker'n (r) (3, 4:9) 14.30 Two and a Half Men (r) (19, 20, 21, 22:22) 16.30 4-stjerners middag (r) (13, 14, 15, 16:48) 20.30 Synnøve rydder opp – kjendis (r) (9:10) 21.30 Neste sommer (4:14) 22.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (3:10) 22.30 Nach (r) (1:8) 23.00 Kongen befaler (r) (8:8) 24.00 Forbrytelsene som rystet Norge (r) (3:9) 01.00 Politiskolen 5 – Oppdrag i Miami Beach. Am. komedie fra 1988. 02.55 Britannia Hotel (r) (7:9) 03.55 The Making of Me (r) (2:3) 04.50 Ras (r) (22, 23:24) 05.15 Nattsending

06.00 Nanny (r) (9, 10:26) 07.00 Magnum P.I. (r) (9, 10, 11:20) 09.55 Million Dollar Listing New York (r) (13, 14:14) 12.00 24 timer med Gordon Ramsay (r) (3, 4, 5, 6:8) 16.00 Camp kulinaris (r) (22, 23, 24:33) 19.00 Boligjakten (r) (4:6) 20.00 I lomma på Silje (r) (8:10) 21.00 Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Br./am. fantasieventyr fra 2018. Regi: David Yates. 23.50 Norske Krimsaker (r) (3:5) 00.50 Jurassic Park III. Am. actioneventyr fra 2001. Regi: Joe Johnston. 02.45 NCIS (r) (5, 6:24) Regi: Tony Wharmby. 04.50 NCIS (r) (2:24) Regi: Dennis Smith, Tony Wharmby, Terrence O'Hara.

06.00 Morgensending 08.30 Whose Line Is It Anyway? (r) (20, 21, 22:22) 10.00 Whose Line Is It Anyway? (r) (1, 2:12) 11.00 Superstore (13, 14:22) 12.00 Simpsons (r) (10, 11, 12, 13:21) 14.00 Barter Kings (r) (6:6) 15.00 Barter Kings (r) (1, 2:8) 17.00 The Simpsons (5, 6:22) 18.00 Superstore (r) (13, 14:22) 19.00 På glattisen (7:8) 20.00 Miami S.W.A.T (4:6) 21.00 The Martian. Am. actiondrama fra 2015. 23.55 Hobbiten: Femhærerslaget. Am./newz. actioneventyr fra 2014. 02.45 Jane Got a Gun. Am. western fra 2015. 04.35 Family Guy (13, 14:21) 05.05 Nattsending

LØRDAG 27.3 06.40 Morgensending 12.00 Ski Classics: Årefjällsloppet. Langrenn fra 2021. 13.00 V-cup hopp: Lagkonkurranse, kvinner. Verdenscup i hopp fra 2021. 14.45 Vinterstudio. Sportsmagasin. 15.00 Pøbler i farta (r) (1, 2:3) 16.45 Slaget i Lyngør (r) 17.25 KORK og Di Derre (r) 18.50 Superkrim (r) (1) 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lottotrekning (13) 19.50 Alle mot 1 (5) 21.20 Kåss til kvelds (11) 22.00 Agatha Christie – hundre blodige år 23.00 Kveldsnytt 23.15 Exit (7, 8:8) 00.35 Nytt på nytt (r) (11) 01.05 Los Bando. Norsk komedie fra 2018. 03.35 Lives oppdragelsesreise (r) (1, 2, 3) 04.05 Nattsending

SØNDAG 28.3 07.10 Morgensending 12.30 Bør Børson jr. Norsk musikalkomedie fra 1974. 15.20 Agatha Christie – hundre blodige år (r) 16.05 Pøbler i farta (r) (3:3) 17.00 Påskegudstjeneste 2021: Gudstjeneste på Palmesøndag (r) (1) 18.00 Naturens små mirakler (r) 18.50 Superkrim (r) (2) 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens sport. 20.15 Norges tøffeste (6:10) 21.00 NRK nyheter 21.10 De neste (4) 22.10 Halvor Egner Granerud. Norsk dokumentar fra 2021. 22.40 Norske byggeklosser. Norsk komedie fra 2018. 23.00 Kveldsnytt 23.15 Norske byggeklosser. Norsk komedie fra 2018. 00.35 Nattsending

test


50

radio & tv

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

MANDAG 29.3 07.00 Morgensending 16.00 NRK nyheter 16.10 Hvem bor her? (r) (1:10) 17.00 NRK nyheter 17.15 Superkrim (r) (3) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.35 Kvenske historier (r) (1) 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Mitt liv med hund (r) (1) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Dagsrevyen 19.40 Distriktsnyheter 19.55 Påskenøtter (1) 20.10 Det gode bondeliv (6) 20.40 Ikke spør om det (r) (1:4) 21.00 Dagsrevyen 21 21.15 The Bay (1, 2:6) 22.49 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (9) 22.55 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dr. Bergland bryter taushetsplikten (r) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 13.40 Herskapelige gjensyn (r) (39) 14.10 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (4, 5:6) 15.30 20 spørsmål (r) (2, 3:14) 16.30 Poirot: Dobbel synd (r) (6:9) 17.20 Med hjartet på rette staden (r) (10:24) 18.10 Eides språksjov: Sunde-floden (r) (1:7) 18.55 Med Monsen på villspor: Jon Almaas (r) (1:5) 19.55 Smilehullet (r) (1) 20.10 Vår historie – vår sang (1) 21.05 Ville videoer (9) 21.15 Jeg reiser alene (r) 22.30 På sporet av Jesus fra Nasaret (r) (3, 4:4) 00.10 Ole Ivars fyller 50 år! (r) (1) 01.10 Eventyr på Galapagos (r) (2) 02.00 NRK nyheter 02.03 Nattsending

06.00 Morgensending 11.35 Karius og Baktus (r) 12.00 Olsenbanden Operasjon Egon. Norsk komedie fra 1969. 13.50 Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder. Norsk komedie fra 1979. 16.00 Bygglov (r) (10:10) 17.00 Lystløgner (r) (5:7) 18.00 Dyrepasserne (r) (9:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Tid for hage (r) (1:8) 20.00 Helt Harald (r) (1:8) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Sommerdahl-mordene (1:4) 23.45 Agatha Christie: Døde spor (r) (1, 2:4) 01.40 Bull (r) (20:20) 02.40 Nattsending

06.00 Morgensending 09.50 999: What's Your Emergency? (r) (16:26) 10.50 Blålys (r) (32:48) 11.20 Fjorden Cowboys (r) (4:6) 11.50 Ødemarkens menn (r) (6:8) 12.45 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (2:6) 13.45 Dog Patrol (r) (2:10) 14.15 Border Patrol (r) (10:10) 14.45 Olsenbanden & Dynamitt-Harry på sporet. Norsk komedie fra 1977. 16.50 Olsenbanden og Data Harry sprenger verdensbanken. Norsk komedie fra 1978. 19.00 Middle School: The Worst Years of My Life. Am. komedie fra 2016. 21.00 American Assassin. Am. action fra 2017. 23.25 Noah. Am. eventyrfilm fra 2014. 02.25 Arrow (r) (17:22) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 09.30 Montebello camping (r) (1:12) 10.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (10:21) 11.25 Madagaskarpingvinene. Am. animasjonsfilm fra 2014. 13.10 Shrek. Am. animasjonsfilm fra 2001. 15.00 Brille (r) (4:6) 16.00 Praktisk info med Jon Almaas (r) (6:8) 17.00 The Big Bang Theory (r) (24:24) 17.30 Two and a Half Men (r) (1, 2:16) 18.30 The Big Bang Theory (r) (1:24) 19.00 Fjols til fjells (r) (1:8) 19.30 Grusomme meg. Am. animasjoneventyr fra 2010. 21.25 Hvem var Jason Bourne. Am. action fra 2002. 23.50 Insider FEM (6:10) 00.50 Praktisk info med Jon Almaas (r) (7:8) 01.50 Brille (r) (5:6) 02.50 Nattsending

06.00 Morgensending 07.00 Will and Grace (18:18) 07.30 Mel Robbins (73:100) 08.30 Forsidefruer (r) (4:10) 09.30 Magnum P.I. (12:20) 10.30 NCIS (3:24) 11.30 NCIS: New Orleans (24:24) 12.30 Masterchef USA (10:23) 13.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) (5:13) 14.30 Below Deck Mediterranean (7:16) 15.30 Real Housewives of Beverly Hills (14:18) 16.30 Forsidefruer (5:10) 17.30 Gordon Ramsay rydder opp (6:13) 18.30 Harry Potter og de vises stein. Am. eventyr fra 2001. 21.30 Mumien. Am. actioneventyr fra 1999. 00.05 Wisting (1, 2, 3:10) 03.05 Instinct (9, 10:13) 05.00 Nattsending

06.00 Morgensending 09.00 The Goldbergs (3, 4:24) 10.00 The King of Queens (r) (22:22) 10.30 Kongen av Queens (r) (1:23) 11.00 The Simpsons (r) (20, 21:24) 12.00 På glattisen (8:8) 13.00 Seinfeld (r) (9, 10:22) 14.00 Barter Kings (5:8) 15.00 Kongen av Queens (2, 3:23) 16.00 The Simpsons (22:24) 16.30 Jumanji. Am. eventyrfilm fra 1995. 18.45 Jumanji: Welcome to the Jungle. Am. actioneventyr fra 2017. 21.00 This Means War. Am. romantisk actionkomedie fra 2012. 23.00 The Martian. Am. actiondrama fra 2015. 01.55 The Strain (9, 10:10) 03.55 Nattsending

