Page 1

Torsdag 14. mars 2019

Kr. 40 nr. 10 95. årgang tips@noblad.no

SUP ERT IL HVI TEV BUD AR ER t.o. 31.0 m. 3.20 19

Visste du at en av Oslos største kjøkkenbutikker ligger på Skullerud? KJØKKEN BAD GARDEROBE Tlf.: 22 62 50 10 Olaf Helsets vei 5 D, 0694 Oslo www.stjernekjokken.no

●●nyhet

Snart kommer sykkelfeltene endring: Kristine Melsom i Munkelia borettslag forteller at mange er bekymret for at de planlagte sykkelfeltene vil bety slutten på den

vakre lønnealleen i Langbølgen. 

Foto: Kristin Trosvik

langbølgen: Oppgraderingen av Langbølgen er forsinket, men skal etter

planen starte i 2019. Da forsvinner gateparkeringen til fordel nye sykkelfelt. Munkelia borettslag er derfor i gang med å utvide parkeringskapasiteten på egne tomter.Side 4, 6–7

KORT VEI TIL

VÅRSLEPP 7 0 9 0 0 0 3 9 10 0 10

Vårens mote, velvære og interiør

Se alle tilbud og ak tiviteter på å lamber tseterse e nter.no

Råkjører stakk av etter påkjørsel

Lufteturen til Rita Qvist og hunden hennes Simba fikk en forferdelig slutt på Nordstrand sist uke. Side 16–17 ●●SPORT

Tunets damer ble seriemestere

Tunet banket Sveiva på bortebane i den siste seriekampen, og vant gull i eliteserien. SIDE 34–35

VELKOMMEN TIL

DAMENES AFTEN 28. MARS KL. 17–21


nyheter 2

nyheter

Tips oss!

tips@noblad.no Les mer på: noblad.no Følg Nordstrands Blad på Facebook og Twitter. Her kan du delta i debattene.

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Brann og eksplosjon

BRYN: Mandag begynte en feiebil å brenne i Tvetenveien ved Tvetenbrua. Brannen spredte seg til et verksted, og førte til at flere gassflasker eksploderte. Politiet jobbet lenge for å skutt hull på en acetylenflaske. Et stort område ble sperret av, og folk ble oppfordret til å lukke vinduer grunnet røyken. Ingen ble skadet. Hendelsen fikk store konsekvenser for trafikken i området. Les mer på www.noblad.no Foto: NTB scanpix/Terje Bendiksby 

Grunnlagt 1925 Lokalavis for bydelene Nordstrand og Østensjø Utkommer torsdag Tips oss! Redaksjonen: 22 63 91 00 tips@noblad.no Les oss! www.noblad.no Kontakt oss! Kundeservice: 69 20 41 38

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør

Martin Gray

917 26 263 martin.gray@noblad.no

Klipp: Administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran klippet snoren på de første elbussene til miljøhovedstaden. Pressefoto

70 nye busser ruller ut i Oslo i løpet av året Nyhetsleder

Nina Schyberg Olsen 918 72 487 nina.olsen@noblad.no

Journalist

Kristin Trosvik

959 30 083 kristin.trosvik@noblad.no

Helelektrisk rute

De første leveransene behagelig og stillegående reise, at Oslo skal bli en nullutslippsplandirektør i Ruter, Snorre by innen 2030, sier byråd for av Unibuss sine elbus- sier Lægran. miljø og samferdsel Lan Marie ser er nå ankommet Nguyen Berg. Oslo. Den første buss- 70 nye elbusser Ruter har inngått en avtale med ruten som blir helebusselskapene Unibuss, NobiVi håper at Oslolektrisk blir linje 74 na og Norgesbuss om å levere borgerne ønsker 70 nye elbusser i 2019 som skal som kjører fra Morelbussen velkomtrafikkere busslinjer over hele men tensrud, via Bydel byen. Snorre Lægran Nordstrand, til Vika. Unibuss skal stå for 40 av de plandirektør i Ruter

"

Kristin Trosvik

kristin.trosvik@noblad.no

Journalist – sport

Arild Jacobsen

915 94 187 arild.jacobsen@noblad.no

Annonsesalg

Mediekonsulent

Inger Janne Bugjerde 913 75 210 inger.bugjerde@amedia.no

OSLO: Det var i desember 2017 de første elbussene ble satt i drift i Oslo, som et prøveprosjekt på 74 Mortensrud-Vika, som går gjennom Bydel Nordstrand. Også busslinjene 31 og 60 har vært med på testingen. 2019 skal bli året da elbussene for alvor gjør sitt inntog i hovedstaden og torsdag 28. februar kom den første leveransen av de nye elbussene. 10 av de nye elbussene skal settes inn på linje 74 i 2019. Det betyr at alle 74-bussene blir elektriske. Linjen får til sammen 12 elbusser. – Vi håper at Osloborgerne ønsker elbussene velkommen. Vi tror våre kunder vil sette pris på busser som vil gi bedre luftkvalitet, mindre støy, og en mer

70 nye elbussene som hovedstaden får i løpet av miljøåret, blant annet de som skal trafikkere linje 74. – Dette er en merkedag for Unibuss og for bussbransjen. Vi som jobber med kollektivtransport har et ansvar for å gjøre byen vår enda mer miljøvennlig, og med elbussene bidrar vi til bedre luftkvalitet og til å kutte klimagassutslipp. I tillegg er Oslo Europas miljøhovedstad i 2019, noe som gjør at vårt innkjøp av elbusser passer ekstra godt i år, forteller administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen. – Elbusser gir et mer attraktivt kollektivtilbud. Oslo får nå Nordens største flåte av elektriske leddbusser. Flere og flere av innbyggerne i Oslo velger kollektivtransport framfor bil, og elbusser er et godt bidrag til

Elbussene er av typen VDL Citea Electric, og skal lades på Unibuss sine anlegg på Alnabru, Mortensrud og Klemetsrud.

Bussene må testes I månedene fremover vil flere elbusser ankomme, men før de settes i trafikk må det gjennomføres omfattende testing. Blant annet sjekkes det at samspillet mellom buss og ladeinfrastruktur fungerer godt under ulike forhold. I tillegg gjør Unibuss stresstester for å finne ut hvor langt bussene kan kjøre på én lading. – Parallelt med bygging av infrastruktur og testing av bussene vil 600 av våre sjåfører få elbuss-opplæring. Rekkevidden vil i stor grad være avhengig av topografi og klimatiske forhold,

men også av kjørestil, forklarer Øystein Svendsen. Innfasingen av elbussene skal skje puljevis og for linje 74 sin del vil dette skje allerede denne våren. – Det er linje 74 som skal utvides først. Hvor raskt vi får alle inn i trafikk, er avhengig av opplæringen og en del andre ting. Men vi starter til våren og så settes bussene i trafikk fortløpende, opplyser kommunikasjonssjef i Unibuss, Emilie Mejlænder til Nordstrands Blad.

Utslippsfritt innen 2028 Ruter har som ambisjon at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være utslippsfri i løpet av de neste ni årene. Det innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028. Ruter antar at spesialtransporten kan være utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og alle busser i 2028. Ruter har også et mål om fossilfri kollektivtrafikk innen utgangen av 2020. Det innebærer at kollektivtrafikken kun skal benytte fornybar energi, som i praksis vil si biodrivstoff.


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE •

Fersk mørbrad

Husets roastbiff

Donut

99

19

5

hel, av okse, pr kg

00

pr hg 199,00/kg

90

Appelsiner

Ali kaffe

14

2 for

Cevita pr kg

90

250g filtermalt

pr stk

00

Rislunsj

40

00

Jordbær pr stk

5

00

SPAR KASTELLET

Lambertseterveien 7, 1160 Oslo Åpningstider 8-23 (8-21)

Tilbudene gjelder til lørdag 16.mars og kun SPAR Kastellet. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Kun til private husholdninger.

3


4

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

NYE LANGBØLGEN: Nye 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av Langbølgen. Også en rekke andre oppgraderinger skal foretas som ny asfalt, bedre belysning, opphøyde Illustrasjon: Bymiljøetaten gangfelt, rundkjøring og innsnevringer. 

Nye sykkelfelt i Langbølgen er forsinket

Venter oppstart i 2019 Både grunnerverv og tekniske utfordringer har forsinket oppstarten med sykkelfelt, rundkjøring og generell oppgradering av Langbølgen. Kristin Trosvik

kristin.trosvik@noblad.no

LANGBØLGEN: I Langbølgen, fra Nordstrandveien til Lambertseterveien, skal det lages tosidig sykkelfelt. Sykkelfeltene blir 1,5 meter brede på begge sider av veien. Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veien samt fortau får dermed ny asfalt. I tillegg skal belysningen og bussholdeplassene på strekningen oppgraderes, det skal lages opphøyde gangfelt og innsnevringer og ved krysset Langbølgen-Nordstrandveien skal det lages rundkjøring. Langbølgen skal dessuten bli forkjørsvei.

Forsinket – planlagt oppstart i 2019 Arbeidet har blitt forsinket av ulike årsaker. Bymiljøetaten (BYM), som står bak prosjektet, skulle ha startet før jul i 2017, deretter håpet man på oppstart

sommeren 2018. Prosjektleder Åse Rasmussen i Bymiljøetaten forteller at de ikke har en oppstartsdato ennå. – Vi jobber for oppstart i 2019, men vi vet ikke noe mer konkret om tidspunkt nå, sier Rasmussen. Det er flere ting som forsinker prosjektet. Noe grunnerverv har dratt ut i tid og i tillegg er det noen tekniske utfordringer. – Vi har besluttet å gjøre noen ekstra grunnundersøkelser for redusere risikoen for telehiv i veien. Det ble utført noen undersøkelser sent i fjor høst, og vi planlegger å ta prøver av massene i veien senere i vår. Prøvetaking av massene kan vi ikke utføre før telen er helt ute av grunnen, forteller prosjektlederen.

Vil ta rundt to år Ved den planlagte rundkjøringen er det ett sted hvor det må bygges rekkverk på grunn av høydeforskjell. – Her har vi utfordringer med å finne en måte å fundamentere rekkverket på, ettersom det er mye teknisk infrastruktur under bakken. Vi ønsker å finne en løsning som gir minst mulig ulemper for trafikken og nærmiljøet i byggeperioden, sier Åse Rasmussen.

Planen har vært å starte med rundkjøringen først, den vil det ta rundt seks måneder å bygge. – Men det avhenger av hvilken del av prosjektet som blir byggeklart først. Det er sannsynlig at det blir arbeid flere steder samtidig, sier hun.

Vi ønsker å finne en løsning som gir minst mulig ulemper i trafikken og nærmiljøet i byggeperioden

"

Åse Rasmussen prosjektleder

Byggeperioden vil vare i omtrent 2 år til sammen, avhengig av i hvor stor grad det blir mulig å bygge flere steder samtidig.

Lønnetrærne i Langbølgen Mange i nabolaget er bekymret for at lønnetrærne i Langbølgen skal forsvinne når sykkelfeltarbeidene starter. Trærne har stått der siden nabolaget ble etablert for over 50 år siden. Åse Rasmussen forteller at totalt er det drøyt 30 trær som skal felles som følge av prosjektet. Ytterligere rundt 15 trær står i faresonen og må vurderes nærmere under bygging.

IDAG: Det er tett med gateparkering i Langbølgen i dag. Det må vike Foto: Kristin Trosvik når de nye sykkelfeltene kommer.  – Dette inkluderer også enkelte syke trær, forteller prosjektlederen. 10 av trærne som felles er lønnetrær tilhørende Munkelia borettslag. – Vi synes selvfølgelig det er trist å felle trær og vil jobbe for å beholde så mange trær som mulig i byggefasen. De fleste

naboene har takket ja til tilbudet om nye trær som erstatning, sier Rasmussen. Det er planlagt å plante omtrent 40 nye trær. – Det blir aktuelt å øke antallet nye trær hvis flere enn de drøyt 30 trærne må felles, understreker prosjektlederen.


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE •

KORT VEI TIL

VÅRSLEPP VELKOMMEN TIL

DAMENES AFTEN 28. MARS KL. 17–21

PROGRAM: Vårens trender med Gratis quick make-up* med Kathrine Sørland Dior, BareMinerals og Lancôme Kl. 17-21 ved Lindex Kl. 17-21 på VITA Exclusive Gratis kino*, Britt-Marie var her Gratis ekspressmanikyr Kl. 21.15 på Symra Kino Kl. 18-21 på Lakkbar

-30%

-30%

-20%

på hele butikken

på alle ordinære varer

på hele butikken

CHANGE

KITCH´N

SHOE GALLERY

-20%

-25%

-25%

på en valgfri vare

på hele butikken

på alle ordinære varer

BJØRKLUND

ZONE

DNA

Se alle tilbud og aktiviteter på lambertsetersenter.no

*Begrensede plasser. Les mer om hvordan du kan få billetter på lambertseterrsenter.no

5


6

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Forbereder seg på nye sykkelfelt

Etablerer 44 nye p-plas

Når de planlagte sykkelfeltene kommer i Langbølgen forsvinner rundt 80 gateparkeringsplasser. Nå jobber Munkelia borettslag med å utvide parkeringskapasiteten på egne tomter. Kristin Trosvik

kristin.trosvik@noblad.no

LANGBØLGEN: Arbeidet med de nye parkeringsplassene tilhørende Munkelia borettslag er alt i gang. I knausen nord for Langbølgen 40 skal kapasiteten utvides med 29 nye plasser, det er i dag 39 p-plasser her. I Langbølgen ved Urtestien skal det bli 15 nye plasser. Her er det i dag gjesteparkering. Alle p-plassene får lademuligheter for elbil og skal stå ferdig til 1. juni. Kristine Melsom sitter i styret i Munkelia borettslag. – Grunnen til at vi gjør dette er at vi vet det kommer nye sykkelfelt i Langbølgen og da må vi bare være forberedt når alle gateparkering forsvinner. Det positive er at vi får ordnet opp i dette med elbillading, sier hun.

– Økt press Kristine Melsom forteller at de får god dekning på parkeringsplasser og er i så måte godt rustet til de nye sykkelfeltene kommer. Borettslaget, som består av 428 leiligheter, har i dag 167 garasjeplasser og 113 oppstillingsplasser. Med 44 nye parkeringsplasser mener hun at kapasiteten skal bli god. Men det er et kostbart prosjekt, de nye p-plassene og ladeopplegget vil koste til sammen rundt 12 millioner kroner. Melsom tror at det er beboerne i Mikrobølgen som må ta mye av støyten med økt trafikk når de nye sykkelfeltene kommer. – Her har kommunen elbilladere og det er allerede en del

dagparkering der i dag. De får nok mer press når det blir slutt på gateparkering i Langbølgen, sier hun.

Bekymret for trærne Det Munkelia borettslag er aller mest bekymret for er den fine lønnealleen. – Vi er bekymret for at disse trærne, som har stått her siden borettslaget var nytt for 54 år siden, skal forsvinne, sier Melsom. Borettslaget har opprettet en egen tregruppe som jobber mot kommunen for å hindre at trærne forsvinner. – Vi vet ikke ennå hvilke trær som skal tas, sier hun. Hun forteller at de selv har måtte felle noen grantrær for å bygge ut parkeringsplassene. – Men dette er grantrær og det er fortsatt mange av dem igjen. Det er grønt og fint der, så det er ingen krise. Men de gamle, flotte lønnetrærne som lager en allé langs Langbølgen er vi bekymret for, sier hun.

Det positive er at vi får ordnet opp i dette med elbil-

" lading

Kristine Melsom styremedlem

– Disse trærne er viktig for jordsmonnet, de renser luften. Om høsten er det helt nydelig her, med blader i alle farger. Det ville være et stort tap for nabolaget. Og selv om de erstattes vil det ta årevis før de vokser seg store og flotte, sier hun.

Lokal motstand Det har vært en del lokal motstand mot de planlagte sykkelfeltene i Langbølgen. Munkelia borettslag har jobbet imot planene, og også lokalpolitikere er kritiske til sykkelfelt her. – Det er jo ingen som sykler her. Syklistene velger ikke denne veien. Kan hende blir det flere som sykler når feltene kommer, men tellinger viser i hvert fall at det ikke er mange syklistene her i dag, sier hun.

LANGBØLGEN: Kristine Melsom, som sitter i styret i Munkelia borettslag, forteller at borettslaget forbereder seg på at gateparkeringen skal forsvinne. 1. juni skal 44 nye parkeringsplasser på borettslagets egne tomter står ferdige. Alle foto: Kristin Trosvik

Kjøp testvinneren e-Golf nå

- få 35.560,- i rabatt + 1,99%* rente

Den 6. desember 2018 kåret Motor e-Golf til årets beste bilkjjøp. Testen finnes på www.motor.no o.

Nå har vi biler med rask levering! Strømforbruk bl. kjøring fra 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp fra 0 g/km. Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike. * Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Forutsetter 35% egenkapital og finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Vi tar forbehold om feil.

Enebakkveien 154, 0609 Oslo. Tlf.: 24 03 23 00. oslo-ryen.volkswagen.no


Nordstrands Blad

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

7

sser i Langbølgen

LANGBØLGEN 40: Her utvides parkeringsplassen med 29 nye plasser. Det er i dag 39

parkeringsplasser her.

URTESTIEN/LANGBØLGEN: Munkelia borettslag har gjesteparkering her i dag. Nå bygges 15 nye

parkeringsplasser på tomten.

Salgsutstilling og kåseri om originalen Ole-Bjørn NORDSTRAND: Mandag 18. mars klokken 18.30 inviterer Søndre Aker historielag til årsmøte i Nordstrandshuset. I tillegg blir det kåseri om OleBjørn Magnussen og salgsutstilling med noen av maleriene til bydelsoriginalen. – Etter at årsmøtet er over, cirka klokken 20, vil klokker Jørgen Meier kåsere om OleBjørn Magnussen under tittelen «ikke som alle andre», et kåseri om en kunstnersjel og ori-

ginal, kjent på Nordstrand og Ljan, opplyser historielaget. Ole-Bjørn døde i juni 2016, og Jørgen Meier kjente Ole-Bjørn godt, blant annet hans kunstneriske virksomhet. – Vi stiller ut et utvalg av OleBjørns bilder med sikte på salg. Kunstkjennere har gitt flere av bildene positiv omtale. Bildene er donert til Søndre Aker historielag av Ole-Bjørns søster, opplyser historielaget.

HELSE I ALDERDOMMEN:

FOREBYGGING ER ALDRI FOR SENT Seminar med fokus på de viktigste tingene du kan gjøre for at kroppen og hod dett skkall fungere bestt mullig, lengstt mullig.

Tid: 31. mars Sted: Nordre Skøyen hovedgård Pris: 1550,- inkl.. middag. Ole Petter Hjelle lege og hjerneforsker.

Ole-Bjørn: Frem til han døde i 2016 malte Ole-Bjørn flere bilder. Noen av dem stilles nå ut. ARKIVFOTO: Nina S. Olsen

Fred Rune Rahm seniorrådgiver ved Borgestadklinikken.

Påmelding: iogt.no/eldrehelse eller 952 14 571


8

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

STAMHUSVEIEN 43: De slitne bygningene skal rives for å gi plass til en ny og moderne helseinstitusjon.

Nordstrands Blad

FOTO: Nina Schyberg Olsen

Bystyret sa ja til omsorgsboliger på Ekebergsletta

Byggestart helt uvisst Bystyret har sagt ja til alders- og omsorgsboliger i Stamhusveien 43 på Ekeberg, men når byggestart kan bli er uvisst. Nina Schyberg Olsen nina.olsen@noblad.no

EKEBERG: Før jul vedtok bystyret omregulering av Stamhusveien 43 a-g, som tilrettelegger for at Oslo kommune ved Boligbygg kan bygge en ny helseinstitusjon. Bygningene som er på eiendommen i dag skal rives, og er-

stattes av et nybygg på maks to etasjer og saltak. – Denne reguleringsplanen vil kunne styrke det offentlige servicetilbudet i bydelen med cirka 18 alders- og omsorgsboliger, kafé og helserelaterte tjenester, heter det i vedtaket fra bystyremøtet 19. desember.

Skal flytte friområde For å få plass til det planlagte nybygget skal et friområde som nå deler eiendommen i to flyttes, til østsiden av eiendommen. Friområdet inngår i «Områdeprogram for Ekeberg natur-

og idrettspark» og fungerer i dag som en passasje inn til Ekebergsletta. Slik skal det fortsatt være, selv om det flyttes.

Vi er glade for at bystyret har sagt ja til omreguleringen

"

Anine Johnsen kommunikasjonsrådgiver

Boligbygg ville opprinnelig ha et nybygg på tre etasjer, samt dele friområdet i to og ha et smalt friområde på hver side av eiendommen. Boligbyggs forslag ble ikke

anbefalt av Plan- og bygningsetaten, som hos politikerne fikk gehør for sitt alternative forslag med to etasjer og ett sammenhengende friområde. Det vedtatte forslaget samsvarer bedre med naboers ønsker enn Boligbyggs forslag, selv om innspill om å opprettholde dagens friområde som en naturlig forlengelse av Ballplassveien ikke ble hørt.

Uviss byggestart Kommunikasjonsrådgiver Anine Johnsen i Boligbygg opplyser at det er for tidlig å si noe om byggestart og ferdigstillelse av prosjektet i Stamhusveien.

– Vi er glade for at bystyret har sagt ja til omreguleringen, men det er for tidlig å si noe om tidspunkt for rivning av eksisterende bygningsmasse og bygging av nye boliger. Status for øyeblikket er at vi har fått en bestilling på en konseptvalgutredning av samlokaliserte boliger for personer med nedsatt psykisk funksjonsevne og psykisk utviklingshemmede, inkludert dagsenter, opplyser Johnsen. Fire av boligene på adressen er bebodd i dag, mens de resterende bygningene er kondemnert.

Skattemeldingen 2018 Selvangivelsen 2013 Vi hjelper deg med skattemelding og årsoppgjør. - Privat og næring

www.imente-regnskap.no SKISSE: Slik er den nye helseinstitusjonen planlagt plassert i Stamhusveien 43 på Ekeberg. Skisse: Oslo kommune/Boligbygg


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE •

g Kjøp nå o betal om r* 9 månede

Lambertseter

skostnad

Utsettelse

Denne uken har vi gratis hjemkjøring av hvitevarer* *Gjelder frem til gårdsplass, innenfor kommunegrensen og inntil 20 km, dersom intet annet er avtalt. Bro- eller fergeforbindelse dekkes ikke.

SJ E K K PR I S E N !

