Page 28

Kan spare folk for lang reiseveg

D

en regionale legevakta for Nord-Gudbrandsdal er lokalisert ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) på Otta.

Økt kompetanse : Avdelingsleder Elisabeth Rudi (fv.) virksomhetsleder Arild Kongsrud og kommunalsjef Iren Ramsøy.

Kommunalsjef for helse og oppvekst i Sel kommune, Iren Ramsøy, sier NGLMS har en viktig rolle i levering av helsetjenester til lokalbefolkning, hyttefolk andre tilreisende.

– Det har stor betydning at regional legevakt er samlet ett sted. Økt kompetanse og tilgang på verktøy som man ikke hadde tidligere gjør at man kan avklare situasjoner lokalt i større grad enn tidligere. Det kan spare pasienter for lang reiseveg, sier Ramsøy. Hun forteller at NGLMS har tilgang til diagnoseverktøy som røntgen og ultralyd.

Legevakta Legevakten er betjent på hverdager fra klokka 16.00 til klokka 08.00 i tillegg til hele døgnet lørdager, søndager og helligdager. Legevakten er bemannet med en lege og en til to sjukepleiere. I tillegg har en lege i regionen sekundærvakt hjemmefra og utalarmeres ved behov av primærlegen på Otta.

Nytt helikopter: Pilot Lukas Olsen og dei andre ved Dombåsbasen ser fram til å bruke det nye helikopteret.

Tryggare i fjellet Avansert utstyr Dombåsbasen har fått Å fly ambulansehelikopter natt og nytt ambulansehelikopdag i norsk klima og topografi er ter. Luftambulansetene- krevjande og forbunde med risiko. – For å sikre pasientane og dei som sta og NLA as er fyrst i flyg i tenesta vår har vi vald å utstyre verda til å ta i bruk dette alle våre helikopter med det nyaste avanserte helikopteret til innan tryggleik- og navigasjonsutstyr. Blant anna dei beste nattsynssivil luftfart.

D

et har vesentleg betre eigenskapar i høgfjellet og vil ha større gjennomføringsevne i dårleg vær enn det ti år gamle helikopteret det erstattar, seier administrerande direktør i Luftambulansen HF, Øyvind Juell.

28

Norddalen 

brillene på marknaden og ein svært avansert autopilot, seier Juell. Pilot Lukas fortel at helikopteret er litt betre på alle område. – Det toler betre sidevind slik at det blir lettare for oss å hente ned folk frå fjellryggar.

Fyrst med sivil luftfart Det nye helikopteret som nå blir sett inn på Dombås, ein Airbus H135T3H,

er ein vidareutvikling av maskina som har vore brukt ved basen dei siste ti åra. Luftambulansen og NLA as er fyrst i verda til å ta i bruk dette avanserte helikopteret til sivil luftfart. – Det nye helikopteret har monaleg betre yting i høgda og auka nyttelast som både aukar tryggleik og effektivitet ved lange og krevjande oppdrag ut frå Dombås. Siste generasjon cockpit teknologi gjev autopilotfunksjonar som tidlegare berre var tilgjengelege på store sjøredningshelikopter, seier administrerande direktør i Norsk Luftambulanse as, Rune Midtgaard. Han beskreiv det som ein stor dag ikkje berre for dei i tenesta, men også for lokalbefolkninga.

Det andre av 15 Ambulansehelikopteret på Dombås er det andre av 15 nye helikopter som skal setjast ut i drift i luftambulansetenesta. Dei regionale helseføretaka bruker årleg 1,1 milliard kroner på luftambulansetenesta. Når dei nye ambulansehelikoptera er på plass, aukar den årlege kostnaden for helikopterdelen av tenesta med i overkant av 100 millionar kroner.

Helene Hovden

Hyttemagasin 2018

Hytteavis  

2018

Hytteavis  

2018