06.00 Morgensending 14.10 Fra De kongelige samlinger (r) (8) 14.20 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (6:6) 15.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (1:6) 15.40 20 spørsmål (r) (5, 6:14) 16.40 Poirot (r) (7:9) 17.30 Med hjartet på rette staden (r) (11:24) 18.15 Solgt! (r) (1:13) 18.45 Extra (13) 19.00 Med Monsen på villspor: Vita og Wanda (r) (2:5) 20.00 En ekte finnmarking (r) 20.10 Vår historie – vår sang (2) 21.05 Ville videoer (r) (6) 21.15 Null i biologi (r) 22.25 Dolly og venner i Nashville (r) 23.45 Bilda som endra verda (r) (4) 00.10 Jeg reiser alene (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.45 Olsenbanden og Dynamitt-Harry. Norsk komedie fra 1970. 13.50 Olsenbandens aller siste kupp. Norsk krimkomedie fra 1982. 16.00 Bygglov (r) (1:10) 17.00 Lystløgner (r) (6:7) 18.00 Dyrepasserne (r) (10:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.55 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.20 Været 19.30 Toll (r) (2:21) 20.00 UEFA VM-kvalifisering: Før kampen. Norsk fotballmagasin fra 2021. 20.40 UEFA VM-kvalifisering: Montenegro – Norge. Fotball fra kvalifiseringen til VM i Qatar 2022. 22.45 UEFA VM-kvalifisering: Etter kampen. Norsk fotballmagasin fra 2021. 23.30 Agatha Christie: Døde spor (r) (3, 4:4) 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 10.55 Blålys (r) (33:48) 11.25 Fjorden Cowboys (r) (5:6) 11.55 Ødemarkens menn (r) (7:8) 12.50 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (3:6) 13.50 Dog Patrol (3:10) 14.20 Olsenbanden for full musikk. Norsk komedie fra 1976. 16.20 Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder. Norsk komedie fra 1979. 18.25 The Internship. Am. komedie fra 2013. 21.00 London Has Fallen. Br./am. actionthriller fra 2016. 23.10 Middle School: The Worst Years of My Life. Am. komedie fra 2016. 01.10 Weather Gone Viral (r) (3:8) 02.05 Arrow (r) (18:22) 03.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.10 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (11:21) 11.15 The Croods. Am. animasjonsfilm fra 2013. 13.15 Shrek 2. Am. animasjonskomedie fra 2004. 15.00 Brille (r) (5:6) 16.00 Praktisk info med Jon Almaas (r) (7:8) 17.00 The Big Bang Theory (r) (1:24) 17.30 Two and a Half Men (r) (3, 4:16) 18.30 The Big Bang Theory (r) (2:24) 19.00 Fjols til fjells (r) (2:8) 19.30 Grusomme meg 2. Am. animasjonsfilm fra 2013. 21.30 Gåten Jason Bourne. Am./ty. actionthriller fra 2004. 23.45 Praktisk info med Jon Almaas (r) (8:8) 00.45 Brille (r) (6:6) 01.45 Special Victims Unit (r) (8:23) 02.45 Nattsending

06.00 Morgensending 07.00 Will and Grace (1:18) 07.30 Mel Robbins (74:100) 08.30 Forsidefruer (r) (5:10) 09.30 Magnum P.I. (13:20) 10.30 NCIS (4:24) 11.30 NCIS: New Orleans (1:24) 12.25 Masterchef USA (11:23) 13.25 Below Deck Mediterranean (8:16) 14.25 Real Housewives of Beverly Hills (15:18) 15.20 Harry Potter og de vises stein. Am. eventyr fra 2001. 18.20 Harry Potter og mysteriekammeret. Am./br. familieeventyr fra 2002. 21.30 Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser. Br./am. fantasieventyr fra 2018. 00.30 Wisting (4, 5, 6:10) 03.45 Instinct (11:13) 04.45 Magnum P.I. (r) (13:20)

06.00 Morgensending 08.00 Simpsons (16, 17:21) 09.00 The Goldbergs (5, 6:24) 10.00 Kongen av Queens (r) (2, 3:23) 11.00 The Simpsons (r) (22:24) 11.30 The Simpsons (1:22) 12.00 Barter Kings (r) (5:8) 13.00 Seinfeld (11, 12:22) 14.00 Karate Kid. Am. drama fra 1984. 16.30 Jumanji. Am. eventyrfilm fra 1995. 18.45 Jumanji: Welcome to the Jungle. Am. actioneventyr fra 2017. 21.00 I Spy. Am. actionkomedie fra 2002. 23.00 The Martian. Am. actiondrama fra 2015. 01.55 Miami S.W.A.T (r) (4:6) 02.55 Brit Cops (5:12) 03.55 Family Guy (17, 18:21) 04.55 Nattsending

06.00 Morgensending 14.20 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (2, 3:6) 15.40 20 spørsmål (r) (7, 8:14) 16.40 Poirot (r) (8:9) 17.30 Med hjartet på rette staden (r) (12:24) 18.15 Eides språksjov: Russiske verb og sunnmørske fyllord (r) (2:7) 19.00 Med Monsen på villspor: Stian «Staysman» Thorbjørnsen (r) (3:5) 20.00 Vår historie – vår sang (3) 20.55 Via Ferrata (r) 21.10 Vikinglotto (13) 21.20 Hyttebok frå helvete (r) 22.25 Country Music Awards 2020 (r) 23.55 NRK Musikk – låt for låt (r) (6:36) 00.35 Null i biologi (r) 01.45 Ville videoer (r) (9) 02.00 NRK nyheter 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 11.15 Veslefrikk med fela (r) 11.45 Olsenbanden tar gull. Norsk komedie fra 1972. 13.45 Olsenbanden og Data Harry sprenger verdensbanken. Norsk komedie fra 1978. 16.00 Bygglov (r) (2:10) 17.00 Lystløgner (r) (7:7) 18.00 Dyrepasserne (r) (11:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Tid for hage (r) (2:8) 20.00 Huskestue (12:12) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Sommerdahl-mordene (2:4) 23.45 Den du veit (r) (7:13) 00.45 Hawaii Five-0 (r) (2, 3:24) 02.30 Nattsending

06.00 Morgensending 07.55 Alarm 112 – På liv og død (r) (4, 5:36) 09.55 999: What's Your Emergency? (r) (18:26) 11.00 Blålys (r) (34:48) 11.30 Fjorden Cowboys (r) (6:6) 12.00 Ødemarkens menn (r) (8:8) 13.00 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (4:6) 14.00 Olsenbandens siste bedrifter. Norsk komedie fra 1975. 16.00 Olsenbanden gir seg aldri! Norsk krimkomedie fra 1981. 18.15 The Big Short. Am. drama fra 2015. 21.00 2 Fast 2 Furious. Am./ty. actionthriller fra 2003. 23.20 JFK – saken fortsetter. Am. drama fra 1991. 03.25 Alarm 112 – På liv og død (r) (6, 7:36) 05.25 Nattsending

06.00 Morgensending 09.25 Montebello camping (r) (3:12) 10.25 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (12:21) 11.25 Rock Dog. Kin. animasjonsfilm fra 2016. 13.10 Heldiggrisen Babe: I storbyen. Am. familiefilm fra 1998. 15.00 Brille (r) (6:6) 16.00 Praktisk info med Jon Almaas (r) (8:8) 17.00 The Big Bang Theory (r) (2:24) 17.30 Two and a Half Men (r) (5, 6:16) 18.30 The Big Bang Theory (r) (3:24) 19.00 Fjols til fjells (r) (3:8) 19.30 Minions. Am. animasjonsfilm fra 2015. 21.20 The Bourne Ultimatum. Am./ty. actionthriller fra 2007. 23.45 Praktisk info med Jon Almaas (r) (1:10) 00.45 Brille (r) (5:12) 01.45 Nattsending

06.00 Morgensending 07.00 Will and Grace (2:18) 07.30 Mel Robbins (75:100) 08.30 Real Housewives of Beverly Hills (r) (15:18) 09.30 Magnum P.I. (14:20) 10.30 NCIS (5:24) 11.30 NCIS: New Orleans (2:24) 12.30 Masterchef USA (12:23) 13.30 Below Deck Mediterranean (9:16) 14.25 Real Housewives of Beverly Hills (16:18) 15.25 Harry Potter og mysteriekammeret. Am./br. familieeventyr fra 2002. 18.40 Harry Potter og fangen fra Azkaban. Br. familieeventyr fra 2004. 21.30 Da Vinci-koden. Am. dramathriller fra 2006. 00.45 Wisting (7, 8, 9:10) 03.55 NCIS: New Orleans (r) (24:24) 04.55 Magnum P.I. (r) (14:20)

06.00 Morgensending 08.00 Simpsons (18, 19:21) 09.00 The Goldbergs (7, 8:24) 10.00 Kongen av Queens (4, 5:23) 11.00 The Simpsons (2:22) 11.35 Crooked Arrows. Am. sportsdrama fra 2012. 13.45 The Karate Kid Part II. Am. drama fra 1986. 16.10 Indiana Jones: Jakten på den forsvunne skatten. Am./br. actioneventyr fra 1981. 18.30 Spider-Man. Am. action fra 2002. 21.00 We're the Millers. Am. komedie fra 2013. 23.20 Ringenes Herre: To tårn. Am./newz./ty. eventyrdrama fra 2002. 02.55 Brit Cops (6:12) 03.55 Family Guy (19, 20:21) 04.55 United We Fall (2:8) 05.25 Nattsending