425,-

3 890,BOSCH Oppvaskmaskin SMU46AW01S

• Kapasitet: 12 kuverter • Børstefri motor: lang levetid • VarioSpeed: reduserer vasketiden

3 490,- 3 777,- 2 990,SIEMENS Vaskemaskin WM14N1B7DN

• Kapasitet: 7 kgr • Sentrifugehastighet: 1400 o/min • WaterPerfect: optimal vannmengde

ELEC CT ROLUX Kombiisk kap EN3201MOW-V

• Høyde: 175 cm • Lydnivå: 40 dB • Volum: 194 liter kjøl/ 109 liter frys

APPLE iPad 2018 Wifi 32 GB

S TØ T T E R APPLE PENCIL

• 9,7” Retina-skjerm • ID-fingeravtrykksensor • 8 MP kamera med 1080p HD-video

55”

799,NILFISK Støvsuge er One DBB10P05 A • Volum: 2,1 liter • 750 Watt • Lydnivå: 77 dBa Førpris: 1 499,-

SAMSUNG Smart-TV UE55NU6035

4 980,-

• 4K UHD • Tizen Smart • High Dynamic Range

Velkommen til oss i Elon Lambertseter.

Tilbudet gjelder fra 13. - 19. mars.

Cecilie Thoresens vei 3 ved siden av Rema 1000 Åpningstider: man - fre: 10 - 20 lør: 10 - 18

*Forutsetter inngåelse av kredittavtale med kredittkort etter kredittvurdering. Eksempel etter betalingsfri periode: Eff. rente 29,7 %, kr 20 000 o/12 mnd, kostnad kr 2 962, totalt kr 22 962

9


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

10 • ANNONSE

SKAP DET GODE HJEM «En flott ytterdør blir gjerne midtpunktet i enhver fasade, og framhever husets karakter. For alle besøkende er døren det første møtet med deg og din bolig».

Siden 1962 har vi i Tore Ligaard AS solgt dører, vinduer og garasjeporter av høy kvalitet. Hele tiden med dyktige fagspesialister og personlig service i fokus. Som Norges største dør- og vindussenter samarbeider vi med flere anerkjente leverandører, og sørger for at du har mye å velge i. Ønsker du noe vi ikke har på lager, kan dette bestilles, - eller produseres og leveres hjem til deg. Ta turen innom vår utstilling i Alfasetveien 1, og ta en prat med våre fagspesialister. Tlf: 22 90 77 10 • E-post: oslo@ligaard.net • www.ligaard.net


Nordstrands Blad

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

11

Piece of cake gjør det bra på Oppsal

– Et lokalt møtested Etter nesten et år på Oppsal kan eierne av Piece of Cake fortelle at oppstarten har gått veldig bra. Anniken Thue

anniken.thue@noblad.no

OPPSAL: I fjor sommer åpnet Piece of cake i nye lokaler på Oppsal, som nummer fem i konditori-kjeden til Nordstrand-paret Tomm Munthe (54) og Nina Triber Munthe (55). – Det har gått veldig fint og vi er veldig fornøyde med å være her. Lokalbefolkningen er veldig hyggelige og har blitt godt kjent med de ansatte, sier Triber Munthe.

Favner mange Samtidig som Piece of cake er et konditori med tradisjonelle og dagsferske bakervarer, er stedet også en restaurant og bar på kveldstid. De er en av få barer og restauranter i nærområdet og brukes mye av lokalbefolkningen på Oppsal. Da Nordstrands Blad snakket med Tomm Munthe i forbindelse med åpningen ville han skape et lokalt møtested. – Det har blitt et lokalt møtested. Her er det plass til barselgrupper og idrettslag, og man kan booke rom til selskap. Vi ønsker å være et tilbud som favner mange, sier Nina Triber Munthe, snart et år etter åpningen. – Alle driver med alt nå, og derfor har vi også valgt å utvide fra bare å være et konditori til alt det vi tilbyr nå. Det er viktig for oss å ha flere ben å stå på som bakeri.

MOR OG DATTER: Nina Triber Munthe og datteren Helene Munthe viser frem noen populære bakervarer. menter, forteller hun.

Lokale artister I det siste har trubadur Joar Balstad opptrådt noen kvelder, til stor glede for gjestene, forteller Triber Munthe. – Den 29 mars kommer er det Oppsal-gutten Frode Spidsberg som skal opptre. Det gleder vi oss veldig til, og vi kommer til å ha flere lokale musikere her fremover. Det er en god måte for oss å skape litt samhold. Det skal ikke være nødvendig å dra helt til sentrum for slike opplevelser, sier hun.

Populære quizkvelder

Tilpasser seg

Hver tirsdag klokken 19 fylles lokalene med quiz-lag. – Quiz-kveldene har blitt kjempepopulære. Vi har hatt opptil 30 lag på en gang. Det er kjempegøy, sier Triber Munthe. Hun opplever at folk er veldig fornøyde med at de har startet et samlingssted og det er god oppslutning rundt arrange-

Det er litt utfordrende å drive restaurant og utested i et boligområde, forteller Triber Munthe, men de har et godt forhold til lokalbefolkningen. – Vi må være forsiktige med støy, derfor har vi tilpassede åpningstider slik at ikke vi forstyrrer beboerne her og det tror jeg går bra. Gjestene oppfører

Truet til seg mobil fra mann MORTENSRUD: Oslopolimeldte at de rett før klokken fire natt til lørdag 9. mars reiste til Mortensrud, der en mann i 30-årene hadde blitt ranet. Politiet startet jakten på fire personer, som hadde truet til seg mobilen fra mannen. Han kom heldigvis uskadd fra hendelsen, ifølge politiet.

BEGGE FOTO: Anniken Thue

seg som regel ordentlig, sier hun. Hans Norli (65) bor i samme bygg som restauranten og forteller at han savnet et sted som dette før de åpnet. – Jeg liker meg godt her og er her nesten hver dag. Betjeningen er veldig hyggelig, uten unntak, sier han.

Vi ønsker å være et tilbud som favner mange

"

Nina Triber Munthe innehaver

Triber Munthe ser frem mot varmere tider og uteservering i sommer. – Det var helt fantastisk hyggelig i fjor sommer. Det er jo så stor og åpen plass her ute. Vi har plass til 75 personer ute i tillegg til 75 plasser inne, sier hun. Hun forteller også at de gleder seg til å gjenåpne konditoriet på Munkelia etter påsken.

KJENT FJES: Datteren Helene jobber i bakeriet på Oppsal og er et kjent fjes for de faste gjestene.

Byggmester Evensen as Telefon 952 33 850 www.byggmesterevensen.no


12

nyheter

Nordstrands Blad

Torsdag 14. mars 2019

Porsche-fører avslørt av en våken politipatrulje

Grisekjøreren er tatt Trafikkfarlig sjåfør i Nordstrandveien mistet førerkortet.

Politipatruljen som var på stedet, betegner kjøringen som forferdelig stygg

Nordstrands Blads sak, og da de var i området langs Nordstrandveien, kom de over «grisekjøreren». Da hadde han passert en del tålmodige køståere  for å  spare noen sekunder på å komme seg ned på Mosseveien. Men der sto altså politipatruljen og vinket han inn.

Anders Fagerhus Manglerud politistasjon

Fratatt førerkortet

stre felt og suser forbi biler i kø nedover mot Mosseveien, sa han videre.

Arne Vidar Jenssen tips@noblad.no

NORDSTRAND: Nylig skrev vi at politiet var på jakt etter føreren av en Porsche som flere ganger i rushtiden kjørte trafikkfarlig nedover Nordstrandveien. – Vi har fått meldinger fra bilister som i lengre tid har observert en bil som konsekvent kjører nedover Nordstrandveien mot Mosseveien som må betegnes som «grisekjører», sa Anders Fagerhus på Manglerud politistasjon til Nordstrands Blad da vi første gangen omtalte saken. – Det er snakk om en svart Porsche Cayenne som helt oppe ved Solveien legger seg i ven-

"

– Møter den biler på vei oppover, kaster den seg inn mellom andre biler for deretter å komme seg ut i venstre, nedgående felt igjen for å komme seg litt raskere mot Mosseveien, fortsatte Fagerhus.

Han er tatt Men alle eventyr, selv ens egne Nordstrand Grand Prix, må også ende. Nå er han tatt. En politipatrulje hadde lest

Resultatet ble et førerkortbeslag og et forelegg. – Patruljen som var på stedet, betegner kjøringen som «forferdelig stygg», og vedkommende var til fare for andre trafikanter. Det er jo en del skolebarn som går oppover denne veien, og når man da kjører på fortauet, er det farlig, sier Anders Fagerhus på Manglerud politistasjon. 

NORDSTRANDVEIEN: Det var i Nordstrandveien ned mot Mosseveien en bilist gjentatte ganger kjørte svært stygt. Arkivfoto

Kompr missløs nyhet

Verdens mest populære SUV fås nå som

HYBRID

Bilen som er vist er en CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive modell. Utslippstall for denne CR-V serien er, CO2 151-162 (g/km), Forbruk 6,6 – 7,1 (L/km). CR-V Hybrid sine utslippstall er, CO2 120 – 126 (g/km). Forbruk 5,3 – 5,5 (L/km). Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell, vi tar forbehold om trykkfeil.

Mobile Ensjø AS Gladengveien 9 • 0661 Oslo • Tlf: 23 24 30 00 sindre.oystese@mobile.no • www.mobile.no

HONDA CR-V HYBRID

FRA 418.100,-

Se mer på honda.no


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 13

NYE RAV4 HYBRID

Den nye generasjonen av Norges mest solgte SUV har nytt utseende, ny motor, 4. generasjon hybridsystem, bedre plass og er mer aerodynamisk. En stillegående, intuitiv, smidig hybrid-SUV spekket med utstyr. Nye RAV4 Hybrid må bare oppleves!

NYE RAV4 HYBRID 2WD ACTIVE Privatleasing:* Startleie: Pris pr. md. 80 000,3 335,-

3 910,4 480,-

60 000,40 000,-

Kjøpspris: 464 900,-* Fastrente i 3 år: 1,95%* Vinterhjul, navigasjon og metallic lakk inkludert

TOYOTA C-HR HYBRID ACTIVE Privatleasing:* Startleie: Pris pr. md. 60 000,2 165,40 000,20 000,-

2 735,3 305,-

Kjøpspris: 335 900,-* Fastrente i 3 år: 1,95%* Vinterhjul, navigasjon og metallic lakk inkludert

Økern

Oppsal

Skøyen

Kolbotn

Kabelgaten 6 Tlf.: 22 70 02 00

Østmarkveien 25 Tlf.: 23 12 60 00

Drammensveien 161 Tlf.: 22 51 01 00

Peder Sletners vei 2 Tlf.: 66 80 19 80

NYE RAV4 HYBRID AWD-i ACTIVE Privatleasing:* Kjøpspris: 504 900,-* Startleie: Pris pr. md. Fastrente i 3 år: 2,95%* 80 000,3 690,Vinterhjul, navigasjon og 60 000,4 270,metallic lakk inkludert 40 000,4 850,-

YARIS HYBRID ACTIVE Privatleasing:* Kjøpspris: 243 900,-* Startleie: Pris pr. md. Fastrente i 3 år: 1,95%* 60 000,1 300,Vinterhjul, navigasjon og 40 000,1 875,metallic lakk inkludert 20 000,2 445,-

Toyota Oslo AS www.toyota-oslo.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Privatleie eks. RAV4 Hybrid 2WD: Startleie/etabl.gebyr 85 490,-. Totalt 205 550,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. 1,95% rente på RAV4 Hybrid 2WD gjelder til 30.03.19. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: RAV4 Hybrid fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. C-HR HYBRID: fra 0,38 l/mil, 86 g/km, 5,6 mg/km. YARIS HYBRID: fra 0,37 l/mil, fra 84 g/km, fra 4,7 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.


14

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Marius (29): Det har gått over all forventning

Startet egen klinikk Osteopaten Marius Krathe er opptatt av oppdatert kunnskap om smerter og behandling. Aktivitet er viktig, mener han. Anniken Thue

anniken.thue@noblad.no

SÆTER: Nylig åpnet Krathe Helse Osteopati-klinikk på Sæter. Daglig leder Marius Krathe (29) er personlig trener og utdannet osteopat ved Høyskolen Kristiania.

God start Klinikken åpnet i desember og har vært et populært tilbud siden, forteller Krathe –Desember gikk over all forventning og har vært mange henvendelser. Ryktet sprer seg og det lever vi på, sier Krathe.

Aktiviserer de inaktive Krathe kombinerer osteopatipraksisen med personlig trening på EVO i samme bygg. Han mener at kombinasjonen av å ha behandling og treningsmuligheter under samme tak senker terskelen for å kom-

me i gang med aktivitet. Bevegelse er ofte avgjørende for en langvarig bedring hos pasientene Krathe møter på klinikken, forteller han. – I tillegg har jeg sammen med en kollega på EVO startet en lavterskel gågruppe, Opptur, hvor målet er å få de som er helt inaktive til å bli litt mer aktive. Vi startet med et foredrag om trening og kosthold og har to økter i uken i 10 uker. Vi gjennomfører tester som kroppssammensetning, blodtrykk og livskvalitet før og etter opplegget. Vi vet nemlig at fysisk aktivitet har enorm effekt på disse parameterne!

Hva gjør en osteopat? – Vi behandler muskel- og skjelettplager som nakke- og ryggsmerter. Vi bruker ulike behandlingsteknikker med hendene på benk og forsøker å bedre pasientens forståelse av symptomene sine. Dette kombinerer vi gjerne med øvelser og bevegelse. Han forteller at han bruker god tid på den innledende samtalen og undersøkelsen og at det er viktig for han å vite hva pasienten selv tenker om smer-

HAR STARTET KLINIKK: Marius Krathe trives med nyoppstartet klinikk på Sæter.

begge foto: Anniken Thue

tene sine og bakgrunnen for smertene.

Utdaterte diagnoser – På den måten kan vi finne ut av «hvor skoen trykker» for den enkelte, sier Krathe. Krathe for-

teller at flere pasienter har kommet med utdaterte diagnoser og gamle MR-bilder. Han understreker at han baserer seg på oppdatert kunnskap om smerter. – Vi vet mer nå enn noen gang

GLEMT HETEBØLGEN I FJOR? – Solskjerming, mest lønnsomt NÅ!

Hjemmeheiser tilpasset din bolig og din økonomi

-30%

FÅ DAGER IGJEN!N!

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

28.01.-10.03.

PÅ EN MENGDE PRODUKTER! MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER FIGURFORMING FOR KVINNER

BLI SLANK PÅ DE STEDENE DU ØNSKER. KICKSTART MED ELEKTROTRENING. Bailine Nordstrand har vært på Sæter i over 25 ÅR.

MOTIVASJON KOSTHOLD ELEKTROTRENING

r 15 behandlinge

0,– Kun kr. 310 00,–) (Normalpris 59 ril ap . 12 til ud Tilb

JEG FØLGER DEG

Våre lekre løfteplattformer i sjakt fungerer nærmest som en vanlig heis. Forskjellen er at de er enkle å installere, krever få bygningsmessige forandringer og er svært brukervennlige og driftssikre. Du har flere modeller og design å velge mellom. Husk at prisen også er betydelig lavere enn for en tradisjonell heis. For mer informasjon ring 21 97 97 50, send en mail til ordre.home.no@thyssenkrupp.com eller besøk www.tk-encasa.no

før om hva som påvirker ulike smertetilstander og det ønsker jeg å videreformidle til pasientene på klinikken. Årsaksforklaringene er ofte sammensatt, mener Krathe. –Det handler ikke lenger om et «skjevt bekken», «beinlengdeforskjell», «mobilnakke» eller andre utdaterte «diagnoser». Forskningen viser at livsstilsfaktorer som blant annet søvn, stress, symptomforståelse og mangel på aktivitet har bedre sammenheng med smerte enn nevnte «skjevheter». Disse «skjevhetene» finner man jo tross alt også hos dem som ikke har vondt, sier han.

Vil utvide Krathe synes det er spennende å drive egen klinikk. Dagene er varierte og man må kunne mye forskjellig når man starter opp for seg selv, forteller han. – Jeg synes det er gøy å ha ulike prosjekter på gang, og akkurat nå er det spennende å se hvor mange som blir med på turgruppen i mars, sier han. –Jeg også et ønske om å utvide praksisen med flere rom og behandlere i løpet av 2019.

HELE VEIEN TIL MÅLENE DINE

RES SULTAT MED BAILINE • Slankere og fastere figur • Re edusering av kroppsmål med 1–2 str. • O ppstramming av slapp hud • Ø kt forbrenning • By ygger opp muskelmassen • Sm mertelindring

Bailine Nordstrand Ekebergveien 230, 1166 Oslo Tlf: 481 21 160 nordstrand@bailine.no www.bailine.no

KARTLEGGING FØR BEHANDLING: Krathe er

opptatt av god konsultasjon og kartlegging før behandlingen.


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 15

Bydel Nordstrand informerer

Oslo kommune

Lik bydelen på Facebook @Bydel.Nordstrand

Møte i Nordstrand bydelsutvalg

21. mars og 25. april inviterer bydelsutvalget til møter. Møter i bydelsutvalget sendes direkte på Facebook. Les saksdokumenter på nett: bit.ly/nordstrandpolitikk Alle møtene er åpne for publikum og starter med åpen halvtime Dato

Tid

Sted

21.03

19:00

Ekebergveien 243

Bydelsutvalget

02.04

18:00

Cecilie Thoresens vei 11B

Arbeidsutvalget

08.04

17:00

Marmorberget, Marmorveien 2B

Råd for funksjonshemmede

08.04

10:00

Ekebergveien 243

Eldrerådet

08.04

17:00

Lambertseter ungdomsklubb

Ungdomsrådet

09.04

19:00

Cecilie Thoresens vei 11B

Helse- og sosialkomiteen

09.04

19:00

Cecilie Thoresens vei 11B

Barn, ungdom- og kulturkomiteen

09.04

19:00

Cecilie Thoresens vei 11B

Byutvikling, miljø- og samferdselskomiteen

25.04

19:00

Ekebergveien 243

Bydelsutvalget

Vi er stolte over å kunne presentere Oslos første gratistilbud for gaming som åpner våren 2019. Vi har hørt på våre ungdommer og vil med Nordstrand Gaming Center gjøre sosial-gaming tilgjengelig for alle ungdommer i alderen 10- 23 år. Nordstrand Gaming Center vil inneholde 6 stasjonære spill-PCer med tilbehør av øverste klasse slik at DU og dine venner kan reservere plass og spille de beste spillene som er ute på markedet, SAMMEN. Gaming-tastatur, gaming-mus, gaming-stoler, gaming-headsett og tilgang på spill som blant annet; Fortnite, Apex Legends, CS:Og – Counter Strike:Global Offensive, Rocket League, WOW – World Of Warcraft, LOL – League of Legends, Minecraft, Overcraft og mye, mye mer.

Mars/april

e F le r it e t e r a k t iv e r m kom

BARNEHAGEBARNAS BYDELSDAG 21. MAI RUSLETUR PÅ NORDSETER 21. MAI ÅPNING AV BEKKELAGSBADET 23. MAI NORDSTRANDSKONSERTEN 25. MAI "SKOLEGUTT I ULVETID" PÅ DEICHMAN

info Mer er m kom

Nordstrand Gaming Center er et nytt tilbud på Lambertseter Fritidsklubb, som nå er under oppussing og vil med tiden komme med flere spennende nyheter.

www.bns.oslo.kommune.no

Én kommune - ett telefonnummer

21 80 21 80


16

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Rita Qvist: – Jeg rakk ikke engang å dra til meg halsbåndet

Simba ble drept av råkj – Vi mistet noe av det kjæreste vi hadde, og vil at han som drepte Simba skal få vite hva han har forårsaket, sier Rita og Aksel Qvist. I forrige uke ble hunden deres brutalt kjørt ned i Krokkleiva på Nordstrand.

mann i et tilliggende hus hørte oppstyret og kjørte henne og den døde hunden til en veterinær i nabolaget.

Stor sorg

Nina Schyberg Olsen nina.olsen@noblad.no

NORDSTRAND: Onsdag 6. mars cirka klokken 10.45 gikk Rita Qvist på tur med familiens kjæledegge, den halvannet år gamle pomerianen Simba. De gikk stikkveien fra hjemmet i Nordstrandveien bort til Krokkleiva, og hadde akkurat begynt på den bratte, svingete veien oppover mot Solveien da Rita hørte en bil komme oppover i relativt stor fart. – Vi skulle bare gå en liten luftetur i småveiene her. Da jeg hørte den raske bilen, snudde jeg meg for å få Simba inn til siden. Jeg rakk ikke engang å dra til meg båndet før Simba lå knust på bakken, sier hun mens

SIMBA: Simba var en søt, liten pomerian på halvannet år.Privat tårene presser på. Den lille hunden ble brutalt overkjørt og døde momentant, mens den aktuelle bilen fortsatte ferden videre oppover.

Kjørte bare videre Rita forteller at det satt to personer i bilen, som hun beskriver som en grå, liten SUV, trolig Mercedes eller BMW. Hun forteller at det var en eldre mann med grått hår og briller som

kjørte, og at det satt en ung mann ved siden av. – De så på meg da jeg dro båndet til siden, men da var Simba allerede død. Det gikk så fort, men de må jo ha merket at de kjørte over noe, og de stoppet ikke selv om jeg skrek høyt, sier hun fortvilet. Rita kastet seg ned på bakken til Simba, og forteller at to jenter som hadde sett ulykken kom løpende ut for å hjelpe. En

Rita og ektemannen Aksel Qvist viser lokalavisen et bilde de tok av den lille hunden, rett før den fatale lufteturen. Barna deres har flyttet hjemmefra, og de forteller at det var en stor glede i hverdagen å få Simba inn i familien. Nå er bare minnene og sorgen tilbake. – Vi får aldri Simba tilbake, men vi vil at sjåføren skal få vite hva han har gjort og om sorgen han har påført oss. Den lille hunden ga oss så stor glede, sier det sønderknuste ekteparet. De mistet sin forrige hund etter et akutt illebefinnende. – Simba fikk jeg i bursdagsgave etterpå, og så skjer dette. Jeg vet ikke om jeg tør å få hund igjen, sier Rita.

Anmelder saken Ekteparet Qvist har delt ut lapper i nabolaget og skrevet om hendelsen på Facebook, både for å søke vitner og gi sjåføren en mulighet til å ta kontakt. De har fått mange støtteerklærin-

ger, men ikke hørt noe fra mannen som drepte familiens kjæledegge.

De så på meg da jeg dro båndet til siden, men da var Simba allerede død. Det gikk så fort, men de må jo ha merket at de kjørte over noe

" Rita Qvist hundeeier

Da Nordstrands Blad møtte dem, hadde de bestemt seg for å politianmelde saken. – Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi vil at sjåføren skal få vite at han drepte Simba. Det var en grusom opplevelse! sier Rita. – Da jeg hentet anmeldelsespapirene og fortalte hva som hadde skjedd, sa politiet at sjåføren har brutt minst tre paragrafer i Veitrafikkloven. Det er skremmende at noen kan kjøre så uaktsomt, sier Aksel. – Du kan ikke kjøre som en tulling i en så svingete og bratt vei – neste gang kan det være et lite barn som løper ut i veien, sier ekteparet Qvist bekymret.

