Page 32

K it

Br

prud Lundgå r d ,o ram rd

ET fOLKELIV UTEN SIDESTYKKE Alle ordførerne var enige om at det fellesskapet som ble dannet der vi delte felles glede, entusiasme og stolthet under OL 94 var helt unikt. Vi løftet i flokk, deltok og bidro hver på vår måte. Vi delte opplevelsen og møtte opp selv om det var kaldt. Mange knyttet varige vennskapsbånd og husker fortsatt den gode stemningen som var på og utenfor

rer fø

OL 94 ble en suksess, selv om få hadde troen på forhånd. Ikke minst media var veldig kritiske og sikre på at dette kom til å bli en fiasko. Det er mange gode minner etter OL 94 for alle sammen. Vi ble også enige om at dette hadde vært avgjørende for utviklingen i Øyer. Uten OL tror vi at Øyer ville vært på linje med andre lokalsamfunn uten spesielt stor vekst. Vi ble raskt enige om 6 temaer som beskriver dette, disse er omtalt under. Av de 5 arenakommunene Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Ringebu og Øyer, er det flere som sier at Øyer er den kommunen som har dratt størst nytte av arrangementet i ettertid, og har hatt den mest positive utviklingen.

2

mars 2019

32 ØYERmagasinet

grenen som omfattes av størst interesse i de mellomeuropeiske landene. I 1936 ble de første rennene for menn kjørt i OL, mens kvinnene kom med fra 1948. fAKKELMANNEN Det mest synlige merke etter OL er Fakkelmannen. Fakkelmannen ble hugget ut som et skogprosjekt i samarbeid mellom flere og bygde på OL sitt designprogram.

Foto: GD

25-ÅRSJUBILEUM OL 94 I februar feiret vi 25-årsjubileum etter OL 94. Hvem husker ikke OL-floka og sangene «Se ilden lyser» og «En OL-fest med venner». For meg personlig som jobbet for LOOC fra 1989 til 1997, er og blir OL veldig spesielt. Når en deltar i alle faser med å planlegge og rigge en så stor organisasjon, til å gjennomføre og avvikle hele organisasjon, er dette noe de fleste aldri får oppleve. I Øyer valgte kommunestyret å delta med finansieringen av 25-årsfesten på Lillehammer i tillegg til en avdempet feiring i egen kommune. Feiringen i Øyer var at sittende ordfører inviterte tidligere ordførere i Øyer til en uhøytidelig samling med kaffe og kake, for å snakke om hva OL 94 hadde betydd for utviklingen i Øyer kommune. Tidligere ordførere som var invitert: Geir Korslund (19701979), Einar Moe (1980-1983), Arne Bueie (1984-1987) Ola Prestegarden (1987-1995), Rigmor Aarø Spiten (1995-1999), Ole Hageløkken (1999-2007) og Mari Botterud (2007-2015). Dessverre hadde ikke all anledning til å delta. Til stede var Geir Korslund, Einar Moe, Ola Prestegarden, Mari Botterud og undertegnede.

Påskehilsen fra ordføreren

arenaene. Øyer ble satt på kartet, nasjonalt og internasjonalt gjennom de alpine øvelsene i Hafjell. HAfJELL ALPINANLEGG Hafjell alpinanlegg feirer 30 års jubileum i år. Reguleringsplanen for Hafjell ble vedtatt i 1984, anlegget ble bygd i 1988 og åpnet 1.12.1989. Alle som deltok i behandlingen av reguleringsplanen husker godt tilbakemeldingene og gavene som ble delt ut av Pelle Skalmstad, som mente at dette vedtaket aldri skulle vært gjort. Det sies at utbygging av Hafjell alpinanlegg er en av grunnene til at Lillehammer fikk OL i 94. Hafjell er den eneste arenaen som ikke fikk etterbruksfond etter OL 94. Da Hafjell åpnet var det 7 heiser og løyper. Siden den gang har det skjedd mye utbygging i anlegget. I dag er Hafjell på topp tre blant alpinanleggene i Norge. De alpine øvelsene er den vinteridretts-

Daværende rådmann i Øyer, Svein Rønning mente at en av de bratte lisidene i kommunen måtte være ideell for etablering av Fakkelmannen ute i naturen. På en befaring i Hafjellområdet forsommeren 1993 besluttet han, sammen med skogbrukssjef Carl Olav Holen å forsøke å få den etablert. Fakkelmannen ble hugget ut, rett ovenfor skiløypene i Hafjell. Der ville Fakkelmannen bli godt synlig for publikum og tv-kameraer som skulle dekke OL-øvelsene fra Hafjell. TELEKOM Det er viktig å huske at internett ikke fungerte slik som i dag under forberedelse og gjennomføring av OL 94. IBM som sponsor stilte med det fremste som var av datautstyr og det ble satset stort på utbygging av telekom til OL. Blant annet ble det bygget fiberkabel til alle arenaene. Arrangørene av OL var også langt fremme med

bruk av e-mail, resultatservice, mobiltelefoner og bærbare PC-er. OPPGRADERING AV E6 OG NY HUNDERSæTERVEG Det ble påkostet betydelig summer på å oppgradere E6 fra Oslo til Lillehammer og videre til Hafjell i forkant av lekene i 1994. I og med at medialandsbyen ble lagt til Gaiastova, måtte vegen opp til Hundersætra forbedres da eksisterende veg var for bratt. Ny Hundersæterveg ble derfor bygget på rekordtid i forkant av OL. ScANDIc HAfJELL HOTELL OG HAfJELL HOTELL Scandic Hotell, tidligere Quality Hafjell Hotell er godt kjent langt utover distriktets grenser, da det ikke er få landsmøter som etter OL har vært avholdt her. Hotellet har blitt pusset opp og er et godt alternativ for både konferanse og fritidsgjester også i dag. Hafjell hotell, tidligere Øyer Gjestegård, var bygget før vi fikk OL og ble benyttet mye under forberedelse og gjennomføring av lekene. Hafjell Hotell sammen med Hafjell lekeland og Lilleputthammer er utviklet og fornyet, og har flere ganger fått utmerkelse for den beste hotellfrokosten. Med disse minnene ønsker jeg alle lesere en god påske og håper at vi får oppleve et nytt OL i vårt distrikt!

Brit Kramprud Lundgård Ordfører.

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019