06.00 Morgensending 12.50 Draumen om månen (r) (4:6) 13.40 Herskapelige gjensyn (r) (42) 14.10 Fra De kongelige samlinger (r) (10) 14.20 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (4, 5:6) 15.40 20 spørsmål (r) (8, 9:14) 16.40 Poirot: Vestens stjerne (r) (9:9) 17.30 Med hjartet på rette staden (r) (13:24) 18.15 Fader Brown (r) (1, 2) 19.45 Vår historie – vår sang (4) 20.40 Studio 19 (3:2) 21.15 Husmorliv (r) 21.30 Skjærtorsdagsfest med D.D.E. 22.55 Orientekspressen – den sanne historia (r) (1, 2:2) 00.20 Dolly og venner i Nashville (r) 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 Sjuende far i huset (r) 11.20 Reveenka (r) 11.45 Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok. Norsk komedie fra 1973. 13.55 Olsenbandens siste stikk. Norsk komedie fra 1999. 15.55 SVK: Store Vennlige Kjempe. Am. barnefilm/fantasy fra 2016. 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Bruder i krig. Am. komedie fra 2009. 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Sommerdahl-mordene (3:4) 23.45 Knight & Day. Am. actionkomedie fra 2010. 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 09.55 999: What's Your Emergency? (r) (19:26) 10.55 Blålys (r) (35:48) 11.25 Fjorden Cowboys (r) (1:8) 11.55 Ødemarkens menn (r) (1:16) 12.55 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (5:6) 13.55 Follestad tar over (r) (1:5) 14.05 Mr. Bean (r) (1:14) 14.45 Olsenbanden møter Kongen & Knekten. Norsk komedie fra 1974. 16.45 Olsenbandens aller siste kupp. Norsk krimkomedie fra 1982. 18.55 Big Momma's House. Am. komedie fra 2000. 21.00 The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Am. action fra 2006. 23.20 Fight Club. Am. actiondrama fra 1999. 02.20 Arrow (r) (19:22) 03.15 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (13:21) 11.00 The Boss Baby. Am. animert familiekomedie fra 2017. 13.00 Dragetreneren 2. Am. animasjon fra 2014. 15.00 Brille (r) (5:12) 16.00 Praktisk info med Jon Almaas (r) (1:10) 17.00 The Big Bang Theory (r) (3:24) 17.30 Two and a Half Men (r) (7, 8:16) 18.30 The Big Bang Theory (r) (4:24) 19.00 Fjols til fjells (r) (4:8) 19.30 Grusomme meg 3. Am. animasjonsfilm fra 2017. 21.25 E.T. – gjesten fra verdensrommet. Am. familieeventyr fra 1982. 23.50 Praktisk info med Jon Almaas (r) (2:10) 00.50 Brille (r) (6:12) 01.50 Nattsending

06.00 The Peanuts Movie. Am. animasjonsfilm fra 2015. 07.25 Emoji Filmen. Am. animasjonsfilm fra 2017. 08.50 Karsten og Petra lager teater. Norsk barnefilm fra 2017. 10.25 Kjæledyrenes hemmelige liv. Am. animert barnefilm fra 2016. 11.50 Istid. Am. animasjon fra 2002. 13.25 Harry Potter og fangen fra Azkaban. Br. familieeventyr fra 2004. 16.20 Roald Dahls Matilda. Am. familiefilm fra 1996. 18.25 Harry Potter og ildbegeret. Br./am. eventyrfilm fra 2005. 21.30 Engler & Demoner. Am. thriller fra 2009. 00.20 Jurassic World. Am. actioneventyr fra 2015. 02.45 Wisting (10:10) 03.50 NCIS: New Orleans (r) (1, 2:24) 05.35 The Mick (13:22)

06.00 Morgensending 08.00 Simpsons (20, 21:21) 09.00 The Goldbergs (9, 10:24) 10.00 Kongen av Queens (6, 7:23) 11.00 The Simpsons (3, 4:22) 12.00 Det elleville nøttekuppet 2. Am. animasjonsfilm fra 2017. 13.30 Karate Kid III. Am. actiondrama fra 1989. 15.55 Indiana Jones og de fordømtes tempel. Am. actioneventyr fra 1984. 18.25 Spider-Man 2. Am. actioneventyr fra 2004. 21.00 Daddy's Home. Am. komedie fra 2015. 23.00 Ringenes herre – Atter en konge. Am. eventyr fra 2003. 03.10 Brit Cops (7:12) 04.10 Family Guy (21:21) 04.40 United We Fall (3:8) 05.15 Nattsending

TIRSDAG 30.3 07.00 Morgensending 16.15 Hvem bor her? (r) (2:10) 17.00 NRK nyheter 17.15 Superkrim (r) (4) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.35 Kvenske historier (r) (2) 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Mitt liv med hund: Marte Stokstad, Bosse og Lille (r) (2) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Dagsrevyen 19.40 Distriktsnyheter 19.55 Påskenøtter (2) 20.10 Ville videoer spesial (3) 20.50 Mitt liv med hund (4) 21.00 Dagsrevyen 21 21.15 The Bay (3, 4:6) 22.50 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (10) 22.55 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Hyttebok frå helvete (r) 00.25 Nattsending

ONSDAG 31.3 07.00 Morgensending 16.00 NRK nyheter 16.15 Hvem bor her? (r) (3:10) 17.00 NRK nyheter 17.15 Bli med heim (r) (3:8) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.35 Kvenske historier (r) (3) 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Mitt liv med hund (r) (3) 18.00 Orientekspressen – den sanne historia (r) (1:2) 18.45 Superkrim (r) (5) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Distriktsnyheter 19.45 Påskenøtter (3) 20.00 Tro kan flytte fjell 21.20 NRK nyheter 21.30 The Bay (5, 6:6) 23.00 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (11) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Grammy Awards 2021 (r) 00.50 Nattsending

07.50 Morgensending 12.00 NRK nyheter 12.05 Florence. Br. dramakomedie fra 2016. 13.50 Kjære landsmenn! Herborg Kråkevik (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 Sju kontinenter, én klode (r) (5:7) 15.55 Vamp på Stigen (r) 16.45 Jahn Teigen – ikke som alle andre (r) 18.05 Orientekspressen – den sanne historia (r) (2:2) 18.50 Superkrim (r) (6) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Påskenøtter (4) 19.45 Hele Norge spiller 20.30 Norges tøffeste (7:10) 21.20 NRK nyheter 21.30 Påskekrim: Mordene i Pembrokeshire (1, 2:3) 23.05 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (12) 23.10 Kveldsnytt 23.25 Påskekrim: Mordene i Pembrokeshire (3:3) 00.15 Nattsending

test

©InFlow Media

TORSDAG 1.4


Strandbuen

radio & tv

Fredag 26. mars 2021

51

LØRDAG 3.4 08.35 Morgensending 12.00 NRK nyheter 12.05 Eides språksjov (r) (8:8) 12.50 Underholdningskavalkaden (r) 14.20 Team Bachstad – På hjemmebane (r) (1:4) 15.00 NRK nyheter 15.05 Sju kontinenter, én klode (r) (7:7) 15.55 Riverdance 25-årsjubileum (r) 17.35 Null i biologi (r) 18.50 Superkrim (r) (8) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Påskenøtter (6) 19.45 Lottotrekning (14) 19.50 Alle mot 1 (6) 21.20 NRK nyheter 21.30 Påskekrim: Nedgravde hemmeligheter (2:3) 23.00 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (14) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Hytteliv: Påske (r) 23.35 Kongens tale. Br. biografisk drama fra 2010. 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 11.40 Kjære landsmenn! Herborg Kråkevik (r) 12.45 Draumen om månen (r) (6:6) 13.40 Country Music Awards 2020 (r) 15.10 Bør Børson II. Norsk komedie fra 1976. 16.40 20 spørsmål (r) (4) 17.05 Eides språksjov (r) (7) 18.00 Fader Brown (r) (5, 6) 19.30 Midnattsmesse fra Roma 21.00 Salmer i påsken (r) (1) 21.30 Ingrid Bjørnov med «Steinway to heaven» (r) 22.45 Amazing Grace. Am. musikkdokumentar fra 2018. 00.10 Agatha Christie – hundre blodige år (r) 00.55 Vår historie – vår sang (r) (2) 01.55 Filmavisen (r) (17) 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.55 Badehotellet (r) (4, 5:5) 13.15 Generasjon Z (r) (17, 18:20) 14.10 Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Norsk eventyrfilm fra 2014. 16.15 The House with a Clock in Its Walls. Am. fantasykomedie fra 2018. 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sjuende far i huset (r) 19.20 Solan og Ludvig – Månelyst i Flåklypa. Norsk familiefilm fra 2018. 21.00 21-Nyhetene 21.15 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Bloodlands (1:2) 00.15 Mr. & Mrs. Smith. Am. actionkomedie fra 2005. 02.50 Nattsending

06.00 Weather Gone Viral (r) (2, 3:8) 08.00 Gatebil (r) (5:6) 08.30 999: What's Your Emergency? (r) (17, 18, 19:26) 11.45 Mr. Bean (r) (5:14) 12.20 Askeladden i Dovregubbens hall. Norsk eventyr fra 2017. 14.30 Olsenbanden og Dynamitt-Harry. Norsk komedie fra 1970. 16.45 Olsenbandens siste stikk. Norsk komedie fra 1999. 18.45 Big Mommas: Like Father, Like Son. Am. komedie fra 2011. 21.00 The Dark Knight. Am. actionthriller fra 2008. 00.20 Spartan. Am. actiondrama fra 2004. 02.40 60 Days In (r) (10, 11:14) 04.30 Ice Road Truckers (r) (1:10) 05.25 Mr. Bean (r) (2:14) Regi: John Birkin.

