Page 1

2 18

Øyer magasinet Årgang 21

Bokby på verdenstoppen side 10

Sammen om Øyerfjellet side 6 og 7

Sigstad til Stavsmartn side 26

Truck med trøkk side 22


yr t s ut en! s ft åg u L l fri og og llet ke erfje s i fi r Øy g al t fo v t r tr u eko to fisk s ar ger h l Vi se g -o

Foto: Bergans / Krogh-Hanssen

Følg g oss på:

Sportt 1 Haffjelll / sport1hafjell

I vår butikk har vi stor lidenskap og sterk kjærlighet til sportsfaget. Vi har de beste merkevarene, et lokalt tilpasset utvalg og solid fagkunnskap - og aller mest har vi et hjerte for ekte sport.

Utvidet åpningstid i perioden 9. juli til 5. august • Man-fre 9-19 • Lør 9-18 • Søn 10-18 SPORT 1 HAFJELL Kongsveien 10, 2636 Øyer Tlf: 61 27 76 11 ÅPNINGSTIDER: Mandag - torsdag: 09:00 - 17:00 Fredag: 09:00 - 19:00 Lørdag: 09:00 - 16:00

2 ØYERmagasinet

COOP EXTRA

KONGSV

EGEN

Sc an

E6

E6

dic

Ha fje ll

Foto: Jotunheim / Shaka Brah

Foto: Ulvang

Ekte natur. Ekte opplevelser. Ekte sport.


Foto: Anne Stokke

Øyermagasinet NR. 2 - 2018. Juni Redaksjonelt ansvar: GD reklame Annonser: GD reklame, annonse@gd.no Layout og grafisk produksjon: GD reklame Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri Opplag: 5800 eksemplarer Foto cover: Asmund Hanslien

TIPS

ØYERMAGASINET!

oyermagasinet@gd.no

Sommertid!

INNHOLD 45 - 46 Matveversken

På de enorme områdene i Øyer statsallmenning - som dekker to tredeler av Øyer kommunes areal - skal mennesker og beitedyr høste av ressursene, hver på sitt vis. Folk høster trivsel, helse og velvære, sau og storfe høster fôr tilsvarende en verdi på nær 5,5 mill. kroner, hvilket utgjør en vesentlig del av driftsgrunnlaget for mange gardsbruk. Fire sentrale kvinne-stemmer i næringen deler noen råd og regler om hvordan vi bør oppføre oss når vi går, sykler eller kjører i fjellet, og hvordan vi skal opptre i møte med beitedyr. Les ellers om en ragger, en truck-entusiast med Stetson på toppen, stuttreist mat på alle fat, en by med bøker mest for barn. Og litt av hvert annet.

God sommer til alle!

12 - 13 Raggen går 16 - 17 I Heyerdahls fotspor 14 Øyer Næringsråd 31 - 35 Hærdera 50 og 51 ØTI

40 - 41 Lokal mat på sommerfat

ØYERmagasinet 3


Musdal har Øyers eneste

grendelag Tone Rui og Jon Magne Aspelund forbereder 30-årslag i Musdal grendelag. Av Anne Stokke Grendelaget samler seg til sankthansfest hvert år, men synes det er ekstra god grunn til å tromme sammen til fest denne gang. For laget runder 30 år. 30 år med fellesskap, dugnad og prat over skigard, langs stier og råk og i skiløypa. For de er alle viktige treffpunkter for musdølene.

JUBILEUM: Grendelaget har sørget for skiltingen. Leder Jon Magne Asplund og styremedlem Tone Rui er tilfreds med innsatsen. Nå venter sankthansfest. Foto: Anne Stokke Han har vært leder siden 2002, og begynner å bli varm i trøya, for å si det slik. Tone Rui har vært med i grendelagsstyret i mange, mange år, hun også. Skape møteplasser og styrke identiteten. Det mener hun er nøkkelordene for grendelagets arbeid. Det er opp mot 200 husstander i Musdal, og alle er medlemmer. Her føres ingen medlemslister, alle skal med, og alle er med. Utflyttede musdøler også, de er hjertelig velkommen til å delta både på midtsommerfes-

Bygge samhold - Vi har det trivelig, det er aldri noe ufred mellom oss. Alle bidrar til fellesskapet, hver på sin måte, oppsummerer Jon Magne Aspelund, leder i jubileumsåret, som det heter.

ten og ellers. Det samme gjelder hyttefolket, som det stadig blir flere av. Grendelaget er for alle som har tilknytning til Musdal. Start på Dulven Det er Lassesætra og Musdalssætra som er samlingspunktene for grendelaget nå. Men i starten var det Dulven, og laget het derfor Dulven grendelag. Den tidligere grendeskolen ble til samfunnshus og senere til dagens barnehage, og det var ikke lenger naturlig for grendelaget å være der.

- skreddersydd for hyttefolket

Grendelaget ser til at stier, råk og løyper er i orden og at skiltingen er som den skal være. - Det er mye å se over, men det går greit. Det er aldri nei å få når det er spørsmål om dugnad eller annen innsats som kommer grenda til gode, sier Aspelund. - Du er helt sikker på at det ikke finnes andre grendelag i kommunen?? - Ja, det er jeg sikker på. Det er bare vi musdøler som har organisert oss i en forening!

Halv pris!

25.pr. m n Dere d. de fø r tter 49.- ste 6 mn pr. m d nd. .

• Nyheter og reportasjer for hyttefolk • Kommunal informasjon • Turguiding • Aktivitetskalender • Lokal mat

www.gdhytte.no Tips GDHYTTE: Kontakt journalist Asmund Hanslien tlf. 906 85 056 eller e-post: asmund.hanslien@gd.no

4 ØYERmagasinet


HAFJELL VAKTMESTERKOMPANI AS HAFJELL HYTTESERVICE Vi er den største tilbyderen av serviceoppdrag til hytteeiere i Hafjellområdet. Vi har lang erfaring, proft utstyr, gode referanser og serviceinnstilte medarbeidere.

Vi har spesialisert oss på pleie av torvtak og gressklipping rundt hytteområdet. Maling/beising av hytter, hus og leilighetsbygg. Fasadevask med høytrykkspyler på tilhenger. Vi tar også på oss små snekkeroppdrag som bygging av terrasser og plattinger.

Mer enn 20 års erfaring - Gratis befaring! av Mer bilder er på utførte jobb

Ta kontakt på tlf. 951 74 823 post@hafjellhytteservice.no www.hafjellhytteservice.no

ØYERmagasinet 5


DELE GODENE: Beitesesongen er i gang samtidig som ferietiden kommer med mye ferdsel i fjellet. - Fjellet er et gode, som deles mellom mennesker og dyr, sier Mona Svegården. Begge foto: Anne Stokke

Sammen om

Øyerfjellet Over 7000 sau og 500 storfe går på beite i Øyerfjellet. Det er mer enn nok plass til både dyr og folk i fjellet, sier Mona Svegården. Hun har sluppet sauene på Hemrasten, derfra er det utsikt til hyttefeltene i Hafjell. Av Anne Stokke

Det er ingen grunn til at det skal bli krangel og ufred i fjellet. Det går så bra om alle er innstilt på å dele på godene. For fjellområdene er en ressurs og en kilde til trivsel for så mange.

medlem i samme lag, Astrid Olstad i Øyer Tretten beite-og gjetelag og Mona Svegården, beitebruker og sankebas for et sausankelag. Det finnes ni sankelag organisert under beitelaget.

Store verdier i fjellet Det sier kvartetten av kvinner i landbruksnæringen vi har blitt med til fjells en solblank, frisk forsommerdag. De er alle erfarne, drevne brukere og alle slipper dyr på beite. Det er Marthe Lang-Ree, leder i Øyer Tretten sau-og geitavlslag, Kristin Asdøl Midtmageli, styre-

Alle som slipper sau og storfe i Øyerfjellet, må være medlem i beitelaget. Det er bare dette ene beitelaget i Øyer kommune, og det dekker hele statsallmenningens område. Øyer statsallmenning er på 430 000 dekar – og utgjør to tredeler av kommunens areal. Beiteomfanget er beregnet til 362 000 dekar.

6 ØYERmagasinet

Beiteverdien i Øyerfjellet ligger på ca 5.5 millioner kroner (2013-tall) Det forteller hvor viktig utmarksbeitet er for næringen, påpeker Marthe Lang- Ree. Sameksistens Mennesker og dyr skal leve side om side i fjellet. Så lenge vi deler på områdene går det bra. Og bare alle vi som på en eller annen måte bruker fjellet til fritid og rekreasjon følger noen enkle, men viktige regler, blir et en god sommer til fjells.


De handler om varsling, hensyntagen til dyra, overholde båndtvangen og sørge for ettersyn med inngjerding rundt egen eiendom. Enkle, men viktige regler Vi har lyst til å rose hyttefolket. De ferdes med fornuft i fjellet, og er flinke til å melde fra om skadde eller døde dyr. I løpet av beitesesongen får vi flere telefoner fra Hafjell med opplysninger som hjelper oss til å lokalisere dyr som må tas hånd om, sier Beitelagsleder Astrid Olstad. • Meld fra om skadde eller døde dyr. Vakttelefonen har nr 917 08 830, eller ring Øyer fjellstyre på 488 99 898 eller politiet 02800. Telefonnumrene står på de nye skiltene fra beitelaget som er plassert ut i fjellet. Det er en stor fordel om den som melder fra også kan oppgi farge på øreklypene ev. hals båndet (klaven) til dyret. • Det er forbudt å ha strømgjerde uten strøm. Uten strøm kan sauen forsøke å forsere gjerdet, med fare for å vikle seg inn i det eller skade seg. • I Øyer er det båndtvang hele året. Forbudet må overholdes.

• Slipp aldri hunden, det kan få fryktelige følger for dyr, ikke bare for beitedyr, men også for småvilt, elg og fugler på reir. Senest i begynnelsen av juni meldte politiet om at det mest sannsynlig var en hund som hadde drept fem lam i Nordseterfjellet. • Vis respekt for beitedyr. Gå ikke for nær og gå aldri mot eller gjennom en storfebøling. Gå utenom! Storfe kan være aggressive, i sær i møte med hund. • Senk farten på fjellvegene, det bidrar til å redusere tallet på påkjørsler. I fjor ble 15-20 sau påkjørt. Lukk grinda - hver gang. Ikke etterlat søppel av noe slag, vær ekstra oppmerksom på aluminium og skarpe saker og ting som dyr kan skade seg på. Overhold forbudet mot åpen ild i skog og mark. Brannfaren er ekstra stor etter den lange varmeperioden på Østlandet.

FAKTA ØYER STATSAllMENNING • 430 000 dekar, det er 2/3 av arealet i Øyer. • Ca halvparten av arealet er snaufjell. Store arealer er dekket av bjørke skog, mange steder ung og tettvoksende. Bjørka vokser opp til ca 1000 moh. I Åstdalen er det et stort sammenhengende granskog-område. • Høyde over havet varierer fra 700 m i søre del av Åstdalen til 1 232 m på Eldåhøgda, det høyeste punktet i Øyer kommune.

Kilde: Øyer fjellstyre BEITElAGET Øyer Tretten beite- og gjetelag organiserer slipp, tilsyn og sanking av beitedyr. Alle som har dyr på beite i Øyerfjellet må være medlem. Organiserer sankelag for sau og sanking av storfe. Har fire gjetere i arbeid i beitesesongen. Dyr på utmarksbeite i Øyer høstet forenheter i utmarka til en verdi av nær 5,4 mill. kroner. Beitedyra høster en ressurs som ellers ikke vil bli utnyttet, denne ressursen utgjør en vesentlig del av driftsgrunnlaget for mange gardsbruk. Kilde: Beitebruksplan for Øyer kommune

FRISKT I FJELLET: (Bak fra venstre) Marthe Lang-Ree, Astrid Solstad, Mona Svegården. (Foran) Kristin Asdøl Midtmageli og gjeterhunden Guri - minner om noen enkle regler for menneskelig adferd der dyr beiter.

ØYERmagasinet 7


MARTN: Bente Søderholm og Svein Austlid på Stav forbereder høstens martnshelg. Foto: Anne Stokke

Stavsmartn Baksia og Storofsin som trekkplaster

De første har allerede sikret seg billett til festen med Baksia og Storofsin på Stavsmartn i oktober. Av Anne Stokke Martnsprogrammet begynner å ta form til martnshelgen som i år er 19. - 21. oktober. Og de mest ivrige har altså sikret seg billetter til fredags konsert med de populære bandene. Populære er også Gausdalsbandet Stas og Gunslingers fra Hardanger, som har ligget på 13. plass på VG-lista i vår med den nye plata, de skal på scenen på Stav lørdagskvelden. Aktuelt tema Årets tema både for landbrukstunet og LagSTAVen er miljø, fremtidstenkning og digitalisering. - Vi forsøker jo å ha være aktuelle når det gjelder tematikk på disse to programpostene, og ingenting er mer aktuelt enn spørsmål knyttet til veivalg om miljø og digital utvikling, sier Svein Austlid, daglig leder på Stav. Solenergi, flisfyring, mindre traktorer som

8 ØYERmagasinet

forbruker mindre energi er blant stikkordene på landbruksutstillingen, der det også kommer to nye utstillere. Landbrukstunet er også en møteplass for de minste, og det blir halmbasseng, trøtraktorbane med trøtraktoropptog blant annet. Ungene kan dessuten få være med på å lage mat, i år kommer Terje Holen for å grille et helt dyr.