5HQ NM¡UHJOHGH

HELT NYE BMW X5 45e HYBRID. FORHÅNDSBESTILL HOS BAVARIA OSLO I DAG. Nye BMW X5 45e hybrid er klar for forhåndsbestilling! Som skapt for det norske markedet kommer den nye modellen med en elektrisk rekkevidde på noe over 80 km. Velkommen til din lokale BMW forhandler på Økern!

Bavaria Oslo

www.bavaria.no T: 23 37 72 20 Økernveien 99, 0579 Oslo


Nordstrands Blad

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

17

jører på Nordstrand

FORTVILET: Rita og Aksel Qvist møter lokalavisen på ulykkesstedet i Krokkleiva. De står frem for at sjåføren som drepte hunden deres skal få vite hva kjøringen hans førte til – og FOTO: Nina Schyberg Olsen med håp om at han skjerper seg så det ikke oppstår nye ulykker.

NAF NORGES AUTOMOBIL-FORBUND Avd Oslo og Omegn www.naf.no/oslo

Medlem av: federation internationale de l’automobile Alliance internationale de tourisme

Kurser fra NAF Oslo og Omegn Vår 2019 NAF Senior Trafikkurs (TEORIKURS) DAG 1 Gjennomføres på NAF Senter Oslo kl. 18:00 – 21:00 DAG 2 Gjennomføres på Alna Trafikkskole Kl. 11:00 – 14:30 (Obs! endret klokkeslett) Påmelding til kurset: oslonaf@gmail.com eller tlf. 950 35 052

Kursdager:

PRIS EKSEMPLER

inkl. mva og montering

Kurs 3 / 2019: Tirsdag 19. mars og onsdag 20. mars

175/65/14 82T

2900 kr

185/65/15 88H

3340 kr

Kurs 4 / 2019: Tirsdag 2. april og onsdag 3. april

195/65/15 91V

3200 kr

Kurs 5 / 2019: Tirsdag 14. mai og onsdag 15. mai

205/55/16 91V

3490 kr

225/45/17 94Y

3750 kr

245/40/18 92Y

4900 kr

295/35/21 107Y xl

9900 kr

195/70/15 C Varebil

4100 kr

205/65/16 C Varebil

5300 kr

Time for eventuell praktisk kjøring, kan avtales med Alna Trafikkskole under kurset dag 2 Mer info om kursene våre finner du på våre nettsider: www.naf.no/oslo

Tlf. 21 39 42 50 General Ruges vei 107c www.dekkgutta.no


18

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

gjelder ut mars eller så lenge beholdningen rekker.

BLOMSTER:

100,2 Orkide m/2 stammer 100,2 Hortensia 1000,5 Primula 50,30 Tulipaner 100,30 Roser 100,Påskeliljer 10stk

DAGLIGVARER Pizza Rustica Pepperoni Dr. Oetker 540g

25,-

stk

Emmentaler gulost Synnøve Finden 480g

25,-

stk

Evergood filtermalt 250g Eplejuice 1,5l Eldorado Røde epler 8x1,5l Pepsi max

KJØTT: Sommerkoteletter Fersk fårikålkjøtt Svinenakke Storfe Høyrygg/bog Grillben Kyllingvinger 1krt av 5kg

2590 stk 1590 stk 20,- kg 175,- +pant 2990 3990 3990 119,30,150,-

kg kg kg kg kg stk

FIKK TREFFE STATSMINISTEREN: Ada, Hanna og Lotte i femteklasse syntes det var gøy å møte

statsministeren.

alle foto: Anniken Thue

Statsministeren på markering av en dysleksivenn

– Kjempegøy å I forrige uke ble det markert at Bekkelaget skole er blitt godkjent som dysleksivennlig av Dysleksi Norge. Anniken Thue

anniken.thue@noblad.no

BEKKELAGET: Mandag fjerde mars ble det markert at Bekkelaget skole er godkjent som dysleksivennlig av Dysleksi Norge. I den forbindelse var Erna Solberg, som selv har dysleksi, på skolen for å overrekke plaketten. I tillegg til at både rektor Anette Reme, statsminister Erna Solberg og generalsekre-

tær i Dysleksi Norge Caroline Solem sa noen ord, var det duket for sang og skuespill fremført av elevene med tema å ta vare på hverandre.

har et inkluderende og aksepterende miljø, og har gode systemer og kompetanse på å finne dem som har vansker, ifølge Dysleksi Norge.

En anerkjennelse Sertifiseringen av skoler som dysleksivennlige er et prosjekt som ble startet opp av Dysleksi Norge for fjorten år siden. – At Erna Solberg nå velger å være til stede ved en slik seremoni, setter vi veldig stor pris på. For oss er det en anerkjennelse av at arbeidet vi gjør, er viktig for samfunnet, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

Lærer forskjellige En dysleksivennlig skole kjennetegnes blant annet av at den

At Erna Solberg nå velger å være til stede ved en slik seremoni, setter vi veldig stor pris på

"

Caroline solem Generalsekretær Dysleksi Norge

– Poenget med en dysleksivennlig skole er å skjønne at vi som går på skolen kan lære på litt forskjellige måter, og ikke alltid helt på samme måte som alle andre gjør, sier Solberg i sin tale. – Av og til er det skolene som


Nordstrands Blad

Torsdag 14. mars 2019

nyheter

19

PLAKETT: Erna Solberg deler ut plakett til Bekkelaget skole. Femteklassingene Ada, Lotte og Hanna tar den imot.

SANG: Elevene hadde flere sangnumre under besøket av statsministeren.

nlig Bekkelaget skole

å treffe Erna

DYSLEKSI NORGE: Generalsekretær for Dysleksi Norge, Caroline Solem, Erna Solberg, Lotte, Hanna og Ada i femte klasse.

reagerer feil, lærere som kanskje ikke skjønner at du lærer på en annen måte og er opptatt av at alle skal lære likt. Det som er fint med en dysleksivennlig skole er at du har lærere som skjønner at det er andre måter å lære på.

Gøy å møte Erna Tre som syntes det var stas å treffe statsministeren, er Ada, Lotte og Hanna i femte klasse. Det var de som mottok plaketten fra Solberg på scenen. Nordstrands Blad fikk dessverre ikke anledning til å prate med jentene, men vi fikk et bilde av dem sammen med statsministeren og en kommentar. – Det var kjempegøy å møte statsministeren, sier alle tre seg enige i.

TENKE SJÆL: Erna Solberg sammen med rektor Anette Reme mens

elevene synger «Tenke sjæl».

stas: Elevene syntes det var stor stas at selveste statsministeren kom på besøk i forbindelse med sertifiseringen som dysleksivennlig skole.


20

nyheter

Nordstrands Blad

Torsdag 14. mars 2019

Snart kan de første smårollingene innta Munkerud barnehage

I bruk før sommeren Hvis alt går etter planen, kan de første barna innta splitter nye Munkerud barnehage allerede før sommeren. Nina Schyberg Olsen nina.olsen@noblad.no

MUNKERUD: Sommeren 2018 startet endelig arbeidene med den nye barnehagen bak Munkerud skole, og siden den gang har et stort bygg reist seg på eiendommen med inngang fra P.A. Holms vei/Brattvollveien. Nå er det bare noen måneder igjen til barnehagen trolig kan tas i bruk. Omsorgsbygg opplyser at de første barna trolig kan starte i barnehagen før sommeren. Offisiell åpning er det ikke satt noen dato for ennå. – Vi jobber for at to avdelinger kan tas i bruk før sommeren, trolig i mai, sier kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg.

Miljøvennlige avdelinger Munkerud barnehage får seks avdelinger med plass til maks 108 barn, avhengig av alderssammensetning. Omsorgsbygg har tidligere opplyst at barnehagen skal være ekstra miljøvennlig, både i byggeprosessen og den videre driften.

SNART FERDIG: Den nye barnehagen har reist seg på tomten i P.A. Holms vei. Ved inngangen blir det en kiss-and-ride-løsning.BEGGE FOTO: Nina Schyberg Olsen

I det pedagogiske innholdet inngår at barna blant annet skal lære seg å plante frø, stelle planter og tilberede mat.

Trafikktiltak kommer Vi jobber for at to avdelinger kan tas i bruk før sommeren

"

Marthe Svenneby Kommunikasjonssjef

Barnehagen får blant annet eget kretsløpssystem, drivhus og utekjøkken.

Den nye barnehagen har utløst lokale bekymringer knyttet til trafikkavviklingen og sikkerheten til de hundrevis av barna som sogner til naboeiendommen Munkerud skole. Det er derfor bestemt at det skal utføres en del trafikktiltak i området. Barnehagen skal få en kiss-

and-ride-løsning med fire parkeringsplasser, hvorav en HCplass. Det kommer fortau i P.A. Holms vei rett utenfor barnehagen, og så skal det utføres en del trafikktiltak i veikryssene rundt skolen. Det gjelder krysset Oberst Rodes vei-Munkerudvollen, krysset Munkerudvollen-Magnus Hydles vei og krysset Magnus Hydles vei-Brattvollveien.

MILJØBARNEHAGE: Munkerud barnehage skal få eget kretsløpssystem, drivhus og utekjøkken.

Damenes aften Torsdag 21. mars kl 18-21

Fredag 22. mars kl 10-15 kan du få hjelp av Jorunn fra Amoena med tilpasning av proteser og innlegg. Bestill gjerne time!

Sykepleieartikler - Hjelpemidler - Ernæring- Helsekost Sæter Helsekost AS • Ekebergveien 230, 1166 Oslo • Tlf. 22 28 28 66 post@helsenordstrand.no • helsenordstrand.no • Besøk vår nettbutikk!

NSB samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under navnet Vy. NTB

Gled deg til en hyggelig kveld hvor sommerens nyheter på badetøy og undertøy blir vist. Vi får også vite mere om økologisk hudpleie. Kvelden blir ellers krydret med flere overraskelser. Til denne kvelden har vi bindende påmelding innen 18. mars. Enkel servering !

Helsebutikken på Nordstrand

NSB skifter navn

Godkjent for utlevering av varer på BLÅ resept. Gratis hjemkjøring.

OSLO: Det nye navnet ble gjort kjent tirsdag, og skal vise til å ha utsikt, oversyn og ambisjoner. – Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har en lang og stolt tradisjon som går helt tilbake til 1883. Den bygger vi videre på, sier konsernsjef Geir Isaksen. – NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige og har Norges største busselskap, Nettbuss. Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger og gjør det enda enklere å

velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell. – Selskapet er ikke lenger Norges Statsbaner. NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog og buss, fortsetter styrelederen. Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars. Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.


Nordstrands Blad

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

Søker vitner etter mulig skyting på Toppåsen

Politiet rykket søndag kveld ut til en leilighet på Toppåsen i Bydel Søndre Nordstrand, hvor en skadet mann hevdet å ha blitt skutt i foten. Politiet etterforsker saken og ber vitner og andre som kan ha relevant informasjon om å melde ifra.

Kristin Trosvik

kristin.trosvik@noblad.no

TOPPÅSEN: Politiet meldte søndag 10. mars på kvelden like før klokken 22 at de var i kontakt med en mann i 20-årene i Toppåsveien. Mannen var muligens skutt i foten. Hendelsesforløpet var da uklart. Etter meldingen rykket bevæpnet politiet ut til området

Toppåsen, som ligger mellom Holmlia og Prinsdal i Søndre Nordstrand bydel. Mannen hadde skader i foten og ble fraktet til sykehuset. Han var ved bevissthet. Politiet søkte i området med flere patruljer, uten at noen personer i skrivende stund har blitt pågrepet. Saken blir etterforsket videre av politiet. Mandag denne uken opply-

ser politioverbetjent Audun Jevnaker, som er seksjonsleder i Enhet Øst, at den skadde mannen ble fraktet til Ullevål sykehus og at han nå er operert. – Vi jobber ut ifra at han er skutt i beinet, men det er tidlig i etterforskningen ennå så vi har ikke mer informasjon nå, sier Jevnaker til Nordstrands Blad. Politioverbetjenten opplyser samtidig at de har både taktisk

21

og teknisk etterforskning på gang. Politiet sier de er svært interessert i å høre fra naboer og andre som kan ha informasjon om hva som har hendt. – Beboere i området eller andre vitner bes ta kontakt med politiet, sier politioverbetjenten til Nordstrands Blad.


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

22 • ANNONSE

Tacokylling

Guldfågeln, fryst, 600 g, pr pk SEK

Tortilla Wrap

Santa Maria, 6 pk, 370 g, pr pk SEK

49 9 90

90

Tacosaus

Santa Maria, mild, medium, hot, pr stk / SEK

9

90

Nachochips

Santa Maria, 475 g, pr pk SEK

9

90

Fersk karbonadedeig

44

Import, nykvernet, pr kg / SEK

90

GUSTO

Selskapsmat til alle anledninger Catering – maximatnordby.se

Allt det goda

Delikatessavdelingen

Gusto

Åpent alle dager 9-21 Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 24. mars, eller så langt beholdningen rekker. Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

www.maximatnordby.se

Coca-Cola/Zero 4x1,5 liter, pr pk SEK

29

90 +PANT

Maks 5 pk pr husholdning


Nordstrands Blad

nyheter

Torsdag 14. mars 2019

23

Hilde Marie og Kostas driver taverna på Skullerud

Bare positiv respons Det er et år siden de åpnet tavernaen Kalimera på Skullerud og gjestene er storfornøyde, forteller eierne. Anniken Thue

anniken.thue@noblad.no

SKULLERUD: Tavernaen drevet av Hilde Marie Siati og Kostas Siatis har det siste året vært et godt tilskudd til Skullerud og gjestene er storfornøyde, forteller paret.

Fornøyde kunder – Kundene våre er kjempefornøyde og vi får fantastiske tilbakemeldinger, både på maten og den greske vinen. De er også veldig godt fornøyd med vår service og hvor koselige og vennlige vi eierne er, dette setter vi stor pris på. Vi har lagt hele vår sjel i dette stedet. Hun kan ikke huske å ha fått en eneste negativ tilbakemelding, forteller Hilde Marie Siati.

Sjarmerende Noe kundene har merket seg, og gitt tilbakemelding om, er at Kalimera er en veldig sjarmerende taverna og delikatessebutikk. – Jeg passer på å alltid ha friske blomster på bordet. Det tror jeg gjestene setter pris på, sier Siati. – Her skal kundene slappe av og kose seg med god mat og god stemning. Sist lørdag var det plutselig fullt av folk som satt her og koste seg og pratet i mange timer. De har også livemusikk i helgene med en gresk

musiker som spiller og synger. Han heter Fotios Tsevas.

Store porsjoner På menyen kan gjestene velge mellom typiske greske retter som moussaka og gyros, og Siatis forteller at det er vanskelig å peke på en rett som er mer populær enn de andre. – Vi har en veldig stor meny og alle rettene selger like bra. Det veksler fra dag til dag. I går skulle plutselig alle ha greske kjøttboller. Siati setter pris på at gjestene liker maten deres, forteller hun. Og de har fått gode tilbakemeldinger på de store porsjonene de serverer. – På en taverna er det ordentlig med mat. Vi vil være en taverna med ekte kvalitetsmat og med nok mat.

Trekker Skullerud opp – Gjestene våre er fra hele Oslo egentlig. Noen kommer fra Skullerud, men flesteparten kommer fra andre steder i byen. Jeg har også hørt fra folk som vurderer flytte hit at Kalimera er et pluss som gjør Skullerud mer attraktivt, sier Siati. De forteller at mange av gjestene har blitt gjengangere, noe de synes er veldig hyggelig. – I år vil vi sette inn ekstra innsats på å gjøre oss enda mer kjent og ikke minst få kundene til å forstå hva vår greske deli-

ET ÅR PÅ SKULLERUD: Etter å ha drevet taverna på Skullerud i snart et år opplever eierne, Kostas alle foto: Anniken Thue Siatis og Hilde Marie Siati, at folk setter pris på Kalimera.  katessebutikk har å by på av de ekte, naturlige og flotte varene fra Hellas. Å kunne forstå forskjellen på ekte gresk fetaost og ekte gresk Yoghurt, vil være et av satsingsområdene, da markedet er fullt av dårlige og falske kopier, sier hun.

Paret driver både taverna og delikatessebutikk på Skullerud.

Her får man kjøpt det man trenger til det greske kjøkkenet.

. mars 3 2 – . 8 1 iring e f l i t n e Velkomm

10-20 (10-19) EXTRA 7-23 (8-21) VINMONOPOLET 10-18 (10-15) www.sentersyd.no - Info 815 49 400


24

nyheter

Nordstrands Blad

Torsdag 14. mars 2019

Tabloid kryssord 11 2019

kryssord

PERIODEN

NOEN TIL

PLANTE

ANTALL AV TJUE

DIKTERNE

OMTALE

GLISE

PC-TAST

KJEMPE KLOKKESLETT

AVIS ENEBOER ENER SE

ENHVER

FLAGGET

PRON. GUD

FIOLINEN

TRYKK

VESENET

FORFEDRENE

ENG

PLAGGET

MUSTASJEN FORSTAND

LEGGER SAMMEN

ETTER REGLENE

MYRDET

SLANGE HAR DUSK- MULIGENS REGN KONGEN STILNE

SPISE

FORNEMME

SKOGNAG

VOND

PLANTE

KROPPSDEL FJERNER

STAT

ALENE

INSTRUMENT

DELTA

SKIVE

PLAGET

SNOK

RETNING

SKRYT

KOMMUNE

FILLE

VARM

MESTERSKAP

DYRET

FUGL

SLEDER OFRET

DAMEBLAD

FYRSTE POSTSENDINGEN

FRAMSIDEN

INTERJ.

GRESK BOKSTAV

MYNT

KONGE

SKRED

SJØDYR (flert.)

PERIODE VERDIFULL KLOSS

STIVBEINT

SNÅLE

RØYKSTUE

?? OG OFF

DANSK NAVN

DOVEN

OPPDRETT

KUNSTRETNINGEN

MANNSNAVN

BY I NORGE LYKKELIG

KLOKKEN

BIB.NAVN

OVER

HEL

SVØMMER

PREST FORAN PÅ TOG

HAS PÅ RYGGEN

KJÆRLIG

PIGGEN

MOTSTAND

APPARATENE

KONJ. DYR

JENTE

BAK

HAGEFLEKK

KÅRING FASE

VAKKER

FRYSE

PLATE EGGFORMEDE

HAST

BØNN

3,14

UTROP

ART.

DEN ER FOR BARN

YRKESUTØVEREN

DALSIDEN

TANKE

JØKEL

KLAR

MÅNE

SETTES I KONKURRANSER

TØYBOLIG

HENGE OG SLENGE

SAMS

OPPMERKSOMHET

DRIFT

EMILS SØSTER

VERT

BYGE

TYVERI

SESS

løsningTabloid forrige kryssord kryssord 10 2019

PLUSS

FISK LANDFORBINDELSENE

LÆRSTROPPENE

O N

KORNBAND

●●Kryssord-kupongen

Her kommer nye utfordringer å ta fatt i. Lykke til! Løsningen må være oss i hende innen tirsdag 19. mars. Adressen er som alltid: Nordstrands Blad, Postboks 3110, 1402 Ski. Husk å merke konvolutten «Kryssord».

PRON.

URO

AMBOLT

VEGGPAPIR

MUNTLIG

PRAT KARIKATUR

STORSINNET

LURE

ARVE

UTSTYRES MED SKO

NEW ??? (by i USA)

= SPANIA

LINJERE

VAR GJERNE SIDER FØR

MAN

BLI ENIGE

LARM

NR. 20

GUD KONSERN

SØKER

KORKER

DYR

Navn:.................................................................. Adresse:............................................................. Poststed: ............................................................ Denne uken var det Johan E. Lange som ble den heldige kryssordvinner.

Vil du ikke klippe i avisen? Ta bilde av Vi gratulerer! Flaxlodd kommer i posten. siden og send på epost til tips@noblad.no for å bli med i trekningen.

T A S M Å F O R A R E E G E I R A L W I R E S R U A L S K O M Å N E O T T O S Y T E N R E I E K A F E E R I K A S R L E S P E R A K U A R L O S E M L E S T E R E N S R N E E E

E I N E R

T A B

N E A A I

L P Ø L S K E A E I G E R E R Å T O R B S E O G N K O S E A K A R T O R R E M A P P A G E K T O S J A U R R P I S T P T E E O T

A D M I N I S T R A T O R

B E I S T E T E T E

V E L I N E R N E M A O N K O L L E E R

B A O N N E N N T I D N A T T E R E R R R E R E R R E V E T I K O R R E N E E S E L T A E R A L E E L A T P E T E R G R E T T I S U T S T A R A K S N U O E P T R A S T R E M U O N E T

S H T E N E A E L S S O L I N E G N R A N D I L E N S E T T R A N S K I S K E N N I G Ø L S E P E N G A L D G E D E R N E I E K S I L I E N E R E R E T T E R T E


debatt Nordstrands Blad

meninger

Torsdag 14. mars 2019

Tips oss!

debatt@noblad.no Les mer på: noblad.no/debatt

25

Send inn ditt bidrag! Innsendere oppfordres til å legge inn sitt debattinnlegg på noblad.no/ debatt. Følg instruksjonene på siden. Innsendere skal bruke fullt navn. Bare unntaksvis kan dette fravikes. Vi forbeholder oss retten til å publisere innlegg på vår Facebook-side. Innlegg skal ikke være på mer enn 3000 tegn inkludert mellomrom, og de kan bli forkortet.

Følg Nordstrands Blad på Facebook. Her kan du delta i debattene.

Ja til E6 Oslo øst som et miljøprosjekt!

E6: Her fra strekningen mellom Sandstuveien og Ryenkrysset. Arkivfoto

I møte i bydelsutvalget 18. februar behandlet Bydel Østensjø uttalelse til faggrunnlag for ny klimastrategi i Oslo. Det var en kjærkommen anledning for et stort flertall til å uttrykke støtte til E6 Oslo Øst, tidligere Manglerudprosjektet.

gange helt nødvendig for å redusere antallet bilbaserte reiser.

Bydelsutvalget påpekte i sitt innspill at prosjektet er nevnt under tema klimavennlig arealbruk. Bydelsutvalget sa seg enig i at lokale trafikkordringer med tilhørende støy- og luftforurensning ideelt sett bør løses på annet vis enn å øke veikapasiteten.