06.15 Morgensending 09.00 Fjols til fjells (r) (5:8) 09.30 Grusomme meg. Am. animasjoneventyr fra 2010. 11.25 Minions. Am. animasjonsfilm fra 2015. 13.20 Grusomme meg 2. Am. animasjonsfilm fra 2013. 15.20 Grusomme meg 3. Am. animasjonsfilm fra 2017. 17.10 Shrek. Am. animasjonsfilm fra 2001. 19.00 Fjols til fjells (r) (6:8) 19.30 Shrek 2. Am. animasjonskomedie fra 2004. 21.20 Johnny English Strikes Again. Br. action fra 2018. 23.15 Fast & Furious 5. Am. thrilleraction fra 2011. 01.50 Gåten Jason Bourne. Am./ty. actionthriller fra 2004. 04.05 Wahlgrens verden (r) (1, 2:17) 04.55 Wahlgrens verden (r) (2:17)

06.00 Morgensedning 09.25 Syng. Am. animasjonsmusikal fra 2016. 11.10 Ice Age: Continental Drift. Am. animasjonsfilm fra 2012. Regi: Steve Martino, Mike Thurmeier. 12.55 Harry Potter og Føniksordenen. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Br./am. familieeventyr fra 2007. Regi: David Yates. 15.45 Alene Hjemme 5. Home Alone: The Holiday Heist. Am. komedie fra 2012. Regi: Peter Hewitt. 17.50 Harry Potter og Halvblodsprinsen. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Br./am. familieeventyr fra 2009. Regi: David Yates, Stephen Woolfenden. 21.00 Harry Potter og Dødstalismanene, del 1. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1. Br./am. eventyrdrama fra 2010. Regi: David Yates. 00.05 Nattsending

06.00 The Goldbergs (r) (3, 4, 5, 6, 7:24) 08.30 Superstore (15, 16, 17:22) 10.00 Home. Am. animasjonsfilm fra 2015. 11.30 Surf's Up. Am. animasjon fra 2007. 12.50 Jumanji. Am. eventyrfilm fra 1995. Regi: Joe Johnston. 15.00 Bundesliga. Ty. fotball fra 2020/21. 18.00 The Amazing SpiderMan. Am. actionfilm fra 2012. Regi: Marc Webb. 21.00 Die Hard i New York. Die Hard: With a Vengeance. Am. action fra 1995. Regi: John McTiernan. 23.30 Spider-Man. Spiderman. Am. action fra 2002. Regi: Sam Raimi. 02.00 Spider-Man 2. Am. actioneventyr fra 2004. Regi: Sam Raimi. 04.35 Brit Cops (9:12) 05.35 The Mick (8:22) Regi: Dave Chernin, John Chernin.

06.00 Morgensending 13.25 NRK Musikk – låt for låt (r) (6:36) 14.05 Amazing Grace. Am. musikkdokumentar fra 2018. 15.30 Ingrid Bjørnov med «Steinway to heaven» (r) 16.45 7-fjellsturen fjell for fjell: Rundemanen (r) (6:7) 17.20 Eventyr på Galapagos (r) (3) 18.10 Fader Brown (r) (7, 8) 19.45 Hovedscenen: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival (13) 20.15 Hovedscenen: Anton Bruckner – Symfoni nr. 4 «Den romantiske» 21.30 Filmavisen (r) (17) 21.35 Small Axe (4) 22.40 Salmer i påsken (r) (2) 23.10 Eides språksjov (r) (7) 00.05 Lemen – en liten gigant (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 07.30 Dyrepasserne (r) (1:15) 07.55 Bonanza (r) (32, 33:34) 09.55 Sykkel: Flandern rundt 16.35 Lystløgner (r) (5:7) 17.30 Animal Impossible (r) (5:10) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Gutten som kappåt med trollet (r) 19.20 Reveenka (r) 19.35 Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa. Norsk animasjonsfilm fra 2015. 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Bloodlands (2:2) 23.40 Gone Girl. Am. thriller fra 2014. 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 10.05 Ødemarkens menn (r) (1, 2, 3:16) 12.50 Follestad gjør ting han kunne før (r) Norsk sportsdokumentarserie fra 2018. 13.05 Marmaduke. Am. familiekomedie fra 2010. 14.35 Solan og Ludvig – Månelyst i Flåklypa. Norsk familiefilm fra 2018. 16.00 Olsenbanden tar gull. Norsk komedie fra 1972. 17.35 Olsenbanden Operasjon Egon. Norsk komedie fra 1969. 19.00 The Internship. Am. komedie fra 2013. 21.00 The Dark Knight Rises. Br./am. action fra 2012. 23.45 Pompeii. Am./ty. actiondrama fra 2014. 01.25 Heroes & Survivors (r) (3:8) 02.10 Ice Road Truckers (r) (2:10) 02.55 Nattsending

06.00 Morgensending 08.10 Fjols til fjells (r) (6:8) 08.40 Rock Dog. Kin. animasjonsfilm fra 2016. 10.20 The Boss Baby. Am. animert familiekomedie fra 2017. 12.05 Paddington 2. Br. eventyrfilm fra 2017. 13.55 Dragetreneren 2. Am. animasjon fra 2014. 15.40 Madagaskarpingvinene. Am. animasjonsfilm fra 2014. 17.15 Heldiggrisen Babe: I storbyen. Am. familiefilm fra 1998. 19.00 Fjols til fjells (r) (7, 8:8) 20.00 Billy Elliot. Br. drama fra 2000. 22.00 Darkest Hour. Br. drama fra 2017. 00.25 Politiskolen 6 – By under beleiring. Am. komedie fra 1989. 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 07.55 Hotell Transylvania. Am. animasjonskomedie fra 2012. 09.25 Istid. Am. animasjon fra 2002. 11.10 Ice Age: På kollisjonskurs. Am. animasjonsfilm fra 2016. 12.55 Harry Potter og Halvblodsprinsen. Br./am. familieeventyr fra 2009. 16.00 Natt på museet. Am. komedie fra 2006. 18.25 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Br./am. eventyrfilm fra 2016. 21.00 Harry Potter og Dødstalismanene – Del 2. Am. action-eventyr fra 2011. 23.45 Engler & Demoner. Am. thriller fra 2009. 02.30 Mumien. Am. actioneventyr fra 1999. 05.00 NCIS (r) (4:24)

06.00 The Goldbergs (r) (8, 9, 10, 11, 12:24) 08.30 Whose Line Is It Anyway? (r) (6, 7, 8, 9:12) 10.30 Superstore (17, 18:22) 11.25 Ferdinand. Am. familieeventyr fra 2017. 13.10 Home. Am. animasjonsfilm fra 2015. 14.40 Stuart Little 2. Am. familiefilm fra 2002. 16.15 Daddy’s Home. Am. komedie fra 2015. 18.15 The Amazing SpiderMan 2. Am. fantasiaction fra 2014. Regi: Marc Webb. 21.00 Die Hard 4.0. Live Free or Die Hard. Am./br. action fra 2007. Regi: Len Wiseman. 23.50 Spider-Man 3. Am. actioneventyr fra 2007. Regi: Sam Raimi. 02.40 The Amazing SpiderMan. Am. actionfilm fra 2012. Regi: Marc Webb. 05.20 The Mick (9:22) Regi: Dave Chernin, John Chernin.

06.00 Morgensending 10.45 Hagen min (r) (1, 2:10) 12.05 Antikkduellen (r) (24, 25) 13.05 Safari Norge (r) (2:6) 13.45 Tidsbonanza: Fotballbonanza (r) (1) 14.35 Hvem tror du at du er? (r) (1:8) 15.35 20 spørsmål (r) (10, 11:14) 16.35 Poirot: Milliontyveriet (r) (2:10) 17.25 Med hjartet på rette staden (r) (15:24) 18.15 Fader Brown (r) (9, 10) 19.45 Montys hageverden (13) 20.45 Leiv Vidar – glemt motstandsmann (r) 21.20 Tro kan flytte fjell (r) 22.40 Hjerter i isen (r) 23.20 Åge Aleksandersen 70 år (r) 01.00 Vår historie – vår sang (r) (4) 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 09.25 Solan og Ludvig – Månelyst i Flåklypa. Norsk familiefilm fra 2018. 11.15 Olsenbanden & Dynamitt-Harry på sporet. Norsk komedie fra 1977. 13.15 The House with a Clock in Its Walls. Am. fantasykomedie fra 2018. 15.30 SVK: Store Vennlige Kjempe. Am. barnefilm/fantasy fra 2016. 18.00 Dyrepasserne (r) (13:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Huskestue (r) (12:12) 20.00 Sommerhytta (1:40) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Åsted Norge (4:12) 22.40 Luksuriøse Halden fengsel (r) 23.40 The Rookie (r) (1:20) 00.40 Nattsending

06.00 Morgensending 14.55 999: What's Your Emergency? (r) (21:26) 16.00 Alarm 112 – På liv og død (r) (12, 13:36) 18.00 Ødemarkens menn (r) (4:16) 19.00 Fjorden Cowboys (r) (4:8) 19.30 Blålys (r) (37:48) 20.00 Police Interceptors (8:10) 21.00 Dog Patrol (4:10) 21.30 Border Patrol (1:10) Newz. dokumentarserie fra 2019. 22.00 Toll (r) (12:21) Norsk dokumentarserie fra 2021. 22.30 Toll (13:21) Norsk dokumentarserie fra 2021. 23.00 Blålys (r) (37:48) Norsk dokumentarserie fra 2018. 23.30 Flyreiser fra helvete (r) 00.30 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (1:13) 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.30 Sinnasnekker'n (r) (5:9) 13.30 Neste sommer (r) (4:14) 14.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (r) (3:10) 14.30 Synnøve rydder opp – kjendis (r) (3:10) 15.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (2:10) 16.30 The Big Bang Theory (r) (5:24) 17.00 Kongen befaler (r) (8:8) 18.00 Two and a Half Men (r) (11, 12:16) 19.00 The Big Bang Theory (r) (6:24) 19.30 Alle mot alle (r) (1:24) 20.30 4-stjerners middag (17:48) 21.30 Britannia Hotel (8:9) 22.30 Insider FEM (7:10) 23.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (3:10) 00.30 Brille (r) (1:12) 01.30 Nattsending

06.00 Nanny (r) (14:26) 06.30 Nanny (15:26) 07.00 Emoji Filmen. Am. animasjonsfilm fra 2017. 08.25 Syng. Am. animasjonsmusikal fra 2016. 10.10 Istid 2. Am. animasjonskomedie fra 2006. 12.00 Gulliver's Travels. Am. eventyrkomedie fra 2010. 13.50 Roald Dahls Matilda. Am. familiefilm fra 1996. 15.55 Evig din. Am. romantisk komedie fra 1998. 18.30 24 timer med Gordon Ramsay (7:8) 19.30 Camp kulinaris (24, 25:33) 21.30 NCIS: New Orleans (7:16) 22.30 NCIS: Los Angeles (7:17) 23.30 The X-Files (8:10) 00.30 Bridge of Spies. Am. dramathriller fra 2015. 03.30 NCIS (r) (5:24) 04.30 Nattsending