Søndag blir det også gudstjeneste med historisk koloritt, i år er året 1859 valgt. Det var da bonden på Stav fikk sitt kongelige privilegium til handel med hest på Stav. Nærmere program kommer senere.

LagsSTAVEN kommer i ny form, og her er det altså tanker og tro om miljø og digitalisering som står i fokus. Eirik Normann Hansen innleder om temaene, og etterpå blir det paneldebatt med lokale størrelser. Navn er ikke klart i skrivende stund. Mange utstillere Stavsmartn har gjort klar til rundt 120 utstillere, og over 80 har sikret seg plass allerede. - Vi jobber målrettet for å kunne tilby et variert tilbud av varer for det store publikummet vi venter i år også, sier Bente Søderholm, som har direktekontakten med utstillerne. Ellers blir det som vanlig stort matnsopptog med hest lørdag, og opptog med veterantraktor og trøtraktor søndag.

HEST: Hest og Stav hører sammen, nå som før. (Arkivbilde)


OVER 60 ATTRAKSJONER FOR HELE FAMILIEN

Åpent fra 16. juni Nyhet er

Årets nyhet

Sk ogsbilba

ne

Hinderba n

e

Gårdsfrokost bestill på barnasgård

.no

7000 m² innendørs • Flott badeområde – 260 i vannet

GD Lillehammer. Foto: GLIS studio

www.barnasgård.no

• CITYWALK LILLEHAMMER Onsdag og torsdag kl. 11.00 20. juni - 16. august. Gratis byvandring i Lillehammer sentrum. Oppmøte på Lillehammer skysstasjon. • NATTÅPENT torsdag 5. juli til kl. 24.00 • KVELDSÅPENT OG SOMMERKONSERT torsdag 16. august til kl. 22.00 • MUSIKKFEST LILLEHAMMER lørdag 25. august • BARNAS DAG lørdag 22. september

GØY Å BADE

5. og 6. oktober

SENTRUM P-HUS • MIDT I BY´N! • Enkel parkering og betaling • Ingen kontrollavgift

BRYGGERIGATA 7

• Vannsklie • 25-metersbasseng • Varmebasseng • Barnebasseng • Boblebad

• Vanngrotte • Badstue • Dampbadstue • Servering

ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag.......... 13 - 21 Lørdag og søndag ...... 10 - 18

Skoleferier se www.jorekstad.no Hovedsamarbeidspartner:

www.lillehammersentrum.no

Tlf. 61 05 70 60

www.jorekstad.no ØYERmagasinet 9


TENK DET: Bokbyen har bøker om de fleste temaer. Lillebror Bjørnar Farstad og storebror Even Leander får hjelp av Margrethe Bæverfjord.

Bokby på verdenstoppen

Brødrene Even leander og Bjørnar koser seg med bøker i Barnas bokby i lilleputthammer. Den er kåret til en av verdens beste. Av Anne Stokke - Vi ser jo at barn og voksne trives i boksamlingene, men vi trodde ikke at vi var så gode, smiler Gunn Mona Pedersen og Margrethe Bæverfjord, henholdsvis daglig leder og ass. daglig leder i Barnas Bokby da de fikk nyheten om at den britiske storavisen The Guardian hadde plassert Lilleputthammer på sin topp ti-liste over bokbyer på verdensbasis. leseglade gutter Lilleputthammer har rundt 60 000 besøkende hver sommer, mange av dem er innom de fem husene i Storgaten som Barnas bokby disponerer. På de hektiske dager kan det være trangt om plassen mellom radene og stablene med bøker og leker.

10 ØYERmagasinet

Brødrene Even Leander (7) og Bjørnar (3) fant seg godt til rette da de besøkte bokbylokalene sammen med foreldrene Siv Farstad og Martin Farstad Jenssen fra Lillehammer en forsommer-søndag. Storebror er ferdig med andre klasse på Kringsjå skole og en dreven leser allerede. Det var mange bokhyller som vakte interesse hos brødreparet. Even Leander Farstad fortalte at han liker å lese morsomme bøker og spennende bøker, og har også Donald blant favorittene. Lillebror Bjørnar liker godt å bli lest for - og eventyret om Bukkene Bruse står høyt i kurs, fortalte mamma Siv Farstad. Noe for alle Barnas Bokby ble lansert i 2007, og har opparbeidet seg en imponerende samling barnelitteratur fra peke- og bildepeker for de minste via tegneserier og hefter til vanlige bøker, mange av dem gamle klassikere. Eller bokbyskatter som Margrethe og Gunn Mona kaller

dem. Her er de fleste sjangre representert fra spenningslitteratur via historie og opplysningsbøker til skjønnlitteratur. Bokbyen har også en romslig samling bøker av ny dato. Samlingen rommer totalt 12 000 -15 000 bøker. les og kjøp Bokbyen er ikke et bibliotek i vanlig forstand. Bøkene i denne samlingen er salgsvarer, med noen få unntak. Det er satt bruktbokpriser på bøkene, i prisklassen 10 kroner til ca 200 kroner. Det er ikke noe kjøpepress, og det understrekes ved at det ikke er disk og kasse i hvert av bokby-husene. Man kan plukke med seg det man ønsker og så betale til slutt i Gundersengården, omtrent midt i Storgaten. Hver bok er ettersett, lett vasket for å fjerne støv før de er påsatt Barnas bokbys blå magebånd.


Foreldre og besteforeldre må gjerne finne seg en krok, ta minsten på fanget og ha en lesestund. - Vi synes det viktigste er at barna skal bli kjent i bøkenes verden, ta på boka, kjenne duften av papir, bla og peke på. Det er jo slik barn lærer, ved å ta og kjenne på det konkrete, det fysiske, sier Gunn Mona. Hun hadde jobbet i 20 år i Hågåsletta barnehage før hun i vår begynte i Lilleputthammer der hun stadig jobber med og for de minste. -Jeg pleier å si «håndholdte bøker» for å tydeliggjøre hva vi mener, supplerer Margrethe, som er opptatt av at barn skal oppleve leseglede ved selv å kunne ta i boka, kjenne, bla, gå tilbake.

Høy nostalgi-faktor Det hviler et drag av nostalgi over bokbyen. Gamle tegneserier, velbrukte eksemplarer av Romantikk, Hardy-guttene, Mummitrollet, Sølvpilen, Gulltopp, Frøken Detektiv, glansbilder, papirdukker, en gammel dukkevogn, leker i tinn, poser med kritt….. Det er ikke vanskelig å forstå at besteforeldregenerasjonen er vel så ivrig i bokbyen som barnebarna. Mange kikker gjenkjennende til bøker fra den gang da, mens andre er på jakt etter å kjøpe tilbake bøker til egen samling. Og mange, mange barnebarn får vite hva mormor eller farfar leste da de var barn. Mens den yngre generasjon ofte først finner vegen til dagens bokhelter som Gruffalo, det lille monsteret, eller til bildeboka Tøffelhelten og sothøna av Odd Løvseth og

Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen Design: M8 design

Innlevering Det meste i samlingen er kommet til gjennom oppkjøp gjennom årene. Et fåtall privatpersoner tar kontakt med forespørsel om bokbyen vil kjøpe avlagte bøker fra de hjemlige bokhyller. Det er heller ikke så mange som gir bøker vederlagsfritt til bokbyen. Men det er fullt mulig, bokbyen forbeholder seg imidlertid retten til å se over bøkene før de eventuelt overtas. Bokbyens samlinger er organisert etter temaer. Det betyr at besøkende vil finne et Second hand-utsalg, etter mønster av en engelsk bookstore, i Fengselet i sommer. Her blir det også et utvalg ungdomslitteratur. Fengselet er den sjette gården bokbyen tar i bruk. Det skjer nå til sesongåpningen. Fengselet, som en gang lå midt i Storgaten

i Lillehammer og som i dag huser kafeen Atelier Kakao, er ett av de mange husene Kjell Madsen kopierte da han bygget miniatyrutgaven av Storgaten i Lillehammer i det som ble familieparken Lilleputthammer, beregnet på barn opptil ni år. Fengselsgården i Lilleputthammer er til nå brukt som lager. - Nå er alle bøker tatt ut og plassert i de respektive husene. Så det du ser i bokbyen, er det vi har, forteller Gunn Mona. Det er fortsatt god plass til flere bøker i de seks bokby-husene.

Stine Ledum fra Tretten, en av få bøker med lokalt opphav. - Vi ønsker å tilby et bredt utvalg bøker, ikke utelukkende bøker man nødvendigvis finner i alle bokhandler. Bøkene her kan godt ha et læringsaspekt i seg, og de skal framfor alt stimulere barn til å lese eller be om å bli lest for. Bøker er bra, for alle.

VELKOMMEN: Gunn Mona Pedersen (til venstre) og Margrethe Bæverfjord, ledere i Barnas bokby i Lilleputthammer, er klar for sommerens innrykk.

FJELLTUREN starter her!

Spennende vandreteatre og omvisninger for hele familien. maihaugen.no

Foto: tur.digital

DET SKJER ALLTID NOE PÅ MAIHAUGEN Storgata 70, Lillehammer. www.fjellshop.no. Tlf. 919 21 192

TRADISJON OG LEVEMÅTE

FJELLREVENSHOP.NO | PRIMUSSHOP.NO | ACLIMASHOP.NO | HANWAGSHOP.NO | EUKANUBASHOP.NO LANGRENNSHOP.NO | DIDRIKSONSSHOP.NO

ØYERmagasinet 11


Foto: Facebook/raggengaar

En ragger kjendis i Sundgårdsvegen

Han har en tidel av Skavlans seertall, om vi er litt rause i prosentregninga, men likevel når kjendisstatusen som TV-helt nye høyder for raggeren i Sundgårdsvegen på baksida. Av Anne Stokke Svein Arne Hugsten visste det ikke, kona Nina visste det ikke, Skjåk-kompis Jon Arild Jøingsli kunne ikke vite det, ikke TV2 heller, sikkert. Men de hadde nok en anelse, TV2folket at serien Wunderland kunne treffe folket der ute. Fem personer, fem liv, noen biler staffert til det ytterste, raggermiljø, tett på nesten alt, og vips så var vår mann fra det småpene huset med hund, hage, terrasse og

12 ØYERmagasinet

forsiktige hikst fra Laugen nedenfor blitt en kjent personasje, en TV-kjendis rett og slett.

seerne. Det ble en sesong i 2015, og så en til i 2017.

TV2 Zebra ogTV2 Sumo summerte seertallene sine og kom til 160 000. Det er ikke all verden for en kommersiell kanal, men som de traff, Wunderland-gutta. Særlig vår mann, later det til. Hugsten og kompisen Jon Arild Jøingsli i Skjåk satt som ei kule hos

Sesong 3? - Aner ikke. Seertall og økonomi avgjør vel det. Jeg spekulerer ikke så mye på det, men jeg kan ikke fortsette hvor lenge det er uten oppgjør. Jeg skal fø familien og holde et hus. Jeg driver for meg sjøl, sier han.


Hugsten er snekker, har fullt opp å gjøre, blir knapt ferdig med det ene før han må videre til neste oppdrag. Det er hans helt vanlige yrkesliv. Han er en likandes mann, en slik mann som virker trygg og ordentlig, en sånn far som får varm farsdagshilsen fra datter Camilla på GD-sidene. På privaten er han ragger. Stopp en halv. Stryk ut flashback til svenske raggare på 60-tallet, bråkjekke, friske i kjeften og i klypa, et sabla grep om damer og et saaaabla tak om doningene de kjørte, og et lite riff av littpåsia-greier. Nå kan en raggar se ut som Hugsten, en respektabel kar med et respektabelt liv, men med i overkant svær interesse for gamle biler, gamle amerikanske biler med blingbling – og et hjemmebrentapparat surret til takgrinda. Og litt forskjellig annet utstyr til bilen som du ikke finner hos Biltema. Han er en helge-ragger. Det hender han fyrer opp Forden fra 1966, den med hjemmebrentutstyret, og kjører til Idre eller Orsa på andre siden av grensen og møter folk i miljøet. Forden ja, den ble til Dorfen, da vår GD-kollega Kristin skulle intervjue ham i vår. Dorf fra 1966, god, gammal raggerbil, forklarte Hugsten. Og Kristin noterte på blokka si. Så gikk det en time og mobilen ringte. - Det er ikke noe bilmerke som heter Dorf, sa journalisten lattermild. Dessuten hadde hun vel sett på bildene sine, og oppdaget de fire bokstavene stokket i annen rekkefølge på det gule panseret. F O R D Hugsten hoverer ikke, men småhumrer. Litt moro må en ha.