Det må også tas hensyn til at sentrale årer i Osloområdet, som E18 Mosseveien, riksvei 4, riksvei 163 og Ring 3 er planlagt nedgradert. Dette er tiltak som ikke vil lette presset på E6en forbi Abildsø og Manglerud, selv om trafikkstrømmen til og i Oslo kan bli redusert totalt sett som følge av tiltakene.

Uttalelsen, som sendes Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for byutvikling, Bystyrets samferdsels- og miljøkomité, Bystyrets byutviklingskomité samt og Plan og bygningsetaten påpeker angående E 6 Oslo Øst følgende; Faggrunnlaget anbefaler at «Oslo bør hindre at økt veikapasitet inn til og i Oslo gir økte klimagassutslipp. Manglerudprosjektet, E6 Oslo øst, er et eksempel på en utfordring der det bør ses etter andre svar på behovet for å redusere lokale miljøproblemer, bedre framkommelighet og kapasitet enn økt veikapasitet». Bydel Østensjø er enig i at lokale trafikkutfordringer med tilhørende støy- og luftforurensning, ideelt sett bør løses på annet vis enn å øke veikapasiteten. For lokaltrafikk og pendling inn til Oslo, er betydelig økt satsing på kollektivtransport, sykkel og

Useriøst fra Høyre: Partiet vil ha sykkelvei utenpå Kongsveien På noblad.no 28. februar lanserer Høyres Eirik Lae Solberg en luftig idé om en sykkelvei som skal bygges utenfor Kongsveien. Han mener at prislappen for den allerede prosjekterte løsningen med ny trikkelinje, bilvei, sykkelvei, fortau på kr. 400 millioner er for høy. Men han har ingen estimater for hva Høyres forslag vil koste. Han vet ikke engang om det er gjennomførbart:

Veiprising er også et virkemiddel som har vist seg effektivt.

Bydelen viser også til at E6 ikke bare er en del av hovedveisystemet i Oslo, men også er landets viktigste hovedvei, med betydelig gjennomgangstrafikk til/fra resten av Norge og utlandet. En stor del av trafikken er godstrafikk, som forventes å øke med 40 % frem mot 2030, og det er uholdbart at denne trafikken går i dagen gjennom tett befolkede områder og medfører store miljøutfordringer som støy, luftforurensning etc. I tillegg umuliggjøres videre byutvikling i nærområdene. Bydelen er svært bekymret over at kommunen sentralt opprettholder krav om at kapasiteten i prosjektet må reduseres, i strid med SVRØs klare uttalelser. Dette vil kunne føre til forsinket fremdrift. Ettersom E6 for øvrig er godt utbygget, vil en «struping» av trafikken i tunnelen føre til store kø-

«Vi tror denne løsningen vi skisserer er gjennomførbar», sier han. Høyre kan ikke vise til noen dokumenter som viser en teknisk løsning eller hvor lang tid det vil ta å planlegge og bygge. Han nevner ikke at Ekebergskråningen er fredet og at å bygge en vei «på søyler og bro, som henger utover skrenten» nødvendigvis vil kreve omfattende inngrep i naturreservatet. Det eksisterende forslaget om å la trikken gå i tunnel er allerede utredet, og byråden for miljø og samferdsel har gått inn for det. Nå gjenstår bare et vedtak i bystyret. Det skjer stadig ulykker, til dels alvorlige, på strek-

dannelser i begge retninger. I dag måles svært ofte svevestøv over akseptabelt nivå, og dette vil føre til betydelig økte utslipp, støy og forsøk på uønsket omkjøring, til stor belastning for lokalmiljøene. Bydelsutvalget ønsker at Oslo kommune bidrar til en konstruktiv løsning, slik at vi får en god, helhetlig løsning for både lokal-, gods- og gjennomgangstrafikk, og som både oppfyller nasjonale, kommunale og lokale målsettinger om trafikkutvikling, klima og bomiljø. Bydel Østensjø anser E6 Oslo Øst/Manglerudtunellen som et viktig klimatiltak, både for bydelen, for Oslo og for østlandsområdet generelt. Prosjektet avhjelper miljø- og klimautfordringer som ikke fullt ut kan løses av tiltakene referert over. Vi mener derfor at E6 Oslo Øst/Manglerudtunellen skal gjennomføres innenfor de fastsatte tidsrommene. Bydelsutvalget mener at faggrunnlaget for ny klimastrategi i liten grad avveier klimagasskutt mot øvrige utfordringer kommunen står overfor. Vi håper dette ivaretas bedre i den endelige utgaven. Kristin Sandaker (ap) Leder av bydelsutvalget i Østensjø Erling O. Turtum Leder Østensjø AP

ningen mellom Ekebergparken og Oslo Hospital. Det aller mest problematiske ved Høyres forslag er at det vil føre til flere års utsettelse av en svært nødvendig forbedring for alle trafikantgrupper på strekningen. Ved å satse på byrådets forslag, blir trafikkutfordringen i Kongsveien løst på en trygg og hensiktsmessig måte. Dag Sjøberg Representant for MDG i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen i Bydel Nordstrand Einy Langmoen Representant i bydelsutvalget og talsperson for MDG i Bydel Nordstrand


26

personalia

mitt noblad tips@noblad.no

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Dette er din avis – skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått – det er plass til alt. «Legg det inn selv via noblad.no/mittnoblad – bare følg instruksjonene.»

Treskjærer Andor Heggedal på Oppsal er 90 år! Andor Heggedal er født 11.3.1929 på Fåvang i Gudbrandsdalen. Han vokste opp på gård og hoppet på ski i Krekkebakken. Han lærte snekring og treskjæring av Prestmoen i bygda, og flyttet som 17-åring til Lillehammer for å jobbe ved Lillehammer pipefabrikk. Familien hadde et eget skiferbrudd, og Andor sammen med faren la nytt tak på blant

annet sjømannskirken i Göteborg. Andor flyttet til Oppsal i 1959 og har bodd her siden. Hans største interesse har vært treskjæring, hytteliv og bridge. Andor har vært aktiv medlem av Oppsal bridgeklubb i 30 år og frem til 2018. Det er vel verd å nevne at Østmarka har vært hans nærmeste nabo der han har kost seg med mange skogsturer i

norsk flott natur. Familien vil gratulere han hjerteligst med 90-årsdagen!

90 ÅR: Andor Heggedal fylte 90 år 11. mars 2019.  Foto: Jan Tore Heggedal

Dagsjobber søkes til inntekt for fattige barn Bjørnholtelever har vært i Kenya og blitt inspirert til å hjelpe fattige barn. Nå vil de jobbe for deg 29. mars, og gi inntektene til det gode formålet. Nina Schyberg Olsen nina.olsen@noblad.no

OSLO/NAIROBI: I et innlegg på Mittnoblad på lokalavisens nettsider skriver Kjetil Hoem Borgan om opplevelsen han og fire andre elever fra Bjørnholt videregående skole hadde, da de fikk reise ti dager til Nairobi, Kenya, for å jobbe på en skole og bli kjent med en annen kultur. Han skriver at det ble en utfordrende tur, både på godt og vondt. – I ti dager fikk vi sjansen til å bo hos lokale, jobbe på skolen Happy Day Junior School, dra på lokale markeder, møte dyr i det fri og såkalte dyrebarnehjem, danse afrikansk dans, besøke en landsby og oppleve Afrikas mangfoldige sider. Det ble en tur fullt av opplevelser, utfordringer knyttet til egne perspektiver, tårer og glede. Sjelden har en

tur gjort såpass inntrykk på meg, eller noen av mine medstudenter, skriver han på Mittnoblad. – På turen fikk vi lære mye om verden og oss selv, kunnskap som jeg er usikker på hvordan vi skulle funnet uten. Vi hadde alle hørt om fattigdommen i Afrika, forbedret oss med ulike scenarioer og sett bilder og videoer. Likevel ble dette en tur som satte dype spor i oss alle sammen. Aldri hadde vi sett for oss en slik genuin hjertevarme, skriver han videre i skildringen sin fra turen. I etterkant har elevene bestemt at de fredag 29. mars skal ut i arbeid for å samle inn penger til barna på skolen de jobbet, og i den anledning ber de om lesernes hjelp. Har du en arbeidsplass noen ungdommer kunne jobbet den 29. mars, så ta kontakt på e-postadressen kjboa002@ osloskolen.no – Vi er evig takknemlig og det er også barna, avslutter Kjetil Hoem Borgan innlegget sitt, som du kan lese i sin helhet på noblad.no/mittnoblad

PÅ TUR: Fra venstre: Annelene Rør (rådgiver), Julius Obeni (lokal), Niyet Habtezghi, (elev) Ibulelee Kawinsi (lokal), Kjetil Hoem Borgan (elev), Maryam Javed (elev), Faadumo Ahmed (elev) og Ibrahim Bouzakraft (elev). 

Foto: Privat

GARASJEPORTER – MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER

SUPERPRISER!

NORSK Kvalitet

-30% PÅ GARASJEPORTER TIL 21.04.

Vi bistår på Lambertseter, Nordstrand, Ekeberg, Ljan og hele Oslo. Få informasjon eller reservér tid på:

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

Abildsø - Kalbakken - Holtet Grefsen - Kirkeveien - Smestad 22 79 77 00 (24 timer)

(982) 03024

fonus.no

www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad


7 9 4 2 3 6 5 2 3 7 Torsdag 14. mars Nordstrands Blad 720192 6 9 5 1 sudoku 1- PrintGenerator 6 7 8 4 Sudoku VANSKELIG MIDDELS 9 4 1 3 7 9 1 7 5 2 6 2 1 5 3 5 1 9 4 5 2 8 2 4 8 9 1 7 5 4 5 7 9 6 8 8 9 7 8 1 4 2 7 5 2 2 3 6 7 9 4 5 3 2 7 4 1 8 5 2 3 7 6 8 4 7 2 6 9 5 1 Torsdag 14. mars 1 6 1 6 7 8 4 Klarer du å finne de tallene som mangler, slik at vannrette rader, loddrette kolonner og 3x3-bokser inneholder alle tall fra 1 til 9? Lykke til! DAGENS KRYSSORD NÅDELØS VANSKELIG

2 7 2 76 51 3 26 7 78 6 8 VANSKELIG 14 9 NÅDELØS 2 4 85 2 6 4

9 55 4 1

nyheter

61 3 7 1 7 8 5 7 8 2 69 6 5 82 9 7 5 3 2 7 97 84 1 3 1 2 6 8 31 6 6 8 NÅDELØS 4 8 9 2 7

UKE 11 - 2019

1 84 427 5 7 4 8 4

6

8 7 4 1 3 7 7 kjappe 2 6 4 1: Hva stjal Pål Enger fra Nasjonalgalleriet i 1994? 6 2 slik at puslespillet 1 5 Fyll inn i feltene, 8 psevdonymene 9 2: Hvem skrev under John Lange6 og Jeffrey Hudson? blir logisk. Hver rad og hver 3: Hva kalles gruppe 18 i det periodiske system? 2 64: Hvilket 4 år arrangerte Salt Lake City7i Utah9vinter-OL? 4 inneholde 5 2tallene 1 til 8 kolonne skal 8 3 5. Større enn/mindre enn-tegnene Hjernetrim oppgave 14. mars 2019 5: Hvilken stilling har Dag-Inge Ulstein (KrF) i regjeringen? (><) er hint. Eksempel4 3>2 og 1<5. 5 8 9 6 7 6: Hva het Mikhail 2Gorbatsjovs to reformer, som bidro til1SovjetunioSTØRRE ELLER MINDRE? KAKURO FILLOMINO nens oppløsning og avslutningen av den kalde krigen? 7 8 9 37 9 8 337: Hvem spilte rollene som brødrene Charlie3og Raymond Babbit i «Rain Man» (1988)? 3 2 1 2 1 2 3 7 1 5 6 8 8 4 1 5 34 2 72 4 1 8 7 83 8 1 5 4 9 2 7 3 2 6 8 6 8 4 7 6 4 1 6 4 69 23 6 6 5 5 NÅDELØS RUNDKJØRING UT PÅ TUR SUDOKU 8 7 Kakuro 5 1 9 løsning 6 at tallene i hver Vannrett: 1. Truet 7. Behandling 8. Konkurranse 9. Mindre Fyll inn brettet slik 3 8 2 Loddrett Vannrett sudoku 10. Spurvefugl 12. Løp 15. Kultur 16. Krydder rad og hver kolonne blir summen 1 1. Grumsete av sanggruppe 19. Drette som står oppført. Du kan bruke 218. Medlem 6 1.4Truet Loddrett: Grumsete 2. Spiss 3. 2. Felle 4. Har 7 noen 9 8skip tallene fra 1 til 9, men det er ikke lov 7.1.Behandling Spiss 5. Åpning 6. Skuespill 7. Redskapsdel 11.2Flaske4 å bruke samme tallet flere i 6 2019 Hjernetrim oppgave 14.ganger mars 6 3 7 5 8 9 8. Konkurranse 3. Felle 13. Ikke populær 14. Pugging 17. Bearbeide en sum. NDRE? KAKURO 9. Mindre 4. Har noen skip7 5 6 7 9 8 3FILLOMINO 6 10. Spurvefugl3 5. Åpning 3 2 4 7 6. Skuespill 2 13 212. Løp1 3 6 9 15. Kultur 7. Redskapsdel 1 8 4 1 3 16. Krydder 11. Flaske 7 8 8 1 5 2 18. Medlem av 13. Ikke populær 6 Hjernetrim 8 7oppgave 3 2mars 2019 14. 14. Pugging bildequizsanggruppe 7 6 STØRRE ELLER MINDRE? KAKURO FILLOMINO 19. Drette 17. Bearbeide 4 9 2 4 6 3 6 6 9 hjernetrim Større eller mindre?

13

NÅDELØS 1 2 8 4 6 7 9 5 3 9 4 6 3 5 2 8 1 7 7 73kjappe: 5 1 8 9 2 6 4 Svar 8 9 3 2 1 6 7 4 5 Munch 2: Michael Crichton 1: Maleriet «Skrik» av Edvard 5 1 4 7 9 84: 6 3 2 5: Utviklingsminister 3: Edelgassene 2002 2 6 7 5 3 1 9 8 7: Tom Cruise og Dustin Hoffman 6: Glasnost og 4perestrojka 6 7 9 8 3 4 5 2 1 3 5 2 6 7 1 4 8 9 4 8 1 9 2 5 3 7 6

3 1 2 2

7 2 1 5 8 6 2 7 9 3 4 1 6 8 3 4 25 39 6 8 4 9 5 3 2 8 7 1 4

1 3 1

2 4

3

3

2

1

4

1 5 4 2

4 1 5 3

1

3

1

3

0

3

0

14

13

16

5

5

2

18

19

19

14 2

3

21

28

14

17

13

13

4

3

20

3

14

2 8 9

18

17

SUDOKU FILLOMINO

7 9

28

14

1

5

5

14

21

16

2

16

3

1

20

14

18

2

16

2

1

2

0

5

5

5

1

3

16

5

5

4

3

1

1

2

2

13

UT PÅ TUR KAKURO

1

1

7 7 6 3 3 6 2 2 Vannrett: 1 4 1 8 51. Utsatt 7. Trankur 7 6 6 6 3 6 6 5 3 3 1 8 4 4 6 6 3 6 6 6 5 8. Regatta 9. Yngre 10. Erle 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 9 Hjernetrim løsning 14. mars 2019 Hjernetrim løsning 14. mars 2019 12. Kut 15. Sed 16. Speseri STØRRE ELLER MINDRE? KAKURO FILLOMINO Svar på bildequiz: 43 58 32 6 41 37 39 8 3 3 3 8 2 4 3 18.5Korpike 19.323 Oppale 5 4 1 2 3 5 9 9 7 13 68 82 9 47 12 55 4 5 7 3 8 2 4 1 Jørn5Utzon 9 72 8 5 4 42 3 51 6 1 1 7 8 2. 8 38Tagg 4 4 3. 1 5Snare 5 3 4 9 1. Uren 7 8 8 8 4 4 5 3 4 9 Loddrett: 4 5 7 9 8 6 1 3 2 7 7 8 8 8 1 5 5 7 7 8 8 8 1 2 8 9 7 9 2 8 9 7 9 6 2 9 4 1 3 8 7 5 2 3 4 5 1 2 7 87 36. 6 23Tragedie 2 7 7 6 3 3 6 7 35 66 24 9 1 4. 4 Akterseil 1 8 5 5. 1Tut 1 4 1 8 5 7 665 16 726 2 319 64 468 3 53 3 5 7 6 6 6 3 6 3 Trykksko 1 8 4 7. 11.84 Lerke 3 1 8 4 64 65Upop 66 7 5 96 26 13 313. 4 6 6 3 6 6 7 4 341 44 653 5 338 59 252 1 54 4 9 4 4 3 3 5 14. Terp 17. Spa 4

RUNDKJØRING STØRRE ELLER MINDRE?

3

2

7 7 8 8 8 1 5 5

13

7

5

2

9

2

UT PÅ TUR

SUDOKU RUNDKJØRING

2

3 5 1 5 2 6 6 5

3 5 5 5 2 5 5 5

6 5 8 1 9 4 3 7 2

1 6 7 2 5 9 4

4 1 5 8 3 6 7

5 3 4 9 2 1 8

2 4 1 7 9 8 3

3 9 2 6 7 5 1

7 2 9 6 8 3 4 1 5 7 5 8 3 4 2 6

9 8 2 7 6 1 5 4 3 9 8 6 5 1 7 2

5 1 6 4 3 9 2 8 7 8 2 9 4 6 3 5

3 7 4 5 2 8 1 9 6 6 7 3 1 8 4 9

Tekst og bilder er hentet fra NTB

2

0

4

2

2

2

2

0

0

3

NÅDELØS 1 2 8 4 9 4 6 3 7 3 5 1 8 9 3 2 5 1 4 7 2 6 7 5 6 7 9 8 3 5 2 6 4 8 1 9

3

3

0

1

3

2

1

2

3

1

0

3 7 5 7 5 6 Kryssord

7. Trankur 2 8. Regatta 9. Yngre 10.3Erle 6 12. Kut 15. Sed 16. Speseri 18. Korpike 19. Oppale 3

3

0

0

LØSNING Dagens

4

6 operahuset i Sydney? Spørsmål: Hva het arkitekten som tegnet

Vannrett: 1. Utsatt https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ 1

6 2

3

2

Foto: Marianne Løvland2/ NTB scanpix

1

2

3

1

1

3

8 4 6 2 5 9 3 7 1

1

9 5 1 3 7 4 8 6 2

2

7 2 3 1 8 6 4 5 9

2

1 7 2 6 3 5 9 4 8

0

6 9 4 8 1 7 2 3 5

3

3 8 5 9 4 2 7 1 6

0

5 6 8 7 9 3 1 2 4

3

4 1 7 5 2 8 6 9 3

1

2 3 9 4 6 1 5 8 7

3

1

1 1

2

3

2

RUNDKJØRING

19. Drette 7 5 6 Loddrett: 1. Grumsete 2. Spiss TUR SUDOKU 6 UT PÅ 3. Felle 4. Har noen skip 5. Åpning 2 4 7 5 1 9 3 6 6. Skuespill 9 7. Redskapsdel 3 8 2 11. Flaske 1 13. Ikke populær 14. Pugging 7 9 8 løsning hjernetrim 17. Bearbeide https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ 0

0

3

Tegn en strek som uten å krysse3 1 seg selv ender opp der du startet. Streken må skifte retning i hver 2 rundkjøring 5 og mellom hver 2 rundkjøring, og kan bare være 2 innom en rundkjøring en gang.

0

1

3

2

1

4 Rundkjøring

løsning kryssord

3

1

UT PÅ TUR

3

2 1 21 8 4 1 3 14 SUDOKU 19 16 7 8 8 1 5 18 1 5 Vannrett: 91. Truet 7. Behandling 5 14 7 3 2 9. Mindre 3 85 8. Konkurranse 2 7 16 1 10. Spurvefugl 12. Løp 15. Kultur 6 4 6 3 6 6 713 9 16. 8 Krydder 18. Medlem av sanggruppe 5 6 2 4 3 7 5

1

3

3

https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

528

20

G

3 3

13

14

4 4 MIDDELS 9 9 1 7 4 UT PÅ TUR 3 6 5 22 3 2 4 8 39 8 2 1 94 6 6 5 3 81 7 9 4 585 5 8 9 17 4 7 2 6 1 3 6 7

17

13

5

16

1

14

5

RUNDKJØRING

2

6 9 98 5 4 1 56 3 32 7 5 4 29 8 3 8 6 7 2 71 1 4

2

5 8SUDOKU 2 3 47 5 13 681 4 7 1 6 8 9 7 2 79 8 65 412 7 3 56 7 79 846 5 1 2 9 4 1 3 8 81 3 42 775 9 6 6 1 7 2 9 4 2 3 6 1 9 2 1 3 4 5 34 4 26 538 6 9 3 9 5 8 8 5 9 2

0

2 5 6 7 3 1 8 4 9

5

3

7 1 8 2 9 4 6 3 5

18

0

3 4 9 8 6 5 1 7 2

14

16

3

VANSKELIG 8 9 6 5 4 3 2 7 6 8 1 4 5 2 3 6 1 3 4 9 7 5 4 1 2 2 8 9 7 6 5 3 2 9 7 9 6 1 8 5 4 7 8 3 1

1

1 9 7 5 8 3 4 2 6

3 7 4 5 2 8 1 9 6

3

3

5 1 6 4 3 9 2 8 7

1

9 8 2 7 6 1 5 4 3

1

28

7 2 9 6 8 3 4 1 5

20

21

19

Dagens hjernetrim 3

14

6 5 8 1 9 4 3 7 2

13

NÅDELØS 1 2 8 4 9 4 6 3 7 3 5 1 8 9 3 2 5 1 4 7 2 6 7 5 6 7 9 8 3 5 2 6 4 8 1 9

0

17

6 9 5 3 2 8 7 1 4

2

3 4 7 5 9 1 6 8 2

kryssord

2 5 6 7 3 1 8 4 9

1

2 8 1 4 7 6 3 5 9

13

8 1 6 7 4 3 2 9 5

5

16

5 7 9 6 1 2 4 3 8

14

MIDDELS 9 1 7 4 3 6 5 2 2 4 8 3 8 2 1 9 6 5 3 8 7 9 4 5 5 8 9 1 4 7 2 6 1 3 6 7

18

5

3 4 9 8 6 5 1 7 82 1

14

16

73 57 94 15 62 88 21 9 76 1 8 2 9 4 6 3 5

3

19

15 41 76 64 33 59 92 8 37 4 9 8 6 5 1 7 2

28

69 78 42 37 26 91 55 4 13 9 7 5 8 3 4 2 6

20

21

VANSKELIG 8 9 6 5 4 1 3 2 7 6 8 9 1 4 5 2 3 7 6 1 3 4 9 5 7 5 4 1 2 8 2 8 9 7 6 3 5 3 2 9 7 4 9 MIDDELS 6 1 8 5 2 4 97 18 73 41 56 3 6 5 2 7 NÅDELØS 1 22 48 84 36 97 9 84 26 13 95 62 7 63 55 31 88 19 8 79 93 42 51 26 5 51 84 97 19 48 2 46 77 25 64 33 6 17 39 68 73 84 3 VANSKELIG 5 2 6 7 1 4 88 91 69 52 45 3 2 7 6 8 1 4 5 2 3 6 1 3 4 9 7 5 4 1 2 2 8 9 7 6 5 3 2 9 7 9 6 1 8 5 4 7 8 3 1

17

14


bydelsliv 28

kultur

Torsdag 14. mars 2019

Tips oss!

tips@noblad.no Les mer på: noblad.no/bydelsliv Følg Nordstrands Blad på Facebook og Twitter. Her kan du delta i debattene.