06.00 Whose Line Is It Anyway? (r) (11, 12:12) 07.00 Whose line is it anyway? (1, 2:12) 08.00 Simpsons (3, 4:22) 09.00 The Goldbergs (13, 14:24) 10.00 Det elleville nøttekuppet 2. Am. animasjonsfilm fra 2017. 12.00 Runaway Vacation. Am. komedie fra 2006. 14.00 Jumanji. Am. eventyrfilm fra 1995. 16.05 Daddy's Home 2. Am. komedie fra 2017. 18.15 Spider-Man: Homecoming. Am. action-eventyr fra 2017. 21.00 Jumanji: Welcome to the Jungle. Am. actioneventyr fra 2017. 23.20 For Life (8:10) 00.15 Agents of S.H.I.E.L.D. (7, 8:13) 02.25 Midnight Texas (1, 2:10) 04.25 Family Guy (1:18) 05.20 The Mick (10:22)

06.00 Morgensending 15.35 20 spørsmål (r) (12, 13:14) 16.35 Poirot: Mordet på seiersballet (r) (3:10) 17.25 Med hjartet på rette staden (r) (16:24) 18.10 Herskapelige gjensyn (r) (42) 18.41 Sportsnytt. Aktuelle reportasjer og dagens sport. 18.45 Extra (14) 19.00 Med Monsen på villspor: Bård Tufte Johansen og Silje Marie Gran-olsen (r) (4:5) 20.00 Hygge i hagen (1) 21.00 Vår perfekte planet (r) (1) 21.55 Louis Theroux ser tilbake (1:4) 22.45 Leiv Vidar – glemt motstandsmann (r) 23.20 Hjerter i isen (r) 24.00 Rockheim Hall of Fame 2020 (r) 01.10 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Gull eller gråstein (r) (3:12) 14.00 Boligjakt i Danmark (r) (8:10) 14.55 Boligknipen (r) (6:8) 15.55 Bygglov (r) (3:10) 17.00 Truls à la Hellstrøm (r) (5:9) 18.00 Dyrepasserne (r) (14:15) 18.30 18.30-Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sommerhytta (r) (1:40) 20.00 Sommerhytta (2:40) 21.00 21-Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Grey's Anatomy (6:16) 22.40 The Good Doctor (8:20) 23.40 The Rookie (r) (2:20) 00.35 Nattsending

06.00 Morgensending 11.30 Fjorden Cowboys (r) (4:8) 12.00 Ødemarkens menn (r) (4:16) 12.55 Nightmare Tenants, Slum Landlords (r) (2:13) 13.55 Dog Patrol (r) (4:10) 14.25 Border Patrol (r) (1:10) 14.55 999: What's Your Emergency? (r) (22:26) 16.00 Alarm 112 – På liv og død (r) (14, 15:36) 18.00 Ødemarkens menn (r) (5:16) 19.00 Fjorden Cowboys (r) (5:8) 19.30 Blålys (r) (38:48) 20.00 Police Interceptors (9:10) 21.00 Åsted Norge (r) (4:12) 22.00 Toll (r) (13:21) 22.30 Toll (14:21) 23.00 Blålys (r) (38:48) 23.30 Police Interceptors (r) (8:10) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.30 Sinnasnekker'n (r) (6:9) 13.30 Fjols til fjells (r) (7, 8:8) 14.30 Alle mot alle (r) (1:24) 15.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (3:10) 16.30 The Big Bang Theory (r) (6:24) 17.00 4-stjerners middag (r) (17:48) 18.00 Two and a Half Men (r) (13, 14:16) 19.00 The Big Bang Theory (r) (7:24) 19.30 Alle mot alle (r) (2:24) 20.30 4-stjerners middag (18:48) 21.30 Forbrytelsene som rystet Norge (4:9) 22.30 Kongen befaler (r) (8:8) 23.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (4:10) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 10.30 NCIS (6:24) 11.30 NCIS: New Orleans (3:24) 12.30 Junior Masterchef USA (r) (5:16) 13.30 Junior Masterchef USA (6:16) 14.30 Below Deck Mediterranean (10:16) 15.30 Real Housewives of Beverly Hills (17:18) 16.30 Forsidefruer (6:10) 17.30 Masterchef USA (12:23) 18.30 24 timer med Gordon Ramsay (8:8) 19.30 Camp kulinaris (r) (25:33) 20.30 Camp kulinaris (26:33) 21.30 I lomma på Silje (9:10) 22.30 Norske Krimsaker (3:5) 23.30 Svenske krimsaker (3:7) 00.30 The X-Files (r) (8:10) 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Kongen av Queens (r) (6, 7:23) 11.00 The Simpsons (r) (4:22) 11.30 The Simpsons (5:22) 12.00 Seinfeld (r) (11, 12, 13, 14:22) 13.00 Seinfeld (13, 14:22) 14.00 Barter Kings (6:8) 15.00 Kongen av Queens (8, 9:23) 16.00 The Simpsons (6, 7:22) 17.00 Seinfeld (15, 16:22) 18.00 Storage Wars: Texas (1, 2:16) 19.00 Drug Wars (12, 13:18) 20.00 SEAL Team (12:20) 21.00 Rampage: Big Meets Bigger. Am. action fra 2018. 23.15 The Amazing SpiderMan 2. Am. fantasiaction fra 2014. 02.00 SEAL Team (r) (12:20) 03.00 Nattsending

SØNDAG 4.4 05.15 Morgensending 12.00 NRK nyheter 12.05 Salmer i påsken (r) (1) 12.35 Svalbard minutt for minutt – et kort gjensyn (r) 13.15 Else og Odd (r) 14.25 Team Bachstad – På hjemmebane (r) (2:4) 15.00 NRK nyheter 15.05 Lisenskontrolløren og livet (r) (1) 15.35 Åge Aleksandersen 70 år (r) 17.15 Med kjærlighet for kanaler (r) (1, 2:6) 18.50 Superkrim (r) (9) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Påskenøtter (7) 19.45 Vår perfekte planet (1) 20.35 De neste (5) 21.35 Påskekrim: Nedgravde hemmeligheter (3:3) 23.05 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (15) 23.10 Kveldsnytt 23.25 Jeg reiser alene (r) 00.35 Nattsending

MANDAG 5.4 07.15 Morgensending 10.20 Vi elsker katter (r) 11.10 Agatha Christie – hundre blodige år (r) 12.00 NRK nyheter 12.05 Stjernekamp (r) (11:11) 13.05 Trondheimsreisen (r) 14.25 Team Bachstad – På hjemmebane (r) (3:4) 15.00 NRK nyheter 15.05 Team Bachstad – På hjemmebane (r) (4:4) 15.40 Halvdan har bursdag (r) 17.30 Jorden rundt på seks steg (r) (2:6) 18.45 Superkrim (r) (10) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Påskenøtter (8) 19.45 TIX 20.25 Norges tøffeste (8:7) 21.15 NRK nyheter 21.25 Påskekrim: Grace (1) 22.55 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter (16) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Æ har rætt (r) 00.30 Nattsending

06.30 Morgensending 12.00 NRK nyheter 12.30 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) (6:6) 13.10 Vi elsker katter (r) 14.05 Eides språksjov frå altanen (r) 14.55 Apebarnehagen (r) (1:3) 16.00 NRK nyheter 16.15 Hvem bor her? (r) (4:10) 17.00 NRK nyheter 17.15 Bli med heim (r) (4:8) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Supernytt (67) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Dagsrevyen 19.45 Distriktsnyheter 20.00 Grasrotforskerne 20.40 Norge i dag (54) 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Frontkjempere (1:4) 23.05 Distriktsnyheter 23.10 Kveldsnytt 23.25 Small Axe (r) (4) 00.30 Nattsending

©InFlow Media

TIRSDAG 6.4


52

annonse

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021 Strand bygdesevice Ryfylke lagerhotell

KLIPPEN

På grunn av nye tiltak fra myndighetene i forbindelse med corona-situasjonen Fredag kl. 20.00 KYA Ungdomsmøte. Kafé AVLYSES FYSISKE ARRANGEMENT Lørdag kl. 20.00 Kjedlaren på Klippen i påsken. Søndag kl. 10.45 «treffpunkt», kaffe i foajéen Følg med på klippen.no for kl. 11.00 K 11 Med Amigosoppdateringer Elin Myra taler i programmet. Tirsdag kl. Velkommen 18.30 Bønn ogtilLovsang påskevandring på «markå» Onsdag(campingplassen) kl. 14.00 Amigos –øver påskebudskapet i tekst og bilder. Torsdag kl. 19.00 Torsdagstreff Installasjonen er åpen hele påsken.

Vi har ledige lagerboder, garasjer og containere til leie. Tlf. 982 80 001

Eiendom til leie HMV Tjenester

• Hagearbeid • Maling av hus ute og inne. Rabatt for pensjonister. Ring 926 84 689

Vi gjør jobben for deg. Trefelling, rydding, hagearbeid, snørydding o.a. arbeid. Ta kontakt og vi hjelper deg.  Tlf. 920 12 150

Vil du ha lokale butikker i morgen, så bruk dem i dag!

Renholder Aleksandra

Daglig renhold, flyttevask, hovedrengjøring. Tlf. 466 95 031 ­ E­mail: seka215@gmail.com

Hold deg oppdatert om det som skjer!

Logo font: Dax Medium Italic

Vennligst vis smittevernhensyn.VELKOMMEN

Tlf. 51 74 11 70 - www.klippen.no

Sponsor:

Religiøse møter Jøsenfjorden DIGITAL

PÅSKEBASAR Skjærtorsdag kl 18.00.

Sjå www.Facebook.com/Josenfjorden. Andakt ved Tonje Flatø Nessa Lodd kr 10: Vipps 126843 + namn til tlf 40439120 Bli med!