MERKA FOR LIVET: Raggen går. Livet ut. Foto: Facebook/raggengaar

Hva som er forskjellen på en ragger og en råner? - Raggere kjører amerikanske biler. Rånerne kjører alt det andre, sier han og kveler en lydløs latter. Etter to sesonger TV-serier kan han knapt rulle en meter før folk veiver og peker. Stopper han for å fylle, lener folk seg inn i ruta. Det skal skrives autografer her og der, og folk ringer og mailer og tekster og gud vet hva. Alle vil ha en bit av Hugsten. Og det får de. Raggen går er blitt folkeeie, og kona Nina har fått trykt opp capser og t-skjorter og sender land og strand rundt. Han blir bedt om å ta med seg sjøl og bilen snart hit og snart dit. - Det er litt overveldende. Og veldig overraskende i begynnelsen, da. At jeg, liksom, hæ, en vanlig kar skulle bli få slik oppmerksomhet. Uvirkelig, men moro, det gjelder å ha beina på bakken. Det rareste og kanskje det beste var det overraskende møte med Håkon RAGGEN GÅR: Svein Arne Hugsten med bilen(e) sine og kona Nina Berg. Banken, trubaduren og artisten fra Åsnes i Solår. Han som skrev viser En vanlig snekker som ble en uvanlig populær kjendis over natta. som Lønn og luksus, Svinesundsvisa og På Flisa, han som skrev dønn Foto: Anne Stokke ærlig om harde oppvekstår, om livet på bygda og som mot slutten av karrieren leverte tekster med kristne strenger. Han var en av Hugstens favoritter. Så ville tilfeldighetene at de skulle møtes i Solør kort tid før Håkon Banken døde i mars i vår, 69 år gammel Banken, sliten og syk, fikk sitte på med Hugsten, og de cruiset av gårde i raggarbilen mens Bankens melodier fløt ut av musikkanlegget. Det var sterkt. KU: Nå vil folk ha skoene hans også, tresko med De traff en tone i hverandre. Så reiste den ene videre på den endeløse kuskinn. Foto: Anne Stokke landeveg. Mens Hugsten og Bankens familie knytter stadig tettere bånd. Vi er blitt venner, sier han. - Det var nå det likeste som har skjedd. At jeg fikk møte Håkon Banken.

RETRO: Gidder du ikke fikse sveisen? Da er denne snipphuva/hatten perfekt for deg! Foto: Facebook/raggengaar

ØYERmagasinet 13


En arena for utvikling av ”næringslivet i Øyer kommune

Styret Erik Fostervoll, leder. erik@mphafjell.no

I skrivende stund regner det for første gang på lenge, og vi har hatt en rekordvarm mai og start på sommeren. Ingen kan i manns minne huske slik varme så lenge så tidlig på året.Vi håper på fortsettelsen. Man kan mene og si mye om været. Som vi ikke får gjort noe med, men det betyr mye for reiselivet og næringslivet i Øyer. Folk planlegger kortere og kortere frem i tid, og yr.no er viktig i denne planleggingen. I Hafjell og Øyer har vi kanskje Norges råeste opplevelser å tilby utendørs, men også flere tusen kvadratmeter «opplevelsesarealer» innendørs om uværet skulle slå til. I Øyer og Hafjell kan vi tilby de gode opplevelsene 24/7, sommer som vinter.

Nytt Hafjellkart

Etter initiativ fra Knut Løkås i Hafjell Bike Park har Øyer Næringsråd laget et destinasjons kart som viser alt av opplevelser, handel, bespisning og overnatting i Hafjell/ Hunderfossen. Kartet får du gratis på nær 50 steder i området, og det ligger også digitalt på www.hafjellkart.no. Der er det

Utsnitt fra det nye Hafjellkartet www.hafjellkart.no

14 ØYERmagasinet

også mulighet for å komme med innspill til endringer.

Interntransport

Norsk Turistutvikling har på vegne av Øyer kommune gjennomført en kartlegging av interntransporten i hafjellområdet. Den viser at over 80% av transporten skjer med privatbil, det er ingen overraskelse. Det interessante er også at dersom det var et bedre kollektivtilbud internt i destinasjonen ville over 80% bruke den, de ville gjerne betale for transporten, og den må være miljøvennlig. Det finnes i dag en buss til og fra Alpinsenteret om morgenen og kvelden, samt en restaurantbuss på kveldstid, begge har vært mye benyttet. Dette er spede forsøk, men det må bli mer helhetlig og det må informeres skikkelig. Kommunen vil sammen med samarbeidspartnere se på hvilke tiltak som må til for å få et bedre og mer miljøvennlig tilbud.Vi ser frem imot å komme tilbake til dette.

Fakkelmannen

I november 2017 sendte Øyer Næringsråd inn en søknad til Patentstyret for å sikre rettighetene til varemerket og ikonet Fakkel-

mannen. Det er flere interesser rundt dette og Øyer Næringsråd har fått en noe urettferdig omtale i media i vinter etter å ha søkt om merkevarebeskyttelse av Fakkelmannen. Intensjonen bak søknaden var å sikre at ingen eksterne aktører kunne sikre seg disse rettighetene og at merket skulle være tilgjengelig for næringsaktører som ønsket å utvikle produkter og tjenester under dette merket. Det er i dag en positiv dialog for å sikre Fakkelmannen AS om disposisjon av merket i framtida. Øyer Næringsråd arbeider med å finne en løsning som sikrer og ivaretar alles interesser. Vi ønsker alle og enhver velkommen til Øyer og Hafjell sommer. Sammen skal vi besørge for det beste opplevelsene når dere kommer til oss på besøk.

Henning Kleiven henning@alpinco.no Irene Lien irene@hafjellhotel.com Erik Isum erik.isum@tine.no Bente Søderholm bente@stavsplassen.no Terje Mosveen tm@netledger.no Dag Ring dag@skogvang.no Kontakt: Henning Holmbakken hh@vekst.lillehammer.no

www.onr.no

Med ønske om virkelig god sommer! Erik Fostervoll Leder Øyer Næringsråd

Foto: Erik Kjellsrud

For en start på sommeren!


ØYERmagasinet 15


SÆTRA: Thor Heyerdahls mor ferierte her på Nermo sæterhotell, flere somre. Det ligger et steinkast fra Hornsjø høyfjellshotell. John Nermo og kona Anne-Gunn kjenner historiene godt, her sammen med Christel Rønning i turkomiteen. Foto: Anne Stokke

Til fjells

i Heyerdahls fotspor

«Mitt Norge er vel kanskje først og fremst Hornsjø». Det sa Thor Heyerdahl da han så tilbake på oppveksten. Nå skal hans stier i fjellet gås opp igjen. Av Anne Stokke

RØDMALT: Iden lille rødmalte tømmerstua på Nermo-setra, kjent som Heyerdahl-hytta, var den unge Thor så ofte han kunne, året rundt. John Nermo kjenner historien godt. Foto: Anne Stokke

16 ØYERmagasinet


Søndag 26. august kan den som vil, slå følge med kjentmenn som turledere fottur i den unge Thor Heyerdahls fotspor fra Hornsjø til Hynna, to steder som kom til å bety mye for den unge mannens modning, fysisk, mentalt og sosialt. Formende år - Men kanskje mest lærte jeg at jeg er en del av naturen, uansett hvordan jeg kler meg. Slik beskrev han selv møtet med fjellet, det enkle liv - og møtet med Ole (Ola) Bjørneby, som på mange måter ble den unge Thors mentor, vegviser er kanskje et mer dekkende ord. For det var av Bjørneby, den seinere motstandsmannen, bosatt i Roterudbygda, åtte-ni kilometer fra Lillehammer i retning Sjusjøen, med kona Anita og tre døtre, Thor ble introdusert for det barske, nøkterne livet i fjellet. - Ideen om en vandring i Heyerdahls spor kom etter at jeg hadde fått høre historien om Heyerdahls unge år på Hornsjø. Vi satt noen sammen og så slo det meg at kanskje var det flere som kunne tenke seg å bli bedre kjent med dette. Eventyreren og verdensmannen Thor Heyerdahl hadde faktisk tilbrakt formende år på Hornsjø, forteller Christel Rønning. Nå er mange mennesker og miljøer engasjert i arbeidet med vandringen, som skjer på datoen ett år etter at Heyerdahls bok om Kon Tiki-ekspedisjonen i P2 ble kåret som beste reiseskildring etter andre verdenskrig. Fra gutt til mann Tore Bjørnsgaard, en av Ola Bjørnebys venner på Lillehammer og kjentmann i fjellet, er med, det samme er John Nermo på Nermosetra og tett på Heyerdahl-historien, Thor Heyerdahl jr som gjerne vil vite mer om farens tid på Hornsjø, Øyer og Tretten historielag er med, DNTs turlag, Øyer, er med og det samme er Øyer folkebibliotek. Sammen forbereder de en vandring fra Hornsjø til Hynna (og tilbake for den som vil) med start på Nermosetra. På Nermosetra ligger den vesle nymalte hytta som senere fikk navnet Heyerdahl-hytta etter sin prominente gjest. Det var her det begynte. Thor, 14 år, og eneboeren (noen kaller ham villmannen) Ole Bjørneby, 28 år, møtes for første gang i 1928. -Thors mor, Alison Lyng, hadde leid seg inn på Nermo sæterhotell på Nermosetra flere somre på rad. Et motsetningsfullt ekteskap mellom Thors foreldre og et ønske om at

Thor Heyerdahl jr. tente på ideen om å gå i farens spor i fjellet. Arkivfoto: Silje Rindal

sønnen skulle lære seg å gjennomskue ytre staffasje i et velstående byliv i Larvik, gjorde at valget falt på Hornsjø, sier Rønning. Etter noen år fikk Alison Lyng leie en ny hytte, som Nermo-bonden John Nermo hadde bygd, på åremål. Her lot moren sønnen være så ofte han ville og så ofte han synes han kunne ta seg fri fra studiene i Oslo. Det var hytta som senere fikk navnet etter brukeren, Heyerdahl-hytta. Hit kom Ole Bjørneby en dag for å selge fisk han hadde tatt i Hornsjøvannet. Det ble begynnelsen på et varig vennskap. Selv sa Thor Heyerdahl at det var vennen Ola som førte ham fra gutt til mann. En dannet villmann Ole (eller Ola, som han ble kalt av folk flest) overvintret ei koie på Herberg-setra på Hynna, under nokså primitive forhold. Han for rundt i fjellet sommer som vinter, levde av det han fant, fisket og fanget. Han kom fra helt andre kår, fra en velstående familie innen trelast i Østfold. Ola var en mann med manerer og dannelse, oppvokst i plankeadelen som han var. Så gikk familiebedriften over ende, og Olas tilværelse skiftet retning. Slik søkte han til Hynna. Thor var ofte hos Ola på Herberg-setra også om vinteren. - Jeg tror at selv om Ola betydde mye for ungguttens fysiske og praktiske utvikling, lå den aller viktigste innflytelsen på det mentale plan. Det som imponerte Larvikgutten mest, var Olas fenomenale evne til å skape seg et rikt liv på villmarkas betingelser. Thor så at det mulig å vende tilbake til naturen. Og det var jo det han ville, sier Tore Bjørnsgaard i Arvid Møllers bok om Nermo. Klarte strabasene Ola og Thor var sammen på til dels lange og strabasiøse turer, og ofte overnattet de på det mest primitive vis, på et granbarleie, under en bergpall eller ei krøkt gran som kunne gi litt ly. Om disse turene reflekterer Heyerdahl slik mange år senere: Kanskje mest av alt lærte jeg at jeg er en del av naturen, uansett hvordan jeg kler meg. Opplever man det, vil man føle seg hjemme hvor langt man enn er fra nærmeste hus, enten det er i skogen, på fjellet, i en ørken eller på havet. Med Ola i skogen gjaldt det ikke bare å se dyrene, men også se hvor de hadde vært og hva de hadde gjort.

Thor Heyerdahl (1914-2002) hadde nær tilknytning til Lillehammer og Øyerfjellet. Foto fra Arvid Mølles bok om Nermo hotell.

Den gang var det ikke bilveg inn til Hornsjø, der det lå et primitivt, rødmalt lite hotell som sjelden hadde gjester, og var omkranset av et dusin lave tømmerhus med gress på taket. Alt lå forlatt og halvt begravet om vinteren. Halvparten av bygningene var setre med fjøs der det yrte av liv om sommeren, og i resten bodde det byfolk i sommerferien. Thor Heyerdahl, by-gutten fra Larvik, om sitt møte med Hornsjø Plundrete lås - Jeg har hørt historiene mange ganger, men jeg møtte ham aldri. Heyerdahl var aldri her på Hornsjø i mi tid her. Han leide aldri Heyerdahl-hytta etter krigen, forteller John Nermo. - Men jeg vet at han var her med Liv, den første kona, som han giftet seg med i 1936. Og far fortalte engang at Heyerdahl ville kjøpe låsen i hytta for å sette den i sin egen hytte som han hadde bygd. Han hadde visst hatt mye plunder med den låsen, men ville likevel gjerne ha den med seg videre. Det var jeg som skrudde det av, det var enda en gammel håndsmidd lås, og far ga det til Heyerdahl, minnes Nermo. Skriftlige kilder: Arvid Møller: Nermo, fra gardsbruk til moderne turistanlegg, 2014 Thor Heyerdahl sr: I Adams fotspor, en erindringsreise, 1998

Sommerferiene jeg fikk oppleve med Ola, lærte meg mye som er blitt en del av meg selv. Thor Heyerdahl om vennen Ola Bjørneby

Ola Bjørneby, den senere motstandsmannen, betød svært mye for den unge bygutten Thor. Foto: Fra Arvid Møllers bok om Nermo hotell.

