Page 50

Nr. 1 2016

ØTI-Turn Tidligere i vinter arrangerte vi inspirasjonsdag for trenere i Trettenhallen. Her var de fleste av våre trenere med. Trener fra Oppland Gymnastikk- og Turnkrets ga dem motivasjon og bevisstgjøring i forhold til rollen de har som trenere, samt gode tips til oppvarming som er utrolig viktig for å unngå skader. I tillegg til treninger for ca 150 turnere tirsdager og fredager, er vi i full gang med forberedelser til sommerens store arrangement; Turngruppa har i vinter hatt flere trenere på ulike kurs. Sikkerhet er viktig for å unngå skader under turntrening. Våre to nye hjelpetrenere Maren A. Sjåvik og Mari Szacinski var på kurs ei helg i februar. De rapporterte følgende fra kurset: Vi har vært på hjelpetrenerkurs på Elverum, fordi sikkerhet er viktig for å unngå skade. Vi synes det var inspirerende og motiverende. Vi vil anbefale

Barnekretsturnstevnet for Oppland. 10.-11. juni kommer over 600 turnere til Tretten. Se også egen reportasje om turnstevnet i Øyermagasinet. Astrid Simengård Leder ØTI-T

andre å ta dette kurset uansett om du er trener eller har en annen jobb med barn, fordi det gir deg inspirasjon til leker og andre øvelser som er bra for barn. Vi lærte rytmeleker, sanger, om skader, aktivisering av barn og sikring. Samme helg var to andre trenere, Tord Stalheim Mortensen og Mathias Svegården på sikringskurs 1 Trampett på Lillehammer.

Leder

Anleggsdugnader på Øyer Idrettspark: Når snøen går setter Øyer Tretten idrettsforening i gang med å fullføre flere prosjekter på Øyer Idrettspark. Det skal også sette opp nytt redskapshus, som erstatter det gamle. Ferdigstillelse av dette er planlagt høsten 2017. I den den forbindelse håper vi å få med mange på dugnad. Mye skal gjøres av entreprenør, men vi trenger folk som kan hjelpe til. Vi trenger snekkere, håndlangere, folk med: Ryddesag/motorsag og traktor med henger. Ta kontakt med daglig leder så legger han dere til dugnadslista og hvilke dager dere har anledning til å stille. De fleste dugnader vil bli lagt til helg i perioden 14. april til 14. mai. Vi ønsker å få med alle folk til disse dugnadene, også de som ikke nødvendigvis er medlemmer av ØTI, men ønsker å være med å bidra for fellesskapet, ha det sosialt og gjøre noe nyttig.

50 ØYERmagasinet

Prosjekter som er planlagt fremover: • Bygge redskaps hus, fjerne gammelt bygg. • Utskifting av lysmaster og kabelgrøft i intervallbakken, endre profil på starten av intervallbakken. • Rydding og grusing av intervallbakken og grusing av skiløype. • Nedre løp på skiløype ved Coop parkering.

• Vanningsanlegg til kunstgress grave ned 110 mm rør fra brannhydrant til nærmeste lysmast. • Lydanlegg ski/fotball. • Aktivitetsflater sør og nord. Med sportslig hilsen Jan-Erik Fosseheim Daglig leder ØTI e-post: janerik@trettenhallen.no Mobil 924 26 488

Det vil bli informert på ØTI sine hjemmesider om planene for de ulike prosjektene

Gd mars oyermagasinet  
Gd mars oyermagasinet