TIPS

STRANDBUEN

400 08 750

Jørpeland Svømmeklubb inviterer trenere, foresatte / andre til

Strand Hageservice

Bli sett. Bruk refleks!

Telefon 995 20 284

Arbeidsmarked

STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE NLM-barnehagene Tlf. 51 74 01 00 – www.strand.vgs.no

FJORDSYN BARNEHAGE 4120 TAU

Vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor.

Børge Lund/Lunch – silketrykk

Øystein – treformer Laur. 5.Haga sund. 27.10. Nils Eger ––maleri/akvarell Laurdag 20.3. – sundag 11.4. Øystein Haga – treformer

TrineEger Sundt – blåst glas Nils – maleri/akvarell Opning med boksignering 23.9. kl. 12.00 Åse Berit S. Ulltang 5. oktober kl. 12: – collage/maleri Trine Sundt – blåst glas Opning med boksignering 23.9. kl. 12.00 Boblande eple! Grønvik Gard 14.10. kl. 13.00 Beate L. Kristiansen – keramikk Opning og kl. kunstnarsamtalar 5. oktober 12: Boblande eple! Grønvik Gard 14.10. kl. 13.00 Opning og kunstnarsamtalar

Galleri Hagalid - Hjelmeland Galleri Hagalid Hjelmeland Ope:Ope: KlOpe: 12Laur – kl. 16og laurd sund•-+Varm Påske: – fred. 12–17 laurdag og sundag. sun &12-17 matonsd & kaffimat

Kaffimat. Helg: Suppe (Meny +(meny info på fb). Kaffi mat, varm mat på/ 51 fb) Ope: kl. 12–17 og973 sundag. www.hagalid.net -laurdag tlf. 982 19 75 06 83 Ope: Laur og sun 12-17 • oppdatert Varm mat & kaffimat Bordbestilling – avgrensa www.hagalid.net • 982 19 973 plass / på 51 fb) 75 06 83 Kaffi mat, varm mat (meny www.hagalid.net - tlf. 982 19 973 / 51 75 06 83 www.hagalid.netGalleri 973 7575 06 06 83 83 www.hagalid.net •• 982 98219 19 973/ 51 / 51 Hagalid

Galleri Hagalid

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

TILSKUDD - TILTAK LANGS JØRPELANDSVASSDRAGET

MILITÆRT LAGERSALG Besøk oss på Sandnes - Somaveien 1

Utsalget gjelder fra 5. mars. VIKTIG Under salget forholder vi oss til retningslinjer fra

helsemyndighetene mht. smittevern. Vi har god plass i lokalene og ber publikum om å respektere sikkerhetsavstander og vise hensyn, slik at det skal være trygt å være tilstede.

Store mengder overskuddsmateriell/ forsvarsmateriell som:

presenninger, verktøy, taljer, feltjakke/bukse/skjorte, soveposer, liggeunderlag, feltsenger, feltstøvler, fotposer, ryggsekker, vanntette pakksekker, petromax, strømaggregat, kikkerter, regntøy, ullundertøy, ullgenser, ullsokker, ledlykter, hodelykter, termobeholder, patruljetelt, teltovener, stormkjøkken, sivile jaktdresser, masse sivilt turutstyr, + masse masse mer.

Mand/fred. kl. 10 - 18 lørd/sønd. kl. 10 - 16 Tlf 405 31 868 Betalingsterminal/kontant

Ryfylkeveien 1914, 4120 Tau Tlf. 51 74 01 00 – www.strand.vgs.no

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

| Grafiske elementer | Profiltekst | Fotobank | Kontortrykksaker | Presentasjoner | Annonser | Brosjyrer/dokumenter

Sommervikarer DEMENTAVDELING JONSOKBERGET Vi trenger flere sommervikarer i perioden 14.6 – 29.8.21.

Vi ønsker at barna som kommer til barnehagen, skal bli møtt med mye omsorg, og vi vil at barnehagen skal være en god arbeidsplass med stor trivsel for de ansatte. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen gjennom selskapet NLM-barnehagene AS.

Barnehagens hjemmeside: www.fjordsyn.barnehage.no Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til barnehagen v/styrer, tlf. 488 69 509

Strand kommune inviterer aktuelle organisasjoner til å søke om tilskudd til tiltak i tråd med formålet. Søknad om tilskudd med beskrivelse og kostnadsberegning sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen mandag 19.04.2021.

STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi kan tilby: - Et godt arbeidsmiljø - Lønn etter PBL tariff - Egen kjøkkenassistent - Ordinære avdelinger

informerer

Strand kommune mottar hvert år ca. 50 000 kr fra Jørpeland Kraft as som skal brukes til «opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv» langs Jørpelandsvassdraget. Det skal nå fordeles tilskudd for 2021.

Søknadsfrist: 5. januar 2020. Søknadsfrist: 11. april 2021.

Kvalifikasjoner: - Engasjert omsorgsperson - Er raus og har gode samarbeidsevner - Trives i en aktiv hverdag både ute og inne - Er initiativrik og ser etter muligheter til å utvikle barnehagen videre

Søknad sendes til Fjordsyn barnehage, Einerhaugveien 9, 4120 Tau eller på epost til fjordsyn@nlmbhg.no innen 06.04.21.

STRAND KOMMUNE

Se www.strand.vgs.no for mer informasjon

Fullstendig utlysningstekst med kontaktinformasjon og elektronisk om stillingen. søknadsskjema finner du på våre hjemmesider www.strand.vgs.no.

F.O.M. 15.08.21

Onsdag 28. april kl 19.00 - 21.00 på Ryfylke læringssenter dersom smittesituasjonen tillater det, hvis ikke blir det digitalt møte. Saker til årsmøte må meldes inn senest 2 uker før møtet. Send mail til jorpeland.svommeklubb@gmail.com Vel møtt! styret i JSK

Haustutstilling & kafé LAURDAG 23.9. – SUNDAG 15.10. Haustutstilling & kafé LAURDAG 23.9. – SUNDAG 15.10. Haustutstilling & kafé Vårutstilling & kafe Børge silketrykk Laur. Lund/Lunch 5. – sund. –27.10.

Vi har ledig 100% undervisningsstilling i i akvahallen fra 01.04.2020. programfag på teknologiog industrifag fra 01.08.21

LÆRLING

ÅRSMØTE

driftsleder

Annonser | Brosjyrer/dokumenter | VGS | Annet | Kontaktinfo

SØKER

Fjordsyn barnehage ligger på Tau, og har et stort flott uteområde og nærmiljø. Våre satsingsområder er: Sosial kompetanse, språk, tur og bibelsamlinger.

Vi har ledig 100% stilling som

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Vilje gir vekst Side 19

Søker bør være minimum 17 år. De som er over 18 år og/eller har erfaring fra deltidsarbeid/annen relevant erfaring eller påbegynt utdanning innenfor helse- og omsorgsfag og kan jobbe i juli måned, vil bli prioritert. Husk å oppgi i søknaden hvilken periode du kan jobbe. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! SØKNADSFRIST: 11.04.21 Fullstendig utlysningstekst med kontaktinformasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på våre hjemmesider www.strand.kommune.no.

-50% på annonser til lokale,

frivillige lag og organisasjoner

ER DU ARBEIDSLEDIG ELLER PERMITTERT? Ta etterutdanning! Vi tilbyr følgende emner: • Økonomistyring • Markedsføringsledelse • Organisasjon og ledelse • Prosjektstyring • HMS-ledelse • Kvalitetsledelse • Digitalisering • Robotisering

Emnene er uten kostnad og gjennomføres digitalt. Les mer på www.fagskolenrogaland.no/etterutdanning


Strandbuen

annonse

Fredag 26. mars 2021

53

匀␀一䐀䄀䜀匀씀倀䔀一吀 䬀䰀⸀㄀㈀⸀   ⴀ ㄀㠀⸀   䜀伀䐀 䴀䄀吀 伀䜀 䘀䰀伀吀吀 唀吀匀䤀䬀吀

Fiskå Mølle AS er landets største private kraftfôrprodusent og konsernet har en omsetning på ca. 2,5 milliard kroner. Hovedkontoret ligger på Fiskå i Ryfylke, ca 30 minutter fra Stavanger. Vi har som målsetning å være den beste kraftfôrleverandøren for bonden. Vi jobber under mottoet "Godt gjort er bedre enn godt sagt". Les mer på fiska.no

䰀夀匀䔀䘀䨀伀刀䐀匀䔀一吀䔀刀䔀吀 吀䰀䘀⸀ 㔀㄀ 㜀  ㌀㄀ ㈀㌀

Til vår vedlikeholdsavdeling søker vi

MEKANIKER OG ELEKTRIKER

Arbeidsoppgavene vil være varierte innen vedlikehold, service og systematisk forbedringsarbeid på maskiner og anlegg. Andre oppgaver må også påregnes. Passende bakgrunn er elektriker/automatiker og mekaniker med kjennskap til drift, vedlikehold og bygging av prosessanlegg. Fleksibilitet, godt humør og sterk lagånd er noe vi verdsetter høyt. Vi har norsk som arbeidsspråk. Stillingene er faste, heltid og vaktordning må påregnes. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, kollektiv pensjon, gruppelivs-forsikring og bedriftshelsetjeneste.

KAMPANJEPRIS

standard pipehatter fra

8.000,-

inkludert montering

Spørsmål kan stilles til Colin Adams på tlf 952 25 514 og søknad sendes senest 12. april via www.asap-personal.no/ledige-stillinger

TF Regnskap as er en offensiv og serviceinnstilt bedrift med høy faglig kompetanse og stort engasjement. Selskapet ble etablert i 1996, og tilbyr regnskapsog rådgivningstjenester tillandbruks- og bedriftskunder. Vi har kontor på Tau, Forsand og Hjelmeland, og er for tiden 16 ansatte.