Nordstrands Blad

Kulturmønstring i Fellesskapshuset

NORDSTRAND/ØSTENSJØ: Fredag 15. mars går lokalfinalen av UKM (Ung Kultur Møtes, tidligere Ungdommens Kulturmønstring) av stabelen i Felleskapshuset på Abildsø. I år er det felles kulturmønstring for unge fra bydelene Østensjø og Nordstrand, og ifølge UKMs nettsider er det til sammen 106 deltagere påmeldt fra de to bydelene. Årets kulturmønstring i Bydel Søndre Nordstrand er avlyst, ifølge nettsiden ukm.no

Veiersted fra Gestap 16-åringen Eivind Veiersted fra Nordstrand stjal våpen fra tyskerne i 1940, ble tatt, dømt til tukthus og satt på Møllergata 19 før han mirakuløst klarte å flykte. Til Canada. Ivar Sekne

tips@noblad.no

Gammelt nytt NORDSTRAND: Etter farefulle omveier nådde han målet: Little Norway, som siden november 1940 hadde utdannet norske militære flyvere. Han ble krigsflyver for de allierte. Etter krigen var han flyver i SAS. Hvordan klarte han å flykte? I 1942 ble Veiersted, under dekknavnet Knut Fredriksen, intervjuet av den norske pressetjenesten Royal Norwegian Information Services i New York. Intervjueren Frank Nelson, Eivinds medfange på Møllergata 19, oppfordret ham til å skrive historien sin. Nå publiseres den for første gang, i en kortversjon. I 1940 stjal Veiersted våpen og gjorde hærverk på tyske forlegninger. For dette ble han dømt til halvannet års tukthus av Gestapo. Etter å ha sittet på enecelle på Møllergata 19 i over tre måneder, klarte han å rømme. Blant annet takket være sitt lyse hår, blå øyne, flaks og frekkhetens nådegave. 9. april: Norge blir okkupert, og Eivind er forbanna. Uten at foreldrene vet det drar han fra hjemmet i Furubråtveien for å forsvare landet. Han er med i kampene i Valdres uten å bli skadet, og kom seg hjem. Utover høsten begynner han med sabotasje mot tyskerne, sammen med kamerater. De ødelegger biler, bryter seg inn på tyske lagre, stjeler våpen og ammunisjon. Han synes det er «moro å herje som en rampegutt». Men en natt i januar gikk det

galt. Mens de stjal våpen ble de overrumplet. Veien gikk rett til Møllergata 19, hvor de ble avhørt. Fordi han var 16 år, ble tatt på fersken og ikke hadde noe å skjule, ble han ikke torturert, men i de ukene han satt på enecelle så og hørte han nok til å skjønne at det var det andre som ble. Han hindret en medfange å ta livet av seg, har han fortalt. Eivind og broren kom for krigsrett. Eivind fikk halvannet års tukthus. Den litt eldre broren fikk tre år og ble sendt til Tyskland.

til. I intervjuet med Nelson sa han: «Jeg tror aldri jeg har gjort så mye nytte for meg i hele mitt liv som jeg gjorde i de fem ukene jeg holdt på med disse bøkene.» Han hadde ikke lov til å forlate kontoret, men snart hadde han ordnet seg. Han stjal konvolutter og frimerker fra Gestapo og smuglet brev ut av fengselet. Sensuren våget ikke å åpne brev fra «Sicherheitpolizei». Han lærte å bruke Gestapos hustelefon når ingen så på. Han snakket bra tysk, og kunne be sentralborddamen om adgang til å slå det nummeret han ønsket. Han ble kjørt frem og tilbake til cella og tok med seg brev, sigaretter, sjokolade, aviser og av og til brennevin. En gang fikk han med seg en flaske fin konjakk. Gjett om det ble full fest i fengselet den natta!

Sinnrik planlegging Wenche Veiersted har formidlet historien om sin far. Cato Guhnfeldt har skrevet et sjubindsverk om de norske krigsflyvernes historie. Foto: Ivar Sekne 

I tre måneder Eivind satt på Møllergata 19 i tre måneder. Vaktsoldatene ga gutten med de blå øynene og det lyse håret en viss frihet. Han ble ganggutt og gikk med mat til fangene. På den måten kunne han formidle beskjeder mellom fangene, ofte skrevet på dopapir. Eivind reddet nok mange liv på den måten. Medfanger har sagt at Eivind var dagens eneste lyspunkt med sitt smilende ansikt og oppmuntrende ord. (Saken fortsetter under bildet)

Fikk «jobb» hos Gestapo Etter tre uker tilbød Gestapo ham «jobb» på Victoria terrasse, torturistenes hovedkvarter. Hvorfor? Gestapo hadde nemlig beslaglagt mange «forbudte» bøker, og de trengte en oppvakt kar som kunne sortere og klassifisere dem. De trodde Eivind var snill og ufarlig. Han slo

Etter fem uker hos Gestapo, var han plutselig som sunket i jorden. Gestapo hadde ikke passet godt nok på. Vaktsoldatene på Møllergata 19 frydet seg litt. Mange av dem mislikte Gestapo og deres metoder. Eivind hadde kommet seg ut av landet, meldte «telegrafen i fengselet». Etter en tid fikk fangekameraten, som hadde kommet seg til USA, vite at Eivind var i Toronto. Hvordan hadde han klart det? I intervjuet forteller han at Gestapo hadde gitt ham beskjed om at han ville bli sendt til Tyskland. Men han skulle få ett besøk før han skulle sendes vekk. Han «lånte» en telefon, ba en venn gjøre i stand en pakke med alt han trengte for å komme seg vekk og legge den på et avtalt sted. Så kom faren hans på besøk. Straks han hadde gått, pakket Eivind sakene sine, tok pakka ned til vaktrommet, sa det var skittentøy og om det kunne ligge der. Faren hans hadde nemlig lovet å sørge for at en i forretningen hans skulle hente pakka. Sånt gikk nemlig an.

Lurer nazi-rektoren Så kommer et nesten genialt

Sersjant Veiersted inspiserer skadene: Etter en buklanding var ikke skadene verre enn at flyet ble satt på hjul igjen. Veiersted til venstre.  Foto: Fra Cato Guhnfeldts verk om krigsflyverne/via FMU

trekk: Eivind ringer skolen han går på og sier til nazi-rektoren at det er fra Victoria terrasse og at han ønsker å snakke med en av elevene. Rektor er velvillig og henter gutten, som får beskjed om å hente pakka. Den blir hentet. Dagen etter ringer Eivind vennen på ny og ber ham komme med en sykkel til et avtalt sted. Siste dagen i fengselet, fyller han lommene før han kjøres til «kontoret» sitt. Han går ut i korridoren, tar på seg hatt og kappe, solbriller, alt «lånt» av Gestapoansatte, sniker seg ned en baktrapp, åpner et vindu i annen etasje og hopper ned, uten å bli sett. Som et lyn er han rundt et hjørne, før han med faste skritt går til en bakgate, der sykkelen står. Han sykler

rolig vekk, ut av Oslo. En Gestapobil kommer susende når han er et stykke utenfor byen. Han går inn i skogen og legger seg til å sove, før han treffer kameraten sin og flytter inn i en liten hytte. I to uker bor han der, før han kommer seg til Sverige. Den sympatiske grensevakten gir ham mat og seng. (Saken fortsetter under bildet)

Fra Göteborg til England Etter tre måneder i flyktningleir kom han til Göteborg for å gå på en teknisk skole. I mars 1942 lurte han seg med som blindpassasjer i en norsk båt som skulle til England. Mye kunne gå galt. Et tysk jagerfly oppdaget dem og tilkalte flere fly. De slapp bomber, men traff


Nordstrands Blad

kultur

Torsdag 14. mars 2019

29

Lær om roser

Jazz på gården Har årsmøte

Byr på allsang

OPPSAL: Solfrid Hammersmark holder et foredrag om vakre roser på møtet til Oppsal Hagebrukslag tirsdag 19. mars klokken 19. – Solfrid er roseentusiast og har med seg bøker og rosegelé som kan kjøpes på møtet. Stedet er Oppsal Samfunnshus, og alle interesserte er hjertelig velkommen, inviterer Knut Elgsaas i hagebrukslaget.

LAMBERTSETER: Lørdag 16. mars klokken 17 blir svenske Ivan Blomqvist verdens første jazzmusiker til å spille på det flotte, nye pianoet på Lambertseter gård. – Han har med en gjeng dyktige medmusikanter. Ivan er i ferd med å bli et fast inventar på Lambertseter gård, og det er vi stolte av! Det er salg av drikke og noe å tygge på, opplyser Solveig Borgen.

SÆTER: Brukerrådet på Nordstrand Seniorsenter inviterer til musikalsk underholdning i Poppelstien lørdag 16. mars klokken 12.30. – Det er Hans Arne som nok en gang kommer og synger kjente og kjære sanger for godt voksent publikum. Det vil bli allsang og vi lover god stemning, opplyser Bjarne Solås. Kafeen åpner klokken 11.30 og har enkel servering.

BEKKELAGSHØGDA: Onsdag 20. mars inviterer Bekkelagshøgda Vel til årsmøte, der trafikksituasjonen i området og ny skole er aktuelle temaer. – Til møtet kommer Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, for å snakke om trafikksituasjonen. Åsta Ytre i Utdanningsetaten kommer for å snakke om planene for ny skole på Bekkelaget, opplyser vellet. Årsmøtet er i Bekkelagshuset og starter klokken 19.

apo til Little Norway

Krigsflyveren i sin uniform: Veiersted ble skutt ned tre ganger, men kom seg nesten uskadet fra to fallskjermhopp og en buklanding. Foto: Privat

ikke godt nok. De i båten hadde flaks, kom seg lenger ut i Nordsjøen og nådde endelig den engelske kysten. Av ti båter kom bare to helskinnet til England. Eivind lærte en lekse om nazismen i denne perioden. Nå hadde han bare ett ønske: Dra til Little Norway, bli krigsflyver og bekjempe Gestapo og nazismen. Våren 1944 var han klar til kamp. Han begynte i skvadron 332 i England og fløy Spitfire. Tidlig i juni bombet han en utskytingsrampe for V1-raketter. På D-dagen i juni 1944 var han med på rekognosering. I løpet av krigen fløy han 109 tokter mot fiendtlige mål, blant annet bombet han jernbaner og bruer, pluss en belgisk by for å hindre tysk gjennomfart. To ganger måtte han hoppe ut i fallskjerm over kanalen. En gang måtte han buklande etter

å ha blitt beskutt med granater. Flyet ble truffet flere steder, og selv fikk han glass-splinter i venstre tinning. Det siste halve året fløy han på ruten Skottland – Stockholm, over det okkuperte Norge, helt uten uhell. Han var utbrent. Det var en sterk psykisk påkjenning å dra på tokt. Ville de komme tilbake? Noe under halvparten av de norske krigsflyverne omkom i kamp. De fleste orket ikke å snakke om det de hadde vært med på, noen lettet på sløret mange år senere. Eivind Veiersted var en av dem. Kilder: Frank Nelson i et notat fra Royal Norwegian Information Services, hvor Veiersted intervjues, Vedlegg til søknad om krigspensjon fra Eivind Veiersted, 1977. Wenche Veiersted, Cato Guhnfeldt

Spitfire i kamp: Veiersted fløy Spitfire mot fiendtlige mål, mest for å rekognosere og gi flystøtte, i krigens siste fase. Foto: Hentet fra Wikipedia


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

30 • ANNONSE

Garantert Audi Service - Behold forspranget

Servicetilbud Audi 5+

Bytte av registerreim

kr 2.990,-*

25% rabatt

Gjelder for inntil 6 sylindrede motorer. Olje og filter er inkludert i prisen.

Kun ved bestilling på nett eller mail!

Servicetilbud Audi 10+ - liten service

Servicetilbud Audi 10+ - stor service

kr 3.990,-*

kr 5.990,-*

Gjelder for inntil firesylindret motorer. Olje, filter og pollenfilter inkludert i prisen.

Gjelder for inntil firesylindret motorer. Pollenfilter, drivstoffilter, tennplugger og luftfilter er inkludert i prisen.

ERIK ARNESEN BRYN

Det er stor forskjell på ulike Audi modeller. Men det er også store forskjeller innenfor samme modell. Vi har selvfølgelig våre grundige sjekklister, men det er viktig å ta hensyn til hvordan bilen din er spekket, og hva den har av utstyr. Derfor har ikke din Audi et standard serviceprogam som kan utføres av hvem som helst. Våre servicearbeidere er ikke bare spesialister på Audi, de er spesialister på Audis avanserte teknologi, Audis førerassistenter og Audis innovasjoner. Vårt verksted har garantert Audi kompetanse gjennom 15.000 timer årlig opplæring.

Nils Hansens vei 1, 0667 Oslo. Tlf. 24 03 27 00. oslo-eabryn.audi.no

*For andre motoralternativer ta kontakt for tilbud. Tilleggsarbeider kan tilkomme og er avhengig av alder og km/stand på din Audi. Gjelder ikke S, R S og R-modeller, be gjerne om et tilbud på din modell.


sport Nordstrands Blad

sport

Torsdag 14. mars 2019

Tips oss!

sporten@noblad.no Les mer på: noblad.no/sport Følg Nordstrands Blad på Facebook og Twitter. Her kan du delta i debattene.

Mørk flytter til Romania

31

Cruiser til semifinalen

Klar for Bucuresti

Fordel Tunet IBK

OSLO: Håndballstjernen Nora Mørk flytter forlater ungarske Györ til fordel for den rumenske toppklubben CSM Bucuresti neste sesong. Etter tre år i Ungarn har den skadeplagede høyrebacken fra Bekkelaget skrevet under på en toårsavtale med rumenerne. – Jeg fikk et veldig godt tilbud, som det var vanskelig å si nei til, sier Nora til TV2. Landslagsspiller Amanda Kurtovic (eks Nordstrand og Oppsal) går motsatt vei.

HØYENHALL: I helgen ble Tunets innebandydamer seriemestere i eliteserien, og førstkommende helg er det puljespill i NM hjemme i Høyenhallen. Sveiva, Sarpsborg og Fjellkameratene kommer på besøk, og blir ikke Tunet blant de to beste der så er det en megasensasjon. I den andre pulja møtes Greim Sagene, BMIL og Gjelleråsen i Skøyenhallen. Årets NM-finaler spilles i Kongstenhallen i Fredrikstad i april.

Talenter på rekke og rad i Manglerud Star

Her er fremtiden

GIR ALT FOR MS: Pontus Finstad (18), Petter Birkheim Sandboe Andersen (19) og Joachim Lunde Hermansen (19) har ikke tenkt å gi ved dørene i Get-ligaen.

Hockeyherrene til Manglerud Star får stadig opp egenproduserte spillere.

mye mer strukturert, og folk er mye mer erfarne her. Så man har mye å lære før man blir en god etablert spiller, sier Petter.

Solfrid Therese Nordbakk

solfrid.therese.nordbakk@noblad.no

FURUSET: – Jeg vil si at over halvparten av dem som spiller er egenproduserte, sier assistenttrener Ove Sundelius. Da skadene begynte å melde seg for Manglerud Star denne sesongen, ble man nødt til å bruke hele stallen. Seks av de er fortsatt i junioralder. – Når situasjonen har vært som den er, har de måttet trå til. Og de har gjort en god jobb. Så vi er veldig fornøyde, sier Sundelius. Snart skal neste års spiller-

" trå til

FORNØYD: Assistenttrener Ove Sundelius har latt seg imponere

over ungguttas innsats.

stall planlegges, og der er unggutta ønsket med. – Det får vi se på når vi kommer dit, men vi satser på at de skal være med og utvikle seg videre. Vi håper at de tar den utfordringen, og vil være med neste år, sier Sundelius.

Trives med de beste Pontus Finstad (18), Petter

Birkheim Sandboe Andersen (19) og Joachim Lunde Hermansen (19) er i hvert fall klare for å bidra mer i Get-ligaen. – Det er veldig kult å være med opp der de aller beste i Norge konkurrerer, sier Pontus. Hoppet fra å kun spille på juniorlaget til Get-ligaen var stort i sin tid. – Det er mye tøffere. Alt er

Når situasjonen har vært som den er, har de måttet

Ove Sundelius assistenttrener

For Joachim har det vært godt å ha stebroren Joachim E. Hermansen å støtte seg til. – Det har vært veldig moro å spille sammen med broren min. Han har vært et forbilde for meg i mange år, så det er veldig gøy å spille på samme lag, sier Joachim. – Hva er målet med hockeyen? – Målet er å komme så langt som mulig, og forhåpentligvis

klare å leve av det en vakker dag. Men det kommer ikke gratis, forteller Joachim. Det er også lagkompis Pontus klar over. – Jeg må trene mer vekter. og legge på meg samtidig som jeg må klare å opprettholde farten min, sier Pontus.

Spiller kvartfinaler Manglerud Star spiller i disse dager kvartfinale mot Vålerenga i sluttspillet, og etter tre kamper ledet VIF 2–1 (best av fem). Avisen var allerede gått i trykken da lagene møttes i den fjerde kvartfinale onsdag kveld. – Vi er innstilt på å komme tilbake vi, fortalte assistenttrener Ove Sundelius etter 4–0 tapet mandag kveld. Kanskje kan MS lage en skrell til.


32

sport

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

Oppsal tapte mot Tertnes Håndballdamene til Oppsal leverte en god match, men måtte reise tomhendte hjem etter 21–20 tap mot Tertnes. Arild Jacobsen

arild.jacobsen@noblad.no

BITTERT: Sara Rønningen og Oppsal gjorde en god kamp, men tapte 21–20 for Tertnes i Bergen.

BERGEN: Oppsal trenger poeng for å overleve i eliteserien, og de var ikke

langt unna poeng i Haukelandshallen.

13–12 ledelse til pause ble snudd til et surt 21–20 tap. Oppsals lag med målscorere var Eli Marie Raasok, Susanne Andersson – Janne Håvelsrud Eklo 2(1), Mariann Gabrielsen, Pernille Wang Skaug 3, Eira Aune 6, Emma Skinnehaugen 4, Synne Wikstrøm, Sara Sætre Rønningen 2, Ricke Bøttger,

Vilde Andersen Vinje, Guro Lundtveit Svennevig, Lina Marie Jensen, Hanne Andve og Frida Nåmo Rønning 3. Målscorere for Tertnes var Thea Stankiewicz 5, Julie Lygren 4, Vilde Ingeborg Johansen 3, Katarina Viktoria Bjørnskau Berens 3, Madeleine Hilby 2, Kjerstin Boge Solås 2, Kristin Nørstebø 1 og Rikke Larsen Øyerhamn 1.

TRENERDUO: Jørgen Isnes mener at KFUM/Oslo er i rute foran seriestart.

KFUM/Oslo er i rute til seriestart Det ble «bare» 1–1 hjemme mot Elverum for KFUM/Oslo lørdag, men trener Jørgen Isnes er positiv foran seriestarten mot Sandefjord om tre uker. Solfrid Therse Nordbakk

solfrid.therese.nordbakk@noblad.no

EKEBERG: – Jeg synes vi var gode i 55 minutter. Da har vi god kontroll på Elverum, sier Jørgen Isnes på telefon. Treneren er fornøyd med det han har sett utover vinteren. De har gått fra å tape 0–3 for Skeid og 2–4 for Strømmen til å vinne 2–1 mot Lørenskog og 4–3 over Ull/Kisa. Ellers har det blitt 2–0 over Kjelsås, 1–0 over Raufoss, 0–2 tap for Oppsal, og 1–1 mot Elverum.

– Vi er i rute. Jeg har sagt at vi skal stå klare når Sandefjord tar oss imot i første seriematch i slutten av mars. Da skal vi være klare til å slå fra oss i OBOS-ligaen. Det vil periodevis være at vi har ting å jobbe med, og det har vi etter denne matchen også, sier han. – Og det er? – De faste situasjonene i en fotballkamp må vi bli enda bedre på, sier Isnes. Mot Elverum hadde KFUM/ Oslo bra tilgang på ball de første 45 minuttene. Åtte minutter før pause ble Juba Moula tatt, og Robin Rasch satte straffen i mål. – Vi burde ha økt ledelsen med de sjansene vi hadde, sier Isnes. I stedet utlignet Elverum til 1–1 tretten minutter før slutt.

JAAAA: Ole Mossin Olesen scoret målet som gjør at Tunet nå er klare for semifinale i NM. Her med Ole Martin Skau Jansson fra hjemmekampen sist fredag.

Ole Mossin Olesen ble matchvinner

Sendte Tunet t Kaptein Ole Mossin Olesen (29) ble den store helten med 8–7 scoringen i sudden death da innebandyherrene til Tunet gikk til semifinale i NM borte mot Slevik mandag kveld. Solfrid Therese Nordbakk

solfrid.therese.nordbakk@noblad.no

TILBAKE: Moses Mawa meldes å være tilbake for fullt.

OSLO: – Det var en fantastisk seier mandag, en skikkelig laginnsats, sier Mossin Olesen på telefon. Scoringen to og et halvt mi-

nutt ut i sudden death kom som et resultat av pasningsfeil av Slevik, og da lot ikke 29-åringen seg be to ganger. – Vi visste at vi var et mål unna å kunne sende de til sommerferie, og for oss å kunne få noen ekstra dager hvile og trening. Så det var en fantastisk deilig følelse å se at den ballen gå inn på mandag. sier Mossin Olesen. Dermed er Tunet klare for semifinale etter 3–0 i kamper. – At vi vinner 3–0 i matcher tror jeg ingen hadde trodd, kanskje ikke oss selv en gang. Selv om vi alltid har tro på egne ferdigheter, og vi visste at vi kunne klare det. Men å slå Slevik på

tre matcher, er kanskje en av de største prestasjonene jeg har vært med på, på lenge, sier kapteinen.

