Page 26

Nye løyper - nye opplevelser

da tida kitur, , e k s s g på rene på er e s r e ld en tter olad r sku e nærm Det e senke tursjok gjerne g r g e o man lsinen ge søk inger. l appe og man e solhel , n i d gård, f e m og Simen r d i e r t p s top per n og A Av Jo

iløy rse Stene yer Tursk Ø

26 ØYERmagasinet

I vinter har Øyer Turskiløyper merket og preparert en del nye løyper, nettopp med tanke på opplevelser og utsikt. Kjerringknappen Øyerfjellets geografiske midtpunkt, traseen Veslehaugen, Storhaugen og Kjerringknappen har tidligere ligget midt mellom flere løyper. Nå er det preparert løype fra Aksjøsetervegen (Veslehaugkrysset) og forbi disse tre toppene. Du kan gå fra varde

til varde, og nyte utsikten østover mot Lyngkampen som ligger på grensa til Hedmark, sørover til Hafjelltoppen og nord-vestover mot Rondane og Jotunheimen. Nettopp rundt disse vardene er det fint å ta en rast i solhellinga. Offpist-løyper ned fra vardene vitner om stor aktivitet med lek og moro når du først har kommet til målet for turen.

Gd mars oyermagasinet