Page 38

Foto: Mette Banken

Øyer kommune

Til alle hytteeiere i Øyer kommune

Invitasjon til påsketreff Pellestova tirsdag 11. APRIL kl. 15.00

Påsken står for døren, og vi følger opp tradisjonen med å invitere til påsketreff. Vi er opptatt av å gjøre påsketreffet til en arena der lokalt næringsliv kan presentere seg for dere, og der det legges til rette for en gjensidig positiv nytte og utveksling mellom dere som fritidsbeboere, lokalsamfunnet og stedlige virksomheter. Vi har gleden av å invitere dere sammen med næringsdrivende fra kommunen til påsketreffet.

Program • Velkommen v/ordfører • Fakkelmannen • Næringsutvikling i Øyer • Kommunal informasjon: Kommuneplanens arealdel, aktuelle reguleringsplaner m.m. • Hva kan hytteeierne bidra med for å skape et enda bedre lokalsamfunn? • Avslutning med kaffe og vafler

Arrangementet er åpent og gratis for alle

Velkommen! Øyer kommune

Øyer næringsråd

Brit Kramprud Lundgård/s Erik Fostervoll/s Ordfører Leder

38 ØYERmagasinet

Gd mars oyermagasinet