ØYERmagasinet 17


ETl!v NYikH e k i Mo

Velkommen til

Øyer

But

gjenvinningsstasjon!

Byens største og beste utvalg • Høytrykksvaskere

• Plenklippere

• Aggregater

• Gresstrimmere

• Motorsager

• Robotklippere

Husholdninger og hytteeiere i Gausdal, Lillehammer og Øyer benytter gjenvinningsstasjonene gratis. Det er kun restavfall og bildekk med felg man må betale for. Bruk følgende tips når du skal rydde eller pusse opp, så går joBBen lettere:

Eget serviceverksted

Gausdalsvegen Lillehammer Gausdalsvegen 20 20, c2624 2626 Lillehammer Storgaten 106, Moelv post@skog-hage.no c2390 www.skog-hage.no www.skog-hage.no

40 340 a Tlf. 40403340 340

Regler, mengdebegrensninger og åpningstider, se:

www.glor.no

www.gjermundshaug.no firma@gjermundshaug.no 18 ØYERmagasinet


NATTÅPENT 28. JUNI Massevis av gode tilbud, herlig sommerstemning og dørene er åpne helt frem til kl. 24.

CLASSIC ROCK NIGHT 7. JULI Nyt en helaften med noe av det aller beste fra rockens glansdager. Billetter kan kjøpes på www.gdbillett.no

Man–fre 09–20, lør 09–18 (CC Mat har åpent til kl. 21 på hverdager og til kl. 19 på lørdager)

ØYERmagasinet 19


Dystert, men likevel fornøyelig. Fra oppsetningen av The Addams Family i Ullensaker i fjor. Foto fra Ullensakerkulturhus.no

MUSIKAL: Amerikansk musikal skal vises i amfiet på Solvang neste vår. - En stor, arbeidskrevende, men morsom utfordring, sier prosjektleder Marianne Rinheim og kulturskolerektor Jon Arne Johansen. Foto: Anne Stokke

Musikal i kulturskolen! Kulturskolen går ny veger og setter opp amerikansk musikal, The Addams Family. Vil du være med, så fyll ut søknaden nå. Av Anne Stokke Vil du synge? Stelle med lyd? Danse? Være scenearbeider? Jobbe bak scenen? Mange oppgaver på, bak og utenfor scenen skal løses, og kulturskolen har bruk for elever som kan gjøre en innsats på alle områder. Dra lasset sammen - Vi har all kompetanse i kulturskolen, elever og lærere i fellesskap skal jobbe fram musikalen. Men elever må melde seg, si fra hva de kan tenke seg å bidra med. Alle roller er viktige, husk at musikal er mer enn sang og dans, en forestilling er mer enn det du ser på scenen, sier Marianne Rinheim. Sammen med Inger Grini Skagsoset skal hun lede denne nye satsingen i Øyer kulturskole. Det mest utfordrende er musikken, og kulturskolerektor Jon Arne Johansen sier at lærerne har fått hovedansvaret her, men at elever også skal være med i orkesteret. Men The Addams Family krever også mye innen sminke, rekvisitter og kostymer, og det er derfor kulturskolen går bredt ut for å sikre seg nok folk i alle ledd. Kulturskolen har for øvrig 14 lærere, som skal være musikalmusikere i tillegg til jobben ellers i kulturskolen. Søkere utenom ungdomsskolen - Jeg har fantastisk flinke og entusiastiske

20 ØYERmagasinet

lærere, og ditto elever, som fortjener en skikkelig utfordring. Så dette skal gå bra, men en stor satsing er dette, uten tvil, sier rektor. Men det trengs påfyll i rekkene, og elever fra åttende trinn er invitert til å melde interesse for musikalarbeid. Søknadsfristen er ute, men vi avviser ingen om det finnes etternølere som ennå ikke har sendt søknaden. Kom igjen, oppfordrer rektor. Når kulturskolen nå utvider tilbudet med musikalarbeid, åpnes det også for at elever, i videregående og opp til russ, kan bli en del av laget. Musikalen trenger bredde, også i aldersfordeling. Musikalarbeidet starter så fort det nye skoleåret er i gang, med kickoff for alle involverte første helg i september. En litt spesiell familie The Addams Family er opprinnelig en TV-serie som gikk på den amerikanske kanalen ABC fra 1964 til 1966. Senere er den omarbeidet til musikal. Den er skrevet av Marshall Brickman og Eric Elice, med musikk av Andrew Lippa. Teksten er oversatt til norsk av Anne Brith Sandsnes. Marianne Rinheim så forestillingen i Nannestad i fjor, og ble begeistret. Familien Addams bor i et viktoriansk herskapshus, og setter stor pris på det som de fleste andre mennesker synes er ubehagelig, mørkt og småskummelt. Blant annet er de gode venner med døde slektninger og spøkelser. Familien består av pappa Gomes, hans kone Morticia, onkel Fester, bestemor og barn, hovmester og den spaserende hånden Thing.

Det er en svart komedie, med mye fengende musikk og dans, og handlingen er artig til tross for det mørke bakteppet. Stort løft Nå har kulturskolen kjøpt rettighetene til å fortelle denne historien for Øyerpublikummet. Det er et stort løft økonomisk for en lokal kulturskole, og rektor har et visst håp om ekstern støtte. - Litt sponsor-hjelp hadde vært kjærkomment. Vi driver ikke med dette bare for vår egen skyld, det må da være fint for flere å kunne vise til at Øyer har krefter som kan dra i land en musikaloppsetning for barn og ungdom. Så vidt vites er det ikke andre kommunale kulturskoler i området som har tatt et så stort musikalløft. - Men vi har jo kikket i retning Otta og norddalskommunenes mangeårige ungdomsmusikalprosjekt, og vært imponert over alt de har fått til. De kan jo være et forbilde for flere som kan ha lyst til å «hoppe i det» Nå gjør vi det, på vår måte, sier rektor. Premiere i april Musikalen vises i amfiet på Solvang, med premieredato 5. april neste år. Det blir forestillinger også de to påfølgende dager. - Hva med teatergruppene for ungene på barnetrinnet, blir de «slukt» av storsatsningen? - Neida, de fortsetter som før neste skoleår. Ingen ting blir borte i kulturskolen, vi får bare et ekstra tilbud, sier Marianne Rinheim.


Foto: Jørgen Skaug / Hilde M Strangstadstuen

TRUCKTREFF 31. august - 2. september 2018

Stavsmartn 19.-21. oktober 2018

stavsplassen.no Ă˜YERmagasinet 21


Truck

treff med stort trøkk!

Av Anne Stokke Huk ut helga 31. august -2. september om du er glad i trucks, mye folk og fest med liveband. Stedet er Stavsplassen. Da er det dags for 13 Treffet, det tolvte i rekken, faktisk. Og vi må med én gang opplyse at det blir konvoi i år også, naturligvis blir det det!

TRØKK: Trond Bjerkestuen (fra venstre) Bente Søderholm, Britt-Iren Bjerkestuen og Svein Austlid inviterer til truck-treff for 12. gang. Foto: Anne Stokke Folkefest Konvoien fra Lillehammer via Gausdal til Tretten blir nok ett av høydepunktene for mange. - Ja, uten tvil, folk kommer jo kjørende langvegs fra for å bli med på moroa. De kommer fra hele landet, og fra utlandet også, for å få med seg treffet her hos oss. Når kortesjen kjører gjennom Tretten og svinger inn på Stavs plassen er det fest, ja en folkefest vil jeg si. Det pleier å stå tett av folk langs ruta,

22 ØYERmagasinet

forteller Bente Søderholm på Stav. - Men bare amerikanske biler, eller? - Neida, som i fjor er treffet åpent for kjøretøyer fra ulike nasjonaliteter, ikke bare for US trucks. Produksjonslandet er ikke viktig, vi har plass til alle her på stevneområdet. Det samme gjelder for dem som vil delta med mc, produksjonslandet er uvesentlig. Også gamle amerikanske personbiler er velkommen til stevnet. - Plass til mange?

- Stavsplassen har god kapasitet også for oppstalling av trucks og motorsykler. 60 lastebiler sto her i fjor, det er plass til enda flere. På plass i Diner`n Trond Bjerkestuen er en krumtapp for arrangementet. Det er ikke mange på Tretten som kan mer om digre bilder enn han. Han er et oppkomme av historier om biler og trucktreff og har kjensfolk i nær sagt alle miljøer som har med truck å gjøre.


Og i løpet av sommeren vil også Diner`n åpne igjen. Trond er full av optimisme og virketrang etter at han måtte stenge ned hele butikken. - Går alt som jeg tror og håper, skal jeg være i gang igjen ganske fort, sier han. Det betyr at han vil kjøre «taxi» mellom Stav og Cadillac Diner slik han gjorde under forrige treff. - Det er så flott at vi har Stavsplassen som egner så fantastisk fint som treffplass for oss. Her kan jo tilreisende parkere doningen og ta seg helgefri. Datteren Britt-Iren Bjerkestuen, som overtok driften av Diner`n i 2015, er en viktig medspiller under treffet, hun også. - Jeg skulle ønske at noen kunne sponse oss med noen meter asfalt! Smiler hun. For intet truck-treff uten burneplass. Så lukta av gummi som har truffet asfalten med stort trykk på strekningen Diner`n – Stavsplassen blir nok gjenkjennbar i år også. Stort party Lørdagskvelden blir det fest, stor fest i Stallringen. Arrangørene har sikret seg Gausdals-bandet Black Ice til å spille til dans. Mange vil kjenne gausdølene fra Norske talenter der de fikk tredjeplass i semifinalen. - Det er ingen grunn til å sitte hjemme denne lørdagskvelden. Det er på Stav det skjer, og hele bygda er velkommen. - Overnatting? - Mange sover i bilene sine, og ellers vil det nok fylles opp på campingplasser og andre overnattingsbedrifter i området.

RØRLEGGERTJENESTER Kontakt oss!

• baderom • toalett • dusj • armatur • beredere • tilbehør • varme

Black Ice, gausdølene som gjorde det så godt i Norske Talenter, spiller til dans.

NY FRISK: Trond Bjerkestuen har lagt det gamle bak seg og har hodet fullt av ideer for ny drift på Diner`n. Foto: Anne Stokke

Vi selger og monterer

varmepumper!

Brattbakken - 2635 Tretten Tlf. 61 27 63 55 - mob. 415 60 233

ØYERmagasinet 23


ØYER TURSKILØYPER HAR: • ca 2 400 hytter • ca 10 000 daglige brukere på storutfartsdager • ca 25-30 000 løypebrukere i høysesong ØTs brukere representerer stor kjøpekraft. Vi oppfordrer disse til å støtte og bruke våre samarbeidspartnere og bidragsytere.

BLI MED PÅ LAGET!

For å bidra enten som privatperson eller bedrift, her er mulighetene: Vipps: #46235 eller søk Øyer Turskiløpyer Kontonr: 1644.23.86300 www.oyerturskiloyper.no www.facebook.com/oyerturskiloyper

Bruk våre sponsorer, de støtter oss

Vi bygger arkitekttegnede hytter

24 ØYERmagasinet


ØYER TURSKILØYPER

SETTER SPOR - Til glede for alle -

"På vegne av hele ØT-teamet vil jeg takke alle brukere, sponsorer, bidragsytere og samarbeidspartnere for en vellykket sesong. En spesiell takk til et veldig fleksibelt sjåførkorps og til et aktivt styre. Vi har kjørt 2012 timer med maskinene våre, fordelt på 16 213 kilometer med løyper. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og noen forbedringspunkter skal vi jobbe med til neste sesong. God sommer til dere alle!"

Jo Stenersen Daglig leder/løypebas ØT

ØYER

Her er det plass til din bedriftslogo i neste utgave av Øyer magasinet.

ØYERmagasinet 25


BLOMSTERFLOR: Einar Sigstads hyllest til markblomstene i Vegalteret har begeistret et stort publikum.

Sigstad til Stavsmartn Einar Sigstad er bedt om å ta med oljemaleriet Vegkantalteret til martnsutstillingen i Fonstadbygningen.

dekket av blomster fra vegkanten hjemme. Det ble en travel sommer da jeg kom hjem, fortalte han.

Av Anne Stokke

Selvlært maler Maleren og grafikeren Einar Sigstad, født i 1950, bor og arbeider på Biri. Han arbeider med maleri, akvarell, tegning og grafikk, maleriene ofte i et naturalistisk formspråk. Et kjennemerke på grafikken hans var lenge den bevisste bruken av treets egen struktur. Biri-kunstneren er selvlært som maler - autodidakt - men han har studert filosofi og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han debuterte på Høstutstillingen i 1989, og har siden deltatt ved en rekke utstillinger, lokalt og nasjonalt. I 2005, i forbindelse med 100-årsmarkeringen for oppløsningen av unionen med Sverige, deltok han i utstillingen Myt och landskap på Prins Eugens Waldermarsudde i Stockholm.