Fikk «hårføner» Men det hele satt veldig langt inne for Tunet. For da dommerne blåste i gang oppgjøret i Gressvikhallen, var ikke Tunet til stede i det hele tatt, og seksten minutter ut i kampen gikk Slevik opp i 5–1. – Vi er litt sånn typisk Tunet. Vi står litt på hæla, og håper at noen andre skal gjøre jobben for oss. Og vi fikk en skikkelig hårføner av trener Trond Ringwall, sier Mossin Olesen.


Nordstrands Blad

Torsdag 14. mars 2019

Null poeng i Bergen

Ny Skalp til BSK 2

Oppsal snublet

Vant mot Kolbotn

BERGEN: Reservene til Oppsals håndballdamer tapte 31–27 mot Årstad og 28–26 mot Åsane i helgens kamper i 2. divisjon i Bergen. Målscorere for Oppsal var Nora Løken 10, Ida Marie Petersen 9(1), Synne Wikstrøm 7, Stine Holtedahl 7(1), Mie Bøttger 4, Amalie Hedvig Haug 3, Julie Pauline Strand 3, Anine Myhre 3, Viktoria Skjerve Slette 3, Thea Olsen Skårsmoen 2 og Camilla Pilskog 2.

BEKKELAGET: Andrelaget til Bækkelaget Håndball vant knepent 30–29 hjemme mot Kolbotn i Bækkelagshallen i mandagens kamp i 2. divisjon. Målscorere for BSK 2 var Victor Cabral Svendsen 7, Ulrik Mathias Olsen 7(1), Håkon Sætre 5, Henrik Jevnaker 4(1), Christian Windt Ekeberg 3(1), Emil Slåtten 2, Eirik Kiland 1 og Sigurd Skriung 1. Etter denne serierunden ligger BSK 2 på tredjeplass på tabellen, tolv poeng bak Fjellhammer og fem poeng bak Nordstrand.

sport

33

Vårstell og beskjæring • Vedlikehold av plen, hekk og bed • Beplantning • Steinarbeid • Komplette uterom • Hagedesign

nnskap u k g a f y hø ring og a f r e g n La

til semifinale Trener Ringwall tok grep, og åtte minutter ut i tredje periode reduserte Skau Jansson til 4–5.

Det var en fantastisk seier mandag, en skikkelig

" lagseier

Ole mossin Olesen kaptein

– Martin Bjerklund, som har vært i stigende form den siste tiden, kom inn sammen med Ole Martin og meg i førsterekka. Selv om alle bidro, var det morsomt at vi i førsterekka kunne dra lasset, sier Mossin Olesen.

Spesielt avgjørende ble trioen da Tunet snudde 4–7 til 8–7. – Trond gjorde en veldig bra coaching med å sette inn oss tre sammen når vi virkelig trengte mål, og det funket jo tydeligvis. Vi scoret jo seks av åtte mål, sier Mossin Olesen.

Vil ha Sveiva i semi'n Hvem Tunet møter i semifinalene er i skrivende stund usikkert. – Både Greåker og Sveiva, som det står mellom, er to veldig gode innebandylag. For min egen del hadde det vært gøy med et Oslo-oppgjør mot Sveiva, sier Mossin Olesen. Det som i hvert fall er sikkert

er at om Tunet skal gå til finalen er kapteinen en av dem som må gå foran. Denne sesongen ble han eliteseriens beste poengplukker med 82 målpoeng. – Jeg begynner vel å bli så gammel at jeg ser at man må gi 110 % i hver eneste match, og det føler jeg at jeg har klart å gjøre i stor grad i år. Og så hjelper det selvfølgelig å ha såpass gode medspillere som jeg har hatt rundt meg også, sier Mossin Olesen. Skau Jansson ble nummer tre med 65 målpoeng.

Følg Tunets Innebandyherrer på noblad.no

Tlf: 411 47 872 post@gartnerhagen.as www.gartnerhagen.no


34

sport

Torsdag 14. mars 2019

Nordstrands Blad

MED

59

00

PAMPAS ENTRECOTE/YTREFILET

REMA 1000, 200 g, normalpris 79,00 pr stk, 395,00 pr. kg

10

00

VASKET RUCCULA / BABYLEAF MIX BaRe, 65 g, 153,85 pr. kg

30

00 SJEF: Charlotta Hjorth satte inn 9–4 minutter før slutt, og blir her gratulert av lagvenninne Frida Hermansen. Til sammen ble det fire mål og en assist.

Seriemesterne knuste Sveiva 9–4

Charlotta lede

TOMAT I SPANN

BaRe, 500 g, 60,00 pr. kg

5

FOR

50

00

De ble seriemestere for en uke siden, men innebandydamene til Tunet viste ingen nåde, og knuste Sveiva 9–4 i Rommenhallen lørdag. Solfrid Therese Nordbakk

solfrid.therese.nordbakk@noblad.no

PÅSKELILJE

BaRe, normalpris 13,00 pr. stk

Gjelder i Oslo og REMA 1000 Gjelleråsen til og med 17.03.2019 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

ROMMENHALLEN: – Det er viktig å gå inn i sluttspillet med en god følelse, uansett om man har vunnet eller ikke, og en følelse av at man har spilt bra og gjennomført matchen 100 prosent, sier Charlotta Hjorth (26). Tunet-kapteinen var banens beste med fire mål og en assist, men det er ingen mulighet til å hvile på laurbærene med sluttspill om en uke. – Jeg begynner å komme

meg. Det var litt hakkete i starten, men i sluttspillet er det 100 prosent. Det er det i serien også, men sluttspillet er noe ekstra, sier Charlotta. I puljespillet, hvor de to beste lagene går til semifinaler, venter først Sarpsborg og Fjell-Kameraterne IL lørdag før det blir puljefinale mot Sveiva søndag. – På lørdag håper jeg i hvert fall at vi vinner. Det skal vi med det laget vi har, og måten vi spiller innebandy på. Men det er ikke bare å knyte skoene og stille seg på banen. Man må inn å vise at man skal vinne, sier 26-åringen. Og Tunet på sin side står med to strake NM-gull. – Det er vel bare Sveiva som har gjort det tidligere, tror jeg. Men jeg synes det er kult, og det hadde vært enda morsommere om vi klarer å holde det hele veien, sier Tunet-spilleren.

Ledet 5–0

Tunet gikk ut i hundre mot Sveiva i Rommenhallen og ledet 3–0 etter knappe ti minutter. – Vi åpner veldig bra i første periode, spiller veldig enkle pasninger, sier Charlotta.

Jeg begynner å komme meg. Det var litt hakkete i starten, men i sluttspillet er det 100 prosent. Det er det i serien også

"

Charlotta Hjort spiller

Tunet var knallgode, holdt ballen i laget, og kjørte periodevis over hjemmelaget, og tyve minutter ut i matchen sto det 5–0. – Vi får til bra avslutninger. Jeg synes ikke at Sveiva henger


Nordstrands Blad

sport

Torsdag 14. mars 2019

et an for Tunet med overhodet, mener Charlotta. Så reduserte Sveiva til 2-5, men nærmere kom de aldri. Kaptein Charlotta Hjorth kontret først inn 6-2, før hun siden serverte da Heidi Andreassen Rød puttet 7–3. – Når Sveiva begynner å få inn baller, så begynner de å få håp om å komme inn i kampen igjen. Det var veldig deilig å få inn det kontringsmålet, det gjorde at vi stakk ifra med ett mål til, sier Charlotta. Og da Line Trandum Terjesen la på til 8-3, var det definitivt game over for Sveiva. – Jeg fikk en veldig fin pasning i midten og så skjøt jeg, sier Line. Til slutt ble det med 9–4 seier for Tunet. – Jeg synes vi viser hvem som faktisk er seriemestere i år, sier Charlotta.

Line drømmer om gull

For 15-åringen Line Trandum Terjesen kan NM-finalene i Kongstenhallen bli en svært produktiv helg hvis Tunet kommer så langt. – Jeg kan få tre NM-gull i år, det hadde vært veldig gøy, smiler Line. I tillegg til at hun spiller på J15 og J17, så har hun fått mye spilletid på elitelaget.

I SKUDDET: Charlotta Hjort var banens beste.

SUPERPRISER! NORSK-PRODUSERTE TIL 21.04.

KVALITETS-GARASJEPORTER

-30%

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

GARASJEPORTER - MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER

35


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

36 • ANNONSE

Nordstrand - 3 selveier boliger på nylig seksjonert eiendom innerst i Munkerudveien/ blindvei mot fine turområder Beliggende solrikt til i veletablert og trafikkskjermet villa- og småhus område med nærhet til Sæter Torg, trikkholdeplass og skoler i alle trinn. Eneboligen (innredet som 2 hybler) med stor flott garasje ble bygget 2002, mens tomannsboligen fra 1951 ble påbygget i 1982.

SEKSJON 1:

Prisantydning kr 5 300 000,- + ca. 2,5 % omk. Stipulert felleskostnad kr. 1 481,-/mnd.

SEKSJON 2:

Prisantydning kr 4 200 000+ ca. 2,5 % omk. Stipulert felleskostnad kr. 1 023,-/mnd.

SEKSJON 3:

Prisantydning kr 5 800 000,- + ca. 2,5 % omk. Stipulert felleskostnad kr. 858,-/mnd.

TOMT: ADRESSE: MEGLER:

1 133 kvm. eiet fellestomt som sameiet Munkerudveien 77 A og B, 1165 Oslo Rune Pedersen • Tlf: 470 10 779 rune.pedersen@estateoslo.no Søndag 24. mars kl. 13 - 14 Mandag 25. mars kl. 18 - 19

VISNING:

DIN BOLIGMEGLER AS


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 37

DIN BOLIGMEGLER WWW.ESTATEOSLO.NO 23 69 10 00 | post@estateoslo.no

TRYGGHET

- NÅR DU SELGER EIENDOM Et godt boligsalg begynner med et godt meglervalg -

- vil du vite hvorfor, ta kontakt for en prat! Når du velger oss vil du fra første øyeblikk forstå at det er fagpersoner du møter. Våre meglere er kompetente rådgivere som gjør alt de kan for å oppnå best mulig pris for din bolig. Foruten meget gode resultater er vi kjent for personlig kundeoppfølging og faglig grundighet ved gjennomføring av alle oppdrag.

EIENDOMSSALG TIL UTBYGGER - Hvordan oppnå optimal pris for din romslige eiendom eller ditt hus med stor “eplehage”?

I tillegg til å selge flotte familieboliger har vi spesialisert oss på salg av «eplehage»-eiendommer til utbyggere. Vi sender din salgsoppgave til flere enn 200 utbyggere, og mottar som regel kjøpstilbud allerede før annonsering. Du sikres dermed topp pris også om du ønsker et stillesalg. Vi er sannsynligvis alene om å besitte kontaktinfo til de aller fleste utbyggere som opererer i Oslo og omegn.

DIN BOLIGMEGLER AS | KONGSVEIEN 96 A, 1177 OSLO | WWW.ESTATEOSLO.NO


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

38 • ANNONSE

SOLEHØYDEN

Gjør en god investering på Sole i Vestby VELG MELLO M EN KOMPAKT 3-ROMS

Dette er en perfekt mulighet til å sikre seg en smart leilighet med super beliggenhet og god kvalitet på Sole i Vestby. På Solehøyden vil du kunne bo moderne, sentralt og komfortabelt. Velg mellom en romslig 2 roms- eller en kompakt 3 roms leilighet perfekt som investeringsobjekt. Solehøyden er vårt nyeste prosjekt på Sole i Vestby, se mer på våre nettsider, www.solebolig.no • Størrelse på 57 kvm BRA • Pris fra kr 3.200.000,- + lav. omk. • Beliggende fra 1. til 6. etasje ELLER EN ROM SLIG 2-ROMS

SOV 11,0 m2 SOV

SOV

11,9 m2

11,9 m2

ENTRE

ENTRE 8,3 m2

KJK/STUE

28,6 m2

17,2 m2

BALKONG 12,7 m2

8,3 m2

KJK/STUE

BAD 5,3 m2

Erik Nickelsen Eiendomsmegler MNEF

BALKONG 12,7 m2

e.nickelsen@em1vestby.com TLF: 913 47 123

BAD 5,3 m2

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.

Velkom visning 1men til 7. kl. 15 - 1 mars vårt visn 6 i i Sørhellinngshus, ga 33


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 39

85 solgte leiligheter!

Velkommen til visning søndag 17. mars kl 16:00 - 17:00 i Johan Scharffenbergs vei 91

Velkommen til visning i vår nye 5-roms visningsleilighet. Leilighetene er innflyttingsklare i løpet av mars og sommer 2019.

TO AV VÅRE LEDIGE LEILIGHETER:

Sov 13,5 m2

Sov 7,5 m2

Sov 7,5 m2

DW

Bod 2,5 m2

Sov 10 m2

Gang 4,5 m2

DW

Bad 4,5 m2

Entré 4 m2

Gang 9 m2

Stue/kjøkken 27 m2

Bod 3 m2

Sov 8,5 m2

Bad 2,5 m2

Bad 5 m2

Stue/kjøkken 39,5 m2

B3011 Balkong 11,5 m2

B3013

50 KVM BRA 3. etasje 2-roms INNSKUDD INKL. FELLESGJELD KR 3.850.000,-

Balkong 11,5 m2

108 KVM BRA 3. etasje 5-roms INNSKUDD INKL. FELLESGJELD KR 6.950.000,-

NYE LEILIGHETER PÅ SKULLERUD Ett minutt til t-banen som får deg til Oslo sentrum på 23 minutter. Ønsker du deg en splitter ny bolig rett ved nypreparerte skispor? Sikre deg en av leilighetene i Gartnerboligen. Her får du god takhøyde, balkong og/eller takterrasse/hage. Fellesrom som smørebod, hundevask og sykkelvask med gratis utlån av ski og sykler.

gartnerboligen.no

Et prosjekt av Opsahl Bolig og Betonmast

Tom Z. Bliksmark / tzb@sem-johnsen.no / m 909 25 904 Lene H. Markegård / lhm@sem-johnsen.no / m 918 23 923 Anders Hartwig Thoresen / anders@privatmegleren.no / m 934 59 150


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

40 • ANNONSE

Til salgs nå

SOLVEIEN 27 D Enebolig P-rom: 178kvm. Prisantydning: 22.750.000,Finn-kode: 9180169

JOMFRUBRÅTVEIEN 37 A Enebolig P-rom: 373kvm. Prisantydning: 17.750.000,Finn-kode: 8180030

BRATTVOLLVEIEN 45 Enderekkehus P-rom: 123kvm. Prisantydning: 6.900.000,Finn-kode: 142088856

ÅSSIDEN TERRASSE 8 Terrasseleilighet P-rom 113kvm. Trappefri adkomst og garasje Kommer for salg!

HANS C. GJEFLES VEI 7 Terrasseleilighet P-rom: 94kvm. Solgt: 6.300.000,Finn-kode: 8180108

RINGSHUSVEIEN 19 A Del av tomannsbolig P-rom: 157kvm. Solgt: 11.700.000,Finn-kode: 120732927

EKEBERGVEIEN 5 B Leilighet P-rom: 49kvm. Solgt: 4.100.000,Finn-kode: 8180129

Nylig solgte

RADARVEIEN 78 C Del av tomannsbolig P-rom: 113kvm. Solgt: 8.450.000,Finn-kode: 8190007

VISSTE DU at Norges Eiendomsmeglerforbund har kåret Boa Eiendomsmegling til Årets Gullmegler hele 10 ganger? Sist i 2017 for Norges beste på markedsføring av bruktbolig. Vurderer du å selge og vil vite mer om vårt prisvinnende konsept? Kontakt oss i Boa Eiendomsmegling for en uforpliktende prat om salget av ditt hjem.


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 41

VELKOMMEN

En del av Opsahl Gruppen

Vi i Opsahl Bolig er opptatt av å bygge gode og solide hjem til familier. Vi bygger boligene der hverdagsøyeblikkene oppleves og minner skapes. Boligene våre kjennetegnes av høy kvalitet og godt faglig håndverk. Vi ønsker å levere hjem der folk trives og ønsker å være. Les mer om prosjektene på opsahlbolig.no eller kontakt aktuell eiendomsmegler for å avtale visning.

BEKKELAGET Skogholtveien 9

13.900.000,-

Megler: Joacim Johansen, Partner / Eiendomsmegler tlf. 93 49 43 26, joacim.johansen@privatmegleren.no

2 av 3 SOLGT

ROGNERUD/MANGLERUD Rognerudveien 26

Fra: 11.500.000,-

Megler: Anders Hartwig Thoresen, Partner / Eiendomsmegler MNEF, Telefon: 93 45 91 50, anders@privatmegleren.no

1 av 2 SOLGT

HOLTET/BEKKELAGET Holtveien 33

Fra: 14.900.000,-

Megler: Torstein Bruvik, Eiendomsmegler Telefon: 99 64 03 39, torstein.bruvik@privatmegleren.no

3 av 4 SOLGT

NORDSTRANDHØGDA Rosendalsveien 22

10.600.000,-

Megler: Anders Hartwig Thoresen Partner / Eiendomsmegler MNEF Telefon: 93 45 91 50, anders@privatmegleren.no

HOLTET/BEKKELAGET Skogroveien 8

Fra: 14.500.000,-

Megler: Anders Hartwig Thoresen Partner / Eiendomsmegler MNEF tlf. 934 59 150, anders.thoresen@privatmegleren.noo

Har du eiendom du vurderer å selge? Kontakt oss for en prat om dine muligheter.

VI BYGGER DIN DRØMMEBOLIG! post@aoe.no / 22 74 88 50 / opsahlbolig.no / Følg oss på Facebook


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

42 • ANNONSE

Ansvarlig megler Stefan Safri tlf. 9825 7494

Visning Søndag 17/3 kl. 14:00-15:00 Mandag 18/3 kl. 17:00-18:00

Høyenhall Kildals vei 5 11.800.000,-* *Omk. ca 2.6 % Enebolig • Bra / p-rom / tomt 251 / 205 / 1000 m² Byggeår 1932 • 2 bad, 4 soverom, garasje, kjeller med egen inngang. Stor flott hage. 2 terrasser. Meget barnevennlig Totalpris 12.110.149,50 privatmegleren.no/303190002

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Ansvarlig megler Stian Breda-Ruud tlf. 9773 7796

Visning Søndag 17/3 kl. 13:00-14:00 Mandag 18/3 kl. 17:00-18:00

Bogerud/Rustad Paal Bergs vei 6 7.800.000,-* Borettslagsleilighet - lave *omk. kr. 15 147 Topp-/frontleilighet • Bra/p-rom/tomt 109/109/5842 m² Byggeår 2005 • 2 private takterr., heis, garasje, 3 sov 8. etasje • Andel fellesg. 0,- • Fellesutg. pr. mnd 3.606,- inkl. varmtvann og oppvarming • Totalpris 7.815.147,50 privatmegleren.no/36190009

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 43

Nordstrand. Modernisert, praktisk og hyggelig 3 roms eierleilighet med sydvendt balkong. Trappefri adkomst. Seniorsameie 50+.

Prisantydning:

4 390 000,-

Seterhøyveien 5 G, 1176 Oslo Hyggelig og veldrevet sameie. Lave fellesutgifter. Her kan du flytte rett inn! Omkostn.: Totalpris: F.kostn.: Eierform: Byggeår:

122 299,4 512 299,2 202,Eierseksjon 1992

Etasje: Bruksareal: Primærrom: Tomteareal:

1. etg. 68 kvm 68 kvm 5 796 kvm

Visning:

Ta kontakt med megler for å avtale visning! Ansv. megler:

Carl Fredrik Sønsteby 93 08 51 38 cfs@eie.no

eie.no

Trollåsen For dere som søker noe spesielt Unik arkitekttegnet teglsteinsvilla med en romfølelse som må oppleves. Til de som søker noe utenom det vanlige er vår anbefaling å ta turen på visning for kjenne på hva denne fantastiske eiendommen har å by på.

Sverre Martin Hagh Avdeling Kolbotn Sverre.Hagh@dnbeiendom.no Mobil: 950 51 898

Tlf: 954 27 000 dnbeiendom.no

Prisantydning

kr 12 500 000

Adresse

Sagveien 120 1414 Trollåsen

P-rom/BRA/BTA

249/304/341 kvm

Omkostninger

kr 288 722

Totalpris

kr 12 788 722

Tomt

801 kvm eiet

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1984

Visning 17.03.2019 kl 13-14 18.03.2019 kl 1730-1830 Prospekt på mobil Send «Bolig 209190007» til 09999

Hus og hage


TORSDAG 14. MARS 2019 NORDSTRANDS BLAD

44 • ANNONSE

Arbeid utføres

Rimelig maling

Pensjonert maler/nordlending, med masse erfaring tilbyr rimelig maling inne/ute. Rabatt til uføre og pensjonister. Ikke forskudd. Gratis befaring. Tlf. 915 76 962

Tlf. 908 34 560 • Postdamveien 6 b, 1164 Oslo Epost: kelangmo@online.no • www.ketillangmo.no

Gratis befaring!

Alt innen restaurering, takomlegging og blikkenslagerarbeid Mange ref. Og gode priser! Robert, tlf. 92 68 15 69

Trenger du vaskehjelp?

Jeg er en dame som snakker engelsk og noe norsk. Vasker hjemmet ditt. Ta kontakt på mobil: 401 98 420

Gammeldags husvask

To norske jenter utfører husvask. Kristine/Linda, 952 20 522

• Gressklipping • Løvraking • Spyling/feiing • Snømåking • Strøing/salting • Søppel/hageavfall

• Snekkerarbeid • Klipping busker og trær • Husvask • Mosefjerning på tak • Maling inn- og utvendig

Bil kjøpes Biler kjøpes kontant

fra 0­999.999,­. Vi kjøper alle typer bil med feil, rust, skader og defekter. Ingen hindring. Oppgjør der og da, vi ordner alt av papir arbeid for deg og ingen reklamasjoner i etterkant! Du skal være trygg på alle måter når du selger til oss. Vi kan også hente bilen samme dag. Autonavia AS, tlf. 45 39 08 33/ 95 44 45 54 eller besøk vår hjemmeside www.bil-kjøp.no

Selge bilen/ Bilkjøpes.no

Arbeidsmarked Grunnet økende oppdragsmengde søker vi selvstendig næringsdrivende bileiere for ekspress- og budleveringer ved Postnord AS sin avdeling: Ekspress & Bud i Oslo og omegn. Ønsker fortrinnsvis enbilseiere. Er du ikke selvstendig næringsdrivende, så kan vi bistå med dette. Send søknad eller eventuelt til: tommy.holbo@postnord.com

Østfold Auto kjøper biler opptil kr 300.000,­. Oppgjør på stedet, henter på dagen, kjøper også med feil/ skader/def. Besøk www.bilkjøpes.no eller ring tlf. 98 10 10 98, kl. 08-22

VESTVENDT 2-ROMS MED SKJERMET TERRASSE OG HAGEFLEKK. SENTRALT PRISANTYDNING KR 3 300 000 + OMK. Boligtype: leilighet, andel 29 Byggeår: 1980 P-rom/BRA: 62 m² Felleskost.: Kr 2 781/mnd Fellesgjeld: Kr 155 107 Omkostninger: kr 8 247 Finn-kode: 142 014 671 Visning: søn 17. mars 14:30-15:30 man 18. mars 18:00-19:00

Adv Knut Kopstad kopstad@advk.no www.advokatkopstad.no Tlf 92 82 60 97

NORDSETERGRENDA 1 B 1161 OSLO FJELLHYTTA BORETTSLAG


NORDSTRANDS BLAD TORSDAG 14. MARS 2019

ANNONSE • 45

Nordstrands Blad søker kontorlokaler I 2019 flytter Nordstrands Blad tilbake til Oslo, etter noen års samboerskap med Østlandets Blad i Ski, og nå er vi på jakt etter lokaler i Nordstrand - Lambertseter-området. Behovet er cirka 150 kvadratmeter. Har du noe som kan være aktuelt? Ta kontakt med martin.gray@amedia.no / 917 26 263

Problemer med Rotter og Mus?

