Page 34

Utviklingsarbeid på Vidarheim barnehage Av Irene Bryhn Nymoen

Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Filosofiens hovedtanke er å sette barnet i sentrum, at barna skal gis mulighet til å være delaktige og ha medvirkning i egen hverdag. Barn lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom utforskning, undring ut i fra egne interesser, og i samspill med andre barn og voksne.

STILLING ledig

I Reggio Emilia-filosofien er det fokus på tre pedagogiske faktorer: De voksne, barnet selv og rommet/det fysiske miljøet. Vi arbeider nå med et utviklingsprosjekt der vi fokuserer på «Ferdigdefinerte leker kontra gjenbruksmateriell». Hvordan legger vi til rette for at barna skal få utvikle sin kreativitet og uttrykksformer gjennom lekematerialene som vi tilbyr? Gjenbruksmaterialer er materialer som vi vanligvis ville ha kastet i søpla hvis vi ikke velger å se tingenes potensial til å bli brukt flere ganger. Vi ønsker å gå mer bort fra kommersielle leker som har en forhåndsbestemt funksjon, til å ha rik tilgang på ting som ikke har det. Hver gang man tar i bruk udefinerbart materiell kan det bli noe nytt.

4

mars 2019

34 ØYERmagasinet

Vi har et lager som vi har døpt «Skattekammeret» der vi har begynt å samle gjenbruksmateriell, men vi trenger mye mer. I tillegg trenger vi mengder av de samme materialene slik at det er nok til alle når vi presenterer noe nytt. Dette er noe vi gjerne vil ha hjelp til. Både av foreldre, bedrifter og andre.

TA GJERNE KONTAKT MED OSS HVIS DU TROR DU ELLER DIN BEDRIfT KAN BIDRA MED Å GI OSS ET RIKERE UTVALG AV GJENBRUKSMATERIALER! Tlf. 61 26 82 30 • E-post: irebryhn@oyer.kommune.no

Vi ønsker oss for eksempel veggfliser av forskjellig størrelse, «glatte» steiner, gjennomsiktige rør, stoff, knapper, tomme trådsneller, skruer/muttere som passer sammen, skjell, trepellets, smoothieflasker, kunstige grønne planter, små dekk/hjul, kabeltromler, lysbrytere o.l.

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019