- Barnehagebarn og skoleklasser kommer for å se utstillingen, og da vil det være flott å ha dette maleriet på veggen som utgangspunkt for en samtale, sier Brit Ragnhild Manengen i utstillingskomiteen. Hyllest Alle har et forhold til markblomster, men bare Einar Sigstad har samlet sommerens blomsterflor i en overdådig hyllest, formet som et alter. 232 markblomster kan man telle i maleriet. Hele sommeren 2009 brukte kunstneren på å male det han selv har betegnet som et «guddommelig konsentrat av den norske sommeren» i et intervju med GD da bildet ble vist første gang. Inspirasjonen til bildet kom under Veneziabiennalen året før. Det var varmt, og Sigstad gikk inn i en stor kirke for å svale seg. - Jeg så for meg det storslåtte kirkealteret

26 ØYERmagasinet

Øyerfjellet Mange vil kjenne Sigstad gjennom boka Vår og vidde, omkring i Lillehammer og Øyerfjellet, som ble utgitt i 2016. Der fulgte han skiftningene i fjellet fra tidlig vår til sen-

sommer. Fra Sjusjøen og nedover Åstadalen til nord i Øyerfjellet fartet Sigstad rundt, på ski, på sykkel og til fots, og resultatet ble akvareller og fabuleringer og refleksjoner samlet i bokform. Nytt og gammelt Detaljene for utstillingen på Stav er ikke klare, men han vil vise både nye og eldre bilder. Bilder fra bøkene hans blir nok også med til martn, her er motiver publikum vil kjenne seg igjen i. Bøkene blir også til salgs. Martnsutstillingen åpner tradisjonen tro noen dager før martn, slik at flest mulig kan få sett den. I år er åpningsdatoen fredag 12. oktober. Utstillingen i andre etasje i Fonstad er åpen for publikum hele den helgen, og for elever og barnehagebarn i dagene fram mot martn. Stavsmartn starter 19. oktober med avslutning søndag 21. oktober, og da er naturligvis Sigstad-utstillingen åpen for alle. Einar Sigstad har hatt flere offentlige utsmykningsoppdrag, og er innkjøpt av blant andre Norges Kulturråd, Lillehammer kunstmuseum og Museet for samtidskunst.


ØYERmagasinet 27


28 ØYERmagasinet


BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM

NORGES MEST SOLGTE BOLIGBEREDER Super S har spennende utseende og en mengde tekniske forbedringer. • 10% mer varmtvann bl.a. fordi faktisk volum er mer enn andre

V

E

IN

STA LL ASJ

Daglige omvisninger. Eventyrstund for barn i skoleferien. Familieomvisninger i juli. aulestad.no BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM

ER

G ASS

E P U MP

ger det !

ON

RM

R

I

VA

BEFAR

NG

GR

952 32 000 – Rørlegger når du tren

igt.no

IS AT

G

• Ny design. Ingen tilkoblinger/ventiler/rør er synlige på overløpsrør. Nettkabel føres under berederen i kanaler TO R DN IN AK - Super S passer hvor som helst!

Foto: Bjørn Mølmen Design: M8 design

• 35% bedre isolert bereder enn eldre modeller, takket være OSO ECO Foam, isolering av ventiler og varmeelement. Sparer tusenvis av kroner pga. redusert varmetap ift. eldre beredere.

firmapost@medby-as.no

SOLAVSKJERMING – GARDINER – SENGETØY – INTERIØR – GARN

Gullsmed J.Frisenberg feirer 150 års jubileum! Familiedrevet i fem generasjoner og en av Norges største frittstående gullsmedforretninger

Spesialdesignet

JUBILEUMSRING

SOLAVSKJERMING TILPASSET DITT BEHOV!

Eksklusiv diamantring 585 hvitt gull 0,42 ct TW/SI veil. 16900,-

8900,-

Vi har lang erfaring med rådgiving, oppmåling og montering for best mulig resultat!

Stor gardinavdeling med målsøm!

BESTILL på nett

www.frisenberg.no Faghandelen i Lillehammer Sentrum

post@uldvaren.no

www.uldvaren.no

Meld deg inn i vår kundeklubb og få 10% rabatt på ord. varer

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36 www.frisenberg.no

ØYERmagasinet 29


je2018 an p t. m p e s a k e - 10. i v a r m 5. Ve

Bli med i Stavsplassens venner Kr. 250,inkl. inngang alle 3 dager på Stavsmartn

Send innmelding til ghauss@frisurf.no eller til mobil 47829535 – oppgi navn, e-post og telefonnr. Betal til kontonr 1503.4166.49 eller Vipps til 19041. Medlemskort blir tilsendt

er med person r for 4 Vinn tu København dd lo l DFDS ti m i dag, få et edle nner 1: Bli m eller flere ve verver en r du 2: Verv for hve d d lo lodd - få et også et nn får - din ve

Foto: Hilde M Strangstadstuen

KAMPANJE: - Støtte til Stav er en støtte til Tretten-samfunnet, sier Gerd Hausstätter og Erling Nustad i venneforeningen. Foto: Anne Stokke

Stavsplassen trenger din støtte – ditt bidrag holder liv i bygda!

Ønsker seg 50 nye venner Gerd Hausstätter og Erling Nustad synes ikke det er for mye for langt å ønske seg så mange nye venner. Til Stavsplassens Venner. Av Anne Stokke De håper at ønsket er innfridd innen 10. september, for det er datoen som er satt for sommerens vervekampanje. Lokkemiddelet er gratis inngang til alle tre dagene av høstens Stavsmartn. Et annet lokketilbud er at ved å melde seg inn, deltar man i trekningen av en tur for fire personer md danskebåten til København. Støtte til bygda Venneforeningen hadde ved siste opptelling 105 medlemmer. Målet er å passere 150. En realistisk målsetting, mener Hausstätter og Nustad, for egentlig bør alle som vil

Stavsplassen vel, være medlemmer av foreningen. - Ikke minst fordi en støtte til Stav er en støtte til Tretten-samfunnet. Stavsplassen er møteplassen i bygda, «alle» er innom en gang i løpet av året. Bare tenk på Martn! Stavsplassen er et positivt element for lokalt næringsliv, og har også stor regional betydning, sier de to. Forpliktelser… - Noen er kanskje urolig for dugnadsarbeid? - Vi ønsker oss så klart aktive medlemmer som kan ta et tak når det er nødvendig. Oppgavene er mange for dem som driver Stavsplassen, og en håndsrekning tas alltid godt i mot. Men dugnad i tradisjonell forstand er det ikke i venneforeningen. Venneforeningens eneste inntekter er med-

lemskontingenten, 250 kroner i året, og den har blant annet resultert i et bidrag på 30 000 kroner til lydanlegg i Gutorms hall og 50 000 kroner til wifi på Stav. - Det som er godt for Stav, er godt for Tretten, sier de, og minner om populære tiltak som pubkvelder, bygdakvelder og julemarked - alt med adresse Stavsplassen.

STAVSPlASSENS VENNER Formål: Å gjøre en frivillig innsats for utvikling av Stavsplassen Arbeid: For bevisstgjøring knyttet til stedets særegne og tradisjonelle verdier Medvirkning: Til at Stavsplassen videreføres som et sentralt sted for arrangementer både lokalt og regionalt

– din totalleverandør av elektrotjenester! Telefon 61 22 66 99 30 ØYERmagasinet

•• www.skogvang.no


ne Åd

Foto: Odd Løvseth

Nytt

Bakke, rådmann

fra rådmannen!

informasjon fra Øyer kommune juni 2018

s. 2 Ordføreren har ordet s. 3 Seniordagen Catchy Fra kulturfronten s. 4 Den nesten uframkommelige jungel s. 5 Åpen skole på Aurvoll Årets TINE-stafett

Det har vært en fantastisk vår og forsommer i år. Litt bortskjemt ser du skeptisk på noen drivskyer i horisonten fra en ellers skyfri himmel. Mye snø hadde vi, men denne forsvant fort i vårsola, og særlig når kuldegradene uteble om natta. Det har vært en flott tid å nyte hjembygda og nærfjella i år. FLOMFAREN Det var nok mange som var skeptiske til snømengda og faren for flom tidlig vår/sein vinter. Hovedvassdragene ble store, men heldigvis fikk vi ikke de store flomtoppene i sideelvene. I år var vi godt forberedt og mange grunneiere likså. Lågen ble stor og ved Blombergvika måtte Vegvesenet stenge fylkesveien for et kortere tidsrom. Vi fulgte tett med Moksa på Tretten, som gravde litt, men alt gikk fint. Vi var også på Mageli der elveutløpet var i ferd med å tette seg, men dette ordna grunneieren opp i. Tross prognosene gikk alt fint, men vi ser at det er marginer, for det var mye vann på Otta og Fåvang der E6 ble stengt i en periode. Vi må bare ta med oss erfaringene og tenke forebyggende videre framover. Våren har som sagt vært usedvanlig fin og varm. Dette medfø-

rer også risikoer. Det er veldig tørt og det er all grunn til å ta fylkesmannens og brannsjefens advarsler på alvor når de varsler om stor skogbrannfare i regionen. ÅRSREGNSKAPET Kommunal sektor har liksom en innspurt før sommerferien. Da skal en rekke saker sluttføres. Blant anna skal kommunestyret behandle årsregnskapet. I år kom Øyer godt ut, takket være mye hjelp fra økt skatteinngang. At skatteinngangen øker mer enn beregnet viser at det er stor aktivitet i kommunen vår og at arbeidsledigheten er lav. Dette er gledelig for oss alle som innbyggere. Årsresultatet fører til at vi kan sette av penger på bok, noe som gjør at vi får en mer bærekraftig økonomi med tanke på blant annet økt rentenivå. Totalt ble overskuddet på ca. 6,5 millioner kroner. AREAL- OG KOMMUNEDELPLAN Planavdelingen i kommunen har nok å fylle tida si med. Vi er i sluttfasen av behandlingen av kommunens arealplan. Og når denne er i havn starter arbeidet med kommunedelplan for Øyer Sør. Begge planene er svært viktige for Øyer, for de legger rammene for aktivitetsnivået i kommunen framover. At det er

engasjement og ulike syn viser debatten som går om hvor ambisiøse vi skal være med tanke på fritidsboligutbygging framover. Turisme og landbruk er bærebjelker i kommunen og jeg tror det er en god del å gå på før en kan si at vi bygger ned fjellet i Øyer. Det viser seg at markedet for fritidsboliger i Norge generelt er hett. At vi utnytter dette til økt aktivitet er nødvendig, men det er alltid sunt å reflektere over hvor langt en kan gå. Det nærmer seg sommer for oss alle. Den første sommermåneden er ofte den roligste tiden på et kommunehus og det er tiden vi vanligvis bruker til å sluttføre arbeidsoppgaver som har blitt hengende igjen i et ellers hektisk arbeidsår. Jeg vil takke alle ansatte i kommunen for god innsats så langt. TiL SLUTT viL jEG øNSKE ALLE øyvæRiNGER OG bESøKENDE EN RiKTiG GOD SOMMER!

Redaksjonsutvalg: Ådne Bakke, Frode Fossbakken og Brit Kramprud Lundgård. Brit S. Berge, sekretær.

ØYERmagasinet 31


K it

Br

prud Lundgå r d ,o ram rd

rer fø

"Kom mai du skjønne milde gjør skogen atter grønn", sang vi da vi gikk på barneskolen. Etter en snørik vinter ble det grønt og vi fikk sommertemperaturer på noen få dager i mai. Makan til flott mai måned har jeg aldri opplevd før. Jeg håper den blir like fin de neste årene. En ny og hyggelig oppgave ble tildelt kommunen fra nyttår da vi fikk vigselsmyndighet overført fra domstolene. Vigselsmyndigheten er gjennom ekteskapsloven tildelt ordfører og varaordfører. Vårt utgangspunkt er at vi vier alle som ønsker en borgerlig vigsel i vår kommune. Ekteskapsloven sier at det i utgangspunktet er et tilbud til kommunens egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men vi stiller oss åpne for å vie alle som ønsker det. Forskjellen ligger i hvem som må betale gebyr og hvor stort gebyret er. Informasjon om vigsler og prosedyrer rundt dette finner du godt beskrevet på hjemmesida til kommunen. Har du ikke tilgang til hjemmesida, så kontakt servicetorget som vil gi deg en utskrift. TRivSEL Jeg har tidligere tatt til orde for at trivsel er en viktig faktor i lokalsamfunnet og menneskers liv. Et tiltak for å øke trivselen er årets happening Øyer Ekko, som fant sted 5. mai. Arrangementet ble en stor suksess. Det er en stor glede at så mange sluttet opp om arrangementet, og gjorde dagen hyggelig og begivenhetsrik. Tema for årets Øyer Ekko var «fra Rio til Øyer» og ble innledet med et sprudlende opptog, bestående av lag og foreninger, musikk, biler og motorsykler. En jury bestående av ordfører, sektorleder kultur og fritid Frode Fossbakken og Trond Bjerkestuen, hadde fått i oppdrag å dele ut en pris på kr. 1000,for det beste innslaget i toget.

