Page 33

Fra kulturfronten

av tjenesteleder for kultur og fellesfunksjoner Eli Eriksrud Tlf. 61 10 10 09/900 95 983 eli.eriksrud@oyer.kommune.no

Vi fortsetter med å informere om ulike kulturaktiviteter i Hærdera. Lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill til spalten om ting dere ønsker å dele med flere.

UKM 5.–7. april Øyer er i år, sammen med Lillehammer og Gausdal, vertskap for UKM Fylkesfestival. UKM er en mønstring av unge talenter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. UKM Fylkesfestival Oppland går av stabelen 5.–7. april, med tre forestillinger i Maihaugsalen, workshops, utstilling og konserter. Nærmere 300 ungdommer fra hele Oppland skal samles på Lillehammer disse dagene, med overnatting på Lillehammer videregående skole avd. sør. UKM Øyer og Gausdal er representert med Marion H. Nustad fra Øyer og Tonje A. Andersen og Kristin B. Klungsøyr fra Gausdal, sang, Vilma Nordli fra Øyer, dans, Elin L. Johansen fra Gausdal og Sunniva Kramprud fra Øyer, visuell kunst. Det vil være forestillinger og workshops i Maihaugsalen, workshop på Ungdomshuset PlanB og konsert i Kulturhuset Banken.

Øyer-EKKO Øyer-EKKO har vært kommunens samlende kulturarrangement i en årrekke. Arrangementet har hatt ulik utforming. Det har både vært ukessamlinger av store og små arrangementer, og ett stort samlende arrangement som Kultur-BOOM i 2011. Oppslutningen fra foreningsog næringslivet har vært varierende. I 2018 bevilget kommunestyret kr 50.000 til gjennomføring av Øyer-EKKO over en dag. Ønsket var å gi mulighet til befolkningen i kommunen og andre å gjøre noe i fellesskap, begeistre hverandre. Vi som har vårt daglige virke på kulturområdet kunne tenke oss innspill fra lag, foreninger eller privatpersoner på følgende spørsmål: Reprise på 2018-opplegget eller strekke arrangementet over flere dager? Gjennomføre Øyer-EKKO annethvert år? Innspill til aktiviteter? Svar sendes tjenesteleder, e-post: eli.eriksrud@oyer.kommune.no Tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner – tanker ved oppstart Jeg er heldig som har fått anledning til å lede kommunens tjenester innenfor kulturområdet. Det er med stor ydmykhet jeg overtar denne funksjonen. I løpet av den første måneden

har jeg lært å kjenne dyktige medarbeidere med et oppriktig engasjement for Øyer kommunes innbyggere. Kulturelle aktiviteter har positiv effekt på folkehelsen. Tjenestene tilrettelegger og støtter opp om innbyggernes fysiske og mentale helse. Biblioteket, inkludert filialen på Tretten, er en viktig litteraturformidler kombinert med viktige møteplasser. 41% av grunnskoleelevene har et tilbud gjennom kulturskolen, og det er veldig bra. Vi har aktivitetskoordinator med spesielt ansvar for å ivareta ulike aktiviteter med fokus på folkehelse, utenforskap og samarbeid med frivilligheten. Vi har idrettskonsulent i full stilling, hvorav den kommunale delen utgjør 30%. Ungdomskonsulenten har ansvaret for ungdomsklubben og er kommunens representant i regionale samarbeid som dreier seg om ungdom. Ungdommene våre er mobile, dette understreker betydningen av det regionale samarbeidet. Uansett kommunal satsing, den største ressursen vi har innen kulturfeltet i kommunen, er kommunens innbyggere og næringsliv. Et godt samarbeid er nøkkelen, her gjelder at 2 + 2 er mer enn 4. Jeg nytter anledningen til å informere om at vi i 2019 skal arbeide med tre planer der videreutvikling av tjenestene blir viktig. De tre planene er kultur-

minneplan, utviklingsplan for kulturskolen og frivilligmelding. Frivilligmeldingen skal beskrive frivilligheten i Øyer, meisle ut en plattform for videreutvikling av kommunens samarbeid med frivilligheten, og klargjøre hva frivilligheten kan forvente av kommunen. Utarbeiding av en frivilligmelding må skje i tett samarbeid med frivilligheten. Det er en forutsetning at lag, foreninger og Øyer-Tretten Frivilligsentral er sentrale bidragsytere i arbeidet.

Eli Eriksrud

Tjenesteleder for kultur og fellesfunksjoner

3

mars 2019

ØYERmagasinet 33

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019