Page 36

Nye eiendomsskattetakster i Øyer fra 2018

av Helene Bjørge

Foto: Åsmund Skjeldnes Eiendomsskattetakstene i Øyer har vært uendret siden 2007, og vi vil i løpet av 2017 taksere alle eiendommer på nytt. Det er kommunestyret som utskriver eiendomsskatt. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styringen med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten kan kommunen bruke fritt, eksempelvis til å finansiere kommunale tjenester eller til å bygge og drive kommunal infrastruktur.

VERDI Eiendommens verdi danner grunnlaget for skatteberegningen. Etter eiendomsskatteloven skal taksten på eiendommen gjenspeile antatt markedsverdi. Takstene vil deretter være uendret i 10-års perioden fram til neste retaksering, hvis ikke forholdene på eiendommen forandrer seg. Det blir utarbeidet nye rammer og retningslinjer for taksering som skal danne grunnlaget for de nye takstene. Taksering Alle eiendommer blir besiktiget i løpet av 2017, dette er normalt

en utvendig besiktigelse. Det vil bli sendt ut informasjon om dette før besiktigelsene starter. Du får mulighet til å komme med tilbakemeldinger om eiendommen din, og du kan avtale å være tilstede ved besiktigelsen. Skattetaksten bygger på faktaopplysninger hentet fra det nasjonale eiendomsregisteret i Norge (matrikkelen) og skjønnsmessige vurderinger som blir nærmere beskrevet i rammer og retningslinjer for taksering. Bygninger uten registrert areal eller feilregistrert areal blir målt ved besiktigelse og endret i matrikkelen. Har du spørsmål om eiendoms-

skatten, så ta gjerne kontakt med Øyer kommune, tlf. 61 26 81 00 eller e-post: postmottak@oyer.kommune.no

Informasjon fra NAV Øyer av Vebjørg Lien

NAV Øyer ønsker å gi enda bedre tjenester til innbyggerne i kommunen. Fra 1. mars gjennomfører vi avtalte samtaler og møter hver dag mellom kl. 08.00 og 15.30, men vi reduserer åpningstiden for henvendelser som ikke er avtalt på forhånd. Slik kan vi gi god og forberedt veiledning på en tid som passer godt for den som trenger bistand. Ny åpningstid vil være mandag, tirsdag og torsdag mellom kl. 12 – 15. Onsdag og fredag vil mottaket ved NAV Øyer være stengt. Disse dagene brukes både til samtaler på NAV, møter ute hos bedrifter og eventuelt på hjemmebesøk for de som ønsker det. De som ønsker å komme i kontakt med veileder på NAV Øyer må ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, eller ta kontakt med NAV Øyer elektronisk ved å logge inn på nav.no\DITT NAV. På nettsiden til NAV finnes mye informasjon, og på nav.no\DITT NAV finnes informasjon tilpasset egen situasjon.

Gjengen på NAV Øyer håper med dette å kunne gi innbyggerne i Øyer kommune enda bedre bistand! Velkommen til oss!

Ordføreren vil ha deg i tale! I vår kan du møte ordføreren på biblioteket for en prat om det som opptar deg. Ordføreren er der for å lytte, du kan stille spørsmål, eller komme med innspill og synspunkter. Ordføreren spanderer kaffe og kringle.  Øyer bibliotek: Mandag 3. april på Kafe Øyværingen og onsdag 7. juni (kl. 18.00-19.30) Tretten bibliotek kl. 17.30-18.30 torsdag 9. mars, torsdag 11. mai og torsdag 8. juni Vel møtt!

36 ØYERmagasinet

Gd mars oyermagasinet