Page 48

OBS! Sunniva Rønningen Sletmo turner trygt med Simen Ofigstad som trener. Tori Simengård (bak) venter på tur. Alle foto: Anne Stokke

H pper i det

600 turnere samles på Tretten De hopper i det, både aktive og foreldregruppa. På kort varsel har turngruppa overtatt ansvaret for sommerens stevne med deltakere fra hele Oppland. Av Anne Stokke

48 ØYERmagasinet

Gd mars oyermagasinet  
Gd mars oyermagasinet