Regnskapsrådgivere Vi søker 2 regnskapsrådgivere til vårt team. Den ene bør ha erfaring/interesse for landbruk. Vi har gode muligheter både for deg som er autorisert regnskapsfører, ønsker å bli det i fremtiden, eller ønsker å videreutvikle deg innen andre områder i vårt produktspekter Du vil sammen med og for kunden jobbe med: • Regnskap fra A-Å • Budsjett, årsregnskap, rapportering, skattedokumenter etc • Bedriftsrådgivning • Bidra til gode prosesser og rutiner • Være en aktiv bidragsyter og god sparringspartner for kunden

Takrenner ferdig montert fra 360kr/m

Mod 55 helside

Orstadvegen 128 A, Klepp st. For båtfolket. Kontakt Henning 975 58 736 For fiskerne. www.lieblikk.no For barn og unges sjøvettopplæring. For båtfolket. For fiskerne. For alle. og unges For barn Fordi ingen skal drukne. sjøvettopplæring.

Mod 55 helside

Vi ønsker at du har: • Erfaring, interesse og engasjement for kunden • God forståelse for økonomi og forretningsdrift • Erfaring fra regnskapsarbeid eller annen økonomisk rådgivning • God IT forståelse og interesse for digitalisering av bransjen • Evne til å skape, utvikle og finne løsninger • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk. • Gode samarbeidsevner For den ene stillingen vil rette kandidaten ha: • Erfaring fra og interesse for landbruksnæringen. Gjerne oppvokst på gård • Relevant utdanning, fortrinnsvis innen høyskole eller landbruksrettet utdanning • Ønske om å være med å utvikle landbruksnæringen i Ryfylke

For alle. Fordi ingen skal drukne.

Vi tilbyr: • Godt kollegialt samhold, både faglig og sosialt • Konkurransedyktig lønn og gode velferdsordninger • Hyggelige kunder • Muligheter for å påvirke egen arbeidsdag • Ansvar for egen kundeportefølje Arbeidssted: Fortrinnsvis på Tau, men vi er fleksibel med arbeid fra våre kontorer på Forsand og Hjelmeland For spørsmål ta kontakt med Daglig Leder Bjørn Wigdel på tlf 9161 2448 Søknad sendes til bjorn@tf-regnskap.no Les om oss på www.tf-regnskap.no

Søknadsfrist: 23. april 2021.

Av alle. For alle.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon som redder liv, berger verdier, og gjør sjøvett til allemannseie. Organisasjonen utfører ca. 80% av alle sjøredningsoppdrag som kanaliseres gjennom landets to hovedredningssentraler.

Takk for at du bruker din lokalavis som annonsekanal

Redningsselskapet er deg og meg. Siden 1891For haralle. vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer Av alle.

og støttespillere. Når omhumanitær sekunder er din hjelp som redder liv, berger Redningsselskapet erdet en står frivillig, organisasjon avgjørende. Gi etsjøvett bidragtil til allemannseie. det livreddendeOrganisasjonen arbeidet i dag, utfører ca. 80% av alle verdier, og gjør og les mer på www.rs.no sjøredningsoppdrag som kanaliseres gjennom landets to hovedredningssentraler.

Redningsselskapet er deg og meg.

Siden 1891 har vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer og støttespillere. Når det står om sekunder er din hjelp avgjørende. Gi et bidrag til det livreddende arbeidet i dag,


familienytt 54

personalia

Strandbuen

Fredag 26. mars 2021

Frist for å sende inn familienytt:

Alle fortjener en hilsen i Strandbuen. Send inn din gratulasjon med bilde på nettsiden www.strandbuen.no/vis/personalia/ Frist: Klokka 23.59 to dager før utgivelse. E-post: familie@strandbuen.no

Ansv. redaktør: Jens Bjørheim 400 08 754 jens@strandbuen.no

gratulerer

Redaksjonssjef: Gaute Henriksen 917 07 043 gaute@strandbuen.no Journalist: Magnar Riveland 979 47 530 magnar@strandbuen.no

1 år

2 år

4 år

4 år

6 år

6 år

8 år

8 år

10 år

10 år

15 år

Gullbryllup

Sverre Lyse Ullestad . Hipp hurra for sjarmøren vår Sverre, så bler 1 år i dag Klem frå Sara, far og mor.

Jakob Hauge Laugaland. Mormor og bestefar vil gratulera godgutten vår Jakob med 2-årsdagen!

Gard Brekke. Me vil gratulere gogutten vår Gard Brekke med 4-årsdagen 29. mars. Glad i deg. Klem fra Farmor og Farfar.

Journalist: Roar Larsen 400 08 753 roar@strandbuen.no

Cornelia Nag Andreassen. Vår tøffe, snille og festlige Cornelia Nag Andreassen fyller 4 år 27.03. Jippi! Vi er kjempeglade i deg! Hilsen mamma, pappa og Lilly.

Journalist: Elin Moen Karlsen 400 08 752 elin@strandbuen.no Journalist: Stine Serigstad 415 23 805 stine@strandbuen.no Daglig leder/ medierådgiver: Holger Austvoll 400 08 751 holger@strandbuen.no

Casper Vågen Marthinussen. Verdens beste Casper V. Marthinussen fyller 6 år påskeafta 3. april! Vi er så glade i deg! Klemmer fra Sander, mamma og pappa

Mats Elias Marshall Hauge. Hipp Hurra for godaste Mats Elias M som fyller 6 år 28.3! Hilsen og klemmer fra farmor & farfar , farbror, tante Agnes og Lilja Fredrikke Me e superglad i deg.

Petra Egeland. Gratulerer til petramor som vi er så glad i! Hilsen mamma, pappa og Emma.

Malene Johnsen Blix . Hipp hurra for Malene Johnsen Blix som er 8 år fredag 26. mars! Me ønsker deg ein flotte dag! Gode klemmer fra Leon, mor og pappa

Medierådgiver: Anne Berit Amdal 928 14 426 anne.berit@ strandbuen.no

TIPS OSS PÅ TELEFON 400 08 750 Kundesenter: Tlf. 32 27 68 18 abonnement@strandbuen.no redaksjon@strandbuen.no Helår: kr 1.558,- / 1/2 år 890,Portotillegg for riks og utland! Helår Digital: kr 1.470,- / 1/2 år 840,Utgivelsesdager: Onsdag og fredag Annonsefrister: Kl. 16.00 tre dager før utgivelse Trykk: Dalane Trykk Distribusjon: Aftenbladet Distribusjon Tlf. 46 41 25 00 aftenbladet.distribusjon@ aftenbladet.no

Emilie Tungland Barka . Tenk at den flotte jenta vår blir hele 10 år i dag! Gratulerer så masse med bursdagen din! Vi er utrolig stolt av deg og glad i deg! Stor klem fra Lilly, Niklas, mor og far.

nemi av lise myhre

Tuva Tungland Heng. Gratulerer så masse med 10-årsdagen til verdens beste søskenbarn Tuva! Vi er utrolig glad i deg og håper du får en fin feiring! Stor klem fra Emilie, Niklas, Lilly, tante og onkel.

Julie Vestbø . Hipp hipp hurra for Julie!! Gratulerer så mye med dagen din i dag 26.3! Mange goe klemmer fra mamma, pappa og Mikkel.

Reidun og Terje Vasstveit. Gratulere så mye med gullbryllupsdagen kjære, omsorgsfulle mor og far! God klem fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.


Strandbuen

personalia

Fredag 26. mars 2021

ord til ettertanke

55

dødsfall

Påske i Kina og i Ryfylke Misjonær Asbjørn Åvik forteller i ei bok om en ungdom som levde et dobbeltliv. Om kvelden var han aktiv i kirka, mens han om natta slo lag med prostituerte. En dag ble samvittigheten vakt. Han møtte opp i kirka

med en lang papirrull. Her hadde han skrevet ned sine synder. Nå bekjente han under tårer. Den kinesiske evangelisten tok rullen, tente på og gravde asken ned i jordgulvet. Så kunne han forkynne påskens budskap: «Men han ble såret for

våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Ungdommen gikk glad og fri hjem fra kirka den kvelden. Dette påskens budskap gjelder

også for syndere i Ryfylke. «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12) God påske. Ove Sandvik

Vår kjære far, svigerfar, morfar, farfar, oldefar, bror, svoger og onkel

Semaria og Anine på påskevandring Elin Moen Karlsen elin@strandbuen.no

Tysdag føremiddag blei Forsand barnehage og småskuletrinnet på Forsand skule inviterte på påskevandring av Forsand kyrkje. Førsteklassing Semaria Dawit Simon og andreklassing Anine Espedal Gjøse starta vandringa med å bli helsa velkomen av Siv Fossan, som er dagleg leiar for Forsand sokn i Den norske kyrkja. Dei fekk høyra litt om Bibelen og påskebodskapen, før dei fekk beskjed om å følgja den raude snora vidare. Rett før Forsand kyrkje blei

ungane helsa av Ragnhild Rettedal, Åse Midtskog og Grethe Johansen som ropte «Hosianna» og vifta med tuija-greiner. Vidare gjekk turen til tempelet, så til Getsemane, Golgata, dei trefte Peter som gøymde seg fordi han var redd etter at Jesus hadde blitt drepen, før vandringa enda hos sokneprest Ole Wollert Meyer. Her song både soknepresten og musikalsk leiar Hege Tungland Langbakk for ungane. Før ungane gjekk tilbake til barnehage og skule fekk dei med seg kvar sin gule tulipan. Serina Loose Berge (7) i andre klasse kunne fortelja at ho syn-

Knut Melhus f. 30.06.1929 døde stille fra oss etter lang tids sykdom Årdal omsorgssenter/Randøy 23. mars 2021. To arbeidsomme hender har lagt seg til ro Karin Gunnbjørg og Frikk Aud Janne og Walter Olaug og Geir Knut Arve og Hege

FOTO: Elin Moen Karlsen

test det var mest spennande å treffa Peter, som gøyde seg i kyrkjekjellaren under vandringa. Åse Midtskog, som var ein av dei frivillige som var med og

Fanget sjelden fisk

Da garnet ble halt opp, ble 13 år gamle Karim Runestad (13) fra Jørpeland overrasket. Opp fra dypet kom det han tror er en rødmulle, en sjelden gjest i våre farvann. Garnet var satt i fjorden utenfor Jørpeland. Mandag skulle en lærer trekke garnet og Karim Runestad skulle få være med. Det var flere vanlige fisk i garnet, så som sei og lyr, samt en liten hvitting, men så dukket det opp noe uvanlig. Over båtripa havnet nemlig en fisk han ikke hadde sett før. – Vi måtte google for å finne ut hva det var for noe. Da fant vi ut at det er en rødmulle, fortel-

Torstein, Brynjar, Øyvind John, Rune Andre, Sindre Ingrid, Sanne

FORNØGDE: Semaria Dawit Simon og Anine Espedal Gjøse var godt fornøgde med påskevandringa ved Forsand kyrkje.

