Page 37

NYTT FRA BIBLIOTEKET av Astrid Stuve

BIBLIOTEKET OG FRIVILLIGSENTRALEN I ØYER KOMMUNE Samarbeid mellom bibliotek og frivilligsentral gir utvida åpningstid og bedre tjenester. Du kan låne bøker når frivilligsentralen er åpen, og du kan henvende deg til biblioteket angående frivillighet. Vi formidler også kontakt med Øyer småjobbsentral. Det inviteres til frivilliglunsj på biblioteket i Øyer den første fredagen i måneden. Treffet er for deg som er frivillig, eller som har lyst til å bli det, eller som bare vil vite mer om å være frivillig. Første treff var fredag 3. mars, neste er 7. april. Åpningstidene ved Øyer bibliotek justeres, vi åpner ikke før kl. 12.00 på mandager og holder åpent til kl. 18.00. Fredager utvider vi åpningstida fra kl. 15.00 til 16.00. Kafe Øyværingen flyttes til kl. 18.00 på mandager. FREDAGSKOPPEN med tanke på deg som har tid til overs på dagtid. Ta gjerne med barn! Enkel bevertning, kaffe og te. Siste fredag i hver måned kl. 11.00-13.00 I vår: 24. februar, 31. mars, 28. april og 26. mai ORDFØRERENS TIME Øyer bibliotek, mandag 3. april på Kafe Øyværingen og onsdag 7. juni (kl. 18.00-19.30) Tretten bibliotek kl. 17.30-18.30 torsdag 9. mars, torsdag 11. mai og torsdag 8. juni' MØTEPLASSER I ØYER Kafe Øyværingen er en uformell møteplass med språkkafe og annet program, på biblioteket den første mandagen i måneden på kveldstid. På Hafjellrampa er det kafe og møteplass tirsdag og torsdag, samt åpen dag fredag. Fredager inviterer Øyer bibliotek til kafe, Fredagskoppen

ÅPNINGSTID TRETTEN BIBLIOTEK OG ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL Mandag:................................... Kl. 12.00 - 14.00 Torsdag:.................................. Kl. 12.00 - 19.00 Trond Erik Dalbu som er leder på frivilligsentralen treffer du mandager, samt torsdag kl. 12.00-16.00. Bibliotekaren er til stede kl. 16.00-19.00 hver torsdag.

MER ÅPENT PÅ KVELDSTID I ØYER – NYE ÅPNINGSTIDER Mandag:................................... Kl. 12.00 - 18.00 Onsdag:................................... Kl. 12.00 - 21.00 Fredag:.................................... Kl. 10.00 - 16.00

Fra Øyer aktivitetssenter til Øyer arbeidssenter av Bjørn Rønningen, enhetsleder

Hvorfor navneendring? Senteret holder til på Tretten og gir et tilrettelagt arbeidstilbud til 25-30 brukere som av ulike årsaker har fått arbeidsevnen redusert. Brukernes hverdag her på senteret består av: • Vedproduksjon (kappingkløving og levering av ved til kunder både i og utenfor kommunen) • Lage ulike tekstilprodukter (sitteunderlag, filledukker, grytekluter, fugler, varmeputer mm.) • Lage ulike treprodukter (benker, miljøhus, fuglehus, rugekasser, biehotell mm.) • Så lager og selger vi lang pannekaker

• Å utføre arbeid her på senteret etter bestilling fra eksterne bedrifter • Noen brukere jobber på eksterne arbeidsplasser med oppfølging fra ansatte på arbeidssenteret. Hovedinnholdet i det brukerne driver med er tilrettelagt arbeid, som skaper produkter til glede for innbyggere og besøkende, og som gir brukerne mestringsopplevelser. Derfor fant vi ut at bygget bør hete Øyer arbeidssenter. Vinterens nyheter: • Egenproduserte tennbrikke • Etablering av en salgsbod ved hovedinngangen

Planer fremover: Øyer arbeidssenter er nabo med Mølleparken. Et parkområde som har potensial til å bli Gudbrandsdalens flotteste. Her har vi, sammen med sektor for kultur og fritid, planlagt å bygge portal som inngang til parken,

og bidra med ulike tiltak for å gjøre parken mere attraktiv som en aktivitetspark for barnefamilier. Og når snøen er borte skal vi bli enda mere fargerike. Følg med!

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 09.30 - 15.00 VELKOMMEN INNOM! (NB! Stengt i mellompåskedagene)

7

mars 2017

ØYERmagasinet 37

Gd mars oyermagasinet  
Gd mars oyermagasinet