Bemannet døgnvakt - Hele Norge

Telefon 33500460 www.pelias.no

Problemer med Rotter og Mus?

Bemannet døgnvakt - Hele Norge

Telefon 33500460 www.pelias.no


46

radio & tv

Torsdag 14. mars 2019

tv

Nordstrands Blad

ukens

Nye tøffe knockout-runder

Tolv «The Voice»-deltagere er satt sammen to og to av mentorene sine. Nå er det klart for knockout – og kun én av dem får være med videre. De andre mentorene kan stjele den som står igjen. Programleder er Øyvind Mund. TV 2 fredag kl 20.00

Flatland vs. Stang

To kjendiser tar med seg familien sin for å konkurrere om hvem som kjenner Ola og Kari Nordmann best. Vinneren får donere 50.000 kroner til et selvvalgt veldedig formål. I kveldens «Familieduellen» har Katari-

na Flatland med seg pappa Hallvard, ektemann Harald og onkel Torger for å konkurrere mot Fabian Stang, som har med seg sin kone, Catharina, svigerinnen Caroline og niesen Cathrine. TV 2 lørdag kl 20.00

Tilbake på hyttene

«Neste sommer» er tilbake med sjette sesong. Per Ivar er vonbroten over ikke å bli inkludert da de andre skal pusse opp velhuset, og bestemmer seg for å bevise at han er mer praktisk

anlagt enn de skal ha det til. Terje prøver å finne arbeidsro til å få unnagjort litt kontorarbeid på hytta, men det er lettere sagt enn gjort. TVNorge søndag kl 21.30

TORSDAG 14.3 06.45 Morgensending 13.45 Vinterstudio. 14.00 Raw Air: Kvinner. Direkte fra Granåsen. 15.30 Monsen, Monsen og Mattis (r) (2:6) 16.00 Norge Rundt (r) (10) 16.25 VM skiskyting: Innskyting. 17.10 VM skiskyting: Single mixed stafett. Direkte 18.00 Raw Air: 2. omgang menn. Direkte fra Granåsen. 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Atlanterhavsroerne 20.15 VM-kveld fra Östersund. 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.25 Debatten 22.05 Finnmarksløpet 22.30 Vår beste dag (3:3) 23.00 Distriktsnyheter 23.05 Kveldsnytt 23.20 Eit enklare liv (r) 00.05 Meg eier ingen. Sv. drama fra 2013. 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 13.35 Kunsten som terapi (r) (4:4) 14.05 Levende landskap (r) 14.35 Lars Lerin møter (r) 15.05 En dansk skyskraper i New York (3:4) 15.35 Dei raude på bortebane (2:3) 16.00 Verdas travlaste byar (r) (4:4) 16.55 Raw Air: 1. omgang menn. Direkte fra Granåsen. 17.50 Oddasat 18.05 Dagsnytt 18 19.05 Tegnspråknytt 19.10 Kayayo – de levende handlekurvene (r) 19.45 Vinterfestspill i Røros kirke 21.15 Det magiske nordlyset 22.05 Urix: Grenseløs (6) 22.25 Drapet uten lik (5:6) 23.05 USA i fargar (5:6) 23.55 Indias kostbare døtre (r) 01.45 Preikestolen (r) 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veterinærene (51:80) 14.00 Sommerhytta (r) (3:40) 15.00 Sykkel: Paris – Nice 5. etappe. Fr. sykkelritt. 17.00 Home and Away (36:230) 17.30 Oppgrader! (r) (31, 32:48) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sommerhytta (4:40) 20.00 Helsekontrollen (3:8) 20.30 TV 2 hjelper deg (11:17) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Criminal Minds (10:15) 22.35 Da Norge sto stille (r) (1:6) 23.35 Frikjent (r) (4:8) 00.40 Bull (8:22) 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 09.20 MacGyver – klassikeren (r) (22:22) 10.25 MacGyver – klassikeren (r) (1:20) 11.25 Ax Men (r) (1, 2:13) 13.20 Ødemarkens menn (r) (12:17) 14.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (43, 44, 45, 46:48) 18.10 Ax Men (r) (3, 4:13) 20.00 Ødemarkens menn (r) (13:17) 21.00 Ice Road Truckers (10:10) 22.00 Jail: Big Texas (r) (1, 2:20) 23.00 Live PD: Police Patrol (12:12) 23.25 Live PD: Police Patrol (r) (1:11) 23.55 Grensevaktene: Irland (r) (17:20) 00.55 Arrow (r) (3, 4:23) 02.40 Live PD: Police Patrol (r) (12:12) 03.10 Live PD: Police Patrol (r) (1:11) 03.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.30 Sinnasnekker'n (r) (7:10) 11.30 4-stjerners middag (r) (39:56) 12.30 Neste sommer (r) (9:10) 13.00 Brille (r) (1:6) 14.00 The Big Bang Theory (r) (6, 7:24) 14.55 Friends (r) (15, 16, 17:17) 17.00 Two and a Half Men (r) (6, 7, 8:24) 18.30 The Big Bang Theory (r) (8, 9:24) 19.30 4-stjerners middag (40:56) 20.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis (2:11) 22.00 Gift ved første blikk (6:10) 23.00 Drapet i Holmenkollen (r) (1:6) 24.00 Brille (r) (2:6) 01.00 Special Victims Unit (r) (12:24) 01.55 CSI (r) (1:23) 02.55 Nattsending

06.00 Morgensending 10.35 NCIS: New Orleans (17:23) 11.30 NCIS: Los Angeles (24:24) 12.30 Lethal Weapon (3:22) 13.30 Eventyrlig oppussing (r) (2:8) 14.30 Masterchef Canada (3:15) 15.30 The Real Housewives of Beverly Hills (4:23) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (6:10) 17.30 Luksusfellen Sverige (11:17) 18.30 Eventyrlig oppussing (3:8) 19.30 Camp kulinaris (20, 21:32) 21.30 Paradise Hotel (4:48) 22.30 Instinct (12:13) 23.30 Sex og singelliv (7, 8:18) 00.50 Paradise Hotel (r) (4:48) 01.45 Love Island UK (7, 8:43) 02.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Kongen av Queens (5, 6:25) 11.00 Simpsons (r) (13, 14, 15, 16:22) 12.00 Simpsons (15, 16:22) 13.00 Seinfeld (r) (9, 10:24) 14.00 Whose Line Is It Anyway? (7, 8:12) 15.00 Simpsons (r) (13, 14, 15, 16:22) 16.00 Simpsons (15, 16:22) 17.00 Seinfeld (11, 12:24) 18.00 Storage Hunters UK (1, 2:10) 19.00 Shades of Blue (9:13) 20.00 OSL 24-7 (5, 6:24) 21.00 Exodus: Gods and Kings. Am./br./sp. actioneventyr fra 2014. 24.00 Bad Ass 2: Bad Asses. Am. action fra 2014. 01.55 Nattpatruljen New Orleans (20:21) 02.50 Nattsending

06.00 Morgensending 14.35 En dansk skyskraper i New York (4:4) 15.05 Dei raude på bortebane (2:3) 15.35 Indias kostbare døtre (r) 16.55 VM-minner (r) 17.15 Raw Air. Reportasjer og intervjuer. 17.30 Raw Air: Skiflyging kvalifisering. Direkte. 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Vår beste dag (r) (2:3) 19.30 Sveriges mest beundrede mann (r) (1:2) 20.30 Lisenskontrolløren (r) (2:4) 21.00 Nyheter 21.10 Glimt av Norge (r) 21.25 Heftige hotell (r) (1:6) 22.15 Pet Shop Boys: Live i London 23.15 Hitler – vondskapens karisma (r) (1:3) 00.05 USA i fargar (r) (5:6) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veterinærene (52:80) 14.00 Helsekontrollen (r) 14.30 TV 2 hjelper deg (r) 15.00 Sykkel: Paris – Nice 6. etappe. Fr. sykkelritt. 17.00 Home and Away 17.30 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Dyrepasserne (3:15) 19.30 Helsesista (3:10) 20.00 The Voice – Norges beste stemme (23:42) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 The Voice – Norges beste stemme (24:42) 22.15 Senkveld med Helene og Stian (6:15) 23.20 Ghosts of Girlfriends Past. Am. romantisk komedie fra 2009. 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 07.55 Fail Army (r) (20:10) 08.25 Ice Road Truckers (r) (10:10) 09.20 MacGyver – klassikeren (r) (2, 3:20) 11.25 Ax Men (r) (3, 4:13) 13.20 Ødemarkens menn (r) (13:17) 14.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (47, 48:48) 16.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (1, 2:36) 18.10 Ax Men (r) (5, 6:13) 20.00 Ødemarkens menn (r) (14:17) 21.00 Tracers. Am. action fra 2015. 23.10 Arrow (11:22) 23.55 The Cops (r) (10:16) 00.50 60 Days In (r) (10:14) 01.50 Halt and Catch Fire (r) (6:10) 02.50 Jail: Big Texas (r) (1, 2:20) 03.50 MacGyver – klassikeren (r) (2, 3:20) 04.50 Nattsending

06.00 Morgensending 11.30 4-stjerners middag (r) (40:56) 12.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (2:11) 14.00 Neste sommer (r) (10:10) 14.30 The Big Bang Theory (r) (8, 9:24) 15.25 Friends (r) (1, 2, 3:24) 17.00 Two and a Half Men (r) (9, 10, 11:24) 18.30 The Big Bang Theory (r) (10, 11:24) 19.30 Ja vi elsker camping (r) (2:12) 20.30 Neste sommer (r) (9, 10:10) 21.30 Brille (r) (1:8) 22.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (1:10) 23.30 The Graham Norton Show (11:20) 00.30 Crocodile Dundee. Austr. actionkomedie fra 1986. 02.30 Nattsending

06.00 Morgensending 08.40 Dr. Phil (r) (10:175) 09.35 Dr. Phil (12:175) 10.35 NCIS: New Orleans (18:23) 11.30 NCIS: Los Angeles (1:24) 12.30 Lethal Weapon (4:22) 13.20 Eventyrlig oppussing (r) (3:8) 14.15 Masterchef Canada (4:15) 15.10 The Real Housewives of Beverly Hills (5:23) 16.10 Svenske Hollywoodfruer (7:10) 17.10 Luksusfellen Sverige (12:17) 18.10 Eventyrlig oppussing (4:8) 19.15 Battle of the Year. Am. musikkfilm fra 2013. 21.30 Ghostbusters 2. Am. actionkomedie fra 1989. 23.45 Empire State. Am. drama fra 2013. 01.40 Luksusfellen Sverige (r) (11, 12:17) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 Simpsons (r) (15, 16, 17, 18:22) 12.00 Simpsons (17, 18:22) 13.00 Seinfeld (r) (11, 12:24) 14.00 Whose Line Is It Anyway? (9, 10:12) 15.00 Simpsons (r) (15, 16, 17, 18:22) 16.00 Simpsons (17, 18:22) 17.00 Seinfeld (13, 14:24) 18.00 Storage Hunters UK (3, 4:10) 19.00 Shades of Blue (10:13) 20.00 OSL 24-7 (7, 8:24) 21.00 League of Extraordinary Gentlemen. Am. actioneventyr fra 2003. 23.15 Bad Asses on the Bayou. Am. actiondrama fra 2015. 00.55 Nattpatruljen New Orleans (21:21) 01.55 Nattsending

06.00 Morgensending 14.00 V-cup hopp: 2. omgang, kvinner. Direkte. 14.30 V-cup langrenn: Sprint fri teknikk, finaler. Direkte fra Falun. 14.55 V-cupfinale kombinert: 10 km langrenn. Direkte fra Schonach, Tyskland. 15.30 Helt Ramm – Alpestreker (r) 15.45 VM skiskyting: Innskyting 16.10 Helt Ramm – Alpestreker (r) 16.25 Best i verden (r) 16.55 Raw Air. 1. omgang direkte fra Vikersund. 18.00 Pet Shop Boys: Live i London (r) 19.00 Det magiske nordlyset (r) 19.50 Lisenskontrolløren (r) (2:4) 20.20 Hvorfor det? (r) (4:7) 20.55 V-cup friski. Direkte fra Quebec, Canada. 22.30 Legenda Elvis (r) 24.00 Nattsending

06.01 Morgensending 09.50 MacGyver – klassikeren (r) (20, 21:22) 12.00 Helsesista (r) (3:10) 12.30 En kveld hos Kloppen (r) (1:8) 13.30 The Voice – Norges beste stemme (r) (23, 24:42) 15.00 Sykkel: Paris – Nice 7. etappe. Fr. sykkelritt. 17.30 Tid for hjem (r) (9:12) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Jakten på kjærligheten – Presentasjon (r) (1:15) 20.00 Familieduellen (2:16) 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 God kveld Norge (9:16) 22.20 Skavlan (10:13) 23.20 Iron Man 3. Am. actioneventyr fra 2013. 02.10 Nattsending

06.00 Ax Men (r) (10, 11, 12, 13:13) 09.50 Ax Men (r) (1:13) 10.45 Ice Road Truckers (r) (6, 7, 8, 9, 10:10) 15.30 Fraktekrigen UK (r) (9:20) 16.00 Besatt av bil (r) (5, 6:18) 17.00 Kompani Spitsbergen (r) (3:10) 18.00 Ax Men: Logged and Loaded (r) (1:13) 19.00 Ice Road Truckers (r) (10:10) 20.00 MacGyver (17:22) 21.00 The Hangover. Am. komedie fra 2009. 23.10 Frontera. Am. westerndrama fra 2014. 01.20 The Town. Am. krimthriller fra 2010. I rollene: Blake Lively, Ben Affleck, Rebecca Hall. Regi: Ben Affleck. (15 år) 04.00 Spesialstyrkene (r) (2:5) 05.00-06.00 Arrow (r) (11:22)

06.05 Friends (r) (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15:17) 11.30 Two and a Half Men (r) (13, 14, 15, 16:16) 13.30 Two and a Half Men (r) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:24) 18.00 Gift ved første blikk (r) (6:10) 19.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (2:11) 20.30 Ja vi elsker camping (r) (2:12) 21.30 Star Wars: The Force Awakens. Am. science fiction fra 2015. 00.15 G.I. Joe: Retaliation. Am. action fra 2013. 02.30 Typisk deg (r) (8:10) Programleder: Petter Schjerven. 03.30 Morgan og Ola-Conny i USA (r) (3:10) 04.25 Verdens morsomste barn (r) (32, 33:52) 05.15-05.45 Dyreflyplassen (r) (9:13)

06.00 Morgensending 07.15 The Ellen DeGeneres Show (r) (83, 84, 85:180) 09.35 Camp kulinaris (r) (19, 20, 21:32) 12.30 The Real Housewives of Beverly Hills (r) (3, 4, 5, 6, 7:23) 15.30 The Real Housewives of Beverly Hills (6, 7:23) 17.30 Forsidefruer (r) (5:6) 18.30 Million Dollar Listing New York (5:12) 19.30 Daddy Day Camp. Am. familiekomedie fra 2007. 21.30 Taken. Fr./am./br. actionthriller fra 2008. 23.25 Wall Street: Money Never Sleeps. Am. drama fra 2010. 02.05 Ghostbusters 2. Am. actionkomedie fra 1989. 03.50 Luksusfellen Sverige (r) (8:17) 04.35 Svenske Hollywoodfruer (r) (3:10) 05.20 Nattsending

06.00 Morgensending 09.00 Superstore (9, 10:20) 09.55 Jay Leno's Garage (10:16) 10.50 Getaway Car (5:12) 12.00 Storage Hunters UK (r) (5, 6, 7, 8, 9:10) 14.30 Whose Line Is It Anyway? (r) (1, 2, 3, 4, 5:12) 17.00 Jay Leno's Garage (r) (10:16) 18.00 OSL 24-7 (r) (23, 24:40) 19.00 OSL 24-7 (r) (1, 2, 3, 4:24) 21.00 Jane Got a Gun. Am. western fra 2015. 23.10 Exodus: Gods and Kings. Am./br./sp. actioneventyr fra 2014. 02.15 Desperado. Am. actionthriller fra 1995. 03.50 Nattpatruljen New Orleans (r) (18, 19:21) 05.15 Anger Management (r) (21, 22:24) 05.35 Nattsending

FREDAG 15.3 07.25 Morgensending 13.40 Skattejegerne (r) 14.10 Tidsbonanza (r) 15.00 Solgt! (r) (1:8) 15.30 Monsen, Monsen og Mattis (r) (3:6) 16.00 Heftige hus (r) (2:4) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Løypekøyraren på Sognefjellet (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Raw Air: Skiflyging kvalifisering. Direkte fra Vikersund. 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.30 Norge Rundt (11) 19.55 Beat for beat (2:8) 20.55 Nytt på nytt (10:14) 21.25 Lindmo (10:14) 22.15 Finnmarksløpet. 22.45 Skakkjørt (3:6) 22.50 Skakkjørt (r) (5:6) 23.00 Kveldsnytt 23.20 Hevn. Norsk thriller fra 2015. 00.55 Nattsending

LØRDAG 16.3 06.40 Morgensending 13.00 Vinterstudio. Sportsmagasin. 13.15 VM skiskyting: Stafett kvinner. Direkte fra Östersund. 14.45 V-cup langrenn: Sprint fri teknikk, finaler. Direkte fra Falun. 16.10 Vinterstudio. Sportsmagasin. 16.30 VM skiskyting: Stafett menn. Direkte fra Östersund. 18.00 Raw Air. 2. omgang direkte fra Vikersund. 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto (11) 19.50 VM-kveld fra Östersund. Reportasjer og intervjuer direkte fra Östersund. 20.45 Alle mot 1 (9:10) 22.15 Den ultimate agent (10:10) 23.15 Kveldsnytt 23.35 Strømmeland (5:6) 24.00 Pyromanen. Norsk drama fra 2016. 01.35 Nattsending


Nordstrands Blad

radio & tv

Torsdag 14. mars 2019

47

SØNDAG 17.3 05.00 Morgensending 09.25 V-cupfinale alpint: Storslalåm 1. omgang, kvinner. Direkte fra Andorra. 10.15 Vinterstudio. 10.25 V-cupfinale alpint: Slalåm 1. omgang, menn. Direkte fra Soldeu, Andorra. 11.15 Vinterstudio. 11.25 V-cup langrenn: 10 km fri teknikk, kvinner. 12.30 V-cupfinale alpint: Storslalåm 2. omgang, kvinner. Direkte fra Andorra. 13.00 Vinterstudio. 13.15 VM skiskyting: Fellesstart kvinner. Direkte. 14.00 Vinterstudio. 14.25 V-cup langrenn: 15 km fri teknikk, menn. 15.45 Vinterstudio. 16.00 VM skiskyting: Fellesstart menn. Direkte. 17.00 Raw Air: Skiflyging. 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen. 20.15 Det umulige landet (2:5) 21.05 Nattsending

06.00 Morgensending 11.30 VM-minner (r) 11.45 V-cupfinale kombinert: Hopp. 2. omgang direkte fra Schonach. 12.20 V-cupfinale alpint. Direkte fra Soldeu, Andorra. 12.30 VM skiskyting: Innskyting 13.10 V-cupfinale alpint. Direkte fra Soldeu, Andorra. 14.00 V-cup hopp: 2. omgang, kvinner. Direkte. 14.30 VM-minner (r) 14.55 V-cupfinale kombinert. Direkte fra Schonach. 15.45 Hvorfor det? (r) (4:7) 16.15 Legenda Elvis (r) 17.45 Spilling Rivefabrikk 18.00 Attenborough og verdens største dinosaur (r) 18.55 Heftige hotell (r) (1:6) 19.45 Hovedscenen (11) 22.35 Den glemte polarhelt (r) (4:4) 23.33 Skandinavia i Hitlers jerngrep (r) (4:5) 00.05 Legenda Elvis (r) 01.35 Nattsending

06.01 Morgensending 13.00 Kjendis søker kjæreste (r) (3:7) 14.00 Familieduellen (r) (2:16) 15.00 Sykkel: Paris – Nice 8. etappe. Fr. sykkelritt. 17.30 Oppgrader! (r) (34:48) 18.00 Spesialprestene (3:6) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 En kveld hos Kloppen (r) (1:8) 20.00 Huskestue (1:12) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.45 Da Norge sto stille (2:6) 22.45 Drept av min datter (r) 23.45 God kveld Norge (r) (9:16) 00.25 Åsted Norge (r) 01.25 Nattsending

06.00 Ax Men (r) (2, 3, 4, 5, 6:13) 10.45 Ødemarkens menn (r) (10, 11, 12, 13, 14:17) 15.30 Alene US (r) (10, 11:14) 17.30 Wunderland (r) (12:16) 18.00 Fjorden Cowboys (r) (4:8) 18.30 Get-ligaen: Kvartfinale. Norsk ishockey fra 2019. 21.00 The Hangover Part II. Am. komedie fra 2011. 23.15 Hunting Hitler (r) (4:8) 00.10 Bak murene i England (r) (1:3) 01.15 3096 days. 3096 Tage. Ty. drama fra 2013. I rollene: Trine Dyrholm, Thure Lindhardt, Antonia Campbell-Hughes. Regi: Sherry Horman. 03.30 Into the Badlands (r) (6:10) 04.25 Panikk i lufta (r) (3:3) 05.25-05.53 Pantelånerne i Australia (r) (10:12)

