Page 22

NY LEGEVAKT: -Vi er klar til å møte hyttefolk, andre påskegjester og fastboende, sier avdelingssykepleier Gun Rugsveen ved legevakta i Lillehammer. Alle foto: Anne Stokke

Tar høyde for hyttefolket og andre påskegjester

Legevakta rustet for påsken Legevakta på Lillehammer styrker bemanningen både for lege og sykepleier i påsken. Beregn likevel noe ekstra ventetid om uhellet skulle være ute. Av Anne Stokke Erfaringsmessig opplever legevakta stor pågang i påsken. 1500 i fjor I fjor var det i alt 1500 hevendelser i påskeuka, det var en økning på 335 fra året før. Statistikken gjør det enkelt for legevaktledelsen å planlegge for kommende påske: Ekstra

22 ØYERmagasinet

mannskap må på plass. Hyttebefolkning og påskegjester ellers er med i beregningsgrunnlaget når legevaktas mannskapskabal legges.

– Vi styrker bemanningen med en til to sykepleiere på vakt hele døgnet, og planlegger med en ekstra lege.

Ekstra ventetid – Vi er oss bevisst at det er mange deltidsinnbyggere i regionen, særlig i høytider som jul og påske. Og av erfaring vet vi at det kan komme mange henvendelser som går på mistanke om brudd. På grunn av volumøkningen styrker vi bemanningen både på lege- og sykepleiersiden hele døgnet. Det må nok likevel påregnes noe økt ventetid på venterommet i denne perioden. Det opplyser Gina A. Matsson, tjenesteområdeleder for legehelsetjenesten i Lillehammer kommune.

Nye og større lokaler – Legevakta har også tidligere vært rustet til å imøtekomme innbyggere og tilreisende. Men etter at vi flyttet i 2017, har vi fått større og moderne lokaler, fortsetter Matsson. Fra trangboddhet i de tidligere lokalene inntil sykehusets akuttmottak, har legevakttjenesten flyttet inn på hele 884 kvadratmeter i et nybygg under sykehusets hovedinngang. Det er en tidobling av arealet på gamle legevakta. Det ble investert ca 40 millioner kroner før åpningen i august 2017.

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019