Page 50

Nr. 1 2019

Nytt klubbhus på idrettsplassen i Øyer Øyer Tretten Idrettsforening, ØTI, har over en tid arbeidet for å realisere et større klubbhus på Idrettsplassen i Øyer. Dette arbeidet gjøres på dugnad av en nedsatt gruppe som ledes av styreleder i ØTI, Tor Formo. Klubben har et stort behov for en innendørs samlingsarena på idrettsplassen. Dette vil være et svært viktig miljøskapende tiltak, her kan alle lag og grupper i ØTI ha møter, sosiale samlinger og mer uformelt samvær. I tillegg har vi et skrikende behov for bedre og større lagermulig-heter, og det vil også inkluderes i tilbygget.

brikke i finansieringsplanen. Bygging vil ikke starte før vi har alle elementer i finansieringen klar, og vi har også søknader inne hos ulike stiftelser for å komme helt i mål. Før jul fikk vi en god nyhet da kommunestyret vedtok å støtte byggeprosjektet med et tilskudd på kr 500.000,-, i tillegg til forskuttering av spillemidler. Dette er selvsagt viktig økonomisk, men ikke minst viser det at Øyer kommune forstår og setter pris på den store rollen som ØTI spiller i det frivillige arbeidet og betydningen av idrettsplassen som samlingssted i kommunen.

Klubbhuset har potensiale til å bli et viktig treffpunkt for mange av innbyggerne kommunen, uavhengig av om de er med i ØTI eller ikke. Vi håper at dette skal bli et trygt og naturlig møtested på tvers av alder og andre skillelinjer. Klubben har også invitert kommunen til en dialog for å se på mulige områder for flerbruk av bygget.

I planleggingsarbeidet har vi hatt hjelp av lokale bedrifter og ressurspersoner. For å klare å gjennomføre prosjektet er vi avhengige av velvilje og støtte fra slike aktører, og vi vil jobbe videre med dette i løpet av de neste månedene. Klubbhuset er tegnet av arkitekt Arne Thorsrud fra Øyer. Det vil inneholde et stort samlingsrom, kafé/kjøkken, handicaptoalett, lite kontorrom og isolerte og uisolerte lagerrom. Den gamle delen skal fortsatt brukes, og vil ha 4 permanente garderober samt to dommergarderober.

Det er som alltid en utfordring for et idrettslag å finansiere et slikt løft. Vi søker om spillemidler på prosjektet, i tillegg vil inntekter fra tomtesalget på idrettsplassen være en viktig

Bli støttemedlem i Øyer Tretten IF! Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) er fleridrettslaget som dekker hele Øyer kommune. Vi gir tilbud innen 10 idretter (turn, fotball, håndball, innebandy, alpint, telemark, ski, hopp/kombinert, friidrett og trim). Alle som driver aktivitet eller har verv i foreningen står som medlem i ØTI. I tillegg har hovedstyret i Øyer-Tretten IF et mål om at enda flere av kommunens innbyggere skal bli medlemmer i klubben. Hovedstyret ønsker med dette å verve flere støttemedlemmer til ØTI. Et slikt medlemskap forplikter ikke til noe, men du støtter opp om foreningens arbeid og får glede av ulike rabattordninger. Du kan få forespørsel om å være med som frivillig på ulike arrangement, men det er ikke noe krav om å delta.

Bli med hvis du synes det er gøy og sosialt med slike arrangement. ØTI sine anlegg står til fri disposisjon for alle når det ikke drives organisert aktivitet, men vi setter pris på dem som støtter opp ved å stå som støttemedlem i foreningen. Du kan registrere deg elektronisk via hjemmesiden www.oti.no under fanen ØTI og BLI MEDLEM, eller du kan fylle ut skjemaet under og legge i postkassa til ØTI på Circle K på Tretten (grønn postkasse på veggen mot Trettenbru) eller levere skjema hos Sport 1 på Øyer (Kiwibygningen).

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn elektronisk!

Våre hovedsponsorer:

50 ØYERmagasinet

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019