2

juni 2018

32 ØYERmagasinet

Sommerhilsen fra ordføreren

Det ble en vanskelig jobb for juryen, da det var svært mange kandidater som hadde utvist stor kreativitet. Prisen gikk til Øyer og Tretten seniordans, som med sambarytmer og kostymer bidro til ekte karnevalstemning slik man finner det i Rio. På Hafjelltorget var det marked der lag og foreninger presenterte hva de holder på med. Her var det også åpent bibliotek, minikonsert, musikk og dans. På ettermiddagen gikk turen videre til Trettenhallen der en showkonsert sto på dags-

orden. En forrykende konsert med spreke sanger fra kjente musikaler. På kvelden var det dans i Trettenhallen med levende musikk. Jeg gleder meg allerede til neste Øyer Ekko. KULTURPRiS Øyer kommunes kulturpris for 2018 ble tildelt Johan Kråbøl. Johan Kråbøl er godt kjent i hele distriktet og langt utfor kommunens grenser. Johan er heimekjær og selvlært, en tradisjonsbærer og tradisjonsformidler vi er takknemlige for å ha i kommunen vår. Johan er i full sving og sier ja, når han blir bedt om å fortelle,

formidle kunnskap, holde taler, intervjue folk eller skrive, selv om han fyller 91 år i 2018. Lista over alt han har bidratt med er veldig lang, og mangt og mye kan trekkes frem. Jeg håper å yte ham rettferdighet ved å trekke frem noe av alt han har gjort og vært med på, i noen få setninger. Først vil jeg trekke frem hans bidrag i arbeidet med gjengivelse av de gamle kirkebøkene som ble oversatt fra gotisk håndskrift i regi av Øyer-Tretten

Historielag, der var han en pådriver. Johan er i tillegg en ypperlig formidler av å ta vare på gamle håndverksteknikker slik som å lage dørmatter av bjørkeris, kubbestoler og småsaker av tre og never. Et annet område han behersker er å fortelle og dele den gamle seterkulturen med seterdrift og ysting. Han og kona Marit åpnet setra på Digeråsen for alle som ville oppleve og lære om dette. Han var også en drivkraft i mange flere prosjekter i regi av historielaget, slik som å flytte og restaurere Kampakveinna og Hovskveinna og de gamle husene

som ble flyttet fra Vik til Øyer ungdomskole for å nevne noe. Han er flink til å skrive og formidle, han har blant annet skrevet om det å miste sin livsledsager på grunn av demens. Dette var så godt skrevet at alle leserne måtte bli berørt og forstå hvordan det føltes. I tillegg har han vært aktiv for å etablere sansehagen på Øyer helsehus og mye annet. GOD viNTER Vintersesongen har vært god for reiselivet i Øyer og Hafjell rapporterer om en strålende vintersesong. NM i alpint som ble gjennomført 19.-25. mars ble en stor suksess og en flott inngang til overlevering av søknaden om Alpin VM i 2025 til Norges Skiforbund. Jeg håper også at sommersesongen blir bra og at vi i fellesskap kan jobbe videre med tanken om å utvikle Øyer til et helårs reisemål. Vekst og utvikling i kommunen kommer ikke av seg selv. Andre temaer som det har vært mye jobbing med denne våren er arealdelen av kommuneplanen for Øyer kommune, utbygging av E6 gjennom kommunen, herunder firefelts utbygging til Øyer sentrum som en forlengelse fra Ensby, og påtrykk for at Stortingsvedtaket om løp 2 i Øyer tunnelen skal følges opp. Øyer kommune har mange eierinteresser, så hver vår er det årsmøtesesong. Nå er disse gjennomført og det blir roligere tider på sommeren.

Jeg ønsker alle leserne en god sommer! Brit Kramprud Lundgård Ordfører


Catchy av Mari Szacinski

AVSlUTNINGSFORESTIllING FOR 10.TRINN Vi har bestemt oss for å sette opp en egenprodusert musikal for årets 10. trinn, som vi har gitt navnet Catchy. Vi er enda i startfasen, men skal nå sette i gang manusforfatterne Liv Bø, Mina Rinheim og Aksel Huuse. Vi i styret er spente og ser fram til å lede dette prosjektet. Prosessen er lang, men vi gleder oss til å se resultatet. Vi håper også å se deg på vår forestilling onsdag 20. juni kl. 19.00. Inngangen kommer til å koste 100 kr voksen og 50 kr barn (t.o.m. 7. kl) Foto: Synne Nygård

Seniordagen

AKTIV OG TRYGG I ElDRE ÅR

TORSDAG 13. SEPTEMBER Kl. 10.00 - 13.00 PÅ TRETTEN SAMFUNNSHUS Helse og omsorg inviterer til informasjonsdag. Nærmere informasjon kommer. Frivillige lag og foreninger i Øyer som ønsker å ha stand eller vise sine aktiviteter denne dagen, oppfordres til å ta kontakt med Solveig Fossum: solveig.fossum.nymoen@oyer.kommune.no eller tlf. 919 13 367

Fra kulturfronten

av kultursjef Frode Fossbakken Tlf. 61 26 81 26 frode.fossbakken@oyer.kommune.no

Årets musikkstyre består av: f.v Aksel Huuse (manusforfatter), Jessica Dziak (sminke- og kostymeansvarlig), Vegard Moen (Teknisk leder), Mari Szacinski (PR -ansvarlig), Liv Bø (Scene-/ kulisseansvarlig og manusforfatter), Torbjørg Strangstad (Sekretær), Vegard Sarin Strand (Bandleder) Vi har også med oss manusforfatter Mina Rinheim, leder Maren Andersen Skjåvik og nestleder Live Lerfald Bergum.

Vi fortsetter med å informere om ulik kulturaktivitet i Hærdera. Lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill til spalten, om det er ting dere ønsker å dele med flere. viKAR AKTiviTETSKOORDiNATOR Fra 1.4. er Hilde Odden Rom ansatt i vikariat som aktivitetskoordinator, fram til 31.12.18. Hilde skal følge opp stier og stirydding, ulike aktivitetsområder, utvikling av nye aktiviteter, og utarbeiding av kulturminneplan. Hilde kan treffes på kontor på Tingberg til ymse tider, og på telefon 997 07 025. øyER-EKKO Øyer-EKKO 2018 ble arrangert 5. mai. I strålende sol deltok over 100 mennesker i opptog fra idrettsplassen til Granrudtorget, og masse folk var på marked på torget. Videre holdt Tretten musikkforening, Øyer og Tretten sangkor, sammen med elever og ansatte ved Øyer kulturskole, en fantastisk konsert i Trettenhallen. Ekko-dagen ble avsluttet med fest i Trettenhallen hvor Hilljacks spilte til dans. Alt i alt en flott dag, som gir mersmak til gjentakelse. DNTLøyPE PÅ TiNGbERG Fra Bakketun ned til samfunnshuset, langs fylkesvegen bort til

Tunfaret og opp til Bakketun igjen er det T-merket en sti. Den er på 600 meter, og tilgjengelig for alle, også med rullator eller rullestol. Det er kultur og fritid sammen med fysioterapeut og aktivitør på Bakketun som har initiert dette, og vi har fått strålende hjelp fra DNT Lillehammer og omegn. DNT har stilt opp med turkasse og turbok, og de bidrar også med ei bålpanne på Bakketun. Gausdal Landhandleri har sponset merkemateriell og maling. På sikt håper vi å få etablert møteplass eller aktivitetsanlegg i forbindelse med turløypa - hvor bålplass, gapahuk og aktiviteter kan skape rom for fysisk og psykisk helseutvikling. Dette er et tilbud både til beboere på Bakketun, og i nærmiljøet eller på Tingberg boligfelt. Vi håper mange benytter seg av tilbudet, og at vi klarer å fylle turboka i løpet av sommeren. Høytidelig åpning av turløypa er 13. juni, som dessverre ikke klaffer med utgivelsen av dette nummeret av Øyermagasinet.

3

juni 2018

ØYERmagasinet 33


Den nesten ufremkommelige

Tekst og foto: Åse Kraabøl Trettens beste SFO har gjort om hemsen sin til en nesten ufremkommelig jungel. Veggene er kledd med grønt stoff, blader av filt og fra taket henger lianer som de tre apekattene kan henge i. Rektor har kjøpt kunstgress til gulvet og vi har sebraputer. En stor gepard bor her, sammen med papegøya. Vi har malt og sydd 20 slanger med symaskin, - de fleste er ufarlige, heldigvis. På veggen skimtes hodene til vår vesle løvefamilie. Flaggermus, fluer og frosk hører også med. Etter hvert kommer vi sikkert til å lage flere dyr, og jungelen vil bli enda mer spennende!

34 ØYERmagasinet


Åpen skole Tekst og foto Lars Strømskag og Ståle Hagen

Januar 2018 begynte vi med åpen skole på Aurvoll. Dette er et tilbud til elevene i 5. - 7. klasse. Vi har hatt som mål å treffe alle grupper. Vi har blant annet hatt besøk fra Gausdal Husflidslag, Røde kors og gjennomført gitarkurs. For tiden så har vi sykkelverksted.

Åpen skole tilbyr også leksehjelp og fysisk aktivitet. Elevene får servert varm mat hver gang. Oppmøtet har vært bra.

Årets Tine-stafett av Vemund Bjørke. Foto: Lars Strømskag

Aurvoll skole deltok 8. mai på den årlige Tine stafetten. En konkurranse som foregår i hele landet. Vi var på friidrettsbana i Gausdal. Aurvoll stilte med et lag med en blanding av gutter og jenter fra 6 og 7. trinn. God laginnsats førte til seier for gjengen fra Aurvoll.

5

juni 2018

ØYERmagasinet 35


Harald Sunde og Ole Holmen foran maskingeværstillingen ved Rinheim.

Krigshistorie fenger fortsatt

Andre verdenskrigs historier er mange og på Tretten er det ingen unntak. Krigshistorier opptar folk flest – iallfall den eldre generasjon. Av Guri Rugsveen To karer fra henholdsvis Ring og Moelv, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og Ivar Ottosen er begge sterkt involvert i Ringsaker historielag - krigshistorisk formidlingssenter ved Garveriet i Moelv. De to kom på besøk 22. mai og Ole Holmen på Tretten ble invitert til et møte om krigshandlingene på Tretten aprildagene 1940.

Slutt for Stavsbrygg

Etter tre år med underskudd, er det satt punktum. - Stavsbrygg er i hvertfall lagt på is, jeg kan jo ikke utelukke at tråden bli tatt opp igjen. Men akkurat nå er det slutt. Det går naturligvis ikke an å gjøre opp regnskap med minustegn år etter år, sier Erling Nustad. Han var en av initiativtakerne for en-dags festivalen for ølinteresserte, lagt til Stavsplassen. Stavsbrygg var en møteplass for mikrobryggerier, såkalte håndverksbryggerier, ølinteresserte og utstyrsleverandører. Her var ølsmaking, konkurranser av ymse slag og fest om kvelden. - Vi hadde håpet på større oppslutning, men må konstatere at så ikke skjedde, sier Nustad.

TIL FJELLS MED BUSSEN Last ned ENTUR i App Store eller Google Play • www.en-tur.no

36 ØYERmagasinet

levende beskrivelse 15 år gammel var Ole med å bygge maskingeværstillingene ovenfor Rinheim bare dager før 23. april. Med sin sterke hukommelse og kunnskap kunne Ole fortelle nøyaktig om hva som skjedde, om soldater, kampstillinger og skudd som falt og satte fyr på bygninger. Det ble gjengitt som om det var i går. Harald Sunde orienterte fra boka «Krigen i Norge 1940, operasjon gjennom Gudbrandsdalen av oberst O. Munthe Kaas». Ole kommenterte en del fakta, men han var ikke enig i alt som var skrevet ned. Så bra sa Harald Sunde, det er så viktig å prate med deg. Du som var her, så og hørte det som skjedde. Møtet ble avsluttet med en biltur rundt om i bygda der hendelsene er kjent. Ønsker ting til utstilling Ringsaker historielag - krigshistorisk formidlingssenter er interessert i effekter til sin utstilling i Garveriet Moelv. Dersom noen i Øyer kommune vet om det finnes hjelmer fra norske, tyske og engelske soldater er dette av stor interesse. Henvendelser om dette kan gjøres til leder av krigshistorisk formidlingssenter Ivar Ottosen, Moelv eller Jostein Rugsveen, Tretten.

Nordseter Sjusjøen Hafjell Skeikampen Rondane Jotunheimen

Ferskvann • Foto: Erland Husom/Nasjonalparkriket

Follebu-bryggeriet 7 null 4, her bryggeriets salgs-og markedsansvarlig Amund Heggen, deltok på Stavsbrygg. Arkivfoto: Anne Stokke


Foto: Bjørn Mølmen Design: M8 design

ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS Mandag - onsdag / Monday-Wednesday Torsdag - fredag / Thursday-Friday Lørdag / Saturday

10.00 - 17.00 10.00 - 20.00 10.00 - 16.00

Her finner du smørebu, museum, et stort utvalg hardvare fra SWIX og TOKO, tekstiler fra SWIX, Ulvang og Lundhags, sykler fra Hardrocx, telt og soveposer fra Helsport, klubbtøy fra Original og Outlet butikk. Visit our waxing cabin, museum, coffee shop, a large variety of poles, ski waxes and waxing tools from SWIX and TOKO. SWIX, Ulvang and Lundhags apparel. Hardrocx bikes, tents and sleeping bags from Helsport, and our Outlet. BELIGGENHET / LOCATION Blåswixvegen 5, 2624 Lillehammer.

