Page 20

Kirkepåsken i Øyer

Musikk og spiritualitet

• Palmesøndag 9. april kl.13.00: Pinsemenigheten og Den norske kirke feirer felles gudstjeneste på Mosetertoppen.

Sør- Gudbrandsdal prosti inviterer til fagdag for å markere at lokale planer for trosopplæringen er ferdig.

• Onsdag 12. april kl.18.30: Gregoriansk aftensang i Øyer kirke.

Kirkelig tilsatte, frivillige, tilsatte i lokal kulturskole og musikklærere i grunnskole og videregåendeskoleverk fra hele Gudbrandsdalen er invitert til arrangementet på Dale- Gudbrands gard. Datoen er 30. mars. Musikk og spiritualitet - fra folkekultur til folkekultur overskrift for dagen. Rasmus Stauri og Kari Irene Lien er lokale bidragsytere til temaet, det samme er gateprest og musiker Carl Petter Opsahl, som er hentet inn for anledningen. Opsahl har tatt doktorgraden på en avhandling om hip-hop kultur og spiritualitet, og han studerer nå tradisjonsmusikk fra Gudbrandsdalen med Aslak O. Brimi som læremester.

• Skjærtorsdag 13. april kl.19.00: Kveldsmesse med liturgisk fotvasking i Tretten kirke. • Langfredag 14. april kl.11.00: Pasjonsgudstjeneste i Øyer kirke. • Påskeaften 15. april kl.23.15: Felles påskenattsmesse i Lillehammer kirke. • Påskedag 16. april kl.11.00: Høytidsmesse i Tretten kirke.

Arrangementskomité for fagdagen er Susanne Paulsen, Ann-Kristin Fauske Mathisen, Anita Dalehavn, Berit Sundli, Øyvind Sagedal, Kari Irene Lien og Trond Klaape.

• 2. påskedag 17. april kl.11.00: Høytidsmesse i Øyer kirke.

Påmeldingsfrist: 20. mars.

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre eeer kundens ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbree, vogger, barnesenger, senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter. Vi har eget overflatebehandlingsrom, hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringsmaler og luter. Alt ut fra hva dere ønsker eeer eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 61 29 02 88 • www.bakkenstreprodukter.no • e-post: bakkentp@online.no 20 ØYERmagasinet

Gd mars oyermagasinet  
Gd mars oyermagasinet