Oddne, Varg Øvrige familie Begravelse fra Hjelmeland kyrkje onsdag 31. mars kl. 11.00 med familie og inviterte.

Vår kjære

Audun Sigbjørn Vadla f. 19.11.1927 døde fra oss i dag. Jonsokberget/Jørpeland 25. mars 2021. Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle og øyne som lyste og strålte så ømt har stanset og sluknet til sorg for oss alle. Hva du har gjort skal aldri bli glemt.

51 97 29 00 DØGNVAKT 51 97 29 00 DØGNVAKT

www.krogedal.no

Reidun og Roger †Sissel †John

ler den ivrige fiskeren. På Wikipedia finner vi at en rødmulle ligner på slektningen mulle, men at panna er bratt og at det ikke er noen striper på finnene. Den kan bli opptil 33 centimeter lang og 680 gram tung. Fisken er utbredt i Middelhavet og Atlanterhavet, men hev-

pondus av frode øverli

des å være en sjelden gjest i den sørlige del av Nordsjøen. Det er likevel tatt slike eksemplarer både i norske og danske farvann tidligere. Før øvrig er rødmulle en ettertraktet og velsmakende matfisk. – Hva skal du gjøre med fisken?

www.krogedal.no

Rune, Hanne, Arild Rebecca, Daniel, Marte Oda, Hedda blomster, gaver & interiør Oldebarn Øvrige familie

fagbutikken med det lille ekstra...

VÅR ERFARING – DIN TRYGGHET

For bestilling: www.blomsterjorpeland.no Ryfylke Storsenter, Jørpeland - Telefon 51 74 99 10 Remagården, Tau - Telefon 51 74 68 35

Bisettelse i Jørpeland kyrkje erfaring tirsdag 30. mVår ars k l. 13.0-0din metrygghet d familie og inviterte. Like kjært som blomster, er en gave til Kreftomsorg Rogaland Vipps 86761

STRAND OG RYFYLKE BEGRAVELSESBYRÅ

Audun Ingvaldstad og Audun Ingvaldstad Berit Reidun Nag i våre kontorlokaler Tau Tlf.Steinutstilling 51 74 87 00 - Helepådøgnet Tlf. 51 74 87 004120 - Hele Ryfylkeveien 1986, Tau døgnet. Våre representanter er Audun Ingvaldstad og Berit Nag.

Tlf: 51 74 87 00 - www.hviding.no


tips oss:

400 08 750

redaksjon@strandbuen.no

ikke fått avis?

Her finner du oss

Kontakt oss på: 32 27 68 18 abonnement@strandbuen.no

Rådhusgaten 7, Jørpeland Postboks 24, 4126 Jørpeland

nett: strandbuen.no

Annonse: annonse@strandbuen.no Telefon: 51 74 47 50

– Gler meg til folk byrjar å dela bilde frå Kodejakta Kulturleiaren i Hjelmeland, Eldfinn Austigard (67), førebur den sjuande sesongen med den populære Kodejakta. Han er glad for at folk spør etter og viser interesse. Magnar Riveland

magnar@strandbuen.no

Mannen som kjem ut or skoddedisen og yreregnet er grå i håret, men dei kvikke rørslene kan fort lura deg til å tru at han er 20 år yngre enn han er. Eldfinn Austigard sprett over tuene i Bønardalen i Årdal med eit skilt under armen og raud spraymaling i ryggsekken. Slik har 67-åringen sprotte mange gonger før. «Kodejakta» står det på skiltet som har ei pil som skal visa vegen til Huldremyrane. Austigard har merkt nokre turar før. – Dette er sjuande gongen, så det blir vel rundt 70 turar, seier han.

Eg ser kor mange som deltek i konkurransen, og eg merkar interessa hjå folk eg møter når det blir vår og dei ventar på å koma i gang.

"

Eldfinn Austigard kulturleiar i Hjelmeland

Det er berre turane i Kodejakta. I tillegg har han lagt til rette for historiske turar i konkurransen Kulturskatten, korte og lett tilgjengelege turar i Svippturen og turar som ikkje er så vêravhengige i Vinterturen. Talet er nok nærmare 100 turar. – Men hugs nå på at Kodejakta og dei andre konkurransane blir laga til i regi av kommunen, og at dette er prosjekt som er ein del av jobben min. Gjer nå ikkje dette til ei slags heltehistorie om meg, understrekar Austigard. Vel, han om det. Det må han få lov til å meina. – Får du timebetaling for tida du spring rundt i heia og merkar løyper?

KJENT SYN: Kulturleiar Eldfinn Austigard i turklede med eit skilt under armen. FOTO: Magnar Riveland – Nei, det gjer eg ikkje, men eg har alltid vore friluftsmenneske. Om det til dømes er helg og kona mi, Gunhild, er på jobb, så hadde eg uansett sprunge rundt i heia dei dagane. Då er det ikkje arbeid å kombinera det med å gjera klar ein tur til Kodejakta, meiner han.

Trudde det var i går Eldfinn Austigard har ikkje berre likt å springa i heia. Han har også vore lidenskapleg interessert i naturfotografering. Jakta etter gode bilde har ført han rundt på dei underlegaste stader i heiane i Hjelmeland. Det har vore nyttig når han skal finna nye turmål til Kodejakta. – Det er ein fordel at når eg sit med kartet og ser etter nye turmål, veit eg ofte nokonlunde korleis terrenget og naturen der ser ut, seier han. – Men så er alderen min gjerne ein ting som gjer det vanskelegare. Eg kan til dømes tenka at «det er ein fin plass, der låg eg i telt for å fotografera tiurleik ein gong». Når eg går for å sjekka, viser det seg at det har grodd til med kratt eller skog. Og eg skjønar at det eg trudde

var i går, kanskje var for 40-50 år sidan, humrar han.

Trigga av folk si interesse Om han er aldri så kjend i heia rundt Hjelmeland, er det ikkje til å unngå at leitinga etter turmål likevel har ført han ut på mange ukjende stiar. Han har heller ikkje sugd alle turmåla frå eige bryst. – Eg får mange gode tips frå folk som veit om ukjende perler. Mange av dei har enda opp som turmål, men det er ikkje alltid det går i boks med turløyper gjennom beite- eller jaktområde, fortel Austigard. – Så Kodejakta er sett saman av eigen research og gode tips, legg han til. – Kva er det som får deg til å halda på med det? – Eg merkar jo at folk er interesserte. Eg ser kor mange som deltek i konkurransen, og eg merkar interessa hjå folk eg møter når det blir vår og dei ventar på å koma i gang. Det triggar meg veldig at folk viser slik interesse. Og når det heile er i gang, og folk byrjar å dela bilde frå dei ulike turmåla på sosiale medium, kjenner eg

meg som ein pelsdyrjeger som sjekkar fellene sine og finn dyr, seier han.

Halvvegs med merkinga I årets utgåve av Kodejakta er det 11-12 nye turmål som skal merkast og gjerast tilgjengelege. Eldfinn Austigard er omtrent komen halvvegs i arbeidet med å merka stiane. – Konkurransen startar etter planen tidleg i mai, men eg er som vanleg litt seint ute. I fjor låg snøen lenge. I år er det mindre snø, men det er likevel fenner her og der som gjer at eg må venta med å gjera ferdig merkinga av løypene, sukkar han. I fjor sette Kodejakta ny deltakarrekord. Rundt 400 deltakarar gjekk 1.800 turar. – Det var eit stort hopp frå åra før, og det var ikkje så uventa i eit år der koronapandemien sette ein stoppar for dei lange feriereisene samstundes som Ryfast var gratis. Dessutan veit eg at det er mange som går turane utan at dei sender inn skjema og deltek i konkurransen, seier Austigard.

Turmål med ei historie Blant turane i årets utgåve av

Kodejakta er det stader der Eldfinn Austigard aldri har vore før. Han synest til dømes den gamle husmannsplassen Oksabåsen under garden Vormeland er eit spennande turmål – Denne staden dukka opp då eg las boka «Det sviv ikkje lenger» – om nedlagde og fråflytta gardar i Hjelmeland. Staden var ny for meg. Det er eit fint turmål som også har ei historie, seier han. – Og turen eg merker i dag, til Huldremyrane sør for Kaldavatnet, går mellom anna forbi minnesmerket for Edvard Valheim som døydde her for 105 år sidan. Det er fint å kunna knyta ei historie til turane, meiner Austigard. Turane til Oksabåsen og Huldremyrane er blant dei lengste i årets Kodejakta, men det er også kortare turar. Dei enklaste turane er berre eit par kilometer lange, og går på grusvegar, som turen til Strandbufjellet. – To av turane skal vera tilgjengelege for alle, også for dei som bruker rullestol eller går tur med barnevogn. Og kart til alle turane frå tidlegare år er tilgjengelege på kommunen si heimeside og på Facebook, minnar Austigard om.

Profile for Amedia Kreativ

Strandbuen - påskeavis  

26.03.21.

Strandbuen - påskeavis  

26.03.21.