DAGLIGE OMVISNINGER I HJEMMET Bli kjent med forfatteren Sigrid Undset og hennes vakre hjem. maihaugen.no SIGRID UNDSETS HJEM

ULL

til hele familien

Storgata 91, 2609 Lillehammer Tlf: 94160449 facebook.com/safalillehammer Nettside: www.safa.no

I sommerbutikken på Moe gård får du ferske, nyplukkede bringebær og lokal mat fra Øyer og Gudbrandsdalen. Nyt utsikten ved stabburene med en vaffel med nyrørte bringebær. Vi åpner når bærene er modne, følg med på @4stabbur på Facebook for oppdaterte tider og aktiviteter.

FOR Å BESTILLE BRINGEBÆRKASSER, SEND SMS TIL 98856643

Knakende Go ` • Massasje • Massasjeterapi • Bedriftsavtaler • Gavekort

Knakende Go’

Sommerferiestengt i uke 30, 31 og 32.

Ønsker alle kunder god sommer!

Har flyttet til gamle lensmannskontoret på Tingberg. Kongsvegen 320, Tingberg, 2636 Øyer Tlf. 46 76 86 00 post@knakendego.no www.knakendego.no

ØYERmagasinet 37


13 Festivalen 16. til 19. august 2018

Hytteu t overnaleie og tting

Etter suksessen i fjor, kjører vi i gang igjen. På senen i storteltet: STREAPLERS

DONNEZ

RUNE RUDBERG BAND

CONTIKI

Tretten i Gudbrandsdalen, rett nord for Lillehammer

God plass til campingvogner og bobiler

BOOKING PÅ TLF: 61 27 63 21 • post@trettenkro.no www.trettenkro.no • www.13festivalen.no

STREAPLERS

RUNE RUDB ERG BAND juni 2018

38 ØYERmagasinet


gü til en som kan det - gü til felleskjøpet

Felleskjøpet hagejord

#FTUJMM .&$" TFSWJDF

349,-

10 pk

40 ltr - For plen, hekk og terreng

Fiskars Xact Weeder ugressfjerner Lengde 98 cm Ord. pris 499,-

Stihl Gresstrimmer FS 38

Lett og ypperlig til enkle trimmejobber. Ord. pris 2150,-

1490,-

399,-

,PN JOOPN EJUU MPLBMF CJMWFSLTUFE 7J VUG�SFS  &6,0/530--  1,,  0-+&4&37*$&  365&4,*'5  '0345*--*/(4,0/530--  )+6-4,0/530- "$ 4&37*$&  .0/5&3*/( %&'" 8"3. 61  4&37*$& 0( 3&1"3"4+0/&3 1¯ "--& #*-.&3,&3  44"/(:0/( 7&3,45&% 0( %&-&'03)"/%-&3 3JOH PTT GPS CFTUJMMJOH J EBH  

)"'+&-- #*-4&37*$& "4 W&440 )BGKFMM XXXIBGKFMMCJMTFSWJDFOP

Nermosvegen 31, Ă˜yer. Tlf.: 03520, www.felleskjopet.no

XXXNFDBOP

Klar for busstur? Røntgen • Ultralyd • Kirurgi • Fôrsalg

SMÅDYR • HEST • PRODUKSJONSDYR

Det er vi, med komfortable busser og trivelige sjüfører. Ta kontakt for gode tilbud!

NYHET: NĂĽ med busser fra 8 - 57 seter

DøgNvaKT

Tlf. 61 27 65 14

fax 61 27 70 65 • vtrea@online.no • www.stavveterinarsenter.no Timebestilling

Ă…PNINgSTIDER

Tlf: 995 53 336 - post@hkb-turbuss.no - www.hkb-turbuss.no

Mandag til fredag

08.30-15.30

KveldsĂĽpent smĂĽdyr

Mandag og torsdag

18.00-20.00

ĂĽpningstider butikk

Mandag til fredag

08.30-15.30

DU FINNER OSS pĂĽ STAV!

NORD-TRETTEN VEGEN

Kongsvegen 1642 2635 Tretten

VETERINÌRENE Guro Mølmen Tor Formo Eiliv Kummen Hallstein Holen Benedicte Helljesen

KONGSVEGEN SĂ˜R-TRETTEN VEGEN

trefelling - stubbefresing hagearbeid - taksnømüking - utleie

LĂ…GEN

TRET

RU TEN B

E6

ing! Gratis befar Ă˜YERmagasinet 39


PÅ JEVNE: Inger-Lise Sæterbakken Jevne, Erling Jevne og Arvid Melby tar en pause i førsteslåtten en fin junidag. Alle foto: Anne Stokke

Lokal mat på sommerfat Snart gjøres det klart til brødbaking i det røde eldhuset på Jevne. Her og på de andre gårdene i Mat fra Øyerfjellet produseres mat til sommerbutikken. Av Anne Stokke Butikken er i stabburet på Moe gård, slik den var i fjor og året før der. Bringebærprodusentene på Moe, Wendy Kester Moe og Erlend Moe, skal fylle stabbursbutikken med nyplukkede, modne bringebær og bringebærprodukter, men gjør også plass til produkter fra de andre produsentene i fellesskapet Mat fra Øyerfjellet og fra Gudbrandsdalsmat.

40 ØYERmagasinet


Kaku og lam Det betyr kaku fra Jevne der Inger- Lise Sæterbakken Jevne og Erling Jevne i løpet av et år steker rundt 1000 brød i det gamle, velholdte eldhuset. Utpå høsten leverer Erling poteter og lammekjøtt, blant annet til det populære matmarkedet på Pellestova. Dessuten kan det bli både ripssaft og rognebærgele litt utpå, om det blir en god sesong. - Vi selger også gårdspakker/gavepakker i samarbeid med Moe (bringebærprodukter) med Fjellstad (spekepølse) og med Høistad (konfekt). De har vist seg å være veldig populære. - Vi har faktisk doblet omsetningen av pakkene siden starten. Så de kommer vi fortsatt til å satse på, jeg hører at mange kjøper dem for å gi bort i gave, sier Inger-Lise. Ferdigretter Samarbeidet i påsken om pop-up-butikken i Øyer sentrum skal videreføres. Der supplerte Øyerfjellet-produsentene vareutvalget med ferdigretter og tilbehør fra det ferske Øyer-firmaet Matveveriet som Jenny JEVNE-KAKU: Med riktig fyring i den gamle bakerovnen steker Inger-Lise Mosveen har etablert (se egen sak på annen plass i magasinet). Sæterbakken Jevne inntil 30 brød om gangen. - Vi skal ha mange av hennes varer i bringebærbutikken, men det er også mulig å bestille Matveveriets middagskasse med sunne og velsmakende retter laget så langt det er praktisk mulig på lokale råvarer, opplyser Wendy Kester Moe. Mellom stabburene på Moe blir salg av vafler fra Det norske vaffelstekeriet, som Mosveen også driver. - Vafler, saft og kaffe og utsikt i et jafs, sier Wendy. Kje og storfe Arvid Melby og kona Mai-Britt Melby selger spekepølse av storfekjøtt og av kjøtt fra kje. - I fjor blandet vi kjekjøttet med litt kalvekjøtt, men i år forsøker vi oss med spekepølse laget utelukkende på kje, forteller Melby. Senere på høsten kommer både pinnekjøtt og fenalår av kje. - I motsetning til hva folk synes å tro, har det lyse kje-kjøttet mild smak, mildere enn det litt ramme sauekjøttet, spør du meg, sier geitKLART: Sirlig på rekke og rad henger kjevlene i eldhuset på Jevne. bonden. Storfe foret på gras og lammekjøtt kommer fra Sondre Stubrud på Stubrud gård, mens Line Rusten på Høistad gård driver blant annet driver med boergeit, og driver som eneste Norge med jakfe med herkomst i Nepal. Hovedproduksjonen hos Lars Høvren på Høvren gård er storfe, med kyr som han sender på sommerferie i Øyerfjellet. Lars har også frittgående griser på Svartsætra om sommeren. Ureiste bringebær Den varme forsommeren har satt fart i bringebærplantene på Moe, og det betyr at det kan bli åpning av gårdsutsalget allerede 7. juli. Men følg med på facebooksiden @4stabbur i juli, ingen kan ennå med sikkerhet si når de første bærene er modne. Butikken i stabburet vil være åpen torsdag-søndag ut august. Den er pusset opp og gjort ekstra fin til sommersesongen. For den som ikke er så godt kjent: Moe er gården med fire stabbur på en rekke, på nedsiden av vegen når du kjører opp mot Øyerfjellet. Og som nevnt: Alle produsentene i Mat fra Øyerfjellet selger varer fra stabbursbutikken.

FRISKT: Modne bringebær kan det bli på Moe gård allerede tidlig i juli. Noe fryses og kokes etter hvert til saft.

På plass på Gaiastova

I høstferien kan hyttefolket handle Mat fra Øyerfjellet på Gaiastova. Det er i helgene mellom høsteferieukene de lokale matvareprodusentene er på plass. De satser på et matmarked utendørs, kanskje i telt, slik mange vil kjenne det fra Pellestova. I tillegg vil kundene finne et engere utvalg produkter fra Mat fra Øyerfjellet inne i storkiosken på Gaiastova. Matmarkedet på Pellestova i høst foregår 15.-16. september. GEIT: Fra May Britt og Arvid Melby på Fjellstad kommer bugnende trau med geitpølse, storfepølse og skinn av mohair. Foto: Privat

ØYERmagasinet 41


Hos oss finner du fagfolk og produkter du kan stole på!

Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg med ditt prosjekt!

VI FIKSER FRAKTER & MONTERER

Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg

26. MAI - 30. SEPTEMBER 2018

UTSTILLINGER • ARKITEKTUR • MUSEUMSBUTIKK • KAFÉ

Nyheim AS, Lillehammer: Tlf. 469 08 646. Landbruksvegen 2 elisabeth@nyheim-as.no

Steinsmoen 5, 2651 Ø. Gausdal post@arne-nyheim.no

24 timers vaktordning: Ring 61 22 74 94

BAKKENS

TREPRODUKTER

Norskproduserte kvalitetsmøbler i heltre •

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter. Vi har eget overflatebehandlingsro111, hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringsmaler og luter. Alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 61 29 02 88 • Wl'\rw.bakkenstreprodukter.no • e-post: bakkentp@online.no

42 ØYERmagasinet


WWW.LILLEPUTTHAMMER.NO

KVELDSÅPENT TIL KL 19 I JULI

TO DAGLIGE SHOW I JULI

! G N I ER

K R A P ATIS

GR

GRATIS FOR BARN UNDER 3 ÅR!

ØYERmagasinet 43


GDHYTTE.NO

Uten kostnad for deg som er Eidsiva bredbånd fritidskunde!

Vi gir deg gratis tilgang til ny nettavis GDhytte.no - skreddersydd for hyttefolket Gudbrandsdølen Dagningen har lansert en egen digital avis for hytteeiere. GD hytte inneholder relevante nyheter for deg som hytteeier og et fordelsprogram som vil gi rabatter og bonus på lokale arrangement og butikker. Som fritidskunde hos oss får du gratis tilgang til gdhytte.no. Ordinær pris for abonnement er kr. 49,- pr måned.

For å få gratis tilgang registrerer du deg via vår hjemmeside:

https://www.eidsiva.net/gdhytte

44 ØYERmagasinet


KAKER: - Vi skal tilby byens beste kaker og vafler i sommer, lover Jenny Mosveen og Annette Evensen. Foto: Anne Stokke

Matveversken vever videre Jenny Mosveen arbeider ufortrødent videre med sine matprosjekter. Nytt av året er ansvar for serveringen på Bjerkebæk og Aulestad. Av Anne Stokke

ØYERmagasinet 45


Hun er gründeren som steg for steg utvider virksomheten. Går matvegen Det begynte med Det norske vaffelstekeriet, som hun vant en nasjonal lokalmatgründer-pris for, fortsatte med Matveveriet med ferdigretter og nå har hun fått kontrakt på sommerserveringen ved de to dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, begge organisert under hatten Stiftelsen Lillehammer museum. - Mosveen bruker den tradisjonelle vaffelen, men på en ny og spennende måte. Vaffelstekeriet er nytenkende og forsøker å begeistre, uttalte juryen da hun lanserte de grove matvaflene sine med franske oster og norske rørte bær. Museumssommer Hun er så vidt i gang ved museumskafeene, begge har åpnet sommersesongen. Inntil den store trafikken kommer rundt skoleslutt-tider innarbeider hun rutiner sammen med medarbeiderne sine. For Jenny kan ikke lenger bare støtte seg til mamma, Marit Melby. Virksomheten er for stor til at to kvinner pluss litt ekstrahjelp fra familie ellers, kan rekke over alt. Nå søker hun etter kjøkkensjef til å styre produksjonen. Den foregår som før i lokalene til tidligere Hafjell mat. - Et lite spørsmål: Blir det blåbærpannekaker på Aulestad? - Ja, det kan jeg love. Bjørnssons blåbærpannekaker skal det bli! Og mye mer. Følger oppskriften Mamma, ja. Marit Melby er mammaen og mormoren som sa opp jobben for å bli mormor på heltid samtidig som hun styrte vaffelrøreog syltetøyproduksjon i Det norske vaffelstekeriet. - Ja, hun gjorde faktisk det. Sa opp jobben for å trå til i familiebedriften, sier Jenny. Selv er hun mor til tre og kona til en travel ektemann, har hus og hage og et lass av forpliktelser, slik småbarnsforeldre har, i Øvre gate på Tretten, har utdannet seg undervegs og er altså etablerer i næringslivet. Og følger sin egen veg, oppskrift, så å si. Den består i stikkordsform av lokale råvarer så langt det er mulig, ren mat uten kunstige tilsetningsstoffer, gjerne glutenfritt og hun vil at maten skal presenteres delikat. - Jeg kan ikke konkurrere på pris, men på kvalitet, sier hun. Og forteller at hun ble glad da hun hørte at museumsledelsen ønsket å satse på god og hjemmelaget mat i museumskafeene. - Det er så viktig å ha godt tilbud, også bak glassdisken. Jeg har satt meg som mål at vi skal ha byens beste kaker i sommer, sier hun. Hva er god mat? For matgründeren på Tretten er det mat som er tuftet på tradisjoner, bærekraft og kjærlighet. - Jeg bryr meg om hvor råvarene kommer fra og prøver å lage meningsfull mat med god smak, sier hun. Denne retningssnoren følger hun også i produksjonen i Matveveriet.