06.10 Morgensending 10.00 Two and a Half Men (r) (10, 11:24) 11.00 4-stjerners middag (r) (37, 38, 39, 40:56) 15.00 Mesterfinalen: Studio. Norsk cupfotball fra 2019. 15.55 Mesterfinalen: Rosenborg – Molde. Norsk cupfotball fra 2019. 18.00 Mesterfinalen: Studio. Norsk cupfotball fra 2019. 18.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) (2:11) 20.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (3:11) 21.30 Neste sommer (1:10) 22.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (1:10) 22.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (1:10) 23.30 Brille (r) (1:8) 00.30 The Graham Norton Show (r) (11:20) 01.30 Seks dager, syv netter. Am. komedie fra 1998. 03.35 Nattsending

06.00 Morgensending 07.25 Hotell Helvete (1:8) 08.10 The Ellen DeGeneres Show (r) (86, 87:180) 10.10 Daddy Day Camp. Am. familiekomedie fra 2007. 12.00 Million Dollar Listing New York (r) (5:12) 13.00 Eventyrlig oppussing (r) (6:6) 14.00 Eventyrlig oppussing (r) (1, 2, 3:8) 17.00 Camp kulinaris (r) (19, 20, 21:32) 20.00 Luksusfellen (r) (2:10) 21.00 White House Down. Am. actionthriller fra 2013. 23.50 Instinct (r) (12:13) 00.50 Lethal Weapon (r) (9:22) 01.50 Wall Street: Money Never Sleeps. Am. drama fra 2010. 04.05 Luksusfellen Sverige (r) (9:17) 04.50 Superstore (r) (3:11) 05.15 Nattsending

06.00 Morgensending 09.00 Superstore (11, 12:20) 09.55 Jay Leno's Garage (11:16) 10.50 Getaway Car (6:12) 12.00 Storage Hunters UK (r) (10:10) 12.30 Storage Hunters UK (r) (1, 2, 3, 4:10) 14.30 Whose Line Is It Anyway? (r) (6, 7, 8, 9, 10:12) 17.00 Jay Leno's Garage (r) (11:16) 18.00 Liftoff (5, 6:13) 19.00 Brooklyn Nine-Nine (6, 7:22) 21.00 A Million Ways to Die in the West. Am. westernkomedie fra 2014. 23.15 Jane Got a Gun. Am. western fra 2015. 01.20 League of Extraordinary Gentlemen. Am. actioneventyr fra 2003. 03.25 Nattsending

06.00 Morgensending 13.20 Attenborough og verdens største dinosaur (r) 14.15 Lisenskontrolløren (r) (2:4) 14.45 Team Bachstad (r) (1:6) 15.15 Sveriges mest beundrede mann (r) (1:2) 16.15 Med hjartet på rette staden (r) (1:24) 17.05 Heftige hotell (r) (1:6) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Det gode liv i Alaska (r) (19:22) 19.45 Ein ekte gullgravar (r) (2:2) 20.25 De siste av sitt slag. Br. dokumentar fra 2017. 21.55 Saken Christer Pettersson (r) (6:6) 22.20 Urix 22.40 Vatikanets mørke side (r) 23.30 Concorde – gjennom lydmuren (r) (1:2) 00.20 Det umulige landet (r) (2:5) 01.10 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veterinærene (53:80) 14.00 Masterchef Sverige (11:15) 15.00 Bolighjelpen – Vancouver (r) (25:26) 16.00 Sommerhytta (r) (4:40) 17.00 Home and Away (38:230) 17.30 Oppgrader! (r) (35, 36:48) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sommerhytta (5:40) 20.00 Kjendis søker kjæreste (4:7) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Åsted Norge (2:10) 22.40 Sporløs (r) (1:10) 23.40 Hawaii Five-0 (16:24) 00.40 Criminal Minds (r) (21:22) 01.30 Nattsending

06.00 American Ninja Warrior (r) (7, 8:31) 07.55 Fail Army (r) (1:20) 08.25 Ice Road Truckers (r) (1:10) 09.20 MacGyver – klassikeren (r) (4, 5:20) 11.25 Ax Men (r) (5, 6:13) 13.20 Ødemarkens menn (r) (14:17) 14.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (3, 4, 5, 6:36) 18.10 Ax Men (r) (7, 8:13) 20.00 Ødemarkens menn (r) (15:17) 21.00 The Cops (11:16) 22.00 60 Days In (11:14) 23.00 Live PD: Police Patrol (r) (2, 3:11) 23.55 Grensevaktene: Irland (r) (18:20) 00.55 Arrow (r) (5, 6:23) 02.40 Live PD: Police Patrol (r) (2, 3:11) 03.40 MacGyver – klassikeren (r) (4, 5:20) 04.40-05.41 MacGyver – klassikeren (r) (5:20)

06.00 Morgensending 10.30 Sinnasnekker'n (r) (10:10) 11.30 Typisk deg (r) (8:10) 12.30 Gift ved første blikk (r) (6:10) 13.30 Brille (r) (2:6) 14.30 The Big Bang Theory (r) (10, 11:24) 15.30 Friends (r) (4, 5, 6:24) 17.00 Two and a Half Men (r) (12, 13, 14:24) 18.30 The Big Bang Theory (r) (12, 13:24) 19.30 4-stjerners middag (41:56) 20.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (1:10) 21.30 Typisk deg (r) (9:10) 22.30 Brille (r) (1:16) 23.30 Brille (r) (3:6) 00.30 Special Victims Unit (r) (14:24) 01.30 CSI (r) (3:23) 02.30 Castle (r) (22:24) 03.25 Morgan og Ola-Conny i USA (r) (5:10) 04.15 Nattsending

06.00 Morgensending 09.35 Dr. Phil (13:175) 10.35 NCIS: New Orleans (19:23) 11.30 NCIS: Los Angeles (2:24) 12.30 Lethal Weapon (5:22) 13.30 Eventyrlig oppussing (r) (4:8) 14.30 Masterchef Canada (5:15) 15.30 The Real Housewives of Beverly Hills (r) (6:23) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (8:10) 17.30 Luksusfellen Sverige (13:17) 18.30 Eventyrlig oppussing (5:8) 19.30 Camp kulinaris (21, 22:32) 21.30 Paradise Hotel (5:48) 22.30 NCIS: New Orleans (11:24) 23.30 Sex og singelliv (9, 10:18) 00.50 Paradise Hotel (r) (5:48) 01.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Kongen av Queens (9, 10:25) 11.00 Simpsons (r) (17, 18, 19, 20:22) 12.00 Simpsons (19, 20:22) 13.00 Seinfeld (r) (13, 14:24) 14.00 Whose Line Is It Anyway? (11, 12:12) 15.00 Simpsons (r) (17, 18, 19, 20:22) 16.00 Simpsons (19, 20:22) 17.00 Seinfeld (15, 16:24) 18.00 Storage Hunters UK (5, 6:10) 19.00 Shades of Blue (11:13) 20.00 OSL 24-7 (9, 10:24) 21.00 Svindeljegerne (2:8) 22.00 På glattisen (5:8) 23.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (9, 10:22) 01.00 The Strain (11:13) 02.00 Family Guy (r) (21:22) 02.30 Family Guy (r) (1:23) 02.55 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Vår beste dag (r) (3:3) 12.55 Skårungen (r) (10:10) 13.55 Det ville Mexico (r) (1:3) 14.45 Team Bachstad (r) (2:6) 15.15 Naturens uorden (r) 16.15 Med hjartet på rette staden (r) (2:24) 17.05 Matematisk brettekunst (r) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Det gode liv i Alaska (r) (20:22) 19.45 Abels tårn (4:8) 20.25 Martin Luther King – mannen og drømmen. Am. dokumentar fra 2018. 21.55 Stacey Dooley – når mor selger barna (r) 22.30 Urix 22.50 Tidstyvene 23.40 De siste av sitt slag. Br. dokumentar fra 2017. 01.10 Kriger (r) (4:6) 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veterinærene (54:80) 14.00 Masterchef Sverige 15.00 Bolighjelpen – Vancouver (r) (26:26) 16.00 Sommerhytta (r) 17.00 Home and Away 17.30 Oppgrader! (r) (37, 38:48) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sommerhytta (6:40) 20.00 Tid for hjem (10:12) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 Grey's Anatomy (15:22) 22.40 The Good Doctor (12:18) 23.30 Station 19 (8:10) 00.25 Criminal Minds (r) (22:22) 01.20 Hawaii Five-0 (r) (20:25) 02.20 Nattsending

06.00 American Ninja Warrior (r) (8, 9:31) 07.55 Fail Army (r) (2:20) 08.25 Ice Road Truckers (r) (2:10) 09.20 MacGyver – klassikeren (r) (6, 7:20) 11.25 Ax Men (r) (7, 8:13) 13.20 Ødemarkens menn (r) (15:17) 14.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (7, 8, 9, 10:36) 18.10 Ax Men (r) (9, 10:13) 20.00 Ødemarkens menn (r) (16:17) 21.00 Åsted Norge (r) (2:10) 22.00 Verdens verste seriemorder (r) (1:2) 23.00 Live PD: Police Patrol (r) (4, 5:11) 23.55 Grensevaktene: Irland (r) (19:20) 00.55 Arrow (r) (7, 8:23) 02.40 Live PD: Police Patrol (r) (4, 5:11) 03.40 MacGyver – klassikeren (r) (6, 7:20) 04.40-05.41 Nattsending

06.00 Morgensending 10.30 Sinnasnekker'n (r) (2:9) 11.30 4-stjerners middag (r) (41:56) 12.30 Ja vi elsker camping (r) (2:12) 13.30 Brille (r) (3:6) 14.30 The Big Bang Theory (r) (12, 13:24) 15.30 Friends (r) (7, 8, 9:24) 17.00 Two and a Half Men (r) (15, 16, 17:24) 18.30 The Big Bang Theory (r) (14, 15:24) 19.30 4-stjerners middag (42:56) 20.30 Brille (2:16) 21.30 Praktisk info med Jon Almaas (2:10) 22.30 Neste sommer (r) (1:10) 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (r) (1:10) 23.30 Brille (r) (4:6) 00.30 Special Victims Unit (r) (15:24) 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 09.35 Dr. Phil (14:175) 10.35 NCIS: New Orleans (20:23) 11.30 NCIS: Los Angeles (3:24) 12.30 Lethal Weapon (6:22) 13.30 Eventyrlig oppussing (r) (5:8) 14.30 Masterchef Canada (6:15) 15.30 The Real Housewives of Beverly Hills (r) (7:23) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (9:10) 17.30 Luksusfellen Sverige (14:17) 18.30 Eventyrlig oppussing (6:8) 19.30 Camp kulinaris (22, 23:32) 21.30 Paradise Hotel (6:48) 22.30 Forsidefruer (6:6) 23.30 Sex og singelliv (11, 12:18) 00.30 Paradise Hotel (r) (6:48) 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 Simpsons (r) (19, 20, 21, 22:22) 12.00 Simpsons (21, 22:22) 13.00 Seinfeld (r) (15, 16:24) 14.00 Whose Line Is It Anyway? (1, 2:12) 15.00 Simpsons (r) (19, 20, 21, 22:22) 16.00 Simpsons (21, 22:22) 17.00 Seinfeld (17, 18:24) 18.00 Storage Hunters UK (7, 8:10) 19.00 Shades of Blue (12:13) 20.00 OSL 24-7 (11, 12:24) 21.00 Deadpool. Am. actionkomedie fra 2016. 23.15 Eat This. Am. komedie fra 2005. 01.10 24 timer i varetekt (1:16) 02.10 Family Guy (r) (2, 3, 4, 5:23) 02.55 Nattsending

06.00 Morgensending 12.10 Distriktsnyheter (r) 13.50 En curlingmors bekjennelser (r) 14.50 Team Bachstad (r) (3:6) 15.20 Spilling Rivefabrikk (r) 15.35 Matematisk brettekunst (r) 16.30 Med hjartet på rette staden (r) (3:24) 17.20 Abels tårn (r) (4:8) 18.00 Dagsnytt 18 19.00 Det gode liv i Alaska (r) (21:22) 19.45 Torp 20.15 Tidstyvene (r) 21.10 Vikinglotto (12) 21.15 Folkeopplysningen – kort forklart (r) (1) 21.25 Vatikanets mørke side (r) 22.20 Urix 22.40 Hvorfor tiden flyr (r) 23.30 Kva skjedde med Dag Hammarskjöld? (r) 24.00 Klokken minutt for minutt (1, 2, 3, 4, 5, 6) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veterinærene (55:80) 14.00 Masterchef Sverige (13:15) 15.00 Bolighjelpen (1:20) 16.00 Sommerhytta (r) (6:40) 17.00 Home and Away (40:230) 17.30 Oppgrader! (r) (39, 40:48) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 19.00 Sommerhytta (7:40) 20.00 Sporløs (2:10) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene. De siste nyhetene innen sport. 21.40 En kveld hos Kloppen (2:8) 22.40 Best før (9:10) 23.15 Klovn (7:10) 23.45 Andra åket (8:8) 00.25 Criminal Minds (r) (1:22) 01.20 Nattsending

06.00 American Ninja Warrior (r) (9, 10:31) 07.55 Fail Army (r) (3:20) 08.25 Ice Road Truckers (r) (3:10) 09.20 MacGyver – klassikeren (r) (8, 9:20) 11.25 Ax Men (r) (9, 10:13) 13.20 Ødemarkens menn (r) (16:17) 14.15 Alarm 112 – På liv og død (r) (11, 12, 13, 14:36) 18.30 Før kampen 18.55 UEFA Women's Champions League: Barcelona – LSK Kvinner. 21.00 Etter kampen 21.30 Live PD: Police Patrol (r) (5:11) 22.00 Fjorden Cowboys (r) (4:8) 22.30 Fjorden Cowboys (5:8) 23.00 Live PD: Police Patrol (r) (6, 7:11) 23.55 Grensevaktene: Irland (r) (20:20) 00.55 Arrow (r) (9, 10:23) 02.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.30 Sinnasnekker'n (r) (3:9) 11.30 4-stjerners middag (r) (42:56) 12.30 Praktisk info med Jon Almaas (r) (2:10) 13.30 Brille (r) (4:6) 14.30 The Big Bang Theory (r) (14, 15:24) 15.30 Friends (r) (10, 11, 12:24) 17.00 Two and a Half Men (r) (18, 19, 20:24) 18.30 The Big Bang Theory (r) (16, 17:24) 19.30 4-stjerners middag (43:56) 20.30 Ja vi elsker camping (3:12) 21.30 Drapet i Holmenkollen (2:6) 22.30 Insider (9:10) 23.30 Brille (r) (5:6) 00.30 Special Victims Unit (r) (16:24) 01.25 CSI (r) (5:23) 02.25 Castle (r) (24:24) 03.25 Nattsending

06.00 Morgensending 09.35 Dr. Phil (15:175) 10.35 NCIS: New Orleans (21:23) 11.30 NCIS: Los Angeles (4:24) 12.30 Lethal Weapon (7:22) 13.30 Eventyrlig oppussing (r) (6:8) 14.30 Masterchef Canada (7:15) 15.30 The Real Housewives of Beverly Hills (8:23) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (1:6) 17.30 Luksusfellen Sverige (15:17) 18.30 Eventyrlig oppussing (7:8) 19.30 Boligjakten (3:10) 20.30 Luksusfellen (3:10) 21.30 Paradise Hotel (7:48) 22.30 Lethal Weapon (10:22) 23.30 Sex og singelliv (13, 14:18) 00.50 Paradise Hotel (r) (7:48) 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Kongen av Queens (13, 14:25) 11.00 Simpsons (r) (21, 22:22) 12.00 Simpsons (1, 2:25) 13.00 Seinfeld (r) (17, 18:24) 14.00 Whose Line Is It Anyway? (3, 4:12) 15.00 Simpsons (r) (21, 22:22) 16.00 Simpsons (1, 2:22) 17.00 Seinfeld (19, 20:24) 18.00 Storage Hunters UK (9, 10:10) 19.00 Shades of Blue (13:13) 20.00 OSL 24-7 (13, 14:24) 21.00 Neighbors. Am. komedie fra 2014. 23.00 Kill Bill: Vol. 2. Am. actionthriller fra 2004. 01.45 24 timer i varetekt (2:16) 02.35 Family Guy (r) (4, 5, 6, 7:23) 03.20 Nattsending

MANDAG 18.3 06.30 Morgensending 12.15 Nye triks (r) (4:10) 13.10 Tobias på kakeeventyr (r) (2:4) 13.40 Skattejegerne (r) (1:6) 14.10 Tidsbonanza (r) (1:5) 15.00 Solgt! (r) (2:8) 15.30 Monsen, Monsen og Mattis (r) (4:6) 16.00 Heftige hus (r) (3:4) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Bli med heim (r) (4) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 18.00 Det ville Mexico (r) (1:3) 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Reindrømmen (3:6) 20.25 Norge nå (33:66) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Tunnelen (5, 6:8) 22.56 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Vera (r) (4:4) 00.45 Nattsending

TIRSDAG 19.3 05.30 Morgensending 14.10 Tidsbonanza (r) (2:5) 15.00 Solgt! (r) (3:8) 15.30 Monsen, Monsen og Mattis (r) (5:6) 16.00 Heftige hus (r) (4:4) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Bli med heim (r) (5) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Verdens søteste valper og kattunger (r) (1:4) 18.35 Extra (12) 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Helt alene (1:4) 20.25 Norge nå (34:66) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Debatten 21.50 Innafor (1) 22.50 Norge fra lufta 22.55 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Studio Sápmi (9) 23.45 Den ultimate agent (r) (10:10) 00.45 Nattsending

05.15 Morgensending 12.15 Nye triks (r) (6:10) 13.10 Tobias på kakeeventyr (r) (4:4) 13.40 Skattejegerne (r) (3:6) 14.10 Tidsbonanza (r) (3:5) 15.00 Solgt! (r) (4:8) 15.30 Monsen, Monsen og Mattis (r) (6:6) 16.00 Heftige hus (r) (2:8) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Bli med heim (r) (6) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.55 Det ville Mexico (r) (2:3) 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Iskald (r) (3:8) 20.15 Norge nå (35:66) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Trygdekontoret (1:4) 22.10 Hvorfor tiden flyr 23.02 Distriktsnyheter 23.05 Kveldsnytt 23.20 Torp (r) 23.50 Nattsending

©Universum

ONSDAG 20.3


Siste! Kundeservice

Åpningstider: Man-fre 08.00-15.30

Lær å lage fuglekasse SAGSTUA: Naturvernforbundet, Miljøagentene Oslo sør og Miljøprosjekt Ljanselva inviterer til fuglekassesnekring ved Sagstua i Skulleruddumpa søndag 17. mars fra klokken 13–15. De stiller med materialer, men ta gjerne med egen hammer. Det fyres opp bål, så du kan grille Foto: Helge Viken medbrakt mat. 

69 20 41 38

Tipstelefon: 22 63 91 00 E-post:tips@noblad.no

Sognepresten i permisjon for å være heltidspolitiker – Jeg er vel på vei inn i politikken, sa sogneprest Espen Andreas Hasle etter at han ble valgt til listetopp for Oslo KrF. Sist uke forlot han Manglerud kirke og fikk sin plass i Rådhuset som heltidspolitiker. Arne Vidar Jenssen tips@noblad.no

ENGASJERT: Espen Andreas Hasle har permisjon fra Manglerud kirke for å drive med politikk på heltid frem mot valget. Arkivfoto

MANGLERUD/RÅDHUSET: I november ble sogneprest på Manglerud, Espen Andreas Hasle fra Nordstrand, valgt til Oslo KrFs toppkandidat på by-

Klokkeklovnene fokuserer på pasienter/beboere som er rammet av demens. Demens vanskeliggjør kontakt med omgivelsene. For pårørende og helsepersonell er det vanskelig å finne aktiviteter som oppleves som gode positive opplevelser.

Undersøkelse inkl. 2 røntgenbilder og vanlig tannstenrens KUN KR.

395,-

*

styrelisten. Nå er hverdagen fylt med oppgaver knyttet til partiet og høstens lokalvalg. – Jeg regner med at det blir travelt med valgarbeid allerede fra våren, og det skal bli spennende. Håper vårt partiprogram vil slå an blant velgerne. Vi mener det er god politikk vi driver for Oslo-folk, og at det vi skal fortelle om i valgkampen blir forstått. Vi skal i alle fall stå på, sier han. – Men er prestetiden din nå over, eller kommer du tilbake til kirken? – Jeg vil alltid være prest, men har foreløpig permisjon

:

Vi holder til i nye, moderne lokaler på Ryen og har gratis parkering. Ta kontakt på telefon

21422412 / 48847449

e-post: post@ryentannlegene.no Eller via nettsiden vår: www.ryentannlegene.no Velkommen til et hyggelig tannlegebesøk i Ryensvingen 5

Møtet holdes i Lambertseter kirke, Langbølgen 33. (300 m fra Munkelia T-banestasjon, linje 4) Gratis kafeteria (sveler og kaffe) Ordinært årsmøte etterpå med gjennomgang av de formelle årsmøte-postene. Alle er hjertelig velkommen. Gratis adgang.

Vennlig hilsen Tannlegene Istad, Aas og Mellemstrand * Gjelder første gangs undersøkelse

Pasienten i FOKUS • Allmenntannleger • Direkte oppgjør m/ HELFO • 50 % avslag på undersøkelse til nye pasienter www.bogerudtannhelseklinikk.no

som sogneprest, men valget bestemmer jo hvordan vi blir representert i bystyret og hvilke oppgaver jeg får. Blir det fire år i Rådhuset på meg, må nok sognepreststillingen utlyses. – Hvem styrer Manglerud kirke nå? – Kapellan Kjetil Hauge, som har vært i kirken en tid og er godt kjent, vil bli fungerende sogneprest, og så har SveinErik Skibrek sagt ja til å være vikarprest. Han har bred erfaring som prest og også som sogneprest i Mortensrud, sier Hasle til lokalavisen.

Kraftig vekst i kollektivtransporten

OSLO: I 2018 opplevde kollektivtransporten en kraftig økning i antall reisende. Veksten var på 4,2 prosent – totalt 387 millioner påstigninger. Veksten er betydelig større enn befolkningsveksten. Det viser tall Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen la frem tirsdag, som viser til at veksten tilsvarer 44.000 nye reisende hver eneste dag. Tallene viser at det er bussen som både er størst, med 168 millioner passasjerer, og med størst vekst. Samtidig som passasjertallene økte, viste tallene samtidig at biltrafikken for første gang sank i både Oslo og Akershus. – Det må være en sammenheng, sa Jenssen fornøyd på en pressekonferanse. Ifølge samferdselsbyråd Lan Marie Berg utgjør nå kollektivtransporten 53 prosent av alle motoriserte reiser i Oslo.  (Nettavisen)

M.N.T.F

Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen 23 38 49 10

Stallerudveien 103, 0693 Oslo

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Nordstrands Blad - 14. mars  

Les torsdagens utgave av NOBLAD gratis her

Nordstrands Blad - 14. mars  

Les torsdagens utgave av NOBLAD gratis her