KØ: Jenny Mosveen startet Det norske vaffelstekeriet og Matveveriet. I sommer driver hun også museumskafeen i publikumsbygget på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem, og må ta sin tørn ved disken. Foto: Anne Stokke Matveveriet lager og leverer ferdigmat av ymse slag, middagsretter som gryter, kylling og byggrynssalat for å nevne noe. Til påske laget hun også frokost-esker som ble solgt i pop-up-butikken som Mat fra Øyerfjellet drev. I sommer har hun fått plass til egne varer i bringebærbutikken på Moe gård. Fra kjøkkenet til lurhaugen I vår dukket den lukkede facebookgruppa Rekoringen i Lillehammer opp. Her bestiller kundene mat fra produsenter i området som så hentes og betales til forhåndsbestemt tid. Hentestedet i byen er parkeringsplassen på Lurhaugen. Her parkerer Jenny og de andre leverandørene/ bøndene bilene, åpner bagasjelokket og gjør opp handelen på stedet. Enket og greit. Fra jord og bord til Lurhaugen. - En fin ordning, og vi ser at folk er opptatt av å handle lokalt. Jeg vakumpakker ferdigretter, legger dem i papirposer som jeg merker med navn på bestilleren og dermed er jobben gjort. Facebookgruppa har i begynnelsen av juni over 2 000 medlemmer og et titalls produsenter. LEVERING: På Lurhaugen i Lillehammer er det tid for utlevering av varer bestilt på facebook. Her er det Hilde Ekeberg, kjent KrF-politiker i Lillehammer, som vippser oppgjøret til Jenny Mosveen.

Vi har det du trenger til hytta! ps!

Godt ti

ALT DU BESTILLER PÅ

KAN DU HENTE HOS OSS!

Storgaten 92, Lillehammer. Tlf. 61 25 30 40

P Gratis kundeparkering i bakgården

46 ØYERmagasinet

Foto: Facebook/matveveriet


www.thallaug.no

Vi søker advokater Vi er stadig på utkikk etter dyktige medarbeidere med ønske om å videreutvikle firmaets avdelinger for personrett, fast eiendom og forretningsjuss. Vi tilbyr et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, høyt faglig nivå og betydelig mulighet for prosedyre. Kontakt daglig leder, Aslak Runde, ar@thallaug.no

Noen ganger kan det lønne seg å gå over bekken etter vann En kort togreise fra Oslo finner du Thallaug, et advokatfirma med 20 medarbeidere og 100 års historie. Nasjonal konkurransekraft og lokal forankring gir tjenestene du trenger til lavere pris enn forventet. Stadig flere oppdager at det lønner seg å ta turen.

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Lillehammer | Brumunddal | Gjøvik

ØYERmagasinet 47


HISTORIE: Turen går gjennom Moksa kunstpark og er et gratistilbud. Arkivfoto: Anne Stokke

FORLENGER GYLNE ØYEBLIKK

På tur i gamle Tretten Den godt merkede vandringen som slynger seg gjennom deler av Tretten-samfunnet – med start på Stavsplassen - bør brukes av flere, mener Gerd Hausstätter, en av pådriverne for å få gjennomført prosjektet. - Det er gratis å gå, og ikke behøver en å gå hele turen heller. Gå så langt og så lenge du vil, men bruk den. Det er derfor den er anlagt, sier hun. Hun oppfordrer særlig skolen til å være flittigere brukere. Skiltene på hvert stoppunkt har skilt med orientering, og etter hvert kommer det QR-koder som er nøkkel til mer informasjon. - Bruk muligheten til en gratis historietime. Lær mer og bli en ambassadør for hjemplassen din. Det lokalhistoriske tiltaket ble åpnet av daværende stortingspresident Olemic Thommessen i september i fjor, og er finansiert blant annet med midler fra Sparebank-stiftelsen.

Foto: Ian Brody Design: M8 design

Flere bør gå kulturruta Gamle Tretten gjennom 300 år.

La deg begeistre av olympiske begivenheter fra hele verden. ol.museum.no

Robust arkitektur Detaljerike tegninger av hus, hytte, tilbygg m.m. Leverer komplette tegninger til byggesøknad. Nå også med visning i VR, i målestokk 1:1.

Tlf: 48229044 Henning Nysted. E-post: post@robustmobel.no igt.no • Foto: Jon Gunnar Henriksen

NYE TOMTER! - midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen! FRA KR

590.000

www.musdalseter.no 48 ØYERmagasinet

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier

976 72 590 / 907 92 786 E-post: si-vasru@online.no

Store, byggeklare hyttetomter med panoramautsikt - uten byggeklausul


Å være Birkebeiner er ”slitsomt, men mest av alt moro”! Birken har utfordringer og opplevelser

www.lole.no

for ALLE!

FESTIVALPROGRAM

25.08

www.birkebeiner.no 26.08

BIRKEBEINERRITTET

86 km

HALVBIRKEN

41 km

ULTRABIRKEN

105 km

BARNEBIRKEN, Rena

ulike distanser

UNGDOMSBIRKEN

7,5 og 9,5 km

BARNEBIRKEN, Lillehammer ulike distanser

ØYERmagasinet 49


Nr. 1 2018

20 års jubileum for vårens vakreste eventyr! 26. og 27. mai 2018

Tusen takk for super innsats under årets Trollcup! Velkommen tilbake 25. - 26. mai 2019 - vi gleder oss allerede Så var Trollcup 2018 historie og for ei fantastisk historie det ble. Øyer-bygda var siste helga i mai pyntet for fest og været var på vår side. 188 lag, 376 kamper, 1700 spillere i aksjon på 13 baner på Idrettsplassen fra lørdag morgen til søndag ettermiddag: fotballfesten kort oppsummert. Trollcup-komiteen har gjennom vinteren planlagt, tenkt og diskutert hvordan Trollcup 2018 skulle gjennomføres på best mulig måte. Det er en del å tenke gjennom når vi inviterer til fotballfest og sier vi har “Vårens vakreste eventyr” for rundt 3000 besøkende. Listene og planene til komiteen er likevel lite verdt om det ikke finnes mannskap til å sette dem ut i live. Idrettsplassen var «bemannet» konstant fra tidlig fredag morgen til søndagskvelden. Bemannet med luggomme dugnadsfolk fra ØTI fotball med godt humør og blide fjes. Sammen lagde vi ei vellykket helg for nærmere 3000 besøkende! Og alle funksjonene er like viktige for at

50 ØYERmagasinet

arrangementet skal bli vellykket! Så til dommere, baneverter, dommeransvarlig, kiosk-grillansvarlige, banevertansvarlige, parkeringsansvarlige, kaffekokere, vaffelsteikere, fruktdelere, bestillingssentralen, bærehjelp, søpleplukkere, grillfolk, kioskfolk, popcorn-gjeng, ansiktsmalere, renholdere, speakere, premieutdelere, banemannskap, parkeringsvakter, kaffevogndamene, oppmøtevakter, riggefolk, målkjørere og “min egen” Trollcupkomiteen: 1000 takk alle sammen for innsatsen! En ekstra takk til våre “herlige frivillige” som ikke har aktive spillere i ØTI fotball, men som gjerne vil hjelpe oss likevel, på dugnad! Vi setter stor pris på dere og håper dere vil være med oss til neste år også. Hvis flere har lyst å hjelpe oss på ett eller annet vis, det er utrolig mye som skal gjøres i forbindelse med et slik arrangement. Ta veldig gjerne kontakt med meg. Dugnadsånden lever fremdeles i Øyer og Tretten. Det har kanskje blitt litt mer utfordrende med at folk er mer travle enn tidligere, noen ønsker kanskje å

“kjøpe seg ut” av dugnaden, noen synes dugnad er kjedelig og noen er kanskje ikke helt fortrolig med konseptet dugnad. Men med litt “dugnad før dugnaden” så kommer de alle fleste og det er (nesten) ingen som går sure hjem fra dugnad. Det er ei sosial og trivelig helg hvor vi sammen skaper gode resultater som ungene våre kan dra nytte av gjennom hele året. Neste års turnering er allerede notert i kalenderen: 25.-26.mai 2019 og jeg håper flere gjør det samme - hvis ikke: Invitasjonen kommer! Jeg synes vi samme er helt rå og jeg håper dere alle sammen kjenner på stoltheten av å være med på denne fotballfesten!

Lisa Tangen Lunheim Turneringsleder - 913 07 519


www.oti.no

ØTI-Ski

VELKOMMEN TIL UKEAVSLUTNING

Sesongen 2017/18 er nå over, det har vært en flott sesong og lang sesong, med skiføre fra oktober til mai, men fortsatt føles det som at sesongen har gått fort. Det er vel flere som er klare nå for sommer! Sesongen har inneholdt det meste og det en sesong skal inneholde! • Flott innsats på treninger og renn, • Glede og smil - tårer og skuffelser • Toppform og sykdom og skader • Topp ski og smørebommer har vi hatt i år også! • Engasjerte foreldre og foresatte - miljø og fellesskap! Miljø og fellesskapet er fortsatt godt i ØTI-Ski, vi er en gruppe når vi er ute og vi hjelper hverandre med klær og ski. Dette skal vi fortsette med! En honnør til alle foreldre som deltar, stiller opp, smør ski og jubler og heier på alle! To fine samlinger har vi også hatt, med stor suksess, både treningsmessig, men ikke minst sosialt for store og små. Holmenkollen er et godt eksempel på fellesskapet i ØTI Ski, de som kommer opp og skal dit for første gang, gled dere! REKRUTTERING Her har vi en jobb å gjøre, men også med å beholde løpere i de eldste gruppene. Hva skal til for at våre løpere fortsetter noe lenger? Vi diskuterer dette i styret og ser på mulighetene for mere uformelle samarbeidsordninger på treninger med naboklubber, slik at miljøene blir større. Vi må være rause, risikoen er et at vi har løperne våre lenger. Vi er også avhengig av dere foreldre, at dere fremsnakker ski og skimiljøet i Øyer! Arrangementene er vår ØTI Ski sin dugnad og da inntektskilde, vi har gjennomført Hafjell Opp, Hafjel Skimarathon og Øyersprinten, samtdeltagelse i Troll-Ski marathon, dette er krevende for en liten klubb, men vi har en fantastisk dugnadsgjeng i ØTI Ski. TRENERTEAM Vi har også i vinter hatt et godt trenerteam, som har stått på for alle som har deltatt på treningene, i alle aldre. Den strukturen vi nå har fått til på treningssiden og også på renn er veldig bra, det er godt planlagt og gjennomført! I tillegg arrangerte vi i år, som tidligere år, idrettskolen, med egne trenerressurser, men også med hjelp av foreldre og eldre søsken. FLOTT DELTAKELSE Vi har hatt mange løpere som har representert ØTI-Ski på renn på en veldig god måte og med gode resultater. GD-cup, Gålå-cup, Hovedlandsrenn, Norgescup, Tour de Hedmark, ulike stafetter, KM-Oppland, KM-Kombinert, Ungdommens Holmenkollrenn. Moro at det er deltagelse utover de lokale rennene, og mange flotte plasseringer og opplevelser har det blitt.

Foto:Vegard Breie

Til slutt vil vi i skigruppa ønske alle en fin sommer med mye aktivitet! Bli(d) på ski!

ØYERmagasinet 51


B hafjell.no

Sommer i Hafjell Kjenn på adrenalinet med downhillsykling eller bruk gondolen som utgangspunkt for fantastiske turmuligheter.

Sommersesongen i Hafjell starter 16.juni! Les mer på Hafjell.no

52 ØYERmagasinet

Retur: Øyer-magasinet Øyer kommune Kongsvegen 325 N-2636 Øyer

Øyermagasinet  

Nr 2 – sommer 2018

Øyermagasinet  

Nr 2 – sommer 2018